fredag 1 januari 2016

År 2016 och vårt kommande hopp


Varmt välkommen till att ta del av det senaste inlägget på hemsidan "Jesus kommer snart":

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2016/01/ar-2016-och-vart-kommande-hopp.html

Tillbakablick på 2015

När jag ser tillbaka på 2015 och det år som har varit, så är det två saker som står klart och som ligger på mitt hjärta:

Det ena är den otroligt snabba utveckling, och på det sätt tidens tecken och det profetiska ordet i dag uppfylls mitt framför våra ögon. Sanningen är att dessa tecken är knutna, och är en förberedelse till den tid av nöd som är på väg in över vår värld. Det vi upplever är med andra ord, en tydlig förberedelse till vedermödans tid och avslutningen på denna tidsålder.

Det andra är att mitt i detta mörker som går över jorden, och mitt i den tid av eskalerande synd och perversion som har gripit tag i människan, ser vi hur Herren förbereder och gör klar sin brud. 

Vad kommer härnäst

Alla människor undrar vad som kommer hända härnäst, och vilka fler tidstecken som kommer visa sig i himlen och på jorden.

Vi kommer med all säkerhet fortsätta att se födslovåndorna tillta genom Mellanösterns skrämmande utveckling. Vi kommer fortsätta att se världsekonomin skaka i sina grundvalar, och vi kommer att fortsätta att se tidstecken genom naturkatastrofer, massdöd av djur och virus utbrott. Vi kommer med andra ord att se födslovåndor som kommer att tillta i både kraft och styrka, till den dag att Herren hämtar oss hem.

Jesus kommer snart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar