fredag 15 juni 2018

En välsignad sommar till alla läsareVarje år brukar jag skriva en sommarhälsning för att dela några tankar om den tid vi lever i, och samtidigt önska alla läsare en skön och välsignad sommar.
Sommaren ger mig en möjlighet för att hålla en paus från skrivandet, och få lite extra tid med både familjen och Herren. Om Herren dröjer, så är jag tillbaka igen omkring början av augusti. 

Jag har sagt det förut men säger det igen - det är en nåd att få leva i den tid vi lever Vi är den utvalda generation som kommer att få uppleva Jesu dyrbara återkomst, och är dom som kommer att få se ändetidens profetiska löften uppfyllas.

År 2018

Det ger mig samtidigt en möjlighet för att reflektera, och se tillbaka på det vi har upplevt under det första halvåret i 2018.

I början av året så skrev jag ett inlägg som heter – ”födslovåndorna tilltar”. Jag tycker att det var en överskrift, som på ett bra sätt beskriver den profetiska utveckling som vi upplever just nu. En vanlig förlossning börjar vanligtvis med värkar, där dom kan vara lite oregelbundna i början, men efter hand kommer de tätare och blir kraftigare. Dom täta och kraftiga värkarna, vittnar om att ett barn är på väg. Det är en födsel som kommer att förändra den här världen för alltid, på både gott och ont. För denna födsel vittnar inte bara om vedermöda, en tid av kompakt mörker och Guds domslut, men också om vårt saliga hopp och brudgummen som vänder åter efter sin brud.

En rysk invasion

När vi ser tillbaka på det första halvåret så har den minst sagt varit mer än händelserik. Vi har upplevt det tilltagande ryska hotet, som har varit mer påtagligt än någonsin. Konsekvensen av Rysslands aggression, har gjort att svenska myndigheter nu har gått ut för att varna och förbereda människor, om ett ryskt anfall skulle ske.

Många frågar sig om detta är en bekräftelse på de otaliga profetior som finns om en kommande rysk invasion av Sverige?

Domedagsklockan visar ”två minuter” kvar till jordens undergång

Världen har aldrig varit så nära att gå under, hävdar forskare bakom ”domedagsklockan”. När vi tittar med profetiska ögon på tidstecken, och jämför med den sista och avslutande tiden, så bekräftar ibland den här världen, att så också är tillfället. Sedan 1947, har en rad olika forskare presenterat domedagsklockan, som är en symbol på, hur långt vi har kvar till jordens undergång.

I år har klockan flyttats fram en halv minut, som betyder att klockan nu står på två minuter i midnatt. Bara en gång tidigare, har forskarna hävdat att världen har varit så nära undergång, och det var i 1953, då spänningarna var som störst mellan USA och Sovjetunionen.

Israel i krig


Vi lever i högprofetiska tider, där Israel och Mellanöstern sticker ut mest av allt. Israel är i min värld, både ett bevis på Guds existens, och på det profetiska ordets trovärdighet. När vi ser allt det som händer i dag, kan vi med Bibeln i hand se med våra egna ögon, hur det profetiska ordet uppfylls till punkt och pricka.

På en och samma gång, vänder länder och organisationer sig mot Israel och hotar det judiska folket. Iran och Israel är på kollisionskurs, och media uttalar sig om att ”Israel stampar på Iran, och det kan medföra ett av de värsta krig som Mellanöstern någonsin har sett”.

Islamisk koalition

Samtidigt så ser vi kommande konfrontationer med organisationer som Hamas och Hizbolla, som uttalar sig, att dom endast är ”dagar” från en konfrontation och krig med Israel. Hizbollah, som indirekt stöds av Iran, har cirka 150 000 raketer riktade mot Israel. För första gången sedan kriget i 2006, har nu Israel uttalat sig att man i en konfrontation med Hizbollah, överväger att återbesätta det sydliga Libanon – för att försvaga Hizbollah rent militärt. I dag råder Hizbollah över 40 000 soldater och cirka 150 000 missiler, som i princip kan träffa hela Israel.

Samtidigt upplever vi turkiska röster som ropar efter en islamisk koalition, och lovar att göra allt vad som står i deras makt, för att kämpa emot ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. GOG/Magog kriget kommer plötsligt och utan förvarning. Det vi upplever nu, är en förberedelse och själva början på den. 

Vilddjurets märke


Jag tror att det var många som var överraskade när media skickade ut denna nyhet i Sverige. Redan nu fungerar vilddjurets märke, där flera tusentals svenskar har frivilligt tagit emot detta chip i handen.

Media hävdar att svenskar som bär michrochip i handen har tredubblats. Redan nu har cirka 3500 svenskar ett chip i handen, som är placerat mellan tummen och pekfingret. Man måste konstatera, att vi upplever en långsam och gradvis tillvänning till ett antikristligt system. När den falske profeten och Antikrist inför detta sataniska system, kommer flertalet att ta emot, acceptera och se vilddjurets märke som en nödvändighet i en redan omskakad och kaotisk värld.

Billy Grahams död

Var Billy Grahams död knuten till profetior om Jesu återkomst? 
Världsevangelisten Billy Graham har precis avlidit 99 år gammal, och gått hem till Herren. I förbindelse med Billy Grahams död, finns en del utombibliska profetior som kan vara intressanta att nämna. En del av dem knyter nämligen Billys bortgång, till ett snarligt uppryckande och dom.  

Samtliga dessa är utombibliska profetior, som alla ska prövas. Men det är intressant att det finns profetior som är knutna till Billys hemgång till Herren. Profetior som alltså talar om både en kommande dom och ett snarligt uppryckande.

En ring av vulkanutbrott

Joels bok visar oss, att i de sista dagarna kommer vi att få se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag.

Just nu, är det inte mindre än 34 vulkaner som har utbrott i olika delar av världen. På det sista har vi upplevt en ring av vulkanutbrott som har fascinerat och undrat forskarna. Vi har upplevt massiva vulkanutbrott på Hawaii, men också stora utbrott i Guatemala som har kostat ett hundratal människoliv och stor förödelse på närliggande byar. Samtidigt ser det ser ut som att flera andra stora vulkaner håller på att vakna till liv.

Ny ekonomisk storm

Är en ny ekonomisk storm på väg? En ekonomisk krasch som kan vara början på den svarta hästen i Uppenbarelseboken kap 6?

Det är bland annat finansmannen George Soros som varnar för att en ny global finanskris står för dörren. Enligt Soros har allt som kunde gått fel, gott fel. En annan finansman, Jim Rogers, uttalar sig också att vi är på väg mot ”den största kraschen i vår livstid”. Det är svarta moln på den ekonomiska himlen, och bibliska profetior vittnar om en upplösning av det system som vi känner till i dag.

Herren känner dig

Jesus lovade aldrig att stormen aldrig skulle blåsa. Han lovade aldrig att vi skulle gå igenom livet utan motstånd och förföljelse, och han lovade aldrig att fienden inte skulle pröva, fresta och förleda oss.

Men det han lovade var, att mitt i allt detta, och mitt igenom förföljelse, hungersnöd och fara. I de tider när ångesten, nöden och omständigheter är som störst, skulle hans villkorslösa kärlek aldrig någonsin lämna, överge eller skilja oss från Jesus. 

Varken död eller liv

Rom 8: 38-39 - Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

Romarbrevet 8 proklamerar en av de mest dyrbara sanningar som vi som troende kan ta till oss. Den sanningen att till och med döden, någon andemakt från avgrunden eller livet själv, aldrig någonsin kan skilja eller komma i mellan Guds obeskrivliga kärlek till oss.

Herrens kärlek är oförändrad, hans löften är klippan vi står på, och hans mäktiga hand är den som upprätthåller och leder oss på sin väg.

Avslutning

Kära syskon - tiden börjar dra ihop sig och Herrens ögon är vända mot sitt folk, sin församling och sin utvalda brud. I rätt tid, och i ett utvalt ögonblick, kommer Herren att rycka upp och hämta oss hem till sitt himmelska hem. Jesus kommer mycket snart för att hämta sin blodköpta församling – alla förlossade, dem som ropar och längtar efter hans tillkommelse. Jag önskar var och en välsignad sommar i Herrens närhet.

Jesus kommer snart!


onsdag 6 juni 2018

Vem kommer med i uppryckandet?På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

Uttrycket ”partiell uppryckande”, betyder att det inte är hela Kristi kropp som blir uppryckt, men endast de människor som har nått ett vist andligt stadium eller en viss andlig mognad. De människor som inte har nått detta andliga stadium blir alltså kvarlämnade vid själva uppryckandet, och blir tvungna att genomgå vedermödan. Uttrycket ”fulltalig uppryckande” betyder att ALLA troende som är en del av Kristi kropp, oavsett andlig mognad, får lov till att vara en del av skaran som blir uppryckta på förlossningens dag. 

Paulus ger svaret

1 Tess 4: 16 – 17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren

Paulus ger själv svaret på vem som får lov till att följa med i uppryckandet när Jesus kommer tillbaka, nämligen ALLA som är döda eller levande i Kristus.
Det betyder, att Jesus kommer samla och rycka alla till sig som är en del av hans kropp, oavsett kyrkotillhörighet och andligt mognadsstadium. 

Om du är en äkta pånyttfödd kristen och har tagit emot Jesus som din personlige frälsare, om du har blivit renad i Jesus dyrbara blod och har fått förlåtelse från din synd, så har du löfte om att du är Guds barn och är en del av Kristi kropp. Då har du också tagit emot den helige Ande som samtidigt är en pant på vårt arv, med löfte om att vi en dag ska få möta Jesus på en brusten sky. 

Utvalda innan jordens grund blev lagd

Efe 1:4 – liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
1 Pet 1:20 – Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa tider uppenbarats för er skull.

Precis som Jesus, så är vi utvalda i honom redan innan världens grund blev lagd. Paulus talar om att vi redan före skapelsen var utvalda i honom. Herren såg utöver tiden, utvalde dig och skrev ditt namn in i Livets bok. 

Rom 8:29-30 – Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Om du är frälst, så visste Gud om det före han skapade jorden. Före det att han gav Adam sitt första andedrag, så tittade Herren ut över det stora tidsrummet, och såg det ögonblick där du tog din självständiga beslutning att följa och tjäna honom. (har känt) Och det var där han gjorde en ”plats reservation” för dig i hans rike, och han lovade att aldrig ta bort ditt namn ut ur livets bok. (har förutbestämt.) När tiden var inne talade han till ditt hjärta, väl vetande att du ville ge respons (han kallade). När du gjorde det, så renade han dig från alla dina synder, och alla dem som du kommer att göra från det tidpunkt och fram (förklarat rättfärdig). Och snart en dag, kommer han att ge dig en ny evig kropp och en plats i närheten av Honom i hans rike (förhärligat). 

Frälsning utan gärningar

Frälsningen är en Guds gåva från Herren. En gåva som är fullständigt oförtjänt och helt utan egen förtjänst (Efe 2:8). Om frälsningen endast är av nåd, så är alla egna gärningar utelämnade, för annars var frälsningen inte av nåd.

Det betyder, att vårt liv och position i Herren fast. Vi har redan dött och uppstått med Kristus på korset, och vi sitter redan i det himmelska med Herren (Kol 3:1). Vi är rättfärdiggjorda, utvalda och heliga (Rom 3:28). Vi har samtidigt fått det löfte från Herren, att ingenting i den här världen kan skilja oss från denna kärlek i Kristus (Rom 8:39).

Avslutning

I Kor 1: 30 – Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

Jag upplever en del otrygghet, när det gäller vissheten om att få följa med när Jesus kommer tillbaka. Många syskon upplever fruktan och tvivlar på sin egen frälsning, där man förtvivlat tittar på sin egen svaghet och brister, i stället för det verk som Herren har gjort i våra liv.

Före världens grundval blev lagd, såg och utvalde Herren dig (Efe 1:4). Han älskade dig då du fortfarande var död i dina synder och överträdelser (Efe 2:5). Före det att församlingen var född, bar han varje synd som funnits eller kommer att finnas, och spikade fast det skuldebrev som anklagade dig på korset (Kol 2:14). Det gör att han genom ett enda syndoffer, ser på dig som fullständigt rättfärdig och fullkomlig inför Gud (2kor 5:21, Heb 10:14). Vi har blivit satta med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Efe2:6), och han har förberett ett rum åt oss, för att vi ska vara där han är (Joh 14:2). Snart en dag kommer Herren att kalla alla dem till sig som är i Kristus Jesus.

Guds rika välsignelse
Mikael

lördag 2 juni 2018

Trump presenterar fredsplan i juni månadEtt av de allra största tidstecken, är det kommande fredsavtalet som Daniels bok talar om i kap 9. Det är förberedelser till just detta förbund, som visar hur nära vi är den sista årsveckan och vedermödans tid.
För en vecka sedan kom USA med en utmälning, att redan här i juni månad, och efter det att muslimernas Ramadan är slut, skulle Trump lägga fram ett fredsförslag för fred mellan arabländerna och Israel.

Ny förhandlare för Palestina?

Mahmoud Abbas, Palestinas ledare, som verkligen har varit emot varje tilltag till förhandling, och heller inte godkänner USA:s roll som medlare i förhandlingar med Israel, har haft problem med hälsan här på det sista. Den 83 årige ledaren, har varit inlagd på sjukhus i flera omgångar på grund av svikande hälsa. Frågan är om Abbas kommer att fortsätta sitt jobb, eller om vi kommer att se en ny ledare som kommer att förhanda med USA och Israel?

Den Saudiska fredsplanen

Jag har tidigare skrivit om den Saudiska fredsplanen, som Saudiarabien framlade i 2002. Det är ett initiativ som samtliga 22 stater i Arabförbundet stödjer, inklusive Palestina.

Förslaget går ut på att Israel ska acceptera en palestinsk stat inom de gränser som rådde före 1967 års krig, att östra Jerusalem ska vara den nya statens huvudstad, samt en rättvis och rättfärdig lösning för de palestinska flyktningarna uppnås. Kung Salman, som blev ny kung i Saudiarabien i början av 2015, uttalar sig: ”Det är dags för Israel att acceptera det (förbundet) också. Det finns inget alternativ fredsplan”.

Avslutning

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Det blir intressant om den fredsplan som Trump kommer att presentera här i juni, kommer att likna den som Saudiarabien tidigare har presenterat. Allting kretsar mer och mer kring Mellanöstern, och det lilla men betydelsefulla landet Israel.

Det är precis här, att det profetiska ”förbundet med de många” kommer att ingås, och det är i detta område, att Antikrist kommer att ha sitt ursprung. Det är här de två vittnena kommer att träda fram i början av vedermödans tid, och det är här att de 144 000 utvalda judarna kommer att utgå ifrån. Men framför allt, så är det precis här, att Konungarnas Konung kommer att komma tillbaka. Han kommer för att sätta sina fötter på Oljeberget, och kommer ridandes in genom den Östra porten, för att sätta sin tron i Jerusalem.

Jesus kommer snart!Källa:

tisdag 29 maj 2018

Jesu Kristi dag – Vårt saliga hoppBibeln är tydlig med att alla människor som en gång har levt, kommer en dag att uppstå igen. Det är bestämt att människan en gång ska dö, och sedan dömas (Heb 9:27) Har man en gång fått möjligheten för att leva ett liv på jorden, så kommer man också en dag att uppstå. Alla människor kommer en dag att stå inför Gud och göra räkenskap för sina gärningar, frälst som ofrälst. När det gäller församlingens uppståndelse, så har Guds ord olika benämningar på det som "vårt barnaskap", "vårt saliga hopp" och "Jesu Kristi dag".  

Herrens dag och Jesu Kristi dag

När vi ser på NT församlingen, och speciellt på tiden för församlingens uppryckandet, är det av stor betydning att vi känner till skillnaden på Herrens dag och Jesu Kristi dag. Vid första antagande kan det se ut som att det är tala om samma dag, men faktum är att dessa ”två” dagar är av helt olika karaktär och har helt olika innehåll för ändetiden.

Sef 1: 14-16 – HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa murtornen…

2 Tess 2:2 – När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa befattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens dag

När det gäller Herrens dag så om handlar den, den vredes och domstid som kommer att gå ut över jorden i en tidsperiod som sträcker sig från uppryckelsen (vedermödans start) och till tusenårsriket. Jesu Kristi dag är inte alls nämnd i GT, då den har med den stora hemligheten att göra, nämligen sanningen om NT-församlingen och dens uppryckelse i härlighet.

Jesu Kristi dag är därför enbart en NT- uppenbarelse. Herrens dag är inte bara en GT uppenbarelse, men dommens tid över folken är mer detaljerad i NT och speciellt beskriven i Upp kap 6-19. ”Herrens dag” angår jorden och människorna på jorden medan Jesu Kristi dag angår NT församlingens uppryckelse och dens framställning inför Fadern i det himmelska.

Jesu Kristi dag

När det gäller Jesu Kristi dag så är det en benämnelse på den dag då Jesus ska komma på skyarna för att hämta sin fulltaliga församling till sig.

Fil 1:6 – Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Betydningen av denna vers är att den helige Ande som på pingstdagen börjades sitt verk med att utvälja ett himmelskt folk, kommer att fullföra och göra detta folk fulltalig intill Jesu Kristi dag, d.v.s. intill att Jesus kommer för att hämta hem sin församling till de himmelska boningarna – som alltså sker före Herrens dag.

Avslutning

Jesu Kristi dag, är den dag då basunen ska ljuda och våra kroppar ska förvandlas. Det är då att Herren kommer att kalla sin församling till sig, och på ett ögonblick, kommer vi att få nåden att stå inför Herren och se Guds härlighet.

Det är viktigt att slå fast, att uppståndelsen inte sker tillsammans med de rättfärdiga judarna i GT, eller de messianska judarna i vedermödan. Israel har fått jordiska löften av Herren, men Guds församling har fått himmelska. Vi kommer inte att uppstå samtidigt med de messianska judarna, men vi ska ryckas bort 7 år innan den sista vedermödans tid. Det vi har gemensamt med de messianska judarna, är ett liv i Rikets tid, och en evighet i det himmelska Jerusalem. Vi väntar inte på vedermödans tid, men vi väntar på det ögonblick, då Herren ska rädda oss från den kommande vredestiden. (1 Tess 1:10)

Jesus kommer snart!

fredag 25 maj 2018

Pingsten och uppryckandet av församlingenFör ett par år sedan skrev jag ett inlägg om den judiska högtiden ”Shavout”, som är vår motsvarighet til pingsten. Även om min tro är, att uppryckandet kan ske när som helst, så är pingsten mycket intressant när det gäller Jesu komma till församlingen. Som vi vet, så föddes församlingen på själva pingstdagen, när Guds Ande blev utgjuten. Det är samtidigt samma dag som Herren äktade det judiska folket, då han gav lagen på Sinai berg.

I vår kalender har pingsten redan varit, men vi vet att det finns olika kalendrar som man kan ta utgångspunkt i, och det är inte riktigt någon som vet vilken kalender som är den rätta. Men det vi vet, är att vi är i tiden runtomkring pingst, och därför att detta inlägg ganska intressant.

Herrens sju högtider

3 Mos 23: 1-2 - 1 Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider är dessa.  

Men dessa bestämda uppfyllanden, ser vi också på ett helt påtagligt sätt genom Herrens sju högtider som han gav det judiska folket genom Moses. Dessa högtider som Herren gav judarna, är några som bokstavligt talat har eller kommer att uppfyllas vid Jesu första och andra tillkommelse.

Herren gav Israel sju olika judiska högtider. De första tre högtiderna – ”Påsken”, ”Det osyrade brödets högtid” och ”förstagrödans högtid”, blev bokstavligt talat uppfyllda vid Jesu första komma när han dog, blev begravd och sedan uppstod igen exakt på dagen på vid rätt högtid. De tre sista – ”Basunklangens högtid”, ”Den stora försoningsdagen” och ”Lövhyddohögtiden”, pekar på Herrens återkomst till Israel och det judiska folket, och upprättandet av tusenårsriket som också kommer att ske på dagen i förbindelse med dessa hösthögtider.

Den judiska högtiden Shavuot/Pingst

3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.

Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingsten, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna

Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50. 

Avslutning

Pingsten har många associationer till Pingsten, eller Shavuot. Det är bland annat högtiden utan datum. Det är där att judarna har en ceremoni som heter ”dekorera bruden”, där man festar dagen efter. Det är en tydlig och fantastisk association till Herren som hämtar sin brud och sedan håller bröllopsfest. Vi har Moses som hörde basunens ljud, och sedan fick gå upp på berget för att möta Herren. Enok, som är en bild på församlingen, som både föddes och blev uppryckt på själva pingstdagen, som alltså är samma dag som församlingen föddes. Ruts bok, som är en bok om skörd och återlösning, som Pingsten och den 50 dagen handlar om. Kung David, som man också tror både föddes och dog på Shavuot. Alltsammans, som kan vara tecken och häntydningar till uppryckandet av församlingen.

Kommer Herren att fullborda denna högtid genom två händelser, dels församlingens födelse men också själva avslutningen på den, och kommer det att vara då, att Herren kommer att fullborda löftet om uppryckandet genom att skörda och hämta sin förstlingsfrukt?

Jag vill avsluta som jag började. Jag tror att uppryckandet är imminent och kan ske när som helst, men samtidigt tror jag att Herrens högtider pekar på händelser som fullbordar Jesu första och andra komma. Pekar Pingsten på församlingens uppryckande? Tiden får visa hur detta underbara löfte kommer att fullbordas. Till dess får vi leva i en förväntning på vår underbare frälsare och Gud Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!Källa:


tisdag 22 maj 2018

Vulkanutbrott - ett tidsteckenJust nu, så upplever vi ett explosivt vulkanutbrott på Hawaii, där vulkanen Kilauea sänder aska över nio kilometer upp i luften. Utbrottet i Kilauea startade i början av maj, där flera jordskalv har skakat ön och lava har strömmat ut från sprickor på vulkanens sida.

Vulkanutbrott är ett tidstecken

Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Joels bok visar oss, att i de sista dagarna kommer vi att få se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag. Just nu, är det inte mindre än 34 vulkaner som har utbrott i olika delar av världen.

Profetia om Hawaii

Naturkatastrofer är i sig själv ett tecken på Herrens komma, men ibland talar Herren till enskilda syskon, om kommande händelser som pekar på Jesu återkomst. I en youtube video, som jag länkar till, delar en syster ett vittnesbörd, där hon delar ett tilltal från Herren. För flera år sedan, talade Herren till henne, att när det kommer ett vulkanutbrott på Hawaii, så var tiden inne för Herrens återkomst. Precis som allt profetiskt tal, ska detta prövas inför Herren.

Avslutning

På samma sätt som jordbävningar, är vulkanutbrott också ett tidstecken, om pekar på ändetiden och Jesu dyrbara återkomst. Innan, och i förbindelse med Herrens dag, den tid av dom som kommer över jorden, kommer jorden få uppleva en stigning i antalet jordbävningar – alltså något som vi upplever och ser uppfyllt i dag. Under hela 1900-talet, har vi upplevt cirka 35 vulkanutbrott om året, ungefär samma antal som vi har på samma gång just nu. 

Har vulkanutbrottet på Hawaii en profetisk betydning? Tiden får visa - men vi kan vara säkra på, att tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

Jesus kommer snart!


Källa:

https://www.youtube.com/watch?v=KVUBWX1gLdY (cirka 10:40 inne i videon)

torsdag 17 maj 2018

Hälsning - en välsignad pingst


Kära Syskon.

Jag har inte haft möjlighet för att skriva ett nytt inlägg i ett par dagar. Men jag vill skriva en hälsning och säga, att det kommer så fort att jag får tid och möjlighet. Samtidigt vill jag önska var och en - en riktigt välsignad pingst.

Varma hälsningar

Mikael 

tisdag 8 maj 2018

Bereden väg för HerrenGuds heliga och blodköpta församling lyfter sitt huvud i förväntning till Herrens tillkommelse. Vi har sett och känner tiden vi lever i. Vi vet att Herren är när, och att vår älskade brudgum är på väg.

Bered väg för Herren

Matt 21: 8-9 - Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Vi bereder väg för Herren, och för hans tillkommelse. Vi strör våra palmer, och vi breder ut våra kläder. Vi jublar, dansar och gläder oss över Herrens trofasthet. Vi är klara till att hylla Sonen när han träder fram, och klara att proklamera att Guds löften är sanna och består för evigt. Vi lyfter våra händer och vi välsignar honom som ska komma, och vi välsignar hans tillkommelse.   

Vi hyllar honom för den han är, och för allt han har gjort. Vi tackar honom för den dyrbara frälsningen, och för hans oförtjänta nåd. Vi lovprisar honom, för Guds godhet och för den kommande saligheten. Vi hyllar honom för det himmelska Jerusalem, för att han i sin kärlek har utvalt, kallat och bestämt oss till ett evigt liv i hans närhet.

Vi varnar och slår larm

Hab 2:1 - Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan.

Vakna alla väktare! Böj era öron till Herren, sätt trumpeten för er mun, och låt budskapet om Herrens tillkommelse gå ut.

Vi slår larm, och vi varnar den här världen för en ”helig visitation” från Gud. Vi höjer vår röst, och proklamerar att tiden är snart slut. Vi profeterar om en mörk tid som kommer att gå ut över vår värld, och att det gäller för Guds folk att hålla sig vaken i den sena midnattstimmen.

Väktare, varna för att ”Himmelriket är nära”, och att Herren kommer i makt och härlighet. Varna för att tiden är nu, att en syndaflod är på väg, och att frälsning bara finns i Jesu frälsande ark. Varna och tala ömt - mana med Guds kärlek till varje avfälligt hjärta, att komma tillbaka till Herrens väntande famn. Låt folket förstå, att Herrens brud förbereder sig genom överlåtelse, och genom att avkläda oss den här världens sätt.

Kom, dyrebare Herre

”Kom, dyrbare Herre. Kom, till ditt väntande folk. Kom, till din brud som väntar, till ett folk som har gjort sig redo. Vår längtan, åtrå och begär, är att få leva och vara i din närhet. Vi har smakat på din närhet, och sett en bit av din härlighet. Du har döpt oss i din kärlek, och utgjutit den i våra hjärtan. Du har bevisat den på Golgata, och har bekräftat den genom att fortsatta att verka i våra liv. Våra liv är ett vittnesbörd, som pekar och talar om din nåd, om din trofasthet och din mäktiga kraft.

Men vi längtar efter din fullhet, och att få se dig sådan som du är. Vi önskar att bli uppslukade av din härlighet, och bli förvandlade av dig. Vi längtar efter ett evigt liv framför din tron, helt in i den allra heligaste – till den plats där lovsången aldrig tystnar, och härligheten aldrig tar slut. Vi längtar till den stad dit mörkret aldrig kommer, och där glädjen aldrig ebbar ut.

Kom, dyrbare, helige Herre. Kom, och hämta oss hem. Hör ropet från våra hjärtan, som sträcker sig efter hoppet i din tillkommelse.”

Jesus kommer snart!