söndag 21 oktober 2018

Globalt antikristligt kontrollsystemI 2016, skrev jag en artikel om FN, som flera menar, kan vara den organisation som kommer ta över kontrollen för internet efter ICANN (en organisation som i dag har hand om internets dagliga drift). Här den 12 oktober i år, skrev jag samtidigt ett inlägg, om FEMA, som i den amerikanska presidentens namn, skickade en sms till alla amerikanska medborgare, för att öva ett militärt varningssystem som kommer att användas vid större katastrofer i USA.

Youtube gick ner i hela världen

Häromdagen var det youtube, som drabbades av stora störningar, som gjorde att videosajten gick ner i hela världen på en och samma gång. Det gjorde, att det startade omedelbara diskussioner, om denna ”krasch” var tillfällig, eller om det var ett planlagt försök, för att se om det var möjligt att ”störa” och manipulera sajten globalt, som berör i princip alla människor på hela jorden.

Ken Peters dröm

Jag vill igen påminna om den dröm som Ken Peters fick för över 30 år sedan av Herren, som är en detaljerad beskrivning av vedermödans tid, som både beskriver själva uppryckandet, Antikrist framträdande och den tid av kaos som följer i tiden därefter. Hela inlägget kan tas del av här:


Internet stängs ner

En sak som är intressant med den dröm som Ken Peters fick, och något som bekräftar det som vi upplever just nu, är att efter uppryckandet av församlingen, kommer internet att stängas ner över hela jorden i en period på 14 dagar. Ken Peter beskriver denna händelse så här:

”Under den tid av masshysteri och tumult som präglar samhället, sker en väldigt ovanlig händelse. All kommunikationsform som Tv, telefon, radio och internet stängs ner i en period av två veckor. Efter cirka två veckor så fungerade tv, radio och media igen, men på ett helt annat sätt än tidigare. Nyheterna på tv var präglade av att en ny världsregering snart skulle uppstå, och en man var utvald till att leda världen i denna turbulenta tid”

Avslutning

När man försöker att samla kontrollen av internet under FN, när USA president kommunicerar på en och samma gång till hele den amerikanske befolkningen, och när det lyckas, att stänga ner youtube för hela jordens befolkning på en och samma gång, så säger dig mig, att vi är på väg till att få ett globalt kommunikativt system, där vi kan påverka och nå i princip alla människor på jorden på en och samma gång. Internet och social media, kommer att bli ett redskap för Antikrist, för att manipulera och samla en chockad och turbulent värld.

Ken Peters såg detta i sin syn, och jag tror att det han såg är trovärdigt. Den tid Ken såg i sin syn är i princip nu, där tekniken är klar till att användas i en antikristlig tjänst. Internet och social media är ett tecken i sig själv, som pekar på Antikrist och vedermödans tid.

Jesus kommer snart!


Källa:


onsdag 17 oktober 2018

Kvinna dog och fick uppleva himlen och änglarInnan Stephen Hawking, en av världens mest kända forskare och vetenskapsman, dog för inte så länge sedan. Kom han med den beklagliga slutsatsen, att det inte finns någon Gud eller något liv efter döden. Oavsett vem man är, så är det en katastrof, när någon, och oavsett vem, går in i evigheten utan Herren.

Dårskap i Guds ögon

Sedan är det lika beklagligt, att Stephen samtidigt hade möjlighet, för att påverka millioner av människor av sin bedrägliga tes och lära. David, skriver i Psaltaren 14:1, att ”Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud”. Paulus fortsätter att skriva i 1 Kor 1:20, att ”Var är denna tidsålders klyftiga män? Har Gud inte gjort denna världens visdom till dårskap”. Det finns alltså ingen möjlighet, att genom mänsklig visdom, förstå Guds visdom – och därför lät Herren, genom ”dårskapens budskap”, frälsa dom som tror.

En kvinnas vittnesbörd

Det är inte bara skapelsen, universum och människan själv, som är klara bevis på Guds existens, men ibland kommer också personliga vittnesbörd från människor, där Herren tillåter att dessa att få lov till att se och uppleva lite mer av själva evigheten, och de himmelska dimensionerna.

Denna kvinna som hade en nära döden upplevelse, beskriver det, som att hon såg himlen, och upplevde en period eller plats där ”tiden slutade eller förlorade sin mening”. Hon upplevde genast, att hon ville stanna kvar på den här underbara platsen, men änglar berättade för henne, att det inte var hennes tid. Hon fick lov till att se in i ambulansen, där hennes mamma hade brutit ihop för hennes skull, innan hon kom tillbaka in i sin kropp.

Avslutning

Vi ska inte söka änglauppenbarelser, men ändå vet vi, att Herren använder änglar i sin tjänst för sina barn. Jag har aldrig själv haft änglabesök, men min mamma hade förmånen av att uppleva två heliga änglar, som kom in i sovrummet på samma gång, med ett budskap om något som skulle ske längre fram. Den upplevelsen gav henne kraft och möjlighet, för att förbereda sig på den händelse som faktiskt hände ett år senare.

Evigheten, änglar och den himmelska dimensionen är en verklighet! Egentligen står det väldigt lite i Bibeln, om vårt kommande hemland, och jag tror, att Herren har många överraskningar och obeskrivlig härlighet till sina barn. Det vi kan vara helt säkra på, är att man med mänskliga ord, inte har möjlighet för att beskriva och förklara det eviga livet med Herren och denna underbara plats. Är det fler än jag som längtar?

Jesus kommer snart!
Källa:fredag 12 oktober 2018

USA övar katastrofvarning till den amerikanska befolkningenTorsdag den 4 oktober, hände något unikt i USA. På en och samma gång, skickade Trump ett sms till alla mobiltelefoner i USA. Det gjordes med det ändamål, att testa ett militärt varningssystem, som gör det möjligt, att nå hela den amerikanske befolkningen, i tillfälle av en händelse av stor betydelse skulle inträffa. 

Kan man föreställa sig, att nästa gång den här kommunikationsformen kommer användas, är när millioner av amerikanska medborgare, på ett obegripligt och oförklarligt sätt, har försvunnit på en och samma gång. Den dagen Herren hämtar sin församling, kommer det orsaka en internationell katastrof, och då behöver myndigheterna ha möjligheten för att kommunicera och nå ut med information till hela landet.

Senare kommer säkert samma system att användas igen, när Antikrist träder fram på scenen och kräver vilddjurets märke på varje invånare, om man ska vara en del av det system som kommer att finnas.

Fema Camps och undantagstillstånd

Dom som skickade ut varningen, var egentligen FEMA, som är en myndighet i USA under inrikessäkerhetsdepartement som sätts in vid större katastrofer och/eller krig.

Det kan se ut som att USA:s regering redan är förberedda, och förväntar någon form av upplösning i samhället, om det sker genom en naturkatastrof, en ekonomisk krasch, eller genom en politisk händelse. I flera år har den amerikanska regeringen byggt så kallade ”Fema Camps”, som ligger runt om i hela USA, och är något som regeringen har haft svårt att hitta en förnuftig förklaring på.

Fångläger i hela USAFema Camps, ser ut som koncentrations eller ett fångläger, med baracker omgärdade med taggtråd. Dessa läger står tomma i dag, men är klara till att ta emot 100 000 tals upprorsmakare, och människor som inte kommer att följa systemet. Min tro är, att dessa Fema Camps kommer att bli använda under vedermödans tid, i förbindelse med vilddjurets märke, som då kommer att bli tvunget och obligatoriskt för alla amerikanska medborgare.

Jesus kommer snart!
Källa:

söndag 7 oktober 2018

Uppryckandet - vårt saliga hopp!”Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever, när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Människor kommer då att uppleva att bli förvandlade, utan att uppleva döden.”

Uppryckandet är inte det samma som uppståndelsen av de döda. Uppståndelsen omfattar de syskon som redan har avsomnat i tron på Kristus. Dessa kommer att uppstå, och ryckas bort samtidigt och tillsammans med de levande troende, för att möta Herren på skyn.

Uppryckandet är en världsvid händelse som kommer att ske för levande människor, som tror och bekänt Jesus som Herre i sina liv.

Förvandlade evighets kroppar

1 John 3:2 - Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

I ett ögonblicks sekund, kommer troende från hela världen uppleva det att bli uppryckta och möta Herren på himmelens sky.  

Vi har ännu inte den fulla uppenbarelse på vilket sätt det kommer att bli, men vi har löfte om att vi en dag kommer vi att bli lika Jesus, och vi får kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen tillsammans med Herren. 

Han kommer i luften

Joh 14: 2-3 - I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att  ni ska vara där jag är.  

Vid själva uppryckandet kommer Herren inte helt tillbaka till jorden, men Herren kommer att lämna sin tron i himlen, för att hämta och möta denna skara i rymden, mellan himmel och jord.

När han kommer tillbaka, så är det för att hämta sitt folk till den plats som han lovade att ta oss till, då han lämnade jorden för två tusen år sedan. 

Begreppet uppryckandet

1 Tess 4:16-17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp (harpazo) bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Begreppet ”uppryckandet” kommer från den här bibelversen, som blir översatt från det grekiska ordet ”harpazo” till att ”ryckas upp”. Detta ord ”harpazo” finns bara nämt 13 gånger i NT, och är bara använt i 1 Tess 4 i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Harpazo” (har-pad-zo) är grekiska och betyder ”föra bort”, ta eller greppa hastigt. Harpazo blev till det Latinska ordet ”raptus”, som i sin tur blev till det Engelska ordet ”rapture”. I Sverige har vi översatt begreppet ”the rapture” med uppryckandet eller uppryckelsen.

Uppryckandet i GT och NT

Vi möter både ordet ”harpazo” på flera ställen i NT, och liknande händelser i GT, där människor har blivit bortryckta, och är förbilder på själva uppryckandet av församlingen.  

I sammanhang med både Paulus, Kristi himmelfart, Johannes döparen och evangelisten Filippus, används samma ord för att beskriva det bortryckande som dessa personer kan relatera till. Paulus blev till exempel, uppryckt (harpazo) ända till tredje himlen.

Den som älskar Herrens tillkommelse

2 Tim 4:8 - Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

I en tid där även kristna människor förnekar, eller inte ens har kännedom om vårt saliga hopp, ligger det på Guds hjärta att hans folk känner till och har detta hopp levande i sina hjärtan.

Genom historien har människor gett sina liv för detta hopp, och det har både varit en tröst och styrka för troende i deras vandring. När Herren en dag vänder tillbaka, har han en särskilt krans till dem som älskar Jesu tillkommelse.

Avslutning

Titus 2:13 - medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Bevara hoppet, och låt inte fienden, människor, eller omständigheter stjäla glädjen eller förväntningen i Herrens återkomst.

Når vi ser tidens tecken, och när vi ser hur vi närmar oss och lever i den tid där vi kan förvänta att Jesus vänder åter, så låt kärleken, förväntan och våra hjärtans längtan vara större än någonsin. Vi väntar på honom som ska komma, och vi väntar på honom som är vårt saliga hopp i en mörk tid.

Jesus kommer snart!


onsdag 3 oktober 2018

Nytt: 12 /10-18 - Israel i profetisk ljus.Stora delar av de bibliska profetiorna har sitt ursprung i huvudfåran av den judiska historien. En stor del av Guds plan och det profetiska ordet har med Israel och det judiska folket att göra, som både innebär deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse och deras kommande upprättelse. Den här fliken kommer att uppdateras jämnligt, allt eftersom det kommer intressanta och profetiska nyheter som har med Israel, Jerusalem och det judiska folket att göra.

12 oktober – Netanyahu förbereder Israel för krig mot Hamas

Netanyahu gick ut med kraftiga varningar till den palistinska myndigheten, och hotade med en fullskalig militär operation mot Hamas, om inte det blir gjort något för att slå ner på oroligheterna vid Gazaremsan. Som vi vet, styrs Gazaremsan idag formellt av den Palestinska myndigheten, men i realiteten av Hamas. Till skillnad från tidigare demonstrationer, har det nu också börjat kastas med granater. Netanyahu slår fast, att det inte bara är ett tomma hot. 

9 oktober – Iran vågar att hota Israel militärt


Spänningarna mellan Iran och Israel tilltar, och den här gången, är det en högtstående general, som hotar Israel och det judiska folket. Generalens hot är, att det snart inte kommer finnas annan möjlighet för judarna, än att fly ut i havet. Generalen menar samtidigt, att terrorgruppen Hizbollah, är tillräckligt starka, att besegra Israel. Uttalandet väcker rädsla, att vi står inför en stor militär konflikt mellan Israel och Iran. 

Frågan är, om vi kommer att få se ett reguljärt krig mellan dessa länder, innan GOG/Magog kriget utspelar sig. Utan att veta helt bestämt, så är min personliga tro, att vi inte kommer att se eller uppleva det. Jag tror, att nästa stora krig i Mellanöstern, är just GOG kriget, som Iran kommer att vara en del av. 

Källa: https://www.express.co.uk/news/world/1028235/World-War-3-Iran-destroy-Israel-Hezbollah-Revolutionary-Guards-Syria

3 oktober – Palestina, Egypten och Jordanien samarbetar

Trump har precis deklarerat, att en fredsplan ska bli presenterad inom 2-4 månader. I mellantiden så kan vi se, hur Abbas, Egypten och Jordanien samarbetar, för att lösa den ekonomiska krisen i Gazaremsan, och för att kväva spänningarna längs gränsen. Nästa steg – regional fred med Israel!

Källa:

https://www.timesofisrael.com/pm-hails-warming-ties-with-arab-states-egypt-efforts-to-quell-gaza-tensions/

lördag 29 september 2018

Avsluta och fullborda vårt loppHeb 12: 1-2 - När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

I vår vandring i vårt kristna liv, jämför och sammanliknar Herren vår vandring med trons lopp. Det är ett lopp som fick sin början, den dag du gav och överlät ditt hjärta till Herren. Målet för vår vandring är vårt himmelska hem, där den helige Ande ger oss kraft och nåd att uthålligt fortsätta, i allt det som Herren en gång födde och gav liv.

Misslyckanden hoverar

Även om jag vet, att min utgångspunkt för min resa och vandring är Guds underbara seger och nåd, och jag vet att Herren själv vill gå framför och förbereda en väg, så är det långt ifrån det jag alltid känner och upplever.
Sanningen är, att jag ofta kommer till korta i min egen kraft, och mitt kött står ständigt i vägen för att hindra mig att vandra i anden. Mina egna misslyckanden hoverar, och uppträder stolt och högfärdigt varje gång jag inte själv förmår eller sträcker till.

Uttömd på egen kraft

Jag ville önska, att den dag jag når själva slutet på mitt lopp, så kommer jag springandes över mållinjen i fullständig seger, med knuten näve och med ett högt segerrop från min mun. Men ofta känns det, som att den sanna bilden är en helt annan.

Att jag i stället kommer krypandes, med en matt hand som sträcker sig mot himlen, och med ett suckande ”tack och lov” från mina läppar. Uttömd på egen kraft, och avklädd på egen stolthet och beröm.

Lyfter dig varsamt upp

Men kanske är det på det sättet som Herren önskar oss – att det som håller oss uppe i vårt lopp, och det som gör, att vi på trots av omständigheter väljer att fortsätta, har allt, och bara med Herren att göra. Inte bara den sky av vittnen som omgiver oss, och motiverar oss till att fortsätta. Men det faktum, att Herren själv springer framför oss, så att våra ögon kan vila, och endast se på honom och den han är.

I normala tävlingar får man inte ta hjälp från andra, men här är det annorlunda. Här är det Herren som hjälper och upprätthåller oss, och om vi skulle snubbla på vägen, så lyfter han oss varsamt upp och manar oss att fortsätta gå. Den helige Ande fortsätter att fylla oss om han får lov, och ger oss kraft till att gå igenom varje omständighet som möter oss på vår väg.

Avslutning

Det känns, som att vi är väldigt nära avslutningen på vårt lopp. Den dagen då Herren hämtar oss hem, är din och min vandring slut i detta jordiska liv, och en vilodag väntar.

När man är inne på själva upploppet, så är det ofta där, att krafterna och motståndet ökar och man vill helst stanna, sluta och ge upp. Herrens uppmuntran är, att han vet hur du har det, och hur du känner dig. Han vet och känner alla omständigheter, och han vet när du ger upp i dig själv. Du är inte ensam på den sista sträckan. Gud den allsmäktige är med dig, och hans löfte till dig är, att till den dag du når själva mållinjen, så är han med dig med all sin kraft, all sin nåd, all sin kärlek, styrka och kraft. Bara för att du ska kunna fullborda ditt lopp.

Fil 1:6 - Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.

Jesus kommer snart!


måndag 24 september 2018

Abbas är 99 % enig i ett kommande fredsavtalHär på det sista, har jag i inlägget ”ett kommande fredsförslag” skrivit intressanta nyheter och uppdateringar, som just handlar om fredsprocessen och om det kommande fredsavtalet mellan Israel och arabvärlden. Men dom sista dagarna, och precis upp till fredskonferensen, har det kommit några nyheter som kräver extra uppmärksamhet och notiser.

Abbas är klar till förhandling

Enligt media, är Abbas nu klar till förhandling med Israel. Abbas uttalar sig: ”Vi är redo för förhandlingar med Israel – antingen offentligt eller bakom stängda dörrar”.

Det är en nyhet som vi har hört tidigare, så det är inget nytt i det, men Abbas är pressad från Arabvärlden på ett sätt som aldrig tidigare, där bland annat Saudiarabien är ett av de länder som pressar på, för att Abbas ska vara mer medgörlig. Uttalandet kommer samtidigt efter ett möte med Emmanuel Macron, Frankrikes president, som allt mer kommer med i förhandlingarna. Andra röster i den arabiska världen, säger samtidigt, att Abbas är nu 99 % enig med Israel, när det kommer till det avtal som ska framläggas.

Avslutning

Det börjar verkligen att dra ihop sig, och just denna fredskonferens är högaktuell. Kommer vi att få se ett avtal på plats, och på vilket sätt kommer det att se ut? Kommer det att vara ett 7 årigt avtal som ska känneteckna ”förbundet med de många”, och är det vi ser början på den absoluta avslutningen innan Jesus kommer tillbaka?

Vi lever i profetiska tider, och dom närmaste dagarna kanske vi kommer att bli lite klokare på, hur nära vi egentligen är. Jag kommer naturligtvis att skriva och uppdatera så snart vi vet mera.

Jesus kommer snart!


Källa:


torsdag 20 september 2018

Jesu återkomst före vedermödanFör mig finns inget tvivel, när det gäller tidspunkt för själva uppryckandet av Guds församling. Jesus kommer att upprycka sin församling, före det att den sista och 70:e årsveckan börjar. Här vill jag dela fem argument som jag tycker talar starkt för det.

1. Vedermödan är för Israel och judarna.


Dan 9:24 – Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allra heligaste.


Den 70:e och sista årsveckan har med Israel och det judiska folket att göra, och inte församlingen. I Dan 9:24 kan vi se, att alla 70 årsveckor har med det judiska folket och Jerusalem att göra.


Precis som de första 69 veckorna inte hade något med församlingen att göra, så har heller inte den sista årsveckan med församlingen att göra. Den sista årsveckan, som också är vedermödan som är beskrivet i Upp kap 6-19, har med Guds handlande med Israel och denna värden att göra – inte församlingen.


2. De 24 äldste är på plats innan första sigillet bryts


Vi får en bild i Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5, som visar oss situationen i himlen efter det att församlingen är uppryckt, men före det att den 70:e och sista årsveckan med alla dess domslut får sin början.

Församlingen blir inte nämnd efter kap 3, och efter församlingens tidsålder, som är representerad genom de 7 församlingarna i uppenbarelseboken. I stället möter vi denna skara runt om tronen, som är köpta från varje tungomål och stammar. De är köpta med Jesu blod, och ska vara kungar och präster på jorden. Ingen får kronor eller sitter på troner förens efter uppståndelsen, och därför måste det ha skett en uppståndelse före det att sigillen bryts och vedermödans domslut startar. Deras ord, funktion, kläder och attribut visar att denna skara inte kan vara annat än församlingen, Jesu förslösta församling, som är på plats innan det första sigillet bryts.


3. Vi är frälsta från den kommande vreden (Orge)


1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 


Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.


Den sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar.


Det är alltså den tid då Guds vrede och straff blir utgjuten över den här jorden. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet Orge, och har på engelska betydelsen ”anger, wrath, passion och punishment. Första gånge vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. 


4. Apostasia tyder på avgång i stället för avfall


2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram


Det ord som i grekiskan blir översatt avfall, svek och uppror är ordet ”apostasia”. Substantivet ”apostasia” kommer från verbet ”afistämi” vars huvudbetydning är ”att flytta sig” eller ”att flytta något från ett ställe till ett annat”. Ordet används
Speciellt i förbindelse med at någon flyttar från ett ställe till ett annat, eller om man går bort eller skiljer sig från någon.

Vi hittar ordet apostasia endast två gånger i NT, där det andra finns i Apg 21:21 där det talas om att ”överge Mose”, eller avfalla från Mose. Medan substantivet apostasia är sällsynt i NT, förekommer verbet afistämi som ordet härleds av femton gånger. Endast i tre tillfällen syftar det på religiöst avfall från tron. (1 Tim.1, Heb 3:12 och 2 Tim 2:9). De första sju engelska översättningarna från 1394 – 1608, blev alla översatta med ordet ”departure”, (avgång) som syftar på uppryckelsen.


5. Vi är förstlingsfrukten i ändetidens skörd


Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.


Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.


När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid. Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.


Bär fram förstlingsskörden till prästen


Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckandet av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).


Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, hur är det då möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan?


Jesus kommer snart!

lördag 15 september 2018

Dödliga stormar och vilddjurets märke


Är det bara min förståelse och på det sätt jag upplever det, men känns det inte som att vi är på kanten och väldigt nära Jesu underbara och dyrbara återkomst? Är det inte på det sättet, att dessa tecken vi ser i dag, inte bara är vanliga och tillfälliga händelser, men på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett och upplevt? Är sanningen inte den, att tusentals syskon på en och samma gång, upplever tilltal från Herren genom syner, drömmar och visioner – där det genomgående budskapet är, att brudgummen vänder åter och är på väg efter sin brud?

I det här inlägget vill jag peka på två händelser som sticker ut just nu – dels alla dessa orkaner som drar över vår värld, och sedan röster i USA, som precis har gått ut och varnat om något som kommer att bli tvång under vedermödan – nämligen det, att alla amerikanska medborgare ska chippas.

Dödliga stormar

Satellitbilden visar hela nio potentiella dödliga stormar som härjar runt om i världen just nu. Det är bland annat orkanen ”Florens” som är på väg mot USA, men också andra orkaner som Olivia, Isaak, Helene och Typhoon Mangkut. Experter uttalar sig om, att det är väldigt ovanligt att det finns aktiva stormar i både Atlanten och Stilla havet samtidig. Flera av dessa orkaner har möjlighet för att bli kolossalt stora, med stora konsekvenser och följder för både människor, städer och hela länder.

Vilddjurets märke

Röster i USA har precis varit ut och varnat befolkningen om, att dom kan förvänta att dom kommer att bli ”chippade”. Tidigare har det varit konspirationsteorier, och långt ifrån något som alla trodde skulle bli en verklighet. Det blir i ögonblicket presenterat som ”trendigt”, och något som kommer att ”göra ditt liv lättare”. I utlandet har Sverige redan fått uppmärksamhet som ett föregångsland, där det omtalas att cirka 3000 människor redan har fått ett elektroniskt chip insatt i handen eller pannan.

Noelle Chesley, en amerikansk professor, vänder sig till den amerikanska befolkningen, och uttalar sig om att ”du kommer att bli chippad, det är bara en fråga om tid”. Människans gränser när det gäller teknologi, har flyttat sig väldigt snabbt bara på ett par år, och vi upplevt en långsam tillvänjning till det system som vi vet kommer under vedermödans tid. 

Avslutning

Budskapet om Jesu återkomst ljuder klart, och det är ett vädjande rop som går ut i den sena midnattstimmen. Vi har upplevt hur den här världen, gradvist har gått från aftonskymning till natt, och vi har sett hur tillstånd och händelser har utvecklats till globala, massiva odiskutabla tidstecken.

”Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen”. – Heb 3:7


Jesus kommer snart!
Källa:
måndag 10 september 2018

Jag sträcker ut tomma händer.”Jag kallade, och du svarade mig. Jag ropade, och du kom till min räddning. Där jag såg mörker, såg du ljus. Där jag upplevde misslyckande, såg du hopp. När jag kände förtvivlan, förkastelse och förakt, erbjöd du fullständig accept och villkorslös kärlek.

När jag sträckte ut tomma händer, fyllde du dom med allt ditt goda och lät det flöda över. När jag vände mig om i skam, bort från ditt ansikte, så talade du ömt till mitt hjärta. Du sa att allt var förlåtet, och att du gör allt nytt. När jag föll ned på mina knän, för att gömma mig för din helighet, lyfte du mig och tog mig upp i din famn. Du talade ömma ord, fyllda av liv, kärlek och hopp. Du talade tröstande ord, och du lovade, att jag aldrig någonsin mer behövde vara rädd.

När tankar når mig, att jag aldrig kommer lyckas, är du där, och talar tro in i mitt hjärta. Du påminner mig om, vem jag är i dig, och vad du har gjort för mig. Du säger att jag är stark, när jag känner mig svag. Du säger att jag är älskad, när jag känner mig förkastad. Du säger att jag är din, när jag känner mig förtappad, vilse och bortkommen. Och när jag vandrar i dödsskuggans dal, omgiven av mörker, ångest och fruktan, så skickar du en här för att hitta och rädda mig.

För det är sådan som du är – fullkomlig i alla dina vägar, i allt vad du gör. Men vad har jag gjort för att förtjäna din godhet och nåd? Vem är jag, att jag förtjänar en kärlek som den här? Aldrig någonsin kan aldrig uppväga, utjämna eller på något sätt betala tillbaka, det fullkomliga pris och den kärlek du har visat mig. Du är den fullkomlige, kärleksfulla Fadern, som älskar oss på ett sätt som ingen annan kan älska oss. Vi är centrum för din kärlek, och du ger oss en frid, som övergår allt annat i den här världen. För evigt dina, omslutna, fasta och bevarade i dig."

Kom snart Herre, dyrbare Jesus!