tisdag 21 maj 2019

I tider av mörker är frälsningen som närmastHerren har genom historien visat oss, att i tider när det är som mörkast, så är frälsningen på samma sätt, påtagligt nära. När synden ropade inför Gud på Noas tid, och Herren sände syndafloden, så var arken en symbol på en ny början och en ny tidsålder för människan. När Jesus hängde på korset, blev himlen bokstavligt talat blev svart, och människor tolkade det som Faderns totala frånvaro. Det dom inte kunde veta, var att tre dagar senare, uppstod Jesus i kraft och styrka, med dödsrikets nyckar i sin hand. När sedan lärjungarna kände sig ensamma och övergivna efter Kristi himmelfart, så föll och utgöts Guds Ande kort tid efter, och församlingen föddes.

Det känns som att mörkret i den här världen är väldigt stor just nu, och många syskon runt om, upplever tider av kamp, frustration och ensamhet. Där tror jag att Herren vill uppmuntra, genom att visa den frälsning som Herren har lovat, och som känns väldigt nära – uppryckandet av Jesu brud. Då kommer detta mörker att förvandlas till ljus, och kaos kommer att utbytas med fullständig frid.

Kristusliknande bild på himlen


I Argentina har följande bild fått väldigt stor uppmärksamhet, efter det att en amatörfotograf tog följande porträtt över den argentinska himlen. På bilden visar sig något som liknar en kristusfigur med krona på huvudet och utsträckta armar. På sociala media fick bilden kommentarer som ”Herren kommer snart tillbaka, och vi ska vara redo” och ”tack för bilden som håller oss på vägen och ger oss hopp för dagen i morgon”.

Iran förbereder sig för krig


Det är en av Irans högsta generaler som ger det iranska armen besked om att förbereda sig för krig. Det ser inte ut som att Iran kommer att böja sig för USA:s press, men faktiskt förbereder sig för en kommande konfrontation. GOG/Magog kriget känns mer än någonsin väldigt nära.

Ebola epidemi är ute ur kontroll


Experter ropar högt, efter det att Ebola-epidemi är helt ut ur kontroll i östra delen av Kongo. Över 1600 personer har smittats efter det att viruset bröt ut i början av augusti 2018. Bara den sista månaden har cirka 300 tillfällen rapporteras, och något som är väldigt bekymmersamt.

Jordbävning i Israel pekar på födslovåndor


Israel har precis upplevt en jordbävning på 4,4 på richterskalan. En rabbin som är expert i ändetidens tecken, tolkar denna jordbävning som att någonting håller på att bli förlöst – nämligen Messias födelse och framträdande.
I den förbindelse, nämns väldigt intressant statistik, som uppenbarelseboken bekräftar ska komma. Där nämns bland annat, att vart 2500 år, drabbar en jordbävning Israel som är så kraftig, att den potentiellt skulle orsaka 7000 människors död och göra 200 000 blev hemlösa. I uppenbarelseboken kap 11, så kan vi faktiskt läsa att Israel blir drabbad av just en jordbävning, där 7000 människor kommer att omkomma.

Avslutning

Herren talar tydligt, och syskon som tidigare inte har haft upplevelser eller tankar kring Jesu återkomst, upplever att Herren ger syner, drömmar och visioner. Herren väcker oss, och Jesu återkomst lever i dag och brinner i förväntningsfulla hjärtan över hela världen. På andra sidan, så är talet om Jesu återkomst väldigt tyst i traditionella kyrkliga ramar, och dessa tecken som pekar på uppryckandet av församlingen, får väldigt lite uppmärksamhet. Men om församlingen inte ropar, kommer stenarna att göra det, och om Guds folk inte profeterar så kommer den här världen att göra det. Tidens tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!Källa:


torsdag 16 maj 2019

Shavout / Pingsten - En högtid som pekar på uppryckandet?För ett par år sedan skrev jag ett inlägg om den judiska högtiden ”Shavout”, som är vår motsvarighet till pingsten. Även om min tro är, att uppryckandet kan ske när som helst, så är pingsten mycket intressant när det gäller Jesu komma till församlingen. Som vi vet, så föddes församlingen på själva pingstdagen, när Guds Ande blev utgjuten. Det är samtidigt samma dag som Herren äktade det judiska folket, då han gav lagen på Sinai berg.


Det är svårt att fastlägga när Shavuot eller pingsten egentligen inträffar, då det finns olika kalendrar som man kan ta utgångspunkt i. Men det vi vet, är att vi befinner oss i tiden runtomkring pingst, och det gör att tanken är ganska intressant.


Herrens sju högtider


3 Mos 23: 1-2 - 1 Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider är dessa.  


Men dessa bestämda uppfyllanden, ser vi också på ett helt påtagligt sätt genom Herrens sju högtider som han gav det judiska folket genom Moses. Dessa högtider som Herren gav judarna, är några som bokstavligt talat har eller kommer att uppfyllas vid Jesu första och andra tillkommelse.


Herren gav Israel sju olika judiska högtider. De första tre högtiderna – ”Påsken”, ”Det osyrade brödets högtid” och ”förstagrödans högtid”, blev bokstavligt talat uppfyllda vid Jesu första komma när han dog, blev begravd och sedan uppstod igen exakt på dagen på vid rätt högtid. De tre sista – ”Basunklangens högtid”, ”Den stora försoningsdagen” och ”Lövhyddohögtiden”, pekar på Herrens återkomst till Israel och det judiska folket, och upprättandet av tusenårsriket som också kommer att ske på dagen i förbindelse med dessa hösthögtider.


Den judiska högtiden Shavuot/Pingst


3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.


Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingsten, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna


Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50. 


Avslutning


Pingsten har många associationer till Pingsten, eller Shavuot. Det är bland annat högtiden utan datum. Det är där att judarna har en ceremoni som heter ”dekorera bruden”, där man festar dagen efter. Det är en tydlig och fantastisk association till Herren som hämtar sin brud och sedan håller bröllopsfest. Vi har Moses som hörde basunens ljud, och sedan fick gå upp på berget för att möta Herren. Enok, som är en bild på församlingen, som både föddes och blev uppryckt på själva pingstdagen, som alltså är samma dag som församlingen föddes. Ruts bok, som är en bok om skörd och återlösning, som Pingsten och den 50 dagen handlar om. Kung David, som man också tror både föddes och dog på Shavuot. Alltsammans, som kan vara tecken och häntydningar till uppryckandet av församlingen.


Kommer Herren att fullborda denna högtid genom två händelser, dels församlingens födelse men också själva avslutningen på den, och kommer det att vara då, att Herren kommer att fullborda löftet om uppryckandet genom att skörda och hämta sin förstlingsfrukt?


Jag vill avsluta som jag började. Jag tror att uppryckandet är imminent och kan ske när som helst, men samtidigt tror jag att Herrens högtider pekar på händelser som fullbordar Jesu första och andra komma. Pekar Pingsten på församlingens uppryckande? Tiden får visa hur detta underbara löfte kommer att fullbordas. Till dess får vi leva i en förväntning på vår underbare frälsare och Gud Jesus Kristus.


Jesus kommer snart!Källa:

lördag 11 maj 2019

Oroliga tider som pekar på Jesu återkomst!Man har knappast undgått att lägga märke till sista tidens nyheter, och jag undrar om det är flera än jag som tänker ”tidens tecken” när vi betraktar dessa? Vi har både upplevt FN:s redogörelse, som gick på att mänskligheten helt enkelt är hotad om utvecklingen fortsätter, och den politiskt spända relationen med USA, Nordkorea och Iran, som bara accelererar och helt enkelt är en explosiv kruttunna.

När det gäller det profetiska ordet, finns det flera vittnesbörd från syskon, som har upplevt tilltal, både när det gäller krig där Nordkorea och Iran är involverade. Allt ska prövas, men som det ser ut, så är vi inte långt från ”rykten” till verklighet.

Nordkorea och Iran

Kim Jong Un, Nordkoreas president, har precis genomfört andra missilskjutningen på en vecka, på trots av tidigare löften att Kim inte skulle utföra fler rakettest.

Samtidigt så är USA:s relation med Iran väldigt spänt, efter det att Iran har hotat med att dra sig ur det kärnenergiavtal som handlar om att inte fortsätta att anrika uran. Ryssland och China backar upp om Iran, och fördömer USA:s påtryckningar och sanktioner. Netanyahu har också svarat på Irans besked, och uttalar sig, att ”Israel inte kommer att tillåta att Iran har kärnvapen”. USA ökar pressen på Iran, genom att skicka hangarfartyg och stridsflyg till den i förvägen spända regionen.

Den himmelska sången

Upp 5: 9-10 – Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt köpt oss till Gud av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden.”

Det finns en sång som Herren har givit dig och lagt i ditt hjärta. Det är en sång som ingen människa ännu har sjungit eller hört tonerna av. Den är född, och finns bevarad i den himmelska världen. Den väntar på oss, och är en himmelsk lovsång, som är given och dedikerad till Herrens utvalda och förlösta skara. Det är en sång som rör Guds hjärta, och som änglarna bara drömmer om att kunna ta och vara en del av. 

Men det är bara människor som är förlösta från detta jordeliv, som kan ta del av och sjunga den här sången. Människor som har blivit renade med Lammets dyrbara blod, själar som har tagit Jesu seger på korset och gjort den till sin. Sången är given till de människor som är kallade, förutbestämda och utvalda före jordens grundval blev lagd – människor som är frälsta av Guds nåd, och som har sina namn skrivna i livets dyrbara bok. Snart, mycket snart, kommer vi att få lov till lovsjunga i historiens största allsång - en lovsång och en hyllning till Jesus Kristus, det slaktade lammet. 

Jesus kommer snart!Källa:


tisdag 7 maj 2019

FN: Mänskligheten är i faraKort före, att den hittills största och samlade redogörelse av livet på jorden blir presenterat, varnar en rad av världens ledande forskare och slår alarm! Rapporten beskriver människans och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen är, att framtida generationer kommer uppleva stora utmaningar med basala livsvillkor som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar.

Inlandsisen på Grönland smälter

Tal visar, att i 2018, smälte inlandsisen hela sex gånger fortare, än den gjorde i början av 1980-talet. Något som har gjort, att man kan se att världshaven har stigit i nivå. 80 % av Grönlands yta är täckt av is, och skulle den smälta helt, skulle det motsvara cirka 7 meters havsytestigning.

Förgängelsen

Rom 8: 19–22 – Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skal uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Min tro är, att det vi upplever i dag när det gäller klimatförändringar, massdöd av djur och naturkatastrofer, måste vara ett av de största tidstecken som pekar på Jesu återkomst.

Skapelsen är precis som ordet säger ”lagd under förgängelse”, och är den perfekta beskrivningen av det man ser när man tittar ut i världen. Men denna förgängelse, upplösning och död, verkar bara tillta i kraft och utvecklar sig med rekordfart, ju närmare vi kommer tidens slut. Skapelsen står i en återvändsgränd, där det inte finns någon hållbar lösning eller någon väg tillbaka. Vi kommer blott få lov att se, att dessa tidstecken kommer att tillta styrka, och bli ännu mer destruktiva och kraftiga.

Den härliga friheten

Upp 21: 5 – Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

Guds ord beskriver den vändpunkt och den dag då både människan och skapelsens vånda tar slut, och omtalas som ”den härliga friheten”. Det är det hopp som både skapelsen och vi som Guds barn lever i. Att snart en dag, kommer vi nå fram till denna frigjordhet, där Herren själv kommer att göra ”allting nytt”! När Herren gör allting nytt, så finns det inget område han inte kommer att beröra. I dessa ord ligger fullständig upprättelse för sargade själar och sjuka kroppar, överflödande gottgörelse för motgångar och svåra tider, och liv och kärlek i stället för brustna relationer. Det samma gäller skapelsen. Överallt där förgängelsen förut har satt sina spår, kommer Herren att upprätta naturen och göra ”allting nytt”.

Avslutning

Psaltaren 34: 8 – HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.

Är det fler än jag som längtar till den dag då Herren gör ”allting nytt” i våra liv? Vi får fortsätta att i härdigt lyssna efter den sista basunens ljud. För det är just i det ögonblick, då den kommer ljuda kraftigt och klart, att vi kommer att förvandlas. Guds rika uppmuntran till var och en av er, i er vandring med Herren. Jesus känner varje trötta steg, och han hör varje suckan inför hans tron. Det löfte han har givit oss är, att han kommer ”slå sitt läger omkring oss”, för att frälsa och befria oss.

Jesus kommer snart!Källa:

torsdag 2 maj 2019

Kushners fredsplan innebär ett Arabisk NATO bestående av 8 länder!Vi har tidigare haft tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Sudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater, som har stått tillsammans när det gäller kampen mot terroristorganisationen Isis (Islamiska Staten). Nu när vi närmar oss Trumps och Kushners fredsplan, går rykten om, att detta förbund kommer att innebära en åttastats union, beståendes av arabiska länder.

Arabisk NATO

Ett ”Arabisk NATO”, är något som har diskuterats i lång tid, där syftet skulle vara att motverka Irans inflytande i Mellanöstern. Men som historien visar, är det lättare sagt än gjort. Nu går det rykten om att Kushner har en plan om ett så kallat ”arabisk NATO”, som skulle vara en del av det avtal som blir presenterat här i juni månad.

De tio hornen


Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn


Upp 17: 12-13 - Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret


Bibeln talar om att under den sista årsveckan kommer vi att se en konstellation av tio horn (kungar) som kommer att regera tillsammans med Antikrist under en enda timme. Dessa kungar kommer att ge sin makt över till Antikrist, som med andra ord inte behöver att kämpa sig till den, då den kommer att bli honom given.


Avslutning

När vi ser dessa ett kommande förbund, som samtidigt handlar om en ”arabisk union”, är det så en början och en start på den tiohornsunion som vi kan läsa om i Bibeln? Det skulle i så fall betyda att Antikrists framträdande är väldigt nära, och att syndens människa just nu står i kulissen, och är klar till att träda fram.


Jesus kommer snart!


Källa:
söndag 28 april 2019

105 kyrkor attackeras varje månadBombattentaten har återigen kastat ljus över förföljelsen och våldet mot kristna över hela världen. Kristna är utan jämförelse, den mest religiösa grupp i världen, där tal visar, att var femte minut får en människa lov till att ge sitt liv för evangeliet. I följe organisationen ”Open door”, så attackeras i genomsnitt 105 kyrkor varje månad.

Katedralen i New York

Bland annat har vi upplevt en våg av attacker här på det senaste i Frankrike, där tio kyrkor har drabbats sedan februari. I New York har samtidigt en man gripits utanför katedralen St. Patricks Cathedral. Mannen var utklädd som filosofiprofessor, och hade gasflaskor och tändvätska med sig. Han blev tagen i att göra ett uppenbart försök på att kopiera vad som hände i Paris, och arresterades och anklagades för försök till brand och hänsynslös hot.

Avslutning

Fil 1:29 - Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull

Vi upplever en massiv förföljelse av kristna i mellanöstern just nu, där många kristna betalar ett högt pris för evangeliets skull. På flera ställen i världen försöker muslimer och extrema religiösa grupper att helt enkelt utrota kristna, där kyrkor bränns, och hus och affärsverksamhet förstörs. Kristna blir fångade och hålls som gisslan, och blir samtidigt tvingade att ge upp deras tro. Cirka 75% av alla religiösa grupper som är förföljda runt om i världen är kristna, som resulterar i att tusentals varje år dödas och förföljs för namnet Jesu skull.

Ondskan och motståndet mot Jesus kommer aldrig att bli mindre, men tvärtemot är förföljelsen mot Guds församling, ett tidstecken som vittnar om denna tidens slut.

Jesus kommer snart!
Källa:

tisdag 23 april 2019

Denna tidens lidande vägar lätt


Intimiteten i hans kärlek

Jag hoppas att ni alla har haft en välsignad påsk, och har upplevt Herrens närhet och välsignelse på ett särskilt sätt. Psalmisten ger uttryck för, att lyckan, glädjen och saligheten finns just där, i Herrens närhet (Psalm 73:28). Herren har redan proklamerat, att våra liv är dolt med Kristus i det himmelska.

Vår rätta plats, och där vi kan känna oss helt hemma, är framför Gud tron, i det allra heligaste, vid Faderns ansikte. Det är den plats han har skapat oss för, och det är den plats vi kommer att tillbringa evigheten i. Vi kommer aldrig att få nog av att höra Faderns röst, och märka intimiteten och kraften i hans kärlek. Om milliarder av år, kommer vi fortfarande att känna oss lika förlorade, tacksamma och tillfredsställda i hans närhet och nåd.

En plats för dig

Därför hävdar Paulus i Romarbrevet 8:18, att ”den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår”. Det är så lätt att förlora närheten i Herren, eller inte inse, att den plats vi många gånger kämpar för, redan är oss given. Uppmaningen från Herren är därför inte att ”vinna” denna unika plats som Jesus har för var och en av oss, men att söka, gå och träda fram inför Gud, för att få del av de välsignelser, hjälp, kraft och nåd, som Herren har för var och en av oss. Motivationen och det som drar oss, är kärleken och längtan efter honom!

En unik tid

Vi lever i en unik tid, helt olik alla andra tider som människan tidigare levt i. Skillnaden är tiden och det profetiska ordets uppfyllande. Vi har tidigare upplevt händelser i världen, men det som händer just nu, talar inte bara för en orolig värld eller en politisk spända relationer. Det pekar på en historisk händelse, som är utan jämförelse med det som tidigare har hänt – uppryckandet av Guds församling och uppståndelsen av dom döda. Här delar jag några tecken av det vi har upplevt under påsken och i april:

-Runt 300 döda och 500 skadade i terrorattacken i Sri Lanka, efter attacken mot tre kyrkor och tre turisthotell.

-Snön faller för första gången i april på 49 år i Västra Australien

-103 döda, efter en apokalyptisk storm träffar Indien och Pakistan.

-Nord Korea testar en ny form av fjärrstyrt vapen

-USA:s fredsplan bliver presenterad i juni månad, efter den muslimska högtiden ramadan.

Avslutning

”Herre, låt mig förstå och låt mig inse, tiden vi lever i och din snara återkomst. Låt mig förstå höjden, djupet och bredden i din kärlek och nåd. Visa för mig platsen du har berett framför din tron, och låt mig stanna där för att vara med dig för evigt. Vem har jag i himlen förutom dig? Du är allt jag behöver, och din kärlek och närhet är mig nog. Din kärlek omsluter mig, fyller och möter varje område i mitt liv. Den genomsyrar mig, och är fundamentet och rättesnöret för min vandring. Den dag jag står framför tronen, och får frågan, vad som gjorde den allra största skillnad i mitt liv, står svaret lysande klart – din eviga, trofasta och villkorslösa kärlek!”

Jesus kommer snart!


Källa:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3rLn7/flera-doda-i-indiska-ovader

fredag 19 april 2019

En välsignad påsk i Herrens närhetJes 53: 3 - Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höll honom för intet.

Han var naglad fast till korset, och han hängde fullständigt naken och blottad, mitt i mellan himmel och helvete. Han hade kommit till sina egna, men hans egna hade inte tagit emot honom. Han var oskyldigt anklagad, dömd och förkastad av den här världen.

En smärtans man

Varje sjukdom, smärta och synd, som någonsin funnits till alltifrån skapelsens fall och fram till evigheten, blev nu lagd på honom. Tyngden av den här världens synd och mörker, fick bokstavligt talat hans kropp till att vrida sig i smärta och ångest.

Man kunde inte längre känna igen den man, som hade vandrat runt i Israel och gjort gott och hjälpt alla. Man kände inte igen honom som hade helat, befriat och frälst människor i deras nöd. Det syn man såg av den man som hängde på korset, var så fruktansvärt och så brutal, att man vände bort och gömde sitt ansikte. 

Han blev till förbannelse


Han hade blivit gjord till förbannelse, och han var fullständigt ensam och helt och hållet överlåten sitt lidande och sin smärta. Han hade lämnat sin Faders härlighet, ödmjukat sig för att ge sitt liv för mänskligheten. I den stund han hängde på korset, behagade det Fadern att slå honom med sjukdom och lidande. Guds rena, fläckfria och oskyldiga lamm, fick bokstavligt talat smaka Guds vrede.

Varje blodsdroppe som rann från hans kropp, ropade om nåd och försoning med Gud. Det var inte spikarna som höll fast honom på korset, men kärleken till den här världen och till varje enskild människa. Det var ett fullständigt verk, och helt i genom perfekt. Han hade gett sitt liv för den värld han älskade så högt, och för varje människa som han bar i sitt hjärta. Han ropade ditt och mitt namn ut i mörkret, och förkunnade att frälsningens väg var fullbordad och klar. Det var det yttersta beviset, på en villkorslös kärlek och en villkorslös nåd. 

Korsets förvandlande kraft

Den dagen vi böjde våra knän vid korset, och oförtjänt tog emot Jesus som Herre i våra liv, var inte bara något som berörde vårt liv här och nu, men något som var avgörande för hela vår evighet.

Vi famlade i mörkret utan Gud och utan hopp. Vi var skilda från Guds kärlek, och vår öde var en evig skilsmässa, från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra, men vårt andliga liv var icke existerande. Vi var andligt döda på insidan, och bundna i länkor som man omöjligt kan bli fri från i egen kraft. Vi har levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.

Han ropade ditt namn

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut, tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst.

När du vände dig om, och såg upp på korsets träd, som är det samma kors där blodet hade utgjutits och som hade renat ditt liv från all synd, fick du se det skuldbrev som tidigare hade anklagat och fördömt dig hänga där. Det hade vittnat och pekat på varje synd, och på varje överträdelse som du någonsin hade gjort, och den obetalda skuld du har inför Gud. En skuld som du visste att du aldrig någonsin i egen kraft eller förmåga, skulle kunna inlösa eller kunna betala tillbaka. Men det skuldbrev som förut blev till fördömelse i ditt liv, var nu naglat fast vid korset. Skulden var inlöst, fullständigt betalad och uppfylld till punkt och pricka.

Allt var förändrat

Allt var helt plötsligt förändrat. Du hade blivit en ny skapelse i honom, och var nu fullständigt ren, helgad och rättfärdiggjord. Dina gamla synder existerade inte längre, och din synd hade blivit ersatt av hans helighet och hans rättfärdighet. Fördömelsen som förut fanns i ditt liv var borta. Mörkret var utbytt med hans ljus, och den förbannelse du levde under tidigare fanns inte mer, men var utbytt med Guds välsignelse, kärlek och kraft. Du var nu Herrens älskade, kallade och heliga. 

Löften hade blivit dig givna. Löften om att han ska bära dig där du går fram, och att han ska vara med dig alla dagar till tidens ände. Löften om att ingenting från den dagen, någonsin kommer att skilja dig från hans kärlek. Men ett ord stod starkare än något annat - Nåd!

Med en önska om en god och välsignad påsk med Jesus i centrum

Varma hälsningar

Mikael

onsdag 17 april 2019

Notre-Dame och skökoskyrkanVi har precis upplevt hur den gamla katolska kyrkan Notre-Dame i Paris har brunnit. Det påminde mig, och blev en symbol på det vi på samma sätt kommer att uppleva under vedermödans tid, bara i större skala. Där kommer skökokyrkan till sist att få sitt slut, där hon 3,5 år in i vedermödan, kommer att bli tillintetgjort av Antikrist och kommer att brinna upp.

Guds dom över skökan 

Upp 17:15-16 – Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.


det sista och det åttonde världsriket kommer ledarna i skökosystemet att förlora sin makt, då Antikrist själv tar skökans plats. Tillsammans med de tio kungarna (hornen) så bryter de skökans makt och inflytande och bränner upp henne i eld. Ledarna i det nyuppståndna världsriket kommer att hata skökan. Så länge som Antikrist har haft nytta av henne, har hon fått lov att rida på vilddjuret och ”hålla fast i tyglarna”. Men på grund av avundsjuka för hennes rikedomar och henne stora inflytande över jordens befolkning beslutar de att göra en ende på henne.

Skökan och Bruden 

Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättningar och kontraster. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken. Hon bor ”vid stora vatten”, som är en symbol på folkhavet, människomassorna och länder.
Johannes ser henne i öknen som är en bild på den här världen, en plats där det inte finns något liv eller någon möjlighet för livsfrukt. Världens kungar och ledare har horat och berusats sig med hennes otukts vin. 
Till det yttre är hon mäktig, och imponerande med glänsande guld. Hon har präktiga kläder och har all världens rikedomar, men hennes inre är fyllt av orenhet, svek, otukt och död. Hon har de heligas blod på sina händer och hennes samvete är svart. På hennes panna är ett namn skrivet: det stora Babylon. 

Babylon

Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld. Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medan det kommersiella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till. 

Avslutning

På grund av sitt högmod, synd, avgudadyrkan, trolldom och ogudaktighet kommer Babylon kommer att bli dömd och kommer att få möta sin undergång. Det har förtryckt Israel och utövat martyrskap för millioner av människor genom alla tider. Kvar kommer bara att lämnas rök och aska, en symbol på hennes totala upplösning.


Jesus kommer snart!