fredag 7 november 2014

Ett plundrat och skövlat folk


 
Jes 42:22 - Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger: "Ge tillbaka."
Antalet självmord ökar för andra året i rad i Sverige. Mest av allt ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-begar-sjalvmord-i-sverige/

Statistik för tioårsperioden 2003-2012 visar att över 9000 personer försökte ta sitt liv i 2012 i Sverige. Av dem var 2 899 barn och ungdomar under 25 år. 233 av dem var yngre än 15 år.
– Det är en oroande mängd barn som mår så dåligt att det vill ta sitt liv. Det handlar om ett så pass stort och svårt lidande att man tänker, att nu orkar jag inte leva längre, säger Gergö Hadlaczky.
Stigande problem i Stockholm

Samtidigt kommer tal som visar att speciellt i Stockholm är det ett stigande problem. Där har antalet misstänkta självmord ökat med en tredjedel på fyra år.
60 procent av självmordförsök sker på vissa broar runt om i Stockholm, som har gjort att man bland annat har satt upp skyddsräcken för att förhindra självmordsförsök.

Ett plundrat och skövlad generation
Vi upplever i dag ett plundrat och ett skövlat folk. Det är en fördärvad generation som är slagna, fångade och bundna med andliga bojor.

I ett debatt inlägg från dagen är det en som väldigt träffande skriver:
Vi har många gånger dragit slutsatsen att folket i Sverige har det för bra. Det materiella välståndet uppfyller alla önskningar och behoven efter kristna värderingar finns i det närmaste inte. I takt med dessa uttalanden hör vi rapporter om att sjukhus och hälsohem är överbelastade och psykiatrikers och psykologers mottagningar har långa köer. Vilohem och rekreationsanstalter har mångdubblats. Medan människor köar på de flesta platser efter hjälp står många kyrkor och kapell tomma. Kan en av orsakerna vara den diagnos vi många gånger ställt – ”folket har det för bra”? I dag får vi skörda frukterna av fyrtio års felaktig livsstil. De senaste årtiondena har med kultureliten och undervisningssystemet varit en satsning för hedniska livsfilosofier. Resultaten har varit markanta. Familjesplittringen har gått som en farsot genom landet och hundratusentals barn hamnar i kläm och får lida.

Närmare 70 procent av alla kriminella handlingar utförs av ungdomar under 20 år, vilket är den generation som har vuxit upp med välfärdssamhället och fått mer eller mindre allt de pekat på. Samhällsforskare menar att tomhet har blivit den stora folksjukdomen tillsammans med skuldkänslor och ensamhet. När en och en halv miljon svenskar i sin strävan efter materialistisk lycka bänkar sig framför tv-såporna ökar hopplösheten. Slut citat
Ge tillbaka det som tillhör mig

På korset ropade Herren: -” Ge tillbaka det som tillhör mig”! I sin kärlek på korset försonade han den här världen och Sveriges ungdom med sig själv. Han såg en förlorad och sargad generation. Han bar dem i sitt hjärta, och varje blodsdroppe som rann från korset, ropade om nåd och försoning med Gud.
2 Kor 5:20 - Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 

Sedan 2000 år tillbaka har församlingens uppgift varit att på Kristi vägnar ropa ut försoningens budskap till den här världen. Han söker de människor som har ont i själen, och han griper ut efter dem som inte har mer hopp att leva för. Han törstar efter de människor som inte ser någon annan utväg än att göra slut på sina egna liv, och han önskar att skapa liv och hopp där det inte längre finns. Där ensamheten, tomheten och skuldkänslor regerar kommer han med sin förlösande kraft och frid.  
Glöm aldrig församlingens viktigaste uppgift - försoningens ämbete . Det är en tvåtusen år gammal kallelse, som är lika aktuell i dag. Den frälser, förvandlar och skapar liv, både i detta och i det eviga.

Jesus kommer snart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar