torsdag 19 oktober 2017

Det himmelska gästabudet


Joh 16:16 - En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig

För två tusen år sedan tog himlen emot dig. Du kom till den här världen, i en tjänares gestalt för att bli människan lik. Du hade lämnat den härlighet du hade hos din Fader, och du vandrade mitt ibland oss, mitt ibland din skapelse. Du for sedan till det himmelska, och satte dig på din Faders högra sida.  Himlen blev din tron, och jorden din fotapall. Du fick tillbaka den härlighet som lämnade, och som du hade innan världen var till.

Du som ser över tid och rum, ser och känner mig lika innerligt som då du fäste stjärnorna på himlafästet. Du är mig lika när just nu, som när du bar min synd i din kropp och ropade ut mitt namn på korsets trä. Det finns ingen skillnad eller avvikelse i din kärlek, som är lika stark, levande och verksam i mitt liv, som den dag jag kommer att stå framför dig, och se dig ansikte till ansikte.

Det himmelska bröllopsbordet

Du har förberett en bröllopsfest, och du har ett bröllopsbord som står dukat och klart. På en bestämd plats, finns en tom stol med mitt namn på som är reserverad och sparad till mig. Där kommer jag en dag att sätta mig ner, och känna djup tacksamhet över att just jag fick nåd att vara med. Jag kommer att titta ut över detta sällskap, och kommer att se millioner av andra själar som sitter med vid samma bord. Det är gäster, som på samma satt som jag har tackat ja till denna inbjudan. Det är människor, som har varit på vandring mot detta bröllop i väldigt lång tid, men som äntligen har kommit hem och nått sitt mål.

Det är du som är festens mittpunkt, och även om samtalen går vitt och brett och vi talar tillsammans och ger vårt vittnesbörd – så går blickarna ständigt tillbaka på dig. Vi kan helt enkelt inte låta bli. Vi är dragna och betagna av dig i all din härlighet, och vi är fullständigt förtappade och förlorade i din kärlek. Även om vi är millioner och åter millioner till denna himmelska fest, så vet vi, att du känner oss var och en på ett särskilt sätt, och du talar precist och direkt till var och ens hjärta.

Det är en högtidsstund och en festlighet som är utan jämförelse. Flera ligger på sina knän i helig vördnad och tillber, medans andra jublar i upprymdhet över Guds godhet och nåd. Vi når et crescendo, där inte bara gästerna, men också änglarna, djuren, träden och hela den himmelska skaran ger dig tillbedjan och ära, på en och samma gång. Det är en tillbedjan och en lovsång som stiger i klarhet, och som aldrig tycks ta något slut.

Jag är med till den himmelska festen, och jag är tacksam. Tacksam över Guds nåd, och för att Herren för många år sedan skrev mitt namn in i Livets bok med sitt eget dyrbara blod, och förseglade den med sitt eget sigill. Jag är tacksam för att jag är hans och han är min. Tacksam, för att jag äntligen sitter till bords i mitt himmelska hem.

Avslutning

Jesus kommer snart – men är du klar till det himmelska bröllopet? Är ditt namn skrivet livets bok, och har du din sak klar med Gud? Han känner dig, söker dig och klappar på ditt hjärtas dörr. Om du viskar hans namn, så kommer han att höra din bön och vara hos dig. Om du suckar efter hans frälsning, kommer han att röra, förvandla ditt liv, och aldrig låta dig bli den samma igen.Mikael 

tisdag 10 oktober 2017

1000 års riket är en bröllopsfest för IsraelApg 3: 19-21 - Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av nytt liv (1000 års riket) kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

När Petrus vittnar om Herren i Salomons pelarhall, så påminner han judarna om Guds löften för det judiska folket. Petrus uppmanar folket till omvändelse, så att Messias kan komma och upprätta 1000 års riket, som Herren har lovat Israel genom sina profeter.

Genom många liknelser visar Jesus att vi lever i tiden då Herren kommer att upprätta och frälsa det judiska folket, och att det kommande riket liknas vid en bröllopsfest där Israel kommer att blir återförenad med Herren igen.

Den tredje dagen

Den tredje dagen står omtalat på flera ställen Bibeln, och är en bild på 1000 års riket.

Joh 2:1-11 – På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen

Jesus var på resa till bröllopet, som är en förebild på det messianska riket eller 1000 års riket, som Jesus kommer till på den tredje dagen. Dom två första dagarna är inte nämnda, och är en bild på de två tusen år som judarna har levt i förnedring, och ute i diasporan bland hedningarna.

Hos 6:1-2 – Kom, låt oss vända om till Herren . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar (2000 år) på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen (i 1000 års riket) skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.

Löftet till Israels folk, var att Herren ska frälsa det judiska folket 2000 år efter det han har rivit dem (Jerusalems förstörelse, och judarna fördrivs över hela världen). På tredje dagen, i 1000 års riket, kommer Herren att upprätta och fullborda sina löften och förbund med det judiska folket.

Liknelsen om kungasonens bröllop

Matt 22:1-14 – ”Himmelriket (1000 års riket) är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer.


Det här är en liknelse som kallas kungasonens bröllop. Kungen är Gud, och sonen var Jesus. Tjänarna i texten är profeterna och apostlarna, och bröllopet är en bild på himlens rike (1000 års riket), där bruden i detta bröllop är de messianska judarna.

Den första inbjudan gällde fram till Jesu försoning på Golgata. Judarna hade fått en inbjudan till detta bröllop i lång tid i förvägen. Det var ett bröllop som skulle hållas i förbindelse med Messias komma till det judiska folket. Då judarna inte vill ta i mot den första inbjudan vid Jesu första komma, så sände kungen ut andra tjänare, som igen bjöd in judarna till bröllopet. Tjänarna sa att oxen och gödboskapen var slaktat, och att allt var klart till att bröllopet kunde hållas. Men inte heller den här gången ville de inbjudna komma, och några av de inbjudna slog också ihjäl kungens tjänare. (v,4-6) Då blev kungen (Gud) blir vred och skickar ut sina soldater, och lät mörda och bränna deras stad (Jerusalems förstöring i år 70). 


Riket för Israel


I dag är allt klart för Israels frälsning och förlösning. Israel är Guds frånskilda hustru som han åter igen vil äkta. Israel gick bort från Gud, men kommer tillbaka. Hon fick skilsmässa på grund av otukt, men Herren gifter sig med Israel, sin hustru från GT igen, där bröllopsfesten föregår i 1000 års riket. 


När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer den tredje inbjudan till judarna till detta bröllop, för att få del i riket för Israel. Den här gången kommer Israel att ta i mot denna inbjudan, genom en kvarleva och en rest för Israel. Till skillnad från den första inbjudan,  så var allt redan klart till att bröllopet kunde hållas vid den andra inbjudan. Efter Jesu försoning på korset så är allt klart så att detta kan ske, och vi kan invänta Jesu återkomst och upprättelsen av det messianska riket. Herren är klar med ett nytt förbund med Israel, där han vill ge dem ett nytt hjärta och en ny ande i deras bröst. 

Jesus kommer snart!

tisdag 3 oktober 2017

Vi närmar oss punkten bortom vilken ingen återvändo finns


Dom flesta börjar inse, att världen är på kanten till krig, och att det snart inte finns någon återvändo. Det har varit oroligt och nervöst mellan USA och Nordkorea i längre tid, men nu ser det ut som att situationen har nått en punkt, där ett krig och en militär konfrontation är enda alternativet.

När Trump hotade Nordkorea med ”eld och raseri som världen aldrig skådat”, och att Nordkorea ”inte kommer att finnas till mycket längre”, så anklagade Nordkorea Trump, för att det här var en krigsförklaring. Nordkorea har samtidigt, inte slutat att skjuta upp raketer över Japan, och fortsätter att provspränga kärnvapen av allt tyngre kaliber. Kärnvapen som Nordkorea menar är direkt riktade mot USA.

Rysk massiv upptrappning

Samtidigt förbereder sig omvärlden på en konfrontation, och något som kan utveckla sig till något som kan beröra hela världen.

Ryssland är just nu igång med en massiv upptrappning, och har börjat flytta militära trupper mot Nordkoreas gräns. Det betyder, att det just nu finns oerhört stora mängder trupper, stridsflygplan och krigsfartyg i regionen.  

Punkten bortom vilken ingen återvändo finns

Vi närmar oss punkten bortom vilken ingen återvändo finns. En tid som får ”alla händer att sjunka, och människohjärtan blir uppgivna. Människor blir slagna av skräck och kval griper dem, de våndas som en barnaföderska” (Jes 13). Det är en tid som Jesus beskriver som ”natten som ingen kan verka”.

Midnattsklockan närmar sig tolv, och tiden kommer att ta slut. Himlens fönster kommer att öppna sig, och djupets källor kommer att bryta fram. Vatten, som en bild på dom, kommer att fylla och täcka hela jorden, och Guds fyra vindar kommer att blåsa, som kommer att förlösa Guds domar.

Vår frälsnings ark

Jes 57:1 - Fromma människor rycks bort, utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan  

Vår räddning, frälsning och vårt hopp är i Jesus Kristus. Bara i honom finns befrielse, skydd och bärgning mot den tid som den här världen är på väg in i.

Det strider mot Herrens natur att döma den rättfärdige med den orättfärdige. Det betyder, att Herren kommer att ta sitt folk ut ur Sodom, innan dess att elden faller ner från himlen. Han kommer att stänga arkens dörr, innan dess att han låter vattnet bryta fram ur jordens djup. Han kommer att rycka bort sin brud, och kalla hem sina ambassadörer, för att dom ska slippa ondskan, mörkret och Guds vredes dom över den här jorden.

Är du inte avgjort för evigheten, och har du ännu inte övergett dig hjärta till Jesus? Så är det hög tid till att komma till honom som du är, ge och överlåta ditt liv till honom, som både kan rädda dig från det kommande vreden, men också ge dig evigt liv. Jesus älskar dig mycket högra än du någonsin kan förstå, och han knackar på ditt hjärtas dörr.

Jesus kommer snart!


Källa:tisdag 26 september 2017

Lejonet av Juda och Davids rotskott


Upp 5:5 - Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill.

Johannes grät bittert över, att ingen i himlen eller på jorden kunde öppna bokrullen med de sju sigillen. När en av de 24 äldste förklarar för Johannes, att Jesus kan öppna bokrullen och dess sju sigill, presenterar han Herren som ”Lejonet av Juda stam” och ”Davids rotskott”. 

Det är en fantastisk beskrivning, som ger oss en bild av Jesus vid sin återkomst, då han bryter himlens sky för att döma och besegra sina fiender. 

Lejonet av Juda stam

1 Mos 49:1 - Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: "Kom hit till mig, så skall jag tala om vad som skall hända er i kommande dagar.

1 Mos 49: 9 - Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna - vem får honom att resa sig?

Jakob profeterar, och talar till sina söner om det som ska ske i ändetiden, i kommande dagar för Israel. Uttrycket ”Lejonet av Juda” kommer härifrån, där Jakob beskriver Juda stam som ett lejon, som har lagt ner ett byte.

När Herren kommer tillbaka, är det inte på samma sätt som för 2000 år sedan, där han kom ridandes på en åsna. Han kom som ”den ödmjuke tjänaren” för att ge sitt liv som lösen, där Jesus blev lydig ända till döden. Nästa gång, kommer han ridandes på en häst, klädd med en mantel doppad i blod. Då kommer Herren att dra ut som en krigare och som en erövrare, för att besegra och tillintetgöra sina fiender med sitt blotta ord.

Davis rotskott

Jes 11:1 – Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.

Jesus blir också nämnd som ”Davids rotskott” av den äldste. Ett rotskott är när huvudstammen är nedklippt, men det skjuter upp nya skott längs rötterna. Jesus var av Davids ätt, och skulle sitta hans fader Davids tron.

Profeten Hosea vittnar om att Israels folk, i den yttersta tiden, kommer att ”söka sig till Herren, sin Gud, och David, sin kung” (Hos 3:4-5), och att Herrens tjänare ”David ska vara kung över dem”, och ”vara deras furste för evig tid” (Hes 37:24-27)

Avslutning

Davids rotskott,  han som är underbar i råd och Väldig Gud, Evig Fader och Fridsfurste, kommer snart att stiga ner från sin himmelska tron. Med sitt följe av himmelska härskaror, kommer han att bege sig genom universums galaxer för att bryta himmelens sky.

Han kommer för att besegra sina fiender, regera och lägga allt under sig. Han kommer för upprätta sitt rike, och för att sätta sin tron här på jorden. Han kommer för att frälsa sitt egendomsfolk, och uppfylla tusenår gamla löften. Han kommer för att vara med sitt folk, och aldrig lämna dem igen. Han kommer för att visa makter och myndigheter, att han är Konungarnas konung och Herrarnas Herre. Han kommer, och han kommer mycket snart!

Guds rika välsignelse

Mikaeltisdag 19 september 2017

Fredsavtal mellan Israel och Palestina är nära


Det verkar som att den profetiska utvecklingen i världen går väldigt snabbt just nu, som gör att det helt enkelt är svårt att hinna med att skriva om allt som händer, med tanke på uppfyllandet av Guds löften och på det sätt att Herren bekräftar den tid vi lever i.

Fredsavtal i Mellanöstern

En otroligt spännande och bekräftande nyhet som jag gärna vill dela med er, har med Israel och ett kommande fredsavtal att göra.

Måndag den 18 september, uttalade Trump sig, att han verkligen trodde att det var en en chans för fred mellan Israel och Palestina. Trump har tidigare mött mycket motstånd i USA, för att han inte har uppnått ett genombrott eller kunna framlägga en hållbar fredsprocess. Trump har beskrivit ett fredsavtal i Mellanöstern som ”the ultimat deal”.

Trump uttalar sig: ”Fred mellan Israel och Palestina skulle vara en fantastisk prestation, och vi ger det ett absolut ja. Jag tror att det är goda chanser för att det kan hända”. Trump ska träffa både Netanyahu och Palestinas president Abbas senare i den här veckan. Om det avtal han ska presentera säger Trump: 

”Jag tror att Israel skulle vilja se det, och jag tror att Palestina skulle vilja se det, så vi arbetar väldigt hårt på det. Utifrån ett historiskt perspektiv säger folk att det inte kan hända, jag säger att det kan hända”.

Avslutning

September 2017 har varit exceptionell, och jag får bara ödmjukt konstatera, att Jesu dyrbara återkomst är närstående, och att allt pekar på att Jesus kommer att hämta sin brud i vilket ögonblick som helst.

Jag tror inte på tillfälligheter, men att dessa mönster och tecken vi upplever på så många områden just nu, är bekräftelser av gigantiska proportioner. Herren talar, kallar och väcker oss genom tydliga tecken, på samma sätt som en basun som blåser till varning. Hur lång nådatid har vi kvar? 

Hur länge kommer Herren att hålla vindarna tillbaka, innan dom kommer att förlösa domar över jorden. Vi vet, att den tiden kommer snabbt, och att den kommer plötsligt. Jag ber att Herren må väcka sitt folk, och att vi alla får vara en del av Herrens vakande och väntande brud. Mycket snart kommer vi att mötas på himlens sky, för att tillsammans prisa, lova och tillbe vår underbare frälsare.


Jesus kommer snart!Källa:tisdag 12 september 2017

Födslovåndorna ökar drastiskt – Jesus kommer snart!
I november 2016, skrev jag följande i ett inlägg – ”USA, en nation under dom”:

”USA som nation är på väg mot dramatiska tider. Jag tror, att vi inom en snar framtid, kommer att få se kraftiga naturkatastrofer, våldsamma terrorhandlingar, och ett förökat uppror, med våldsamma massdemonstrationer i USA. Jag tror samtidigt, att USA med stora steg är på väg mot en ekonomisk katastrof, och att denna katastrof är mycket närmare än vi tror.”

Den 21 augusti 2017 inträffade en total solförmörkelse över hela USA, och var en av världens mest omtalade astronomiska fenomen. I judisk tradition står solförmörkelse för dom över hedningarna.

Orkanen Irma och Harvey

Bara fyra dagar efter solförmörkelsen träffade orkanen Harvey delstaten Texas, där bland annat staden Houston upplevde katastrofal översvämning. Harvey var den kraftigaste orkanen som dragit in över Texas, sedan orkanen Carla år 1961.

Tre veckor efter, så kom monsterorkanen Irma, som just nu härjar i USA. Det är den mest kraftfulla orkanen på 100 år, och är en så kallad kategori-5 orkan. I följe National Hurrican Center, så är Irma den farligaste orkan någonsin och den orsakar massiv förstörelse på sin väg.

Kapitel 21 vers 25

Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån

I Lukas 21 profeterar Jesus, och beskriver tiden runt omkring hans komma, för att hans barn ska kunna känna igen och veta när Herrens återkomst är nära. I Lukas kap 21 vers 25, så nämner Jesus i samma vers både ”tecken i solen och månen”, och ”havets och vågornas dån”.

Är det här något tillfälligt, eller är det en profetisk uppfyllelse när vi upplever dels en solförmörkelse, som är ett tecken i solen och månen, och orkaner som orsakar havets och vågornas dån på samma gång? Något annat som är värt att nämna, är att solförmörkelsen och orkanen Harvey, inträffade samma datum som kapitel och vers i Lukasevangeliet, nämligen den 21 och 25 augusti.

Avslutning

Det finns många profetior om just Guds dom över nationen USA, och att Herren kommer att förlösa dessa om inte nationen gör bättring och vänder om. Många syskon runt omkring har fått tilltal från Herren, som både handlar om kraftiga naturkatastrofer som jordbävningar och kommande tsunami - en jättevåg som kommer att träffa USA:s kust. Andra tilltal handlar om våldsamma terrorhandlingar, och kärnvapenattacker från andra nationer.

Om USA är ett land under Guds domslut, kommer inte dessa händelser att sluta efter orkanen Irma. Men vi kommer i så fall att få se fler och kanske ännu mer våldsamma händelser utspela sig. Vi lever i absolut den sista tiden, och Herren gör allt för att få vår uppmärksamhet, där han manar till omvändelse och frälsning medan tid är.

” men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land”. – 2 Krön 7:14

Jesus kommer snart!


Källa:torsdag 7 september 2017

Den 21 september – FN´s internationella fredsdag


Vi närmar oss den 21-23 september, som pekar på hög intressanta och profetiska händelser, som uppfyller bibliska profetior. Jämte det tecken som kommer visa sig på himlen den 23 .september, har vi den judiska högtiden Rosh hashanah, som inleder de tio botdagarna och avslutas med försoningsdagen Jom kippur.

Samma dag den 21 september avhåller samtidigt FN deras internationella fredsdag. Där har FN proklamerat, att det kommande året 2017/2018, är ett år med fokus ”fred och säkerhet”. Är det en bokstavlig uppfyllelse av den profetia som vi ser i  1 Thess 5, som är knuten till vedermödans tid? Vi lever bokstavlig talat i tidens avslutning, där budskapet om Jesu dyrbare återkomst måste vara tydligare och klarare än någonsin.

Tecken i himlen

Den 23 september kommer vi att uppleva ett unikt och mäktigt tecken i himlen, som bara sker en gång på 7000 år, och är omtalat i Upp kap 12. Det är ett tecken som är förbundet med vedermödans tid, antikrist och det judiska folket. Då kommer kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun att vara klädd  i solen, med månen under sina fötter, där hon har samtidigt har tolv stjärnor vid sitt huvud , precis som uppenbarelseboken beskriver det. Kvinnan är Israel, som är i födslovånda, som Herren snart kommer att fortsätta sitt handlande med.

USA med Trumps svärson, den judiska affärsmannen Jared Kushner i spetsen, är i full gång med att övertala Netanyahu, till att ingå ett fredsavtal med Israel. Många anser att just Jared Kushner, kan vara den person som slutligen får till ett avtal mellan Israel och arabländerna runt omkring.

FN:s fredskonferans

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Före terrorattacken den 11 september 2001, avhöll FN den internationella fredsdagen samma dag, men efter 2001 blev fredsdagen flyttad, och infaller varje år den 21 september. I år faller fredsdagen exakt på samma dag som den judiska högtiden Rosh Hashanah, där fredstemat för 2017/2018 är respekt, säkerhet och värdighet för alla. Fred och säkerhet är i fokus, och något som kommer att arbetas på för högtryck för att få igenom.

Vi har denna fantastiska profetia i Thess 5, som just talar om, att när den tid kommer då människor har fred och trygghet högst upp på agendan - det är just då, att Herrens dag är alldeles nära, på samma sätt som en födslovånda som kommer plötsligt och snabbt och utan förvarning. I flera år har vi balanserat på kanten av det vi kallar vedermöda, och vi är på tröskeln av detta totala mörker som kommer över världen.

Avslutning

När vi ser himmelska tecken som faller samman med judiska högtider, och FN som proklamerar ”fred och säkerhet” som högsta prioritet. Hur kan vi annat än att bejaka dessa händelser, som tillsammans med allt annat som händer i världen på en och samma gång, bara konstatera att vi lever i den tid, där vi är närmare Jesu dyrbara återkomst än någonsin.

Jesus är vid dörren, och han kommer mycket snart tillbaka. Herren kommer snart att evakuera sin brud, och ta henne hem, innan dess att Herren kommer utlösa 21 domar över jorden, genom sigill, basuner och vredesdomar. Herren kommer ner, så att vi kan komma upp – hem till vår himmelska boning, hem till vårt eviga himmelska hem.

Jesus kommer snart!


Källa:torsdag 31 augusti 2017

På samma sätt vi såg honom stiga upp till himlen


Apg 1: 9 - 11 - 9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

När lärjungarna såg Jesus lyftas upp mot himlen, för att sedan försvinna i skyarna, så var änglarnas löfte till lärjungarna, att Herren en dag ska komma tillbaka på samma sätt som dom såg honom stiga upp till himlen.
Man kan säga att Jesu sista dagar på jorden, är en förebild på Herrens handlande med församlingen, där församlingen på samma sätt, kommer att vara osynliga för den här världen under den sista årsveckan.

Vem såg Kristi himmelfart

Sista gången att vår Herre visade sig för den här världen, var när vår frälsare hängde på korset, och utgöt sitt blod för en hel mänsklighet. Den här världen, såg en kropp som vred sig i smärta, och som led under tyngden av att bli till förbannelse, då han bar all världens synd. Man såg honom bli nedtagen från korset, för att sedan bli lagd i en grav. När stenen förseglade ingången till graven, var det sista gången att den här världen såg vår Herre Jesus.

Nästa gång den här världen kommer att få se vår frälsare, är när han kommer på himmelens skyar för att döma den här jorden, och trampa Guds den Allsmäktiges vredes vinpress. Första gången kom han som den ödmjuke tjänaren för att ge sitt liv till lösen för många. Men nästa gång kommer han som Lejonet av Juda, som kommer för att besegra och döma sina fiender med sitt blotta ord.

Efter uppståndelsen

Luk 1:3 - Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. 

Efter uppståndelsen var det alltså bara Herren lärjungar och hans närmaste, som såg och var tillsammans med vår Herre. Han uppstod, och visade sig sedan för sina egna, där han styrkte, tröstade och undervisade dem i 40 dagar om Guds rike efter sin uppståndelse.

Dessa människor var vittne till den uppståndne frälsaren, och fick sedan nåden att få lov till att se vår frälsare lyftas upp inför deras ögon, för att sedan förvinna i himlens skyar.

På samma sätt

UPP 13: 5-6 - Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen 

När Herren vid uppryckandet avslutar församlingens tidsålder genom att upprycka sin församling, kommer vi att vara ”dolda” för den här världen under den sista årsveckan eller vedermödans tid. Herren har då fullbordat sitt löfte, om att hämta sitt folk hem till sig för att vi ska ”vara där han är” (Joh 14: 1-3).

Antikrist kommer att håna denna skara som är på plats i det himmelska, och kommer att uttala hädiska ord mot Herren och hans boning, ”dem som bor i himlen”. Guds boning är församlingen, som alltså är uppryckta och på plats när Antikrist sprider hat mot Guds folk.

Den judiska traditionen

Den judiska bröllopstraditionen bekräftar och vittnar om gamla seder, där bruden var dold för bröllopsgästerna under en vecka. Brudgummen hade hämtat sin brud, och tog bruden med in i bröllopskammaren under 7 dagar, där bruden hela tiden var dold för gästerna.

På samma sätt kommer bruden att vara dold för den här världen under en period på 7 år efter hennes ankomst till himlen. Samtidigt med att vedermödan utspelar sig på jorden kommer församlingen att vara dold för dem som lever på jorden.

När Herren uppenbaras

Kol 3:4 - När Kristus träder fram, han som är vårt liv , då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är. (Kol 3:4, Judas 14)

När Herren vänder åter, som ryttaren på den vita hästen, så följs han av himmelens härskaror, där vi har förvandlade härlighets kroppar, klädda i våra himmelska kläder. Församlingen, Jesu brud, har varit dold för den här världen, men det är då att bruden uppenbaras, och vi träder fram i härlighet tillsammans med Kristus.

Avslutning

Vi lever i en tid, där vi kan förvänta att brudgummen vänder åter för att hämta sin brud. En brud, som kommer att var dold för den här världen, men som till sist, kommer att uppenbaras vid Jesu återkomst. Vi, Herrens brud, längtar efter den dag som snart ska komma, och vi bidar efter att förenas med vår älskade Herre. Tidens tecken pekar, ropar och ger oss en överbevisning om att tiden är sen, och att vår Herre står för dörren.

Jesus kommer snart!


onsdag 23 augusti 2017

Guds eviga löften till Israel


Upp 4: 1-3  - Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." 2 Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. 3 Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol , och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd.

När Johannes i sin syn ser Guds tron i det himmelska, liknar han Herren vid en ädelsten som jaspis och karneol. Hur kommer det sig, att det just är dessa stenar som Johannes ser, och vilken betydelse har dom? Det kommer visa sig, att dessa stenar representerar Guds förbund med Israel, som bekräftar att den 70:e och den sista årsveckan, på ett helt särskilt sätt har med Israel och det judiska folket att göra.

Israels och Guds förbund

Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Israels och Guds förbund till det judiska folket, är den centrala delen för den sista årsveckan före Jesu synliga återkomst till Israel. Sjuttio veckor skulle vara den profetiska tidsperiod som var förelagd Israel, där Herren gav sex profetiska löften till Daniel, som både har med deras kommande frälsning, Messias och det kommande templet att göra.

Ädelstenar i bröstskölden

1 Mos 28: 17-21 - Du skall förse den med infattade stenar, ordnade i fyra rader: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 18 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon, 19 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist 20 och i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld. 21 Stenarna skall vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten skall bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.  

Hur kommer det sig, att Herren uppenbarar sig just på det här sättet, genom två ädelstenen jaspis och karneol? Dom två grekiska orden för dessa ädelstenar är ”iaspidi”, och ”sardiö”, och är samma ord som används i den hebreiska översättningen i GT, för att beskriva stenen i bröstskölden på en överstepräst. Prästen skulle ha särskilda kläder på sig, men också en bröstsköld med tolv ädelstenar på. På stenarna var Israels tolv stammar ingraverat, en stam för varje ädelsten. 

De tolv ädelstenarna

Stenen på bröstskölden satt i fyra rader, med tre stenar i varje rad. Den första stenen i raden är karneol, och jaspis är den sista stenen i den sista raden i bröstskölden. Karneol representerar Rubens stam, som är den förstfödde, och jaspis representerar Benjamin stam, som är den yngste av Abrahams söner.

Dessa två stenar kan alltså vara en symbol på Herrens förbund och plan med Israel och det judiska folket, där stenen representerar alla Israels tolv stammar. Regnbågen runt om Guds tron, bekräftelse samtidigt Herrens trofasthet och kring sina eviga löften för det judiska folket.  

Avslutning         

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivelse av den sista årsveckan, och Herrens handlade med Israel som avslutas med Jesu återkomst till Israel och upprättandet av Gudsriket på jorden. Vedermödan, eller den sista årsveckan, handlar till stor del om det judiska folket som ska förberedas inför det messianska riket, och kommer att få välja mellan Kristus och den falske messias Antikrist. Israel kommer till att börja med sluta förbund med Antikrist, men det är ett förbund som kommer brytas efter 3.5 år. I slutet av vedermödan kommer Israels rest, att ropa på Jesus deras Messias, som kommer att frälsa det judiska folket.


Jesus kommer snart!