torsdag 27 juni 2019

En god och välsignad sommar!Det är tid att hålla semester, och även när det gäller skrivandet på ”den yttersta tiden”. Det betyder inte, at jag slutar att vaka och vänta, men mer att det inte kommer fler planlagda inlägg här i juli månad.

Det har varit en fantastisk utveckling det senaste halvåret, och det är två saker som är särskilt framträdande. Dels det kommande avtalet som Kushner och USA-administrationen är igång med att presentera, och sedan den oroliga situationen i Mellanöstern, där vi bland annat upplever en väldigt spänd situation mellan USA, Israel och Iran. Skulle vi på något sätt uppleva en extraordinär utveckling här under sommaren, så kommer jag naturligtvis att göra mitt bästa för att skriva och uppdatera om jag får möjlighet för det.

I Herrens närhet

I mina sommarinlägg kommer det ofta en uppmaning att använda tiden på att söka och dra när till Herren på ett särskilt sätt här i semestertiden. Extra tid är ofta dyrbart, och tänk att få lov till att ge Herren en del av den.

Herren älskar och önskar verkligen att hans barn är i hans närhet. Både för att han önskar att välsigna och ge oss det vi behöver, men också bara för att få lov till att vara tillsammans med oss. Herrens tankar för oss är hopp och en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Fördömelsen och alla anklagelser är utbytta mot fullständig accept och Herrens villkorslösa kärlek och nåd.

Du sjunger över mig

Psaltaren 42: 9 - Om dagen sänder HERREN sin nåd och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs Gud.

När solen går ner och ljuset mister sin kraft. När skymningen sakta faller, och månen intar sin plats. När dagens händelser och oväsen ger vika, och stillheten infinner sig. När jag lägger ner mitt huvud för att få ro och vila, då hör jag en avlägsen röst som stilla kallar mitt namn. Rösten bryter tystnaden, och fyller min själ och mitt hjärta med sång. Det är en sång som sjungs, av ett annat slag, en evighetens och kärlekens fullkomliga sång. Om natten är den hos mig, och den tystnar först, när dagens ljus bryter fram. Du sjunger de ömmaste och vackraste ord jag någonsin har hört. Ord som når dit ingen annan människa når eller känner till. Det ger trygghet och ro i mörkret, och jag vet att du är mig när.

”-Sluta aldrig sjunga för mig, Herre. Sluta aldrig att hålla mig i din famn, och tala ömma ord i mitt liv. Sluta aldrig att sjunga om himlen och den himmelska staden, om mitt kommande hopp och din villkorslösa kärlek till mig. Sluta aldrig att sjunga om din nåd och din frälsande kraft – och på det sätt att du längtar, älskar och väntar på att förenas med mig.”

Med önska om en välsignad sommar i Herrens närhet!

Mikael