söndag 30 april 2017

Midnattsropet går ut – Brudgummen kommer!


Matt 25 1-13 – Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, 4 medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! 9 De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp.10 Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. 11 Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. 13 Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

I dag höjs varnande röster i den tid vi lever i. Den kommer från människor som har sett och förstått den tid vi lever i. Syskon som har hört Herrens manande röst, som vet at vi lever i den sena midnattstimmen och att brudgummens ankomst är när.

Liknelsen om de tio jungfrurna

I Matteus kap 25, så hittar vi liknelsen om de tio jungfrurna, och ofta hör vi olika tolkningar och vem de kan tänkas vara. Men den fråga jag vill ställa utifrån texten är följande: ”Vem är det egentligen, som mitt i natten höjer sin röst och varnar dessa jungfrur med ett rop? Ett rop som ljuder så alla kan höra och ta del av det: Se brudgummen kommer! Gå ut och möt honom!

Vem är det som är andligt vaken och har förstått och sett att brudgummen är på färd? Vem har förstått vikten av att hålla sig vaken i skymningens tid, men också betydningen av att basunera ut budskapet av det man har upplevt och sett - att brudgummens ankomst är nära?”

Gud söker människor som har förstått den tid de lever i, och som vill basunera ut budskapet om att han snart kommer tillbaka.

Midnattstimmen rop

Joh 9:4 – Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.

Vi närmar oss midnattstimmen, och den profetiska klockan närmar sig tolv. Midnatt är en bild på vedermödans tid, där natten är en bild på det mörker som vedermödan representerar.

Just ordet ”rop” som blir använt här i texten i Matt 25, är det grekiska ordet ”krauge”. En översättning av ordet visar att det betyder ”högt rop, gjort med stora känslor”, ”ett skrikande som är extremt högljudd, liksom en sårad person som avger icke-mänskliga ljud”.

Det visar på det brådskande och den angelägenhet, som finns på Herrens hjärta. Det finns en nöd som kommer Guds Ande, som vädjar, varnar och uppmuntrar sitt folk och den här världen, för sin snara återkomst. Dessa människor vädjar på Herren vägnar, och talar det budskap som Herren lägger på deras hjärtan.

Avslutning

Det är brudgummens ankomst som är i centrum och det är honom det handlar om. Vi håller oss vakna, och vi ser till att vi har olja i våra lampor på grund av honom. Vi vet att han kommer, för vi kan höra hans fotsteg, och vi vet att han är på väg för han har varnat och förberett oss för sin ankomst.

När bruden kommer, så har han ett syfte. Han kommer för att hämta sin brud, för att ta och rädda oss från midnattstimmens natt och mörker. Han kommer för att hämta sin dyrbara, älskade och utvalda brud. Driven av en kärlek, som är obeskrivlig och helt ojämförbar. Den är koncentrerad om en enda sak, ett syfte och en enda person - hans älskade, utkorade och för evigt utvalda brud.


Jesus kommer snart!

tisdag 25 april 2017

Nedräkning till uppryckande och sammanbrott


Normalt försöker jag att blanda inläggen jag skriver lite grann, för att ge ett brett perspektiv på det som händer i världen, och det som är relaterat till Jesu återkomst och vedermödans tid. Men det är svårt att inte ge extra uppmärksamhet på det som händer just nu kring den spända situation vi har med hänsyn till USA, Nordkorea, Ryssland, Syrien och Israel.

Den senaste utvecklingen visar oss, att vi praktiskt taget är enskilda händelser ifrån ett öppet atomvapenkrig mellan Nordkorea och USA, och Ryssland som efter USA:s raid i Syrien, är mer taggade än någonsin. Situationen är svår att blunda för, och allt talar för att svåra krig är på väg, både i Mellanöstern och i resten av världen.

Krig står för dörren

USA har lovat ombedelbart gensvar, om Nordkorea skulle fortsätta med sina kärnvapen test. Men det et ser ut som att Nordkorea, och på trots av USA:s hot, kommer att fortsätta sina kärnvapen test och kanske redan i den här veckan.

USA har skickat iväg krigsfartyg med kärnvapen som är på väg mot Koreahalvön, som förväntas att vara på plats inom ett par dagar. Nordkorea har proklamerat ännu en gång, att landet har kärnvapen och att dom är klara att använda dessa, om den amerikanska militären visar tecken på att vilja angripa landet.

Ryssland utmanar

Ryssland fortsätter samtidigt att utmana USA, genom att flyga väldigt nära gränsen i Alaska. Hela fyra gånger de senaste fyra dagarna har USA sett de ryssiska militärflyg utanför USA:s kust.

USA påpekar, att dom inte har upplevt en såg hög amerikansk aktivitet sedan 2015.

Ändetidens skördetid

Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.

När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid. Den ger oss samtidigt en tydlig indikation på uppryckandet av Guds församling, gentemot vedermödans tid.

Den sista skörden

Upp 14: 14-16 – Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.
 
Ände- och skördetiden avslutas med den stora skörden, då Herren skär över jorden och jorden skördas. Det är en beskrivning av troende judar och hedningar som församlas inför Jesu tron i Jerusalem. Det här är den sista insamlingen som sker, innan dess att vi går in i tusenårsriket.

Förstlingskärvan

3 Mos 23:10 - När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

3 Mos 23:14 - Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud.

Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden, skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen. På samma sätt måste församlingen, som är förstlingsfrukten först skördas, innan något annat.

Den 16 april 2017, började tiden för förstagrödan i förbindelse med Jesu uppståndelse från de döda. Det betyder att vi lever i en särskild tidsperiod, då förstagrödan normalt brukar skördas. Den tiden sträcker sig 50 dagar framåt och avslutas med Pingst eller högtiden Shavout den 4 Juni 2017. Dessa 50 dagar mellan Pesach och Shavuot (Påsk och Pingst) kallas för Omerdagarna. Vi är med andra ord inne i en tidsperiod, där vi räknar ned från Påsken till högtiden Pingst som avslutar högtiderna på våren.

Avslutning

Är vi redo för Jesu återkomst, och lever vi i en förväntan till Herrens komma?
Jag vill appellera till ditt hjärta, då jag verkligen tror och lever i en överbevisning om att själva nedräkningen till uppryckandet har kommit, och att vi som är förstlingsfrukten på själva ändetidens skörd, kan förvänta att bli skördade och hämtade när som helst.

Den överlåtna bruden, Herrens förstlingsfrukt, som har bevarat kronan på sitt huvud och inte låtit någon stjäla den första kärleken, ropar ut efter brudgummens återkomst. Tidens tecken vittnar om att tiden är mycket kort, och att Herren bokstavligt talat står vid dörren. När Herren reser sig upp från Faderns tron för att hämta oss hem, så kommer hans kropp att resa sig med honom. Vi kommer snart att bli förenade med vår brudgum, frälsare och Herre.

Jesus kommer snart!


Källa:fredag 21 april 2017

Dödlig influensavirus kan orsaka den värsta globala pandemin i historien


Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden.

Redan i dag ser vi allvarliga virusutbrott och resistenta bakterier som vi helt enkelt inte har något motgift mot. Det är ett globalt stigande problem som skördar tusentals människoliv varje år. 

Varning för global pandemi

Just nu varnar forskare inom området, för det dödliga fågelinfluensaviruset H7N9, som kan vara på orsak till en global pandemi, och till och med är värre än spanska sjukan som slog ihjäl cirka 40 millioner människor. Spanska sjukan är den pandemi, som hittills har skördat flest liv på i mänsklighetens historia på kortast tid.

Det var när forskarna observerade hur snabbt och kraftigt viruset börjar sprida sig, som varningssignalerna började komma. Tidigare dog inte alltid fåglarna av sjukdomen, men nu dör de snabbt och ibland bara på en dag och den sprider sig samtidigt snabbt till andra fåglar. Precis som den spanska sjukan så härstammar även H7N9 från fåglarna.

Guan Yi, Director på School of public health I Hong Kong, uttalar sig på följande sett: ”Jag är pessimistisk. Jag tror att detta virus utgör det största hotet mot mänskligheten, än något annat vi sett under de senaste 100 åren”

Vedermödans tecken

Luk 21: 11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Virusangrepp var något som de flesta människorna inte kände speciellt mycket till före år 2014. Men varför händer allt detta just nu, och är det ett tidstecken som pekar på att vi är på väg mot vedermödans tid?

Jesus undervisade att just pest som är det samma som virus, är en del av ändetidens tecken som pekar på hans återkomst.

Den gulbleka hästen

Upp 6:8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Pest eller virusutbrott är en del av ändetidens utveckling, och är ett av de tecken som pekar på ändens och denna avslutnings tid. När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den person som rider hästen är döden själv.

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden. När det fjärde sigillet är över, har det resulterat i över 1 miljarder människors liv. Det är människor som bland annat har dött i krig, hungersnöd och pest. 

Avslutning

Matt 24: 4-9 - Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna . 

Den här världen förutser och varnar för apokalyptiska tider som är på väg i den här världen, och som hotar mänskligheten. Vi ser dessa tecken och signaler som visar att vi är på väg mot ”ett lidande som den här världen aldrig tidigare har sett eller upplevt”.

När Jesus beskriver ändetidens tecken i Matt 24 och Luk 2, så nämner Herren olika tecken som ska känneteckna hans återkomst. Det är med andra ord, när dessa tecken händer samtidigt och på en gång, att vi ska vara uppmärksamma på Jesu återkomst, då vi vet att dessa vittnar om att det är hög tid till att ”räta på oss, lyfta våra huvuden, för vår befrielse närmas sig”.

I dag händer dessa tecken på en och samma gång, och dom ropar enhälligt med samma röst – att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Jesus kommer snart!Källa:


måndag 17 april 2017

Jesus bekräftar att tiden har kommit


Vi befinner oss i jubileumsåret 2017, eller år 5777 som också är ett år av svärd. Den 23 september i år, får vi dessutom uppleva himmelska tecken på himlen, som har med vedermödan att göra.

Utombibliska profetior pekar samtidigt på, att 2017 kan vara ett helt avgörande år när det gäller Jesu återkomst och bibliska profetior. Vi ser och upplever också väsentliga och mycket betydelsefulla tecken runt om i världen, som pekar och bekräftar den tid vi lever i.

Personligt vittnesbörd

Jag vill dela ett personligt vittnesbörd som jag upplevde för cirka en månad sedan, som var en påminnelse och en bekräftelse på den korta tid som är tillbaka, innan Herren kommer igen. Herren visade mig, att han bokstavligt talat står vid dörren för att hämta sin brud.

”Det var natt och jag låg och sov, men vaknade av att någon knackade på vår dörr. Jag vaknade med det samma, och tittade på klockan som stod på 00:22. Jag blev faktiskt lite rädd, och tänkte på vem som kommer och knackar på dörren så sent på kvällen? Jag regerade också på själva knackningen, då det var en mycket intensiv och ivrig person som knackade på, och det var hårda, korta och snabba knackningar, som tydde på att personen var ivrig efter att komma in. Jag låg kvar i min säng utan att stå upp, för att se om personen skulle fortsätta att knacka på, men det kom inget mer. Normalt brukar vår hund reagera när det är någon vid dörren, eller min fru som är ganska lättväckt brukar vakna. Men den här gången var det bara jag som hörde det. Då förstod jag att det här inte var en människa som stod utanför dörren att komma in. Jag upplevde att det var Herren som talade, för att ge mig ett tecken på Herrens snara ankomst”.

Klockan var 00:22

När klockan var 00:22, så upplevde jag att det inte var något tillfälligt, men att det var något som bekräftade min upplevelse. Jag undersökte efteråt vad talet 2 betyder, och det är ett tal som står för ”samhörighet” och ”förenade”.

Talet syftar både på man och kvinna som blir ett i ett äktenskap, och den förening som är mellan Kristus och församlingen (1 Kor 12).

Avslutning

Jag tror bokstavligt talat, att Herren står för dörren och är på väg för att hämta och bli förenad med sin brud. När Herren är ivrig i sitt knackande, så visar det att tiden att vi befinner oss i en knapp tid, och att tiden har kommit för hans återkomst.

Om det betyder dagar, veckor eller månader får vi se, men den kloke gör rätt i att förbereda sitt hjärta, få ordning på sitt hus och leva i en förväntan till Herrens återkomst. Jag vill fortsätta att appellera till ditt hjärta till den dag Herren kommer tillbaka, men jag vill önska att vi lyssnar efter Guds manande röst att söka Herren av hela våra hjärtan. Han kommer snart för att hämta oss hem.


Jesus kommer snart!

fredag 7 april 2017

När församlingen rycks upp, faller bomberna ner


Jag har skrivit om det tidigare, och det blir allt mer ett faktum och uppenbart. Den här världen balanserar på gränsen till sammanbrott, och ser ut att kunna explodera när som helst.

Just nu, är Jesu profetiska ord om ändetiden, ”rykten om krig”, mer aktuellt än någonsin. Det drar verkligen ihop sig på flera fronter på en och samma gång, och jag upplever, att det är en tidsfråga innan vi upplever en utlösning och ett katastrofartat tillstånd på den här jorden.

Nordkorea hotar

Situationen med Nordkorea blir allt mer aggressivt och hotfullt. Jag har skrivit om det i tidigare inlägg, men det ser ut som att Nordkorea inte kommer att hålla sig tillbaka i förhållande till en kommande attack om landet känner sig hotade. USA börjar ana konsekvensen av detta om det skulle bli en verklighet, där R. James Woolsey, en före detta CIA director, har skrivit en artikel som visar hur Nordkorea kan döda helt upp till 90 % av amerikanarna i en attack.

Det är ett skräckscenario som börjar ta form, som kan jämföras med apokalyptiska tillstånd som vi möter i uppenbarelseboken.


Syrien

Det ser ut som att det senaste giftgasangreppet i Syrien, har ändrat Trumps syn på Syrien och Assad. Tidigare har Trump varit av den överbevisningen, att USA ska hålla sig utanför Syrien, men senaste handlingar visar att USA kommer att blanda sig i kriget.

Bara ett par dagar senare efter giftgasangreppet har USA skickat missiler mot militära baser i Syrien. Ryssland reagerade som väntat kraftigt, och anklagar USA för att detta kan ses som ett angrepp på en FN-nation. Tidigare har både Iran och Ryssland hotat med direkta militära åtgärder om USA skulle ingripa.

Ryssland varnar samtidigt Israel, för att komma med ”saklösa” anklagelser mot Syrien, som pekar på att Assad står bakom giftgasangreppet. Israel varnar Syrien för att inte skjuta mot israeliska plan, och hotar med att gensvara militärt och förstöra hela Syriens luftvärn utan någon som helst tvekan.


Japan och Kina

Det är ett mardrömsscenario som kan utveckla sig till ett storkrig mellan supermakterna. Japan har åtta obebodda öar, som Kina gör anspråk på. Allt flyg runt om ögruppen måste identifiera sig till Kina, annars riskerar flygplanen ”defensiva nödåtgärder”.

Kina påstår, att öarna varit kinesiska i århundraden, tills de togs av Japan efter krig i 1895. Enligt Japan tillhörde inte öarna någon före då.


Avslutning

Vad är det som kommer att få världen till att bryta ihop och explodera, och vad kommer att utlösa en global aggression?  Det är min tro och överbevisning, att samtidigt eller precis efter uppryckandet av församlingen, kommer ett kaosartat tillstånd att utlösas på den här jorden. När församlingen rycks upp, så kommer bomberna att falla ner.

Det är inte bara en teori eller ett möjligt tillstånd – den här världen kommer snart att få uppleva ett tredje världskrig, där kärnvapen kommer att användas. Maktbalansen kommer att ändras, där bland andra USA, som är Israels närmaste allierade, kommer att mista den politiska och militära status som dom har i dag. Det kommer att göra att Israel kommer att stå allt mer ensam ju längre i vedermödan vi kommer.

Jesus kommer snart

Jesus kommer snart på himlens skyar för att hämta sin församling. Vårt saliga hopp, vårt barnaskap och vår kropps förlossning, kommer snart att bli en verklighet. Vi kommer att lämna en värld som är under dom. En värld som kommer att skakas i sina grundvalar, utlämnad till basuner och vredesdomar.

Det går ut en skarp varning i denna sena tid. En varning till ta emot Herren medan tid är – att springa till Guds nådes tron, för att få hjälp till rätt tid. Mörkret kommer, och i dess släptåg följer död, krig och förstörelse.

Jesus kommer mycket snart!


tisdag 4 april 2017

Kyrkor stängs och islams inflytande växer i London


Här delar jag en skrämmande artikel om islams framgång i London som visar att cirka 500 kristna kyrkor har stängts de senaste åren, men cirka 400 nya moskéer har vuxit fram i stället.

För mig är det en bekräftelse på två saker. Dels at vi i väst har ett enormt behov för en genuin väckelse, som på samma sätt i den muslimska delen av världen, i dag berör och förvandlar tusentals människor. Men det är också en bekräftelse på Islams betydelse i ändetiden, och att vi kan förvänta att Antikrist kommer ut ur den muslimska delen i världen.

London en stad under muslimskt inflytande

Maulana Rizvi, en muslimsk predikant uttalar sig, ” att London är mer islamskt än flera andra muslimska länder tillsammans”. En journalist uttryckte sig på det sättet, att ”Londonistan”, som nu har 423 moskéer, är byggda på ruinerna av det kristna arvet.                 

Tidningen Wall Street Journal, uttryckte sig på det sättet, att 500 kyrkor i London, har förvandlats till privata hem, och att kristendomen är på väg till att bli en ”relik” där islam kommer att bli framtidens religion.

Antikrists rike

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Antikrists ursprung

Dan 7:8 - Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”. Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.


Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det gamla Islamiska riket. Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då landområdet och de länder som är aktuella stort sätt är det samma.

Många betraktar det gamla Romarriket som det vi i dag kallar Västeuropa och förväntar att Antikrist ska komma därifrån, men sanningen är att det romerska imperiet var långt större än det. När det romerska imperiet var som störst sträckte det sig från Västeuropa helt upp till England, Holland och delar av Tyskland, och helt ner i Nordafrika med länder som Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Mot öst sträckte sig detta rike helt till Irak, Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan. 

Det Romerska imperiet delades till sist i två riken – Västrom och Östrom. Västrom föll år 476 e.Kr., medan Östrom först föll cirka 1000 år senare år 1453 e.Kr. som efterföljdes av det Osmaniska riket. 

Avslutning

Tidens tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst, och den tid där Antikrist och dennes rike kommer att ta form. Vi lever i själva avslutningen av den här tidsåldern och i den dyrbara sanningen, att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Jesus kommer snart!


Källa: