torsdag 28 januari 2016

Är den nya planeten – Planet X Nibiru?


Amerikanska astronomer tror sig ha hittat bevis för att man har upptäckt en nionde planet i vårt solsystem. Den nya planeten som man kallar ”Planet nio” eller ”Planet X”, skulle vara en gigant av is och berg, och tio gånger större än jorden. Planetens omloppsbana ligger långt bortom Neptunus, som betyder att den rör sig omkring solen omkring 20 gånger längre bort än jorden gör.
Astronomer har tidigare gett uttryck för att det skulle finnas en planet av den här slaget i vårt solsystem, som vållar stora störningar i vårt solsystem. Fortfarande är det ingen som här sett Planet X, men forskarna bakom upptäckten, Mike Brown vid Calefornia Institute of Technology, hävdar att alla fakta antyder att den måste finnas. Brown påstar att man bland annat har känt en ”stark störning” i vårt solsystem.

Extrema väderfenomen och jordbävningar
Om forskarna har rätt, så kan det betyda att den här planeten har ett extremt magnetiskt fält som skulle skapa obalans i vårt gravitationsfält och skapa elektromagnetiska störningar som skulle påverka jorden.

Det kunde utlösa extrema väderfenomen, kraftiga jordbävningar och vulkanutbrott. Det finns dom som påstår att det vi upplever i dag, där jorden blir allt varmare och extremt väder blir allt mer normalt, är ett resultat av den här planeten och den påvärkning som den gör i vårt solsystem.
Religiösa judar och Nibiru

Även bland religiösa judar i Israel finns dom som jämför bibliska profetior med planeten Nibiru.


Tanken föddes med den rysk-judiska vetenskapsmannen och författaren Zechariah Sitchin (1920-2010). Zecharia föddes i Ryssland i år 1920, men flyttade till Israel som barn. I boken ”Den tolfte planeten”  hävdar Zachariah, att vår civilisation skulle härstamma från planeten X, där människor (utomjordingar?) nedsteg vid en nära passage (andlig portal?) för tusentals år sedan. Detta anser han sig kunna utläsa ur den sumeriska mytologin, där planeten skulle kallas Nibiru.

För cirka 50 år sedan, påstod Zachariah att Nibiru var cirka 50 år borta innan den kom nära jorden igen som skulle utlösa katastrofala händelser. Det är dessa texter som återigen har blivit uppmärksammad av religiösa judar.

Påven och utomjordingar
De senare år har vi upplevt en stigning i förhållande till människors iakttagelser och observationer av UFO. (unidentified flying object) Genom att studera arkitektur och historia finns det berättelser om hur dessa ”gudar” kom ner i flygande farkoster till människan för att lära henne om vetenskap, ockultism och astrologi.

Som jag tidigare har skrivit om så vet vi att Påven och den katolska kyrkan förbereder och förväntar besök av utomjordingar på jorden. Utomjordingar som den katolska kyrkan skulle ta emot som bröder, och som desutom skulle ha stora teologiska konsekvenser för kristenheten.


Apokalyptiska händelser

Det finns ett flertal konspirationsteorier i dag som florerar med hänsyn till upptäckten av den nioende planeten, där man påstår att detta är ett ”tecken” på närstående händelser av apokalyptiska dimensioner, men också på kontakt med utomjordingar och en annan dimension än det människan känner till i dag.

I September 2015, påbörjade CERN - ett kärnforskningsanläggning i Schweiz, att skapa eller öppna en portal till en annan dörr, i ett försök att utforska utsprunget till universum, mörk materia, svarta hål och extra dimensioner.
Vedermödans tid

Planeten skulle entligt dessa passera jorden en dag, och störningarna kommer att utlösa massiva jordbävningar och vulkanutbrott som i princip skulle hota allt liv på jorden. Ingen vet om eller när i så fall att denna planet skulle passera eller vara nära jorden, men det finns dom som argumenterar för att redan här i de närmaste åren skulle vara tillfället.

Hur mycket det ligger i det här vet vi inte, men konsekvensen av det som den här planeten skulle åstakomma, påminner mycket om det scenario och de händelser som kommer att inträffa i vedermödans tid.

Jesus kommer snart!

Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesopotamisk_mytologi
http://www.express.co.uk/news/science/637061/End-world-Conspiracy-theorists-new-Planet-9-discovery-spark-apocalypse-Nibiru-Planet-X

söndag 24 januari 2016

Guds villkorslösa kärlek som förvandlar våra liv


”Du ger inte ditt hjärta bitvis och du håller ingenting tillbaka. Du gav oss allt på korset, och där tömde du ditt hjärta på kärlek. Det blev en frälsande flod som gick från korsets fot och ut till en döende värld. Det var inte spikarna som höll fast dig på korsets träd, men din villkorslösa kärlek till den här världen.”

Ständigt närvarande

Din kärlek är helig, ren, och helt obesmittad från den här världen. Den är outtömlig och ständigt närvarande i våra liv - den upphör aldrig och den har inte något slut. Din kärlek är en eld som brinner starkt, som berör och förvandlar varje område i mitt liv. Den är fullständigt osjälvisk, helt villkorslös och du ger den generöst och helt utan förbehåll.

Inga omständigheter och inget mörker från avgrunden kan komma i mellan och skilja mig från den. Den dagen jag gav dig mitt liv fyllde du mitt tomma hjärta, och för första gången upplevde jag honom som är kärleken själv. I den finns ingen fruktan och den är helt bekymmerlös. Den ger hopp och talar liv till mitt hjärta. Den tror, hoppas och uthärdar allting. Den gör all skillnad i mitt liv, och utan den vore jag ingenting, och jämfört med den räknas allt jag har att komma med som förlust. Jag kan aldrig gömma mig från din kärlek, och jag kan aldrig springa bort ifrån den. När jag kommer bort från din väg så uppsöker och hittar den mig, och den drar mig in till ditt hjärta igen.  

Kärleken driver honom

Kärleken mellan Herren och hans brud, är tidernas största kärlekshistoria. Det är kärleken och längtan till sin brud som gör att Herrens ögon är vända mot jorden. Han längtar mycket mer efter oss, än vi kan längta efter honom. Han kan inte vänta till dess att den dagen kommer då han ska hämta oss hem till honom, så han kan få vara tillsammans med oss för alltid.

Han är min och jag är hans - separationstiden är snart över, och dagen närmar sig då våra ögon kommer att få skåda honom i alla sin härlighet och i all sin kraft. Jag kommer att få se hans ögon, som är som flammande eld. Jag kommer att få höra hans röst som är som stora vatten, och jag kommer att få skåda honom, som är klädd i härlighet och makt.

Den fasta klippan

Psalm 61:3 - För mig upp på en klippa som är högre än jag.  

Han är den som vill vara den fasta klippan i ditt liv. En klippa som är högre än dig själv, större än allt mörker och större än varje omständighet som vi möter. 

Jesus är kärleken personifierad, och han har liv och nåd för var och en som söker honom. Herren bevisade sin kärlek till oss på korsets träd, och i dag är hans händer är utsträckta för att röra, förvandla och göra allting nytt i varje törstande och längtande människohjärta. När han hängde på korset så bar han dig i sitt hjärta, och när han ropade ut på korset att det var fullbordat, så var det ditt namn han hade i sina tankar. 

Jesus önskar inget hellre än att vi ska uppleva honom som är kärleken, och honom som är större än livet själv. Han står där och väntar på oss - väntar på att vi ska komma till honom precis som vi är, så han att kan vara klippan, hoppet och frälsningen i våra liv. 

Jesus kommer snart!

tisdag 19 januari 2016

Påven kommer i sitt eget namn


Joh 5:43 - Jag har kommit i min Fars namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn tar ni emot honom

Joh 5:43 – “I am come in my Father’s name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.” John 5:43 (KJV)

Jag, och manga andra brevid mig, har uppmärksammat Påve Franciscus och den tydliga roll och position som han har intagit den senaste tiden. Jag tror inte på tillfälligheter, men att det vi ser är en förberedelse för den roll som Påven kommer att ha under den sista årsveckan och under vedermödans tid.

Det finns många gissningar om Påvens roll, som går på allt från Antikrist eller den falske Profeten. Själv tror jag, att Påven kommer att vara den som kommer att representera skökokyrkan, och det religiösa Babylon under vedermödans tid.

Här på det sista har vi sett tydliga tecken på hur Påven vill och tar initiativ till att samla alla världsreligioner under samma paraply, och därmed ser vi sköko- eller världskyrkan som nu börjar ta form.

Jesu liknelse om skökokyrkan

Skökan kommer inte enbart att vara den katolska kyrkan, men är en gemensam benämning för all falsk religion, och all avfallen kristendom genom tiderna.

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändetiden, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror.

Himmelriket är likt ett senapskorn

Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar oss på Guds rikes expansion intill Jesu återkomst. Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar.

Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner. Det är först i Rikets tid att Gudsriket kommer att få den expansion som är beskrivet här. Gudsriket kommer då att bli så stort att det kommer att omfatta hela jorden. Centrum för Gudsriket blir Israel och Jerusalem. Jesus kommer tillbaka och kommer då att styra hela världen från Jerusalem, och då kommer alla hedningar att söka sig till det messianska riket.

Himmelriket är likt en surdeg

Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat." Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden.

Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret. 

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer sköko-kyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

Påvens tal i FN

Det finns många saker som Påven ger uttryck för, som både är chockerande och samtidigt ett klart utrryck för ett annat evangelium. Men något av det som Påven sa under sitt tal i FN är, och i mina ögon är ett av de allra värsta uttalanden som Påven har gjort på det sista, är föjande.

Det första Påven sa i sitt inledningstal när han talade till FN var föjande:

“Thank you for your kind words. Once again, following a tradition by which I feel honored, the Secretary General of the United Nations has invited the Pope to address this distinguished assembly of nations. In my own name, and that of the entire Catholic community, I wish to express to you, Mr Ban Ki-moon, my heartfelt gratitude. I greet the Heads of State and Heads of Government present, as well as the ambassadors, diplomats and political and technical officials accompanying them, the personnel of the United Nations engaged in this 70th Session of the General Assembly, the personnel of the various programs and agencies of the United Nations family, and all those who, in one way or another, take part in this meeting. Through you, I also greet the citizens of all the nations represented in this hall. I thank you, each and all, for your efforts in the service of mankind.”

Franciskus säger alltså inte att han kommer som en representant för Jesus Kristus, eller som en ambassadör för evangeliet, men att han att han ”kommer i sitt eget namn”, sin egen makt, och som en del av den romersk katolska kyrkan.

En satanisk agenda

På samma sätt som Påven, kommer även Antikrist att komma i sitt eget namn, och kommer att fullborda Jesu profetia i Joh 5:43.

Antikrist, den falske profeten och skökan förbereds i dag för den tid som ligger framför. När tiden är inne kommer dessa att förenas i en satanisk och gemensam agenda, och kommer stå som representanter för ändetidens och vedermödans mörker.

Jesus Kommer Snart

Källa:


torsdag 14 januari 2016

Stigande Terror - Ett tidstecken


När vi ser det mörker och det fullständiga kaos som råder i Mellanöstern där både muslimer och kristna blir förföljda och slaktade, och när vi samtidigt upplever den stigande vågen av terror runt om på vår jord är det ingen tillfällighet.

Det är en bekräftelse på den tid vi lever i, och det vi ser komma under vedermödans tid. Det betyder att det vi upplever just nu är inte något som kommer att avta, men tvärtimot något som kommer att tillta och växa i både styrka och kraft.

Människorna slaktar varandra

Upp 6:3 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom" En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Redan nu ser vi förvarningar av det crescendo av våld och död som den röda hästen kommer att medföra. Människorna kommer att vara under demoniskt inflytande, och en ande av hat och död kommer att sprida sig i världen. I dag upplever vi terrordåd på enskilda platser runt om i världen, men i vedermödans tid kommer detta att vara globalt och kommer att vara ett ständigt hot och en del av människans liv och vardag.

Ordet för svärd här i texten är ”makaira” och betyder just slakt eller offerkniv, och är en bra beskrivning av vad terror och våld egentligen är. Samtidigt vet vi att många av de människor som IS slår ihjäl sker just med svärd eller kniv. Denne ryttare gavs ett stort svärd (mighty sword eng. översättning) som talar om effekten och det förödande resultat som denna häst kommer att medföra.

Terrordåd i 2015

År 2015 utmärkte sig genom alla dessa terrordåd vi upplevde runt omkring, och ordet terrorism var något som inte bara var knutet Mellanöstern, men något som alla människor blev tvungna att förhålla sig till. Bara några exempel på de händelser som vi upplevde i 2015 var:

I början av året attackerar Boko Haram en buss i Kamerun, och slår ihjäl cirka 20 personer. Lite senare samma månad dör cirka 2000 människor i en av terrorgruppens blodigaste attacker någonsin, när de lyckas att ta kontroll över en internationell flygbas i Nigeria. Rapporter beskriver det som att staden är ”jämnad med marken”.

Två tungt beväpnade män öppnar eld och tränger in i tidningen ”Charlie Hebdo” i Paris, och dödar i allt 12 personer. Attacken mot Charlie Hedbo var den dödligaste terrorattacken i Frankrike sedan 1961. Månaden efter dör två människor vid ett arrangemang i Köpenhamn om det hot mot yttrandefriheten som islam utgör. Terror har nu definitiv nått Europa. Senare på året den 13 november utför islamiska staten en ny blodig attack på sex olika platser i Paris. Över 130 människor dödas i denna attack

Islamiska staten detonerar en bomb tätt på den syriska/turkisks gränsen i Kobani. Över 200 människor dör och över 300 människor skadas.

Listan kan tyvärr göras betydligt längre, men man kan ta del av den i sin helhet i källhänvisningen längst ner på sidan.

IS varnar för gigantisk slutstrid

Islamiska staten har precis gått ut och förvarnat om kommande massaker på tusentals civila på offentliga platser runt om i världen i år 2016, för att om möjligt konfrontera och få den västliga världen ut i en gigantisk ”slutstrid”.

Terroristorganisationen aktiverar och uppmuntrar hundratals sovande celler runt om i världen, i ett aldrig tidigare skådad försök til at destabilisera västerländska regeringar och tända en gnista för en stor konfrontation med väst och arabländerna i Mellanöstern. Islamiska staten har hittils genomfört mer än 50 olika attacker i 18 länder som har dödat 1100 människor och skadat 1700 människor sedan kalifatet blev upprättat i 2014.

Samtidigt så kommer det fram uppgifter att Islamiska staten har börjat testa och använda kemiska vapen mot civila. Vid minst tre tillfällen ska IS ha använt ammunition som på olika sätt innehållit kemiska substanser. Det finns inget tvivel om att IS mål med kemiska vapen just är civila. 

IS är beredda att döda miljoner av människor

Den tyska journalisten Jürgen Todenhöfer som befann sig tio dagar tillsammans med IS, säger  att västvärlden har underskattat den radikala gruppen. 

Todenhöfer säger att IS planlägger en av historiens största religiösa utrensningar, och att gruppen planlägger att döda flera hundra miljoner människor över hela världen. Han är samtidigt pessimistisk med hänsyn till västvärldens motsvar, och beskriver IS som en kärfysisk tsunami som sprider sig. 

Avslutning

Global terrorism är ett tidstecken som pekar på den här tidens avslutning och Jesu dyrbara återkomst.

IS har sovande celler och allieraede runt om i världen som bara väntar på att bli aktiverade, och allt tyder på att 2016 blir ännu mer kaotiskt och våldsamt än det år som har varit. Det betyder att vi kommer att se en stor ökning i både antal och omfattning av stora terrordåd, som både tidens tecken och det profetiska ordet bekräftar. Tidstecken som pekar på denna världens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst. 

Jesus kommer snart!

Källa:

http://www.foxnews.com/politics/2016/01/12/isis-testing-chemical-weapons-as-terror-group-expands-rapidly-officials-say.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20073035.ab

http://www.express.co.uk/news/world/630316/ISIS-secret-plot-world-masterplan-2016-final-battle


söndag 10 januari 2016

Världsekonomin i skakningDet ser ut som att den osäkerhet och de skakningar som vi har sett på den finansiella marknaden de senaste åren har tagit fart här efter nyåret, och vi har upplevt den värsta början sedan starten av börsen i 1897.

I skrivande stund har världens aktiemarknad fallit med cirka 12 procent den senaste vecken, som har betytt en samlad ekonomisk förlust på cirka 2.500 mia. dollars.

Kina, olja och politiska oroligheter

Det är dels den kinesiska valutan, yuan, som är på sitt svagaste nivå i fem år som har utlöst panik på världsmarknaden. Kina som är en av världens största ekonomier, har framvisat dåliga tal både inom industri och inom servicesektorn. Det är fått investorer till att fly och dra sig tillbaka.

Det är också fallande oljepriser som gör sig gällande. Världens ekonomer har tidigare varnat för fallande oljepriser, och att vi ännu inte har sett botten av just detta. Just nu är prisen under 35 dollars per fat, men vi är säkta men säkert på väg mot 30 dollar per fat. Oljeprisen har som vi vet ett stort inflytande på kursutvecklingen.

Det är inte bara den ekonomiska utveckling i Kina och fallande oljepriser som gör sig gällande, men också den politiskt oroliga situation som vi har i världen just nu. Den eskalerande konflikten mellan Iran och Sauidiarabien skapar osäkerhet på finansmarknaden, och samtidigt har Nordkorea provsprängt en vätebomb för att demonstrera sin agrisivitet och position i världen.

Det börjar likna 2008-krisen

Den amerikanska finans och valutaspekultanten George Soros varnar för, och ser tecken på att den globala marknaden står inför en kris som har liknande kännetecken som finanskrisen i 2008.

Situationen vi upplever i dag ställer många obesvarade frågor. Hur länge kommer världsekonomin att fortsätta att balansera på kanten till fullständig kollaps? Är det här vi ser inledningen till ett nytt ekonomiskt system, som kommer vara knutet till Antikrist och vilddjurets märke? Är det här Herren som skakar världsekonomin, och är detta är en förberedelse till den tid av dom som kommer över världen, där Herren kommer döma det ekonomiska systemet och Babylon?

Tiden kommer att visa, men tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Källa:onsdag 6 januari 2016

Erdogan närmar sig Israel


Jag har tidigare skrivit om Erdogan, som jag i skrivande stund ser som den största potentiella kandidaten för posten som Antikrist.


Det betyder inte att den Turkiska president Erdogan är den kommande Antikrist, men att det i stället kan vara någon runt omkring honom, och från samma landområde som står bakom ridån och väntar på att få lov att träda fram. Vi vet att Turkiet och Erdogan just nu är anklagade för att sälja olja vidare från Islamiska Staten, något som Erdogan avvisar bestämt. 

Erdogan själv menar att Ryssland inte har någon rätt att förtala Turkiet, och säger att han kommer avgå om det visar sig att vara på det sättet som Ryssland påstår. Det betyder att vi snabbt kan få ett skifte, och en ny ledare från det landområde som vi vet att Antikrist ska komma ifrån.

Israels relation med Turkiet

Historisk sett har Israel och Turkiet haft goda realtioner, och Turkiet har varit en av Israels närmaste allierade i Mellanöstern. Men det var något som ändrade sig i 2010, då israeliska specialstyrkor stormade ett turkiskt skepp med nödhjälp med kurs mot Gaza, som resulterade i att tio aktivister dog.

Men efter Turkiets senaste konfrontation med Ryssland, har Erdogan tagit initiativ till att närma sig Israel. Erdogan uttalar sig att han kan vara den som kan ”fixa banden” med den judiska staten, efter fem års spända realtioner.

Fredsprocessen i Mellanöstern

De flesta är eniga i att Turkiet spelar en allt större roll som medlare och mäklare mellan öst och väst, som visats sig vara en stor fördel för alla. Både USA, Nato och hela västeuropa hoppas och önskar att Turkiets ska ha så stort inflytande som möjligt, och kan vara med att prägla utvecklingen i Mellanöstern.

Landet vill gärna framstå som en fredlig stormakt i Mellanöstern. I 2005 besökte Erdogan Israel där han erbjöd sig att fungera som medlare i fredsprocessen, där han önskade att bygga upp både handel och militära band.

Hitler och hologram

Erdogans senaste uttalanden och tilltag ger en skrämmande bild över Turkiets ledare. För ett par dagar sedan gav Erdogan uttryck för Hitlers tyskland som ett bra exempel på ett effektivt president system. Han jämför alltså sig själv med Hitler som en tydlig förelöpare för Antikrist.

Han har också planer här i 2016 att visa ett gigantiskt hologram av sig själv för det Turkiska folket (se länk). Är det här en del av det Johannes ser, när han ser "vilddjurets bild som blir levande"? Erdogan har redan gudastatus i Turkiet, och det är ytterligare ett sätt att upphöja sig själv, och att kommunikara sitt budskap till det Turkiska folket.  

Antikrist träder fram

Antikrists vars ursprung är från det samma landområde som Turkiet är i dag. Kommer Erdogan eller någon annan som står honom när, att snart träda fram på världsscenen? Kommer Turkiet att förmå att mäkla i Mellanöstern, och förmå att skapa fred mellan araber och judar?

Tiden kommer visa och pusselbitarna kommer att falla på plats, men en sak är säker. Vi är med stora steg på väg mot ett mörker den här världen aldrig tidigare skådat, som är den tid som kallas Herrens dag som samtidigt är denna tidens avslutning.

Jesus kommer snart!

Källa: