tisdag 16 december 2014

Uppryckelsens ögonblick


 
1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.

Ett av församlingens stora löfte och hopp, är att vi snart en dag ska se Jesus sådan som han är.

Har du reflekterat och tänkt över den dag, och kan vi med vårt förstånd förstå det ögonblick av nåd, då han väljer att stiga ner från himlen för att hämta oss hem? I ett ögonblicks sekund kommer han att kalla på sitt folk att ”Komma hit upp”, och i samma ögonblick kommer vi att bli förvandlade.

En mäktig kraft

I samma ögonblick som basunen ljuder kommer en kraft som vi aldrig tidigare upplevt att lyfta upp oss, och på ett ögonblicks sekund kommer vi upptäcka att vi befinner oss mitt ute i himlarymden.

Runt omkring oss kommer vi att se millioner av andra människor som upplever det samma som dig själv. Det ögonblick vi har längtat efter i så lång tid har helt plötsligt hänt och har nu blivit en verklighet. Alla människor som befinner sig där mitt ute i rymden, vet exakt vad som här hänt och helt precis vem det är som står framför dem. All uppmärksamhet är rättat mot Jesus, och våra ögon betraktar honom för den allra första gången.

Hans skönhet och härlighet

Genast kommer vi att bli slagna och överraskade över den skönhet och härlighet som möter oss. Vi vet ju att Jesus var mer än underbar, men ord och det vi trodde kan ändå inte jämföras eller beskriva den verklighet som möter oss när vi väl står där. Mänskliga ord räcker helt enkelt inte till för att beskriva den skönhet, fullkomlighet, och ljuvlighet som Jesus utstrålar.

Allt inom oss vill genast prisa honom, tillbe honom, och omfamna honom på samma gång. Vi vill jubla och prisa inför honom för hans godhet, men samtidigt också falla ner i helig förkrosselse inför hans heliga fötter. Ett ord som kommer igen på våra läpper för att beskriva hans natur och det han utstrålar är ”Helig, helig, helig”.

Tro byts i åskådning

Många tronede undrar hur Jesus kommer att vara och se ut den dagen vi kommer att få se honom. Guds ord är tydlig med att ”vi kommer att få se honom sådan som han är”.

Den dagen kommer vår tro att bytas med åskådning, och vi kommer äntligen att få se honom i alla sin härlighet och i all sin prakt. Vi kommer att få skåda honom som är kärleken, och upphovet till allt liv.

Johannes möte med den förhärligade Jesus

Johannes beskriver den förhärligade Jesus efter uppståndelse, med fötter av koppar, med en röst av väldiga vatten, och med ett ansikte som skiner starkare än solen.

Ta gärna del av detta inlägg som just beskriver den Jesus som vi snart ska se och möta på en brusten sky:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2012/08/snart-ska-vi-se-honom-sadan-som-han-ar.html

Jesus kommer snart!

fredag 12 december 2014

2015 - Uppryckelse och Vedermöda


 
Ta gärna del av det sista inlägget i 2014 på sidan Jesus Kommer Snart. Det är ett inlägg som både ser tillbaka på det år vi har haft, men samtidigt ser framåt mot 2015 som vi är på väg in i.


Efter att på ett speciellt sätt har fokuserat på tidens tecken det här året, så kan jag bara konstatera att vi lever i hög profetiska tider. I 2012 skrev jag ett inlägg som heter; En upptrappning mot vedermödan, och 2014 har inte varit ett undantag. Tvärtimot så har de senaste åren, och speciellt 2014 varit en tydlig upptrappning där vedermödans tecken har blivit allt tydligare.

Vi har i 2014 sett tydliga tecken i världsekonomin, i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, i den oroliga situationen i Mellanöstern, genom naturkatastrofer och våldsamma virusutbrott. Varje enskilt tecken, varje profetisk händelse, och Guds Andes vittnesbörd talar gemensamt om en enda sak: Jesus kommer snart tillbaka.

Vedermödan och Uppryckelsen går hand i hand

Det är inget tvivel om att vi är med hastiga steg på väg mot vedermödans tid, och själva avslutningen på denna tidsålder. Det betyder samtidigt att vi för allvar börjar närma oss, och kan förvänta att Herren kommer att hämta sin väntade och vakande brud.

Det mörker vi upplever i världen och hoppet om Jesu återkomst går hand i hand. När mörkret tilltar, ger det oss samtidigt hopp att Herren snart ska komma tillbaka för att hämta oss hem. Det är ett levande hopp om vår förlossning, och vår kommande härlighet.

Jesus kommer snart!

 

tisdag 9 december 2014

Väckelsens eld brinner i Iran


 
 
Ta gärna del i detta mycket gripande inlägg som visar på den väckelsens eld som brinner i Iran.


Samtidigt med att kyrkklockarna har tystnat efter IS framfart och genom kraftig förföljelse mot kristna i stora delar av den muslimska världen, så fortsätter väckelsens eld att brinna.

Iran är känt för att vara ett land där det är allra störst förföljelse och motstånd av kristna och evangeliet. Kristna ses som ett hot mot regimen, och nästan all form av kristendom är förbjuden. Alla muslimer som lämnar Islam i Iran döms till döden, och alla gudstjänster övervakas av säkerhetspolisen.

Väckelsens eld brinner

Det här vittnesbördet visar att man inte kan stoppa evangelietes frammarch, även i ett diktaturland som Iran. Jämte Kina, så är Iran det land som upplever störst väckelse i hela Mellanöstern, då man menar att över 1 miljon människor har blivit frälsta och förvandlade de senaste åren.

Herren har gripit tag i ett stort antal människor i stora delar i Mellanöstern, där många muslimer upplever frälsning genom evangeliets förkunnelse och genom syner, drömmar och visioner genom vilka Herren uppenbarar sig.

Jesus kommer snart!

 

fredag 5 december 2014

Kommer en ekonomisk krasch 2015?


 
Rune J som bland annat skriver på Ohlins hemsida i ”Runes hörna” delar här ett mycket intressant, men ett samtidigt skrämmande inlägg som visar på den hemliga agenda som finns med hänsyn till världsekonomin.

I dag finns en detaljerad plan med hänsyn till världsekonomin, som pekar framåt mot en finansiell kollaps på hösten 2015. Orsaken till att framprovokera denna ekonomiska krasch är att i slutänden skapa ett nytt ekonomiskt system.
Ett förspel för det som kommer

Rune visar på det förspel vi upplever just nu, och som vi samtidigt har sett under de senaste par åren. Rune skriver bland annat:
”Allt fler aktörer lämnar US-dollarn som reservvaluta och överger petrodollarn som betalmedel i oljehandeln. Om ställningen har visats sig på flera områden, exempelvis har Kina och Ryssland gjort stora handelsavtal i deras egna valutor”
Detta är året (2015) då man försöker genomföra en ny världsordning, och en ny reserv/världsvaluta. Förändringarna kommer att ske i ett accelererande tempo. Den avgörande kraschen är planerad att äga rum under september och oktober”
Världsekonomin blir aldrig mer den samma

Det är hög tid att inse att världsekonomin aldrig någonsin kommer att bli den samma igen, och att dessa kraftiga sår vi har sett rivas upp de senaste åren aldrig kommer att läkas.
Det är profetiska tider för den här världen, och har vi inte sett det tidigare är det hög tid att vakna upp och inse den tid vi lever i. Det ekonomiska systemet vi känner till, måste bryta ihop för att ett nytt ska komma till. Det är med andra ord en tydlig förberedelse för vedermödans tid och ett antikristligt ekonomiskt system. Vi är för allvar på väg mot avslutningen av den här tidsåldern där världsekonomin och tidstecken pekar mot Jesus dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

tisdag 2 december 2014

2014 - Det varmaste året i 134 år


 

2014 fick ännu en ny rekord när vi talar om förändingar i jordens klimat. De sista par åren har vi blivit vana vid våldsamma klimatförändringer som orsakar kraftiga stormar, skogsbränder, snöoväder, översvämningar och tornados.

Det är inte bara de sista höstmånaderna som har varit det varmaste hittils, men också hela 2014 blev ett nytt rekordår där temperaturen till havs och lands var de högsta på jorden sedan man började mäta temperaturerna i 1880.

Alla blir påvärkade

Alla i världen påvärkas när klimatet förändras, men det gäller särskilt de fattiga, där det ofta går ut över energi, matproduktion och vatten försörjning.

Skillnaden på många av de naturkatastrofer vi upplever i dag och dem som kommer i vedermödan, är storleken och utsträckning. Under vedermödans tid kommer många av dessa naturkatastrofer vara globala och orsaka våldsamma ändringar för livet på jorden för både djur och människor.

Bara början

Flera forskare bekräfter detta och varnar för att det helt enkelt är det som vi kan förvänta mycket mer av i en när framtid.

Det är allt samman tecken som pekar på att vi närmar oss Jesu återkomst och vedermödans apokalyptiska händelser som kommer att medföra extrema förändringar på jorden.

Jesus kommer snart!