tisdag 26 september 2017

Lejonet av Juda och Davids rotskott


Upp 5:5 - Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill.

Johannes grät bittert över, att ingen i himlen eller på jorden kunde öppna bokrullen med de sju sigillen. När en av de 24 äldste förklarar för Johannes, att Jesus kan öppna bokrullen och dess sju sigill, presenterar han Herren som ”Lejonet av Juda stam” och ”Davids rotskott”. 

Det är en fantastisk beskrivning, som ger oss en bild av Jesus vid sin återkomst, då han bryter himlens sky för att döma och besegra sina fiender. 

Lejonet av Juda stam

1 Mos 49:1 - Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: "Kom hit till mig, så skall jag tala om vad som skall hända er i kommande dagar.

1 Mos 49: 9 - Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna - vem får honom att resa sig?

Jakob profeterar, och talar till sina söner om det som ska ske i ändetiden, i kommande dagar för Israel. Uttrycket ”Lejonet av Juda” kommer härifrån, där Jakob beskriver Juda stam som ett lejon, som har lagt ner ett byte.

När Herren kommer tillbaka, är det inte på samma sätt som för 2000 år sedan, där han kom ridandes på en åsna. Han kom som ”den ödmjuke tjänaren” för att ge sitt liv som lösen, där Jesus blev lydig ända till döden. Nästa gång, kommer han ridandes på en häst, klädd med en mantel doppad i blod. Då kommer Herren att dra ut som en krigare och som en erövrare, för att besegra och tillintetgöra sina fiender med sitt blotta ord.

Davis rotskott

Jes 11:1 – Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.

Jesus blir också nämnd som ”Davids rotskott” av den äldste. Ett rotskott är när huvudstammen är nedklippt, men det skjuter upp nya skott längs rötterna. Jesus var av Davids ätt, och skulle sitta hans fader Davids tron.

Profeten Hosea vittnar om att Israels folk, i den yttersta tiden, kommer att ”söka sig till Herren, sin Gud, och David, sin kung” (Hos 3:4-5), och att Herrens tjänare ”David ska vara kung över dem”, och ”vara deras furste för evig tid” (Hes 37:24-27)

Avslutning

Davids rotskott,  han som är underbar i råd och Väldig Gud, Evig Fader och Fridsfurste, kommer snart att stiga ner från sin himmelska tron. Med sitt följe av himmelska härskaror, kommer han att bege sig genom universums galaxer för att bryta himmelens sky.

Han kommer för att besegra sina fiender, regera och lägga allt under sig. Han kommer för upprätta sitt rike, och för att sätta sin tron här på jorden. Han kommer för att frälsa sitt egendomsfolk, och uppfylla tusenår gamla löften. Han kommer för att vara med sitt folk, och aldrig lämna dem igen. Han kommer för att visa makter och myndigheter, att han är Konungarnas konung och Herrarnas Herre. Han kommer, och han kommer mycket snart!

Guds rika välsignelse

Mikaeltisdag 19 september 2017

Fredsavtal mellan Israel och Palestina är nära


Det verkar som att den profetiska utvecklingen i världen går väldigt snabbt just nu, som gör att det helt enkelt är svårt att hinna med att skriva om allt som händer, med tanke på uppfyllandet av Guds löften och på det sätt att Herren bekräftar den tid vi lever i.

Fredsavtal i Mellanöstern

En otroligt spännande och bekräftande nyhet som jag gärna vill dela med er, har med Israel och ett kommande fredsavtal att göra.

Måndag den 18 september, uttalade Trump sig, att han verkligen trodde att det var en en chans för fred mellan Israel och Palestina. Trump har tidigare mött mycket motstånd i USA, för att han inte har uppnått ett genombrott eller kunna framlägga en hållbar fredsprocess. Trump har beskrivit ett fredsavtal i Mellanöstern som ”the ultimat deal”.

Trump uttalar sig: ”Fred mellan Israel och Palestina skulle vara en fantastisk prestation, och vi ger det ett absolut ja. Jag tror att det är goda chanser för att det kan hända”. Trump ska träffa både Netanyahu och Palestinas president Abbas senare i den här veckan. Om det avtal han ska presentera säger Trump: 

”Jag tror att Israel skulle vilja se det, och jag tror att Palestina skulle vilja se det, så vi arbetar väldigt hårt på det. Utifrån ett historiskt perspektiv säger folk att det inte kan hända, jag säger att det kan hända”.

Avslutning

September 2017 har varit exceptionell, och jag får bara ödmjukt konstatera, att Jesu dyrbara återkomst är närstående, och att allt pekar på att Jesus kommer att hämta sin brud i vilket ögonblick som helst.

Jag tror inte på tillfälligheter, men att dessa mönster och tecken vi upplever på så många områden just nu, är bekräftelser av gigantiska proportioner. Herren talar, kallar och väcker oss genom tydliga tecken, på samma sätt som en basun som blåser till varning. Hur lång nådatid har vi kvar? 

Hur länge kommer Herren att hålla vindarna tillbaka, innan dom kommer att förlösa domar över jorden. Vi vet, att den tiden kommer snabbt, och att den kommer plötsligt. Jag ber att Herren må väcka sitt folk, och att vi alla får vara en del av Herrens vakande och väntande brud. Mycket snart kommer vi att mötas på himlens sky, för att tillsammans prisa, lova och tillbe vår underbare frälsare.


Jesus kommer snart!Källa:tisdag 12 september 2017

Födslovåndorna ökar drastiskt – Jesus kommer snart!
I november 2016, skrev jag följande i ett inlägg – ”USA, en nation under dom”:

”USA som nation är på väg mot dramatiska tider. Jag tror, att vi inom en snar framtid, kommer att få se kraftiga naturkatastrofer, våldsamma terrorhandlingar, och ett förökat uppror, med våldsamma massdemonstrationer i USA. Jag tror samtidigt, att USA med stora steg är på väg mot en ekonomisk katastrof, och att denna katastrof är mycket närmare än vi tror.”

Den 21 augusti 2017 inträffade en total solförmörkelse över hela USA, och var en av världens mest omtalade astronomiska fenomen. I judisk tradition står solförmörkelse för dom över hedningarna.

Orkanen Irma och Harvey

Bara fyra dagar efter solförmörkelsen träffade orkanen Harvey delstaten Texas, där bland annat staden Houston upplevde katastrofal översvämning. Harvey var den kraftigaste orkanen som dragit in över Texas, sedan orkanen Carla år 1961.

Tre veckor efter, så kom monsterorkanen Irma, som just nu härjar i USA. Det är den mest kraftfulla orkanen på 100 år, och är en så kallad kategori-5 orkan. I följe National Hurrican Center, så är Irma den farligaste orkan någonsin och den orsakar massiv förstörelse på sin väg.

Kapitel 21 vers 25

Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån

I Lukas 21 profeterar Jesus, och beskriver tiden runt omkring hans komma, för att hans barn ska kunna känna igen och veta när Herrens återkomst är nära. I Lukas kap 21 vers 25, så nämner Jesus i samma vers både ”tecken i solen och månen”, och ”havets och vågornas dån”.

Är det här något tillfälligt, eller är det en profetisk uppfyllelse när vi upplever dels en solförmörkelse, som är ett tecken i solen och månen, och orkaner som orsakar havets och vågornas dån på samma gång? Något annat som är värt att nämna, är att solförmörkelsen och orkanen Harvey, inträffade samma datum som kapitel och vers i Lukasevangeliet, nämligen den 21 och 25 augusti.

Avslutning

Det finns många profetior om just Guds dom över nationen USA, och att Herren kommer att förlösa dessa om inte nationen gör bättring och vänder om. Många syskon runt omkring har fått tilltal från Herren, som både handlar om kraftiga naturkatastrofer som jordbävningar och kommande tsunami - en jättevåg som kommer att träffa USA:s kust. Andra tilltal handlar om våldsamma terrorhandlingar, och kärnvapenattacker från andra nationer.

Om USA är ett land under Guds domslut, kommer inte dessa händelser att sluta efter orkanen Irma. Men vi kommer i så fall att få se fler och kanske ännu mer våldsamma händelser utspela sig. Vi lever i absolut den sista tiden, och Herren gör allt för att få vår uppmärksamhet, där han manar till omvändelse och frälsning medan tid är.

” men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land”. – 2 Krön 7:14

Jesus kommer snart!


Källa:torsdag 7 september 2017

Den 21 september – FN´s internationella fredsdag


Vi närmar oss den 21-23 september, som pekar på hög intressanta och profetiska händelser, som uppfyller bibliska profetior. Jämte det tecken som kommer visa sig på himlen den 23 .september, har vi den judiska högtiden Rosh hashanah, som inleder de tio botdagarna och avslutas med försoningsdagen Jom kippur.

Samma dag den 21 september avhåller samtidigt FN deras internationella fredsdag. Där har FN proklamerat, att det kommande året 2017/2018, är ett år med fokus ”fred och säkerhet”. Är det en bokstavlig uppfyllelse av den profetia som vi ser i  1 Thess 5, som är knuten till vedermödans tid? Vi lever bokstavlig talat i tidens avslutning, där budskapet om Jesu dyrbare återkomst måste vara tydligare och klarare än någonsin.

Tecken i himlen

Den 23 september kommer vi att uppleva ett unikt och mäktigt tecken i himlen, som bara sker en gång på 7000 år, och är omtalat i Upp kap 12. Det är ett tecken som är förbundet med vedermödans tid, antikrist och det judiska folket. Då kommer kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun att vara klädd  i solen, med månen under sina fötter, där hon har samtidigt har tolv stjärnor vid sitt huvud , precis som uppenbarelseboken beskriver det. Kvinnan är Israel, som är i födslovånda, som Herren snart kommer att fortsätta sitt handlande med.

USA med Trumps svärson, den judiska affärsmannen Jared Kushner i spetsen, är i full gång med att övertala Netanyahu, till att ingå ett fredsavtal med Israel. Många anser att just Jared Kushner, kan vara den person som slutligen får till ett avtal mellan Israel och arabländerna runt omkring.

FN:s fredskonferans

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Före terrorattacken den 11 september 2001, avhöll FN den internationella fredsdagen samma dag, men efter 2001 blev fredsdagen flyttad, och infaller varje år den 21 september. I år faller fredsdagen exakt på samma dag som den judiska högtiden Rosh Hashanah, där fredstemat för 2017/2018 är respekt, säkerhet och värdighet för alla. Fred och säkerhet är i fokus, och något som kommer att arbetas på för högtryck för att få igenom.

Vi har denna fantastiska profetia i Thess 5, som just talar om, att när den tid kommer då människor har fred och trygghet högst upp på agendan - det är just då, att Herrens dag är alldeles nära, på samma sätt som en födslovånda som kommer plötsligt och snabbt och utan förvarning. I flera år har vi balanserat på kanten av det vi kallar vedermöda, och vi är på tröskeln av detta totala mörker som kommer över världen.

Avslutning

När vi ser himmelska tecken som faller samman med judiska högtider, och FN som proklamerar ”fred och säkerhet” som högsta prioritet. Hur kan vi annat än att bejaka dessa händelser, som tillsammans med allt annat som händer i världen på en och samma gång, bara konstatera att vi lever i den tid, där vi är närmare Jesu dyrbara återkomst än någonsin.

Jesus är vid dörren, och han kommer mycket snart tillbaka. Herren kommer snart att evakuera sin brud, och ta henne hem, innan dess att Herren kommer utlösa 21 domar över jorden, genom sigill, basuner och vredesdomar. Herren kommer ner, så att vi kan komma upp – hem till vår himmelska boning, hem till vårt eviga himmelska hem.

Jesus kommer snart!


Källa: