måndag 30 maj 2016

Massdöd av djur fortsätter runt om i världen


De senaste par år, har nyheterna strömmat in kring massdöd av djur som sker över hela vår jord. Vi har bland annat upplevt tonvis av döda fiskar som ligger döda och uppskölda på land, tusentals fåglar som bokstavligt talat har fallit ner från himlen, kycklingar, bin och delfiner som utan förklaring dör i ofattbara mängder.

Listan över massdöd av djur de senaste åren är oändligt stor, och visar att det är något i naturen som är helt fel på ett sätt vi tidigare aldrig har upplevt.  

Hälften har försvunnit

Men något som kanske är ännu mer skrämmande är nya tal från världsnaturfonden (WWF) som visar att cirka hälften av alla världens vilda djur har försvunnit genom de sista 40 åren.

I rapporten framgår det att populationen av arter som fåglar, reptiler, groddjur, och fiskar minskat i genomsnitt med 52 % de senaste 40 åren. I världens sötvatten ser prognosen ännu mer dyster ut, där djurriket minskat med mer än tre fjärdedelar under samma tidsperiod.

Situationen är värst i låginkomstländer, där populationen av vilda djur har minskat med 58 % i genomsnitt mellan 1970 och 2010. Latinamerika har de största nedgångarna, där 83 % av de vilda djur försvunnit under de senaste 40 åren.

Skrämmande rapporter

Några av de rapporter vi har kunnat ta del av här på det sista, är bland annat:

·        Mystisk massdöd av fisk, då 35 ton döda fiskar sköljs i land i Kina.
·        19 döda delfiner sköljs upp på land i USA.
·        Massdöd hotar världens honungsbin, som gör att bikupor i allt högre grad blir stulna.
·        75 % av all världens fiskar har utplånats. Vi upplever nu en överhängande fara för havens ekosystem. 
·        The Washington Post” varnar om denna massdöd av djur som vi upplever runt om världen, av både fåglar, valar, fiskar osv.

Avslutning

Hos 4: 1-3 – Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgår.

I Hosea ger Herren ett svar på problemet, att det Han själv som går till rätta med landet. På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder, så har Herren en kontrovers med nationerna.

Massdöd av djur och fåglar är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Den här världen har upptäckt och insett att det är något som är helt fel i vår natur. Vi kan bekräfta det profetiska ordet som talar om den tid vi lever i.

Det är en tid där Herren manar den här världen till omvändelse, och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder genom Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!

Källa:

torsdag 26 maj 2016

Rykten om krig - ett ändetids tecken


Matt 24:6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Mobilisering, upprustning och rykten om krig är ett av de tecken som skulle peka på ändens tid, och Jesu dyrbara återkomst. Jesu profetiska ord går bokstavligt talat i uppfyllese i dag, där vi upplever en eskalerande osäkerhet, där länder rustar upp och förbereder sig för stormfulla tider.

Bara några av de rubriker som man har kunnat ta del av de sista dagarna är följande:

·        Natos utrikesminister uttalade sig den 19 maj, att NATO är i gång med att slutföra den största militära uppladdningen sedan det kalla kriget, för att motverka ett mer aggresivt och oförutsägbart Ryssland. Samtidigt så förstärker Rysk militär i väst, ”för att möta Nato”. 

·        En ny rapport från Pentagon, säger att Kina arbetar på en betydande upprustning av sin militära makt, som skulle göra Kina till en maktfaktor, inte bara i Asien, men utan i hela världen. Samtidigt insisterar Kina att de helt enkelt moderniserar sin militär, och att USA bara blåser upp detta till gigantiska proportioner.

·        Terrorgruppen Islamiska staten proklamerade att dom en dag kommer att befria Jerusalem, och se till att staten Israel kommer att upphöra. IS hotar samtidigt med globalt krig med Israel.

·        En Irans militär rådgivare påstår att om Irans högste ledare Ali Khamenei gav order att förstöra Israel, kunde detta göras på under 8 minuter.

·        Kinesiska och ryska stridsflygplan har blivit alltmer aggressiv och kommer allt mer närmare USA:s kust. USA uttalar sig: ”Vår oro är ett Ryssland som växer, och ett mycket, mycket aggressivt Kina. Kina varnar samtidigt USA, att dom är redo för krig om dom blir provocerade.

·        Ryssland har försett Iran med nya S-300 missiler. 2015 undertecknade Iran och Ryssland ett avtal för leverans av S-300 missiler

·        NATO uttalar sig om ett potentiellt kärnvapen krig med Ryssland inom 12 månader, om inte det inte ökar sin försvarskapacitet i Baltikum, som innefattar de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

·        President Maduru har precis beordrat landets största militära övning. Venazuela är ett land som är på kanten till kollaps, och förbereder sig på en evt yttre aggression.

Avslutning

När vi i dag upplever hur NATO rustar upp och talar högt om det Ryska hotet, och när vi ser ökade spänningar mellan Kina och USA, och Nordkorea som genomför kärnvapenprov och fortsätter att hota omvärlden med kärnvapen, så är det vi upplever ett förstadie till uppfyllande av bibliska profetior.

Profetior som pekar på vår dyrbare Jesu dyrbara återkomst, men också på en tid av mörker, som både innebär globala konflikter och ett kommande världskrig med brukandet av kärnvapen.

Jesus kommer mycket snart, och kanske snarare än vi tror. Herren är på väg för att hämta sin väntande och blodköpta brud. Vill du vare med i denna skara, så måste dina kläder vara rena och tvättade i Lammets dyrbara blod. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till frälsning, upprättelse och ett till ett evigt liv med Herren.

Jesus kommer snart!


fredag 20 maj 2016

Är de två vittnena på plats i Jerusalem i dag?


 
Upp 11:3 – Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” Dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

I
början av vedermödan kommer två profetiska vittnen att träda fram, och kommer att vittna med stort kraft och myndighet i Jerusalem.
Lever dessa vittnen i dag? Är dom redan på plats i Jerusalem, och är Herren igång med att förbereda sina tjänare för den uppgift dom har i den tid som ligger framför oss?

Antikrists två ansikter
Antikrist kommer att vara verksam i 7 år, men hans verksamhet kommer att ha två olika ansikten, i dels den första och sista delen av vedermödans tid.

I första delen kommer han att vara en vän till Israel och en samarbetspartner. I den sista delen kommer han att visa sin rätta natur, och kommer att inleda den sista delen av vedermödan med att bryta förbundet med Israel och starta en förföljelse av judarna för att utrota det judiska folket.

Vilka är dessa två vittnen?


Vi läste att dessa är de två olivträden och två ljusstakarna som står inför jordens Herre.

En tolkning går ut på att det är Enok och Elias som kommer att träda fram i den sista tiden, med det argument att de två aldrig fick möta en fysisk död då Gud tog dem levande upp till himlen. En annan uppfattelse är att dessa två vittnen skulle vara Moses och Elias, som då skulle komma tillbaka i ändens tid. Det var dessa två personer som uppenbarades på förklaringsberget, och som talade med Jesus inför lärljungarna.

Under och tecken
Det finns vissa likhetstecken mellan de under och tecken som följer de två vittnena som vi också hittar i Moses och Elias tjänst. Moses gjorde vatten till blod, vilket också de två vittnena kommer att göra. Elias höll tillbaka regnet i 3,5 år och det samma har dessa två vittnen fått makt att göra. På samma sätt som Elias fick eld att falla ner från himlen, så kommer det eld ut ur de två vittnens mun som förtär deras fiende. De kommer också att ha makt at slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Oavsett vilken identitet de två vittnen kommer att ha, kan vi tydligt se att det är två profeter som står i tjänst för Gud, och som på ett speciellt sätt stödjer det judiska folket.

Tiden för de två vittnena

Det finns olika tolkningar när vi kan förvänta oss de två vittnena att träda fram i tjänst. En del menar att det sker i den första delen av vedermödan, och andra att deras tjänst är i sista delen av vedermödan, som också är den stora nöden. Jag tror att vi kan förvänta oss att se dessa två vittnen i den första delen av vedermödan, ungefär samtidigt som Antikrist träder fram vid det första sigillet.

Dessa två kommer att varna för Antikrist, och att inte låta lura sig av den falska världsfrälsare som Antikrist kommer framstå att vara. När andemakten från avgrunden besätter Antikrist i mitten av vedermödan, och  när Antikrist intar och ockuperar Jerusalem, dödar han och slår ihjäl dessa två vittnen.

De två vittnena beskrivs som vittnen, profeter och klädda i säck. Det betyder att de är utsända av Herren för att förkunna för judarna att de ska omvända sig och göra bot, just för att de vet att de som tar Antikrist märke är förlorade.

Jesu tjänst och gärninger

Det finns vissa likhetstecken mellan de två vittnena och det liv och de gärningar Jesus gjorde:

Båda blir sända till judefolket – Joh 1:11-12

Båda får en bestämd uppgift av Fadern – Joh 1:29

Båda fick en fastsatt tid att verka i – Luk 13:32

Båda förkunnar bot, omvändelse och dom – Matt 4:17

Båda beskyddar judarna – Matt 23:37

Båda blir avlivade – Matt 27:50

Båda uppstår igen från de döda – Matt 16:21

Båda far upp i himlen – Apg. 1:11

Båda blir till frälsning för en del av judarna – Gal 4:4-5

De två vittnens död och uppståndelse

Då det finns vissa likheter mellan de två vittnens tjänst och Jesu tjänst, som Antikrist säkert är väldigt medveten om, så kommer kropparna få lov till att ligga kvar på Jerusalems gator efter att de är döda, så att alla kan komma och se att deras kroppar och kontrollera att de är döda.

Ingen kommer att kunna skada eller döda de två vittnena, innan dess att de har fullfört sin uppgift. Till och med deras uppståndelse kommer att bli till välsignelse för Israel. Dom som inte blir dödade i den stora jordbävningen i Israel vid de två vittnens uppståndelse kommer att ära himlens Gud (Upp 11:13)

Upp 11:12 – Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: ”Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.

Varje människa, varje domsslut, och Antikrist själv, tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat ske än det som han har tänkt och planlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

Ändetidens löften får bokstavligt talat sin uppfyllelse i dag inför våra ögon. Genom att Herren fullborda dessa löften bevisar han att han har allt, och hela ändetidens utveckling i sin hand

Jesus kommer snart

söndag 15 maj 2016

Himlens fyra vindar kommer snart att storma fram

Vi kan se mörka moln som drar ihop sig i horisonten, och vi kan höra dånet från en mäktig vind som är på väg.

Hur länge till kommer Herrens änglar att hålla tillbaka denna stormvind som är på väg att skapa en andlig orkan på vår jord? Hur länge till kommer nådens dörr att fortsätta att vara öppen, innan dess att Herren förlöser sina domar och befaller dessa änglar att ge släpp? Det är en andlig tsunami, och som är helt utan jämförelse, som är på väg in över vår värld. Ett mörker, som i ett stigande crescendo kommer att omsluta och uppfylla den här världen. En värld som är överlåten dom och en brännande vind.

Har vi hört Herrens varning, och har vi en förståelse för det mycket allvarliga skeende vi lever i? Kan vi höra Herrens manade röst, där hör vad Anden säger till församlingen?

Världsomspännande dom och en ny dag

Upp 7:1-8 – Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hör och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel med den levande Gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden och havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.” 

Upp kap 7 talar om Guds dom som kommer att gå ut i världen. De 4 änglarna som står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar, är en symbol på de plågor och straffdomar som kommer att gå ut över hela jorden i vedermödans tid.

Att änglarna står vid jordens fyra hörn betyder att hela jorden kommer att drabbas av Herrens straffdomar. Precis som att syndafloden täckte hela jorden, kommer också Herrens straffdomar att täcka hela jorden, där allt skapat kommer att bli berörda på grund av vedermödans konsekvenser. Ängeln som kommer med budskapet, kommer från öster (solens uppgång) som är ett tecken på att en ny dag börjar för Israel. Det här är både ett vittnesbörd om en kommande dom över den här världen, men också Herrens löfte och frälsning för det judiska folket.

Daniel ser ändetidens stormvind

Dan 7:1 – I den babyloniske konungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt läger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse: Jag hade en syn om natten, och såg i den huru himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. 

den syn Daniel får, ser han dessa fyra vindar som i dag är klara att blåsa med kraft över vår jord. Daniel ser ändtidens stormvind som då är förlöst, där himlens fyra vindar stormar fram mot det stora havet, som är en bild på folkhavet och människorna. Änglarna håller dessa vindar tillbaka, så att ingen vind ska blåsa över jorden, över havet (folkhavet) eller mot något träd (nation).

Tidigare på året skrev jag följande inlägg:

Det var ett allvarligt budskap som jag upplevde att Herren lade på mitt hjärta. Vi lever i en mycket allvarlig tid, där Herren i flera år har varnat om just den tid vi lever i, och för den tid som ligger framför. Det vi upplever just nu, är inte något annat än en upptrappning och en förberedelse för den allra sista tiden, innan dess att detta mörker går ut över den här världen.

Jag upplevde att Herren talade tydligt till mitt hjärta, att nådens dörr är på väg att stängas. Det betyder, att dessa änglar som fortfarande håller vindarna tillbaka, snart är klara med sin uppgift och kommer på Herrens befallning att lämna sin post.

Avslutning

Joel 2:1 - Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg

Han väckte mig ur min djupa sömn. Han talade högt, tydligt och klart med en vädjan i sin röst. Jag steg upp ur min säng och ställde mig på husets tak. Jag satte trumpeten mot min mun och blåste alarm. Jag ropade med mina lungors fulla kraft, och proklamerade det ord han hade gett mig. Herrens budskap brann som en eld i mitt hjärta, med hopp om att någon ska lyssna och ta vara på hans ord: 

”Jag har sett tidens tecken, och jag har hört den helige Andes rop. Jesus kommer snart tillbaka, för att hämta sin vakande och väntande brud. Gör dig redo mitt folk, och vakna upp ur din sömn. Skaka stoftet av dig och lös banden från din hals. Tiden är kort, och Guds vredestid är när. Andligt stormoväder är på gång, och mörka moln drar in över vårt land. Han vädjar till våra hjärtan att göra sig redo och att få sin sak klar med Gud”


Jesus kommer snart!

onsdag 11 maj 2016

Profetisk dröm om en kommande tsunami i USAPerry stone, en amerikansk författare och evangelist som också har orginisationen ”Voice of Evangelism”, har nyligen haft flera profetiska drömmar om en kommande tsunami. Jag delar här den profetiska dröm han upplevde.

Allt ska naturligtvis prövas med Guds ord, men är det här en förvarning om en kommande katastrof, som snart kommer att inträffa utanför USA:s västkust?

En tsunami utanför USA:s västkust

Tidigt i morse, såg jag en annan detaljerad tsunami dröm, som var så levande och detaljerad att det störde mig mycket. På västkusten, inträffade ett stort skred i havet, som gjorde att Stilla havets vågor reste sig i alla riktningar. Jag såg farliga vågor som kom i fjärran och skrek, ”Gå till bergen”. När vi började rusa till en hög plats, kunde jag se vågorna träffa kusten som rusade med våldsam kraft genom städernas gator.

Scenen bytte, och jag befann mig i ett hus på ett högt berg. Folket där var ganska förmögna, och det var rapporter på nyheterna om de fruktansvärda skadorna och förstörelsen. Jag kan fortfarande se vågorna för mitt inre öga”

Väktarnas ansvar

Detta är den andra ”västkust dröm” om en tsunami som jag har haft. Jag tvekar ofta att dela sådant på Facebook, då responsen ofta är verbalt kritisk och negativ. Det påminner mig om samma reaktion som Jeremia fick när han varnade judarna om den babylonska invasionen, och man känner att det är bäst att låta det vara osagt.

Men Herren sa också, att om väktarna ser en kommande fara och inte blåser alarm, kommer väktarna hållas ansvariga för sin tystnad.

Bön och förberedelse

Bön och förberedelse är två stora resurser, och jag föreslår att varje enskild människa att höra från Herren för att fastställa hans vilja och rättning för varje person.

I någon dröm eller vision ser jag aldrig ett datum som kan indikera tidpunkten för dessa händelser. Det kan vara nära eller långt borta. Men jag tror att många andra individer ser det samma som jag gör. Om du har haft en dröm om en tsunami, skicka en mejl så vi kan se om det finns paralleller med andra personliga drömmar. Troende upplever ett stort angelägande att be.”

Hela inlägget kan läsas här:


Avslutning

Joel 2:28-29 - Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner; 29 också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Vi lever i en profetisk tid, där Herren talar genom sina tjänare och tjänarinnor för att peka på den tid vi lever i.

Herren har satt väktare på muren, och vi blåser alarm för att varna om den tid som ligger framför. Den här hemsidan har två uppgifter. Dels att skapa förväntning och hopp inför Jesu dyrbara återkomst, men också för att blåsa alarm och varna inför den domstid som ligger framför.

Vi är otvivelaktigt på väg in i vedermödans tid, en tid då Herren kommer att döma den här jorden genom sigill, basuner och vredesdomar. På samma sätt som Noa, ropar vi högt för att varna och förkunna att ändetidens våg är på väg in över vår värld. Yttre tecken och det inre vittensbördet talar, ropar och kallar oss att lyfta våra huvud i förväntning.
Konungarns konung kommer mycket snart.

lördag 7 maj 2016

Muslimsk kvinna ser ett stort ljus och hör Jesu röstTa gärna del av detta fantastiskt starka vittnesbörd, som visar hur Herren rör och förvandlar den muslimska delen i världen i dag. En muslimsk kvinna, som samtidigt är dotter till en muslims ledare i Mellanöstern, tog i mot Jesus efter ett mirakulöst möte med Herren.

Det är evangelist Paul Siniraj, en hemlig bibelsmugglare och grundare av organisationen ”Bibles for Mideast”, som delar denna underbara historien om den 16-åriga Najima, och på det sätt att Jesus mötte och förvandlade hennes liv.

Najimas vittnesbörd

Najima var tidigare en hängiven muslim som följde islams fem pelare. Hon missade aldrig de dagliga bönerna, hon gav till de fattiga och fastade som islamisk lag kräver.

Men det var i ett universitet i Väst där Najima studerade, att hon hittade ett en liten bit papper som fastnat i ett bord där hon satt. Hon hittade ett bibelställe om Jesus Kristus. (2 Kor 5:21)

” Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.”

Najima tyckte att denna vers var konstig, och hon frågade sig själv hur Jesus kunde bli synd för oss? Hon slängde lappen i papperskorgen och trodde inte att hon skulle tänka mer på det. Men Najima fortsatte att bli påmind, och tänka på denna bibelvers.

Möte med Jesus

En natt då Najima låg vaken och funderade just på denna vers, fyllde en närvaro rummet med ett bländande ljus. En röst talade och sade, ”Min dotter, du är en syndare. Det finns ingen rättfärdig, nej, inte en. Alla är ute ur vägen, och är allesamman olönsamma. Mej jag kom för att ta alla era synder, till lösen för många. Tro och acceptera mig. Jag ger dig evigt liv.”

Najima visste att denna röst tillhörde Jesus Kristus, vilket fick henne att knäböja till golvet, och erkänna honom som sin Herre och frälsare. Fylld med glädje, berättade Najima för hennes vänner och familj om sin nyfunna tro.

Förföljd för sin tro

Det blev en stark reaktion från hennes familj. Hennes far, som är en muslimsk ledare, blev rasande och tog av henne alla kläder och band henne til en stol förbundet med en metalplatta, där de skulle ge henne elektrisk ström. Hon bad dem lägga en bibel i hennes knä. Hennes far svarade att om hun valde att dö tillsammans med denna falska religion, så må det ske. Det skulle också visa att din relegion är utan kraft.

När hon satt på stolen kunde Najima röra vid hörnet vid hennes bibel och hon kände en övernaturlig frid, och det var som Jesus själv stod brevid henne. Hennes far och bröder satte på strömmen, men på mirakulöst vis så hände ingenting. I fyra timmar försökte dom med olika kablar men det hände fortfarande ingenting. Najimas far slog henne, och skrek att hon inte längre var hans dotter. Sedan slängde han ut henne på gatan, avklädd och kall.

Vita kläder som en ängel

Najima flydde och fick skydd i en väns hus där hon fick kläder att ta på sig. Senare frågade Najimas vän sina grannar runtomkring, om vad dom tänkte när dom som en naken flicka springa genom gatan.

Dom visste inte vad han pratade om! Dom berättade, att dom i stället såg en flicka som sprang med en underbar vit klänning på sig, som liknade en ängels. Dom undrade sig att någon så vackert klädd fick lov att springa genom gatorna.

Andlig hunger

Najima har behov av mycket förbön. Najima sitter i dag i husarrest, då hon lever i ett område med strikta islamiska reglar, där alla andra religiösa aktiviteter är totalt förbjudna. Myndigheterna undersöker människors hem för att hitta bevis för kristendomen, och fängslar alla i hem där man hittar kors eller ikoner.

På trots av förföljelse, berättar organisationen Christian Aid Mission, att det finns en andlig hunger som är utan motstycke bland muslimer. Organisationen kan nästan inte hinna med i förhållande till den längtan som finns att veta mer om Jesus och Bibeln. Folk är trötta på islam, och är mycket hungriga efter att veta mer om Kristus, särskilt när de hör om mirakler, helande, barmhärtighet och kärlek.

Avslutning

Apg 4:29-30 – Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord,
i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."

Herre, fortsätt att röra vid den muslimska världen. Vi ber att du ska sträcka ut dina sårmärkta händer, och beröra tusentals själar med din frälsande kraft. Låt samma händer som frälste, upprättade och helade människor för 2000 år sedan, fortsätta att förvandla människor som inte känner dig. Låt korsets kraft bli synlig, och nå orörda platser med evangeliets kraft.

Uppenbara dig själv, och låt ditt namn bli förhärligat med kraftgärningar, under och tecken. Skaka Mellanöstern med din eld, och låt din härlighet fylla detta område. Låt ditt namn bli räddningen för varje enskild dyrbar själ, och fräls människor för evigheten”

Jesus kommer snart!

Källa:

måndag 2 maj 2016

Uppvaknande och väckelse i vedermödanTa gärna del av det senaste inlägget på Jesus kommer snart. 

Uppvaknande-och-vackelse-i-vedermodan.html

För ett par dagar sedan fick jag en fråga, om vad som händer med de människor som inte är redo vid Jesu tillkommelse. Syskon som en gång har levt nära Herren, men som har avfallit från tron eller kommit bort från Herrens väg.

Finns det fortfarande hopp för dessa människor i vedermödan? Hopp för att slippa för evig förtappelse, och uppleva Jesu frälsande kraft och evigt liv?

Herrens hjärta

Ofta har vi kanske en tendens, till att peka finger och döma dessa människor som inte var redo när Herren kom, och vi har lätt att glömma Herrens hjärta och hans eviga kärlek till dem.

På samma sätt som att Herren är förtvivlad över varje enskild människas förtappade själ, så är Herrens hjärta brutet för dessa människor som inte är redo för hans återkomst. På grund av synd, olika omständigheter och kärleken till den här världen, gjorde att dessa människor långsamt förlorade den första kärleken och den nära intima relationen med Jesus. Dom slutade vandra på den smala vägen, slutade att bära sitt kors och vände bort blicken från Jesus, trons hövding och fullkomnare.

Ett globalt uppvaknande

Min personliga tro och överbevisning, är att en av de största väckelser eller uppvaknande sker just efter själva bortryckandet av församlingen, Jesu Kristi brude skara.

Uppryckelsen kommer att skaka den här världen, men kommer samtidigt vara ett tydligt vittnesbörd, som kommer att peka på bibelns trovärdighet och Guds rättfärdighet. Det plötsliga försvinnande av milliontals människor, kommer att utlösa ett globalt uppvaknande där många människor kommer att ge sina liv till Jesus, av både ofrälsta och kvarlämnade kristna. Priset kommer att bli högt, och många av dessa människor som vaknar upp, kommer att få ge sina liv i denna period, där de omkommer genom förföljelse, eller genom de många domsslut som går ut över jorden.

Ett av syftet med vedermödans tid, är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus, och välga honom i stället för det Antikristliga system som kommer att sättas fram. Evangeliet om riket kommer att gå ut, och kommer tvinga människan till att ta ställning.

Avslutning

Människor som är kvarlämnade i vedermödan, är inte förkastade för evigt, men älskade och dyrbara inför Herren. Om dessa ger akt på Herrens kall och överlämnar sina liv till Jesus, kommer Herren på ett helt särskilt sätt att vara med dessa i den svåra tid som ligger framför.

Herren kommer aldrig att lämna eller överge dem, men kommer att ge den kraft de behöver i det lidande och den prövningens stund dom kommer gå igenom. Den som är trofast till döden, får löftet om livets krona och kommer att belönas med evigt liv.


Jesus kommer snart!