torsdag 26 mars 2020

Profeterade John Paul Jackson om coronavirus och en global pandemi?”Salt Lake området i USA upplevde häromdagen en jordbävning på 5,7 på richterskalan. Det fick ängeln som sitter på taket på mormons kyrka till att tappa trumpeten ur sin hand. Det är nästan en profetisk bild på det vi upplever just nu, där vi upplever en skakning utan like. Allt som kan skakas kommer att skakas, och allt som inte är byggt på Herren kommer att falla till marken. Det politiska, religiösa och ekonomiska system vi känner till går mot sitt slut. I en kort period kommer vi att uppleva att ut ur mörker och kaos, kommer ett sataniskt och antikristligt system som Herren till sist kommer att bryta och göra till intet. Babylon kommer till sist att bli besegrat och Herrens rättfärdighet kommer att råda.”

Global panik

Vi ska många år tillbaka i tiden för att hitta något liknande av det vi upplever just nu. Jämte alla tidstecken vi har haft tidigare, så har coronaviruset skakat vår värld, på ett sätt vi inte trodde var möjligt. På under tre månader, har världen förändrats, snabbt och utan förvarning. Milliarder av människor är påverkade av situationen, och man kan verkligen tala om en global pandemi och en panikartad situation som når varje kontinent. Bara i Italien dog det nästan 1000 människor under ett dygn. Det mest skrämmande är att ingen vet hur länge det kommer fortsätta, eller när världen blir någorlunda normal igen.

Antikrist framträdande

Som jag har skrivit tidigare, så ger det oss en förståelse för det globala kaos som kommer råda efter själva uppryckandet - en oväntad händelse, globala åtgärder och en stark global regering. Det vi upplever nu, bäddar för antikrist framträdande. Ja, man kan känna allvaret i tiden, och det känns som att vi verkligen är där nu, i den tid, då Jesus mycket snart kommer tillbaka.

Är coronaviruset förutsett

Det är Michael Snyder, som har hört en profetia från John Paul Jackson, en broder som nu är hemma hos Herren. John profeterade om ”en andra” pandemi som skulle komma, men det är oklart om det är just denna som är den andra. Jackson hade profeterat följande:

”Herren sa till mig att det skulle komma en pandemi, men den första kommer visa sig vara liten men ändå fruktansvärd. Men den andra som kommer blir allvarlig”

Vi har ju tidigare upplevt fruktansvärda virus som ebola och fågelinfluensa, men dom har ändå varit begränsade jämfört med den här. Coronaviruset har av någon anledning visat sig vara mycket allvarlig och sprider fruktan på ett sätt vi inte har sett tidigare.

Avslutning

Jag tror att vi lever i den tid där vi kan förvänta Herrens återkomst. Jag tror att vi lever i den tid, då Jesus har vänt ögon mot sina utvalda och älskade. Jag tror att vi lever i den tid, då allvaret, nöden och förståelsen för det mörker som är på väg in över jorden, aldrig har varit mer påtaglig. Genom tidens tecken ska vi känna till och vara förtrolig med tiden för Herrens komma. Vad upplever du när du ser ut över världen, och vad säger dig dessa tecken som vi inte längre kan avfärda som något tillfälligt eller slumpmässigt? Jag hör och ser ett mycket snarligt uppryckande och hemfärd till vårt himmelska hem. Kom snart, älskade Herre!

Maranatha!


Källa:
fredag 20 mars 2020

Är vi den sista generationen?”Är vi den sista generationen? Lever vi i den tid, där de sista av ändetidens profetior kommer uppfyllas? Är vi det folk som kommer uppleva ”det saliga hoppet”, att Jesus kommer för att hämta sin församling?”

Uppryckande och vedermöda

Även om församlingen får lov till att se ett uppfyllande av många av ändetidens profetior, är vi ändå begränsade till att se och uppleva händelser som är på denna sida av uppryckandet och vedermödan. Så man kan säga, att den absolut sista generationen på den här jorden, är dom som kommer att leva i vedermödans tid och får lov till att uppleva uppenbarelseboken utspela sig, där Jesus till sist vänder tillbaka till jorden tillsammans med de heliga.

Om man skulle göra en tidslinje, med utgångspunkt i ändetidens utveckling, har vi först uppryckandet av församlingen, sedan ett ”gap”, det vill säga en tidslucka fram till ”förbundet med de många”, som Daniels bok talar om (Dan 9:27). För det är först då, när Antikrist får till ett förbund mellan Israel och arabstaterna, att den 7-åriga vedermödan får sin början. Syftet med vedermödan är att ”ödelägga landet” och ”utrota syndarna som bor där” (Jes 13:9)

Ett avtal byggt på svek och lögn

Jesaja 28:15 – Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått en pakt med dödsriket. När gisslet far fram som en störtflod ska det inte nå oss, för vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Jesaja beskriver detta förbund, som ”en pakt med dödsriket”, som är byggt på lögn och falskhet. Genom att sluta ett förbund, önskar Israel att slippa för gisslet, straffet eller domarna som far fram över jorden - men det avtal som Israel sätter sitt hopp till, är i följe Jesaja, endast svek och osanning.

Den sista generationen

Matt 24:32 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Jämte andra tecken, så är Jesu uttalande ett av de mest unika när det kommer till att fastställa tiden omkring hans komma. Jesus talar om ändens tid, där han i detaljer delar händelser före och under vedermödan, för att beskriva tiden runt omkring. Men för att hjälpa hans utvalda, så är Herren helt specifik när det gäller den tid som är högintressant att titta närmare på.

Herren ber oss om att titta på Israel, fikonträdet. Man kan säga att allt fick sin början i Mellanöstern och det är också där att allt kommer få sin avslutning. 1948 hände det helt otroliga, att Israel blev pånyttfödd som nation, där kvisten blev mjuk och bladen sprack ut. Fikonträdet var det stora tecknet, som gör att vi kan förvänta att sommaren, det vill säga Gudsriket på jorden, är alldeles nära. Släktet som ser detta unika tecken, kommer med all säkerhet inte att förgå utan att dessa löften som Jesus delar i förbindelse med ändens tid, kommer fullbordas.              

Avslutning

Jag upplever att det vi ser just nu runt om i världen är en generalrepetition inför det som ska komma. Coronaviruset har blivit en global agenda, där länder stängs ner för att man kan få kontroll över situationen. Regeringar talar till sitt folk, och människor lever i rädsla för nästa ingrepp och sjukdomens utbredelse. När uppryckandet har hänt, kommer på samma sätt gränser, media och internet stängas ned för en tid. Globala regeringar kommer tala till en befolkning fyllda med fruktan inför framtiden. Ingen kommer att säga emot, men kommer att rätta sig efter de rättningslinjer som regeringen ställer. Nya system, nya världsledare och en new-world-order agenda kommer att tas emot med öppna armar. På samma sätt som Israel, söker världen avtal och system där man kan få tillflykt. Och på samma sätt, kommer dessa avtal, ledare och system, stå för svek, mörker och lögn. Vi närmar oss med hastiga steg, denna tidens avslutning.

Jesus kommer snart!
lördag 14 mars 2020

Världsekonomin och börserna rasarSamtidigt med att världens uppmärksamhet och fokus ligger på att begränsa spridningen av coronaviruset, så har det stora konsekvenser för världsekonomin. Vi upplever en kollaps i oljepriset och det är mörkröda siffror på Europas börser. En global fruktan håller på att föra världen in i en ny recession. Jag blir påmind av David Wilkersons profetia från boken synen, där han ser den ekonomiska utvecklingen i den sista tiden:

Det kommer utbryta ett kaos, en ekonomisk förvirring breder ut sig, som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och alla andra nationer. Världens ekonomer kommer att stå rådvilla. 

Ser vi början på dessa profetiska ord, där denna ekonomiska förvirring vi upplever, till sist kommer bytas ut med fullständig upplösning av det ekonomiska system vi känner till i dag?

Historiska händelser

Michael Snyder sammanfattar det ekonomiska läget, där han delar varningstecken vi upplever just nu. Några skrämmande fakta är att på bara en enskild dag såg vi bland annat ett fall på över 2000 börspoäng, vilket är det största enskilda fall på en dag i historien. Samtidigt förlorade fem stora företag mer än 320 miljarder dollar tillsammans, och oljan föll mer än 24 % på en gång. Det är den näst största nedgången i oljepriset som någonsin har registrerats. Samtidigt varnar experter för att det bara är början och lång ifrån är över ännu.

Avslutning

Vi har inte har sett något liknande sedan krisen i 2008, och det finns en obeskrivlig rädsla runt om i världen över denna utveckling som var otänkbar för bara ett par månader sedan. Tidens tecken och denna världens utveckling sker på en och samma gång, i en rasande fart och med en hastighet så man nästan inte kan följa med. Vi lever i en ”för tid”. En tid före den kommande vreden, och en tid före det som Jesus kallar den stora nöden. Det betyder också att det fortfarande finns tid. Tid att söka, ge och överlåta sitt liv till Herren. Men denna dyrbara tid är snar och den är begränsad. Herren är nämligen på väg för att hämta sitt väntande folk.

Jesus kommer snart!


Källa:

söndag 8 mars 2020

Är Purim och Esters bok knuten till vedermödans tid?


”Vi känner till historien om Ester, som var en judisk drottning i Persien. Med sin djärvhet och klokskap, var hon med till att rädda det judiska folket för att bli dödade och utrotade i landet. Samtidig kan vi se händelser I Esters bok, som står som förebild och symbol på kommande händelser i vedermödans tid, där Purim är en skuggbild på Antikrist framträdande och hans agenda.”

Purim

Purim är en judisk högtid som normalt firas i mars månad. I firas Purim den 9 och 10 mars i Israel. Det är en viktig högtid, där man firar räddningen av det judiska folket från Hamans planer att förgöra, döda och utrota det judiska folket. Ester är samtidigt en förbild på församlingen, som står upp och gör en skillnad för Israel. I den tid vi lever i, är Ester är samtidigt en skuggbild på församlingen som efter sin förberedelsetid, får lov till att träda in framför konungen.

Vedermödans kod

Men när vi jämför Esters bok och Uppenbarelseboken, ser vi många och tydliga likheter med vedermödans tid. Det är särskilt den onde Haman som blir en tydlig förebild på vilddjuret, den kommande Antikrist. Esters morbror, Mordekai, blir en förebild på Israels rest, som Antikrist (Haman) försöker utrota. Jag vill gärna dela några av dom likheter man finner när man jämför dessa två böcker och händelser:

I upp kap 13 presenteras Antikrist och vilddjurets rike. I Ester kap 3:1, presenteras Haman.

Vilddjuret i uppenbarelseboken har 7 huvuden (Upp 12:3). I Ester kap 1: 14, ser vi samtidigt 7 prinsar.

10 kungar kommer regera tillsammans med Antikrist (Upp 17:12). Haman hade 10 söner (Ester 9:10) 

Vedermödan är en period på 7 år (Upp 11:2, 13:5). Det var i det 7 året av kungens regeringstid, att Hamas ville utföra denne förgörelse (Ester 2:16) I slutet av vedermödan, kommer Satan att göra allt för att utrota det judiska folket.

I vedermödans tid halshugger man människor (Upp 20:4). Hamas ville hänga judarna (Ester 5:14)

Hamas 10 söner är nämnda i Ester 9:7–9. I den hebreiska texten är några av bokstäverna i namnen mindre än de andra bokstäver. Om man tar dessa bokstäver som är mindre och lägger dom tillsammans, blir talvärdet 1946. I år 1946, var det 10 nazister som dog på grund av deras förbrytelse mot judarna under kriget. På samma sätt blev alla Hamas 10 söner hängda.

En dag kommer församlingen, på samma sätt som Ester, träda fram tillsammans med Konungen, för att rädda det judiska folket mot Antikrist (Upp 19:11)

Avslutning

Herrens visar ett gudomligt mönster och en fantastisk precision, genom att visa hur han tidigare har handlat i historien, och på det sätt att historien kommer att utspela sig igen. Historien med Ester slutar med att kungen vänder sig mot Haman och slår ihjäl honom. På samma sätt kommer Konungarnas konung, att en dag vända tillbaka för att tillintetgöra Antikrist och kasta honom som den första i den brinnande eldsjön. Efter Hamans död, upprättade konungen Mordokaj och det judiska folket. Mordokaj fick den signetring på sin finger, som Haman hade haft, och satte honom över Hamans hus. På samma sätt kommer Herren att ta till sig Israel efter vedermödans tid, där han kommer upprätta och frälsa det judiska folket, och låta Israel blir den nation som blir satt över hednafolken på den här jorden.  

Jesus kommer snart!


Källa:

måndag 2 mars 2020

Räddad från den kommande vredenUpp 3:10 - Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

”Vi lever i en tid, där vi rör oss på kanten av vedermödans tid. Så många tecken pekar på Jesu snara återkomst, och därmed också början på den vrede som Herren har lovat kommer utgjutas på jorden. Den är en vrede som är rättat mot synd, orättfärdighet och den här världen. Herrens brud är inte utvald, avsedd eller ämnad för den. Vi kommer att bli bevarad från den, och kommer att bli räddade och borttagna för det att Guds domar kommer att gå ut i världen. Det är vår tröst och vårt hopp”

Guds vrede
När vi talar om lidande måste vi börja med att skilja på det generella lidande vi möter i världen (gr.thlipsis) och det lidande vi möter i den stora nöden (gr.Thlipsis Megas) som Jesus talar om i Matt 24, och Daniel i kap 12. I den här världen kommer de troende att få uppleva en andlig kamp mot furstar och väldigheter, sitt eget kött, och lidande för evangeliets skull. Det slags lidande har Jesus aldrig lovat oss att vi kommer att bli fria ifrån. Den vreden vi möter i vedermödan är något annat, och är något som ordet har lovat oss att vi inte behöver uppleva eller gå igenom.

Vedermödans konsekvenser
I Uppenbarelseboken kan vi se att vedermödan startar i Kap 6 med att de sex första sigillen bryts av Lammet, och slutar med Guds sju vredesskålar i kap 16-18. Redan under de sex första sigillen ser vi en förödande konsekvens för livet på jorden. De sex första sigillen för med sig krig, hungersnöd, plågor och orsaker död för en 1/4 av jordens befolkning. Med andra ord cirka 1,7 miljarder människor kommer att dö vid de första sex sigillen. Vid sidan av det här så kommer det att finnas martyrer av människor som blir troende under vedermödan. När änglarna blåser i de 7 basuner så utlöser det automatisk nya straffdomar mot jorden. De här domarna kombinerar kraftiga naturkatastrofer med övernaturliga plågor.

När de 7 basuner är klara med sina plågor så har en tredjedel av vattnet förstörts, en tredjedel av allt livet i havet har dött, och en tredjedel på jorden kommer att brännas upp, och en 1/3 av de människor som överlevde de första sex sigillen kommer att dö. Med andra ord ytterligare cirka 1,7 miljarder människor av jordens befolkning. Vi har inget tal på hur många människor som kommer att få lov till att sätta livet till under vredesskålarna men vi kan bara gissa. Jesus själv säger att om inte den tiden förkortas kommer ingen människa att bli frälst (Matt 24:22). Dessa vredesskålar är ut över all beskrivelse, och det är svårt att förstå konsekvensen eller betydningen av dem. Dessa vredesskålar blir fullbordan av Guds domsslut.

Vedermödan är ramen för den kommande vreden
Med andra ord så är vedermödan tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden. Den kommande vreden är inte en enkel dag, precis som att Herrens dag inte är det heller. Guds vrede, den kommande vreden, Herrens dag, vredesdomen osv. är en tidsperiod som börjar med att det första sigillet bryts och kulminerar vid Jesu synliga komma för Israel och världen, där Guds vrede också blir uppenbarad.

Paulus gjorde det klart att församlingen inte skulle vara på jorden under den här tiden av domsslut som vedermödan är. I 1 Tess 1:10 så talar Paulus att Herren kommer att frälsa oss från den kommande vredesdomen. Ordet från i Grundtexten betyder från med hänsyn till både tid och plats, så att vi med andra ord inte kommer att vara närvarande när det händer. Ty Gud har inte bestämt oss för att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Guds vrede varar hela vedermödan
När det handlar om Guds vrede så påpekar ofta människor att det inte är det samma som den stora nöden, och de har helt rätt. Den stora nöden är på 3,5 år som startar med förödelsens styggelse och Guds vrede eller vredesdomen varar i hela vedermödan på 7 år.

Upp 6:16-17 – ”Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

Upp 15:1 – Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.

Här ser vi att redan vid det sjätte sigillet så har Lammets vredes dag kommit, som är det samma som Guds vredes dag, då Lammet och Fadern är samma person. Ofta så påpekar man att de sju sista plågorna – som också är Guds vredesskålar är själva Guds vrede. Men i kap 15:1 kan vi se att Guds vrede når sin fullbordan med dessa sista plågor, alltså inte sin början. Det är alltså bara själva avslutningen av Guds vredes period som avslutas med de sista 7 plågorna.

Räddad från både tid och plats
Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga (1 Mos 18:23).

Petrus undervisar oss genom att ge oss exemplet med Lot för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen” engelsk översättning: The Lord knows how to rescue godly men from trials”. Ordet from (ur) betyder från tid och plats från denna händelse.  

Varningar till församlingen
Frågan är om vi kan hitta ord där Herren talar tröst eller varningar till sin brud inför den kommande vredesdomen? Kan vi hitta ord där han lovar oss att beskydda och bevara oss genom denna fruktansvärda tid som vedermödan är? Kan vi överhuvudtaget se församlingens existens under själva vedermödan? Nej, det kan vi inte. Just därför att han hänvänder sig till Israel när församlingen är borta, och kan då fortsätta sitt program med Israel under den sista årsveckan, samtidigt att han lovar oss att vi inte ska bli drabbade av den kommande vreden.

14 skäl till att församlingen är sparade från Guds vrede

1.   Det finns helt enkelt inga passager i GT eller i NT som talar för att församlingen kommer att gå igenom vedermödans period, eller att församlingen ska stå ansikte till ansikte mot Antikrist.

2.   Vedermödan kallas ”Jakobs nöd” (Jer30:7), men kallas aldrig för ”församlingen eller kyrkans nöd”.                                                       

3.   Ängeln Gabriel förkunnade för Daniel att 70 veckor var bestämda över ditt folk (judarna) och över din heliga stad (Jerusalem). Församlingen är inte nämnd här. Dan 9:24. Församlingen hade inte del i de första 69 veckorna, och kommer inte att ha del i den sista och 70:e årsveckan.

4.   I Uppenbarelseboken sker uppryckandet i kap 4:1 som är före vedermödans period som är beskriven från kap 6-19. De 24 äldste som representerar församlingen är på plats innan det första sigillet bryts. Församlingen är nämnd över tjugo gånger i de första tre kapitlen i uppenbarelseboken, men är aldrig nämnd mellan kapitel 4 och 19.  

5.   Vedermödans period kallas också ”en vredens dag” (Sef 1:15) i bibeln, men Jesus har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. (1 Tess 5:9), men har frälst oss från ”den kommande vredesdomen” (1 Tess 1:10)

6.   Vedermödan tid kallas HERRENS dag i bibeln (Sef 1:15). Men 1 Tess 5:2-3 säger att Herrens dag (vedermödans tid) kommer som en tjuv om natten. När folk (otroende) säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de (otroende) av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de (otroende) slipper inte undan. Det är tydligt att vedermödan är något som ska drabba de otroende, men det inkluderar inte de troende och frälsta.

7.   Vi ska trösta varandra med talet om uppryckandet (1 Tess 4:18). Det finns ingen tröst i undervisning som säger att församlingen ska gå igenom delar av eller hela vedermödans domsstid.

8. På samma sätt som Enok blev uppryckt till himlen före syndafloden och Noas släkt blev bevarade genom syndafloden, kommer församlingen att bli uppryckt innan vedermödan och Israels rest bli bevarade genom vedermödan.

9. På samma sätt som att Gud inte kunde döma Sodom och Gomorra innan Lot var borta från staden kan Gud inte döma den här världen innan de rättfärdiga är borta. (1 Mos 19:16)

10. Jesus talade om vedermödans period när han bad: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför människosonen”. (Luk 21:36) Det ger ingen mening att Jesus ber om något som han inte är villig att hålla.


11. Vid uppryckandet kommer Jesus för sin församling (1 Tess 4:16-17) när han kommer vid slutet av vedermödan, så kommer han med sin församling. (1 Tess 3:13).

12. I breven till de 7 församlingarna så uppmanade Jesus att ”höra vad Anden säger till församlingen”. Men i vedermödans tid, efter att den helige Ande i församlingen är tillsido satt säger han: ”Den som har öron må höra” (Upp 13:9) Han utelämnar församlingen, då det inte finns någon församling som ska lyssna till det Anden talar och som ska gå igenom vedermödan.  

13. Antikrist kommer att strida mot de heliga och få makt att besegra dem. (Upp 13:7). Men det kan inte vara församlingen det talas om här. Jesus har själv lovat att ”helvetets portar aldrig ska bli församlingen övermäktig”. (Matt 16:18)

14. Jesus sa inte: ”När detta har hänt”, så räta på er och lyft upp era huvuden, men i stället ”När alla detta (tidens tecken) börjar ske”, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. (Luk 21:28).

  Jesus kommer snart!