måndag 28 mars 2016

Uppryckandet är "imminent" eller närstående1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

En av den allra viktigaste delen när vi pratar om uppryckelsen, är att den är ”imminent”, som betyder att den är närstående och något som man kan förvänta kan ske när som helst.

Betydelsen av det engelska ordet ”imminent” är ”the quality or condition of being about to occur” – En händelse eller ett tillstånd som är på väg att inträffa. Så när vi talar om Herrens ”imminenta” eller närstående återkomst i förbindelse med ändetidsprofetior, så betyder det helt enkelt att Jesu återkomst till församlingen kan ske när som helst, utan några som helst förutgående tecken.

Ordet ”vänta” i denna bibelvers är översatt från ordet ”anamenein”, som betyder att ”vänta på att någon ska ankomma”. Det visar på den ”aktiva” attityd och roll den person har som väntar.

Uppryckelsen – en teckenlös händelse

Det ända sättet att uppryckelsen av församlingen kan vara ”imminent” och teckenlös, är att den måste ske före vedermödan eller den sista årsveckan. Det finns med andra ord inga profetiska tecken som ska föregå uppryckelsen, eller något som församlingen ska vara uppmärksam på ska ske, innan det att denna händelse kan äga rum.

Om församlingen skulle vänta på vissa tecken, så skulle det inte finnas eller vara behov av att ”ständigt vänta på Herrens återkomst”.

Jesu synliga återkomst

Till skillnad från uppryckelsen är Jesu synliga återkomst inte ”imminent”, då det måste ske vissa tecken eller händelser före det att Jesus kan sätta sina fötter på Oljeberget.

För det första måste Israel vara tillbaka i sitt land. Antikrist måste ha trätt fram, och vi måste uppleva förödelsens styggelse och vilddjurets märke. De två profeter måste också träda fram och profetera under 3,5 år, och Guds domslut och vrede måste utgjutas över den här jorden. Till sist måste varje nation vända sig mot Israel, och vi kommer att få det som bibeln kallar Harmagedon.

Avsaknaden av styrkande ord

Det som är viktigt när vi talar om församlingens uppryckande, är att man helt enkelt måste till åsidosätta den totala avsaknad som finns av styrkande ord, löften om evigt liv till för den som håller ut och ger sitt liv under vedermödans lidande, eller löften om kraft under Antikrists regerande.

Skulle det vara på det sättet att församlingen var ämnad till att gå igenom vedermödans tid, skulle Herren naturligtvis förbereda och varna sin församling om detta.

Ordet uppmanar oss

Guds ord uppmanar oss genomgående att ha en ständig förväntan på Jesu återkomst, som alltså är en genuin händelse utan några som helst förutgående tecken. Här är exempel på några av de bibelställen som både pekar och visar oss att församlingen ska leva i en ständig förväntan till vår Herre Jesu komma för sitt folk:

Rom 13: 11-12 – Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kom till tro. Natten är framskriden, och dagen är nära. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Kor 1:7 – så att I icke står tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I väntar på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.

Fil 3:20 – Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi och Herren Jesus Kristus såsom Frälsare.

Fil 4:5 – Låten ert saktmod bli kunnigt för alla människor. Herren är nära!

1 Tess 1:10 – och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälser oss undan den kommande vredesdomen.

Tit 2:13 – medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse.

Heb 9:28 – och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Heb 10: 37 – Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja.

Jak 5:7 – Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer.

Jak 5:8 – Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

1 Pet 4:7 – Slutet på allting är nära.

Judas 1:21 – Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ger er evigt liv.

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Upp 22:7 – ”Och se, jag kommer snart.

Upp 22:20 – Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” 

Amen, kom, Herre Jesus!

Det här var alltså några av de bibelställen som visar oss på den förväntning som församlingen ska ha. Ord som talar om Herrens närstående återkomst, och församlingens behov för att alltid vara förberedd. De talar om Herrens återkomst utan föregående tecken, och de ger tröst och uppmuntran utan att relatera dem till vedermödans tid.

Maranatha – Du vår Herre, kom

1 Kor 16:22 – Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha.

Ett av de starkaste argument för att den första församlingen levde i en ständig förväntning på Jesu återkomst är det sätt de hälsade varandra och som Paulus använder i ett av sina brev: Marana´ta.

Ordet Marana´ta är arameiska och betyder ungefär ”Du vår Herre, kom!” Det var ett utryck för församlingens längtan och förståelsen för att Herren kunde komma när som helst. Så när Paulus skriver avslutningshälsningen i 1 Kor 16, säger han att om någon inte har Herren kär ska han vara ”anathema”. Det ordet betyder förbannad, och alltså förbannad från ”Marana tha”, Herrens komma.

Om den första församlingen inte hade en förväntning på att Herren skulle komma, hade de inte använt denna hälsningsfras som både är en bön, en begäran och ett rop efter Jesu återkomst.

Paulus väntade på Herren

1 Tess 4:15 - Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade

Paulus använder ordet ”vi” när han nämner dem som lever och är kvar till Herrens ankomst, vilket talar för att uppryckelsen i princip redan kunde hända på Paulus tid.

Jak 5:8 – Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära

Reda på Paulus tid var Herrens återkomst nära, och han uppmuntrar församlingen att leva i en ständig förväntan till Jesus från himlen.

När vi talar tolkar den tid vi som vi lever i, och tror att vi är den generation som kommer att uppleva att Herrens kommer tillbaka, är det för att vi jämför profetiska tecken med vedermödans tid. På grund av tidens tecken, kan vi se att Herrens dag närmar sig, och att födslovåndorna tilltar.

Det är med andra ord inre och yttre tecken som pekar på att den 70:e och den sista årsveckan närmar sig, och därmed också uppryckelsen av församlingen.

De apostoliska kyrkofäderna

Jesse Forest Silver, skriver i sin bok ”The Lord´s Return skrev om de apostoliska kyrkofäderna: ”Dom förväntade Herrens återkomst på sin tid. Dom trodde att tiden var närstående, då Herren hade lärt dem att ha en vakande attityd. (13)

John F. Walvoord, en kristen teolog sammanfattar på detta sätt: ”Det centrala elementet i pretrib lären, nämligen läran om Herrens imminenta och närstående återkomst, är en framträdande roll i den tidiga kyrkan, som levde i en konstant förväntning till Herrens komma för hans församling.

 hoppet om Herrens tillkommelse!

söndag 20 mars 2016

Tecken i himlen som pekar på Herrens återkomst


Luk 21:11 – Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen.

Jesus profeterade när han svarade sina lärjungar på deras fråga om tecknet som skulle föregå hans återkomst, och den här tidsålderns slut. Han profeterade om andliga tecken, politiska tecken, sociala tecken och tecken i naturen. Genom att studera och lägga märke till dessa tecken skulle vi alltså veta att han återkomst är nära. 

Efter att ha studerat profetiska tecken i en del år nu, är jag inte bara överbevisad om att vi lever i den sista tiden, men jag är också överbevisad om att vi lever i själva avslutningen av församlingens tid på jorden, och att vi är väldigt nära Jesu återkomst. Herren visar med tydliga tecken, både i himlen och på jorden, på den tid vi lever i.

Tecken i himlen och på jorden

På senare tid har vi upplevt spektakulära fenomen på himlen, som kan vara tecken som pekar på Jesu återkomst. Här är några exempel på mystiska eller oförklarliga fenomen som har visat sig på himlen den senaste tiden:

Lysande kors över Sverige


Det var på påskdagskvällen i 2015, att man kunde se det optiska fenomenet på natthimlen i Sverige. Runt om månen var det en ljus rombform, och genom månen gick ett ”kors”. Astronom Robert Cumming uttalar sig, att det har en vetenskaplig förklaring, men att det är ovanligt, och något som hon inte tidigare sett.

Änglar och kors i USA
På flera platser i USA, men under samma helg, blev flera fenomen fotograferade som liknade kors, duvor och änglar i himlen. Bland annat dessa två bilder har fått stor uppmärksamhet i hela USA. 

Guds hand i Portugal


Det var denna otroliga molnbildning som blev synlig över Portugal i början på året, som fick namnet ”Guds hand”. Molnet hade en form av en knytnäve från himlen, som håller ett eldklot i sin hand.

Upptäckten av en ny planet i vårt solsystem


Det var tidigare på året, att amerikanska astronomer tror sig ha hittat bevis för att man har upptäckt en nionde planet i vårt solsystem, även kallad ”Planet X” eller ”Nibiru”. Konspirationsteoretiker påstår, att denna planets kraftiga magnetiska fält påverkar vår jord och vårt solsystem, som kan utlösa katasrofala katastrofer som extremt väder, jordbävningar och vulkanutbrott.

Tecken i himlen och på jorden pekar på att Jesus kommer mycket snart.

Källa:


onsdag 16 mars 2016

Platser där tron kostar mest


Organisationen ”Open doors” utger en lista varje år som visar de länder där motståndet mot evangeliet och förföljelsen av kristna är som störst.

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Sanningen är att var femte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person för sin tro och för evangeliets skull.

Irak är på väg uppåt

För fjortonde året i rad, är det Nordkorea som är det land i världen där förföljelsen av kristna är störst. Irak är nu uppe på en andra plats, och ett land som Eritrea har flyttat sig från en nionde plats till en tredje plats.

Hela listen följer här:

  1. Nordkorea
  2. Irak
  3. Eritrea
  4. Afghanistan
  5. Syrien
  6. Pakistan
  7. Somalia
  8. Sudan
  9. Iran
  10.  Libyen
Väckelse i den muslimska världen

Samtidigt som att förföljelsen ökar i de muslimska länderna, så är det också där att väckelsens eld brinner med kraft. I de mest omöjliga områden, och på det mest omöjliga sätt når Herren människor med korsets kraft.

Helt precis hur många muslimer som omvänder sig till Jesus vet vi inte, men det kommer vittnesbörd från tusentals människor som upplever ett möte med Jesus och hans frälsande kraft.

Bibeln i Iran

På bara sex månader har cirka 60 000 iranier laddat ner bibeln på en app, som inte kan spåras av iranska myndigheter. Det var ett projekt som började i september 2015.

Organisationen som har gett ut denna app, får cirka 2000 hänvändelser varje dag från människor i Iran som tackar för möjligheten att tala och dela deras tro med andra. Många människor hänvänder sig med önska om förbön, och ger sitt vittnesbörd om sin tro.

Förbön för den muslimska världen

Jag vill uppmana för särskild förbön för den muslimska delen i världen. Be för att väckelsens eld ska fortsätta sprida sig, och be för att Herren ska möta ännu fler muslimer med evangeliets kraft.

Fortsätt samtidigt att be om beskydd och kraft för våra älskade trossyskon, som lider för evangeliets och namnet Jesu skull.

Jesus kommer snart!

Källa:


fredag 11 mars 2016

Nådens dörr stängs


Psalm 27: 5- Han gömmer mig i sin hyddapå olyckans dag,han beskyddar mig i sitt tält,han för mig upp på klippan.
Jag vill gå genom dödskuggans dal för dig, min brud. Jag vill bryta igenom helvetesportar, och gå genom ondskans slagmark för dig mitt folk. Det finns inget mörker, och ingen plats dit jag inte vill gå för din skull. Jag har förberett en plats åt dig i min Faders hus. Väntetiden är snart slut – Jag kommer för att hämta dig hem till mig min brud, för att ta dig ut ur den här världen till en plats där du kan känna dig trygg, så att vi kan vara tillsammans för evigt."

Vi är den generation
Vi lever i en mycket allvarlig tid - I flera år har Herren talat om den tid vi lever i, och pekat på den tid som ligger framför.

Guds Ande har talat och profeterat genom tidens tecken till sin församling, och Herren har varnat om det mörker som är på väg in över vår värld. Det har varit en upptrappning, och en tydlig förberedelse till den allra sista och avslutande tiden i denna tidsålder, som också är vedermödans tid. Vi är den generation, och vi är det folk som kommer att få se ändetidens löften bli uppfyllda. Vi är den utvalda generation som kommer att få uppleva det, att Herren hämtar och rycker sin brud till sig.
En väntande brud

Samtidigt med, och mitt i detta mörker, har Herren gjort i ordning sin brud. Han har dragit i våra hjärtan, och han har förberett sitt folk.
På trots av avfall och en förlorad första kärlek, finns det ett väntande folk och en väntande brud. En brud som inte har kompromissat med den här världen, och som inte har förlorat sin oskuld. Mitt i en värld av omoral och eskalerande synd, har hon bevarat sin renhet, sin oskuld och sitt oskyldiga hjärta. Hennes åtrå, begär och enda längtan, är att vara sin brudgum värdig. Hon lever för att se honom, och hon gör sig klar.

Jag kommer och hämtar dig
Tecknen i den här världen är tydliga. Vi närmar oss en tidpunkt där det inte längre finns någon återvändo. Vi lever i födslovåndornas tid, och smärtan över den här världens tillstånd blir större, och mörkret blir allt mer kompakt. Herren talar och tröstar oss mitt i allt detta, att han mycket snart kommer för att hämta oss hem.

På samma sätt som Lot och hans familj, som blev borttagna ut ur Sodom innan Guds domar blev utlösta, kommer Herren att flytta sitt folk, bort från den här världen som kommer att bli utsatta för Guds domslut. På samma sätt som att Noa och hans familj blev upplyfta upp över vattnet för att dom inte skulle gå igenom syndafloden, kommer Herrens församling lyftas upp Herren till mötes innan domen går ut över den här världen.
Herrens älskade brud

Varför skulle Herren låta sin älskade och utvalda brud gå igenom den domstid som vedermödan är, där han både dömer och går tillrätta med den här världen? Varför skulle Herren låta sin älskade och trofasta brud prövas tillsammans med den orättfärdige, och varför skulle hon straffas när jorden döms för sina synder?

Vilken brudgum ville lämna sin brud i ödemarken eller i ett levande helvete, exponerad och omsluten av ondskans värsta faror? Han ville aldrig lämna henne eller överge henne, och han ville göra allt för att rädda henne. Han ville gå genom dödsskuggans dalar och helvetets platser för henne, och han ville hämta henne och föra henne till en plats där hon kunde vara trygg.
Nådens dörr stängs

Jag är säker i min tro, och fullständigt överbevisad att vi snart står inför en av tidernas största och mäktigaste händelse. Herren själv kommer att stiga ner på skyn för att rycka upp och hämta sin församling och brud till sig, för att vi ska vara tillsammans med honom för evigt. Generationer före oss har längtat och suckat efter att få uppleva den dagen, men vi är det släkte som kommer att få nåden att se och uppleva Guds ord gå i fullbordan.

Samtidigt så börjar tiden ta slut, och vi börjar närma oss en tidpunkt då det inte längre finns någon återvändo. Vi närmar oss det ögonblick då Herren själv, och på samma sätt som på Noas ark stänger nådens dörr. Herren har vädjat till den här världen att omvända sig, och han har manat och kallat syndare. Den dörr står på glänt och är på väg att stängas, och alldeles strax kommer den att vara fullständigt stängd. Herrens ord, om att ta vara och ge akt på frälsningens dag och inte förkasta Herrens inbjudan, är i dag är mer aktuellt än någonsin.

Heb 3:7: Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.

2 Kor 6:2 – Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Jesus kommer snart!

söndag 6 mars 2016

Margeret MacDonalds profetiaNågot som är viktigt att beröra och som har varit grundlag till mycket diskussion och missförstelse, är just Margeret MacDonalds profetia som anses vara det som har format Darbys lära och teologi. Tanken blev framförd redan på 70-talet av Dave MacPherson i boken ”The Unbelievable Pre-trib Origin från 1973 (5)

Dave MacPherson hade åsikter som kom att prägla stora delar av den argumentation som ligger till grundlag för att Pre-trib läran är falsk.

Margeret, då 15 år gammal, skulle ha deltagit i ett karismatiskt bönemöte i Skottland – år 1830. Där skulle hon ha profeterat och gett en profetia där hon deklarerade att uppryckelsen skulle ske före vedermödan.

Margeret MacDonalds profetia

Jag länkar här till profetian i sin helhet så att man själv kan bedöma den. Tyvärr är texten inte översatt till svenska:


Här är ett utdrag från profetian där jag har framhävt text som är intressant:

”I saw the people of God in an awfully dangerous situation, surrounded by nets and entanglements, about to be tried, and many about to be deceived and fall. Now will THE WICKED be revealed, with all power and signs and lying wonders, so that if it were possible the very elect will be deceived. - This is the fiery trial which is to try us. - It will be for the purging and purifying of the real members of the body of Jesus; but Oh it will be a fiery trial. Every soul will be shaken to the very centre. The enemy will try to shake in everything we have believed - But the trial of real faith will be found to honour and praise and glory. Nothing but what is of God will stand. The stony-ground hearers will be made manifest - the love of many will wax cold I frequently said that night, and often since, now shall the awful sight of a false Christ be seen on this earth. and nothing but the living Christ in us can detect this awful attempt of the enemy to deceive - or it is with all deceivableness of unrighteousness he will work - he will have a counterpart for every part of God's truth and an imitation for every work of the Spirit. The Spirit must and will be poured out on the church, that she may be purified and filled with God - and just in proportion as the Spirit of God works, so will he when our Lord anoints men with power, so will he.

This is particularly the nature of the trial, through which those are to pass who will be counted worthy to stand before the Son of man. There will be outward trial too, but `tis principally temptation. It is brought on by the outpouring of the Spirit, and will just increase in proportion as the Spirit is poured out. The trial of the Church is from Antichrist. It is by being filled with the Spirit that we shall be kept. Slut citat.

Invändningar och motargument

Om ni kan förstå innebörden av denna profetia, förstår ni säkert att det finns ganska klara motargument när det gäller denna profetia från Margeret, och på det sätt den skulle ha präglat John Darbys teologi:

För det första finns det en tidsskillnad som finns mellan profetian och John Darbys tidiga böcker. Profetian kom i år 1830, men redan flera år tidigare hade Darby skrivit böcker om ett tidigt uppryckande före vedermödan. Det är med andra ord omöjligt att Darby skulle ha färgats av denna profetia.

Vedermödans renande eld

För det andra är det själva innehållet i profetian som gör det omöjligt. Om ni som jag kan läsa och förstå det som skrivs, så finns det ingenting i själva profetian som tyder på att Margeret varken trodde eller profeterade en pre-trib tolkning. Margeret ”profeterar” bland annat så här:

“This is the fiery trial which is to try us. - It will be for the purging and purifying of the real members of the body of Jesus; but Oh it will be a fiery trial.

This is particlarly the nature of the trial, through which those are to pass who will be counted worthy to stand before the Son of man.

The trial of the Church is from Antichrist. It is by being filled with the Spirit that we shall be kept”

När Margeret skriver att vedermödan eller prövningens tid är till för att rena församlingen, och att den vedermöda församlingen kommer att få gå igenom skulle komma från Antikrist, så är det inget annat än klara Post-trib tankar som inte har något med Jesu återkomst före vedermödan att göra.

För det tredje är profetian egentligen inte relevant. Det som är viktigt i frågan är om läran är biblisk eller inte, och det är med andra ord Guds ord som ska avgöra saken.
Jesus kommer snart!

onsdag 2 mars 2016

På tröskeln till det tredje världskrigetTa gärna del av det senaste inlägget på hemsidan ”Jesus kommer snart” :

På tröskeln till det tredje världskriget

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig.”


Situationen i Mellanöstern är mer känslig och mer allvarlig än någonsin. Den påminner om den i Europa 1947-48, där vi var på tröskeln till det kalla kriget. Rädslan bredde sig, och ingen visste hur det skulle sluta. Men den här gången ligger inte skeendets centrum i Europa, men i stället i Syrien och i stora delar av Mellanöstern.


Världen är mer orolig än den varit i mycket lång tid, och experter varnar för att gnistan finns, som kan få det tredje världskriget att bryta ut.


Saudi-Arabien hotar att anfalla Assad och Syrien


Bara den senaste tiden har vi upplevt en tydlig upptrappning av konflikten i Syrien, som inte bara har blivit ett regionalt krig, men som ser ut till att utveckla sig till något globalt och som kan accelerera till något helt avgörande för den profetiska utvecklingen i Mellanöstern. I längre tid har Saudiarabien hotat med ett militärt anfall mot Syrien och Assad, som kan betyda att hela Mellanöstern riskerar att explodera i krig

Helt plötsligt har vi en farlig situation där de stora och världsdominerande länderna är i indirekt konflikt med varandra. Vi har Ryssland och Iran på ena sidan som stöttar Assad-regimen, medan USA och allierade, såsom Turkiet, Saudiarabien och Qatar bistår några av oppositionsgrupperna.

Avslutning


Bibeln är tydlig med att detta område där vi ser detta mörker sprida sig, också är det område som kommer att uppleva våldsamma krig och med stor sannolikhet kärnvapenkrig.

Den utveckling vi upplever i Mellanöstern, är en profetisk uppfyllelse som bekräftar det profetiska ordet, och visar på det som ligger framför. Framför allt, så pekar det på att vi lever i avslutningen av den sista tiden, och att vi kan förvänta att Herren mycket snart kallar och rycker sin församling till sig.


I hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael