fredag 24 november 2023

Väckelse i Gaza - Gud verkar mitt i kriget!

 


Vi lever i en tid där tiden självt börjar rinna ut, och den tidsålder vi befinner oss i närmar sig sitt slut. Det är en profetisk tid, där profetiska händelser sker runt omkring oss. Samtidigt upplever vi att Herren når människohjärtan på de mest mörka och omöjliga platserna och sammanhangen. När församlingen når sitt fulla antal och den sista människan ger sitt hjärta till Herren, kommer han tillbaka för att hämta sitt folk till det himmelska Jerusalem.

En våg av frälsning

En våg av frälsning pågår just nu i den muslimska världen, vilken kan vara en av vår tids största väckelser. Det är svårt att ange exakta siffror, men det sker en väckelse i den muslimska delen av världen där miljoner människor blir frälsta genom Guds nåd. En våg från den helige Ande resulterar i tusentals människors frälsning, helande och befrielse. På ett övernaturligt sätt når Herren dessa människor på platser där missionärer eller Guds ord inte når fram. Genom syner och drömmar uppenbarar Herren sig själv och når förlorade hjärtan i Mellanöstern.

I områden där Antikrists ande är som starkast sträcker Herren ut sin hand till kraftgärningar, under och tecken – ofta helt utan människors hjälp eller inflytande. Samtidigt får vi ta del av fantastiska vittnesbörd där muslimer möter Jesus och får sina liv förvandlade.

Väckelse i Gaza

Över 200 muslimska män i Gaza har blivit kristna efter att ha sett Jesus i sina drömmar, enligt den kristna professorn Michael Licona.

Licona undervisar på Houston Christian University och har skrivit flera böcker. Nyligen delade han ett meddelande på Facebook där han berättade att han fått rapporter från kristna organisationer i Mellanöstern om dessa mirakulösa konversioner.

Hans inlägg börjar med: ”Gud verkar mitt i kriget”. Sedan vittnar han och säger: "De senaste två dagarna har vi hjälpt massor av fäder som har förlorat många, om inte alla, sina barn i kriget. När vi flyttade dessa män till säkerhet gav vi dem mat, tvättade deras kläder och började läsa Bibeln för dem — delade med oss av vägen till fred genom Jesus. Sedan hände ett stort mirakel. Igår kväll dök Jesus upp i drömmarna för mer än 200 av dem! De har kommit tillbaka till oss för att lära sig mer från Guds ord och frågar hur de kan följa Jesus.Øverst på formularen

Avslutning

Detta är bara ett exempel på hur Herren rör och förvandlar människor i den muslimska delen av världen. Mitt i en plats av krig och förstörelse sträcker Jesus ut sina sårmärkta händer. Herren älskar också det palestinska folket och önskar inget hellre än att frälsa dessa brutna människor.

Jesu blod och Jesu seger på korset är starkare än allt motstånd, varje makt och myndighet i den andliga världen. Jesu kärlek hittar en väg genom nöd och ångest och når de mörkaste platserna. Ingenting skapat kan skilja, hålla tillbaka eller hindra denna villkorslösa kärlek från att röra och förvandla människors hjärtan.

Må apostlarnas bön även bli vår i denna sena tid, att "vi frimodigt må förkunna Herrens ord, och att Herren utsträcker sin hand och låter helande, tecken och under ske, genom vår Frälsare Jesu namn" (Apg 4:29).

Jesus kommer snart!

fredag 17 november 2023

Fromma människor rycks bort undan ondska

 


Jesaja 57:1 - Fromma människor rycks bort, utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan 

King James: “the righteous is taken away from the evil to come (svensk översättning; ”Den rättfärdige tas bort från det onda som ska komma) 


Ordet ”rycks bort” och ”tas bort” i denna vers är ordet ”asaph” i hebreiska grundtexten och betyder ”to gather, remove (samlas, ta bort”). Det används exempelvis när David samlade hela Israel för att korsa Jordanfloden inför striden mot Israels fiender. Hela Israels armé samlades ("asaph") för att ge sig ut i strid (1 Krön 19:17). I denna vers i Jesaja så används ordet i förbindelse med ett borttagande där människor rycks bort för att slippa för en kommande ondska.  På samma sätt som Guds församling en dag kommer att ryckas bort undan vedermödan och den kommande ondskan som kommer att övergå världen. Ordet "ryckas upp" i Nya testamentet hittar vi i 1 Tess 4:17. Det kommer från det grekiska ordet "Harpazo" och betyder "fånga" (bort, upp) rycka, dra, ta (med våld).


Ta avstånd och fly från en plats 


Ordet ”för” i denna vers i Jesaja översätts till ”from” på engelska och betyder följande: from the presence of". Det kan översättas till "från närvaron av" eller "från platsen framför" beroende på sammanhanget. Det handlar om att ta avstånd från eller fly från en plats eller en persons närvaro. Det här visar på ett fantastiskt sätt en biblisk princip där den rättfärdige samlas och tas bort för att undvika att personen kommer i närheten av den ondska som ska komma. Detta är en biblisk princip som återkommer i andra exempel i Bibeln, som exempelvis berättelsen med Lot. 


Den rättfärdige Lot 


1 Mos 19:22 – ”Jag skall inte omstörta staden du talar om. Men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där” 
 
Gud hörde ropet över Sodom och Gomorra och såg den svåra synd som härskade i städerna. Abraham förhandlade med Herren för att be om att inte förstöra städerna om det fanns åtminstone tio rättfärdiga personer i dem. Tyvärr fanns det inte tio rättfärdiga i städerna, bara en enda - Lot. Trots att Herren inte hade bundit sig till något löfte, visade han ändå nåd genom att inte förstöra städerna på grund av en enda rättfärdig man. Sodom och Gomorra drabbades av Guds dom och vrede, och Gud lät eld och svavel regna över städerna.  


Herren kunde dock inte inleda sin vredesdom förrän Lot hade lämnat staden och befann sig i säkerhet i grannstaden Soar. Det här visar på Guds karaktär och Herrens sätt att handla gentemot människan. Lot måste bli "bortryckt" och tagen bort från den tid och plats där Guds dom skulle verkställas, för det skulle annars gå emot Herrens natur att döma den rättfärdige med den orättfärdige. Lot blir därmed en bild av församlingen som räddas från både tid och plats för den kommande vreden. Petrus bekräftar detta i ett av sina brev och lär oss att Gud inte dömer de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga: 


Frälser de gudfruktiga från vedermöda 


2 Pet 2:7–9 – Men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades av de laglösas lössläppta liv. 8 Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde.9 Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. 


Här bekräftar Paulus Guds princip; att han frälser både Lot och de gudfruktiga från frestelsen”.  Ordet "frestelse" i den grekiska grundtexten är "peirasmos" och betyder både "frestelse" och "prövning" samt "vedermöda." Således skulle översättningen lika gärna kunna vara; "Herren förstår alltså att rädda de gudfruktiga från 'prövning' eller 'vedermöda'." Detta skulle möjligen passa bättre i sammanhanget som beskriver hur Herren räddar Lot från den vedermöda och dom som var på väg över staden. 


Rädda din ur prövningens stund 


Upp 3:10 - Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 


New Living translation: Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. 


Det är intressant hur andra översättningar som exempelvis King Jamas har översätt ordet ”ur” från den grekiska grundtexten. Ordet ”ek” översätts här med ordet ”från” (from på engelska) som talar om en distans av personen och prövningens stund som ska komma över jorden. När det översätts med ordet ”från” så harmonerar det med både Jes 57 om ”fromma som rycks bort undan ondska” men också exemplet med Lot. Ordet ”prövningens” stund är precis samma ord som återkommer i 2 Pet 2, "peirasmos" som då både betyder "frestelse", "prövning" samt "vedermöda. 


New Living translation är väldigt tydlig med översättelsen av denna vers och kan översättas således:  


Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet kommer jag att skydda dig från den stora prövningstid som kommer över hela världen för att pröva dem som hör till denna värld 


Avslutning  


Genom ordet visar Herren oss sin natur och sitt handlande med sitt folk. Han pekar på exempel som Noa och Lot och visar oss att domslut inte hör till Herrens barn. Guds församling blir räddade från den tid av prövning och ondska som är på väg i den här världen. Hela vedermödan är ramen för Guds vrede och är den period som Herren lovar att rädda oss från. Vi är inte ämnade för vrede, utan frälsning genom Herren. Innan domslut går ut i den här världen kommer Herren att “rycka” sina barn hem till sig och “gömma oss i sina kamrar” tills vrede och ondska har gått förbi. Det sker fram till dess att vi följer med Herren från det himmelska för att gå in i tusenårsriket. 


Herrens rika välsignelse, 


Mikael