torsdag 16 december 2021

En återblick på det profetiska året 2021!

 


”Det har aldrig tidigare funnits ett större behov för en profetisk vakenhet och en förståelse för den tid vi lever i”.

I slutet av året är det på sin plats att se tillbaka och reflektera över det vi har upplevt av profetiska tecken under 2021 - tecken som pekar på vedermödans början och uppryckandet av Guds folk. Det har varit häpnadsväckande, spektakulära och bekräftande tecken, som alla vittnar om den storm vi befinner oss i och det kompakta mörker som är på väg. Herren varnar världen idag, att vi närmar oss det historiska ögonblick då hans son kommer tillbaka. Vi lever med andra ord i en tid av det profetiska ordets uppfyllande.

Här försöker jag att dela några av de tecken vi har upplevt under året. Det är bara ett begränsat urval, och ni upplever säkert att det finns mycket annat som kan nämnas. Ni är varmt välkomna att dela det i så fall i kommentatorfältet.  

Det profetiska året 2021

Det var i 2021 att USA:s efterrättningstjänst öppnade upp för gamla arkiv som har med UFO-aktivitet att göra. Vi har de senaste år upplevt ett stigande intresse och fokus på just utomjordisk aktivitet, som stämmer bra med den tid i lever i. UFO är onda andar, som inte är annat är en del av ändetidens bedrag och mörker. Fallna änglar kommer att inta jorden, och den onda andliga verkligheten kommer att vara påtaglig i vedermödans tid.

Israel


Turkiets president, Erdoğan kom med ett upprop till det internationella samarbetet att erövra Jerusalem, och få Israel bort från staden. Presidenten har tidigare proklamerat att ”Jerusalem är vår stad”, som med andra ord betyder, att Jerusalem aldrig någonsin kommer att tillhöra Israel eller det judiska folket. Han proklamerar samtidigt att det Osmanska rikets återuppståndelse är på väg – en återuppståndelse som ska stå klart i 2023. Det är ett rike som väldigt mycket påminner om det kommande rike som Antikrist ska stå för.

Ett ”prievew” och en förhandsanvisning om det kommande antikristliga rike fick vi när FN presenterade sin nya staty framför sitt huvudkvarter i New York. Statyn är som tagen från vilddjuret i Uppenbarelseboken och Danielsbok, och är en symbol på det rike som snart blir en verklighet!

Iran

Iran har återupptog sin uranproduktion till 20 %, som är långt över gränsen på 3,67 % som avtalades i 2015. Iran är med andra ord med stora steg på väg att utveckla kärnvapen, och det är bara en tidsfråga om när det är klart till att användas. Ändetidens spelare som kommer att delta i GOG kriget, förbereder sig och gör sig klar till ändetidens krig.

Ryssland


Ryssland är ett kapitel för sig själv i 2021, och Putin har dragit stora överskrifter. Utvecklingen har gått snabbt och som det ser ut i skrivandes stund, avslutar vi året med en väldigt spänd situation mellan Ryssland på ena sidan och NATO/USA på andra. Vi vet att Sverige precis har gått ut och varnat om möjligheten för en militär attack mot Sverige, som utombibliska profetior talar om. Ryssland, som har mobiliserat militärt de senaste år, kanske inte bara skulle nöja sig med att gå in i Ukraina, men ser även åt Sverige som kan vara aktuellt på grund av det strategiska läget. Skulle det ske skulle det i så fall vara ett plötsligt anfall och ett lika oförberett Sverige.

Utöver Ryssland ser vi en rad potentiella spänningar som kan utveckla sig. Just nu är FN verksamma i inte mindre än på 29 olika platser runt om i vår värld. Rykten om krig är kännetecknet på födslovåndornas tid!

Ekonomisk krasch


Bloggen har tidigare skrivit angående en kommande inflation, och just den pågående inflation har skapat överskrifter i världen över. Samtidigt med inflationen stiger fruktan för en ekonomisk krasch. Harry Dent, en amerikansk skribent varnar för att den ”största ekonomiska krasch någonsin ligger framför oss”. Det är en bubbla som har växt sedan 2008 men som snart kommer spricka. Ganska snabbt inne i vedermödans tid, kommer den svarta hästen att orsaka en global krasch som kommer framskynda ett nytt ekonomiskt kontrollsystem.

Samtidigt talar den globala eliten om att utnyttja covid i förhållande till globala intressen. Det är grundaren för ”World Economic Forum”, Klaus Schwab, som har föreslagit att man ska använda överreaktionen i världen på Corona pandemin, för att lansera en världsomspännande återställning, som han kallar ”The Great Reset”. Det här är väldigt allvarligt och handlar om att ”återställa” och omskapa det samhälle vi har och känner till i dag. Globalisternas mål går ut på att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen. Det här är den ultimativa form för statskontroll, och den går hand i hand med vilddjurets märke och banar väg för ett enmansstyre, lagt under Antikrists kontroll.

Naturkatastrofer

De senaste åren och inte minst i 2021, har världen igen upplevt extrem torka och bränder. I år var Grekland särskilt utsatt, där katastrofen beskrevs som ”apokalyptiska bränder”. Samtidigt upplevde Californien i USA en historisk torka. En torka som påverkar hela USA matindustri, då Californien leverer en stor del av den amerikanska maten.

Redan i 2018, där en samlad redogörelse av livet på jorden blev presenterad, varnade en rad av världens ledande forskare och slog alarm. En rapport som beskrev människan och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen blev, att framtidiga generationer kommer att uppleva stora utmaningar med basala livsvillkor som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar. Det har blivit framlagt en ny rapport som släpptes i år, som inte pekar på några förbättringar. Den visar bland annat att Grönlandsisen smälter fortare än vi kunde ana, på grund av den globala uppvärmningsnivån. Det inkluderar också förändringar i nederbördsmönstren, förändringar i havet och stigande vatten i kustområden. Rapporten skriver att den återspeglar ”extraordinära ansträngningar under exceptionella omständigheter”.

SkökokyrkanVi upplevde ett avtal som på många punkter liknar det avtal som Antikrist kommer att stadfästa i början på den sista årsveckan. Påven har presenterat en 7-årig plan (Laudato si), som både är en religiös och miljömässig handlingsplan. Påven uttalar sig: ”Vi behöver ett nytt ekologiskt tillvägagångssätt som kan förändra vårt sätt att bo i världen, vår livsstil, vårt förhållande till jordens resurser och i allmänhet vårt sett att se på mänskligheten och vårt levande liv”.

Avgörande interreligiösa initiativ kommer också till nästa år, då det kommer att öppnas ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligioner, som kommer att heta ”The Abrahamic family house” och kommer ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern. Det är också Påven som står bakom detta initiativ, som tydligt visar att skökokyrkan intar sin plats och förbereder sig för den avslutande tiden.

Covid-19

Jag har skrivit en hel del om utvecklingen i världen med hänsyn till Covid. Men det är kanske inte så konstigt med tanke på allt det som har hänt väldigt snabbt. På bara två år befinner vi oss i en situation där det på fullt allvar talas om tvångsvaccination, chip i kroppen som covidpas och vi ser en global agenda där alla oliktänkande blir exkluderade. Det är ett ord som på ett särskilt sätt har fyllt mina tankar, allt eftersom vi har sett situationen utvecklas och det är ordet ”generalrepetition”. För det är det vi upplever är en förberedelse och en inkörsport till det som vedermödan vittnar om.

Tidigare har det internationella samhället frågat efter ”den starka ledaren” som kan leda världen i en turbulent tid. Nu är det inte bara ”mannen” man ropar efter, men också efter ett kontrollsystem som kan möta den fruktan och osäkerhet som råder. Det är inget tvivel om att fruktan styr våra ledare och vårt samhälle. ”Fred och säkerhetsprofetian” i 1 Thess 5:1 är knuten till den tid vi lever i, och den föregår vedermödans tid. När vi upplever ett uppfyllande av den, så vet vi att ”undergången” (vedermödan) kommer plötsligt och snabbt.

Profetiska tilltal

Många syskon runt om i världen upplever att Herren talar genom syner, drömmar och visioner, för att påminna och synliggöra Sonens återkomst. Joels profetia går i uppfyllande där den sista tiden ska präglas av ”söner och döttrar som ska ha syner och profetera, och gamla ska ha drömmar”. Dessa personliga hälsningar är inte längre enastående tillfällen, men något som tusentals syskon runt om i världen upplever och vittnar om. Erica, en syster här på hemsidan, delade sitt vittnesbörd tidigare på året, där hon hörde basunstötar och Herren som sade: ”En varning”.

Jag vill varmt uppmana er som upplever dessa tilltal från Herren att dela och uppmuntra Kristi kropp här på hemsidan. Herrens uppmuntrande tilltal behövs i denna sena tid.

Varningar och tröst

Vi varnar för den tid som ligger framför och vi tröstar varandra med Herrens ord om att han ska komma tillbaka. Vi varnar för den vind som snart kommer blåsa med en orkans styrka med en sån kraft att den kommer att förändra den där världen. Det är först och främst en andlig orkan som kommer att dra fram, där domslut och vrede kommer att omfamna den här jorden och den kommer inte att släppa sitt tag, innan den sista vredesdroppen är uttömd.

Men vi blir tröstade genom att se in i ögonen på den Helige och Sanne. Vi blir tröstade genom att lyssna in Herrens mäktiga och helande röst. Vi blir tröstade genom att låta vår frälsare lägga sin hand på våra liv, och låta honom ge den kraft, nåd och styrka Herren vet vi behöver. Vi vet att han kommer, för att han har sagt det. Och vi vet att den tiden är när, för tidens tecken pekar på det.  

Hjärtat i den profetiska rösten

Vad betyder det i att leva i profetiska tider? Det betyder att vi lever i en förväntan, förhoppning och förmodan till att det år som ligger framför oss blir ett år ut över det vanliga, där tidstecken kommer att visa sig och profetiska löften kommer att få sitt uppfyllande.

Vi förväntar att se och uppleva tecken i himlen och på jorden, som kommer att utspela sig på det sociala, andliga och politiska området. Vi kommer att få se ett stigande avfall i vårt samhälle, där lagar och beslut blir tagna som är hämtade från ondskans djupa brunn. Vi kommer att märka vedermödans andedräkt, som kommer att andas på oss och ge en försmak av det mörker som är på väg in över vår värld.

Som motpol till den andliga orkan som är på väg in över vår värld, står Herren som den eviga klippan och den eviga frälsningen. Den himmelska dörren är fortfarande inte stängd, och Herren kommer att fortsätta att sträcka ut sina sargade händer, för att nå och erbjuda varje enskild människa frälsning, upprättelse och helande.

Avslutning

Syftet med hela ändetidens profetiska utveckling, är Jesus Kristus och Guds frälsningsplan med människan. När Herren frälste oss, lovade han samtidigt att han en dag skulle hämta oss hem, för att vi skulle vara där han är. En evighet med Herren i det himmelska Jerusalem. Samtidigt så får den oss till att återupptäcka djupet av Herrens oändliga kärlek och omsorg för våra liv. Det profetiska ordet ger oss också uthållighet, för att vi i vår vandrings ska fortsätta göra Herrens vilja och få det han har lovat (Heb 10:35). 

Den 23 december kommer en julhälsning innan hemsidan håller juluppehåll. Jag önskar var och en ett välsignat 2022, i hoppet om Herrens tillkommelse.

”Till en stad jag är på vandring, synden är utanför. Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör.”

Guds rika välsignelse

Mikael

 

lördag 11 december 2021

Kom, min älskade kom!

 


“My beloved is coming soon. My beloved is getting closer. My beloved is coming in the clouds. He is coming for me; he is coming for us. Come, oh come, oh come my beloved. I am here waiting. Oh, come Jesus, I want to be with you”

“Min älskade kommer snart. Min älskade kommer närmare. Min älskade kommer i skyarna. Han kommer för mig, han kommer för oss. Kom, åh kom, åh kom min älskade. Här är jag väntande. Åh, kom Jesus, jag vill vara med dig”.

Karina Haraburda

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LBVjQcq4NqU

Kära Syskon,

Ta gärna del av denna underbara sång som jag citerar från. Den finns på youtube och sjungs på engelska av Karina Haraburda. Det är en sång om bruden som väntar på sin älskade. En brud som säger: ”Kom!” i denna sena tid.

I den gamla judiska bröllopstraditionen var bruden inte helt oförberedd när det gällde brudgummens återkomst. Han hade tidigare lämnat sin brud, för att gå till sin fader för att förbereda ett hem åt henne. Hon visste inte helt precis vilken dag det skulle ske, men hon visste tiden omkring när det var dags att ge sig av. Så när brudgummen kom för att hämta henne, var det bara en bekräftelse på det hon förväntade – att brudgummen skulle komma för att hämta henne hem till sig.

Profetiska nyheter

Överskriften på de nästa nyheterna kan knappast ha andra överskrifter än den här. Det är nyheter som dessa, som gör att hjärtat slår lite snabbare, och vi ser att den tidsålder vi lever i, inte annat än kan gå mot sitt slut. Det är bekräftande nyheter som visar att vi är väldigt nära Jesu komma för sin församling, och början på den sista årsveckan. Dessa nyheter har jag redan delat i kommentatorsfältet, men för er som kanske inte alltid läser där, så känns det viktigt att göra ett inlägg om det.

Ett kommande vaccinkrav i Europa

Det är Ursula von der Leyen, den europeiska kommissonens ordförande, som har uttalat sig om att det är tid att ta en dialog om tvunget vaccination i Europa. Vi har redan sett Österrike ta beslut om att införa vaccinationskrav, som blir det första landet i Europa att införa ett lagstadgat vaccinkrav. Andra länder som Tyskland ser ut till att gå samma väg, där det just nu diskuteras om liknande tilltag. Det utlöste ganska stora diskussioner efter Österrikes beslut, men eftersom att Ursula nu vill ha en dialog om tvunget vaccinkrav i Europa, är det mycket som tyder på att det långt ifrån över. Allt fler länder kommer följa efter, och vi kommer få en helt ny situation i Europa. Det vi upplever är ganska enkelt ett generalprov inför det tvångssystem som snart kommer införas i vedermödans tid. En spruta kommer att bli utbytt med vilddjurets märke, där den som inte tar emot det, får betala med sitt liv.

Vaccinpass i chip

Nästa nyhet kan inte visa det mer tydligt, att vi lever i den absoluta tiden före vedermödans början. Det här är en nyhet som har gjort att Sverige har fått uppmärksamhet över hela världen.

I förvägen har cirka 6000 svenskar ett chip i sin hand, som gör att man kan exempelvis kan lagra information, ersätta nyckelbrickor och passerkort. Det nästa är att Sverige, som ett av de första länder i världen, har gjort så att man nu kan få sitt covidbevis, under huden, i chippet. Covidbeviset smälter med andra ord ihop med chippet, som jag anser vara vilddjurets märke.

Tidningen ”världen i dag” gjorde en artikel om just detta, där broder Holger Nilsson från sejten Flammor uttalade sig: – Det behövs en profetisk vaksamhet och en förståelse om den hastighet med vilken världen nu förändras, det sker från ena dagen till den andra. Vi får tacka Herren för att han har tjänare som Holger Nilsson, som kan ge en sann och profetisk bild av det skeende vi befinner oss i. Det har väl aldrig tidigare funnits ett större behov för just ”en profetisk vaksamhet och en förståelse för den tid vi lever i”.

Rykten om krig

Vi har tidigare skrivit om de politiska spänningar som vi upplever just nu mellan USA, Nato och Ryssland. Det är särskilt Ukraina och Ryssland situationen som spetsar till, och vi har här på det sista sett en våldsam mobilisering av rysk militär vid Ukrainas gräns. Enligt ukrainska UD har Ryssland samlat 115 000 soldater vid landets östra gräns på den annekterade Krimhalvön. Ukraina uppmanar världen att snabbt agera för att förhindra en rysk invasion av landet.

Här samtidigt, har vi precis upplevt att USA:s ”defcon level” (den beredskapsskala som används av USA:s försvarsdepartement för de väpnade styrkor), har fallit till nivå 3. I fredstid är det nivå 5 som är det normala och ”defcon 1” är högsta beredskap. Om man jämför med tiden för "kalla kriget" var nivået för det mesta 4, och det var först vid terrorattacken den 11 september, att den för tredje gången i ordningen föll till nivå 3. "Defcon 2" har bara använts en gång tidigare i historien, och det var under Kubakrisen 1962. Nu har vi alltså en situation där USA har satt sitt beredskapsnivå till 3, som betyder att läget är ganska allvarligt och att man som nation är förberedd på det värsta.  

När rykten om krig blir allt starkare, så har vi ännu mer anledning till att lyfta våra huvuden i förväntan till Herrens återkomst. Man kan inte låta bli att tänka på Birger Cleassons aktuella profetiaom en kommande rysk invastion av Sverige. Det känns som att det inte alls är omöjligt och att ett trängt Ryssland mycket väl kan agera på det sättet. 

Avslutning

Man får nypa sig själv i armen när man tar del av nyheter som det här. Jag har lust till att avsluta på samma sätt som jag började, genom att citera från den underbara sången som jag länkade till i början:

Min älskade kommer snart. Min älskade kommer närmare. Min älskade kommer i skyarna. Han kommer för mig, han kommer för oss.”

Ropet inom oss blir starkare, och vi upplever en enträgen längtan efter Herren. På samma sätt som den blödande kvinnan tänkte, som hade varit sjuk i tolv år: Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Kvinnan blir helad och Jesus vänder sig om och frågar: Vem rör vid mina kläder?

Ordet ”rör” är ordet ”haptomai” i grundtexten, och betyder bland annat: ”jag fäster till”, ”jag rör/tar tag i”. I denna storm som vi befinner oss i just nu, där vi ser vedermödans mörker i horisonten, så håller vi fast i löftet om Herrens tillkommelse. Löftet om att Jesus ska hämta oss hem till sin Faders hus har blivit vår tröst och vårt hopp, i en mörk tid. Vi håller hårt fast i själva hörntofsen och löftet om att han skal frälsa oss från den kommande vreden. Vi håller tag i löften om den gyllene staden och en evighet med Herren. Vi står fasta och blir uppmuntrade av den helige Ande, som vädjar tillsammans med Herrens brud och säger: ”Kom!”.

Jesus kommer snart

 

söndag 5 december 2021

Antikrists ande är redan verksam

 


1 Joh 4:3 - och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Guds ord skiljer på själva Antikrist, vilddjuret från avgrunden, som är knuten till den sista årsveckan, och den samma antikristliga ande som redan är verksam i vår tid. Antikrists ande representerar allt det som är mot Kristus och det han står för. Den anden är redan verksam och gör allt vad den kan för att förbereda för Antikrist framträdande, och för att förhindra Jesu komma.

Antikrist ande försökte till exempel att slå ihjäl judarna under andra världskriget, för att förhindra att judarna fick sitt land. Antikrist ande kommer på samma sätt att försöka utrota judarna i vedermödans tid, för att förhindra Jesu komma och upprättandet av Guds rike på jorden.

Förändra heliga tider och lagar

Dan 7:23-25 - Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. 25 Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

När Daniel beskriver det fjärde djuret, som också är Antikrist och hans rike, så beskriver texten att Antikrist ska ”förändra heliga tider och lagar”. Ordet ”förändra” i den hebreiska grundtexten är ordet ”shena”, där en av betydningarna är ”att förändra” eller ”diversifiering”. Det sista ordet är intressant, då det betyder att man ”strävar efter olika metoder/lösningar för att nå sitt mål”. Vi har alltså med en ande att göra, som med olika metoder försöker att nedbryta det som Herren har bestämt, och ersätta det heliga med något ogudaktigt.  

Antikrists ande handlar alltså om att gå bort från Herrens ordningar, både när det gäller lagstiftning, församling, äktenskap, familj, media och generella värderingar och normer. Den ande som är verksam gör allt vad den kan för att motarbeta Guds rike, och långsamt har det onormala blivit normalt och det ogudaktiga har blivit det nya rättesnöret.

2021/2022

Vi har en månad kvar av 2021 innan vi går in i ett nytt år. Lite senare i december, kommer jag att försöka sätta några ord på året som har gått, och det profetiska skeende vi befinner oss i. Men jag kan inte redan nu låta bli att reflektera över den snabba utveckling vi har upplevt här under året. Det är inte bara Covid och allt det som har kommit i kölvattnet på det, men också politiska spänningar, ett andligt avfall och en skökokyrka som rör på sig.

Många andra jämte mig ser 2021/2022 som något ganska avgörande när det gäller Jesu återkomst och vedermödans början. Jag försöker alltid att vara försiktig när det gäller att sätta datum, men om inte Herren kommer tillbaka i 2021, så är året 2022 mer än intressant.

Avfall i samhället

Ett annat tidstecken är just Antikrist ande, som har varit verksam sedan korset. Vi har väl knappast upplevt ett större avfall från den kristna tron, än det vi gör i dag. Det lever i ett sekulariserat samhälle, som allt mer har öppnat upp för allt det som är ont och orent.

Andra tecken på ett stort avfall från den kristna tron i vårt samhälle, är att det utförs cirka 40–50 millioner aborter varje år runt om i hela värden (!). Det är alltså ett skrämmande antal ofödda barn som inte får lov att leva. Det är också ett faktum att cirka 30–40 % av allt data på internet har med pornografiskt inslag att göra. Det vill säga en tredjedel av all den data som finns på internet!

Andra skrämmande tal visar att nästen 35 millioner människor runt om i världen, på något sätt är beroende av droger av något slag. Även om tron fyller mindre i vårt samhälle, så är det faktiskt så, att nästan en tredjedel av Sveriges befolkning kan sägas utöva någon form av New Age, och då ibland annan meditation och yoga. New Age slår på att det är en väg till ”kärleksfull närvaro och personlig utveckling”, men egentligen fyller det bara ett tomrum av ett andligt mörker.

Den politiska oron gör sig också gällande när vi ser ut över världen. I dag är det inte mindre än 29 olika pågående konflikter i världen, där FN är inne med sina fredsstyrkor. Dessa konflikter är fördelat ut över hela världen, i både kontinenter som Afrika, Amerika, Asien och Europa.

Avslutning

När vi ser en Antikristlig ande som kommer till utryck i lagstiftningar, andligt avfall och politiska spänningar, så är det en situation som är unik. Det är människan själv som har gett efter för denna ande, och öppnat upp för new age, ockultism, droger och millioner av aborter varje år.

Tecknen på att den helige Ande snart träder till sida är överväldigande. När det sker genom församlingens borttagande, kommer vi att få uppleva ett mörker utan jämförelse. Det kommer att vara ett sista desperat försök från fienden, till att bryta sönder och ändra det Herren har bestämt – Guds rikes upprättande här på jorden, och till sist evigheten i det nya Jerusalem.

Var uppmuntrade i tron syskon och håll er nära Herren, han kommer mycket snart tillbaka

Guds rika välsignelse

Mikael

söndag 28 november 2021

Herren kommer snart att sticka sitt finger i jorden

 


För ett tag sedan skrev jag ett inlägg på hemsidan ”Jesus kommer snart”, som visade på Israels otroliga resa, som sträcker sig från år 1791, då vi upplevde den globala judiska frigörelsen, fram till de senaste år, där vi har upplevt många händelser som pekar fram mot Messias återkomst och ett kommande judiskt tempel. Genom åren har Herren visat att han med sitt genuina finger, och på ett mirakulöst sätt, har påverkat världens utveckling till dit vi är i dag.

Sanhedrin förbereder olja till Messias

2 Mos 30:25 - Av detta ska du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det ska vara en helig smörjelseolja

I år 2004 återupprättade man Sanhedrin, som vi känner som ”stora rådet” på Jesu tid. Sanhedrin var en nationell rabbinsk domstol av judisk lag, som får stöd från hela det religiösa samhället i Israel. Det var bland annat dem som i 2018 inbjöd 70 länder, för att inviga altaret som ska användas i det tredje templet.

Det senaste är att Sanhedrin har gått i gång med att förbereda olja, som ska användas till att smörja den kommande Messias. Ursprungligen användes oljan, som också är beskriven i 2 Mos 30, till tabernaklet och dess funktion, men det har senare utökats till också att omfatta profeter och kungar.

Oljan kallas שמן המשחה (shemen ha-mishchah) på hebreiska, som bokstavligen översätts ”smörjelseolja”. Det hebreiska ordet för Messias är משיח (Mashiach), som just betyder "den smorde". 

Vaccintvång i Österrike

Ingen har väl undgått att ta del i den senaste utveckling när det gäller Covid. Det är Österrikes förbundskansler som har meddelat, att från den 1 februari 2022 ska det införas vaccintvång i landet. Vem hade kunnat förutse ett scenario som det här för två år sedan, när vi för första gången hörde ordet covid-19? Jag kan se att jag själv skrev och uppmärksammade på det i en kort notis, för första gången i ett inlägg i januari 2020.  

Beslutet upprör landet, och Frihetspartiet i Österrike uttalar sig om att ”Från och med i dag är Österrike en diktatur”. Det som också är intressant är att i en demonstration i Wien häromdagen, visade man skyltar där det stod: ”Ingen tvångsvaccination! Inga RFID-chips”.

Det betyder att fler och fler människor som ser och upplever det hemska scenario som vi upplever just nu, med det kommande märket. Det ena kommer med andra ord att avlösa det andra.

Ryssland

Flera röster varnar nu för att spänningen mellan Ryssland och Ukraina, kan betyda att Ryssland planerar ett militärt anfall mot Ukraina redan i slutet av januari 2022.

Det är den amerikanska underrättelsetjänsten som menar att Rysslands mobiliseringen vid Ukrainas gräns, är en förberedelse till ett storskaligt angrepp på flera fronter. Ryssland mobiliserar värnpliktiga och hälften av alla bataljonsstridsgrupper skulle redan vara på plats.

Utifrån ett bibliskt perspektiv är det väldigt intressant varje gång Ryssland rör på sig i området. Många menar att Ryssland är GOG, och skulle i så fall ha en betydande plats i det profetiska ordet. Sedan finns det många utombibliska profetior, som bland annat handlar om ett kommande angrepp på Sverige. Det har jag bland annat skrivit om här

Avslutning

Herren stack i Adams sida, för att ge honom kvinnan, hans utvalda, för att de två skulle vara ett. Soldaterna stack Herren i sidan när han hängde på korset, och för det stora offret, gav Fadern honom hans utvalda och efterlängtade brud. Snart kommer Herren att sticka sitt finger i den här jorden, och det kommer att utlösa de dödas uppståndelse.

På samma sätt som att Adam behövde Eva vid sin sida, behöver Herren sin brud, för att hans kropp skal bli samlad och förenad med den han är ett med. Min tro är att Herren som är universums skapare och Herre, kärleken själv och världens ljus, den som alltid har varit och aldrig har något slut, har ett behov för att vara tillsamman med oss. Han skapade oss utifrån ett behov, för att han önskar att ge sin kärlek till oss.

Med en obeskrivlig och villkorslös kärlek sträcker han ut sina händer för att röra vid våra liv. Ständigt närvarande vid vår sida, upprätthåller oss med sin hand och omsluter oss med en himmelsk och gränslös nåd. 

Jesus kommer snart!

 

söndag 21 november 2021

Den lilla konflikten som förstartar det tredje världskriget

 


"Vi upplever rykten om krig, tydliga varningssignaler och upptrappning av konflikter i länder väldigt nära Sveriges gräns. Nyheter som är allvarliga och som har potential till att utveckla sig till något avgörande i den profetiska utvecklingen:"

Rysk mobilisering

Nato går ut och varnar för rysk mobilisering vid Ukrainas gräns. På kort tid uppges 100 000 ryska soldater ha mobiliserats, samtidigt som USA har skickat 80 ton ammunition till Ukraina i helgen. Nato uttalar sig:

”Vad vi ser är en betydande, stor rysk militär mobilisering, och vi ser en ovanlig koncentration av trupper. Vi vet att Ryssland har varit villig att använda dessa typer av militära förmågor tidigare för att genomföra aggressiva aktioner mot Ukraina.” Putins har tidigare varnat Ukraina för ett medlemsskap i Nato. 

Upptrappning av konflikten mellan Polen och Vitryssland

Sedan har vi konflikten mellan Polen och Belarus (Vitryssland) som trappas upp. Enligt EU och Polen rör det sig om ett politiskt utspel från Ryssland och Vitrysslands sida. Belarus har skickat 2 000 migranter som samlats vid belarusiska gränsen i ett försök att ta sig in i Polen. Polen har svarat igen, och har skickat 15 000 soldater till gränsen. Det som gör det väldigt intressant är att många tror att just Ryssland har ett finger med i spelet. I och med att Polen är med i Nato, har vi indirekt en konflikt mellan Nato och Ryssland. Polen har tidigare känt hot från Ryssland, och är det land i Europa som militärt rustar mest. Polen överväger också att be Nato om stöd i gränskonflikten

Profetian från 1968 om tiden vid Jesu återkomst

Varje gång jag hör nyheter som det här, kan jag inte låta bli att tänka på profetian från den 90-åriga kvinnan, som delades genom Emanuel Minos. I profetian finns bland annat följande utdrag:

”Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”

Det kan tolkas som att det tredje världskriget kan börja som en mindre konflikt, som sedan utvecklar sig där land efter land dras med i en eskalerande utveckling. Krigets utveckling blir det också profeterat om:

”Det blir ett kort krig. Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer att avslutas med atombomber.

Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien – de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar.”

Den röda hästen

Vi har Ryssland på ena sidan och Nato och EU på den andra. Ryssland har precis brutit kontakterna med Nato, och relationen till Ryssland är den sämsta sedan kalla kriget. När vi upplever konflikter som är så allvarliga att de potentiellt kan leda till ett storkrig, så är det ett tidstecken vi måste vara uppmärksamma på.

Uppryckandet av Guds församling blir förlöst av det tredje världskriget. Den eldröda hästen, som är det andra sigillet, har makt att ta bort freden på jorden. Resultatet kommer bli att människorna på jorden kommer slakta varandra (Upp 6:4).

Tar bort freden

Ordet ”ta bort” som används i förbindelse med den röda hästen är ordet ”labein” i den grekiska grundtexten. Det kan både ha betydningen ”att få” eller ”ta”. När det som här, handlar om att någon tar någonting, så är det ett ord som visar på ett aggressivt eller våldsamt sätt att ta någonting. Den röda hästen får makt att på ett våldsamt sätt ta freden från jorden.

Ordet "fred" här i texten, är ordet ”eirenen” i den grekiska grundtexten, och är samma ord som Herren använder när han beskriver den frid som han har kommit till jorden för att ge (Matt 10:34). Det är samma frid/fred som Herren beskriver i Joh 14:27, när han säger ”Min frid ger jag er”.

Den röda hästen får makt att på ett våldsamt sätt ta freden från jorden. Frånvaron av fred blir det raka motsatta, och vi kommer att uppleva ett permanent tillstånd av väpnad konflikt, strid, konfrontation och ofred. Fred och säkerhet har blivit avlöst av krigstillstånd och svärd.

Avslutning

Joh 14:27 - Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet

Det har hänt något avgörande de senaste par åren. Tidigare upplevde vi sporadiska tidstecken, som vi lyfte fram och gav extra uppmärksamhet. När Jesus beskriver den sista och avgörande tiden, så är det tidstecken som händer ”på den ena platsen efter den andra”. Jag tycker det på ett bra sätt beskriver det vi upplever nu. De senaste åren har tidstecken växt till i både kraft och intervall. Det är omöjligt att följa med och kunna skriva om allt som händer. Det vi upplever är just tidstecken som sker på den ena platsen efter den andra, och ingen är väl knappast i tvivel om att vi lever väldigt nära Jesu återkomst och i slutet av denna tidsålder.

Frid i mörkret

Mitt i allt detta, så ger Herren oss hopp och ett löfte. Mitt i den förvirring och mörker vi upplever just nu, så har Herren lovat att vara med oss med sin ”eirenen” som också betyder frid. Det ordet betyder ”frid”, ”vila”, ”frid och harmoni mellan människor”, ”trygghet och säkerhet”, ”avgå till en plats eller tillstånd av frid” och ”frid med Gud”.

Vi lever i en tid där denna frid fortfarande finns att få på jorden. Den finns bara i Jesus Kristus, han som är vår frid, trygghet och säkerhet. I början av vedermödan kommer den friden att bli tagen från jorden, och utbytt med en fruktan den här jorden aldrig tidigare har upplevt.

Men vi är på väg in i frälsningsarken. Vi är det folk som kommer att bli gömda i Herrens kamrar medan vreden går förbi den här världen. Vi är det folk som har strukit Jesu blod på våra dörrkarmar, så det onda inte kan nå oss. Vårt hopp står till Herren och hans underbara återkomst

Jesus kommer snart!

söndag 14 november 2021

Tecken i himlen , den svarta hästen och vaccinationskrav - Jesus kommer!

 


Århundradets längsta månförmörkelse

Natten från den 18–19 november kommer vi att uppleva århundradets längsta partiella månförmörkelse. Förmörkelsen varar i hela 3 timmar och 28 minuter. Den kommer upplevas i stora delar av USA, Australien, Sydamerika och Stillahavsområdet. Samtidigt så är det en partiell blodmåne. Normalt är månförmörkelse ett dåligt tecken för Israel, och solförmörkelse betyder dom för hednafolken.

Men en judisk Rabbi förklarar att om månförmörkelsen äger rum på den östra sidan av himlen, är det ett dåligt omen för alla nationer i öst, och på samma sätt för nationer i väst om den skulle inträffa i väst. Rabbin förklarar att det var bara Israel som förr i tiden ställde in kalendern efter månen, och att göra det efter solen var avgudadyrkarnas sätt att tolka och läsa den.

Rabbin uttalar sig: ”Denna förmörkelse kommer att passera USA. Den nye presidenten kopplar ihop sitt öde med araberna, i stället för Israel. Han väljer krig, kriget som har sitt ursprung från Ismael. Kriget som förebådas av den kommande blodmånen. Rabbin fortsätter att varna USA: ”Detta är en varning till den israeliska regeringen.”

Det här är med andra ord en varning till USA att inte dela Jerusalem.

En okontrollerad inflation

Jag har tidigare skrivit om möjligheten för inflation och stigande matpriser som ett tecken på att den svarta hästen är på väg. Vedermödan inleds med Antikrist framträdande (den vita hästen), som sedan blir förlöst av den röda hästen (krig). Det förlöser den svarta hästen som kommer att resultera i en ekonomisk krasch och hyperinflation.

I Sverige stiger matpriserna mer än den sammantagna inflationen. Vissa varugrupper som till exempel grönsaker, har stigit över 12 %. Vi har sedan länge sett tomma mathyllor i bland annat USA, men nu också i England. USA är ju ofta ett land där vi ser saker hända först, och situationen beskrivs just nu som ”en inflation som börjar bli okontrollerad över hela Amerika”.  Några av de sista rapporterna visar på en inflation som inte har setts högre de sista 30 åren, och det är inget som tyder på att utvecklingen inte kommer att fortsätta. Det kan se ut som att de experter som i lång tid har varnat för en situation som den här, har haft rätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett mardrömsliknande scenario.

Bli vaccinerad eller mist ditt jobb

USA:s president Biden skruvar upp för krav och retoriken när det kommer till motstånd mot vaccinet för Covid-19. Biden beordrar 84 miljoner amerikaner att välja mellan att vaccinera sig eller mista deras arbete. Presidenten kräver nu att alla företag med fler än 100 anställda ska tvinga deras anställda att ta ett covid-19-vaccin. Alternativet är veckovisa tester som kommer krävas på de anställdas egen bekostnad. Det här skulle träda i kraft från den 4 januari 2022. Företag som inte följer de nya reglerna kommer att få betala böter, på helt upp till 14 000 USD per överträdelse. Det betyder helt enkelt, att människor som inte har råd att testa sig, blir tvungna att välja mellan vaccin eller att mista sitt jobb.

Den otroligt snabba utveckling som vi ser när det gäller tilltag för att påtvinga människor vaccinet, går med rasande fart. Häromdagen var Danmarks största rederi, A.P Møller-Mærsk, ute i media och berättade att deras anställda är nu tvungna att vaccinera sig eller arbeta hemifrån.

Är det någon som är i tvivel att vi lever i ändetiden och att det vi upplever just nu är ett förstadium till vedermödans tid?

Slutet på ändens tid

Rabbin som tidigare har varnat för att den kommande blodmånen kan vara en varning till USA, avslutar med dessa ord: ”Vi är verkligen nära slutet på slutet av dagarna (ändens tid), så dessa astronomiska tecken får en ökad betydelse”

Jag är helt enig i hans betraktelse. Jag har visat på tre olika tidstecken här; tecken i himlen, tecken på hyperinflation och globala beslut om att alla ska vaccineras. Bara dessa tre enskilda nyheter pekar på att vi är väldigt nära Jesu dyrbara komma. Det finns inget tvivel längre. Jesus kommer snart tillbaka!

Astronomiska tecken pekade på Jesu födelse och gör det också vid hans komma. En av ryttarna som blir förlösta i vedermödan innebär hyperinflation och explosiva matpriser. Vi kommer också med all säkerhet att uppleva ett system som kommer tvinga människan att ta vilddjurets märke. Det går undan och med hastiga steg är vi på väg dit nu.

Guds församling väntar på att den himmelska basunen ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Det kommer vara tecknet på vår kommande förlossning och att vår vandring är slut.

Avslutning

”Du är min molnstod om dagen och min eldstod om natten. Du är det levande vattnet som flyter från mitt inre, med en ström av glädje frid och kärlek. Du är oljan som varsamt smörjer mig, och ger kraft till att förkunna det du talar till mitt hjärta. Du är den heliga elden, som fyller mig liv med det som ditt hjärta brinner för. Du är staven som tröstar och leder mig på min väg. Du är hönan som breder sina vingar om mig, så jag kan finna ro och känna mig trygg. Som en mor tröstar sitt barn, tröstar du mig, och sjunger den vackraste sången. En sång som handlar om en nåd som aldrig sviker, och om ett hopp som en dag blir mitt. Du berättar med inlevelse om den gyllene staden och om den enorma port som leder dit in. Du beskriver en plats med de vackraste toner, där till och med träden lovsjunger ditt namn. När jag frågar om hur länge du dröjer, så ler du och säger: 

”Snart. Jag kommer mycket snart”.

söndag 7 november 2021

Tiohornsförbundet i ändens tid

 


Jag har tidigare skrivit om Antikrist och vilddjurets rike. I det här inlägget ser vi närmare på det tiohornsförbund som det profetiska ordet vittnar om ska komma. Inlägget är samtidigt lagt in på hemsidan ”Jesus kommer snart”. 

7 världsriken

Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon

När Johannes ser odjuret, som både är Antikrists rike och hans person, ser Johannes olika huvuden på odjuret. De sju huvuden är en symbol på sju världsriken, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret som stiger upp ur havet kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Nebukanessars bildstod

Dan 2: 32-33 - Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

Dan 2: 42 - Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. 

Nebukanessar får i en profetisk dröm se vad som skulle ske i framtiden. Kungen får se en bildstod där de olika delarna på statyn representerar fem av de sju världsriken som finns på jorden helt fram till ändens tid. Två av rikena, Assyrien och Egypten, är inte representerade på bildstoden, då de fanns före Daniels tid. Här får vi en förståelse av att huvudet av guld är Babel (Babylon), bröst och armar av silver är Persien, buk och länder av koppar är Grekland, ben av järn är romarriket (Öst och Västrom). Sedan ser Daniel fötter och tio tår av dels järn och dels lera. Detta är alltså den tiohornsunion som Johannes senare profeterar om som kommer bilda ett förbund tillsammans med Antikrist.

De fyra djuren från havet

Dan 7: 2-3 – Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.

Senare får Daniel en dröm och såg en syn där han ser fyra stora djur stiga upp ur havet, där det ena inte likt det andra. Dessa djur och världsriken är helt synonymt med det som Nebukanessar ser i sin dröm.

Det första liknade ett lejon och är en symbol på det Babyloniska riket. Det andra djuret liknade en björn och är en symbol på det Persiska riket. Det tredje djuret liknade en leopard och är en symbol på det Grekiska väldet. Vi får inte veta vilket slags djur det fjärde är, men beskrivs som förskärckligt, fruktansvärt och starkt. Det sista var samtidigt olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

De tio hornen

Upp 17:12 – Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret.

De tio tårna på Nebukanessar bildstod och de tio hornen på det fjärde djuret i Daniels dröm, liknar det som Johannes får se i sin syn på ön Patmos. Där blir vi präsenterade för de tio hornen som också är tio kungar. Dessa kungar kommer att bilda ett förbund med Antikrist, där de tillsammans kommer att få makt i ändens tid. Det kan vara på det sättet, att dessa länder och förbund redan existerar sedan tidigare, men deras makt blir först gällande när Antikrist träder fram.

Det romerska imperiet

Dan 7:7-8 - Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur (Romarriket, det sjätte världsriket), som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio hornMen under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Från början är Antikrist inte en del av detta förbund med de tio kungarna, men skjuter upp senare som ”ett litet horn” mellan de tio. När Antikrist, allt eftersom, får mer makt i vedermödan, underkuvar han tre av kungarna och bildar sitt eget världsrike. Både Nebukanessar och Daniels syner vittnar om att tiohornsförbundet kommer att vara länder från det gamla romerska imperiet.

Romarriket nådde sin största utbredning på 100-talet e.Kr och sträckte sig från Spanien i väst till Syrien (Assyrien) i öst. Från England i norr till Egypten i söder. Det vill säga att imperiet både omfattade länder i det nuvarande Europa och i Medelhavsområdet. När det var som störst bestod det romerska riket av mellan 50 och 90 miljoner invånare – motsvarande omkring 20 procent av hela dåtidens världsbefolkning.

Det dödliga såret

Upp 13:3 - Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. 

När Johannes ser odjuret lägger han märke till att ett av dets huvuden såg ut til att ha blivit slaktat och dödat, men att sedan att djuret överlevde och såret hade läkts. Det betyder att detta världsrike som tidigare har varit, måste komma tillbaka i någon form i ändens tid.

Benen på Nebukanessars bildstod var av järn och representerar dels Öst- och Västrom. Det som kan vara intressant här, är att både Öst- och Västrom faktiskt har ”återuppstått” i olika former. Östrom har på ett sätt återuppstått när man ser och jämför med det Arabförbund som finns i dag, som består av 23 länder och sträcker sig helt till Indiens gräns. Arabförbundet bildades i 1945 av Egypten, Irak, Libanon, Saudiarabien, Syrien, Jordanien, samt Jemen. Västrom har som vi vet ”återuppstått” i EU som nu består av 27 länder.

Kungavälde för en timme

Upp 17: 12-14 - Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. 13 De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.

Här vittnar ordet om att dessa tio kungar får makt tillsammans med Antikrist för en enda timme. Det vittnar om en kort tid som inte är längre än 3,5 år, dvs. den stora nöden och den avslutande tiden i vedermödan.

När Johannes beskriver odjuret så har det kronor på sina horn. Det är en symbol på den makt som tiohornsförbundet överlåter åt Antikrist. I detta förbund är dessa kungar helt överens om att Antikrist är den som ska vara deras ledere, och överlämnar därför deras makt till honom. Tillsammans med Antikrist kommer de i mitten av vedermödan att störta och ta makten från skökan, för att senare och till sist strida mot Herren vid slaget i Harmageddon.

Tio arabiska ledare står tillsammans

Nu när vi vet var och från vilket område dessa länder ska komma, är det intressant när man ser att det redan existerar eller att det finns tankar om kommande konstillationer, som kan vara eller leda fram till detta tiohornsförbund.

Det finns redan idag ett ”förbund” bestående av tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Saudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater som står tillsammans när det gäller kampen mot Isis.

Arabiskt NATO

Något annat intressant är att i förbindelse med ”Abrahamavtalet” som har ingåtts mellan Israel och flera arabländer, så arbetas det på högtryck för att bild ett Arabiskt Nato (MESA – Middle East Strategic Alliance) Detta förbund skulle bestå av sex Golfstater som Saudiarabien, Förenade arabien, Kuwait, Bahrain, Oman och Qatar, samt Egypten och Jordanien. Men jag tror inte att länderna är helt fastlagda ännu. Men vi ser hur ett nytt NATO i Mellanöstern är på väg att bli en realitet.

Arabstaterna har tidigare gjort försök på att bilda militära och politiska alliancer, men som inte har lyckats. Utmaningen har varit den att man inte på samma sätt som det kommande tiohornsförbundet, har haft ”ett och samma sinne”. Men med Irans framgång och de arabiska ländernas förlorade makt, har gjort att geopolitiken i Mellanöstern har ändrat sig med åren. Det har lett till et mycket närmare band mellan Israel och arabvärlden. Joe Biden lägger inte så hårda band på Iran som Trump gjorde, och det verkar som att den enda allierade (mot Iran) som araberna litar på utan förbehåll är Israel. Det betyder att den utveckling vi har sett ta form med ”Abrahams avtalet” och sedan ett kommande NATO i Mellanöstern, så har vi ett utgångspunkt för både Antikrists framträdande, tiostatsförbundet och ”avtalet med de många” som Daniels bok talar om.

Daniels bok och Uppenbarelseboken

När vi jämför Uppenbarelseboken och Daniels bok ser vi många likheter, och dessa två ”vittnen” går hand i hand. De talar bägge om ändens tid, och profeterar om en stor nöd utan like som kommer över jorden. De ser den himmelska tronen och den förhärligade Kristus. De beskriver striden i himlen mellan Mikael och Satan, och båda har vildjur som symboler för sataniska makter som kommer att ta form i den sista tiden. Bägge böcker förutser Harmageddon och Antikrists strid mot Herren och vittnar om en förkrossande seger. Till sist vittnar de båda om de dödas uppståndelse och om Israels kommande frälsning och upprättelse.

Avslutning

5 Mos 10:17 - för Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre

Det är fantastiskt att se hur vår värld håller på att ta form och utvecklar sig mot det vi på förhand vet ska hända. Det profetiska ordet är förutbestemt, som i sitt uppfyllande bekräftar sin äkthet, för att vi ska tro på det, redan innan det sker.

Mellanöstern är där allting började och det är också där att allting kommer få sin avslutning. Tiohornsförbundet är också en viktig del av det profetiska ordet, och något som vi också ser ta form och uppfylls inför våra ögon. Varje profetia och allt det som sker, handlar egentligen om en enda sak – Jesu återkomst och det att hela skapelsen, en dag, ska bekänna honom som ”Konungarnas konung och Herrernas herre”.

Jesus kommer snart!