fredag 22 april 2016

Uppenbarelseboken kap 6 - De rika flyr och bygger “hålor”Upp 6: 15-17 - Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Upplever vi i dag ett profetisk uppfyllande av denna profetia, där vi ser en förberedelse till den vredestid som kommer i vedermödans tid?

När människan konstaterar, och det blir uppenbart att Herrens vrede är manifisterad, kommer kungarna på jorden, stormännen och de rika att ta sin tillflykt och söka skydd i bergen och i hålor.

De rika flyr

Under den sista tiden, har vi upplevt tusentals miljonärer lämna storstäder, för att hitta tryggare platser att bo på runt om i världen. Vissa flyr på grund av skatteskäl, men många andra är ganska oroliga för att människan rusar mot en katastrofal apokalyptisk framtid, där de förbereder sig för vad som är på väg att hända medan de fortfarande har tid.

Tidningen Chicago Trubune rapporterar, att ungefär 3000 miljonärer har lämnat Chicago under det senaste året, vilket uppgår till cirka 2 procent av den förmögna befolkning. Detta är den största utvandringen av rika människor i USA, och en av de största i världen. Paris och Rom är de enda städerna som förlorat fler miljonärer än Chicago under samma tidsperiod, där Paris förlorade cirka 6 procent av sina dollarmiljonärer i 2015.

Några av de länder som man välger att ”fly” till, och där man tror på en tryggare framtid, är länder som Nya Zeeland, Australien och Canada. Nya Zeeland har tidigare varit känt som en plats, dit eliten välger att flytta och bygga bostäder

Underjordiska anläggningar

I östra Tyskland har ett företag som kallas "Vivos" spenderat en enorm summa pengar för att omvandla en underjordisk anläggning byggd av Sovjet under kalla kriget och gjort det till det största privata skyddsrummet på jorden. Det kallas "Europa One", och det annonseras som en ultra-lyxig bunker för eliten.

I det senaste projektet, har bolaget byggt en bunker på drygt 21.000 kvadratmeter, som bland annat kan stå emot en explosion från en atombomb eller en kraftig jordbävning.

Avslutning

Människan gör allt vad dom kan för att undgå domstider, och för att undgå konsekvensen av synd. Vedermödan är tiden för Guds rättfärdiga dom, där Herren dömer synd och går tillrätta med människan.

Men på trots av Guds domar i vedermödan som kommer genom naturkatastrofer, krig och svåra plågor, som gör att man kunde förvänta att människan kommer att omvända sig och söka Herren, så kommer de ändå fortsätta att stå emot Herren, och utan att göra bättring. Det är människan som djupast sett är förhärdad i sitt hjärta, i all sin synd och i allt sitt uppror.

Jesus kommer snart!

söndag 17 april 2016

Varningar för katastrofala jordbävningarMatt 24:7 – Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Vi har precis upplevt sju stora jordbävningar runt om i världen på bara tre dagar, där den senaste jordbävningen i Equador var på hela 7.8 på richterskalan. Nu varnar framträdande seismologer för att en ”katastrofal jordbävning” kan vara på väg.

När vi upplever dessa stora jordbävningar, är det så födslovåndornas tecken där vi ser en början på det som kommer att prägla den allra sista tiden? Jesus profeterade just det, att jordbävningar är ett av de tidstecken som kommer att visa och peka på att Herrens återkomst står för dörren.

Seismologen Roger Bilham, från Colorados universitet, varnar för att det nuvarande tillståndet kan visa på flera kommande jordbävningar som är starkare än 8.0 på richterskalan. Skulle dessa jordbävningar utebli, kan det i stället framkalla en mer katastrofal ”mega jordbävning”.

Vedermödans jordbävningar

Upp 6: 12-16 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas

Vedermödan vittnar just om flera stora globala jordbävningar, som alla har katastrofala konsekvenser för både människor och djur på jorden. Den första stora globala jordbävningen sker redan vid det sjätte sigillet i början av vedermödans tid.

Jordbävningar har förmåga att jämna hela städer med marken, men också utlösa flodvågor och våldsamma tsunami. Den största jordbävningen i senare tid, är den som inträffade i Chile 1960, som mätte hela 9.5 på richterskalan. Kraften i den motsvarade styrkan i miljontals Hiroshima-bomber.  

Avslutning

Vi behöver inte leta efter tidens tecken, vi lever mitt ibland dem. Tidens tecken både varnar om den allvarstid vi lever i, men skapar samtidigt hopp då vi förstår att vår kropps förlossning och vårt barnaskap närmar sig.

Vi lever i det ständiga hoppet, att vår frälsare och Gud ska hämta oss hem till sitt himmelska hem. Tiden för brudgummens återkomst närmar sig, och det ögonblick då vi ska få se honom, ”sådan som han är”. Vi förbereder våra hjärtan, och vi gör oss redo för vårt ”saliga hopp”.  

Jesus kommer mycket snart!

Källa:


onsdag 13 april 2016

Uppdaterad: FN:s säkerhetsråd röstar om Israels bosättningar den 22 april.


Uppdaterad: Jag har haft svårt för att hitta resultat efter omröstningen i fredags, och är inte helt säker på om omröstningen blev av, och i så fall själva utfallet av den? Jag kan relatera till följande länk som omtalar mötet i fredags, som samtidigt var ett möte som omfattade avtal angående den globala uppvärmningen. Så fort jag vet mer, så kommer jag att uppdatera detta inlägg eller skriva ett nytt. 

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=452074Den 22 april kan bli ett själsättande, och ett profetiskt datum för Israel och det judiska folket.  Den 22 april, som samtidigt är den första dagen på den judiska högtiden Pesach, kommer FN:s säkerhets råd att rösta och ta ställning till Israels bosättningar.

När man talar om ”Israels bosättningar”, så är det på mark som Västbanken, Golanhöjderna och Östra Jerusalem, som avses ockuperade av staten Israel och befolkad av judar, som skulle strida mot Genévekonventionen.

Judarna på Västbanken

Matt 24: 15 - När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen

Upp 12:6 - Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Jesus har ett specifikt ord till judarna i den yttersta tiden, som lever just på Västbanken. Mitt i vedermödan, så varnar Herren dessa messianska judar, om en massiv förföljelse från Antikrist.

Antikrist bryter förbundet, ockuperar och intar Jerusalem 3,5 år in i vedermödan, och startar en massiv förföljelse av det judiska folket. Men de judar som är andligt vakna och lyhörda för Jesu ord, kommer att fly ut till bergsöknen och kommer att undslippa antikrist arméer. Dessa flyr till Moab och Edom, som ligger i det nuvarande Jordanien.

FN röstar den 22 april

FN kommer att rösta om Israels fortsatta uppförande av judiska bosättningar på ”ockuperad” mark. Den stora överraskningen är, att det är Abbas som har uppmanat FN till en omröstning av Israels bosättningar, i stället för Frankrike som man hade förväntat. 

Den helt stora frågan blir naturligtvis om USA, på samma sätt som tidigare, kommer att lägga in veto till detta förslag. Om det inte sker den här gången, så har FN tagit ett beslut som helt enkelt tvingar Israel att sluta bygga fler bostäder i sitt eget land, som med andra ord är ett stort steg mot ett mycket mer begränsat, och till sist ett delat Israel.                  

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!

Källa:fredag 8 april 2016

Guds märke och Vilddjurets märke av Tage BergmanTa gärna del av Tage Bergmans senaste, och mycket intressanta inlägg om Guds märke och Vilddjurets märke.

Tage skriver:

Idéerna är många om vad vilddjurets märke är och hur det ser ut. Många tror att det är någon form av datachip som kommer inplanteras under huden. Andra menar att det är en ny form av tatuering som kan lagra mina personliga data. Båda dessa lagrar mina personluppgifter. Om vi tittar på Bibelns beskrivning av vilddjurets märke ser vi att det inte handlar om detta, utan det är istället ett märke som identifierar vilddjuret, hans namn och hans tal.

Ett högteknologiskt chip?

När vedermödan kommer, menar man, ska vilddjuret utöva kontroll med dessa högteknologiska märken. Detta trots att redan i vedermödans inledning kommer det vara krig, naturkatastrofer, svält och pest. Uppenbarelsebokens basuner säger att en tredjedel av jorden kommer att förstöras. Det första krigande parter angriper hos varandra är vattenförsörjningen och elförsörjningen. Trots utebliven el, menar man, kommer kontrollen med de högteknologiska chipen att fungera. Det tror inte jag.

Guds märke och Vilddjurets märke

Tage visar samtidigt på skillnaden mellan Guds märke och Vilddjurets märke, och på vilket sätt att dessa står i kontrast med varandra. Tage avslutar sedan sitt inlägg med detta ”statement”, som är väldigt starkt och talande:

Att komma ”I Allahs namn” eller ”I Sonens och Faderns namn” är lika långt ifrån varandra som natten är från dagen. Märkena är så långt ifrån varandra som döden är från livet. Muhammeds sigill, ger terror, död och kaos. Taw, korsets tecken, ger liv, evigt liv. Allah ser gärna att hans efterföljare dör som martyrer för honom. Jesus å sin sida kom och dog själv på korset för att vi ska få leva.

Jesus kommer snart!

onsdag 6 april 2016

Erdogan vill samarbeta med Israel mot terror


Erdogan har precis gett utryck till Israels president Ravlin, att han är klar till att samarbeta med Israel, i kampen mot terrorism:

”Jag tror, att vi måste stå tillsammans med det internationella samfundet, där vi måste ha en mycket fast hållning och öka vårt samarbete mot alla terroristhandlingar”

IS närmar sig Israel

Israel har ökat beredskapen, och Netanyahu varnar för att Islamiska statens står på tröskeln till Israel och säger att hotet måste tas på allvar. Den Islamiska statens ledare Abu Bakr al-Baghdadi, har kommit med konkreta hot mot Israel:

”Nej, judar, vi har inte glömt Palestina för ett ögonblick. Snart hörs ljudet av mujahaideen (en generell term som används om olika islamiska guerillarörelser), och deras förtrupp kommer att omge dig på en som du tror är långt borta, men som vi ser är nära”

Land mot fred

Netanyahu uttalar sig att han är positiv för att styrka banden mellan Israel och Turkiet, och säger att det redan nu finns ett samarbete mellan dessa länder.
Turkiet har som vi vet stort inflytande på IS, och med Turkiet som samarbetspartner, kan Turkiet stå för avgörande händelser av profetisk betydelse när det gäller fred i regionen.

Samtidigt så har Abbas, Palestinska myndighetens president, yttrat att han helt plötsligt vill återuppta fredssamtal med Israel. Man kan fråga sig, om denna hållningsändring har med Turkiets nya fredsroll i Mellanöstern att göra?                     

Avslutning

Hur stor roll kommer Turkiet och Erdogan att spela i förbindelse med det kommande förbundet med Israel? Kommer Israel att bli tvingade att sluta ett förbund, och till sist gå med till en tvåstatslösning för att säkra nationens och det judiska folkets säkerhet?

Vi är mer än någonsin närmare ett uppfyllande av det profetiska ordet, där vi kommer att se en delning av landet Israel, som kan ha utgångspunkt i ett kommande förbund, för att säkra fred och trygghet i Mellanöstern.

Jesus kommer snart!

Källa:

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Rivlin-calls-for-talks-with-Palestinians-says-he-would-meet-Abbas-450180

fredag 1 april 2016

Uppdaterad: Baals tempel kommer inte att uppföras på Times Square i New York


Uppdaterad nyhet: Efter det att jag skrev detta inlägg, har det kommit i min kännedom, att detta ogudaktiga tempel inte blir till något, och att alla planer har annulerats.
 
http://www.charismanews.com/opinion/56398-temple-of-baal-arch-canceled-for-new-york-city

Det är ett fantastiskt glädjande och styrkande besked. Det visar, att det betyder något när vi ber och ropar högt. Det var ett bibelställe som talade till mitt hjärta som visar på Herrens nåd och frälsande kraft när vi söker Herrens ansikte för vårt land.  

2 Krön 7:14 - men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.


Ett ogudaktigt tempel byggs

Den 19 april, kommer ett ogudaktigt tempel att byggas mitt på Times Square i New York. Det var tidningen ”The New York Times” som avslöjade, att man i ett försök att bevara historien, skulle återuppbygga det gamla Baal Shamin-templet, som blev sprängt och förstörts av IS (Islamiska staten).

Det tvåtusen år gamla Baal Shamin-templet låg i staden Palmyra i Syrien, och var från början byggt åt den kananitiska guden Baalshamin. På Time Square kommer det kommer att ställas upp en reproduktion av en 15 meter hög båge, som bildade templets ingång i det forna templet.

Vem var Baal

Det hebreiska ordet baal, betyder herre, men även husbonde och make. Baal dyrkades av de semitiska folken i Syrien, och i Kaanans land under forntiden, och var både ett generellt utryck för gudar, men också namnet på Babylons förnämste gud, Marduk. (Jes 46:1, Jer 50:2, Jer 51:44).

Baalsdyrkan var en falsk och satanisk avgudadyrkan, och var bland annat förbundet med omoraliska sedvanor, sexuella orgier och spädbarn som brändes och offrades levande. Marduk/Moloch guden var en ”eldgud”, som ”slukade” levande barn, som kastades in i flammorna.

Det avfälliga Israel

Flera gånger i Israels historia omtalas Herren, som ”baal” i den betydelsen att han var nationens ägare eller äkta man. (Jes 54:5) Israeliterna kan också i sin avfällighet ha förknippat Herren med avguden Baal. Detta tycks framgå av Hoseas profetia, som säger att den tid skulle komma då Israel, efter att ha förts i landsflykt och återvänt därifrån, ångerfullt skulle kalla Herren ”Min man” och inte längre ”Min ägare” (”min Baal”, 2000). Sammanhanget tyder på att ordet ”Baal” med dess associationer till denne falske gud aldrig mer skulle komma över israeliternas läppar. (Hos 2:9-17) 

På berget Sinai blev Mose uttryckligen varnad för Kanaans invånare och fick befallningen att riva ner deras altaren, slå sönder deras heliga stoder och hugga ner deras heliga pålar. (2 Mos 34:12-14) Följaktligen skulle allt som hade med baalsdyrkan att göra utrotas ur det utlovade landet.

Elia konfronterar Baalsprofeterna

Baalsprofeterna omnämns och skildras i berättelsen om Elia, som konfronterar dessa falska profeter på Karmelberget. Baalsprofeterna dansar och sargar sig själva förgäves, i hopp om att tända eld på berget, medan Elias altare antäns av eld från himlen när han ber om det.

Baals tillbedjare ansåg att han var himlens ägare och den som gav regn och fruktbarhet, och det var förmodligen därför som Elia befallde att det skulle komma en torka. (1 Kon 17:1) Efter tre och ett halvt års torka, en torka som Baal inte kunde göra slut på som svar på alla de böner som hans präster och tillbedjare utan tvivel riktade till honom, församlade Elia allt folket på Karmel för att de skulle bevittna det stora provet angående vem som var den sanne Guden. Provet ledde till att baalsdyrkarna blev förödmjukade och 450 baalsprofeter blev dödade. Herren, och inte Baal, sände sedan regn och fick torkan att upphöra. (1 Kon 18:18-46) 

En ockult festival

Bågen i New York, kommer att sättas upp exakt på dagen den 19 april, som också är känd för att vara ”The Feast of Moloch” (till ära för Marduk högtiden).

Det är också samma dag då den ockulta festivalen ”The blood sacrifice to the beast” börjar, som sedan kulminerar 13 dagar senare på den ockulta högtidsdagen ”Beltine” eller ”valborgsmässoafton” den 1 maj. Den 1 maj är samtidigt känd som en av Illuminatis mest betydelsefulla högtidsdag.

Avslutning

Är det här en tillfällighet, eller är det här templet egentligen bara en symbol som avspeglar det antikristliga och omoraliska samhälle vi lever i?  

Bibeln är tydlig med, att den sista tiden kommer att upprepa sig, och bli precis på samma sätt som den var på Noas och Lots tid. Vi är den generation som lever i den tiden. Vi lever mitt i en värld som är uppfylld av ondska och genomsyrad av syndafallets konsekvens.

Vi lever i ett samhälle där falska religioner, våld, krig, mord, omoral, droger och förtryck sveper in som en svart flod över vår värld. Vi upplever perverterad synd, där de naturliga gränserna för länge sedan har suddats ut. Samtidigt blir milliontals ofödda människor  "kastade i flammorna" varje år, och mister sitt liv genom legala och illegala aborter över hela vår värld.

Vi lever i Noas tid, och vi är den generation som ser dessa tidstecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

Källa: