lördag 29 oktober 2022

Rabbiner håller redan möten med messias

 


De största tidstecken vi kan uppleva är dem som har med Israel att göra.

Den generation som såg Israel bli en nation i 1948, kommer att se ändetidens profetior uppfyllas. När Jesus profeterade om sin återkomst för 2000 år sedan, beskriver han sin återkomst till det judiska folket och då han sätter sina fötter på Oljeberget, utanför Jerusalem. Ordet beskriver också ett tredje tempel som kommer att stå färdigt i mitten av vedermödan. Ett tempel, som kommer att bli använt av antikrist. Så när vi ser och upplever förberedelser för uppfyllandet av vedermödans profetior, så vet vi också att Jesu återkomst är när.

Här ser vi en annan intressant nyhet som är knuten till den stora förväntan till messias framträdande, som vi upplever i Israel just nu. Faktiskt påstår erkända rabbiner, att de redan har haft möte med denne messias!

Rabbiner har haft möte med messias

Det var Chaim Kanievsky, en av de mest erkända rabbiner i Israel, som
påstås har haft möten med den utlovade messias. Denne rabbin gick bort tidigare i år, men som innan sin död berättade för en av de andra rabbiner, att han redan var i kontakt med den utvalde. Rabbi Zisholtz som vidaregav denna information, säger bland annat följande om det som händer just nu:

”förlossningsprocessen är på väg att börja ske mycket snabbt och i snabb takt. Det är viktigt att människor förblir lugna och stadiga för att agera ordentligt i rätt tid.”

”Att få ut ordet nu när Messias är närmare än någonsin är en fråga om liv och död. Har du inte hört talas om Gog och Magog? Det är vad som kommer att hända väldigt snart. Just nu är situationen mer explosiv än du kan föreställa dig. Alla måste veta om de är på insidan eller om de kommer att lämnas utanför.”

Precis som denna rabbi, så är det många ortodoxa rabbiner som samtidigt erkänner att GOG/Magog kriget är närstående och tolkar tidens tecken efter det som sker. Många rabbiner vågar helt enkelt inte åka från Israel just nu, då man förväntar att denne messias snart ska träda öppet fram.

Vattnet i Gennesaretsjön

Något annat intressant som denna artikel nämner är att det finns en gammal profetia som talar om att denne "messias" ska träda fram när vattnet är fyllt i Gennesaretsjön. På grund av torka har det fattats vatten i många år, och i 2017 så var sjön på sitt lägsta nivå i 100 år. Det otroliga är nu att vattnet har stigit på ett otroligt sätt de senaste åren. Redan här i april 2022 var sjön nästan full och på sin högsta nivå på 30 år. Nu tror man att sjön är helt full om bara några veckor, som då skulle vara tecknet för att messias i så fall träder fram.

Falska profeter och messiasgestalter

Matt 24:23 -Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Till och med de ortodoxa judarna erkänner att GOG kriget och messias framträdande är nära. Hos Herren väntade församling finns en förväntan efter Kristi uppenbarelse och vårt uppryckande. Hos Israel finns en förväntan till messias och den messianska tidsåldern.

När Jesus profeterar om den sista årsveckan och vedermödans tid, så kommer det att under den tiden finnas falska messiasgestalter och falska profeter, som kommer att träda fram och göra stora tecken. Det kommer att vara så överbevisande att till och med de utvalda judarna kommer att bli bedragna.

Här är ett exempel på en sådan falsk messiasgestalt:

https://www.youtube.com/watch?v=LFCqULKxxz8&t=19s

Det är den ortodoxa rabbiner Yanuka Rav Shlomo Yehuda, som får stor uppmärksamhet i Israel just nu, och som många pekar på som messias. Här påstås det också att han faktiskt utför under, som då är falska tecken som bedrar. Falska messiasgestalter är ett tecken som är knuten till ändetiden och särskilt den sista årsveckan

Tidstecken efter tidstecken visar sig på den profetiska himlen som pekar på vår Frälsare och Herres dyrbara återkomst

Mikael

lördag 22 oktober 2022

COP27 - Interreligiöst råd träder upp på Sinai berg för att ”möta gud”

 


 

FN:s klimatkonferens 2022, mer allmänt kallad COP27, kommer i år att vara den 27:e klimatkonferens, som kommer att hållas den 6–18 november i Sharm El Sheikh i Egypten. Det här är inte bara en klimatkonferens, men något som också innebär ett interreligiöst samlande av de största världsreligionerna. Parallellt med COP27 har man tagit ett interreligiöst initiativ – där religiösa ledare och på samma sätt som Moses, kommer att träda upp på Sinai berg för ”att få ett budskap från gud”. Där här är ett allvarligt steg som banar väg för en ny världsordning, antikrists framträdande och ändetidens skökokyrka.

COP27

Rom 1:25 - De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Klimatfrågan har blivit en ny form för global religion, som enar alla länder med gemensamma mål, där man dyrkar det skapade i stället för Skaparen. Vi har fått ett uppfyllande av Romarbrevet kap 1, där ”moder jord” är i centrum och innebär en märklig konstellation där religion och politik blir ihopblandat.

Det är en medveten plan som handlar om att trycka på ”reset” eller ”återställningsknappen” och få den här världen in i en ny världsordning, som både gör sig gällande på det politiska, ekonomiska och religiösa området. Allt samman banar vägen för ett nytt antikristligt system, med antikrist som ledare.

Det är därför att bland annat påven är förtalare för COP27 och i förbindelse med detta, inbjuder till en månad av ”ekologisk omvändelse” (!). Påven Franciskus avsikt är att sända ett starkt budskap till världens ledare inför klimatkonferensen. Denna uppmaning syftar till att minska koldioxidavtrycket från mänskliga aktiviteter, i ett globalt sammanhang och särskilt i Afrika, där extrema klimatfenomen (torka, översvämningar eller orkaner) påverkar miljontals människor.

Interreligiöst initiativ

Den interreligiösa organisationen “Interfaith Center for Substainable Development”, menar att religiösa ledare och organisationer har en nyckelroll när det gäller att ta itu med klimatförändringar. Därför måste samhället, enligt dem, genomgå en ”djupgående (andlig) transformation”. Man menar också att ”religioner är inspirationskällor för hjärtats förvandling och attitydförändringar”. Därför gör man något man aldrig någonsin tidigare har gjort - man genomför en interreligiös “klimat-omvändelse-ceremoni”.

Söndag den 13 november kommer religiösa ledare att ”återvända” till berget Sinai, där både Moses, Eli och Muhammed enligt traditionen fick mottaga budskap från gud. Där kommer man sedan att presentera ”10 universella bud”. Det vill säga en tillpassning och en förvridning av de existerande bud som passar in i denna nya världsordning.(!)

Jag hoppas verkligen att ni som läser med förstår allvaret av det här och hur det bara skriker på antikrists framträdande och en skökokyrka som är förbunden med detta.

Läs gärna hela den skakande artikeln här

De nya 10 buden

Vi vet ännu inte vilka nya bud som dessa religiösa ledare kommer presentera, men det finns redan några förslag som kan visa vad vi kan förvänta:

Slå inte ihjäl

”Eftersom vi vet att miljontals människor – vanligtvis de fattigaste och inhemska – kommer att dö och lida av effekterna av extrem värme och kyla, bränder, stigande havsnivåer och överladdade stormar, varför gör man inte företagen och ledare ansvariga för dessa “mord”?

Stjäl inte

"Klimatförändringar rånar vår framtid. Vi berövar också naturen från hennes förmåga att regenerera."

Bär inte falskt vittnesbörd

”Det finns underlåtenhetssynder – politiker som inte talar sanning om de verkliga och omedelbara farorna med klimatförändringar; och det finns uppdragssynder – det är samma ledare vid den årliga världsklimatkonferensen, COP 27, som godkänner nya borr- och pipelinelicenser”

Håll sabbaten

”Utsläppen minskar med 30 procent under sabbaten varje vecka i Israel och är nästan nollställda på Yom Kippur (den judiska försoningsdagen, årets heligaste dag). En global vilodag per vecka utan koldioxid skulle kunna minska utsläppen från världen med en sjundedel.”

Du ska förnya dig

Teknik kan påskynda avkarboniseringen; samarbete kan påskynda implementeringen.”

Hedra Moder Jord

”Klimatförändringar är en form av mordbrand mot just det hem som vårdar våra liv och alla levande varelser.”

Du behöver inte begära

”Vi har nog. Och vi har vetenskapen och tekniken vi behöver för att bygga en värld där alla människor kan få nog. Vi behöver bara uppnå den politiska viljan."

Fortsätt inte att bli lurad

”Olje- och gasbolag och ouppriktiga ledare vill att du ska tro att det är nyckeln att minska ditt koldioxidavtryck genom individuella åtgärder. Ändå får vi inte lägga bördan av att lösa klimatförändringarna på individuella åtgärder. Fossila bränsleföretag och statliga ledare gynnar långsiktig förbränning av fossila bränslen för energi, industri och transporter, oavsett vilken individuell åtgärd du vidtar.

Sinaiberget

2 Mos 19:20 - Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då gick Mose dit upp. 

Sinaiberget har alltid varit en plats för uppenbarelse. Det var vid foten av berget att Herren uppenbarade sig i en brinnande buske för Moses, och kallade honom att leda israels folk ut ur Egypten. Det var på samma berg att Moses fick lov till att träda in i Herrens närvaro och sedan ta emot de tio budorden. Även Elia fick lov till att möta Herren på Sinaiberget, där Herren talade till honom efter det att han hade dödat alla falska profeter och flydde från Isebel (1 Kung 19).

Jag är helt överbevisad om att det som sker just nu är en del av den villfarelse som håller på att ta form, och att dessa människor som går upp på Sinaiberg, kommer tillbaka med ett budskap till den här världen. Herren kommer att sända en ”villfarelsens makt” över dem, så de kommer att tro på lögnen (2 Thess 2:11). En villfarelsens ande kommer att gå ut där man perverterar och ändrar Guds ord, för att skapa en ny världsordning och en ny världskyrka.

Avslutning

Dan 7:25 - Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. 27 Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det

Det vi ser just nu är antikrist ande som är uppenbara sig på olika sätt. Det är det skapade som tillbes i stället för skaparen, och det är Guds heliga lagar som tillsidosätts för en ny världsordning.

Det här är ingen tillfällighet eller slump. Det är en förberedelse för denna nya globala världsordning, och vi kommer att se det på det religiösa, ekonomiska och politiska området. Det är antikrist som kommer att samla världen och tala till den enskilde som "en global medborgare". Men Guds löfte är att ”hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid”. Herren kommer att förgöra detta rike, och vi kommer istället att se detta eviga rike som alla i världen skal tjäna och lyda.

 

Jesus kommer snart!

lördag 15 oktober 2022

Ser vi en närstående rysk invasion av Sverige?

 


Jona 3:10 - När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.

Vi har genom åren tagit del av flera utombibliska profetior som har med en rysk invasion av Sverige att göra. Det är alltid med tyngd och sorg i hjärtan att man läser dessa varningar som kommer med jämna mellanrum. Vi tror och hoppas att Herren genom sin nåd kommer att förbarma sig, och att Sverige får uppleva nåd och Herrens barmhärtighet på samma sätt som staden Ninive, när människorna ödmjukade sig och vände om från sina onda vägar (Jon 3:5–10).

Men jag har ändå känt en förmaning här på det sista, och upplevt att vi igen måste påminna oss om det som har förmedlats genom Herrens tjänare och tjänarinnor, genom syner, drömmar och visioner. Här delar jag några av de varningar som har förmedlats av Herrens tjänare:

Yonggi Chos varnande ord

Den sydkoreanska pastorn David Yonggi Cho, som var pastor för världens största församling, flyttade hem till Herren i 2021. Men han besökte Sverige vid flera tillfällen, och bland annat i 2018. Under sitt besök i Sverige fick han ett profetiskt tilltal till Guds församling:

”Efter att ha varit här i några dagar upplever jag något främmande i atmosfären. Med profetisk ande vill jag säga att Sverige står inför krig eller väckelse. Om ni inte ber mer om en ny väckelse, så kommer fruktansvärda krigstider över landet.

Jag har gråtit och bett över ert land och utifrån denna nöd och kamp ser jag i min ande detta som måste komma över er nation.

Ni tycker inte om att höra det här, men det bryr jag mig inte om. Jag säger bara det som Gud har lagt på mitt hjärta, att kommer det inte väckelse snart så kommer med hundra procents säkerhet Guds domar att drabba landet.

Jag är chockerad över den fria moralen. Jag ser hur ormen som bedrog Adam och Eva håller på att bedra er mitt i ert välfärdssamhälle och ni kan bara besegra den i Jesu Kristi namn. Mitt hjärta är tungt och mina ögon fyllda av tårar.

Vakna upp kära kristna i Sverige och känn ert ansvar inför Gud annars går landet sin undergång till mötes mycket snart. Om ni faller i likgiltighetens sömn kommer ni att höra krigslarm. Detta har Gud uppenbarat för mig sedan jag kom till Sverige. Jag vädjar till er i Kristi namn: Vakna innan det är för sent.” Slut citat. Inlägget är taget från Holger Nilssons hemsida.

Det är skarpa ord från Yonggi Cho, där han ger ett ultimatum från Herren. Om inte Guds församling ber om väckelse skulle konsekvensen bli krig över landet. Väckelse eller Guds domar, mörker eller Herrens härlighet.

Birger Claessons profetia

Birger Cleassons profetia har jag skrivit om ett flertal gånger. När man tar del av Birgers profetia som talar om in rysk invasion av Sverige, börjar det ryska anfallet med att inta städer i norra delen av Sverige, som Umeå och Östersund. Följe profetian blir hela Umeå jämnad med marken, och Östersund så gott som. Även Göteborg blir jämnad med marken, och den svenska militären kommer inte hålla stånd i de yttre bevakningarna i skärgården. I allt är det fem platser i Sverige som får ett gemensamt anfall på samma gång – Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik.

I avslutningen i Birgers profetia, ser han mörkret falla över hela Sverige, men ut ur mörkret ser han en stor skara vitklädda gestalter som rycks upp mot himlen. Denne profetia utspelar sig i ”nådens hushållning”, när församlingen fortfarande är kvar på jorden. Mitt i detta mörker som Sverige upplever sker alltså uppryckandet, och Guds församling blir tagna hem till det himmelska. Så i följe denna profetia sker alltså uppryckandet i förbindelse med denna ryska invasion.

Ingvar Harknäs syn om världens sista dagar

Ingvar Harknäs, en broder som nu är hemma hos Herren, har skrivit en bok – Världens sista dagar, som bygger på uppenbarelseboken och syner som Ingvar fick från Herren. Jag hade själv nåden att vara i kontakt med denne underbare brodern, innan han gick hem till Herren. Ingvars syn bekräftar det som Birger såg och upplevde, och beskriver på samma sätt en rysk invasion av Sverige. Ingvar får på samma sätt som Birger, förståelsen av att uppryckandet sker under detta krig. Ingvar ser kvarlämnade utanför Pingstkyrkan i Västerås, och beskriver följande i sin syn:

”Jag ser nu små grupper av människor samlas utanför kyrkan och på de bänkar jag nyss beskrivit, ser jag en del ungdomar sitta och samtala under djupt allvar. De samlades antal kan knappast överstiga ett 20-tal. Jag ser en sjuttiofemårig man stödd på en käpp samtala med några äldre kvinnor utanför kyrkporten. På bänkarna ser jag förgråtna ungdomar sitta. En ung flicka på cirka arton år, lutar sitt huvud i sina händer och gråter förtvivlat. Vad jag ser i synen är de kvarlämnade förtvivlade människorna som kanske inte trott på budskapet om Herrens återkomst, trots att många förkunnat denna sanning.

Ingvar skriver senare i samma kapitel:

”När jag studerat de unga kvinnorna formas en fråga i mitt hjärta. Var är männen som har lämnats kvar och det svar jag får av Herrens Ande är att de är ute i kriget. Av det förstår jag att Herrens återkomst sker under ett krig.”

Det är en förtvivlad bild som Ingvar får av kvarlämnade människor. Människor som i sina hjärtan inte har tillhört Herren, och har därför blivit kvarlämnade. Ingvar får samtidigt förståelsen av att uppryckandet sker under ett krig.  

Profetisk dröm om Sverige och Herrens återkomst

I 2018 så delade Holger Nilsson en profetisk dröm som en av hans prenumeranter hade haft. Jag tycker att den var talande, då den också innehåller en varning som har med Sverige att göra. Drömmen delades i 2018, för nästan precis fyra år sedan:

Här följer i korta ordalag det jag drömde:

”Jag befann mig på en grön äng. Omgivningen var harmonisk, och det verkade som det kunde ha varit himlen, eller något liknande. Jag ser en gestalt kommer gående mot mig. Jag frågar gestalten, vem är du? Personen ifråga svarar: Jag är Alfa och Omega. Omedelbart känner jag en stark närvaro av Herren, jag faller ner på knä i drömmen, och känner mig så ovärdig. En renhet var över platsen. Jag upplever att det är Herren som kommer till mig i drömmen. Han säger till mig fyra saker: ”Jag är Alfa och Omega, Jag är den Förste och den Siste. Jag är Början”; Då får jag se en soluppgång, ”men jag är också Slutet”; då får jag se solnedgången. Sedan sade Han: ”Se, jag kommer snart. Se jag kommer snart.” (Det sade han två gånger som för att understryka vikten och allvaret!) Sedan sade Han en sak till, som många nog bävar för. Allt ska prövas, men detta var vad Han sade i drömmen: ”Det kommer en dom över Sverige.” När Han sa detta, var det inte med glädje, utan det var sorg i Hans ögon. Jag såg inte ansiktet, men jag såg ögonen, och det första jag tänkte var: ingen människa kan ha sådana ögon, de var som lågor, som flammande eld, de liksom gnistrade på något sätt. Han hade en vit, lång klädnad och ett gult bälte, möjligtvis av guld, runt midjan. Så långt denna dröm. 

Avslutning

Holger avslutar sedan inlägget med att skriva en kommentar till drömmen:

I drömmen varnas vi för att en dom kommer över Sverige. I anknytning till detta kan nämnas att vi tagit del av andra drömmar som förmedlats till oss om att Ryssland kan komma att gå in i Sverige. Med tanke på den senaste tidens utveckling bör dessa varningar tas på allvar. Det är dags för ett kraftigt andligt uppvaknande!

Jag instämmer med Holgers reflektion. Vi behöver ett uppvaknande för det profetiska ordet och tidens överbevisande tecken. Vi behöver ett uppvaknande inför dessa varnande profetiska hälsningar, som pekar på Herrens återkomst men också svåra tider över vår jord och vårt land. Vi behöver ett andligt uppvaknande, där den helige Ande får lov till att röra våra hjärtan på nytt. Där vi låter Herren förvandla våra liv med sin kärlek och nåd, och Herren får bli vårt allt och vårt ett. En nöd för vårt land, en nöd för våra städer och en längtan efter en genuin väckelse.

Han som har ögon som eldslågor, huvud och hår som vit ull som snö, fötter som skinande malm och en röst som väldiga vatten, söker våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. Han som är Alfa och Omega, den förste och den siste, kommer mycket snart tillbaka.  

Maranatha

Mikael

lördag 8 oktober 2022

Jesu återkomst före vedermödan!

 


Kära Vänner, 

Som ni säkert vet, har jag under årens gång skrivit en del inlägg som argumenterar för ett uppryckande före vedermödans tid. Dessa inlägg har jag tittat igenom och försökt samla, och förhoppningsvis är det något jag kan dela med er här någon gång i tiden framöver . Det blir ett lite längre inlägg, delat som en PDF, så man snabbt kan läsa och dela med andra.

Jag upplever att det mer än någonsin är viktigt att känna sig trygg i sin frälsning, och det att Guds församling blir hämtad innan Antikrists framträdande och vedermödans tid. Nu vi nu ser dessa överväldigande tecken i himlen och på jorden, låt oss då i stället glädja oss över att vår vandringstid snart är över, och det att Herren mycket snart kommer för att hämta oss hem. Här delar jag en liten försmak på själva början på det samlade inlägget:

Ett försvar för Pre-trib läran

En fråga många ställer sig i förhållande till Jesu återkomst, är när uppryckandet av de troende skall ske? Är det före, under eller efter vedermödans tid? Man talar om tre olika rättningar i frågan: pre-trib läran, mitt-trib och post-trib läran. Det här kommer att bli ett försvar för pre-trib läran. Det vill säga, att uppryckandet av de troende sker innan vedermödans start.

Israel, hedningarna och församlingen

När det gäller Jesu tillkommelse, så är det tre saker vi måste skilja åt. Det är Guds plan för församlingen, Israel och för hedningarna. Felet vi ofta gör är att vi blandar ihop Guds löften och planer för Israel, med och för församlingen. När församlingen tar Israels plats och omvänt, blir det fel. Vi måste alltså skilja på, när Gud talar till Israel och när Gud talar till församlingen.

På lagens tid var Israels folk de speciella bärarna av Guds frälsningsplaner. GT:s huvudtema är Messias, hans komma och hans rike – Det härliga, lovade riket, där judarna ska bli det centrala folket och Israel ska bli mittpunkt för jordens geografiska, politiska och andliga centrum. Herrens lag ska utgå från Sion, och hans ord från Jerusalem. Folkslagen ska strömma dit, och rättfärdighet, frid och frälsning ska råda på jorden, i detta fredsriket, som också är tusenårsriket.

Det profeterna såg

Heb 1:1 – Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son.

Hela GT är full av löften, som blev givet och delat genom profeterna. Det var löften som handlade om Israel, som Guds utvalda folk, Messias, som den lidande tjänaren, Messias, som konung på Davids tron, ändetiden och det messianska riket (tusenårsriket). Det profeterna inte såg och något som Herren inte hade uppenbarat var den kristna församlingens tid, som är en parantes mellan Jesu första och andra komma. De såg med andra ord inte tiden mellan Messias lidande och den kommande härligheten (tusenårsriket) (I Pet 1:11).

Att folkslagen skulle bli frälsta som konsekvens av det messianska rikets upprättelse, var alltså ingen hemlighet i GT. Men att Herren hade förberett en särskild hushållning för hedningarna, genom att sända den helige Ande till jorden för att utvälja ett himmelskt folk vid Guds nåds evangelium, var en hemlighet på den tiden. Därför är heller inte församlingen nämnd i GT, och också väldigt begränsat i Jesu undervisning.

Församlingen – Kristi hemlighet

Efe 3:2–6 - Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter:  att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.

Det grekiska ordet for hemlighet är ”mysterion” där huvudbetydningen är ”något som är helt nytt och inte har varit förut”. Denna fantastiska hemlighet, att vi hedningar har blivit medarvingar till Guds löften, blev först förmedlat genom aposteln Paulus, som fick del av det genom en uppenbarelse av Herren (Kol 1:25-27). Den helige Ande och församlingen är oskiljaktiga i denne hushållning. Den helige Ande är permanent inneboende i de troende, församlingens hjärta, och är panten på vårt arv intill uppryckandets dag.

I vår hushållning är församlingen den helige Andes tempel, det enda tempel som Herren känner till på jorden i dag. Att den helige Ande har tagit sin boning här på jorden, är egentligen det enda som är till hinder för att Antikrist kan träda fram.

Uppenbarelseboken är tredelad

Upp 1:19 – Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

Herren visar Johannes att uppenbarelseboken är tredelad. Det som Johannes redan har sett, det som har varit och det som ska ske härefter.

Vad du har sett

I Uppenbarelseboken kapitel 1 har Johannes sett den förhärligade Jesus ståendes ibland ljusstakarna av guld. Han ser den uppståndne segerherren från Golgata, stå mitt ibland de 7 ljusstakarna av (de 7 församlingarna) av guld, med 7 stjärnor (de 7 församlingarnas änglar) i sin hand. Johannes ser Jesus som den förhärligade människosonen, som lammet, som lejonet av Juda stam, som den store domaren och som Konungarnas Konung och herrarnas Herre.

Vad som är

I kap 2 och 3 ser han det som är. Johannes fick ta emot ett budskap till de sju församlingarna. Breven är en överblick över församlingens urskillnings tid, utifrån en profetisk och historisk tidslinje, helt i från församlingens födelse till Jesu återkomst. Sju brev som representerar församlingen och dess andliga utveckling genom alla tider, intill bortryckandet. Det första brevet sänds till församlingen i Efesos representerar församlingens första tid, nämligen den apostoliska tiden. Det sjunde och sista brevet sänds till Laodikea församlingen. Det andliga mörker som skissas upp i brevet är en beskrivning på den allra sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Det vill säga att Laodikea församlingen är vedermödans eller ändetidens församling.

Vad som ska ske härefter

Till sist skulle han skriva ner det som skulle ske härefter, med andra ord efter församlingens profetiska tid på jorden. Ordet ”härefter” är det grekiska ordet ”meta tauta”, som betyder ”efter dessa saker”. Dvs. vad som ska ske sekventiellt efter församlingens tidsålder, som är presenterat genom de sju breven.

Upp 4:1 – DÄREFTER (dvs, när församlingens tid på jorden är över, och den är blivit fulltalig) såg jag, och se, en dör stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört TALA TILL MIG, SOM EN BASUN, sade: ”KOM HIT UPP, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter.” (nämligen efter församlingens tidsålder) GENAST kom jag i Anden, och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen.

Församlingens uppryckande som är beskrivet i 1 Thess 4:16, kan jämföras med den uppenbarelse Johannes fick uppleva. Här representerar Johannes den uppryckta församlingen.  

Johannes såg en öppen dörr i himlen, en dörr som var öppnad för att församlingen skulle gå in och igenom den. Johannes får uppleva ”en stark röst”, ”en Guds basun” och ett ”uppryckande till Guds tron”. När Jesus talar och delar budskapet till församlingen är Johannes fortfarande kvar på jorden. När Jesus talar med Johannes om vedermödans domar som går ut över jorden, är Johannes uppryckt till himlen. Där är han tillsammans med Jesus och de 24 äldste, som är representerar den uppryckta församlingen omkring Guds tron.

Vi får ett himmelskt ”screanshot” i kap 4 och 5, som är efter uppryckandet men före vedermödans tid på jorden. I kap 6-19 är vi tillbaka på jorden, och i fågelperspektiv ser Johannes vedermödan utspela sig på jorden.

lördag 1 oktober 2022

September – en profetisk månad som pekar på uppryckandet och vedermödan

 


Vi lever i högprofetiska tider! Det kan inte utryckas på annat sätt än att den tid vi lever i, med alla dessa häpnadsväckande och ofattbara tecken som sker, är själva beviset och försäkran om att ”en befallning, en ärkeängels röst och en Guds basun, mycket snart kommer att vara ett faktum.

Efter det ögonblicket behövs inga flera varningar, inga fler profetröster som på samma sätt som Noa, varnade för syndafloden som var på väg. Ingen helig Ande som längre kommer att tala profetiskt till församlingen.

Det blir en slags stillhet där dessa krafter som verkar i världen, tar en djup inandning och gör sig klar till att blåsa mörker över den här jorden. Vi upplever dessa tecken som sker just nu som ofattbara, men det kan inte jämföras med den mest skakande och odiskutabla händelse som är på väg att ske - Kristi brud som plötsligt blir borttagen från den här jorden.

Blås i basun på den 10 dagen i ett jubelår

3 Mos 25:28 - Du ska räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. 29 Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta basunen ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ert land."

Vi har precis avslutat Rosh Hashanah, och vi skulle i så fall köra på ”övertid” inne i en ny årsvecka, den elfte efter Israels födelse. Hur länga Herren tillåter att vi får lov till att vara med i denna nya och kanske avslutande årsveckan, vet och känner bara Herren. Men något som är intressant med denna högtid är att när året efter ett Shmita år är ett jubelår, så blåser man först den avslutande blåsningen, den sista basunen, på den 10 dagen i den 7 månaden, som då är Jom Kippur eller försoningsdagen för det judiska folket. Det är en av den viktigaste och allvarligaste högtiden i den judiska traditionen. Den är den dagen man ber Gud om förlåtelse.

Året 5783 vi har gått in i är ett jubelår, och därför kan vi förvänta att den sista basunen kommer att ljuda 10 dagar efter den 1 dagen, som då var den 27 september, då nymånen visade sig på himlen i Israel. Den sista basunen i denna högtid återstår alltså.

September – en profetisk månad

September blev lika profetisk och avgörande som vi trodde den skulle bli och i princip allt eskalerade och tog oanade och nya höjder. Här är några av de händelser som den här världen upplevde bara under den här månaden. Det blev en månad som både pekar på uppryckandet men också på vedermödans början.

GOG och Antikrist 

Här i september såg vi hur både GOG och Antikrist närmar sig varandra. Det är Putin (GOG) som proklamerade och sade: "Islam är vår partner i en ny världsordning".

Min överbevisning är att Antikrist ska komma från ett av de islamiska länder runt Israel. Så det är GOG och Antikrist som står tillsammans om denna nya världsordning man önskar skapa. Det som båda dessa har gemensamt är att bägge vill tillintetgöra Israel och det judiska folket. 

Iran (Persien) förbereder sig samtidigt för krig och köper militärflyg från Ryssland. Iran är ett av de länder som tillsammans med GOG, kommer att vända sig mot Israel i en gemensam attack. 

Ukraina konflikten 

Rysslands förra president Dmitry Medvedev, som kom med hotande uttalanden och refererar till Uppenbarelsebokens domsprofetior: 

"Och då kommer inte västländerna att kunna sitta i sina rena hus och lägenheter och skratta åt hur de försiktigt försvagar Ryssland med någon annans händer. Allt kommer att fatta eld runt dem. Deras folk kommer att ta tag i sorgen fullt ut. De kommer bokstavligen att få jorden att brinna och betongen smälter. Vi kommer att få mycket av det också. Det kommer att vara väldigt, väldigt dåligt för alla. När allt kommer omkring sägs det: "Ur dessa tre plågor, av eld, rök och svavel som kom ut ur deras mun, dog en tredjedel av folket" (Citat från Upp 9:18).” 

Alexandr Dugin, rysk filosof och geopolitiker och känd som Putins "hjärna", kommer också med en skrämmande uttalande om utvecklingen ikriget i Ukraina: 

"Vi står på randen av tredje världskriget, som väst tvångsmässigt driver på för. Och detta är inte längre en rädsla eller förväntan, det är ett faktum. Ryssland är i krig med det kollektiva väst, med Nato och dess allierade (men inte med dem alla: Turkiet och Grekland har sin egen position och vissa europeiska länder, i första hand, men inte bara Frankrike och Italien, vill inte delta aktivt i ett krig med Ryssland). Ändå kommer hotet om ett tredje världskrig närmare och närmare.
Alexandr fortsätter att argumentera för att det inte ens räcker för Ryssland ett fullständigt tillbakadragande från Ukraina, men det handlar om villkorslös kapitulation. Huruvida det kommer att komma till användningen av kärnvapen är en öppen fråga, förklarar Alexandr. Men sannolikheten för kärnvapen Armageddon växer för varje dag."

Om det här är tankar från en av Putins närmaste män, och en av dem som påverkar honom i hans handlingar när det gäller kriget, så står vi på randen av en kommande konfrontation mellan NATO och Ryssland, och ett kärnvapenkrig. 

Folkomröstning i Ukraina 

Ryssland ordnar folkomröstning av ockuperad mark i Ukraina, och Nato uttalar sig om att kriget nu går in i en ny fas och att detta är en upptrappning i Putins krig. Samtidigt uttalar sig Margarita Simonyan, som är en rysk journalist och chefredaktör för tv-kanalen Russia Today, på Twitter. Hon säger att det finns bara två möjligheter och alternativ i det här kriget - en seger till Ryssland eller atomkrig. Rysk statlig media ger samtidigt utryck för att valet att välja atomvapen verkar vara "upplagt" och att "alla kommer att förgöras" om väst "trycker upp oss i ett hörn". 

Global konflikt i 2022 

Serbiens President Aleksandar Vucic uttalade sig också här i september och kom med en förutsägelse om en global konflikt de närmaste par
månaderna: 

"Jag antar att vi går från fasen av en speciell militär operation och närmar oss ett stort krig, och nu är frågan var gränserna går, och om vi efter en tid, kanske om en månad eller två, kommer att gå in i en stor världskonflikt. som vi inte har haft sedan andra världskriget" 

Efter läckorna och sabotaget på Nord Stream 1 och 2 är den stora frågan om vem som står bakom, och om det kommer att föra in kriget i ett nytt och ännu mer allvarligt skeende? Det ser ut som att Serbiens president har rätt. Den här världen är på väg i en global konflikt, och något långt större än någon kan förutse.

Ryska och kinesiska fartyg utanför Alaska 

Utanför Alaskas kust har kustbevakningen observerat kinesiska och ryska fartyg. Stämmer den här nyheten, så är det ett tydligt tecken på att något håller på att ske och att Ryssland och Kina förbereder sig och gör sig klara.  

Kina/Taiwan 

Taiwans utrikesminister Joseph Wu gav klart besked om att Kina
förbereder sig för krig mot Taiwan Kina genomför fortfarande dagliga militärövningar inte långt från Taiwan, och han ser tydliga förberedelser för krig mot Kina. Men Joseph Wu är lika säker på att länder som USA, Storbritannien, Japan, Kanada och Australien kommer att stödja Taiwan om ett krig bryter ut. 

Spänningarna ökar mellan Kina och Taiwan. Kinas utrikesminister Wang Yi varnar för en stor konfrontation mellan de två supermakterna om Washington "inte ändrar kurs". 

Världsekonomin 

Det är Tuomas Malinen är verkställande direktör (VD) för GnS Economics i Helsingfors, som kommer med en varning som pekar rakt in i den tid vi lever i. Han skriver att Europa är på väg mot en total kollaps, och att vi bara kan vara veckor från det här. Han fortsätter med
att säga

"Situationen i Europa är mycket värre än vad många förstår. Vi står i grunden på randen av ytterligare en bankkris, en kollaps av vår industriella bas och hushållning, och därmed på randen av våra ekonomiers kollaps. "

Tyskland upplever den värsta inflations krisen sedan "The Weimer Republic" (1919-1933). Många andra europeiska länder upplever det samma, men Tyskland är tänkt att vara "klippan" i Europa som andra länder kan vara beroende av. Det här är inte bara en vanlig inflation som kommer och går, men något som pekar på något mer allvarligt. Om Tysklands producentpriser fortsätter att stiga med samma fart, så kommer landet att ha ökat med 100 % vid samma tidpunkt vid nästa år. 


Dystra utsikter för världsekonomin 

Påven har beslutat att flytta alla sina likvida tillgångar till Vatikanbanken senast den 30 september 2022. Det är något som ser ut till att ha allt med den globala finansiella situationen att göra. FedEx CEO går också ut och varnar och förväntar en världsvid ekonomisk recession. Sedan är det allt fler av Wall Streets största investerare som fortsätter att se mardrömsscenario för den amerikanska ekonomin. Just nu upplever vi historiska räntestigningar och en inflation som bara går uppåt. Samtidigt så faller pundet drastiskt och den globala valutan är i fritt fall.

Det är med andra ord varningar om mörka moln på den finansiella himlen. Vi är bokstavligt talat på väg till en kollaps av vårt nuvarande ekonomiska system, som banar väg för ett nytt antikristligt som kommer användas i vedermödans tid. 

En ny världsreligion 

En annan jättestor nyhet här i september, som både bekräftar den tid vi lever i, och det religiösa Babylon som kommer att få sin storhetstid i den första perioden av vedermödan. Det är påven som officiellt nu har infört och etablerat en ny världsreligion: Chrislam. Chrislam är en blandning av kristendom och islam, och är höjden av synkretism och religionsblandning. Skökokyrkan är klar till att inta sin position för vedermödans tid, en världsreligion är på väg att ta sin plats och påven är klar till att vara representant för denna skökokyrka. 


Israel vill ha en tvåstatslösning 

FN har precis avslutat sin 77 generalförsamling och för första gången har en israelisk premiärminister uttalas sig om att Israel nuär klar till en tvåstatslösning med en palestinsk stat! 

Det här är en profetisk nyhet av dimensioner och att den precis händer just nu är otroligt! Bredvid dessa andra otroliga nyheter de sista dagarna, har vi alltså Israel som nu bekräftar att man stödjer ett delande av landet Israel. Vem kommer att dela landet och vem kommer att stå för "avtalet med de många"?

Yair Lapid, Israels premiärminister, som precis har delat den profetiska nyheten att Israel nu stödjer och arbetar för ett delande av Israel och en tvåstatslösning säger: 


"Den framtida palestinska staten som kommer att finnas bredvid Israel måste vara fredlig och inte terror baserad, sa premiärminister Yair Lapid till FN:s generalförsamling på torsdagseftermiddagen, strax innan han återvände till Israel. Om det villkoret är uppfyllt är den bästa vägen framåt "ett avtal med palestinierna baserat på två stater för två folk", sa Lapid. Detta "är det rätta för Israels säkerhet, för Israels ekonomi och för våra barns framtid." 
Allt pekar på en avslutning av denna tidsålder och vedermödans början. Det är profetiska tider, och samtidigt är det också tider av vederkvickelse för Guds folk. I dessa profetiska tider får vi räta våra huvuden, för nu nalkas vår förlossning

Ni har delat mitt land 

Joel 3:1 -För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 ska jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk.” 

Även om det här är en profetisk nyhet som visar på den tid vi lever i, så är en sådan beslutning långt i från Guds vilja. Efter vedermödan, när nationerna och hedningarna kommer att bli dömda innan1000-års rikets början, kommer Herren att döma nationerna för att de har delat Israel, Herrens land. Men kartan kommer att ritas om och Israels gränser kommer då att vara helt andra än den de är i dag. Israel kommer att få precis det land och område som Herren har bestämt. 

Avslutning 

Är det någon som längre tvivlar på att alla dessa ting som sker är förberedelser till vedermödans tid? Kan vi längre vara i tvivel om att dessa händelser pekar på församlingens avslutning och vårt kommande hopp?

Även om september var unik, så är min tro att det här kommer att fortsätta. Till den dag då Herren hämtar oss hem, kommer dessa nyheter att vara en del av vår vardag, där osäkerhet om krig, ekonomisk krasch, våldsamma naturkatastrofer är det som fyller överskrifterna i tidningen. Födslovåndor är en del av det som måste ske, och desto mer att vi närmar oss den avgörande tiden, kommer dessa att ta till i kraft och styrka. Men var vid gott mod, för Jesus kommer mycket snart tillbaka. 

Blås i basun, Herre

“Blås i basunen Herre, och låt mig få höra dess ljud. Låt mig få höra det ljud som vittnar om din återkomst, och min kommande härlighet. Låt ljudet höras från öst till väst, och låt det fylla himlen med kraft. Låt det bli en proklamation för ditt folk, men också för fiendens hela härskara. 

Låt denna världsmakt skaka, och låt dem få erfara att ditt folks vedermöda är slut, och att vi är ett folk dom inte längre kan nå. Låt fienden få veta, att du tänker döma den här världen, och att ditt folk är gömda i dina kamrar, bevarade från din vrede och denna vredens tid. Låt basunens ljud få bli en proklamation, som förkunnar din eviga seger över mörkret, att nedräkningen har börjat, och deras dagar är räknade.

Låt fienden få veta, att Herren har all makt i all evinnerlig tid, och att makten, äran och väldet, tillhör Dig och ingen annan. Trösta Herre ditt folk, att deras vandringstid är slut. Trösta ditt folk, att vi aldrig någonsin kommer att vara åtskilda igen, förenade för evigt i din oföränderliga kärlek. Trösta ditt folk, att allt är iordningställt och klart, att borden är dukade och bröllopsfesten kan få sin början. 

Kom och ta mig till en plats, där inte mörkret kan nå mig. Kom och ta mig till den plats, där ingen sjukdom och plåga kan nå min kropp. Ta mig till den plats, där varje del av min kropp är genomsyrad och omsluten av din härlighet och kärlek. Till den stad, där gräset, blommorna och träden sjunger, och tillber skaparen över allt. Där man kan höra de eviga tonerna, lovsånger som ingen människa någonsin har hört. Blås Herre, blås, och låt det ljuda.” 

Jesus kommer snart!