tisdag 30 augusti 2016

Pekar tecken i himlen på vedermödans början?Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syn-tes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.

Använder Gud stjärnor och planeter för att kommunicera med oss, och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma? (1 Mos 1.14) I Johannes uppenbarelse hittar vi en profetia, som talar om ett tecken som ska visa sig på himlen under vedermödans tid. Där får Johannes får se en ”kvinna som har solen till sin klädnad, och som är havande och i födslovånda”.

Stort tecken

Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen

Johannes får alltså se ett stort tecken på himlen. Det grekiska ordet för ”stort” är "megas", och har betydelsen stort, omfattande, mäktigt och storartat. Det är samma ord som Jesus använder när han ska beskriva den stora nöden, 3.5 år in i vedermödan. Tecknet betyder alltså något som är ”väldigt tydligt och uppenbart” – och är samtidigt ett tecken som ska peka på avgörande händelser i vedermödans tid.


Kungen föds på Rosh Hashanah, den 23 september 2017

Den 23 september 2017, som samtidigt är den judiska högtiden Rosh Hashanah, har vi en kombination av stjärnor som på ett mäktigt sätt bekräftar det tecken som Johannes ser. Det kan alltså vara något som Herren vill säga till oss, och kan vara ett tecken som pekar på ändetiden. Denna händelse är samtidigt en något helt unikt, och något som inte kommer att återupprepa sig igen i mycket lång tid.  

Då kommer vi uppleva kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen, som då är vid hennes vänstra axel. Kvinnan har månen under sina fötter, och hon har tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon föder samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, då den är den största planeten i solsystemet.

Jungfrun är gravid i nio månader

En normal graviditet för en gravid kvinna är mellan 38 och 42 veckor, och är samma tid som kvinnan är gravid i Upp kap 12. Planeten Jupiter kommer i tiden runt 2016/2017 att cirkla runt i ring, och kommer att vara ”inne i kvinnan” i cirka 9 månader och 20 dagar, eller 41 veckor, innan dess att ”kungen blir född” och Jupiter kommer ut kvinnan igen. 

Det här är alltså jungfrun som föder konungen. En symbol på Herren som bildligt talat ”föds” en andra gång, och som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.    

Kronologisk ordning med inlagda paranteser

När vi försöker att placera detta tecken i vedermödan, kan vi tolka det på två olika sätt. För det första kan det vara ett tecken som pekar och placerar år 2017 till att vara mitten av själva vedermödan. Kaptitel 12 i uppenbarelseboken, innehåller händelser som utspelar sig efter 3,5 år inne i vedermödan, och precis innan den sista och avslutande delen med början av Jakobs nöd. Det skulle i så fall betyda, att vi faktiskt redan nu skulle vara ett par år inne i den sista årsveckan.

Den andra tolkningen är, att detta tecken är en av flera paranteser i uppenbarelseboken, som tidsmässigt ska placera detta tecken ett annat ställe. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av olika parenteser. Det betyder att händelsen antingen utspelar sig före eller efter det att vi läser om det, och ska därför tidsmässigt placeras ett annat ställe. Vi kan före exempel läsa om Harmageddon i Upp kapitel 16, fast vi vet att den händelsen egentligen äger rum i Kap 19 vid Jesu synliga återkomst.

Händelser som bekräftar vedermödan

Min personliga tro är, att vi på trots av kraftiga födslovåndor, och en värld i kaos och med väldigt tydliga tidstecken, att vi ännu inte är inne i den sista årsveckan.

Några av det tecken som kommer att bekräfta vedermödan eller den sista årsveckans början, är bland annat uppryckandet av församlingen, laglöshetens människa som öppet träder fram (Antikrist), ett kommande förbund mellan Israel och arabvärlden, de två vittnen som träder fram i Jerusalem och börjar profetera, de 144 000 judarna utväljs och börja missionera. Sedan, och innan vi når mitten av vedermödan kommer dessutom sigillen att brytas, som innebär både krig och död för en tredjedel av alla jordens människor.

Det är bland annat därför jag tror att denna händelse är en parantes, som därför ska placeras i början av vedermödans start.

Avslutning

Om detta tecken som kommer på himlen hösten 2017 är ett ändetids tecken, och om det är knutet till vedermödans tid, så betyder det att vi är mycket närmare denna tidens avslutning än vi tror. I så fall är vi odiskutabelt på väg mot uppryckandet av Herrens församling, och början på den doms tid där Herren ska förlösa sin vrede genom sigill, basuner och vredesskålar. Vad betyder det för dig och mig, och vilken skillnad gör det i vår vandring med Herren?

Herren söker våra hjärtan i dag, och önskar att vi ska ”få ordning på vårt hus”. Vi måste se till att våra hjärtan är nära Herrens, och att det inte finns något som är till hinder i vår relation till Jesus.

1 Joh 2:28 - Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. 

Titus 2: 11-13  - Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse - 

Johannes och Titus uppmanar oss, att låta Jesu återkomst vara det som manar och får oss till att leva ett helgat och överlåtet liv för honom. Så när Herren vänder åter, kommer han för att hämta en ren, helgad och överlåten brud som lever i förväntan till hans återkomst.


Jesus kommer snart!

torsdag 25 augusti 2016

En muslim ser fram till ett kommande tredje tempel i JerusalemHerrens tempel har alltid haft, och kommer fortsatt att ha en central roll för Israel och det judiska folket i ändetidens slutskeende.

I dag arbetas det på högtryck för uppförande av ett nytt och ett tredje tempel i Jerusalem, som är ett starkt tidstecken som pekar på profetiska händelser under den sjuttionde och sista årsveckan för Israel.

Adnan Oktars möte med judiska rabbiner

Det är den tukriska författaren och en religiös opinionsledare Adnan Oktar, som ses här på bilden tillsammans med en deligation av judiska rabbiner och politiker, som hade möte tillsammans under den muslimska högtiden Ramadan här under sommaren.

Där uttryckte Adnan sit intresse och förväntan för uppförandet av det judiska templet i Jerusalem. Rabbinen Dov Lipman, från World Zionist Organization, var en av dem som deltog i middagen tillsammans med många muslimska, judiska och kristna företrädare. Dov Lipman konstaterade att han var mycket nöjd med hans vänskap, och den ”goodwill” han upplever han får från Turkiet. Han uttryckte samtidigt att den negativa bild han hade i sitt sinne om just Turkiet, hade helt förändrats.

En tid av fred

Adnan ger uttryck för att i ”de dagar” då templet återuppbyggs, kommer det att vara i en tid av global fred. Han fortsätter med att säga, att både muslimer, judar och kristna, har många gemensamma värderingar, och det sätt som man motarbetar varandra i dag, är ett angrepp från Satan.

Adnan Oktar avslutar med att säga, att människor som i anledning och på grund av kärlek,  bör samlas för att uppmuntra till fred och kärlek.

Turkiets nya roll i Mellanöstern.

Turkiet är kanske ett av det mest intressanta länder vi kan vara uppmärksamma på just nu i Mellanöstern, med hänsyn till ändetidens utveckling och Antikrist framträdan.

Jag tror inte att det är tillfälligt när vi ser hur Turiket på en och samma gång, ingår allians med Iran och Ryssland, samtidigt med att landet stärker sina relationer med Israel, och till och med uppmuntrar till bygget av ett tredje tempel. Jag är överbevisad om, att just Antikrist eller den kommande Mahdi som den Islamiska världen beskriver honom, kommer att ingå ett 7-årigt avtal med Israel, och samtidigt ge Israel ”lov” till att bygga deras efterlängtade tempel i Jerusalem.  

Tidens tecken pekar på avslutningen av denna tidsålder, och Jesu dyrbara komma.

Jesus kommer snart!


Källa:söndag 21 augusti 2016

Bangladesh - ett land i väckelse


Samtidigt med att vi upplever en enorm förföljelse av kristna i den muslimska delen av världen, så har Herren bitit sig fast och låter väckelsens eld brinna i Mellanöstern.

Bangladesh är ett av de länder som upplever Herrens härlighet och väckelsens eld, genom att Herren möter och frälser tusentals muslimer.

Nio av tio är muslimer

Bangladesh ligger i Sydasien, och nästan helt omgiven av Indien. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige, och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Landet uppskattas till att ha cirka 160 miljoner invånare, och nästan nio av tio invårare bekänner sig till Islam, där de allra flesta är sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men också en del buddister och kristna.

Open doors bekräftar att även om landet är ett sekulariserat land och deras grundlag ger frihet att utöva alla religioner, så är stadsreligionen islam och regeringen är känd för att ge efter för muslimska påtryckningar. Sedan finns det krav att införa sharialagar i vissa delar av landet med syfte att visa att landet tillhör ”islams hus”. Det är med andra ord ett land där förföljelsen mot kristna ökar.

Ett land i väckelse

Som på många andra platser i Mellanöstern, så har Herren gripit tag i dessa människors hjärtan. Enligt organisationen Christian Freedom International, uppskattas det att cirka 90 000 människor har konverterat och gett sina hjärtan till Jesus.

En pastor, som själv har konverterat från Islam, vittnar om det verk som Herren gör i Bangladesh i dessa dagar:

”När jag började min tjänst i Kurigram, fanns det bara en traditionell kristen familj, och en annan med familj med muslimsk bakgrund. Nu är nästen 1500 troende med muslimsk bakgrund i detta område”.

Herren dröjer på grund av människors frälsning

Det är ingen hemlighet att jag längtar efter Herrens ankomst. Jag kan inte vänta till den dag då jag får se min frälsare i all sin härlighet och i all sin kraft. Uppryckandet är den dag jag kommer att förvandlas, för att vara tillsammans med min frälsare för evigt.

Samtidigt så vet jag att varje dag, varje timme och varje sekund Herren dröjer med att komma, så betyder det fler människors frälsning, som har betydelse för hela evigheten. Det är människor som blir ryckta från helvetets eld, och får sina namn skrivna i livets bok.

Herrens hjärta till den här världen

2 Pet 3:9 – Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.

Herren bekräftar detta i 1 Petrus brev, där vi får veta att Herren inte fördröjer uppfyllandet av sina löften som har med ändetiden att göra, men är långmodig, då han inte vill att någon ska gå förlorad men i stället vinna frälsning.

Herrens längtar efter sin församling, och kan inte vänta till dess han blir förenad med sin brud. Samtidigt så brast Herrens hjärta på korset för varje enskild människa, och kärleken till den här världen höll honom kvar på korset. Han törstar efter gemenskap med varje enskild människa på hela jorden.

Fortsätt be, att Herren må frälsa människor i den korta tid vi har kvar, och att Herren fortsätter att sända den helige Andes eld i den muslimska delen av världen.


Jesus kommer mycket snart

Källa:
tisdag 16 augusti 2016

Har CERN öppnat en ockult portabel dörr?


Denna bild blev tagen över CERN den 24 Juni, som är samma dag forskarna påbörjade ett nytt vetenskapligt experiment.

Det finns en stigande oro för vilket syfte CERN egentligen används till, och det man kan fråga sig när man ser den här bilden är, vilken portal CERN har öppnat den här gången?

CERNS huvuduppgift

Anläggningens huvuduppgift i Schweiz är att skapa eller hålla öppen en portal, "a wormhole", en dörr till en annan dimension, något som även förskningschefen för CERN Sergio Bertolucci, har antytt. En dimensionsportal eller wormhole är en öppning på jorden eller andra platser i universum, där man mycket snabbt, bara inom några sekunder, kan göra långa resor genom vårt universum och genom olika dimensioner.

I september 2015 öppnas denna dörr, i ett försök att utforska ursprunget till universum, mörk materia, svarta hål och extra dimensioner.

Talet 666 som logo


CERN som är en kärnforskningsanläggning som grundades i 1954, och ligger utanför Genève på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Anläggningen är ett av Europas första samarbeten inom det vetenskapliga området och har nu 20 medlemsländer. Där är Sverige är en av dom.

Organisationens logotyp har definitivt anknytningar till ockultism. Runt om ordet CERN är talet 666 skrivet. Talet 6 är människans tal, och somboliserar helt enkelt människan utan Gud i både ande, själ och kropp. Denna ogudaktiga verksamhet som CERN utför i sitt forskande bekräftar samtidigt detta.  

Shiva statyn vid CERN

Den 18 juni 2004 uppställdes en två meter hög staty utanför CERN, av den falska avguden Shiva som dansar dödsdansen som monument.

Shiva, som också kallas ”vilddjurens herre”, anses vara den högsta guden inom Shaivismen som är skaparen och jagararen av allt som är. Han rider samtidigt på en tjur, som ofta ses som ett symbol för Babylon, och samma vilddjur som skökan rider på i uppenbarelseboken. I det forna Babylon så var Ishtarportens vägar utsmyckade med bilder av lejon, tjurar och drakar som symboliserar Babylons gudomar.

Avgundens brunn blir öppnad


Upp 9:1-3 - Och den femte ängeln stötte i sin basun. Då såg jag en stjärna vara fallen ifrån himmelen ned på jorden; och åt henne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen, lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Och ur röken kom gräshoppor ut över jorden; och åt dem gavs samma makt som skorpionerna på jorden har.

L.A. Marzulli, kristen författare och forskare, som man ofta förknippar med sitt sökande efter fysiska bevis på Nefilim, jättarna i Bibeln, och hybridmänniskor (hälften människa och hälften främmande varelse) har precis upptäckt denna bisarra varelse.

Varelsen hittades av en pojke brevid en motorväg i Mexico. Efter grundiga undersökningar, visar det sig att djurets DNA inte passar på något tidigare känt djur, och att varelsen har 98,5 % samma DNA som människan. Den stora frågan är naturligtvis vad detta egentligen är? Denna varelse påminner om något som blir förlöst i uppenbarelseboken kap 9, när den femte ängeln blåser i sin basun i vedermödans tid.

Där beskrivs dessa demoner med ansikten som människors och med stjärtar med gaddar, där dom på samma sätt som gräshoppor kommer att stinga människan, och orsaka stor plåga under fem månader.

En försmak på kommande ondska

Man kan fråga sig om den här varelsen är en försmak på den ondska som kommer att bli förlöst, och kommer CERN att vara den nyckel som kommer att öppna dörren till denna avgrund där demonisk aktivitet blir förlöst över jorden i vedermödans tid?

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!Källa:

fredag 12 augusti 2016

Experter varnar för Rysk invasion i PolenExperter varnar för att en kommande Rysk invasion i Polen är närstående, och USA uppmanas till att frakta fler krigsskäpp och missiler till området.

Det ser ut som att den här världen lever på gränsen till sammanbrott och ett fulltaligt världskrig. Vi lever i en tid där bibliska profetior bokstavligt talat fullbordas inför våra ögon. Det är ingen hemlighet, att många trossyskon de senaste åren, har fått syner, drömmar och visioner, som talar om en kommande invasion från just Ryssland.

Ökade spänningar mellan NATO och Ryssland

De senaste åren har det varit en upptrappning av osäkerhet och spänningar, där en direkt konfrontation mellan Nato och Ryssland hotar, och en situation som allt mer liknar ett nytt kallt krig.

Polen är medlem av NATO sedan 1999, och Putin har ett flertal gånger varnat Polen att dom kan bli mål för ryska robotar om de upplåter sin yta för USA:s krigsrustning på det sätt som Polen har gjort den senaste tiden.

Ryssland har en öppen agenda

Det är ett 25-sidigt amerikanskt dokument ”Atlantic Council”, som råder Nato att motverka Ryssland som upprustar. Rapporten säger:

”Även om Moskva inte för närvarande har några omedelbara avsikter att utmana Nato, kan detta oväntat förändras över en natt och kan genomföras snabbt, utifrån en redan förberedd plan”

Rapporten fortsätter med att säga: ”Ryssland döljer sällan sina verkliga avsikter. Tvärtom har det proklamerats offentligt vid flera tillfällen, men i allmänhet har västvärlden valt att inte tro Rysslands dekleration, eller tro på att Ryssland kommer att genomföra det”.

Ny allians mellan Turkiet, Iran och Ryssland

Samtidigt, och jämte Rysslands aggression, ser vi en kuslig allians ta form mellan några av de länder som vi vet kommer att ha en central plats i ändetiden.

Erdogan, Turkiets president, har precis gett utryck för önska och vilja om ett nära samarbete med Iran och Ryssland, för att ”lösa regionala kriser och återställa fred och stabilitet i regionen.”Vi har tidigare upplevt länder som Ryssland och Iran hålla stora militära övningar tillsammans, som nu Turkiet också önskar att bli en del av.

Det vi upplever och ser är en koalition, och länder som i till sist kommer att ha en gemensam politisk agenda, nämligen det att gå mot landet Israel ”för att plundra och för att ta stort byte” (Hes 38:13)

Jesus kommer snart!

Källa:


måndag 8 augusti 2016

Tidstecken som ropar ut om Herrens återkomst!Kära Syskon,
Kan vi känna tyngden från den tid vi lever i? Kan vi se det kompakta mörker som sveper in över vår värld, som allt mer blir tydlig och uppenbar?

Andedräkten från vedermödans tid

Det borde vara uppenbart och klart för alla troende, att dessa tidstecken som vi upplever, inte är något tillfälligt eller förbigående, men att det vi upplever är själva avslutningen av denna tidsålder.

Vi kan märka andedräkten från vedermödans tid, som kommer allt närmare. Vi kan känna hur den andas mörker, kaos, krig. Vi kan se och känna början på det, som kommer att få oanade proportioner, och som kommer att utveckla sig till något den här världen aldrig tidigare skådat eller upplevt. Jesus kännetecknar denna tid, av en så stor vedermöda, vars like aldrig någonsin kommer igen, varken före eller efter.  

Tecken som talar sitt tydliga språk

Nationerna reser sig och gör sig klara för krig. Världens elit har redan tytt tidens ande, och söker skydd i jordens inre. Det ekonomiska systemet, där tillståndet är långt värre än det nyheter och media berättar skakar, och får världens börser till att vara allt ännan än stabila.

Naturkatastrofer som talar sitt tydliga språk, där naturen bokstavligt talat ropar i födslovånda, och sträcker sig efter Herrens återkomst och dess nya födsel. Våld och terrorism, som blir allt mer vanligt och en del av vår vardag, sprider skräck och fruktan hos den normalt trygga människan. Rykten om krig blir allt starkare, och länder upprustar och gör sig klara, om någon skulle ta det förödande steget.

Mitt i detta kaos

Mitt i detta kaos som råder, så söker Herren våra hjärtan. Det som händer just nu måste komma, och är en del av den tid som är på väg över vår jord.

Herren drar i våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. I väntan på Herren, så önskar han att vi ska leva ett heligt och överlåtet liv inför honom. Ditt hjärta är alltavgörande i förhållande till din frälsning, uppryckandet, och i din vandring med Jesus. Om du inte har överlåtit, eller om du har delat ditt hjärta med den här världen, så kan du sträcka dig ut efter Herren och han vill hela, upprätta och dra dig nära Herren på nytt. Det finns en plats för dig, där du kan dra när till honom. Det finns en plats för dig nära hans hjärta, där Herren önskar att tala, välsigna och lägga sin hand på ditt liv. Det är bara i Herrens närhet, att han kan förvandla och röra vid våra hjärtan.

Här är mitt hjärta

Här är mitt hjärta Herre - Jag lyfter upp det, ger och överlåter det till dig. Omslut det och håll det i din hand. Tala till det i sanning, och låt det vara oberört av den här världen. Låt inte bitterhet, besvikelse eller den här världens ande slå rot eller få någon ingång i mitt liv. Gör strömmar i öknen, och låt varje torr plats i mitt hjärta få uppleva din livsgivande flod.

Här är mitt hjärta Herre -Jag har inte så mycket jag kan ge dig, men det lilla jag har, ger och överlåter jag till dig. Låt mitt hjärta vara ett välbehagligt offer på ditt altare, och låt det vara en välbehaglig doft inför ditt ansikte. Låt mitt hjärtas åtrå stå till dig, så du blir den jag längtar, hoppas och sträcker mig efter.


Här är mitt hjärta Herre - Du har stulit det med en enda blick, och nu tillhör det dig. Du är mitt hjärtas utvalda, min första kärlek och mitt allt och ett. Låt din heliga eld förtära, och bränna bort allt som inte är dig välbehagligt, och låt mitt hjärta vara rent och avskilt för dig. Allt jag är, är jag i dig, och allt jag behöver, finns i dig. Mitt hjärta är helt beroende av dig, och det du har gjort för mig.

Här är mitt hjärta Herre – Du känner mitt hjärtas tankar och min innersta längtan. Bevara mina tankar i dig, och låt mitt hjärtas ögon se dig ännu tydligare och klart. Låt mina inre ögon se korsets kraft på nytt, och låt mig se din tomma grav. Låt aldrig mitt hjärta tvivla på din nåd eller kraften i ditt förlösande blod. Låt ditt ord vara djupt rotat och planterat i mig och låt det bära frukt.

Här är mitt hjärta Herre – Du förvandlade mitt hjärta och gav det liv. Låt det under du har gjort i mitt hjärta bli synligt för den här världen. Låt det få vara en plats för din rättfärdighet, glädje och frid, och låt det vara en bägare som flödar över med din villkorslösa kärlek. Du är min, och jag är din. 

Här är mitt hjärta Herre – Med en avundsjuk längtan längtar du efter att göra det till ditt. Jag håller ingenting tillbaka men ger det till dig på nytt. Ta det, omslut det och håll det nära ditt eget hjärta. Låt ditt hjärtas rytm bli min, och låt det du känner, vill och önskar få bli en del av mitt. Du är mitt hjärtas längtan, allt jag hoppas, önskar och vill. Mitt hjärta tillhör dig min konung, min mästare och Gud.

Jesus kommer snart!

fredag 5 augusti 2016

Kungarna från öst reser sig
Ta gärna del av det senaste inlägget på hemsidan "Jesus kommer snart", som handlar om ”Kungarna från öst”, och det profetiska uppfyllande vi upplever i dag:


Ändetidens mäktiga arme

Upp 16:12 - Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

När vi i dag upplever ökade spänningar mellan Kina och USA, och när vi ser Nordkorea som genomför kärnvapenprov och fortsätter att hota omvärlden med kärnvapen, så är det vi upplever ett förstadie till uppfyllande av Bibliska profetior.

I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel. Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”.

Kina och Nordkorea

Kungarna från öst har en viktig roll och del i det profetiska ordet, och under den sista årsveckan.

Genom flera år, har Nordkorea kontinuerligt hotat USA och omvärlden med en kärnvapenattack. För ett par dagar sedan beordrade Nordkoreas ledare högsta beredskap när det gäller att trycka på knappen, och utlösa kärnvapen. Men det är osäkert hur avancerat landets kärnprogram verkligen är.

Vi har samtidigt igenom flera år, upplevt en maktkamp mellan Kina och USA. USA har i flera år varnat för en väpnad konflikt, och bägge länder har trappat upp militär aktivitet i tillfälle av en konfrontation.

Avslutning

Denna upptrappning som vi ser just nu är inte något tillfälligt, men en del i dessa profetiors uppfyllande. Till sist, handlar det om landet Israel som denna jätte arme kommer att dra ut emot, för att tillsammans med Antikrist en gång för alla tillintetgöra det judiska folket. På sin väg mot Harmageddon är denna arme förödande, och kommer att orsaka stora förluster av människoliv.

Vi är med stormsteg på väg mot denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!


måndag 1 augusti 2016

Uppdaterad: Är Obama USA:s sista president?


Uppdaterad 21/1-2017

Även om den här profetian har stämt och passat in på föregående presidenter, har Trump precis blivit vald och insatt som den 45:e president  i USA, och Obama blev med andra ord inte USA:s sista president som profetian antydde. 

Något som är intressant med denna profetia, är att även om den inte upplyser om fler presidenter efter Obama, så ser han efter denna, en stad i ruiner där Antikrist träder fram och tar över makten. Vi får se hur länge Trump får lov att vara president, och tiden får visa hur nära vi är Antikrist framträdande. Herren har tiden och ändetidens utveckling i sin hand. 

Val i USA


Den 8 november är det val i USA, där landet får en ny president. I ett av mina allra första inlägg på hemsidan, ställde jag frågan om Obama är USA:s sista president någonsin?

Det finns många bröder och systrar som upplever att de får visioner och profetiska tilltal om just detta. När jag skrev det förra inlägget tog jag utgångspunkt i en profetia, om just Obama som USA:s sista president. Hela inlägget kan läsas här:Martial/Marshall Law

Det finns något i USA som heter ”Martial law”, och det kan just vara det som får dessa profetior att gå i uppfyllelse, som gör att Obama kommer att fortsätta som president.  

Martial law (militärt undantagstilltsånd), är en uppsättning lagar som sätts på plats vid speciella tidspunkter. Om det skulle uppstå ett särskilt tillstånd i ett land, som exempelvis ekonomisk kollaps, jordbävning, upplopp och kaos eller krigstillstånd, så är det just dessa lagar som gäller och de vanliga sätts ut ur funktion. Presidenten kan då vid ett särskilt tillfälle eller vid en bestämd situation utlösa Martial law, och då kommer Obama att fortsätta som President, till dess att han själv bedömer att normal lag kan återupptas.

Obama kan använda Martial law för att fortsätta

Det finns flera röster i USA som påpekar att chansen finns att Obama kommer att använda Martial law, för att fortsätta som president. Bland annat Dr. Ben Carson, och republikansk president kandidat uttalar sig:

”Utbredd anarki som griper tag i landet, kan var skäl nog för Obama-administrationen att tillkännage genomförandet av krigslagar och upphävandet av vissa, om inte alla av amerikanarnas grundlagsskyddande rättigheter – inklusive rätten att rösta och hålla nationella val”

Carson konkluderar, att på ytan kan detta verka otroligt, men inte alls omöjligt. Carson pekar samtidigt på att det stigande hotet från Islamiska staten, eller den amerikanske ekonomin kan vara det som gör att detta träder i kraft.

Andra saker som kan påverka det amerikanska valet men också resten av världen, är naturligtvis om Herren väljer att vända åter för att upprycka sin församling, och vedermödan får sin början. I en sådan situation, vill Martial law bli införd automatiskt, och USA skulle från den dagen bli allt annat än det den är i dag.

Avslutning

Obama har tidigare gett uttryck för att han gärna vill fortsätta som president, om inte lagen var i vägen för honom. Tiden får visa, om det profetiska ordet som har kommit genom flera syskon kommer att fullbordas, och om Obama blir USA:s sista president.

Herren har allt i sin hand, och vi kan förtrösta och lita på att Jesus har hela ändetidens utveckling under kontroll.

Jesus kommer snart!

Källa: