lördag 25 juni 2022

En välsignad sommar I Herren – Jesus kommer!

 


”Det vi upplever just nu är bara en glimt och ett varsel av det kommande mörkret. Vi ser en föraning av det i horisonten, och jag vill gärna dela något av det, som vi kan se är på väg”

När forskarna i början av året satte ”domedagsklockan” till 100 sekunder i midnatt, så tror jag faktiskt att det var en underdrift. På bara ett halvt år har världen förts in i ett ännu farligare skeende, där alla varningssignaler blinkar och prognoser varnar för sammanbrott. Men när den här världen ropar ”100 sekunder kvar”, som är en varning för att vi närmar oss midnatt, så kan det se ut som att den kan vara mer profetisk än Guds församling många gånger är.

Detta inlägg är samtidigt delat på hemsidan ”Jesus kommer snart”

Hur är det med Guds basun

På Flammor, Holger Nilssons hemsida, delade en kvinna en dröm om ett kommande krig och en invasion av Sverige. Systern kommer sedan med följande uppmaning:

”Hemma, på kvällen, får jag veta att larmprovet hade skjutits upp en vecka med hänsyn till nationaldagen. Hur illa är det ställt med oss egentligen? Jag drar parallellen: Hur är det med Guds basun? Lyssnar vi när den ljuder till varning och bättring, när tiden är slagen? Eller håller vi för öronen för att vi har fullt upp med att njuta av världslig fröjd? Och än värre, vaggar vi in människor i en falsk trygghet, som att "Herren kommer inte så snart"? Jesus sade: "Men vaken alltjämt och bedjen, att I mån kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen". Luk 21:36”

Jag är enig med vår syster i Herren. Hur är det egentligen med Guds basun? Uppmuntrar och varnar vi för den tid som ligger framför? Herrens Ande talar och vädjar till sitt folk om den tid vi lever i, och den som har öron må höra vad Anden säger till församlingen.

Kan vi tyda tidens tecken

Luk 12:56 – Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?

Man kan leta förgäves efter ord i skriften som hävdar att den troende inte ska känna eller tyda den tid de lever i. I stället ser vi att Herren irättasätter dåtidens religiösa ledare som inte var vakna för Jesu messianska komma. De människor som kände till Guds löften, hade lyssnat till profeterna och skulle höra Guds röst, kände inte igen honom och kunde inte tyda den tid de levde i. Dom hade alla förutsättningar, men kände inte igen den utlovade Messias, när han väl stod framför dem. Dom förkastade Messias utan att veta, att Israels besökelses tid var just då. 

Den helige Ande önskar att vi ska känna tiden vi lever i och önskar att uppenbara den för oss, så vi kan se och förstå, att dessa tidstecken vi upplever, pekar på att vår förlossning står vid dörren.

Det tredje världskriget

Vi upplever ett krig i Europa som på inga sätt ser ut till att ta slut. Samtidigt som Europa förser Ukraina med fler vapen, så förstärks konflikten mellan Ryssland och USA/Nato. Hela världen lever i fruktan för att det kommer att utveckla sig till det krig vi upplever i Uppenbarelseboken, det tredje världskriget. En rysk general har här för nyligt uttalat sig om att Ryssland är i full gång med att förbereda ett stort krig, som också innebär Nato. 

Ryssland och Kina har flera gånger gett varandra och världen bekräftelser på deras vänskap och förbund. Inne i vedermödan, tror jag att vi kommer att få ett uppfyllande av många av de utombibliska profetior som talar om en rysk och kinesisk attack mot USA. USA:s storhetstid kommer att sluta, där krig och naturkatastrofer kommer att upplösa landet. En tid av dom kommer att gå ut över Amerika.

Israel och GOG kriget

Min personliga tro är att efter uppryckandet kommer nästa profetiska händelse att vara GOG/Magog kriget, där en allians av arabländer helt oväntat anfaller Israel. Irans kärnvapenhot mot Israel är större än någonsin. Ryssland har på det sista vänt sig mot Israel och kräver att Israel ska ge upp Golanhöjderna. Ryssland har samtidigt utfört en väpnad attack mot Israel, när Israel utförde ett militärt uppdrag i Syrien. Vi ser också tydliga tecken på att profetian om Damaskus närmar sig ett uppfyllande:

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I den absolut sista tiden kommer det att utspela sig fruktansvärda händelser som kommer att skaka den här världen. En av dessa händelser och profetior berör staden Damaskus i Syrien. Damaskus har haft en stor roll och har varit vittne till cirka 5000 år av människans historia. Det var bland annat på vägen till Damaskus som Herren uppenbarade sig för Paulus, något som inte bara förvandlade Paulus liv, men som präglade hela kristendomens historia.  

Ännu en gång kommer Damaskus att spela en betydande roll, men denna gång i ändetiden. Det visar Herren, då han har en särskild profetia till både Damaskus och för det syriska folket. I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Global hungersnöd

Vi upplever en matkollaps, på ett sätt vi aldrig tidigare har upplev förut och världen upplever en desperat brist på mat. Världens ledare varnar nu öppet för att en världsomspännande livsmedelskris är på väg! Den är orsakad av både krig och av klimatkrisen. Det här kommer som en ytterligare katastrof i en tid när klimatförändringar och covidpandemin lett till att läget var det värsta sedan andra världskriget. WFP – World Food Program, har precis utgett deras årliga ”Global Report on Food Crisis – 2022”. Den konkluderar att cirka 180 miljoner människor I 40 olika länder, är påverkade av matosäkerhet, som kan leda till undernäring, hunger och svält. Vi som känner det profetiska ordet, vet att det bara är början.  

Matpriser stiger våldsamt, och millioner av människor riskerar att dö av svält. Så det vi ser är en kombination av tomma mathyllor, en skyhög inflation och försyningskedjor som brister. Naturalnews upplyser samtidigt att hela världen i princip bara har 3 månaders förråd av mat, så i det tillfälle att produktionen upphör, så har mänskligheten i princip ingenting att äta efter 90 dagar.

En världsreligion


Vi har tidigare
uppmärksammat Påvens initiativ, som går ut på att samla alla världsreligioner under samma tak. Initiativet heter ”Abrahamic Family house”, som kommer att vara ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligionerna. Huvudkvarteret för detta interreligiösa initiativ kommer att ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern, och ser ut att vara klart till invigning här i september i år. Påven som står bakom detta initiativ, visar tydligt att skökokyrkan intar sin plats i ögonblicket och förbereder sig för den avslutande tiden.

Det tredje templet

Genom flera år har vi upplevt hur Israel gör stora förberedelser för att bygga det tredje templet. Det betyder att det i princip är klart att byggas på väldigt kort tid när man först går i gång. Detta är alltså ett stort tecken på att vi närmar oss vedermödans tid med hast. 

En av de senaste nyheterna är att det går undan med att finna en tredje kviga, som kan användas till aska för att få den högsta av stadium av renlighet, så att judarna kan använda och ta sig in i det heliga templet. Om inget händer och allt går som det ska, har vi inom ett halvt år tre röda kvigor som är klara att användas i förbindelse med det kommande templet. Vill man läsa mer om Israels profetiska resa och tempelbygget, kan man ta del av det här.

En världsregering – NWO


Experter är ganska eniga i att det bara är en tidsfråga innan nästa virus hotar världen. Därför ska WHO försöka att framskaffa en nu
pandemikonvention, som ska motverka att en ny lokal smittspridning inte får globala konsekvenser. 25 av världens premiärministrar och presidenter har påkallat behovet för en internationell pandemireglering eller ”pandemic treaty” som det heter. Ett globalt samarbete för att bemöta globala utmaningar. Därför behöver man ett nytt globalt organ, som kan vara med till att straffa, tillrättavisa eller belöna nationella regeringar, i förhållande till om de överhåller dessa globala regler. 

Här i juni fortsätter man dialogen för att utveckla detta ”pandemifördrag”. Det här pandemifördrag betyder helt enkelt att världen ger WHO nycklarna till en global regering, som också kan innebära och inkludera en plan för obligatoriska, universella digitala pass och ID-System. Vi är på väg mot en global regering och vilddjurets märke!

En global världsvaluta och ett nytt ekonomiskt system

Pippa Malmgren, som är en globalist och elitist. Hennes far var rådgivare till Richard Nixon och hon har varit rådgivare till presidenter. I april höll världsregeringen toppmöte och Pippa gjorde ett uttalande som bekräftar det som många har rapporterat i lång tid – ett nytt globalt ekonomiskt system är på väg och ett kontantlöst samhälle är runt hörnet!

Pippa uttalar sig:

“We are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I’ll say this boldly, we are about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one; the new accounting is what we call blockchain… It means digital, it means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what’s going on.”

Pippa säger att vi är på väg mot dramatiska ändringar i den ekonomiska system vi känner till, där vi är på väg att överge det traditionella systemet med pengar och redovisningar för att införa ett nytt. Det här är digitalt, som betyder att man kan ha kontroll över varje enskild transaktion som sker i ekonomin, som ger mycket större klarhet över vad som händer.

Det här är inget annat än första steget mot vilddjurets märke, som är uppkopplat till detta system, som gör att all kontroll och redovisning måste ske med hjälp av vilddjurets märke. Vi är med rasande fart på väg mot Uppenbarelseboken kap 13.

Pest och farsoter

Pest och virus kommer att vara en del av ändetiden, som kommer orsaka millioner av människors död. För ett tag sedan varnade Bill Gates om att världen inte har sett det värsta av covid, och att vi kan förvänta ännu mer dödliga och aggressiva varianter. Här är några nya och gamla varianter som världen måste förhålla sig till just nu: 1. Oförklarlig Hepatit mot barn. 2. Japansk encefalit 3. Ebola 4. Influensatyp H3N8 5. Mystiskt virus som slår ihjäl hästar i Colorado 6. Apkoppor sprider sig runt om i världen

Avslutning

Förra veckan delade en syster, under synonym ”S”, en stark profetisk dröm som hon delade med oss. Den vill jag gärna uppmärksamma och dela igen:

”I natt drömde jag en väldigt kort men stark dröm! En man i en kyrka/församling reste sig upp och sa: ”Så säger Herren Gud: Tiden är inne för min ankomst”. Så kom ett dån/skakning, och jag vet inte om jag vaknade just då eller, om jag fortfarande drömde, men det kändes såå verkligt för jag tänkte: oj, är det dags nu? Och så bara låg jag där och väntade på att min kropp skulle förvandlas. Men inget hände. /S”

Jag tror att det är precis det som Herren talar i den tid som är. Det är ett starkt, tydligt och klart budskap: ”Tiden är inne för min återkomst”! Det betyder att tiden är inne för brudgummens återkomst, och för ett uppfyllande av Joh 14, där Herren lovade att vända tillbaka för att ”hämta oss till sig, för att vi ska vara där han är”.

Vår älskade brudgum kommer och han kommer snart! 

Hemsidan håller uppehåll med inlägg, men inte för kommentarer och uppdateringar av händelser och tidstecken ute i världen. Om Herren dröjer kommer nästa inlägg i början av augusti. 

Jag önskar var och en välsignad sommar i hoppet av Herrens tillkommelse.

Mikael

lördag 18 juni 2022

Ryssland proklamerar att apokalypsens fyra ryttare är på väg

 


Kära Syskon,

Som jag har skrivit många gånger förut, så händer det väldigt mycket just nu på en och samma gång, och därför kommer det regelbundna uppdateringar i kommentatorsfältet. Men varje nyhet kunde i princip få sin egen plats med ett inlägg. Det är händelser som har stor betydelse för ändetidens utveckling, och är samtidigt starka tecken som pekar på Jesu återkomst. Här har jag tagit några av dessa nyheter, vi har upplevt de senaste dagarna, och samlat dem i ett och samma inlägg. Det är profetiska nyheter i en unik och profetisk tid!

Påven proklamerar att WW3 har börjat

Häromdagen proklamerade påven att det tredjevärldskriget redan har börjat! Precis samma budskap som Ryssland tidigare har deklarerat. Påven uttalar sig: ”För några år sedan slog det mig, att vi upplever tredje världskriget bit för bit. Här, och för mig i dag, har tredje världskriget redan utropats”.

Ryssland: Apokalypsens fyra ryttare är på väg

Kan det bli mer profetiskt än det här? Det är Rysslands tidigare president och premiärminister som uttalar sig och varnar västen för att apokalypsens fyra ryttare är på väg. Det vill säga, de fyra ryttare som kommer träda fram i början av vedermödan. Det har Dmitrij fullständigt rätt i. De fyra ryttarna är snart på väg, men samtidigt är min tro, att Ryssland kommer att vara en del av den röda hästen som orsakar det tredje världskriget.

Jesu återkomst samtidigt med ”Planet Alignment”

Här den 24 juni så kan vi uppleva en sällsynt händelse, då hela 7 planeter står i rad på himlavalvet. Men även månen står också i rät linje tillsammans med de andra. Jag hittade denna video (på engelska) där vi kan ta del av vittnesbörd från olika syskon, som har upplevt profetiska drömmar om att just precis vid uppryckandet, står planeter i rad. Det är ju ganska intressant med tanke på juni som både har en fullmåne på pingst den 15 och sedan planeter i rad den 24 juni.

Jag delar här några av dessa vittnesbörd:

”Det var 7 år sedan jag fick denna dröm. Det var en varm sommardag på stranden, och jag kommer inte ihåg vilka planeter det var tala om. Men planeter stod i rad. Himlen och en dörr öppnades upp och människor blev uppdragna mot himlen. Sedan föll stjärnor föll sedan mot jorden.”

Det var mörkt utanför och jag såg upp mot himlen. Jag såg planeter som stod i rad med varandra. Sedan såg jag utanför och jag såg dessa människor som kom upp från gravarna. Jorden sprack och människor kom upp ur dem. De såg inte döda ut, men var rena och fina. Det här var alltså de dödas uppståndelse, och det var massor av människor”

Kina är nära en invasion av Taiwan

Ni kommer säkert ihåg i förra inlägget, där jag delade vittnesbördet från en kvinna som för 7 år sedan fick en vision av Herren, att i förbindelse med Jesu återkomst, blir Taiwan invaderat av Kina. Hun fick orden: ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”. Det upprepade sig tre gånger.

Häromdagen tog jag del av följande intressanta nyhet. Det är Kina som har utlöst ett dekret om ”en särskild militär operation” i Taiwan. Detta dekret skulle träda i kraft omedelbart. Om det stämmer så kan det vara en bekräftelse på, att vi närmar oss uppfyllandet av denna profetia. Vi närmar oss alltså både Jesu återkomst och en bekräftande invasion.

Avslutning

2 Pet 1:19 - Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Nästa vecka kommer att bli mitt sista inlägg, innan hemsidan håller semester här i juli. Men fortsätt gärna att dela det som Herren visar er och lägger på era hjärtan. Det profetiska ordet är en fackla på vår vandring, som lyser upp i det mörker vi upplever omkring oss. Dagen är på väg att gry, och Herren, den klarar morgonstjärnan, går snart upp i våra hjärtan. Jag hoppas och ber för att var och en känner sig styrkt i sin vandring med Herren. Det är en välsignelse att tjäna och vaka i den tid vi lever i, men vi behöver kraft för att kunna gör det som Herren ber oss om. Låt oss be och lyfta upp varandra i bön inför Herren. Det är bara i och genom Honom att vi vinner seger och kan fullborda vårt lopp.  

Herrens rika välsignelse

Mikael

 

 

 

lördag 11 juni 2022

Sätt trumpeten vid din mun och blås alarm!

 


”Världen och skökokyrkan förbereder sig för den elfte årsveckan, men Herrens väntande församling förbereder sig för den sista basunens ljud.”

Blås alarm

Joel 2:1 - Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg

I 2012 talade Herren till mitt hjärta om sin snara återkomst. Han väckte mig ur min djupa sömn. Han talade högt, tydligt och klart, med en vädjan i sin röst. Jag steg upp ur min säng och ställde mig på husets tak. Jag satte trumpeten mot min mun och blåste alarm. Jag ropade med mina lungors fulla kraft, och proklamerade det ord han hade gett mig. Herrens budskap brann som en eld i mitt hjärta, med hopp om att någon ska lyssna och ta vara på hans ord.

Det är det ord som Herren gav mig, som jag har önskat att vara lydig mot, och det var det ordet som jag upplevde att jag skulle ge vidare. Så länge vi är på den här jorden, måste Guds församling vara salt och ljus i mörkret.

Profetiska händelser

I ett av mina tidigare inlägg citerade jag Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, som på ett mycket fint sätt uppsummerar den situation som världen befinner sig i:

"Världen står inför "formidabla" utmaningar, inklusive Covid, kriget i Ukraina och apkoppor. Vi står inför en formidabel konvergens av sjukdomar, torka, svält och krig, drivna av klimatförändringar, orättvisa och geopolitisk rivalitet"

Men innan vi har nått till det punkt vi befinner oss i dag, så har det varit en otrolig utveckling, där händelse efter händelse har fört oss till något som är helt avgörande, där det inte längre finns någon återvändo. Det profetiska ordet är överbevisande och kraftfullt och det visar sin trovärdighet genom sitt uppfyllande, till punkt och pricka.

Bara inom de senaste par år, har vi upplevt en världsomspännande pandemi, rekordhöga temperaturer, torka och global uppvärmning, katastrofala bränder och enorma mängder av flyktingströmmar. Vi har upplevt en katastrofal hungersnöd som berör millioner av människor, en rekordartat ekonomisk inflation och aktiekrascher på börsen, en mat- och energikris vi inte tidigare har sett maken till. Och till sist krig i Europa, som kan vara början på det tredje världskriget. Listan kan göras lång, men vi ser avgörande och stora tecken på område efter område.

Den 70:e årsveckan

Det för oss till den sista och fullständigt avgörande årsveckan som ligger framför oss. En tidsperiod som  är utan församlingens närvaro. Den helige Ande träder till sida, för att ge plats till en satanisk närvaro här på jorden. En ohelig treenighet tar form – Satan, den falske profeten och antikrist. 

Denna tidsålder och nådens hushållning som har varat i 2000 år får snart sitt slut, och Herren vet och känner när det ögonblicket kommer. Under årens gång, har jag ofta blivit förundrat över på det sätt som Herren bevisar sin gudomlighet på, som han gör genom att fullborda sitt ord till punkt och pricka, på rätt tid och rätt plats. Inget är tillfälligt, och Herren visar att hela ändetidens profetiska utveckling är hans och tillhör honom.

2021/2022 – Ett profetiskt år

Detta Shmita år som vi lever i, har från början varit profetiskt och avgörande. Den började på hösten 2021, och avslutas den 27 september 2022. I långt tid har Herren gett mig talet 21 och 22, i en samhörighet. Jag förstod inte varför, till dess att jag såg kopplingen till detta Shmita år 21/22. 

En ny årsvecka väntar, som mycket väl vara den sista som Daniel profeterar om i just Dan 9:27. Vi går här i höst in i den elfte årsveckan efter Israels pånyttfödelse som nation, och talet elva står för kaos och oordning. Men vem hade kunnat ana eller förutse den situation som världen befinner sig i just nu. Vem hade kunnat se det som föregår på det politiska, sociala och andliga området? Världen och skökokyrkan förbereder sig för den elfte årsveckan, men Herrens väntande församling förbereder sig för den sista basunens ljud.

Avslutning

2 Tim 4:8 – Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i försvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Jag fick smaka på den kärlek och längtan som Herren har efter att förenas med sin älskade och utvalda brud. Denna kärlek och evighetslängtan fyllde mitt hjärta. Jag fick lov till att se in i ögonen på den evige och fick märka den samma heliga eld, som en gång renade mig från syndens och mörkrets makt. Jag såg det djup och mörker som Han frälste mig från, och fick uppleva hur den mörkaste natt blev ljus. Jag längtar efter honom som frälste min själ, och jag längtar efter honom som kände mig före det att världen blev till. Mitt hjärta, mitt liv och allt som betyder något i det här livet, finns i honom och på grund av honom.

Jag vill leva, för att han lever. Jag vill vara hos honom, nära hans hjärta, för det är onaturligt för oss att vara åtskilda. Vi är skapade till att leva i hans kärlek och närhet, för evigt, för att aldrig skiljas igen. Jag har aldrig känt mig hemma i den här världen, och jag vet, att jag inte har något varigt hem här på jorden. Jag önskar att vara där han är, han som är meningen, början och slutet på mitt liv. Min Jesus lever, därför vill jag leva.

Jesus kommer snart!

Mikael

 

lördag 4 juni 2022

Pekar en närstående kinesisk invasion av Taiwan på Jesu återkomst?


”Herren gör nämligen det otänkbara möjligt på väldigt kort tid, för att förbereda sina barn och varna den här världen för den tid som ligger framför”

 

Kära Vänner,

 

Jag har tidigare nämnt Kina som en viktig pusselbricka i ändetidens utveckling. I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk armé på 200 miljoner man kommer resa sig i den yttersta tiden. En armé som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel. Samtidigt med Rysslands invasion i Ukraina, så har spänningarna mellan Kina och Taiwan ökat. Kina har redan från början gjort det ganska klart att landet tillhör och är en del av Kina.


Något som är intressant är att det nu kommer nyheter om en närstående kinesisk invasion, något som kan ha stor betydelse för hela världsutvecklingen. Samtidigt så vill jag dela en vision som en syster hade i 2015, där Herren visade henne att samtidigt med uppryckandet, sker en kinesisk invasion av Taiwan. Vi upplever att världsutvecklingen och det profetiska ordet går hand i hand, och att Herren på ett mäktigt sätt bekräftar sin återkomst.


Asiens Harmagedon armé

 Upp 16:12 - Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

 Shangai Cooperation är en militär allians som blev grundlagd 1996 av Kina, Ryssland och Kasakhstan. De två sista länderna som blev medlemmar är Pakistan och Indien som båda två är kärnvapenländer. Utan att jag har kunnat bekräfta uppgiften, så finns dom som påstår, att SCO har en armé på sammanlagt 200 miljoner soldater. Det kan i så fall vara den arme som bibeln omtalar som kungarna i öst. När texten nämner denna armé, så är det kungar i flertal. Jag har svårt att tro, att det endast kommer vara Kina som kommer att stapla denna armé på benen, men att det i stället kommer att vara en bred koalition av asiatiska och muslimska länder, öst för Israel, som drar mot det judiska folket.

 En snarlig kinesisk invasion

I mitt förra inlägg nämnde jag den ökade spänningen mellan Kina, Taiwan och USA. Kina varnar för allvarliga konsekvenser om USA skulle blanda sig i konflikten. Omvänt lovar USA att stödja Taiwan militärt, om det skulle komma en kinesisk invasion.

För nyligen har det läckts information från ett topphemligt kinesiskt möte, som bekräftar att Kina är i gång med att förbereda en militär invasion av Taiwan. Det är ”The Times of India” som avslöjar ett ljudklipp som innehåller en dialog mellan tjänstemän från Kinas militär. The Times värderar att videon, som innehåller mötets konversation, verkar ”äkta”. Man får alltid vara varsam med dessa fakta, men om det skulle stämma, så kan det vara en otrolig bekräftelse på en profetia som en syster delar.

Profetia om uppryckandet när Kina invaderar

Jag delar en video (dessvärre på engelska), där en kvinna delar en vision som Herren gav henne i 2015. När hon hade visionen, visste hon inte ens vad Taiwan var och var tvungen att slå upp ordet. Hon såg en tv-skärm med orden ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”. Denna vision upprepades tre gånger med samma budskap. ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”.

Herren talade och visade henne med andra ord, att samtidigt med uppryckandet, kommer Kina att invadera Taiwan. Det är alltså 7 år sedan denna syster fick denna vision. I dag är denna profetia högaktuell och väldigt intressant, då vi alltså upplever en eskalation av konflikten, där en kinesisk invasion ser ut till att vara närstående.

Avslutning

Det profetiska ordet ska prövas, men det är bekräftande när vi ser dessa tecken som faller samman på en och samma gång. Vi vet också att det finns profetior som talar om en gemensam attack på USA, från Ryssland och Kina. För ett par år sedan var dessa profetior osannolika, men i dag är dessa fullt ut möjliga. Herren gör nämligen det otänkbara möjligt på väldigt kort tid, för att förbereda sina barn och varna den här världen för den tid som ligger framför. Den här världen befinner sig i ett tillstånd där Jesu återkomst inte alls kommer oväntat eller som en överraskning. Tidens tecken pekar, ropar och lyser i mörkret och talar enhälligt om en enda sak – Jesu dyrbar återkomst.

Jesus kommer snart!

Mikael