onsdag 29 april 2020

10 tecken som pekar på Messias snara framträdandeJag hittade en intressant artikel på breakingisraelnews.com, som utifrån ett judiskt perspektiv pekar på tio argument som talar för Messias snara framträdande. Som vi också vet genom tidigare artiklar, finns det i dag en stor förväntan bland judarna att messias snart träder fram. Många framträdande rabbiner kommer med förutsägelser som pekar på att Messias redan är här, eller snart träder fram. Dom 10 argument är följande:

Ungdomar drar skam över de äldre – Rabbinerna lär, att i den generation då 
”Davids son” kommer uppenbaras, kommer ungdomen att dra skam över den äldre generation. Det här menas bli uppfyllt genom coronaviruset spridning, då en del ungdomar inte tar hänsyn till smittfara gentemot de äldre som är mer utsatta. Ungdomar är inte beredda till att offra social aktivitet och egna intressen, för att beskydda dom äldre.

Antal lärare kommer minska – Corona har medverkat till att många ortodoxa rabbiner har mist livet dom sista månaderna. Rabbiner menar bokstavligt talat att i tiden precis före Messias ankomst, kommer många rabbiner att sätta livet till.

Kostsamma underhåll - Vinrankan producera frukt i Israel, men den är allt för dyr. I Israel i dag tvingas jordbrukarna att förlora sina intäkter eftersom dom inte kan konkurrera med importerade produkter. Det finns samtidigt mat i landet, men på grund av isolering och utegångsförbud är det svårt att gå till affären för att handla mat. Produkten finns där – men den är inte tillgänglig.

Plötslig fattigdom – Rabbinerna lär att ”han kommer inte förrän ”perutahen” (ett litet mynt med lite värde) är borta från plånboken. Med andra ord tills människor blir fattiga. I kölvattnet på coronakrisen, upplever hela värden en global kris, där många blir arbetslösa och vi upplever en fattigdom på nytt.

Ingen regering i Israel – Rabbinerna lär att ”Davids son” inte kommer tillbaka, förrän det inte finns någon regering i Israel. Vi har tidigare haft den unika situation att det har varit tre val, men fortfarande inte någon regering. Nu har vi snart en ny koalitionsregering på plats. 

En hunds ansikte – Kännetecknet för denne generation är att den är ansiktslös, och på samma sätt som en hund. Dagens ledare tar inte själva ledarskapet och leder, men följer, som en hund i koppel som ständigt ser tillbaka på sin herre. Ledaren säger vad allmänheten vill höra, inte vad den behöver höra.

Vågor av problem – Rabbinerna pekar på coronaviruset och talar om vågor av problem. Många problem kommer fortsätta komma innan det första problemet är löst. Man talar redan om en ”andra våg” av viruset, där man inte är immun efter den första. Den andra vågen kan därmed bli värre än den första.

Brådska – Det kommer tre saker kommer för tillfället och det är Messias, ett förlorat föremål och en skorpion. Denna lockdown som har hänt så snabbt, att människor inte har haft möjlighet att förbereda sig. Brådska är nyckelordet.

Glömmer bibeln – Vid tiden för Messias återkomst kommer antalet av Torah lärare att minska och läran kommer att glömmas. I dag har alla synagogor och läsningssalar stängts och är tomma. Rabbinerna ser det som ett tydligt tecken.

Guds hämnd – Ett av de tydligaste tecken för rabbinerna är ”när Israel får hämnd” från sina fienden. Där nämns bland annat Kina, Iran och Italien – länder som är säte för den antisemitiska kyrkan.

Avslutning

Jag är skrivit inlägg sedan 2012, och det har varit en fantastisk resa i dessa snart 8 år. Men det här året har ändå urskilt sig på ett särskilt sätt. På samma sätt som att det fortfarande är väldigt tyst i många kyrkor när det gäller Jesu återkomst, har jag aldrig tidigare upplevt en så stor förväntan bland syskon som upplever den här tiden som något helt unikt. Enstämmigt talar och skriver dessa med stora bokstäver, att den tid vi väntar på är brådskande nära. Dessa tecken vi har upplevt i det nya året är också enastående, som tillsamman med det profetiska ordet är ett fantastiskt vittnesbörd på vår underbare frälsares återkomst. Våra hjärtan suckar och längtar!

Jesus kommer snart!Källa:

onsdag 22 april 2020

Netanyahu och Gantz överens om regering – ett profetiskt uppfyllande?Vi har precis upplevt att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Benny Gantz bildar en nödregering, där dom kommer att turas om som statsminister. Dom har ingått ett treårigt avtal där Netanyahu och Gantz kommer att leda regeringen i tur och ordning. Som vi vet så har Israel genomfört hela tre palmamentsval utan att har lyckats att få stöd för en regering.

Det som gör den här nyheten väldigt intressant är just rabbinen Yitzhak Kaduris gamla profetia som är knuten till Israels val och messias ankomst. Kaduris profetia blir också citerad i rabbi Sasson Hai Shoshanis bok ”The Covenant of the Persimmon”:

“There will come on the day that to ministers win the government in the land of Israel. Both their names will be Benjamin and neither of them will succeed in establishing their government or kingship.”

“On that day, know and understand that the King Messiah already stands at the doorstep and on the Sabbath afterward he will come and be revealed”.

Om man ska tolka den här profetian, så har den för det första rätt i att vi har två ministrar med samma namn (Benny heter egentligen Benjamin). Ingen av dom två kommer att lyckad med att etablera en regering, vilket heller inte har hänt. 

Sedan säger texten ”on that day”, det vill säga ”på den dagen”, som kan tolkas som att då det äntligen lyckas att bilda regering, är messias återkomst nära. 

Sedan kommer ett radikalt uttalande där det sägs, ”att på lördagen efteråt kommer han att uppenbaras”. Det kan betyda att det är nu på lördag eller lördagen efter att regeringen är på plats. 

Det här är naturligtvis min förtolkning av profetian och allt ska prövas. Men det är en spännande profetia som hittills har stämt. Kan det betyda, att det vi precis har upplevt är ännu ett tecken som pekar på att Jesu återkomst är precis runt om hörnet? En sak är dock säker – Jesus kommer mycket snart!

Mikael


Källa:


söndag 19 april 2020

Herren proklamerar att slutet och en olycka kommer!Hes 7:5 – Så säger Herren Gud: Se, en olycka kommer, en olycka ensam i sitt slag! Slutet kommer, ja, slutet kommer! Det vaknar och kommer över dig. Se, det kommer! 

I Hesekiel kap 7 profeterar Herren till Hesekiel och talar om en mörk tid och en kommande olycka. En olycka som är helt unik, och ensam i sitt slag. Han proklamerar att fristen för människan har löbt ut, att dagen är inne och slutet kommer över landets fyra hörn. Herren nämner kommande plågor som svärd, pest och hungersnöd. Han talar om ett tillstånd där maktlöshet och ångest är rådande, där människors händer sjunker ner och knän blir som vatten. Dessa ord gäller inte bara för Hesekiels tid, men det är profetiska ord för den tid vi lever och är på väg in i.

FEMA har fått makten

FEMA står för Federal Emergency Management Agency och är en myndighet i USA som sätts in vid större katastrofer och/eller krig. För första gången i USA:s historia, har alla 50 stater skrivit under på en president-katastrof-deklaration, att dom befinner sig i ett tillstånd av katastrof. Det betyder att det i princip är FEMA som har tagit över vissa eller flera delar när det gäller att ta beslutningar i kampen mot coronaviruset. Det har bland annat kommit in förslag att FEMA ska övervaka och kontrollera vad och vilka gods som lämnar landet. Det betyder att vid särskilda händelser, tar katastrofmyndigheten FEMA över, och landet blir då i princip förvandlad till en polisstat.  

FEMA Camps

Jag har tidigare skrivit om på det sätt som USA verkar förbereda större katastrofer i landet, genom att upprätta dessa ”Fema Camps”, som är placerande runt om i USA, som mest av allt liknar koncentrations eller fångläger. I dag står dom tomma, men dom är klara till att ta emot 100 000 tals människor i en akut eller krävande situation. Frågan är om inte dessa camps i framtiden kommer att användas till att straffa eller avrätta människor under vedermödan, som inte väljer att ta vilddjurets märke. 

När vi ser hur länders regeringar och ledarskap reagerar, så är det helt enkelt en generalrepetition inför det som ska komma. När uppryckandet sker, kommer vi att uppleva hur länder förvandlas till polisstater, där tvångslagar kommer att inträffa, där man får möjlighet att straffa människor som inte böjer sig för dessa antikristliga lagar och tilltag. Den samma fruktan som finns hos människor i dag, kommer finnas i långt högre grad under vedermödan och man blir villig till att göra allt för att få frid. Dom ända människorna som inte kommer att böja sig, är dessa människor som blir vunna för Kristus i denna turbulenta tid – där man ger sitt jordiska liv, för att vinna det himmelska.

Jesus kommer snart!    Källa:

tisdag 14 april 2020

Påskens profetiska nyheter!


”Profetiska nyheter i en profetisk tid”. Ja, det är så vi upplever och beskriver det som sker just nu.  Det är nyheter som bekräftar och pekar på kommande händelser eller händelser som uppfylls här och nu. Det är nyheter som visar att tusentals år gamla profetior blir uppfyllda inför våra ögon, som samtidigt är en försäkran och ett bevis för att vi lever i den yttersta tiden, där Jesus mycket snart kommer tillbaka”

Rabbi beställer en vit kappa till Messias framträdande

Dom judiska förberedelserna till att ta emot den kommande Messias fortsätter. Nu har en av de översta ledande rabbiner i Israel förberett en kappa som ska användas i en särskild ceremoni för att ta emot och välkomna Messias när han träder fram. Det är en väldigt hög förväntan till Messias framträdande just nu. Dessvärre kommer det att vara Antikrist som nationen Israel kommer att ta emot.  


7,7 miljarder människor under påsk

Judarnas påsk firas i 8 dagar, och avslutas den 16 april. Precis här under påskdagarna kom värdens befolkning upp på ett samlat antal av 7,777,777,777 människor. Det vil säga cirka 7,7 miljarder. Talet 7 står för helighet och fullkomlighet. Är det ett tecken på att människans tal är fulländat och att vi har nått det antal som vi ska innan Herren sätter igång den sista tidens stora händelser?


Den största supermåne i 2020 under påsken

Här i påsk upplevde vi ännu en supermåne som bland annat var synlig över Israel. Ganska ovanligt så upplever vi faktiskt tre supermånar i rad i månaden mars, april och maj. Alle tre sker på judiska högtider eller helgdagar - Purim, Pesach (påsk) och Pesach Sheni i maj (den andra påsken). Den största i hela 2020 är den vi upplevde under påskdagarna. När vi upplever en supermåne under just påsken, så är det för judarna ett ändetidstecken.


Netanyahu överväger att offra lamm på tempelberget

Netanyahu överväger att offra lamm på tempelberget under denna påsk, som då skulle vara första gången i 2000 år. Det är ett stort steg i ett profetiskt uppfyllande, då vi vet att det är just detta offer som Antikrist kommer att stoppa, när han övertar templet och själv gör sig till gud. Jag har dessvärre ingen bekräftelse på om själva offret ägde rum.


Avslutning

För ett par inläggs sedan skrevs följande kommentar från en läsare:

Gud talar med jämna nummer 10 gånger om dagen för mig nu. Det har bara ökat och ökat de senaste veckorna. Gud ger varningar och budskap hela tiden nu. Han ställer allt till rätta inför slutspurten nu när vi springer på upploppet med vår segerkrans”

Tack för att du delar detta uppmuntrande vittnesbörd! Herren bekräftar i dag genom personlige tilltal att tiden är nu, att Guds folk är inne på själva upploppet och segerkransen är inom räckhåll. Därför måste vi sätta vårt lit till Herren, dra när till honom och låta hans kraft bära oss över målstrecket. Det sker stora omvälvningar och förändringar i världen just nu. Ändå är det ingenting jämfört med den tid som kommer efter det att Herren har hämtat sitt folk. 

Vad behöver du för att klara den sista sträckan? På vilket sätt behöver du bli styrkt i din vandring med Herren? Han vet redan vad du behöver, men han önskar att vi sträcker oss ut och visar hur mycket vi behöver honom i våra liv. För han är just den som styrker matta händer och svaga knän. Mitt hopp och min tro är, att vi snart möts på himlens sky för att hylla, älska och tillbe konungarnas konung.

Jesus kommer snart!

fredag 10 april 2020

Segern är vunnen och dödens makt är bruten


Jes 53: 3 - Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höll honom för intet.

Där hängde han, Guds rena offerlamm. Fullständigt naken och blottad, naglad fast till korset, mitt i mellan himmel och helvete. Han kom till sina egna, men hans egna hade inte tagit emot honom. Han var oskyldigt anklagad, dömd och förkastad av den här världen.

En smärtans man

Varje sjukdom, smärta och synd, som någonsin funnits till alltifrån skapelsens fall och fram till evigheten, blev nu lagd på honom. Tyngden av den här världens synd och mörker, fick bokstavligt talat hans kropp till att vrida sig i smärta och ångest. Man kunde inte längre känna igen den man, som hade vandrat runt i Israel och gjort gott och hjälpt alla. Man kände inte igen honom som hade helat, befriat och frälst människor i deras nöd. Det syn man såg av den man som hängde på korset, var så fruktansvärt och så brutal, att man vände bort och gömde sitt ansikte. 

Han blev till förbannelse

Han hade blivit gjord till förbannelse, och han var fullständigt ensam och helt och hållet överlåten sitt lidande och sin smärta. Han hade lämnat sin Faders härlighet, ödmjukat sig för att ge sitt liv för mänskligheten. I den stund han hängde på korset, behagade det Herren att slå honom med sjukdom och lidande. Guds rena, fläckfria och oskyldiga lamm, fick bokstavligt talat smaka Guds vrede.

Varje blodsdroppe som rann från hans kropp, ropade om nåd och försoning med Gud. Det var inte spikarna som höll fast honom på korset, men kärleken till den här världen och till varje enskild människa. Det var ett fullständigt verk, och helt i genom perfekt. Han hade gett sitt liv för den värld han älskade så högt, och för varje människa som han bar i sitt hjärta. Han ropade ditt och mitt namn ut i mörkret, och förkunnade att frälsningens väg var fullbordad och klar. Det var det yttersta beviset, på en villkorslös kärlek och en villkorslös nåd. 

Korsets förvandlande kraft

Den dagen vi böjde våra knän vid korset, och oförtjänt tog emot Jesus som Herre i våra liv, var inte bara något som berörde vårt liv här och nu, men något som var avgörande för hela vår evighet.

Vi famlade i mörkret utan Gud och utan hopp. Vi var skilda från Guds kärlek, och vår öde var en evig skilsmässa, från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra, men vårt andliga liv var icke existerande. Vi var andligt döda på insidan, och bundna i länkor som man omöjligt kan bli fri från i egen kraft. Vi har levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.

Han ropade ditt namn

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut, tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst. 

När du vände dig om, och såg upp på korsets träd, som är det samma kors där blodet hade utgjutits och som hade renat ditt liv från all synd, fick du se det skuldbrev som tidigare hade anklagat och fördömt dig hänga där. Det hade vittnat och pekat på varje synd, och på varje överträdelse som du någonsin hade gjort, och den obetalda skuld du har inför Gud. En skuld som du visste att du aldrig någonsin i egen kraft eller förmåga, skulle kunna inlösa eller kunna betala tillbaka. Men det skuldbrev som förut blev till fördömelse i ditt liv, var nu naglat fast vid korset. Skulden var inlöst, fullständigt betalad och uppfylld till punkt och pricka.

Allt var förändrat

Allt var helt plötsligt förändrat. Du hade blivit en ny skapelse i honom, och var nu fullständigt ren, helgad och rättfärdiggjord. Dina gamla synder existerade inte längre, och din synd hade blivit ersatt av hans helighet och hans rättfärdighet. Fördömelsen som förut fanns i ditt liv var borta. Mörkret var utbytt med hans ljus, och den förbannelse du levde under tidigare fanns inte mer, men var utbytt med Guds välsignelse, kärlek och kraft. Du var nu Herrens älskade, kallade och heliga. 

Löften hade blivit dig givna. Löften om att han ska bära dig där du går fram, och att han ska vara med dig alla dagar till tidens ände. Löften om att ingenting från den dagen, någonsin kommer att skilja dig från hans kärlek. Men ett ord stod starkare än något annat - Nåd!

Med en önska om en god och välsignad påsk med Jesus i centrum

Varma hälsningar

Mikael

måndag 6 april 2020

Nisan 17 – Ett profetisk datum som vittnar om frälsningDet ska inte vara något tvivel om att jag tror på ett imminent uppryckande. Det vill säga, att uppryckandet är något som kan ske när som helst, utan några som helst förutgående tecken eller händelser. Herrens församling ska med andra ord leva i en ständig och daglig förväntan till Herrens komma. När det är sagt, så kan jag ändå se, att Herren är ordningens Gud. Vi kan se det i själva skapelsen, och på det sätt Herren använder olika talvärden och tidsperioder. Vi ser det också genom olika datum som Herren använder för särskilda händelser. Gud är ordningens Gud och ingenting händer av en tillfällighet.  

Nisan 17 – Herren särskilda dag

Nu närmar vi oss påsken, och det judiska datumet Nisan 17. I år inträffar Nisan 17 på lördag den 11 april, som tidigare i historien visat sig ha stor betydelse för den profetiska utvecklingen. Några av dom bibliska händelser som vi har upplevt på just den dagen är:

Jesus uppstod från dom döda på den tredje dagen. Jesus var förstlingen som uppstod av de insomnade (1 Kor 15:20). På samma sätt är församlingen också en förstlingsfrukt (Jak 1:18). Den stora frågan är, om kroppen kommer uppstå på samma dag som huvudet för kroppen gjorde det?

Det var samma dag att Noas ark stannade på Araratberget (1 mos 8:4). Den sjunde månaden, blev senare den första (2 mos 12:2).

Israelerna gick in i Egypten på Nisan 17, och exakt på dagen 430 år senare, tagna ut ur den igen.

Ett av dom största miraklen i GT ägde rum på Nisan 17. Det hände när Israel lämnade Egypten och Herren på ett övernaturligt sätt frälste israels barn från att gå under. Herren delade havet och Moses och israels barn gick torrskodda igenom vandmassorna (3 mos 33: 1-8)

Efter 40 år i öknen, lät Herren torka ut vattnet i Jordan, så israels barn kunde komma över till löfteslandet. Dagen före, på Nisan 16, upphörde Herren att sända manna till folket. Det nästa dom fick äta var av förstlingsskörden i landet Kaanan (Jos 5:15)

När Hiskia blev kung, rensade han och fick ordning på templet. Dom första 8 dagarna rensade han templet, och dom efterföljande 8 dagarna helgade han det åt Herren. Nisan 17 var den första dagen efter det att templet var helt återställt. (2 krön 29)

Drottning Esther räddade judarna från undergång. I dagarna upp till Nisan 17 har Esther en tredagars bön och fasta, och träder sedan in framför kungen på den tredje dagen. På Nisan 17, vänds handen mot Haman och han går själv under och judarna räddas. 

Avslutning

Nisan 17 har i historien visats sig vara ett datum där Herren griper in, räddar och frälser sitt folk. Han räddade israelsfolk från Egypten, och lät dom smaka förstlingsgrödan från det nya löfteslandet. Han förde sitt folk genom det röda havet och han rensade och iordningsställde sitt heliga tempel, så det stod klart till denna dag. På samma sätt som Noa befriades från arkens slaveri när den stannade på berget, befriade Herren oss från syndens slaveri flera tusentals år senare, då han uppstod från de döda med dödsrikets nycklar i sin hand. Kommer församlingen att på samma sätt uppleva befrielse från detta jordiska liv, och Herren kommer tillbaka för att frälsa oss från den kommande domen? (1 Tess 1:10) Det är ingen som vet, men vi bidar och väntar på vår frälsare och vår kommande frälsning och befrielse.

Jesus kommer snart!

onsdag 1 april 2020

Dom rika flyr in i hålor för att gömma sig mot kommande domstider!”Vi, den sista generationen, som tittar ut i världen och ser dessa ändetidstecken, frågar på samma sätt - Hur länge ska du ännu ska dröja, Herre? Herren svarar med samma tröstande ord som han gav Johannes för 2000 år sedan – ”Se, jag kommer snart! (Upp 22:12).”  

Dom rika flyr in i hålor

Upp 6: 15-17 - Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!  Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Sedan coronaviruset har gjort sitt intrång i USA, har efterfrågan och intresset efter underjordiska skyddsrum till privata rika människor, femdubblats. Människor anar apokalyptiska tider, och söker alternativa ställen att hitta skydd i tillfälle av krig, virusutbrott och naturkatastrofer. Det vi ser är ett profetiskt uppfyllande av uppenbarelseboken kap 6, där människorna, i vedermödans tid, kommer att söka skydd i hålor och bland bergens klippor, för att undslippa vredens tid som går ut över jorden.”

En krona på sitt huvud

Upp 6: 2 - Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.

Allt fler kristna knyter coronaviruset ihop med ändetidens domar. Ordet ”corona” betyder, ”en del av kroppen som liknar en krona”. När Antikrist, ryttaren på den vita hästen, intar ändetiden, har han en krona på sitt huvud. Denne krona som Antikrist kommer bära, kommer visa att han är en segerherre och rider ut för att segra. Men det är ingen krona av härlighet, nåd och ljus. På samma sätt som corona, är det en krona som står för mörker, dom och utan tillstymmelse av Gud. Är coronaviruset en del av ändetidens domar – jag vet det helt enkelt inte, men tiden får visa.

Avslutning

Martyrerna i uppenbarelseboken ropar ut till Herren, den helige och sanne –”Hur länge ska det dröja” (Upp 6:10). Det är samma rop som återkommer i den första församlingen, när de hälsar varandra genom ett välsignat, Maranata. Det är samma rop som Anden och bruden ropar ut till Herren, i ett gemensamt ”Kom”. Ropet, längtan och bönen om att Herren snart skal vända åter, genomsyrar Guds väntande folk. Vi, den sista generationen, som tittar ut i världen och ser dessa ändetidstecken, frågar på samma sätt - Hur länge ska du ännu ska dröja, Herre? Herren svarar med samma tröstande ord som han gav Johannes för 2000 år sedan – ”Se, jag kommer snart! (Upp 22:12).  

Jesus kommer snart!

Källa: