tisdag 16 december 2014

Uppryckelsens ögonblick


 
1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.

Ett av församlingens stora löfte och hopp, är att vi snart en dag ska se Jesus sådan som han är.

Har du reflekterat och tänkt över den dag, och kan vi med vårt förstånd förstå det ögonblick av nåd, då han väljer att stiga ner från himlen för att hämta oss hem? I ett ögonblicks sekund kommer han att kalla på sitt folk att ”Komma hit upp”, och i samma ögonblick kommer vi att bli förvandlade.

En mäktig kraft

I samma ögonblick som basunen ljuder kommer en kraft som vi aldrig tidigare upplevt att lyfta upp oss, och på ett ögonblicks sekund kommer vi upptäcka att vi befinner oss mitt ute i himlarymden.

Runt omkring oss kommer vi att se millioner av andra människor som upplever det samma som dig själv. Det ögonblick vi har längtat efter i så lång tid har helt plötsligt hänt och har nu blivit en verklighet. Alla människor som befinner sig där mitt ute i rymden, vet exakt vad som här hänt och helt precis vem det är som står framför dem. All uppmärksamhet är rättat mot Jesus, och våra ögon betraktar honom för den allra första gången.

Hans skönhet och härlighet

Genast kommer vi att bli slagna och överraskade över den skönhet och härlighet som möter oss. Vi vet ju att Jesus var mer än underbar, men ord och det vi trodde kan ändå inte jämföras eller beskriva den verklighet som möter oss när vi väl står där. Mänskliga ord räcker helt enkelt inte till för att beskriva den skönhet, fullkomlighet, och ljuvlighet som Jesus utstrålar.

Allt inom oss vill genast prisa honom, tillbe honom, och omfamna honom på samma gång. Vi vill jubla och prisa inför honom för hans godhet, men samtidigt också falla ner i helig förkrosselse inför hans heliga fötter. Ett ord som kommer igen på våra läpper för att beskriva hans natur och det han utstrålar är ”Helig, helig, helig”.

Tro byts i åskådning

Många tronede undrar hur Jesus kommer att vara och se ut den dagen vi kommer att få se honom. Guds ord är tydlig med att ”vi kommer att få se honom sådan som han är”.

Den dagen kommer vår tro att bytas med åskådning, och vi kommer äntligen att få se honom i alla sin härlighet och i all sin prakt. Vi kommer att få skåda honom som är kärleken, och upphovet till allt liv.

Johannes möte med den förhärligade Jesus

Johannes beskriver den förhärligade Jesus efter uppståndelse, med fötter av koppar, med en röst av väldiga vatten, och med ett ansikte som skiner starkare än solen.

Ta gärna del av detta inlägg som just beskriver den Jesus som vi snart ska se och möta på en brusten sky:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2012/08/snart-ska-vi-se-honom-sadan-som-han-ar.html

Jesus kommer snart!

fredag 12 december 2014

2015 - Uppryckelse och Vedermöda


 
Ta gärna del av det sista inlägget i 2014 på sidan Jesus Kommer Snart. Det är ett inlägg som både ser tillbaka på det år vi har haft, men samtidigt ser framåt mot 2015 som vi är på väg in i.


Efter att på ett speciellt sätt har fokuserat på tidens tecken det här året, så kan jag bara konstatera att vi lever i hög profetiska tider. I 2012 skrev jag ett inlägg som heter; En upptrappning mot vedermödan, och 2014 har inte varit ett undantag. Tvärtimot så har de senaste åren, och speciellt 2014 varit en tydlig upptrappning där vedermödans tecken har blivit allt tydligare.

Vi har i 2014 sett tydliga tecken i världsekonomin, i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, i den oroliga situationen i Mellanöstern, genom naturkatastrofer och våldsamma virusutbrott. Varje enskilt tecken, varje profetisk händelse, och Guds Andes vittnesbörd talar gemensamt om en enda sak: Jesus kommer snart tillbaka.

Vedermödan och Uppryckelsen går hand i hand

Det är inget tvivel om att vi är med hastiga steg på väg mot vedermödans tid, och själva avslutningen på denna tidsålder. Det betyder samtidigt att vi för allvar börjar närma oss, och kan förvänta att Herren kommer att hämta sin väntade och vakande brud.

Det mörker vi upplever i världen och hoppet om Jesu återkomst går hand i hand. När mörkret tilltar, ger det oss samtidigt hopp att Herren snart ska komma tillbaka för att hämta oss hem. Det är ett levande hopp om vår förlossning, och vår kommande härlighet.

Jesus kommer snart!

 

tisdag 9 december 2014

Väckelsens eld brinner i Iran


 
 
Ta gärna del i detta mycket gripande inlägg som visar på den väckelsens eld som brinner i Iran.


Samtidigt med att kyrkklockarna har tystnat efter IS framfart och genom kraftig förföljelse mot kristna i stora delar av den muslimska världen, så fortsätter väckelsens eld att brinna.

Iran är känt för att vara ett land där det är allra störst förföljelse och motstånd av kristna och evangeliet. Kristna ses som ett hot mot regimen, och nästan all form av kristendom är förbjuden. Alla muslimer som lämnar Islam i Iran döms till döden, och alla gudstjänster övervakas av säkerhetspolisen.

Väckelsens eld brinner

Det här vittnesbördet visar att man inte kan stoppa evangelietes frammarch, även i ett diktaturland som Iran. Jämte Kina, så är Iran det land som upplever störst väckelse i hela Mellanöstern, då man menar att över 1 miljon människor har blivit frälsta och förvandlade de senaste åren.

Herren har gripit tag i ett stort antal människor i stora delar i Mellanöstern, där många muslimer upplever frälsning genom evangeliets förkunnelse och genom syner, drömmar och visioner genom vilka Herren uppenbarar sig.

Jesus kommer snart!

 

fredag 5 december 2014

Kommer en ekonomisk krasch 2015?


 
Rune J som bland annat skriver på Ohlins hemsida i ”Runes hörna” delar här ett mycket intressant, men ett samtidigt skrämmande inlägg som visar på den hemliga agenda som finns med hänsyn till världsekonomin.

I dag finns en detaljerad plan med hänsyn till världsekonomin, som pekar framåt mot en finansiell kollaps på hösten 2015. Orsaken till att framprovokera denna ekonomiska krasch är att i slutänden skapa ett nytt ekonomiskt system.
Ett förspel för det som kommer

Rune visar på det förspel vi upplever just nu, och som vi samtidigt har sett under de senaste par åren. Rune skriver bland annat:
”Allt fler aktörer lämnar US-dollarn som reservvaluta och överger petrodollarn som betalmedel i oljehandeln. Om ställningen har visats sig på flera områden, exempelvis har Kina och Ryssland gjort stora handelsavtal i deras egna valutor”
Detta är året (2015) då man försöker genomföra en ny världsordning, och en ny reserv/världsvaluta. Förändringarna kommer att ske i ett accelererande tempo. Den avgörande kraschen är planerad att äga rum under september och oktober”
Världsekonomin blir aldrig mer den samma

Det är hög tid att inse att världsekonomin aldrig någonsin kommer att bli den samma igen, och att dessa kraftiga sår vi har sett rivas upp de senaste åren aldrig kommer att läkas.
Det är profetiska tider för den här världen, och har vi inte sett det tidigare är det hög tid att vakna upp och inse den tid vi lever i. Det ekonomiska systemet vi känner till, måste bryta ihop för att ett nytt ska komma till. Det är med andra ord en tydlig förberedelse för vedermödans tid och ett antikristligt ekonomiskt system. Vi är för allvar på väg mot avslutningen av den här tidsåldern där världsekonomin och tidstecken pekar mot Jesus dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

tisdag 2 december 2014

2014 - Det varmaste året i 134 år


 

2014 fick ännu en ny rekord när vi talar om förändingar i jordens klimat. De sista par åren har vi blivit vana vid våldsamma klimatförändringer som orsakar kraftiga stormar, skogsbränder, snöoväder, översvämningar och tornados.

Det är inte bara de sista höstmånaderna som har varit det varmaste hittils, men också hela 2014 blev ett nytt rekordår där temperaturen till havs och lands var de högsta på jorden sedan man började mäta temperaturerna i 1880.

Alla blir påvärkade

Alla i världen påvärkas när klimatet förändras, men det gäller särskilt de fattiga, där det ofta går ut över energi, matproduktion och vatten försörjning.

Skillnaden på många av de naturkatastrofer vi upplever i dag och dem som kommer i vedermödan, är storleken och utsträckning. Under vedermödans tid kommer många av dessa naturkatastrofer vara globala och orsaka våldsamma ändringar för livet på jorden för både djur och människor.

Bara början

Flera forskare bekräfter detta och varnar för att det helt enkelt är det som vi kan förvänta mycket mer av i en när framtid.

Det är allt samman tecken som pekar på att vi närmar oss Jesu återkomst och vedermödans apokalyptiska händelser som kommer att medföra extrema förändringar på jorden.

Jesus kommer snart!

torsdag 27 november 2014

Islamska staten


 Ta del av detta mycket intressanta inlägg från Tage Bergman, som också har skrivit inlägg på Jesus kommer snart. Här delar Tage ett inlägg om Islamska staten och den valuta de önskar införa:

På kort tid har den Islamska staten blivit en faktor att räkna med i Mellanöstern. Deras senaste idé är att skapa en egen valuta som ska gälla inom det område de kontrollerar.  Mynten kommer att vara helt i guld, silver och koppar. De avbildningar de har på sina mynt är talande. Första myntet visar en karta över hela jorden. Världsherravälde är deras mål. Sedan har vi en avbildning av ett sädesslag, det påminner om ett Israeliskt mynt. Likaså myntet med palmerna påminner om ett Israeliskt mynt. Det fjärde myntet avbildar al-Aqsamoskén vilket visar Islamska statens huvudmål, Jerusalem. Sista myntet visar Umayyadmoskén i Damaskus.

Deras mynt får mig att tänka på Upp. 13:17 som säjer att ingen ska kunna köpa eller sälja utan ett märke på handen eller pannan. Märket använder de redan. Det är profeten Muhammeds sigill som finns på deras svarta flaggor. Sigillet finns också som ett märke på handen. Blir nu valutan verklighet så kan ingen köpa eller sälja inom de områden de kontrollerar då ingen annan valuta blir giltig. Med tanke på hur Islamska staten agerat fram till idag är det inte svårt att tänka sig att bara rättroende muslimer får rätt att nyttja valutan. De försöker skapa kontroll genom sina mynt av silver och guld men det kommer inte att hjälpa dem, inte heller Israel som sluter förbund med dem.

Hes 7:19

De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.

Trots att vi inte är i vedermödan än så tycker jag mig ändå i detta se flera tecken på Vilddjuret från jorden som Uppenbarelseboken beskriver.

Upp. 13:15-17

Och det [Vilddjuret från jorden] fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

  • Islamska staten dödar med svärd den som inte tillber. (Upp. 13:10)
  • Ordet "tillbad" (proskyneō) - att nudda pannan i marken och visa vördnad.
  • Märket på handen finns idag.
  • Med planerna på en valuta kan ingen köpa eller sälja utan märket.
I dag ser vi alltså terrorgruppen, Islamska staten, med svarta flaggor uppstå vid floden Eufrat. En terrorgrupp som med profeten Muhammeds sigill på sina flaggor strider i Allahs namn. Muhammed hade på sin tid vita flaggor vid sitt krigståg. Det för mina tankar till Sakarjas och Uppenbarelsebokens vita och svarta hästar. Sakarja skriver: "Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer efter dem".

Nordlandet eller landet i norr vet vi av Jer. 46:10 att det ligger vid floden Eufrat. Att Islamska staten föddes vid floden Eufrat i Irak är ingen tillfällighet. Det går efter det profetiska ordet.

Jer. 6:22-23

Så säger HERREN: Se, ett folk kommer från landet ('erets) i norr, ett stort hednafolk reser sig vid jordens ('erets) yttersta ände. De bär båge och lans, de är grymma och skoningslösa. Deras röst är som havets dån, och på sina hästar rider de fram, rustade som kämpar till strid mot dig, du dotter Sion.

Hednafolket kommer från jordens yttersta ände. "Jorden" ('erets) betyder både hela "jorden" men också "landet", och då avses det land som Gud lovade Abraham. Det Löfteslandet sträcker sig ända fram till floden Eufrat. Så man kan lika gärna säga att det stora hednafolket som bor runt Eufrat kommer från Löfteslandets ('erets) yttersta ände, och grymma och skoningslösa är de.

Tage Bergman

söndag 23 november 2014

Kommer Israel att anfalla Iran?


 
I den redan spända situationen i Mellanöstern, så är Irans kärnenergiprogram åter igen i fokus, och skapar ännu mer osäkerhet.    
Efter flera års förhandlingar om Irans kärnvapenprogram har det i den sista veckan pågått förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. I flera år har omvärlden, och särskilt Israel utryckt bekymmer över att Iran skulle kunna använda sitt kärnenergiprogram till att ta fram kärnvapen. I 2010 uttalade Netanyahu att Iran är det största hotet mot världen.

Iran vill ha rätt till att fortsätta anrika uran och vill till och med utvidga sitt program. Många menar att det vi ser nu är en historisk överenskommelse, och att det är nu eller aldrig. Men Israel har klart utryckt att inget avtal är bättre än ett dåligt.
Iran och Ryssland tecknar kontrakt

Ryssland tecknar kontrakt med Iran om kärnreaktor, och önskar att stå som en garanti för ett kommande avtal. Där ska Ryssland förvandla uranet till bränslestavar för det Iranska kärnkraftverket Bushehr. Det är ironiskt att ett Israel fientligt land som Ryssland skulle vara en säkerhet och en garanti för Israel.
I flera år har Ryssland utryckt sitt stöd till Iran, och hävdat Irans rätt att utveckla fredlig kärnkraft. När Ryssland och Iran hittar varandra, så är det helt i linje med Guds ord, där vi kan se Israels kommande fiender. Iran kommer att vara ett av de länder som kommer att anfalla Israel i Gog/Magog kriget för att tillintetgöra det judiska folket.  

Israel drar ett streck i sanden
http://www.jpost.com/International/Exclusive-Cornered-but-unbound-by-nuclear-pact-Israel-reconsiders-military-action-against-Iran-382541

Men ett dåligt avtal med Iran, kan tränga upp Israel upp i ett hörn, där man är tvungen till en militär aktion mot Iran. Israel är omringat av fiender som vill utplåna landet Israel och tillintetgöra det judiska folket.
Netanyahu har i många år placerat den här frågan högst upp på dagsordningen, för att göra världen uppmärksam på denna hotbild. Regimen i Teheran utslungar regelbundet våldsamma hotelser mot den judiska staten. Ett nukleärt Iran är en av de allvarligaste saker som kan hända Israel. Om Iran får kärnvapen skulle livet för Israel bli mycket osäkert, och hela deras existens är hotad.

Det är osäkra tider för Israel, och vi får be om beskydd för Israel och det judiska folket.  
Jesus kommer snart

tisdag 18 november 2014

Rykten om krig i Europa


 
Matt 24:6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.
Vi ser ett Ryssland som både upprustar, utmanar och hotar västvärlden med militära åtgärder. Många menar att Putin redan är i krig med väst, och att han agerar som om omvärlden är en enda fiende till Ryssland.

Putin har precis varnat omvärlden att han inte kommer tillåta att rebellerna besegras av regeringstrupper i östra Ukraina. Nato upprustar, och EU svarar igen genom att överväga ytterligare sanktioner mot Ryssland. Sanktioner som omedelbart ser ut att vara utan effekt över för den ryska aggressionen.

Ryssland provocerar

USA gick nyligen ut med en pressmeddelelse, där man utryckte bekymring över Rysslands ökade flygaktivitet nära den amerikanska gränsen. USA påstår att man bara de senaste par månaderna har upplevt att ryska plan har observerats hela nio gånger nära amerikanskt territorium.
http://news.yahoo.com/russian-military-flights-near-us-raise-concern-221909531.html

Men det är inte bara USA som reagerar och känner sig oroliga för Ryssland beteende.
Ukraina är klar till krig

Ryssland har brutit sina löften om fred, och Ukrainas president Petro Porosjenko är klar till en militär konfrontation med Ryssland. Hoppet är fortfarande fred och dialog, men realiteten är något helt annat.

I ett interview till tidningen Bild utalar presidenten att den Ukrainiska militären är i en gott skick, och att man med uppbackning från resten av världen, är klar till krig mot Ryssland om det östliga Ukriaina.
-Jag är inte rädd för ett krig mot de ryska trupperna, vi har förberett oss för att gå i krig, utalar Porosjenko.
http://www.bild.de/politik/ausland/petro-poroschenko/wirft-russland-wortbruch-vor-38591732.bild.html

Polen flyttar sina trupper
Även resten av Europa reagerar på Rysslands aggression mot omvärlden. På grund av det oroliga läget i Ukraina har Polen beslutat att flytta tusentals trupper mot landets östra delar för att förstärka och stärka gränsen mot öst. Åtminstone tre militärbaser kommer att öka sin population av soldater från 30 till 90 procent av dess kapacitet. Polen gick med i Nato 1999, men har haft de flesta soldater i landets västra del.

Den geopolitiska situationen har förändrats, säger Polens vice premiärminister Tomasz Siemoniak till nyhetsbyrån AP. Vi har den största säkerhetskrisen sedan kalla kriget och vi måste dra slutsatser av det.
Fram till 2017 ska 90 % av de polska trupperna, och de flesta av stridsvagnar och vapen flyttas till landets östra gräns.

Det svenska hotet
Den senare tiden har svenskt farvatten, med högst trolighet blivit kränkt av en rysk ubåt. Det har också varit en ökad övningsverksamhet över Östersjön, och svenskt luftrum har vid flertaliga gånger upplevt kränkningar av ryska plan.

Säpo berättade redan i april att Ryssland har trappat upp sitt spioneri i Sverige, och ängar sig åt krigsförberedelser på svensk mark.
Ändetidens tecken

Ryssland annektering av Ukraina, Mellanöstern i kaos, Sydkorea som hotar omvärlden, och Irans produktion av kärnvapen gör världen till en mycket osäker plats. Världen är med stora steg på väg mot det världskrig som bibeln talar om ska komma.
Mobilisering, upprustning och rykten om krig är ett av de tecken som skulle peka på ändens tid, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

 

fredag 14 november 2014

Dra ut i från henne mitt folkDen 17-19 November arrangerar Påven en ny Interfaith konferans i Vatikanet. Konferansen förväntas ha deltagare från över 20 olika länder där både muslimer, judar, hinduer, buddister, kristna och katoliker är representerade. 

http://christiannews.net/2014/11/07/russell-moore-rick-warren-to-join-pope-francis-with-muslims-buddhists-for-interfaith-conference/

Några av de cirka 30 inbjudna talarna kommer att vara Russell Moore och Rick Warren. Rick Warren är känd välden över för sin bok; The Purpose Driven Life. Rick Warren har ofta blivit anklagad for att stå och aktivt arbeta för religionssynkretism.

Rick Warren är medlem i Tony Blairs interreligiösa organisation -  Interfaith Advisory Board, som är en styrelse som består av både kristna, muslimer, judar och buddister.

Den katolska kyrkan och interfaith

Det är inte första gången vi ser katolska kyrkan ta initiativ till interfaith och religionssynkretism. Igenom många år så har vi sett Påven och den katolska kyrkan ta initiativ till olika religions och fredskonferenser där vi har sett representanter från alla världens stora religioner och sekter.

Historiska händelser

1970 i Kyoto var det representanter från bland annat judendomen, hinduer, shintoister m.fl. Det var den romerske ärkebiskopen från New Delhi, som ledde mötet där 1600 personer deltog. 1986 var det också var representanter från all världens religioner i Assisi i Italien. Vid detta möte kunde man se buddister tillbe en budda staty som var uppställd på altaret i Peterskyrken. Det var också tempeldansare i kyrken, och en muslim som ropade på Allah från kyrkans tag osv.

Johannes Paulus den ll betonade återigen att den helige Ande är närvarande och verksam i ”varje människas hjärta” oavsett om man är kristen eller inte, och att de får del i frälsningen I Jesus Kristus, även om de inte bekänner honom som Frälsare. (citat katolsk kyrkotidning 8/92)

Alla trosrättningar ska in under den katolska kyrkan

Johannes Paulus den ll proklamerade i 1978 att alla trosrättningar och alla religionerska föras in under moderskyrkan med påven som ledare. New Age, handlar som vi vet om en blandning av religioner där östens mystik, ockultism och New Age filosofi är bärande elementer.

Här ser vi grundlaget för skökokyrkan som kommer att få en framträdande roll i vedermödan.

Skökokyrkan i ändetiden

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändetiden, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror.
Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner.  Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar.


Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått*mjöl, till dess alltsammans blir syrat."

Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden. Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret.

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

Jesus kommer snart

tisdag 11 november 2014

Herren ska döma UFO - höjdens här


 
De senare år har vi upplevt en stigning i förhållande till människors iakttagelser och observationer av UFO. (unidentified flying object)

UFO historia

På slutet av förtitalet började försvarsmakten att samla in och undersöka UFO observationer. 1947 hade vi samtidigt den berömda kraschlandningen av en utomjordisk farkost i Roswell.
Under åren har dessa observationer varit stigande och tusentals människor påstår att ha sett, eller haft kontakt med utomjordiska varelser. Stora delar av tv och film industrin har präglats av denna utveckling, och undersökelser visar att hela sex av tio svenskar tror på utomjordingar.

Gudarna kom ner till människorna
Genom att studera arkitektur och historia finns det berättelser om hur dessa ”gudar” kom ner i flygande farkoster till människan för att lära henne om vetenskap, ockultism och astrologi.

Skulle det stämma så är mycket av den vetskap som finns, och som genomsyrar vårt samfund och tänkande, tagen direkt och är dikterad från sataniska och ockulta andemakter. 
De fallna änglarna får sin dom

Jes 24: 21-22 – På den dagen (vid Jesu återkomst) skall HERREN straffa höjdens här (fallna änglar) uppe i höjden (himlarymden) och jordens kungar nere på jorden. De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid (1000 år efter Jesu återkomst) når straffet dem.  
Samtidigt med alla de orättfärdiga människor som levt genom alla tidsåldrar, kommer de fallna änglarna också att få sin dom efter 1000 års rikets slut. Vid sin synliga återkomst till den här jorden, kommer Herren att besegra Satan och hans demoner. Tillsammans med Satan kommer dom att låsas inne i avgrunden, för att hållas fångna där till slutet av 1000 års riket.

Därefter blir Satan och hans medhjälpare utsläppta för en kort tid innan de blir dömda av Herren, och förvisade till den plats som är skapad för dem. UFO är fallna änglar och andemakter som bedrar människorna i den yttersta tiden.
Påven väntar på Aliens

Det som är väldigt intressant är att Påven Franciskus är redo att döpa och ta emot eventuella utomjordingar som skulle besöka jorden. Påven kan med andra ord inte utesluta att det finns utomjordiskt liv, men kommer i stället att både välkomna  och ta emot dem som bröder.
http://exopolitics.org/vatican-preparing-statement-on-extraterrestrial-life/ 

Denna artikel visar att Påven inte bara skulle välkomna utomjordingar, men att han också har en förväntning till en snarlig händelse som kommer att ha stora teologiska konsekvenser för kyrkan, och kommer att förändra det evangelium vi känner och tror på. Dessa utomjordingar har enligt Vatikanet, möjligtvis inte upplevt syndafallet och skulle med andra ord vara syndfria.
Ändetidens bedrägeri

2 Tess 2: 9 – Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bliva frälsta.
Det här är en del av ändetidens bedrägeri, som kan vara knuten till Antikrists framträden. Den laglöses ankomst sker med lögnens alla tecken och under, och kännetecknas av stort bedrägeri.

Kommer Antikrists framträdan att vara knuten till utomjordisk aktivitet, och kommer han att förmedla kontakten mellan människor och Satan själv? Kommer han att föra in människan i en ny tidsålder (new age) där UFO, övernaturliga fenomen och ockult verksamhet introduceras? 
Jesus kommer snart!

fredag 7 november 2014

Ett plundrat och skövlat folk


 
Jes 42:22 - Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger: "Ge tillbaka."
Antalet självmord ökar för andra året i rad i Sverige. Mest av allt ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-begar-sjalvmord-i-sverige/

Statistik för tioårsperioden 2003-2012 visar att över 9000 personer försökte ta sitt liv i 2012 i Sverige. Av dem var 2 899 barn och ungdomar under 25 år. 233 av dem var yngre än 15 år.
– Det är en oroande mängd barn som mår så dåligt att det vill ta sitt liv. Det handlar om ett så pass stort och svårt lidande att man tänker, att nu orkar jag inte leva längre, säger Gergö Hadlaczky.
Stigande problem i Stockholm

Samtidigt kommer tal som visar att speciellt i Stockholm är det ett stigande problem. Där har antalet misstänkta självmord ökat med en tredjedel på fyra år.
60 procent av självmordförsök sker på vissa broar runt om i Stockholm, som har gjort att man bland annat har satt upp skyddsräcken för att förhindra självmordsförsök.

Ett plundrat och skövlad generation
Vi upplever i dag ett plundrat och ett skövlat folk. Det är en fördärvad generation som är slagna, fångade och bundna med andliga bojor.

I ett debatt inlägg från dagen är det en som väldigt träffande skriver:
Vi har många gånger dragit slutsatsen att folket i Sverige har det för bra. Det materiella välståndet uppfyller alla önskningar och behoven efter kristna värderingar finns i det närmaste inte. I takt med dessa uttalanden hör vi rapporter om att sjukhus och hälsohem är överbelastade och psykiatrikers och psykologers mottagningar har långa köer. Vilohem och rekreationsanstalter har mångdubblats. Medan människor köar på de flesta platser efter hjälp står många kyrkor och kapell tomma. Kan en av orsakerna vara den diagnos vi många gånger ställt – ”folket har det för bra”? I dag får vi skörda frukterna av fyrtio års felaktig livsstil. De senaste årtiondena har med kultureliten och undervisningssystemet varit en satsning för hedniska livsfilosofier. Resultaten har varit markanta. Familjesplittringen har gått som en farsot genom landet och hundratusentals barn hamnar i kläm och får lida.

Närmare 70 procent av alla kriminella handlingar utförs av ungdomar under 20 år, vilket är den generation som har vuxit upp med välfärdssamhället och fått mer eller mindre allt de pekat på. Samhällsforskare menar att tomhet har blivit den stora folksjukdomen tillsammans med skuldkänslor och ensamhet. När en och en halv miljon svenskar i sin strävan efter materialistisk lycka bänkar sig framför tv-såporna ökar hopplösheten. Slut citat
Ge tillbaka det som tillhör mig

På korset ropade Herren: -” Ge tillbaka det som tillhör mig”! I sin kärlek på korset försonade han den här världen och Sveriges ungdom med sig själv. Han såg en förlorad och sargad generation. Han bar dem i sitt hjärta, och varje blodsdroppe som rann från korset, ropade om nåd och försoning med Gud.
2 Kor 5:20 - Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 

Sedan 2000 år tillbaka har församlingens uppgift varit att på Kristi vägnar ropa ut försoningens budskap till den här världen. Han söker de människor som har ont i själen, och han griper ut efter dem som inte har mer hopp att leva för. Han törstar efter de människor som inte ser någon annan utväg än att göra slut på sina egna liv, och han önskar att skapa liv och hopp där det inte längre finns. Där ensamheten, tomheten och skuldkänslor regerar kommer han med sin förlösande kraft och frid.  
Glöm aldrig församlingens viktigaste uppgift - försoningens ämbete . Det är en tvåtusen år gammal kallelse, som är lika aktuell i dag. Den frälser, förvandlar och skapar liv, både i detta och i det eviga.

Jesus kommer snart