fredag 14 november 2014

Dra ut i från henne mitt folkDen 17-19 November arrangerar Påven en ny Interfaith konferans i Vatikanet. Konferansen förväntas ha deltagare från över 20 olika länder där både muslimer, judar, hinduer, buddister, kristna och katoliker är representerade. 

http://christiannews.net/2014/11/07/russell-moore-rick-warren-to-join-pope-francis-with-muslims-buddhists-for-interfaith-conference/

Några av de cirka 30 inbjudna talarna kommer att vara Russell Moore och Rick Warren. Rick Warren är känd välden över för sin bok; The Purpose Driven Life. Rick Warren har ofta blivit anklagad for att stå och aktivt arbeta för religionssynkretism.

Rick Warren är medlem i Tony Blairs interreligiösa organisation -  Interfaith Advisory Board, som är en styrelse som består av både kristna, muslimer, judar och buddister.

Den katolska kyrkan och interfaith

Det är inte första gången vi ser katolska kyrkan ta initiativ till interfaith och religionssynkretism. Igenom många år så har vi sett Påven och den katolska kyrkan ta initiativ till olika religions och fredskonferenser där vi har sett representanter från alla världens stora religioner och sekter.

Historiska händelser

1970 i Kyoto var det representanter från bland annat judendomen, hinduer, shintoister m.fl. Det var den romerske ärkebiskopen från New Delhi, som ledde mötet där 1600 personer deltog. 1986 var det också var representanter från all världens religioner i Assisi i Italien. Vid detta möte kunde man se buddister tillbe en budda staty som var uppställd på altaret i Peterskyrken. Det var också tempeldansare i kyrken, och en muslim som ropade på Allah från kyrkans tag osv.

Johannes Paulus den ll betonade återigen att den helige Ande är närvarande och verksam i ”varje människas hjärta” oavsett om man är kristen eller inte, och att de får del i frälsningen I Jesus Kristus, även om de inte bekänner honom som Frälsare. (citat katolsk kyrkotidning 8/92)

Alla trosrättningar ska in under den katolska kyrkan

Johannes Paulus den ll proklamerade i 1978 att alla trosrättningar och alla religionerska föras in under moderskyrkan med påven som ledare. New Age, handlar som vi vet om en blandning av religioner där östens mystik, ockultism och New Age filosofi är bärande elementer.

Här ser vi grundlaget för skökokyrkan som kommer att få en framträdande roll i vedermödan.

Skökokyrkan i ändetiden

Genom två liknelser i Matteusevangeliet visar Jesus hur skökokyrkan kommer att expandera i ändetiden, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror.
Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner.  Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dets grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar.


Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått*mjöl, till dess alltsammans blir syrat."

Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden. Surdegen är igenom hela skriften en bild på det som är ond och falsk lära. Kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret.

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska elementer.

Jesus kommer snart

2 kommentarer:

 1. Hmm, menar du att med "himmelriket" hos Matteus så syftar Jesus i själva verket på "skökokyrkan"? Av det du skriver i detta inlägg går det inte att dra andra slutsatser än att det faktiskt är exakt vad du menar.

  Kan jag ha missförstått Jesus så totalt? Eller kan det måhända vara du som är ute och cyklar i detta fall? Ser fram emot dina tankar kring mina frågeställningar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej undrande,
   Tack för din kommentar.

   Jag menar faktiskt precis det jag skriver, så jag tycker att mina kommentarer under bibelversen ger sig själva.

   Jesus talar om himmelriket och på vilket sätt att Guds riket kommer att vara influerad och påvärkad i de sista tiderna. När Jesus säger att himmelriket är likt en surdeg, så betyder det ju inte att Guds rike i sig själv är något fel, men hur den igen kommer att vara och se ut i ändetiden.

   Den kommer att vara genomsyrad av falska läror och av religonssynkretism, något som vi redan i dag ser ta form.

   Hälsningar
   Mikael

   Radera