tisdag 11 november 2014

Herren ska döma UFO - höjdens här


 
De senare år har vi upplevt en stigning i förhållande till människors iakttagelser och observationer av UFO. (unidentified flying object)

UFO historia

På slutet av förtitalet började försvarsmakten att samla in och undersöka UFO observationer. 1947 hade vi samtidigt den berömda kraschlandningen av en utomjordisk farkost i Roswell.
Under åren har dessa observationer varit stigande och tusentals människor påstår att ha sett, eller haft kontakt med utomjordiska varelser. Stora delar av tv och film industrin har präglats av denna utveckling, och undersökelser visar att hela sex av tio svenskar tror på utomjordingar.

Gudarna kom ner till människorna
Genom att studera arkitektur och historia finns det berättelser om hur dessa ”gudar” kom ner i flygande farkoster till människan för att lära henne om vetenskap, ockultism och astrologi.

Skulle det stämma så är mycket av den vetskap som finns, och som genomsyrar vårt samfund och tänkande, tagen direkt och är dikterad från sataniska och ockulta andemakter. 
De fallna änglarna får sin dom

Jes 24: 21-22 – På den dagen (vid Jesu återkomst) skall HERREN straffa höjdens här (fallna änglar) uppe i höjden (himlarymden) och jordens kungar nere på jorden. De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid (1000 år efter Jesu återkomst) når straffet dem.  
Samtidigt med alla de orättfärdiga människor som levt genom alla tidsåldrar, kommer de fallna änglarna också att få sin dom efter 1000 års rikets slut. Vid sin synliga återkomst till den här jorden, kommer Herren att besegra Satan och hans demoner. Tillsammans med Satan kommer dom att låsas inne i avgrunden, för att hållas fångna där till slutet av 1000 års riket.

Därefter blir Satan och hans medhjälpare utsläppta för en kort tid innan de blir dömda av Herren, och förvisade till den plats som är skapad för dem. UFO är fallna änglar och andemakter som bedrar människorna i den yttersta tiden.
Påven väntar på Aliens

Det som är väldigt intressant är att Påven Franciskus är redo att döpa och ta emot eventuella utomjordingar som skulle besöka jorden. Påven kan med andra ord inte utesluta att det finns utomjordiskt liv, men kommer i stället att både välkomna  och ta emot dem som bröder.
http://exopolitics.org/vatican-preparing-statement-on-extraterrestrial-life/ 

Denna artikel visar att Påven inte bara skulle välkomna utomjordingar, men att han också har en förväntning till en snarlig händelse som kommer att ha stora teologiska konsekvenser för kyrkan, och kommer att förändra det evangelium vi känner och tror på. Dessa utomjordingar har enligt Vatikanet, möjligtvis inte upplevt syndafallet och skulle med andra ord vara syndfria.
Ändetidens bedrägeri

2 Tess 2: 9 – Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bliva frälsta.
Det här är en del av ändetidens bedrägeri, som kan vara knuten till Antikrists framträden. Den laglöses ankomst sker med lögnens alla tecken och under, och kännetecknas av stort bedrägeri.

Kommer Antikrists framträdan att vara knuten till utomjordisk aktivitet, och kommer han att förmedla kontakten mellan människor och Satan själv? Kommer han att föra in människan i en ny tidsålder (new age) där UFO, övernaturliga fenomen och ockult verksamhet introduceras? 
Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar