tisdag 29 maj 2018

Jesu Kristi dag – Vårt saliga hoppBibeln är tydlig med att alla människor som en gång har levt, kommer en dag att uppstå igen. Det är bestämt att människan en gång ska dö, och sedan dömas (Heb 9:27) Har man en gång fått möjligheten för att leva ett liv på jorden, så kommer man också en dag att uppstå. Alla människor kommer en dag att stå inför Gud och göra räkenskap för sina gärningar, frälst som ofrälst. När det gäller församlingens uppståndelse, så har Guds ord olika benämningar på det som "vårt barnaskap", "vårt saliga hopp" och "Jesu Kristi dag".  

Herrens dag och Jesu Kristi dag

När vi ser på NT församlingen, och speciellt på tiden för församlingens uppryckandet, är det av stor betydning att vi känner till skillnaden på Herrens dag och Jesu Kristi dag. Vid första antagande kan det se ut som att det är tala om samma dag, men faktum är att dessa ”två” dagar är av helt olika karaktär och har helt olika innehåll för ändetiden.

Sef 1: 14-16 – HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa murtornen…

2 Tess 2:2 – När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa befattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens dag

När det gäller Herrens dag så om handlar den, den vredes och domstid som kommer att gå ut över jorden i en tidsperiod som sträcker sig från uppryckelsen (vedermödans start) och till tusenårsriket. Jesu Kristi dag är inte alls nämnd i GT, då den har med den stora hemligheten att göra, nämligen sanningen om NT-församlingen och dens uppryckelse i härlighet.

Jesu Kristi dag är därför enbart en NT- uppenbarelse. Herrens dag är inte bara en GT uppenbarelse, men dommens tid över folken är mer detaljerad i NT och speciellt beskriven i Upp kap 6-19. ”Herrens dag” angår jorden och människorna på jorden medan Jesu Kristi dag angår NT församlingens uppryckelse och dens framställning inför Fadern i det himmelska.

Jesu Kristi dag

När det gäller Jesu Kristi dag så är det en benämnelse på den dag då Jesus ska komma på skyarna för att hämta sin fulltaliga församling till sig.

Fil 1:6 – Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Betydningen av denna vers är att den helige Ande som på pingstdagen börjades sitt verk med att utvälja ett himmelskt folk, kommer att fullföra och göra detta folk fulltalig intill Jesu Kristi dag, d.v.s. intill att Jesus kommer för att hämta hem sin församling till de himmelska boningarna – som alltså sker före Herrens dag.

Avslutning

Jesu Kristi dag, är den dag då basunen ska ljuda och våra kroppar ska förvandlas. Det är då att Herren kommer att kalla sin församling till sig, och på ett ögonblick, kommer vi att få nåden att stå inför Herren och se Guds härlighet.

Det är viktigt att slå fast, att uppståndelsen inte sker tillsammans med de rättfärdiga judarna i GT, eller de messianska judarna i vedermödan. Israel har fått jordiska löften av Herren, men Guds församling har fått himmelska. Vi kommer inte att uppstå samtidigt med de messianska judarna, men vi ska ryckas bort 7 år innan den sista vedermödans tid. Det vi har gemensamt med de messianska judarna, är ett liv i Rikets tid, och en evighet i det himmelska Jerusalem. Vi väntar inte på vedermödans tid, men vi väntar på det ögonblick, då Herren ska rädda oss från den kommande vredestiden. (1 Tess 1:10)

Jesus kommer snart!

fredag 25 maj 2018

Pingsten och uppryckandet av församlingenFör ett par år sedan skrev jag ett inlägg om den judiska högtiden ”Shavout”, som är vår motsvarighet til pingsten. Även om min tro är, att uppryckandet kan ske när som helst, så är pingsten mycket intressant när det gäller Jesu komma till församlingen. Som vi vet, så föddes församlingen på själva pingstdagen, när Guds Ande blev utgjuten. Det är samtidigt samma dag som Herren äktade det judiska folket, då han gav lagen på Sinai berg.

I vår kalender har pingsten redan varit, men vi vet att det finns olika kalendrar som man kan ta utgångspunkt i, och det är inte riktigt någon som vet vilken kalender som är den rätta. Men det vi vet, är att vi är i tiden runtomkring pingst, och därför att detta inlägg ganska intressant.

Herrens sju högtider

3 Mos 23: 1-2 - 1 Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider är dessa.  

Men dessa bestämda uppfyllanden, ser vi också på ett helt påtagligt sätt genom Herrens sju högtider som han gav det judiska folket genom Moses. Dessa högtider som Herren gav judarna, är några som bokstavligt talat har eller kommer att uppfyllas vid Jesu första och andra tillkommelse.

Herren gav Israel sju olika judiska högtider. De första tre högtiderna – ”Påsken”, ”Det osyrade brödets högtid” och ”förstagrödans högtid”, blev bokstavligt talat uppfyllda vid Jesu första komma när han dog, blev begravd och sedan uppstod igen exakt på dagen på vid rätt högtid. De tre sista – ”Basunklangens högtid”, ”Den stora försoningsdagen” och ”Lövhyddohögtiden”, pekar på Herrens återkomst till Israel och det judiska folket, och upprättandet av tusenårsriket som också kommer att ske på dagen i förbindelse med dessa hösthögtider.

Den judiska högtiden Shavuot/Pingst

3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.

Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingsten, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna

Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50. 

Avslutning

Pingsten har många associationer till Pingsten, eller Shavuot. Det är bland annat högtiden utan datum. Det är där att judarna har en ceremoni som heter ”dekorera bruden”, där man festar dagen efter. Det är en tydlig och fantastisk association till Herren som hämtar sin brud och sedan håller bröllopsfest. Vi har Moses som hörde basunens ljud, och sedan fick gå upp på berget för att möta Herren. Enok, som är en bild på församlingen, som både föddes och blev uppryckt på själva pingstdagen, som alltså är samma dag som församlingen föddes. Ruts bok, som är en bok om skörd och återlösning, som Pingsten och den 50 dagen handlar om. Kung David, som man också tror både föddes och dog på Shavuot. Alltsammans, som kan vara tecken och häntydningar till uppryckandet av församlingen.

Kommer Herren att fullborda denna högtid genom två händelser, dels församlingens födelse men också själva avslutningen på den, och kommer det att vara då, att Herren kommer att fullborda löftet om uppryckandet genom att skörda och hämta sin förstlingsfrukt?

Jag vill avsluta som jag började. Jag tror att uppryckandet är imminent och kan ske när som helst, men samtidigt tror jag att Herrens högtider pekar på händelser som fullbordar Jesu första och andra komma. Pekar Pingsten på församlingens uppryckande? Tiden får visa hur detta underbara löfte kommer att fullbordas. Till dess får vi leva i en förväntning på vår underbare frälsare och Gud Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!Källa:


tisdag 22 maj 2018

Vulkanutbrott - ett tidsteckenJust nu, så upplever vi ett explosivt vulkanutbrott på Hawaii, där vulkanen Kilauea sänder aska över nio kilometer upp i luften. Utbrottet i Kilauea startade i början av maj, där flera jordskalv har skakat ön och lava har strömmat ut från sprickor på vulkanens sida.

Vulkanutbrott är ett tidstecken

Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Joels bok visar oss, att i de sista dagarna kommer vi att få se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag. Just nu, är det inte mindre än 34 vulkaner som har utbrott i olika delar av världen.

Profetia om Hawaii

Naturkatastrofer är i sig själv ett tecken på Herrens komma, men ibland talar Herren till enskilda syskon, om kommande händelser som pekar på Jesu återkomst. I en youtube video, som jag länkar till, delar en syster ett vittnesbörd, där hon delar ett tilltal från Herren. För flera år sedan, talade Herren till henne, att när det kommer ett vulkanutbrott på Hawaii, så var tiden inne för Herrens återkomst. Precis som allt profetiskt tal, ska detta prövas inför Herren.

Avslutning

På samma sätt som jordbävningar, är vulkanutbrott också ett tidstecken, om pekar på ändetiden och Jesu dyrbara återkomst. Innan, och i förbindelse med Herrens dag, den tid av dom som kommer över jorden, kommer jorden få uppleva en stigning i antalet jordbävningar – alltså något som vi upplever och ser uppfyllt i dag. Under hela 1900-talet, har vi upplevt cirka 35 vulkanutbrott om året, ungefär samma antal som vi har på samma gång just nu. 

Har vulkanutbrottet på Hawaii en profetisk betydning? Tiden får visa - men vi kan vara säkra på, att tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

Jesus kommer snart!


Källa:

https://www.youtube.com/watch?v=KVUBWX1gLdY (cirka 10:40 inne i videon)

torsdag 17 maj 2018

Hälsning - en välsignad pingst


Kära Syskon.

Jag har inte haft möjlighet för att skriva ett nytt inlägg i ett par dagar. Men jag vill skriva en hälsning och säga, att det kommer så fort att jag får tid och möjlighet. Samtidigt vill jag önska var och en - en riktigt välsignad pingst.

Varma hälsningar

Mikael 

tisdag 8 maj 2018

Bereden väg för HerrenGuds heliga och blodköpta församling lyfter sitt huvud i förväntning till Herrens tillkommelse. Vi har sett och känner tiden vi lever i. Vi vet att Herren är när, och att vår älskade brudgum är på väg.

Bered väg för Herren

Matt 21: 8-9 - Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Vi bereder väg för Herren, och för hans tillkommelse. Vi strör våra palmer, och vi breder ut våra kläder. Vi jublar, dansar och gläder oss över Herrens trofasthet. Vi är klara till att hylla Sonen när han träder fram, och klara att proklamera att Guds löften är sanna och består för evigt. Vi lyfter våra händer och vi välsignar honom som ska komma, och vi välsignar hans tillkommelse.   

Vi hyllar honom för den han är, och för allt han har gjort. Vi tackar honom för den dyrbara frälsningen, och för hans oförtjänta nåd. Vi lovprisar honom, för Guds godhet och för den kommande saligheten. Vi hyllar honom för det himmelska Jerusalem, för att han i sin kärlek har utvalt, kallat och bestämt oss till ett evigt liv i hans närhet.

Vi varnar och slår larm

Hab 2:1 - Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan.

Vakna alla väktare! Böj era öron till Herren, sätt trumpeten för er mun, och låt budskapet om Herrens tillkommelse gå ut.

Vi slår larm, och vi varnar den här världen för en ”helig visitation” från Gud. Vi höjer vår röst, och proklamerar att tiden är snart slut. Vi profeterar om en mörk tid som kommer att gå ut över vår värld, och att det gäller för Guds folk att hålla sig vaken i den sena midnattstimmen.

Väktare, varna för att ”Himmelriket är nära”, och att Herren kommer i makt och härlighet. Varna för att tiden är nu, att en syndaflod är på väg, och att frälsning bara finns i Jesu frälsande ark. Varna och tala ömt - mana med Guds kärlek till varje avfälligt hjärta, att komma tillbaka till Herrens väntande famn. Låt folket förstå, att Herrens brud förbereder sig genom överlåtelse, och genom att avkläda oss den här världens sätt.

Kom, dyrebare Herre

”Kom, dyrbare Herre. Kom, till ditt väntande folk. Kom, till din brud som väntar, till ett folk som har gjort sig redo. Vår längtan, åtrå och begär, är att få leva och vara i din närhet. Vi har smakat på din närhet, och sett en bit av din härlighet. Du har döpt oss i din kärlek, och utgjutit den i våra hjärtan. Du har bevisat den på Golgata, och har bekräftat den genom att fortsatta att verka i våra liv. Våra liv är ett vittnesbörd, som pekar och talar om din nåd, om din trofasthet och din mäktiga kraft.

Men vi längtar efter din fullhet, och att få se dig sådan som du är. Vi önskar att bli uppslukade av din härlighet, och bli förvandlade av dig. Vi längtar efter ett evigt liv framför din tron, helt in i den allra heligaste – till den plats där lovsången aldrig tystnar, och härligheten aldrig tar slut. Vi längtar till den stad dit mörkret aldrig kommer, och där glädjen aldrig ebbar ut.

Kom, dyrbare, helige Herre. Kom, och hämta oss hem. Hör ropet från våra hjärtan, som sträcker sig efter hoppet i din tillkommelse.”

Jesus kommer snart!

onsdag 2 maj 2018

Israel och Iran på kollisionskurs”Israel stampar på Iran, och det kan medföra ett av de värsta krig som Mellanöstern någonsin har sett”.

Överskriften kommer från ”Nordic Business insider”, och är som taget ut ur Hesekiel kap 38, som beskriver Gog kriget där Persien (Iran) är ett av de länder som attackerar Israel. Resultatet av detta krig, kommer att vara precis som hemsidan beskriver det – ”ett av de värsta krig som Mellanöstern någonsin har sett och upplevt”.

Ett övernaturligt ingripande

Det som gör detta krig spektakulärt, är både dess omfång, men också på det sätt som Herren kommer att rädda Israel från fiendes hand. Genom ett övernaturligt ingripande, kommer Herren att visa Israel och världen, att Israel fortfarande är Herrens land och judarna Guds utvalda egendomsfolk.

Jag har tidigare skrivet ett inlägg om just Gog/Magog kriget, som man kan ta del av på hemsidan ”Jesus kommer snart”:


USA:s kärnavtal med Iran

Tidigare har Europa varit eniga i, att kärnavtalet med Iran fungerar, och att USA skulle vara försiktig då avtalet inte fick äventyras. Trump har i stället gett uttryck för, att detta avtal som Obama ingick i 2015, är det ”sämsta avtalet någonsin”.

I måndags meddelade Netanyahu, att dom har fått tag i dokument, som bevisar att Iran inte lever upp till avtalet, men fortsätter att utveckla kärnvapen. Senare anklagade experter Israel, för att stå bakom attentat på iranska trupper i Syrien, något som medverkade till en markant eskalering av den militära konflikten.

Avslutning

Den ökade spänningen mellan Israel och Iran är en stor bekräftelse på dels den tid vi lever i, men också det profetiska ordets uppfyllande.
Låt mig slå fast - det kommer ett krig, och det kommer att beröra hela Mellanöstern! Inte för att jag säger det, men för att Guds ord är tydlig med det. Samtidigt vet vi, att Iran, det gamla Persien, kommer att vara en av deltagarna i detta krig.

Den här spänningen som vi upplever, involverar i princip hela Mellanöstern, och något som berör både syrienkonflikten, och något som har med det generella upptrappade motståndet mot Israel från arabiska länder att göra. Ett motstånd som kom efter det att USA proklamerade Jerusalem som Israels huvudstad.
Kära Syskon – låt oss lyfta våra huvuden, och låt oss leva i förväntning till Herrens tillkommelse, för mycket snart kommer vår dyrbara förlossning.

Jesus kommer snart!Källa: