torsdag 29 oktober 2020

Blås i basun och förkunna Herrens återkomst

 


Skulle Herren välja att komma inom den närmaste tiden, är jag tacksam för att ha varit en av många, som har fått nåden att dela brådskande tidstecken, peka och proklamera Herrens dyrbara komma. Det är hög tid att blåsa i basun, och förkunna att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Messias är redan här

Tidningen ”Israel Today” delar en intressant artikel, där en framstående rabbin påstår, att han redan har haft samtal och dialog med Messias. Artikeln ger samtidigt uttryck för, att det finns en andlig hunger i Israel i dag, där rabbiner helt enkelt inte vågar lämna landet just nu, för att inte missa Messias närstående framträdande.  Han uttalar sig:

”Att få ut ordet om Messias ankomst, är viktigare än någonsin, och är en fråga om liv och död. Har du hört om Gog och Magog? Det är vad som kommer att hända snart. Just nu är situationen mer explosiv än du kan föreställa dig.”

Jag känner verkligen för det judiska folket. Med all rätt, så hungrar dom efter Messias ankomst, så han kan sätta sin tron i Jerusalem och fullborda Guds löften med Israel. Dessvärre sker det först efter Jakobs nöd och den sista årsveckan, som vi är på väg in i. Antikrist, vilddjuret från avgrunden, kommer först att få lov till att träda fram, som den falska messias han är. Han kommer att förföra den här världen, inklusive Israel, men kommer ganska snabbt att leda in den här välden i ett kaos, vi aldrig tidigare har skådat.

Guds kalender

Det kalendersystem som vi använder i dag kallas den Gregorianska kalendern. Den antogs och blev införd av påven år 1592. Före det har man tidigare använt en kalender som heter ”den julianska kalendern”. Det är naturligtvis inte någon av dessa kalendrar som Herren använder, när vi läser och tar del av olika datum och viktiga händelser i bibeln. När det kommer till judiska kalendrar finns bland annat ”torah calendar”, ”creators calendar” och ”hebrew calendar”. Det finns många olika tanker och meningar om, vilken av de judiska kalendrar som är den rätta, och som Herren och det judiska folket har använt genom generationer. 

Enoks kalender

Joel 2: 15 - Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst.

Joel 2: 16 - Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare.

Men om vi tar utgångspunkt i Enoks kalender, som måste vara den som Noa själv använde, för att sätta datum på syndafloden och Guds dom. På Noas tid fanns varken den hebreiska eller torah kalendern, men bara den kalender som han hade ärvt från sin förfader Enok. Enok var den sjunde av tio patriarker som levde före syndafloden. Han levde i 365 år, och blev uppryckt till himlen av Herren, utan att lida döden. Enok är en förebild på församlingen på många sätt.

Om vi väljer att ta utgångspunkt i Enoks kalender, så inträffar något väldigt intressant den 31 oktober. I följe denna kalender, så befinner vi oss i ett jubelår, och då skal högtider firas på en annan tidpunkt än normalt. Det gör att tre av dom stora judiska högtiderna, The Feast of Trumpets (basunhögtiden), Jom Kippur (försoningsdagen) och ”Tabernacles” (Lövhyddohögtiden), som alla talar för och är en del av Jesu återkomst sker på en och samma dag!

Joel 2:15 samlar också alla dessa tre högtider i samma vers, i förbindelse med att han bjuder brud och brudgum att komma ut ur sina rum och kammare. Det gör han genom att blåsa i basun på Sion (basunhögtiden), pålysa en helig fasta (försoningsdagen) och utropa en helig sammankomst (Lövhyddohögtiden). På samma sätt inträffar det otroliga här den 31 oktober - att alla dessa tre högtider sker på en och samma dag. Så man kan verkligen tala om att den stora och sista basunens ljud, sker på just denna ”trippelhögtids-dag”.

Jag hänvisar till en video i källförteckning, dessvärre på engelska, som man kan ta del av om man vill.

Avslutning

”Herre, jag kan inte helt förstå, vad en evighet med dig betyder? Jag kan inte helt begripa, att jag ska vara i din närhet och härlighet för alltid. Med mitt mänskliga förstånd, är tanken om evig gemenskap med dig, fullständigt obegriplig. Det är långt ut över vad jag kan be eller tänka! Men jag längtar, hungrar och sträcker mig efter det. Hur kommer det att vara, att äntligen få se dig i all din härlighet och prakt? Hur kommer det att vara, att komma inför din tron och tillbe tillsammans med änglar och himmelska varelser? Hur kommer det himmelska Jerusalem att vara, i all sin skönhet och härlighet?”

Evighetens morgon randas. Dess ljus bryter ut och skiner på mitt ansikte. En ny tid kommer snart att få sin början, och en annan tid kommer snart att få sitt slut. Vi är på tröskeln till vårt himmelska land, och till Lammets bröllops fest. På väg till en tid utan sorg och utan tårar, förutom dem som kommer av glädje, tacksamhet och djup beundran. Se, han kommer – och han har sin lön med sig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

 

Jesus kommer mycket snart!

 

Källa:

https://www.israeltoday.co.il/read/israeli-rabbi-says-hes-already-holding-meetings-with-messiah/?utm_source=partners&utm_medium=michael_brown&fbclid=IwAR2QRmM25pyv6_UbkKF9drSmr34Sdry5ctScGAHMPAttzzLD-DX6Rxi49E8

https://www.youtube.com/watch?v=EvHLO94UPRI&t=133s

lördag 24 oktober 2020

Det tredje världskriget kommer att starta som en liten konflikt, en obetydlig konflikt


 

Bahrain öppnar förbindelser till Israel

Jag har tidigare skrivit om Bahrain, som tidigare inte har velat erkänna Israel, innan det finns en lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. På samma sätt som Förenade Arabemiraten, så har Israel och Bahrain nu närmat sig varandra, och häromdagen landade det första flyget från Israel till Bahrain. Netanyahu uttryckte, att detta är ett stort steg mot ett genombrott och ett fredsavtal mellan dessa två länder.

Profetian från den gamla kvinnan i Valdres, 1968

Det kom en kommentar från broder Björn Ekholm, i mitt förra inlägg ”Israel är kännetecknet för uppryckandet av församlingen”. Där ställer han följande intressanta fråga:

”Är konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien den lilla konflikt som den gamla kvinnan i Valdres såg 1968 i sin syn som skulle vara starten på det tredje världskriget? Det skulle ju börja som en liten konflikt som inte löses utan som istället breder ut sig och till slut blir hela världen involverad.”

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget, och tiden som skulle föregå innan detta. Predikanten Emanuel Minos mötte denna kvinna, och fick förmedla det budskap som Herren hade lagt på hennes hjärta. Profetian, som kan läsas i sin helhet på Holger Nilssons hemsida (länk i källförteckning), skriver bland annat följande när det kommer till det tredje och kommande världskriget:

”Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien - de rika länderna. ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940."

Just nu har den gamla konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan blossat upp igen, som hela tiden skördar nya dödsoffer. Det som gör det intressant är att länder som Iran och Ryssland, har tidigare varit involverade i detta krig, och om dom väljer att göra det igen, så kan kriget utveckla sig.

Avslutning

 Jes 43:2 - Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig.

Jag upplevde en tsunami, och vattnet omslöt mig på alla sidor. Vågorna var så höga, att jag inte kunde se över eller förbi dem. Jag var helt säker på att drunkna och gå under i vattenmassorna. Men jag upptäckte, att jag inte var ensam – Du var där, och höll tillbaka vattnet så det inte skulle dränka mig.

 Jag tittade mig omkring, och kunde bara se eld. Det var en domseld, och det kändes som om all världens mörker hade omslutit just mig. Denna eld var ut på att förtära, förstöra och bränna mig. Hettan var outhållig, och röken kvävde mina lungor. Det fanns ingenstans där jag kunde undslippa, eller någonstans dit jag kunde fly. Men jag upptäckte att jag inte var ensam i elden – Du var där, och du stod bredvid mig för att beskydda mig från lågornas hetta, så jag inte skulle bli svedd eller bli bränd.

”Herren är med dig i den tid vi lever i, och kommer att fullborda det verk han har påbörjat”

 

Källa:

https://worldisraelnews.com/giant-steps-netanyahu-hails-7-agreements-signed-in-bahrain/

https://flammor.com/allvarlig-profetia-om-vr-tid-holger-nilssonnbsp-nbsp-nbsp--p269.html

 

 

lördag 17 oktober 2020

Israel är kännetecknet för uppryckandet av församlingen

 


Ett folk åt sitt namn 

Apg 15:13-18 – När de hade slutat tala, sade Jakob: "Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet.

När Jakob delar det här så har det gått cirka 20 år efter korset, och det är uppenbart att Guds profetiska klocka för Israel har stannat. Jakob som var ledare för församlingen i Jerusalem förkunnade att Israel har blivit tillsidosatt för en tid, medan Herren har uttagit sig ett folk, bland hedningarna (församlingen). Efter det så skulle han åter vända sig mot Israel.

Detta folk bland hedningarna är församlingen, och den tid och plats de skulle föras bort ifrån, är Israels återupprättelse på jorden. Därefter, det vill säga att sekventiellt efter församlingens tid på jorden, kommer Herren att fortsätta sitt program med Israel och upprätta Davids fallna hydda. Så snart kyrkan är fulltalig, kommer Herren att föra bort oss, innan han fortsätter med Israel, som också summan av det som Paulus skriver om i Rom 11:25.

Israel markerar uppryckandet

En stor del av Guds plan och det profetiska ordet har med Israel och det judiska folket att göra, som både innebär deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse, och deras kommande upprättelse. Det betyder att Israel är hjärtat i ändetidens händelser, och desto mer vi närmar oss Jesu återkomst, kommer Mellanöstern, Israel, och det judiska folket att vara i mittpunkt och ha en central plats i det profetiska ordet. Israel är samtidigt det stora kännetecknet, där vi kan avläsa hur nära vi är själva uppryckandet av församlingen. När vi ser utvecklingen i Mellanöstern, och när vi upplever världens ledare ropa efter ett fredsfördrag mellan arabländerna och Israel, där ”fred och säkerhet” blir huvudfrågan, och när vi ser hur Jerusalem allt mer blir en stötesten, då vet vi att Jesu dyrbara återkomst står för dörren.

Jakob proklamerade i APG 15:14-16, att sekventiellt efter församlingens utväljelse tid, så kommer Herren att fortsätta sitt program och plan för Israel. När Guds syfte för församlingen är komplett, så kommer Herren att hämta hem sitt folk och sin församling. Vi lever i en tid där Herren förbereder, och är klar till att fortsätta sina planer med Israel sitt egendomsfolk. Det betyder att uppryckandet av församlingen, och vårt saliga hopp, står för dörren.   

Avslutning

Häromdagen fick jag en underbar dröm av Herren. Den varade inte så länge, men den kändes så verklig, att jag vaknade av den. Jag var utanför, och tittade och såg upp mot en molnig himmel. Mitt på himlen var det ett runt stort hål, där ljuset och den blå himlen kunde lysa igenom. På sidorna och runt hålet fanns änglar, och jag visste med det samma, att det här var uppryckandet och tidpunkten då Jesus hämtade oss hem. Omedelbart drogs jag upp mot hålet och öppningen på himlens sky. Jag lyftes uppåt med en så hög hastighet, att det sög till i magen. När jag närmade mig himlen så vaknade jag. Klockan visade precis 04.00 på morgonen, och i strongs Hebrew har 400 betydelsen mat, måltid och middag.

Jesus kommer mycket snart, och inom en snar framtid kommer vi att sitta vid en dukat bröllopsbord, för att hålla en himmelsk fest. En bröllopsfest mellan Jesus och hans älskade brud.

 

Jesus kommer snart!

lördag 10 oktober 2020

Jesus kommer snarare än vi tror!


 

Erdoğan utmanar Israel

Erdoğan, Turkiets president, backar inte upp omkring det uppmärksammade ”Abraham-avtalet” som fler och fler arabländer tillsluter sig till. Han har precis proklamerat, att ”Jerusalem är vår stad”, som med andra ord betyder, att i följe Erdoğan, kommer Jerusalem aldrig någonsin att tillhöra Israel eller det judiska folket.

Hungersnödskatastrofer

WFP:s (World Food Program) verkställande direktör, har precis varnat för att förutom hotet från Covid-19, står världen inför hungersnödskatastrofer av bibliska proportioner – något som kunde leda till 300 000 dödsfall per dag.

Invasion av gräshoppor

I Chile upplever bönder en invasion av millioner av gräshoppor som förstör all gröda, träd och betesmarker på deras väg.

Var tionde människa är smittad

WHO (World Health Organisation) uttalar sig om att bästa uppskattning visar, att ungefär 1 av 10 i hela världen kan vara smittad med Covid-19 – det vill säga, mer än 20 gånger antalet bekräftade fall. WHO varnar samtidigt för en svår tid framöver.

Jesus kommer snarare än vi tror

På hemsidan ”Jesus Kommer Snart”, skrev en broder följande kommentar:

”Man behöver inte vara Einstein för att förstå Jesus lever. Jesus är verklighet. Jesus kommer snarare än vi tror”.

Det är så sant som det är sagt. Tidens tecken ger oss både en förståelse för Guds existens, men också det att Herrens ord är trovärdigt. Alla profetiska löften kommer att uppfyllas – till punkt och pricka, ett efter ett. Det största är löftet om vår eviga frälsning, i vårt himmelska hem.

Våra namn är skrivna i himlen

Luk 10: 17 - De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." 18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. 20 Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

Lärjungarna kom tillbaka och var väldigt glada och prisade sig lyckliga, för att till och med dom onda andarna var lydiga i Jesu namn. Jesus svarade, att det inte var något särskilt, men är något som förväntas ske när vi använder hans namn. Men något vi skulle jubla och prisa oss lyckliga över, var det att våra namn står skriva i Livets bok!

Jag är tacksam för att jag är frälst, och jag är tacksam för att Jesu dyrbara blod räcker helt in i evigheten. Jag är lycklig för att han utvalde just mig, och tog mig från det djupaste mörker, in i hans rike av ljus och säkrade mig en plats i hans eviga himmel.

 

Tack Jesus för din frälsning, och tack Herre, för din återkomst!

 

Källa:

https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2020/october/erdogan-tells-turkish-leaders-lsquo-jerusalem-is-ours-rsquo

https://insight.wfp.org/wfp-chief-warns-of-hunger-pandemic-as-global-food-crises-report-launched-3ee3edb38e47

https://strangesounds.org/2020/10/locust-plague-chile-combarbala-video.html

lördag 3 oktober 2020

Abraham-avtalets mynt är knuten till ändetidenVi har precis upplevt en väldigt intressant nyhet, som absolut är värd att ge extra uppmärksamhet. Förbundet ”Abraham Accord”, som precis har ingåtts mellan Israel och en del arabländer, kommer snart att lansera ett helt nytt mynt som ska stadfästa och bekräfta viktigheten av detta förbund.

Men det är många symboler omkring detta mynt, som har klara häntydningar och referenser till både händelser i värden, men också till ändetiden och antikrists regim. I detta inlägg försöker jag att nämna några av dom, som helt konkret talar in i den tid vi lever i.

Falsk enhet

Myntet är designat av konstnären Ahron Shavo, och visar den israeliska och UAE-flaggan som silhuetter ovanför Jerusalems och Abu Dhabis gator. Abraham Accord är skrivet på både engelska, hebreiska och arabiska, och på baksidan hittar vi citat från både GT och Koranen. Abraham var grundaren av monoteismen, och symboliserar enheten mellan alla dessa tre stora trosuppfattningar. 

Det här är religionssynkretism, och början på det som till sist slutar med att alla religioner blir enade under antikrist regi. Det är en falsk enhet, då islams gud, inte kan förbindas eller har något att göra med den judiska och den kristna Guden. Den stora skökan i uppenbarelseboken är just den falska religiösa enheten, som kommer att samarbeta med Antikrist under dom första 3,5 åren i vedermödan.

 

Nobels fredspris

På myntets framsida finns samtidigt en örn som håller en olivkvist och pilar i sina klor. Det är USA och den amerikanska presidentens sigill som fullbordar designen på detta mynt. I förbindelse med detta förbund, har Donal Trump nominerats till Nobels Fredspris för sin insats i denna ”historiska fredsöverenskommelsen”.

Som jag ser det, är just detta förbund början på det avtal som Antikrist kommer att fortsätta och sluta med ännu fler i arabvärlden. Det vill säga, att Antikrist kommer att stadfästa ett förbund som redan är taget i bruk, men som kommer att fungera i en långt bredare grad. Min tro är att detta förbund kommer i stånd efter GOG/Magog kriget, där Antikrist kommer att stadfästa det ultimativa förbundet mellan Israel och arabvärlden.

Myntets baksida

På myntets baksida ser vi ett arabiskt svärd, med många olika symboler i. Bland annat ser vi en duva med en olivkvist i munnen. Det är en symbol och hänvisning till Noa, där vi kan dra paralleller till Jesu ord, att ändetiden skulle vara ”som på Noas dagar” (Matt 24:37). Vi, Guds folk, befinner sig i den tid som kan jämföras med Noas dagar – en tid, där Herren har lovat att ändetiden ska utspela sig.

Samtidigt ser man planeten Saturnus ovanför duvan, som är en symbolik på Satan själv.

De tio hornen

Symboliken fortsätter, och jämte planeten Saturnus och duvan ser vi tio stjärnor. Det gör att jag omedelbart tänker på dom tio hornen, dvs. dom tio länder som kommer att samarbeta och ge sin makt till Antikrist i vedermödans tid. Min överbevisning är att dessa tio länder har sitt ursprung i den arabiska delen av världen. Jag har tidigare skrivit om det i ett inlägg som man kan ta del av här:

https://denytterstatiden.blogspot.com/2014/09/tiohorns-forbundet-tar-form.html

 

Covid-19 virus

Jag har tidigare skrivit om coronaviruset, som jag allt mer ser som en inkörsport och förberedelse till ändetiden. Pest och virusutbrott är en del av ändetidens utveckling, men som vi har insett, handlar det här lika mycket om kontroll, där vi har fått sett tydliga exempel på hur regeringar går in och inför tvångslagar och ”marshall-law”, då vi befinner oss i ett världsvitt undantagstillstånd.

På detta mynt, finns märkligt nog också symboler på två sprutor, som är en bild på just covid-19. Under sprutan finns en bild på ett hjärta och molekyler, som kan vara en symbol på den statskontroll som nämns här. Vad kommer det vaccin som snart kommer ut att innehålla, och är det på något sätt knutet till vilddjurets märke och regim? Men man kan ändå inte låta bli att fråga sig, vad detta virus har med ett fredsavtal att göra?

Det bedragande svärdet

Själva handtaget på svärdet, är förgyllt med ädla stenar. Det är bedragande, och får oss till att bli distraherad från själva bladet, som är på väg ner mot själva huvudet. Som religion är islam förförisk, och i kölvattnet av den kommer stora delar av det mörker som vi upplever under vedermödan. Den som inte tar vilddjurets märke kommer till sist att få ge sitt liv, bland annat genom att bli halshuggen.

Saudiarabien och GOG/Magog

Hes 38:13 - Då ska Saba och Dedan och Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: ’Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?’

På myntet nämns också Saba och Deban i ett citat. Det är gamla namn på Saudiarabien, och är också det land som nämns i GOG/Magog kriget i Hes 38:13. När kriget infinner sig, kommer Saudiarabien vara iakttagare, stå och titta på, och undra sig över dessa länder som anfaller Israel.   

Fred och Trygghet

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Det finns 11 olika referenser för fred på myntet. Det här är ett avtal som handlar om fred mellan Israel och den arabiska världen. I Thess blir vi presenterade för ”vedermödans profetia”, som talar om vedermödans plötsliga infinnande, i den tid när folk säger ”Fred och Trygghet”.


Jesus kommer snart!


Källa:

https://www.jpost.com/israel-news/temple-coins-introduces-limited-edition-abraham-accords-medallion-643819