tisdag 15 december 2020

En välsignad och fridfull jul i Herrens närhet!Kära Vänner,

 

Ännu ett år har gått, och vi närmar oss avslutning på 2020 – ett år som historiskt sätt har visat sig varit något helt särskilt. Jag satt och tittade igenom inläggen som har skrivits här under årets gång, och sammanfattningsvis kan man bara konkludera, att det har varit ett profetiskt år och helt utan jämförelse. För mig började ändetiden att bli en verklighet under arabiska våren 2011/2012, där jag började se ändetidens tecken bli en verklighet. Sedan har det eskalerat, och både i himlen och på jorden har dessa tecken varit tydliga, starka och helt avgörande tecken för den tid vi lever i. Hemsidan håller jullov och startar upp igen i början av januari. Det är en välsignelse att vara på en profetisk resa tillsammans, och om Herren dröjer, hoppas jag att vi kan fortsätta vår resa under ett spännande 2021!

 

En välsignad jul

Jag önskar var och en av er en välsignad jul i Herrens närhet, och Guds underbara välsignelse för det nya året. Julen handlar mer om något annat, om Guds övernaturliga nåd och frid. Han som är glädjen, friden och kraften personifierad, blev människa och tog sin boning ibland oss. Om du är Guds barn, har du fått del av den glädjen, nåden och friden i ditt liv. Herren har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser, och Herren kan inte älska eller välsigna dig, mer än han gör. Mitt i mörkret, så är han hos var och en av oss med sin frid. 

”I din närhet försvinner all fruktan, och du ikläder mig din övernaturliga frid. En frid den här världen inte känner till, eller har smakat på det sätt jag har upplevt och sett. Nära ditt hjärta, måste mörkret som omger mig, ge vika, och ge plats för ditt ljus. Ett ljus som skiner klarare än solen, och lyser rakt in i min själ och in i mitt hjärta. Det uppenbarar och avslöjar mina innersta tankar, och gör att jag står naken och oklädd inför dig. Men jag är inte rädd, för jag vet, att jag är älskad, och jag vet, att din rättfärdighet täcker min ofullkomlighet.

Varje berg måste sänka sig, och varje dal måste höja sig för din befallning, och varje krokig och slingrande stig måste bli rak. Varje omständighet måste böja sig för din röst. Den samma röst som talade universums galaxer och stjärnor på plats, och samma röst som kallade Lasarus ut ur graven, är den som talar liv, löften, välsignelse och kärlek in i mitt liv. För vem skulle jag då frukta, och vad skulle kunna ta bort denna eviga, och ständigt närvarande kärlek i mitt liv?

Du andas liv på oss, och styrker varje trött och sargade själ. Du möter och lyfter mitt ansikte, som ligger sänkt mot jorden. Du fyller mitt hjärta, som ligger tryggt och överlåtet i din hand. Du rör vid mina händer, som är sträckta mot din heliga tron. Jag har funnit min plats, det ställe där jag finner ro. Jag har hittat den plats, där du kan tala, röra och förvandla mitt liv. Det är härlighetens tron, den urgamla höjden, som är min helgedoms plats. 


En välsignad jul i Herrens närhet. 

 

Mikael 

 

måndag 14 december 2020

Regeringar vill kunna spåra Covid-19 vaccinMarocko erkänner Israel 

Marocko är nästa och det fjärde arablandet sedan augusti som erkänner Israel och därmed det sjätte totalt. Målet är att det ska etableras diplomatiska relationer och direktflyg mellan länderna. Men i utbytte mot Marockos erkännande av Israel, kommer USA att erkänna Västsahara som en del av Marocko – en del av Afrika som många betraktar som ockuperat.

Regeringar vill spåra Covid-19 vaccin

Tidningen ”The Wall Street Journal” har skrivit en intressant artikel om den skrämmande utveckling vi upplever just nu, som tydligt visar att vi närmar oss ett kontrollsamhälle. Över hela världen spekulerar regeringar på hur man ska kunna kontrollera och registrera vem som har tagit vaccinet. Argumentet för att registrera och data är att många vacciner är under utveckling, och vissa typer kommer att kräva flera doser. Ett annat argument är att man samtidigt kan spåra och upptäcka eventuella biverkningar efter vaccination.  

Syftet kan ju dels vara som beskrivs i artikeln att ”skydda befolkningens hälsa”, men det är också en genuin möjlighet för att spåra vem som tar detta vaccin och framför allt vem som inte tar det. Om det på en senare tidpunkt skulle visa sig bli tvång, skulle en dokumenterad registrering bli väldigt användbar.

Smittskyddslagen diskuteras

I dag har vi smittskyddslagen i Sverige. Det betyder att ingen i princip kan påföra en annan person något mot dennes vilja. Men det finns undantag där ”samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar””. Det betyder att systemet har möjlighet för att övervaka och snabbt vidta åtgärder vid tecken på en smittsam sjukdom. För närvarande är det bara smittkoppor och SARS som räknas i denna kategori – men något som kan ändras om man menar att Coronaviruset är lika farligt, som exempelvis SARS. I dagsläget finns exempelvis möjligheter för tvångsisolering om man utgör en smittrisk för samhället. Runt om i Europa höjs samtidigt röster för tvångsvaccinering. Även i Sverige har vissa partier som till exempel Moderaterna försökt att få igenom tvångsvaccinering av befolkningen.

Avslutning

2 Kor 3:3 – Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.

”Din dyrbara Ande, Herre, har tagit hand om och ombesörjt mitt hjärta. Du har gjort det medgörligt och formbart. Med en mjuk, långmodig och saktfärdig hand, har du strukit och sått ut i mitt hjärtas åker. Jag har sett din godhet, kärlek och väldoftsrökelse spira. Jag har blivit ett Kristusbrev – skrivet, komponerat och utarbetat av dig. Brevet vittnar om din nåd, som dagligt arbetar i och genom mig. Den har varit en sköld, som har omslutit och bevarat mina tankar och ögon på dig. Brevet och vittnesbördet är fullkomligt utan fel och skrynka. Områden där jag inte själv har räckt till eller felat, har inte fått något utrymme eller plats. Det är ett brev som vittnar om det sätt du ser och arbetar med mig. Jag har blivit en doft i den här världen. En doft till liv och död - till en evighet med och utan dig. En doft som vittnar om din villkorslösa kärlek, men också om liv, som är avskilt från ditt heliga ansikte.”

 

Jesus kommer snart!

 

Källa:

https://www.wsj.com/articles/governments-will-want-to-track-who-has-had-a-covid-19-vaccine-11607600430

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168https://www.swebbtv.se/blogg/413-swebbtv-nyheter-7-februari-2020

 

 

 

tisdag 8 december 2020

På väg mot ett kontrollsamhälle och en antikristlig regim

 


I mitt förra inlägg skrev jag om ett kommande tvångsystem, som går hand i hand med Covid-19. Jag kallar det exklusions- eller uteslutningstaktiken. Om man inte ”leker med” eller fogar sig, så blir man exkluderad och får inte längre vara med. Det kanske inte låter så farligt eller allvarligt, men det är det. Samtidigt så visar det oss hur snabbt det går gentemot utvecklingen i världen. Följande två nyheter handlar enbart om den utveckling och det vi upplever just nu gentemot Covid-19 – en väg till ett kommande kontrollsamhälle och vilddjurets rike.  

Inget normalt liv utan vaccination

Det är Nadhim Zahawi, medlem av Storbrittaniens parlament, som uttalar sig om att det fortsättningsvis ”inte finns ett normalt liv utan vaccination, och att människor som inte kan bevisa eller vill ta emot en vaccination, kommer framöver att få ett begränsat liv”. Det blir först och främst restauranger, biografer och sportsevent som kommer att införa Covid-19 restriktioner, men frågan är om utvecklingen och restriktioner kommer att sluta där? – smittspridningen och utvecklingen kommer att vara avgörande.

Det vill säga, att den människa som ska fungera på ett normalt sätt i ett samhälle, måste ha en vaccination för att få tillgång till många av dom normala och vardagliga aktiviteter och företagande, vi utför och tar för givet i dag.   

Immunitetspass är på väg

Snart kommer förutsättningen för att resa internationellt se mycket annorlunda ut än den gör i dag. När dom första Covid-19 vaccinationerna är på plats, blir det blott en tidsfråga innan ett ”Covid-19” eller ett ”immunitetspass” för internationella resor blir en verklighet. I Australien har flygbolaget Quantas redan meddelat att dom förväntar att resande kommer att behöva ett immunitetspass, för att kunna resa efter det att vaccinationen är tillgänglig. Andra flygbolag som Korean Air har gett utryck för liknande åsikter.  

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Jag håller samtidigt med Nadhim Zahawi. Den här världen kommer aldrig att gå tillbaka till ett normalt tillstånd igen! Det vi upplever just nu kommer bara fortsätta, där sprutan blir utbytt mot vilddjurets märke efter uppryckandet – samma princip och samma taktik. Dessa regler som enskilda länder och organisationer ger uttryck för, kommer snart att vara normen och vara gällande i större delar av världen – också i Sverige.

I Uppenbarelseboken kap 3:11, säger Herren att han kommer snart. Ordet snart betyder ”hastigt”, ”utan förvarning” i grundtexten. Var uppmuntrade kära syskon, för Herren kommer snart att fullborda detta löfte. Han kommer snart och utan förvarning, för att i ett givet ögonblick, hämta och församla sina barn. Jag längtar till denna befrielses dag, där detta förgängliga ska utbytas mot Herrens härlighet.

Jesus kommer snart!

 

Källa:

https://thehill.com/policy/international/528040-uk-may-require-proof-of-covid-19-vaccination-to-visit-bars-cinemas

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-vaccines-idUSKBN28A24R

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=4434

 

 

onsdag 2 december 2020

Betlehemsstjärnan som vittnar om Herrens komma

 


I Uppenbarelseboken hittar vi en trefaldig salighetsprisning - Salig är den som ”läser upp och lyssnar till det profetiska ordet” (1:3). Salig är den som ”vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam” (16:15) och salig är den som ”håller fast i profetians ord i denna bok” (22:7).

Det finns en välsignelse som är knuten till det profetiska ordet och ändetiden. Det finns en salighet att lyfta upp det profetiska ordet och jämföra med den tid vi lever i. Vi förstår tiden genom att se den genom profetiska glasögon.  Samtidig så ger det profetiska ordet klarhet och mening, när vi upplever händelser som bekräftar och tydliggör Herrens plan för ändetiden.

Tecken i himlen – 21 decemberDen 21 december upplever vi ett ganska särskilt tecken på himlen, som jag tycker är värt att nämna. Dagarna före jul kommer vi att få uppleva en ovanlig och mycket nära konjunktion, mellan solsystemets största planet och ringplaneten Jupiter och Saturnus.

Det är första gången sedan 1623 att planeterna kommer så nära varandra, och något som heller inte kommer till att ske igen, dom närmaste 500 åren. En del menar att det var just denna konjunktion mellan dessa två planeter som är beskriven i Bibeln, när en stjärna visade sig på himlen och förkunnade Jesu födsel.

Kan det vara på det sättet, att ”samma” stjärna och himlafenomen som vittnade om Herrens födelse för 2000 år sedan, nu vittnar om hans snara återkomst?

Israel och Iran


Det finns en latent spänningen mellan Israel och Iran, och efter mordet på Irans kärnenergiförskare så har den förstärkts ytterligare. Iran anklar Israel att stå bakom dådet, där det internationella kärnavtalet hänger i bakgrunden och Iran hotar med att slå tillbaka med kraft. Förra året uppmärksammade Netanyahu forskaren genom att nämna honom när han lade fram belägg för iranska kärnvapenplaner -Kom ihåg det namnet, Fakhrizadeh, sade Netanyahu då.

Kommer en snarlig konfrontation mellan USA/Israel och Iran och kommer det i så fall att vara inledningen till GOG/Magog kriget?

Avslutning

Heb 12: - När vi har en så stor sky av vittnen omkring oss

Hebreerbrevet kapitel 11 nämner många människor - allt från Abel, Henok, Noa och Abraham till skökan Rachav i Jeriko, som tillsammans får titeln ”en sky av vittnen”.

Dessa forntida Guds män och kvinnor blir vittnen och föredömen för oss, i vår vandring med Herren. Det är vittnen som betygar att löftena håller, att Herren är trofast och att det lönar sig att hålla ut. Dessa troshjältar fick avstå från den glädje som låg inom räckhåll för dem: Abraham avstod från sin släkt och sitt hemland. Moses avstod från sin plats vid Farao i Egypten, och martyrerna från den frihet dom hade fått om dom hade förnekat sin tro.

På samma sätt så avstår vi från olika saker i vår vandring med Herren, på vår väg mot löfteslandet. Därför kommer det en uppmaning att hålla ut i vårt gemensamma lopp, att tänka på Herren och ha blicken enbart och otvivelaktigt fast på honom. Om vi har blivit trötta i vår vandring, om vi har tappat modet och blivit snärjda, om vi är fastlåsta och bundna till den här världen -  låt Herren lägga sin hand på ditt liv, så vi kan få kraft att hålla ut i vårt lopp och i vår vandring till vårt förlovade land. 

Guds rika välsignelse


Mikael

 

Källa:

https://www.theblaze.com/news/saturn-jupiter-alignment-christ-bible

https://www.di.se/live/ledande-karnforskare-mordad-i-iran/