fredag 29 augusti 2014

Är Antikrist muslim, och vilddjurets rike ett islamistiskt kalifat?


 
Varför är det så oroligt i Mellanöstern? Är Antikrist muslim eller europé? Är den utveckling vi ser i mellanöstern i dag en förberedelse och början på Antikrist regi och vilddjurets rike? Ta del av Tage Bergmans mycket intressanta och angelägna inlägg om just vilddjuret och hans rike.
 
 
 

 

tisdag 26 augusti 2014

Vilddjurets märke är klart


 
Upp 13:16 - Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal

Det är ingen hemlighet att Antikrist och vilddjurets rike kommer att representera och införa ett kontroll samhälle, där en form av märke kommer att visa människans accept och tillhörighet till Antikrist och hans regi. Detta märke kommer att nära förbundet med något så centralt som vår handel, som gör att man varken kan köpa eller sälja om man inte bär detta märke.

Samtidigt är detta märke mer än bara en ny handelsform. Detta märke kommer att vara så tätt förbundet med Antikrist och det han står för, att det inte kommer att ges eller finnas några andra alternativ eller valmöjligheter än att ta emot detta märke. Den som inte tar emot hans märke eller tillber Antikrists bild, kommer att bli förföljd och ihjälslagen. Det vill säga, samma retorik som Isis följer i dag i Mellanöstern.

Funktionsdugligt i dag

Om detta märke kommer att vara ett RFID implantat är detta redan fullt funktionsdugligt i dag.

Utvalda försökspersoner har redan detta chip inopererade i kroppen för att se hur det fungerar. Med det kan man bland annat öppna säkerhets dörrar, styra sin mobiltelefon och avläsa interna data systemer. Steget är med andra ord inte långt till att detta chip kan lagra och överföra personlig information och användas som betalningsmedel.

“Implantable microchips provide a more intimate connection with technology than that of any other portable electronic device, like a cell phone or iPod, because the tag becomes a direct part of us when it's inserted into our body. Implants "have the potential to change the very essence of what it is to be human," Gasson said at a 2012 TEDX Talk”
 
 
Jesus kommer snart!

fredag 22 augusti 2014

Nytt vulkanutbrott hotar på Island


 
Joel 2: 30-31 - Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Herren visar oss att i de sista dagarna kommer vi att se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Det första jag tänker på när man nämner eld och rökpelare är just vulkaner. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag.
Stigande antal vulkanutbrott

Normalt har mellan 50 och 60 vulkaner utbrott varje år. Men i de senaste år har vi sett en stigande tendens. En topp inträffade 2010 med hela 82 vulkanutbrott, men ett rekord som blev slaget i början av december 2013 med hela 83 vulkanutbrott.

När vulkanen vid isländska Eyjafjallajökull fick ett utbrott i april 2010 så drabbade det många människor i dess närhet. Bostäder fick överges och marken förstördes av giftigt nedfall. Den största medieuppmärksamheten fick dock det faktum att vulkanens askmoln stoppade i stort sett all flygtrafik i Europa.

Nya vulkanutbrott hotar

I dag ser vi ett växande hot för ett nytt vulkanutbrott på Island, och det här gången är det vulkanen Bárdarbunga som har visat tecken på aktivitet . Tusentals jordskalv har inträffat i vulkanen Bárdarbunga på Island de senaste tre dygnen. Landets meteorologiska myndighet har höjt risknivån till en fyra på en femgradig skala - och börjat evakuera närliggande områden.

– Det kan bli ett explosivt utbrott. Eyjafjallajökull var måttligt, den här vulkanen har potential för betydligt större utbrott, säger Reynir Bödvarsson på Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Sedan i lördags har vulkanen Bárdarbunga på Island haft tusentals jordskalv. Magman rör sig i nuläget mellan fem och tio kilometer under marken.

Fortfarande är man osäker på konsekvensen om denna vulkan skulle gå i utbrott, men Eyjafjallajökull skulle vara ett litet utbrott i förhållande till detta uttalar Reynir Bödvarsson.

Profetia om vulkanutbrott på Island

David Wilkerson fick en profetia från Herren på 70-talet, om just ett kommande vulkanutbrott på Island:
Drastiska väderförändringar i väderleken som slår alla rekord äger rum runt om i världen. En del av experterna tror att detta beror på vulkanisk aska efter ett utbrott på Island och som nu förs vidare av jetströmmen i troposfären. För min del tror jag en del av förklaringen kan ligga häri.

I gångna århundranden har världen varit vittne till ödeläggande jordbävningar, värmeböljor med stora antal dödsoffer som följd. fruktansvärda översvämmningar och alla slag av bisarra förändringar i väderleken. Men sedan har allting gått tillbaka igen till det normala. I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills.

Jesus Kommer Snart!

 

onsdag 20 augusti 2014

Vem förmår att skapa fred i Mellanöstern


 
 
Isis har precis redovisat en fem årsplan som visar ett kommande Kalif, som inte bara inkluderar hela Mellanöstern och halva Afrika, men också Europeiska länder som Spanien, Portugal. Österrike, Ungern och Rumänien.

Samtidigt som USA har genomfört sina första flygangrepp hotar Isis med att svara igen med blodiga attacker mot USA om de fortsätter att bomba Isis militärt. Det kan betyda att om inte omvärlden kan stoppa Isis ganska snart så kommer vi att få se en snabb och skrämmande fortsättning på den utveckling av det vi redan har sett.

Vem kan skapa fred

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern med först den arabiska våren och sedan Isis, är frågan mer aktuell än någonsin.

Många undrar vem den person är som både Isis och hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna på? Vem kommer utifrån detta kaos som råder, och på trots den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal? 

Syndens människa

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Den personen är Antikrist, syndens människa, som träder fram vid det  första sigillet, och precis i början av den 70:e och den sista årsveckan.

Han kommer förmå det som amerikanska presidenter, EU och FN har misslyckats med. Han kommer att sluta ett förbund med Israel, och lyckas skapa en tillfällig fred i mellanöstern.

Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen. Det kan betyda att han kommer som en fredsmäklare och förmår att skapa en kortsiktig världsfred, som innebär fred i mellanöstern.

Anledningen till at personen har en båge utan pilar, är att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden. Han blir given makt av de tio kungarna utan att behöva kämpa sig till den. Han kommer att ha krigsvapen, men kommer att agera precis som han är obeväpnad. Daniel säger att han skall fördärva många i deras trygghet. Eng översättning: ”By peace shall (he) destroy many (Dan 8:25)

Jes 28:15 - Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Försent kommer Israel kommer att upptäcka att det är själva döden som de har ingått och slutit ett förbund med. Ett förbund som kommer att upplösas efter 3,5 år.

Scenen är tillrättalagd och är klar för att syndens människa ska träda fram. Den här världen ropar efter en stark ledare som kan skapa fred i en kaotisk värld. Deras bönesvar kommer att vara vilddjuret från avgrunden, som kommer att utlösa en nöd som aldrig tidigare har skådats i mänsklighetens historia.

Jesus kommer snart!

tisdag 19 augusti 2014

Den globala uppvärmningen: Den värsta torka någonsin i Kalifornien


 
Effekterna av den globala uppvärmningen kan ses högst påtagligt i naturen, och har fört med sig fler och kraftigare extrema väderförhållande över hela vår värld.  Extremt väder blir allt vanligare där skyfall, torka, översvämningar och värmeböljor inträffar allt oftare och med högre intensitet jämfört med tidigare.
Den värsta torkan någonsin

Just nu upplever Kalifornien den värsta torkan någonsin i delstatens historia. 58 % av Kalifornien anses nu befinna sig i ett tillstånd av extrem torka, där Kaliforniens vattenreserver har nått en rekordlåg nivå på bara 20 % av den normala vatten nivån.
Torkan i Kalifornien, USA, är den värsta som registrerats i den amerikanska delstaten sedan statistik började föras och är en ”exeptionell torka”, som är den torraste nivån på en fem-gradig skala som används för att klassificera torrperioder.

Katastrof för jordbruk och ekonomi
Om torkan fortsätter kommer det att betyda en katastrof för det kaliforniska jordbrukssamhället och för hela USA:s ekonomi. Över hälften av USA:s produktion av frukt, nötter, grönsaker, och en fjärdel av mjölken kommer från just Kalifornien. I följe en rapport från University of Kalifornien har torkan hittills kostat 12 mia. kronor bara i år, och har resulterat i att över 17 000 människor har förlorat sina arbeten.

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/wests-historic-drought-stokes-fears-of-water-crisis/2014/08/17/d5c84934-240c-11e4-958c-268a320a60ce_story.html

fredag 15 augusti 2014

Psalm 83 - Profetisk profetia på väg mot sin uppfyllelse?


 
Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

Mellanöstern står i dag bokstavligt talat i brand! Utvecklingen har den senaste tiden varit skrämmande, och den överordnande bilden i Nordafrika och Mellanöstern är kaos, upplösning och sammanbrott.

Mitt i detta skeende ligger Israel, som i allt större grad upplever påtryckningar från sina grannländer och organisationer som är fast beslutna på att utrota det judiska folket. Något som både den senaste konfrontation med Hamas bekräftar, men också IS (Isis) framfart där mycket tyder på att IS redan är inne i Libanon, ett land som gränsar till norra delen av Israel.

En profetisk profetia

Ser vi i dag ett uppfyllande av den profetiska psalmen 83? En profetia där vi ser hur just Israels grannländer vänder sig mot Israel för at utrota och tillintetgöra det judiska folket.  

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus, där vi ser en konstilation mot Israel och det judiska folket.

Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

Israels grännländer

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizabolla och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).
Bara de senaste åren har Palestinier skjutit tusentals raketer in över den Israeliska gränsen och Israel har haft konfrontationer med både Hizabolla och Hamas. Iran stöder och förser Hamas med vapen och vi upplever raketer som når allt längre på Israelisk territorium.

Raketer över Jerusalem

Vid Israels konfrontation mot Hamas i november 2012 så upplevde Israel för första gången på 20 år hur dessa raketer nådde långt in i landet och Tel Aviv blev då berörd av kriget. Något som senaste kriget mot Hamas har bekräftat, där både Tel Aviv och Jerusalem har varit under beskutning.

Ännu har vi inte utifrån ett historiskt perspektiv sett dessa länder i Psalm 83 i en gemensam attack mot Israel. Som jag ser det så finns det två olika tolkningar av denna profetia. Dels att den fick sin början vid Israels nationella födelse i 1948, där Israel fortsatt kan förvänta attacker från sina grannländer med mål att utplåna Israel från världskartan.

Andra menar att det här är tala om ett enkelt stående krig som kan vara föregångaren till Gog/Magog kriget som i sin tur kommer att starta vedermödan. Det kan vara på bakgrund av Psalm 83 och Gog/Magog kriget att Antikrist sluter ett 7 årigt förbund med Israel.

Shalom!

tisdag 12 augusti 2014

Världsekonomin skakar

 
Inom finansvärlden är det stor fruktan för att den ekonomiska kris vi ser i Kina just nu kommer att utveckla sig till ännu en global kris. Skulle det ske, kommer den nuvarande finanskrisen som fick sin början i 2008 att blekna i jämförelse med det som kommer, och vi skulle uppleva en redan skakad världsekonomi i knä.

Många andra länder skakar och har också svåra ekonomiska svårighetet. Vi har redan sett Argentina gå bankrutt för andra gången på 13 år, men också tio andra länder som till exmpel Cypern, Grekland, Egypten och Ukraina, har betalningsproblem och är snäppet ovanför bankrutt.

Upp 6: 5-6 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."

Vid det tredje sigillet i Uppenbarelseboken kap 6, så ser vi en kommande hyperinflation som är förbundet med en kollaps av ett eller flera länders finansiella system. Många ekonomer och finansexperter varnar för ett kommande dollarras, hyperinflation, och en långvarig recession som Guds ord också bekräftar.

 En ekonomisk krasch kommer att betyda ett definitivt slut på det ekonomiska system som vi känner till i dag, och kommer att vara utgångspunkt för ett helt nytt ekonomiskt kontroll system som Antikrist kommer att införa. Världsekonomin är ett stort tidstecken som visar att vi är på väg med stora steg mot vedermödans tid.

Jesus kommer snart!

söndag 10 augusti 2014

Mörka moln sveper in över världen


 
I Maj 2014 talade Herren starkt till mitt hjärta, och visade mig att det är mörka moln och ett andligt stormoväder på väg in över vår värld. Efter det tilltalet så skrev jag följande inlägg:
Dessa moln är vedermödans oväder som börjar visa sig på horisonten. Det blir aldrig bättre tider än det vi upplever just nu. Vi kommer att få se dessa moln växa till i kraft, och att område efter område kommer att skaka. Det vi ser nu är med andra ord ett förspel och en försmak på det som ska komma. Natten är på väg mot sitt slut, och tiden kommer då ingen kan längre kan verka. Herrens uppmaning att höra vad Anden säger till församlingen, är viktigare och mer betydningsfull än någonsin.
Demoniska krafter i Mellanöstern
Det vi ser i Mellanöstern är inget annat än Sataniska och demoniska krafter som utspelar sig bland annat genom IS (Islamiska staten). Genom terrorhandlingar sprider denna organisation skräck i mellanöstern på sin framfart. Vardagen har blivit en mardröm för irakiska och syriska befolkningen då de mördar, halshugger, våldtar och plundrar allt på sin väg fram. Kristna och andra folkgrupper tvingas konvertera till jihadisternas Islam eller får betala med sitt liv.
Senaste nyheten som kommer från Human Rights Office, är att IS har begravt 250 barn och ungdomar levande i Mosul i Irak. Det är ett mörker och ondska utan jämförelse som Mellanöstern upplever just nu, och det är inget som tyder på att detta mörker skal lätta.
Jerry Goldens profetiska dröm
På Ohlins hemsida delar Jerry Golden en profetisk dröm som jag tycker är en skrämmande precis beskrivning av det vi upplever just nu. Han såg en orkan som svepte över världen, där orkanens öga var över mellanöstern:
Jesus kommer snart!
 
 

 

fredag 8 augusti 2014

Obama - USA:s sista president?


 

Var befinner vi oss i ändetidens slutskede? En syn som skulle kunna ge en ledtråd till detta är denna synen om 12 presidenter i Vita huset före Antikrists framträdande. Enligt denna är Obama den siste presidenten som räknas.

Ta del av den här mycket intressanta profetia från 1971 från hemsidan "tidens tecken". Lägg speciellt märke till kopplingen i synen mellan Jesu återkomst och sol och mån förmörkelse. Som ni säkert vet så är vi mitt inne i en tetrad med sol- och mån förmörkelser som påbörjades här i våren 2014 och avslutas hösten 2015.

Presidentvalet i USA 2012 var det 57:e presidentval USA, som betyder att nästa val är 2016. Om vi är så långt som vi tror i ändetidens utveckling så kommer det inte fler amerikanska presidenter, som då gör  Obama till USA:s siste president.
 

tisdag 5 augusti 2014

Massiv förföljelse mot kristna i muslimvärlden


 
 
Fil 1:29 - Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull

Massis förföljelse i mellanöstern

Vi upplever en massiv förföljelse av kristna i mellanöstern just nu, där experter varnar för en okontrollerbar situation. 

Flera ställen i världen försöker muslimer och extrema religiösa grupper att helt enkelt utrota kristna. Kyrkor bränns, och hus och affärsverksamhet förstörs. Kristna blir fångade och hålls som gisslan, och blir samtidigt tvingade att ge upp deras tro.

Cirka 75% av alla religiösa grupper som är förföljda runt om i världen är kristna, som resulterar i att tusentals varje år dödas och förföljs för namnet Jesu skull. Speciellt i länder som Egypten, Nigeria, Irak och Syrien ser vi en upptrappning och en stigande intensitet när det gäller förföljelsen av kristna som i ögonblicket flyr ut ur landet för sina livs skull.

Världsranglistan över flest förföljda kristna

Organisationen ”Öppna dörrar”, utger varje år en lista över länder där det är störst förföljelse av kristna. De tio länder som ligger högst upp på listen är i följe dem:

1.   Nordkorea

2.   Somalia

3.   Syrien

4.   Irak

5.   Afganistan

6.   Saudiarabien

7.   Maldiverna

8.   Pakistan

9.   Iran

10  Yemen


Totalitära regimer i mellanöstern

När den arabiska våren började i december 2010 trodde västvärden att bara man välte de totalitära diktaturerna runt om i mellanöstern och afrika, så skulle demokratiet få framgång på samma sätt som när man besegrade nazismen under andra världskriget. Det man inte hade tänkt på var det religösa aspektet i dessa länder.

I Irak är två tredjedelar av landets en million kristna på flykt efter Saddam Husseins fall, och samma tendens kan man se i Egypten som har åtta millioner kristna.

Konvertera eller dö

Efter att den extremistiska gruppen IS intog Mosul i Irak, gavs ett ultimatum till den kristna befolkningen: konvetera till Islam, betala en religiös skatt eller dö. Samtidigt förbjuds kristna att bygga kyrkor eller att förrätta bön offentligt.

Bön för våra syskon

Många kristna vägrar att omvända sig eller ge upp sin tro på Jesus, och betalar ett högt pris. Många män blir ihjälslagna, och deras fruar tvingas gifta sig med deras mäns mördare och bli en av dessa muslimska mäns fruar.

När dessa människor förföjs är det Jesus de förföljer och hatar. Ondskan och motståndet mot Jesus kommer aldrig att bli mindre, men tvärtimot är förföljelsen och motståndet mot Jesus och hans kropp ett tidstecken som vittnar om denna tidens slut.

Jesus kommer snart!

 

lördag 2 augusti 2014

Ebolavirus i utbrott


 
Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden.
Redan i dag ser vi allvarliga virusutbrott och resistenta bakterier som vi helt enkelt inte har något motgift mot. Det är ett globalt stigande problem som skördar tusentals människoliv varje år.

Organisationen Läkare utan gränser varnar
Organisationen ”Läkare utan gränser” varnar och rapporterar om hundratals döda i det värsta utbrottet av den smittsamma, plågsamma och höggradigt dödliga blödarfebersjukdomen ebola i Västafrika någonsin. Trots att tolv länder vid ett krismöte enats om åtgärder för att stoppa smittspridningen varnar WHO för att utbrottet kan fortsätta länge till.

Virusutbrottet är det allvarligaste genom tiderna – såväl när det gäller antalet smittade och döda som den geografiska spridningen. Före det nuvarande utbrottet hade 1.587 människor avlidit i sjukdomen sedan viruset första gången spred sig till människor 1976. Dödssiffran i ebolautbrottet i Västafrika har stigit till 660 människor, uppger Världshälsoorganisationen (WHO). Antalet kända ebolafall överstiger samtidigt 1000.
Det finns inget motgift

Det finns ingen medicin som botar den böldpestliknande sjukdomen och heller inget vaccin som kan ge immunitet. Epidemin som tros ha startat i Guinea runt årsskiftet har hittills utvecklats i tämligen långsam takt. De senaste veckorna har den emellertid accelererat kraftigt och slagit till med stor kraft mot Guinea, Sierra Leone och Liberia där hundratals personer på kort tid har dött. Enligt Läkare utan gränser är detta det största utbrottet som någonsin har dokumenterats och med det högsta antal döda.

Det kan ha stora och allvarliga konsekvenser om detta virus får lov till att fortsätta sprida och utveckla sig. Upp till 90 % av de som smittas avlider i en våldsam död, och många menar att det bara är en tidsfråga innan viruset får fäste i Europa.