tisdag 30 september 2014

Ebola - ett domedagsvirus


 
Upp 6:8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Smittsamma sjukdomar är orsaken till cirka en tredjedel av alla dödsfall i världen. Mikroorganismer hoppar från djur till människa, och vi bär själva med dem i vår globala värld. I dag ser vi en ökad epidemi av virus och smittsamma sjukdomar som sprider sig i världen, och forskarna varnar för fler globala framtida epidemier.


Sedan mars 2014 pågår ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Länder som Guinea, Liberia och Sierra Leone är hårt drabbade, och bara i dessa tre länder är vi nu uppe på nästan 2900 dödsfall.

Domedagsvirus

Det fruktade viruset är fortfarande begränsat till Västafrika, men det finns forskare som befarar att nästa ebolautbrott kan sprida sig över hela världen.

– Jag vet att man varken får säga eller skriva så, men ebola är så nära ett domedagsvirus man kan komma. Därför måste det nuvarande utbrottet behandlas med största respekt, säger professor Bo Niklasson, virolog och vd för medicinföretaget Apodemus.

Det är inte det nuvarande ebolaviruset som skrämmer forskare. Trots att dödligheten är extremt hög så krävs det närkontakt med en person som insjuknat eller med kroppen från en avliden för att bli smittad. Men virus förändras hela tiden. Det värsta scenariot är om det afrikanska ebolaviruset skulle mutera och bli luftburet. Det skulle resultera i att vi skulle stå inför ett mycket allvarligt scenario.

Luftburet virus

I dag sprider sig ebolaviruset genom direktkontakt med kroppsvätskor, som blod och kräkningar. Men några av USA:s främsta experter på infektionssjukdomar befarar att det dödliga viruset kan mutera och börja överföras när någon hostar eller nyser. 
 
-Jag kan inte tänka mig något – och detta inkluderar hiv – som skulle vara mer förödande för världen än ett luftburet överförbart ebolavirus, säger Michael Osterholm, chef för Centrum för infektionssjukdom och forskning vid University of Minnesota.

Den gulbleka hästen

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den person som rider hästen är Döden själv.

När helvetet följer honom så betyder det att det är ofrälsta människor som dör och får sätta livet till genom detta sigill. När det fjärde sigillet är över, har det resulterat i över 1 miljarder människors liv. Det är människor som bland annat har dött i krig, hungersnöd och pest.

Jesus kommer snart!

fredag 26 september 2014

Tiohorns förbundet tar form


 
 
Tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Sudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater, står tillsammans när det gäller kampen mot terroristorganisationen Isis (Islamiska Staten).


De tio hornen

Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn

Upp 17: 12-13 - Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret

Bibeln talar om att under den sista årsveckan kommer vi att se en konstilation av tio horn (kungar) som kommer att regera tillsammans med Antikrist under en enda timme. Dessa kungar kommer att ge sin makt över till Antikrist, som med andra ord inte behöver att kämpa sig till den, då den kommer att bli honom given.

När vi ser dessa arabiska ledare som ingår en allians mot Isis, är det så en början och en start på den tiohornsunion som vi kan läsa om i biblen? Det skulle betyda att Antikrists framträdan är väldigt nära, och att syndens människa just nu står i kulissen, och är klar till att träda fram.

Han som håller tillbaka

2 Thess 2: 6-8 - Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Men innan Antikrist framträdan, måste den som håller honom tillbaka träda till sida, för att Antikrist ska få lov att verka i sin korta och begränsade tid.

Jag är överbevist om att det är den helige Ande i församlingen som håller tillbaka, och att uppryckelsen av församlingen kommer att vara startpunkt och början på det första sigillet, och därmed Antikrists framträdan.

 

Jesus kommer snart

 

tisdag 23 september 2014

Det tredje världskriget


 
 
Hur nära är vi ett tredje världskrig, och finns det risk för ett storkrig i Europa? Vilken roll spelar Isis för världsfreden, och innebär Rysslands annektering av Krim en återgång till det kalla kriget?Experter varnar för att utvecklingen i världen tyder på att vi är på kanten till ännu ett världskrig. Med tanke utvecklingen i Mellanöstern, Isis framfart och den ömtåliga situationen mellan Ryssland och Ukraina, så finns gnistan som kan få det tredje världskriget att bryta ut. Ett tredje världskrig som denna gång inte skulle inte bli ett erövringskrig, men ett förintelsekrig.

Upp 6:3 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

I bibeln så symboliserar den röda färgen krig och blod, som tyder på att den här ryttaren kommer att tillföra våldsamma krig på jorden. Han har fått auktoritet till att ta bort freden, och kommer att få människorna till att slakta varandra.

Den engelska översättningen (NLT) säger: “And there was war and slaughter everywhere”, som tyder på att det resulterar i omedelbara globala konflikter.
Ukraina och kärnvapen

Två decennier efter Kalla krigets slut uppskattas det finnas över 16 300 kärnvapen i världen. USA och Ryssland förfogar över de ojämförligt största kärnvapenarsenalerna, och det var framför allt USA och Sovjetunionen som åstadkom det kalla krigets kapprustningsspiral. Dessa två länder står fortfarande för 98 procent av världens totala kärnvapeninnehav.

Enligt engelska wikipedia så övertog Ukraina omkring 5000 kärnvapen och hade därmed under en tid världens tredje största kärnvapenarsenal. Dock ska samtliga ha varit överförda till Ryssland redan 1996. Men Putinregimens propagandakanal Russia Today, pekar ut Ukraina som ett kärnvapenhot. Ukraina har nämligen kärnkraftsreaktorer, och kan alltså i teorin anrika uran och sitta på kärnvapen.

Men frågan är hur stor sannolikheten är att Ukraina har ett visst antal dugliga stridsspetsar kvar i sin arsenal, och hur skulle eventuell upptäckt av en sådan arsenal påverka den nuvarande konflikten?

Omvärlden rustar upp

Detsamma gäller för övriga kärnvapenländer. I det nya geopolitiska klimatet i världen efter Georgien 2008, Arabiska våren 2011 och Ukraina 2014 så har de flesta kärnvapenmakter dragit slutsatsen att världen knappast blivit en tryggare plats och att de därför är säkrast att hålla fast vid kärnvapen som den ultimata avskräckningen mot presumtiva fiender.

Inte minst Indien och Pakistan är två länder som är i full gång med upprustning när det gäller kärnvapnen. Indien är i färd med att bygga sex nya kärnreaktorer med en teknik som gör det möjligt för dem att producera en större mängd vapenplutonium. Pakistan går en liknande väg och expanderar sin främsta plutoniumfabrik i Khushab i Punjabprovinsen.

Profetian från 1968

Den välkända profetian från 1968, som Emanuel Minos fick frambära omhandlar också detta kommande världskrig:

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen.

Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar” slut citat

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer snart!

fredag 19 september 2014

Irans andlige lederare: New World Order är på väg


 
Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei varnar att en ny världsordning är på väg (NWO), och att Iran kommer att ha en stor roll i att utforma denna nya världsordning.
http://www.businessinsider.com/iran-supreme-leader-prepare-for-new-world-order-2014-9

Ayatollah uttalar sig:
“Iran will lead this “new world order” that will replace American influence as capitalism and Western influence collapse, according to Khamenei.”
“We have important potential outside Iran, we have supporters, we have strategic depth, in the region, some because of Islam, some because of language, some because of Shia religion, these are all our strengths, we should use them all”.
Vi vet att muslimvärlden väntar på deras Messias, dom kallar Al-Mahdi, som är skrämmande lik den som bibeln beskriver som Antikrist.

Mahdi – Muslimernas Messias
Holger Nilsson skriver om denne Mahdi på sin hemsida:

Muslimerna väntar idag ivrig på att en muslimsk ledare, Al-Mahdi, skall uppenbara sig i världen. Denne Mahdi är kopplad till ett förväntat apokalyptiskt skeende, som innebär att när Mahdi uppenbarar sig kommer det att ha ett stort inflytande på både muslimer och icke-muslimer. Mahdis uppenbarande kommer att innebära stora dramatiska förändringar för hela världen.

Denna tro och förväntan finns alltså hos vissa muslimer.Parallellt med denna väntan har de religiösa judarna en stark förväntan på att deras Messias skall komma. Givetvis tror de att Messias ankomst innebär förändringar av positivt slag för dem. Som kristna förväntar vi att Jesus skall komma igen, men samtidigt att en falsk stark personlighet och ledare skall uppstå i den sista tiden, Antikrist.
Holger skriver också denna mycket slående mening: Vi kan alltså se slående paralleller mellan de bibliska profetiornas om Antikrist och den kommande Mahdi. Slut citat.

Muslimsk Antikrist
Jag kan inte se det på annat sätt än att den person som bibeln beskriver som Antikrist kommer utifrån den muslimska delen av världen. På många sätt är denne Madhi, skrämmande lik den som kristendomen beskriver som Antikrist.

I följe muslimsk eskatologi, kommer denne Mahdi att vara en politisk och religiös ledare som kommer att etablera en ny världsordning. Han kommer ridandes på en vit häst, och kommer att kontrollera och införa Islamsk lag över hela jorden. Madhi kommer att halshugga dem som inte kommer att konvertera till Islam, och han kommer att göra Islam till den enda religionen på jorden.
Denna Mahdi kommer att sluta ett sjuårigt förbund med Israel, och han kommer att inta, ockupera och ha sitt styre från Jerusalem. Han kommer samtidigt att starta en massiv förföljelse på judar.

Tidens tecken visar att Jesus snart kommer tillbaka!

måndag 15 september 2014

Skökokyrkan intar sin plats


 
Upp 17: 3 – Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.
Det är ett stort tidstecken när vi kan se att skökokyrkan samlar sig, och vi ser tydliga förberedelser till det som vi vet ska komma i den sista och avslutande tiden.

När Peres föreslår Påven till att vara ledare i en ny religiös världsorganisation, vet han inte själv hur högprofetiskt och aktuellt detta tilltag är.  

Peres uttalar: -FN har spelat ut sin roll. Det vi behöver nu är en "Förenade religioner", ett FN för religioner. Det skulle vara det bästa sättet att motverka dessa terrorister som dödar och använder religiös övertygelse som ursäkt
Skökan som rider på Antikrist

Skökokyrkan kommer att ha sin storhetstid i den första delen av vedermödan, där hon kommer att vara den samlande faktorn för alla världens religioner, och kommer att samarbeta med Antikrist och den falske profeten.
I Upp 17 kan vi se att skökan rider på det scharlakansröda vilddjuret, som betyder att Antikrist kommer att samarbeta och utnyttja skökan till sin egen fördel i den första delen av vedermödan. En av Antikrists kommande uppgifter blir att förena världens religioner under samma tak. Detta blir en slags världskyrka, eller den yttersta formen för synkretism.

Denna skökokyrka, och detta samarbete kommer att finnas fram till mitten av vedermödan, då Antikrist tillsammans med de tio kungarna kommer att förgöra skökan och det religiösa Babylon, och i stället vänder all tillbedjan till sig själv. Då finns inte längre plats för andra religioner eller något annat kyrkoväsende än honom själv.

Guds dom över skökan
Upp 17:15-16 – Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.

I mitten av vedermödan kommer ledarna i skökosystemet att förlora sin makt, då Antikrist själv tar skökans plats. Tillsammans med de tio kungarna (hornen) så bryter de skökans makt och inflytande och bränner upp henne i eld.
Ledarna i det nyuppståndna romarriket kommer att hata skökan. Så länge som Antikrist har haft nytta av henne, har hon fått lov att rida på vilddjuret och ”hålla fast i tyglarna”. På grund av avundsjuka för hennes rikedomar och henne stora inflytande över jordens befolkning beslutar de att göra en ende på henne.

Skökan och Bruden
Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättningar och kontraster. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken. Hon bor ”vid stora vatten”, som är en symbol på folkhavet, människomassorna och länder.

Johannes ser henne i öknen som är en bild på den här världen, en plats där det inte finns något liv eller någon möjlighet för livsfrukt. Världens kungar och ledare har horat och berusats sig med hennes otukts vin.

Till det yttre är hon mäktig, och imponerande med glänsande guld. Hon har präktiga kläder och har all världens rikedomar, men hennes inre är fyllt av orenhet, svek, otukt och död. Hon har de heligas blod på sina händer och hennes samvete är svart. På hennes panna är ett namn skrivet: det stora Babylon. 
Dra ut i från henne

Upp 18:4 – Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor
Genom alla tider har Guds vädjan och rop till sitt folk varit att dra ut från Babylon, denna världens ande och inte ta del i dess synder. Herren önskar ett helgat och överlåtet folk, som lever mitt i den här världen, men inte är den del av den.

Jesus kommer snart!

fredag 12 september 2014

Ekonomisk kollaps i 2015


Ta del av denna mycket intressanta artikel som handlar om en förutsedd ekonomisk kollaps i 2015.
 
 
Genom att studera tidigare konjukturcyklus kan man se att dessa konjunkturer fungerar i en slags sjuårscykel, som betyder att ekonomin på något sätt blir speciellt berörd vart 7 år. Denna utveckling kan man bekräfta och kan spåras helt tillbaka till den stora deppressionen som fick sin början i USA 1929.Sjuårscykel i världsekonomin

Förra gången vi hade en ekonomisk kris var för 6 år sedan i 2008, där vi upplevde finanskrisen och en skakning av världsekonomin, som efter det har balanserat på kanten av katastrof.
 
Dessförinnan, ska vi 7 år tillbaka i tiden till 2001 för att uppleva början på en rejäl nedgång på aktiemarknaden. Det var IT-kraschen som var en finansbubbla som brast, efter extrem spekulation i IT-aktier. Världen upplevde också samma år 9/11. Sju år tidigare på hösten 1994 föll börskurserna handlöst. Börsen nådde då en bottennivå som inte ens nådde samma låga nivå under börskraschen i 1987.
 
Fortsätter vi sju år tillbaka hamnar vi i 1987, och den omtalade ”svarta måndagen”. Det var på hösten den 19 oktober 1987, då den svarta måndagen inträffade och världens börser föll dramatiskt. Fallet som var den näststörsta i börshistorien efter 12 december 1914, som resulterade i att bland annat Stockholmsbörsen gick ned med över 20 procent samma dag.
 
Världsekonomin – ett profetiskt tecken

Skulle det här mönstret fortsätta kommer vi alltså att få se en ytterligare ekonomisk världskris i 2015, och vi står inför en mycket allvarlig situation. Världsekonomin balanserar på kanten till katastrof, och skulle knappast överleva en ytterligare 1929, 1987 eller 2008. Herren skakar allt som inte är byggt på honom, och världsekonomin är under allvarlig skakning.
 
I början av 2014 upplevde jag att Herren visade att vi under de närmaste par åren skulle hålla ett extra öga på världsekonomin och utvecklingen i Mellanöstern. Världsekonomin är ett profetiskt tecken som på ett tydligt sätt visar på den tid vi lever i.

Jesus kommer snart!torsdag 4 september 2014

Putin hotar omvärlden med kärnvapenHesekiel 38 är en 2600 år gammal profetia som ännu inte har fått sin uppfyllelse. Profetian talar om ett kommande anfall mot Israel från länder som Ryssland och en koalition av arabiska och afrikanska länder.
När samtidigt upplever tecken i världen som tyder på att vi allt mer närmar oss det som kallas ändens tid, och när vi i dag kan se den dramatiska utveckling i mellanöstern, samt Rysslands allt mer framträdande roll, då kan vi ana att vi börjar närma oss uppfyllelsen av Gog kriget och Hesekiel 38.

De senaste år har Ryssland upprustat och visat tänder både i förhållande till Syrien och Ukraina krisen. Den här mobiliseringen kommer tills sist att mynna ut i ett kommande anfall mot Israel.  
Ryssland är i krig mot Europa

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina trappades upp i slutet av februari 2014, efter att demonstrationer och blodiga kravaller i Ukrainas huvudstad Kiev lett till att den politiska oppositionen tagit över makten. Efter det har vi sett en upptrappning av Ryska militär vid Ukrainas gräns och i följe FN så dödas minst 36 människor i snitt nu varje dag.
Litauens president Dalia Grybauskaite menar att när Ryssland kämpar mot Ukraina, så är Ryssland indirekt i krig mot resten av Europa.

“Russia is in a state of war against Ukraine, and that is against a country which wants to be part of Europe. Russia is practically in a state of war against Europe,” she said. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-28998293

Putin hotar med kärnvapen
Samtidigt som Ryskt militär gick över gränsen i det östliga Ukraina varnade och påminde Putin omvärlden att Ryssland är en kärnvapen makt:

“I want to remind you that Russia is one of the most powerful nuclear nations,” he said. “This is a reality, not just words.” Russia, he told listeners, is “strengthening our nuclear deterrence forces.” 
Hes 38:3 – Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal
Rysslands upprustning, och Putins ambition efter makt kommer till sist att bli hans slut. Herren själv kommer att döma Ryssland, och Ryssland kommer för alltid mista den position av stormakt som dom har haft. Gud kommer att använda det här kriget, till dels för att döma Israels fiender, men också för att bevisa sin härlighet för sitt utlovade folk.
Jesus kommer snart

måndag 1 september 2014

Det kommande fredsförbundet är närstående


 
Dan 9:27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Det arbetas på högtryck just nu för att få igenom ett kommande fredsavtal mellan Israel och Palestina i Mellanöstern.

Vi vet att Antikrist kommer att utmärka sig genom att skapa och genomföra ett falskt fredsavtal som kommer att beröra Israel. Det förbund som Daniel kallar ”förbundet med de många”, betyder att det är ett sammarbete och ett avtal mellan flere olika parter. När vi ser utvecklingen i Mellanöstern på det politiska området, kan vi se att vi kommer allt närmare detta avtal, som kommer att vara starten på den sista och 70:e årsveckan eller vedermödans tid.

Egyptens fredsförlag

Det är högintressant och av stort profetiskt intresse att Egypten precis har föreslagit ett avtal på mellan 5 till 7 år, som ska säkra en vapenvila mellan Israel och Hamas, som alltså är snublande näre det avtal som Daniel talar om i kap 9.


“Israel insists on demilitarizing the Gaza Strip from rockets and missiles, and the declaration of a cease-fire that would last between five and seven years,” he said. “The Palestinian side has yet to compromise on any of the key questions.”

FNs mandat


Abbas, Palestinas president, har också skickat förslag till FN, med ett avtal som skulle innebära 1967 års gränser med östra Jerusalem som Palestinas huvudstad.

The Palestinian daily al-Quds quoted Palestinian sources as saying that Abbas’s new initiative calls for “ending the occupation and establishing a Palestinian state on the 1967 borders with east Jerusalem as its capital.”

För att FN ska genomföra ett förslag krävas minst 50 mandat för att det ska bli godkänt. Är det FN som kommer att spela huvudrollen och vara ramen omkring detta förbund, skulle det med andra ord bli ett ”förbund med de många”.

Netanyahu accepterar fredskonferans

Benjamin Netanyahu antyder, att han nu är villig till att delta i en kommande fredskonferans mellan Israel och moderata arabländer, med hänblick på att skapa fred i Mellanöstern.

Yair Lapid, Israels finansminister uttrycker sin önska och ambition för att skapa en två-stats lösning:

I'm pushing forward the regional conference. We must and we will stay on the course this government was established with - that the two state solution is the only solution. I still think we can advance it.


Vi närmar oss med stora steg den sista årsveckans början, som inleds med Antikrists framträdan och det kommande förbundet.

Jesus Kommer Snart!