tisdag 15 december 2020

En välsignad och fridfull jul i Herrens närhet!Kära Vänner,

 

Ännu ett år har gått, och vi närmar oss avslutning på 2020 – ett år som historiskt sätt har visat sig varit något helt särskilt. Jag satt och tittade igenom inläggen som har skrivits här under årets gång, och sammanfattningsvis kan man bara konkludera, att det har varit ett profetiskt år och helt utan jämförelse. För mig började ändetiden att bli en verklighet under arabiska våren 2011/2012, där jag började se ändetidens tecken bli en verklighet. Sedan har det eskalerat, och både i himlen och på jorden har dessa tecken varit tydliga, starka och helt avgörande tecken för den tid vi lever i. Hemsidan håller jullov och startar upp igen i början av januari. Det är en välsignelse att vara på en profetisk resa tillsammans, och om Herren dröjer, hoppas jag att vi kan fortsätta vår resa under ett spännande 2021!

 

En välsignad jul

Jag önskar var och en av er en välsignad jul i Herrens närhet, och Guds underbara välsignelse för det nya året. Julen handlar mer om något annat, om Guds övernaturliga nåd och frid. Han som är glädjen, friden och kraften personifierad, blev människa och tog sin boning ibland oss. Om du är Guds barn, har du fått del av den glädjen, nåden och friden i ditt liv. Herren har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser, och Herren kan inte älska eller välsigna dig, mer än han gör. Mitt i mörkret, så är han hos var och en av oss med sin frid. 

”I din närhet försvinner all fruktan, och du ikläder mig din övernaturliga frid. En frid den här världen inte känner till, eller har smakat på det sätt jag har upplevt och sett. Nära ditt hjärta, måste mörkret som omger mig, ge vika, och ge plats för ditt ljus. Ett ljus som skiner klarare än solen, och lyser rakt in i min själ och in i mitt hjärta. Det uppenbarar och avslöjar mina innersta tankar, och gör att jag står naken och oklädd inför dig. Men jag är inte rädd, för jag vet, att jag är älskad, och jag vet, att din rättfärdighet täcker min ofullkomlighet.

Varje berg måste sänka sig, och varje dal måste höja sig för din befallning, och varje krokig och slingrande stig måste bli rak. Varje omständighet måste böja sig för din röst. Den samma röst som talade universums galaxer och stjärnor på plats, och samma röst som kallade Lasarus ut ur graven, är den som talar liv, löften, välsignelse och kärlek in i mitt liv. För vem skulle jag då frukta, och vad skulle kunna ta bort denna eviga, och ständigt närvarande kärlek i mitt liv?

Du andas liv på oss, och styrker varje trött och sargade själ. Du möter och lyfter mitt ansikte, som ligger sänkt mot jorden. Du fyller mitt hjärta, som ligger tryggt och överlåtet i din hand. Du rör vid mina händer, som är sträckta mot din heliga tron. Jag har funnit min plats, det ställe där jag finner ro. Jag har hittat den plats, där du kan tala, röra och förvandla mitt liv. Det är härlighetens tron, den urgamla höjden, som är min helgedoms plats. 


En välsignad jul i Herrens närhet. 

 

Mikael 

 

måndag 14 december 2020

Regeringar vill kunna spåra Covid-19 vaccinMarocko erkänner Israel 

Marocko är nästa och det fjärde arablandet sedan augusti som erkänner Israel och därmed det sjätte totalt. Målet är att det ska etableras diplomatiska relationer och direktflyg mellan länderna. Men i utbytte mot Marockos erkännande av Israel, kommer USA att erkänna Västsahara som en del av Marocko – en del av Afrika som många betraktar som ockuperat.

Regeringar vill spåra Covid-19 vaccin

Tidningen ”The Wall Street Journal” har skrivit en intressant artikel om den skrämmande utveckling vi upplever just nu, som tydligt visar att vi närmar oss ett kontrollsamhälle. Över hela världen spekulerar regeringar på hur man ska kunna kontrollera och registrera vem som har tagit vaccinet. Argumentet för att registrera och data är att många vacciner är under utveckling, och vissa typer kommer att kräva flera doser. Ett annat argument är att man samtidigt kan spåra och upptäcka eventuella biverkningar efter vaccination.  

Syftet kan ju dels vara som beskrivs i artikeln att ”skydda befolkningens hälsa”, men det är också en genuin möjlighet för att spåra vem som tar detta vaccin och framför allt vem som inte tar det. Om det på en senare tidpunkt skulle visa sig bli tvång, skulle en dokumenterad registrering bli väldigt användbar.

Smittskyddslagen diskuteras

I dag har vi smittskyddslagen i Sverige. Det betyder att ingen i princip kan påföra en annan person något mot dennes vilja. Men det finns undantag där ”samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar””. Det betyder att systemet har möjlighet för att övervaka och snabbt vidta åtgärder vid tecken på en smittsam sjukdom. För närvarande är det bara smittkoppor och SARS som räknas i denna kategori – men något som kan ändras om man menar att Coronaviruset är lika farligt, som exempelvis SARS. I dagsläget finns exempelvis möjligheter för tvångsisolering om man utgör en smittrisk för samhället. Runt om i Europa höjs samtidigt röster för tvångsvaccinering. Även i Sverige har vissa partier som till exempel Moderaterna försökt att få igenom tvångsvaccinering av befolkningen.

Avslutning

2 Kor 3:3 – Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.

”Din dyrbara Ande, Herre, har tagit hand om och ombesörjt mitt hjärta. Du har gjort det medgörligt och formbart. Med en mjuk, långmodig och saktfärdig hand, har du strukit och sått ut i mitt hjärtas åker. Jag har sett din godhet, kärlek och väldoftsrökelse spira. Jag har blivit ett Kristusbrev – skrivet, komponerat och utarbetat av dig. Brevet vittnar om din nåd, som dagligt arbetar i och genom mig. Den har varit en sköld, som har omslutit och bevarat mina tankar och ögon på dig. Brevet och vittnesbördet är fullkomligt utan fel och skrynka. Områden där jag inte själv har räckt till eller felat, har inte fått något utrymme eller plats. Det är ett brev som vittnar om det sätt du ser och arbetar med mig. Jag har blivit en doft i den här världen. En doft till liv och död - till en evighet med och utan dig. En doft som vittnar om din villkorslösa kärlek, men också om liv, som är avskilt från ditt heliga ansikte.”

 

Jesus kommer snart!

 

Källa:

https://www.wsj.com/articles/governments-will-want-to-track-who-has-had-a-covid-19-vaccine-11607600430

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168https://www.swebbtv.se/blogg/413-swebbtv-nyheter-7-februari-2020

 

 

 

tisdag 8 december 2020

På väg mot ett kontrollsamhälle och en antikristlig regim

 


I mitt förra inlägg skrev jag om ett kommande tvångsystem, som går hand i hand med Covid-19. Jag kallar det exklusions- eller uteslutningstaktiken. Om man inte ”leker med” eller fogar sig, så blir man exkluderad och får inte längre vara med. Det kanske inte låter så farligt eller allvarligt, men det är det. Samtidigt så visar det oss hur snabbt det går gentemot utvecklingen i världen. Följande två nyheter handlar enbart om den utveckling och det vi upplever just nu gentemot Covid-19 – en väg till ett kommande kontrollsamhälle och vilddjurets rike.  

Inget normalt liv utan vaccination

Det är Nadhim Zahawi, medlem av Storbrittaniens parlament, som uttalar sig om att det fortsättningsvis ”inte finns ett normalt liv utan vaccination, och att människor som inte kan bevisa eller vill ta emot en vaccination, kommer framöver att få ett begränsat liv”. Det blir först och främst restauranger, biografer och sportsevent som kommer att införa Covid-19 restriktioner, men frågan är om utvecklingen och restriktioner kommer att sluta där? – smittspridningen och utvecklingen kommer att vara avgörande.

Det vill säga, att den människa som ska fungera på ett normalt sätt i ett samhälle, måste ha en vaccination för att få tillgång till många av dom normala och vardagliga aktiviteter och företagande, vi utför och tar för givet i dag.   

Immunitetspass är på väg

Snart kommer förutsättningen för att resa internationellt se mycket annorlunda ut än den gör i dag. När dom första Covid-19 vaccinationerna är på plats, blir det blott en tidsfråga innan ett ”Covid-19” eller ett ”immunitetspass” för internationella resor blir en verklighet. I Australien har flygbolaget Quantas redan meddelat att dom förväntar att resande kommer att behöva ett immunitetspass, för att kunna resa efter det att vaccinationen är tillgänglig. Andra flygbolag som Korean Air har gett utryck för liknande åsikter.  

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Jag håller samtidigt med Nadhim Zahawi. Den här världen kommer aldrig att gå tillbaka till ett normalt tillstånd igen! Det vi upplever just nu kommer bara fortsätta, där sprutan blir utbytt mot vilddjurets märke efter uppryckandet – samma princip och samma taktik. Dessa regler som enskilda länder och organisationer ger uttryck för, kommer snart att vara normen och vara gällande i större delar av världen – också i Sverige.

I Uppenbarelseboken kap 3:11, säger Herren att han kommer snart. Ordet snart betyder ”hastigt”, ”utan förvarning” i grundtexten. Var uppmuntrade kära syskon, för Herren kommer snart att fullborda detta löfte. Han kommer snart och utan förvarning, för att i ett givet ögonblick, hämta och församla sina barn. Jag längtar till denna befrielses dag, där detta förgängliga ska utbytas mot Herrens härlighet.

Jesus kommer snart!

 

Källa:

https://thehill.com/policy/international/528040-uk-may-require-proof-of-covid-19-vaccination-to-visit-bars-cinemas

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-vaccines-idUSKBN28A24R

https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=4434

 

 

onsdag 2 december 2020

Betlehemsstjärnan som vittnar om Herrens komma

 


I Uppenbarelseboken hittar vi en trefaldig salighetsprisning - Salig är den som ”läser upp och lyssnar till det profetiska ordet” (1:3). Salig är den som ”vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam” (16:15) och salig är den som ”håller fast i profetians ord i denna bok” (22:7).

Det finns en välsignelse som är knuten till det profetiska ordet och ändetiden. Det finns en salighet att lyfta upp det profetiska ordet och jämföra med den tid vi lever i. Vi förstår tiden genom att se den genom profetiska glasögon.  Samtidig så ger det profetiska ordet klarhet och mening, när vi upplever händelser som bekräftar och tydliggör Herrens plan för ändetiden.

Tecken i himlen – 21 decemberDen 21 december upplever vi ett ganska särskilt tecken på himlen, som jag tycker är värt att nämna. Dagarna före jul kommer vi att få uppleva en ovanlig och mycket nära konjunktion, mellan solsystemets största planet och ringplaneten Jupiter och Saturnus.

Det är första gången sedan 1623 att planeterna kommer så nära varandra, och något som heller inte kommer till att ske igen, dom närmaste 500 åren. En del menar att det var just denna konjunktion mellan dessa två planeter som är beskriven i Bibeln, när en stjärna visade sig på himlen och förkunnade Jesu födsel.

Kan det vara på det sättet, att ”samma” stjärna och himlafenomen som vittnade om Herrens födelse för 2000 år sedan, nu vittnar om hans snara återkomst?

Israel och Iran


Det finns en latent spänningen mellan Israel och Iran, och efter mordet på Irans kärnenergiförskare så har den förstärkts ytterligare. Iran anklar Israel att stå bakom dådet, där det internationella kärnavtalet hänger i bakgrunden och Iran hotar med att slå tillbaka med kraft. Förra året uppmärksammade Netanyahu forskaren genom att nämna honom när han lade fram belägg för iranska kärnvapenplaner -Kom ihåg det namnet, Fakhrizadeh, sade Netanyahu då.

Kommer en snarlig konfrontation mellan USA/Israel och Iran och kommer det i så fall att vara inledningen till GOG/Magog kriget?

Avslutning

Heb 12: - När vi har en så stor sky av vittnen omkring oss

Hebreerbrevet kapitel 11 nämner många människor - allt från Abel, Henok, Noa och Abraham till skökan Rachav i Jeriko, som tillsammans får titeln ”en sky av vittnen”.

Dessa forntida Guds män och kvinnor blir vittnen och föredömen för oss, i vår vandring med Herren. Det är vittnen som betygar att löftena håller, att Herren är trofast och att det lönar sig att hålla ut. Dessa troshjältar fick avstå från den glädje som låg inom räckhåll för dem: Abraham avstod från sin släkt och sitt hemland. Moses avstod från sin plats vid Farao i Egypten, och martyrerna från den frihet dom hade fått om dom hade förnekat sin tro.

På samma sätt så avstår vi från olika saker i vår vandring med Herren, på vår väg mot löfteslandet. Därför kommer det en uppmaning att hålla ut i vårt gemensamma lopp, att tänka på Herren och ha blicken enbart och otvivelaktigt fast på honom. Om vi har blivit trötta i vår vandring, om vi har tappat modet och blivit snärjda, om vi är fastlåsta och bundna till den här världen -  låt Herren lägga sin hand på ditt liv, så vi kan få kraft att hålla ut i vårt lopp och i vår vandring till vårt förlovade land. 

Guds rika välsignelse


Mikael

 

Källa:

https://www.theblaze.com/news/saturn-jupiter-alignment-christ-bible

https://www.di.se/live/ledande-karnforskare-mordad-i-iran/

onsdag 25 november 2020

Tvångssystem och Globala pandemier

 


När jag skriver om tidstecken, så är dom allesamman på något sätt otroliga, föroroligande och ofta skrämmande. Den nyhet som jag delar här, är både skrämmande och en otrolig bekräftelse på det som tidigare har skrivit och delat, om just COVID-19. Nyheten visar att det kommande tvångssystem som jag menar är förbundet med Corona, och som till att börja med kommer att vara frivilligt men som till sist utvecklar sig till ett tvångsscenario, är alldeles nära. Vilddjurets märke handlar nämligen om att man som person kommer bli uteslutet och exkluderad från vissa saker, om man inte bär märket på sin panna eller hand.

Quantas inför tvångsreglering

Det är Quantas Airways, Australiens största flygbolag som inför tvångsreglering för kommande passagerare. Flygbolaget kommer att kräva att resenärer på internationella flygningar har fått Corona-vaccinet, när en vaccination är klar. Flygbolaget uttalar sig:

-”Vi får se vad som händer med COVID-19 på marknaden, för att se om vi om vi behöver det på hemmaplan, men för människor som besöker eller reser ut ur landet, ser vi det som en nödvändighet”

Det här är bara början, och det tilltag som Quantas gör är bara ett utav många kommande tilltag. Under det nästa halvåret, kommer vi att få se många andra företag och länder som följer efter, som på samma sätt kommer göra liknande tvångsreglering. Som jag ser det, så kommer dessa ingrepp att påverka flera områden, så vi snart inte längre kan resa, handla mat eller till och med får lov till att behålla våra jobb, om vi inte har tagit detta vaccin.

Inte tvång, men en exkludering från samhället!

Någon som känner igen detta från det vi läser om i Uppenbarelseboken? Ändetiden och vedermödan är på väg med stormsteg!

FN varnar för globala pandemier i 2021

Rom 8:22 – Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Det är FN som kommer med mycket dystra prognoser för 2021. FN varnar för att 2021 kommer bli ett ”mycket dåligt år” där vi kommer uppleva ”hungersnöd av bibliska proportioner”. FN uttalar sig om att vi har sett hur COVID-19 har härjat under 2020, men att denna hungersnöd kommer att förvärras av just denna pandemin. En FN-tjänsteman skriver:

”-Om du tyckte att 2020 har varit ett tufft år, kommer saker och ting att bli bättre innan det blir ännu värre”

Avslutning

Jag undrar hur mycket värre kan saker och ting bli, innan vi når vedermödans tid? Vi upplever en generation och en skapelse som ropar ut i vånda på förlösning och upprättelse från Herren. Vi ser hur det scenario vi upplever i vedermödans tid, utvecklar sig med väldig fart. Det går undan, och det kan verka som att Herren har skruvat upp för tempot i ändetidens utveckling. Det är vissa saker som ska vara på plats innan uppryckandet sker. Den här världen ska vara klar till vilddjurets märke och till Antikrist framträdande - den här världens räddare och messias.

Just nu förbereder Herren sina två profeter, som snart kommer att predika och varna Israel på Jerusalems gator. När först uppryckandet har skett, kommer dessa två profeter som uppenbarelseboken talar om, träda fram ganska snabbt. Dom kommer att vara ett motstycke till Antikrist, där dom redan från början kommer att varna för vilddjurets märke, och för konsekvensen om man tar det. Dom kommer att tala till Israel och vädja om att inte välja Antikrist, men att vända sig mot deras rätta Messias och frälsare – vår Herre och konung, som mycket snart kommer att hämta och förlösa sin väntande skara.

Jesus kommer mycket snart!

 

Källa:

https://www.the-sun.com/lifestyle/travel/1845598/qantas-airline-vaccine/

https://www.express.co.uk/news/science/1361243/un-coronavirus-latest-global-famine-world-food-program-evg

 

tisdag 17 november 2020

Räddade från tid och rum

 


Syftet med den här hemsidan är först och främst att peka på tidstecken som visar att vi lever i tiden, då Herren kommer för att hämta sin församling. Jag tror att många kan vara överens om, att dessa tecken vi upplever är överväldigande! Samtidigt så är det också ett försvar för pre-trib läran – det vill säga att Jesus kommer att hämta sin församling innan den sista årsveckan, eller vedermödans tid. Särskilt på hemsidan Jesus kommer Snart har jag skrivit en del artiklar, som just tar upp detta ämne.

En frälsningsavgörande fråga?

Är frågan om tidpunkt för uppryckandet egentligen viktig? För det är ju för det första ingen frälsningsavgörande fråga, så det betyder att i själva ögonblicket vi blir uppryckta, kommer det att finnas syskon i skaran som både tror på ett uppryckande före, under och efter vedermödans tid. Ingen skillnad där alltså. Det som kanske mer gör sig gällande, är just vår syn på ändetiden - vad det kräver och förväntas av församlingen, och det fokus och hopp det skapar för den enskilde troende i vår vandring.  

Väntar vi på Antikrist eller Herrens återkomst? Är nästa steg i ändetidens utveckling ett uppryckande, eller en tid då Guds församling ska genomleva och prövas i den värst tänkliga tid i människans historia? Kommer Herren att spara sina ambassadörer och sin utvalda och älskade brud, eller ska denna frälsningsskara utlämnas till denna vredes tid, då Herren ska döma nationerna?

Vårt fokus och vår förväntning inför den tid som kommer, påverkar naturligtvis vår förberedelse och det vi sätter vår lit till. Här efter jul, om Herren dröjer och vi får leva, kommer jag i början av 2021 att samla och redigera alla längre inlägg jag har skrivit om ämnet, till en enkel helhet man kan ta del av. Jag hoppas att det kommer att bli till välsignelse

Israel, världen och församlingen

I Kor 10:32 – Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.

På samma sätt som Paulus här skiljer mellan Israel, världen och församlingen, så måste vi också göra det när det gäller Jesu återkomst och ändetidens utveckling. Herren har bestämt och utvalt Israel till en uppgift, och församlingen till en annan. Ibland blir vi förvirrade av Jesu undervisning till de messianska judarna, när han till exempel undervisar om denna tids slut i Matteus kap 24. När vi sätter församlingen på Israels plats och tar dessa löften, varningar och förmaningar och tillämpar dem på församlingen, blir det fel. Så därför skiljer vi på när Herren talar till Israel, världen och Guds församling.

Hedningarna och församlingen

Jes 60:3 - Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Att folkslagen skulle bli frälsta, som konsekvens av det Messianska rikets upprättelse, var ingen hemlighet i GT. Men att Herren hade förberett en särskild hushållning för hedningarna, genom att sända den helige Ande till jorden för att utvälja ett himmelskt folk vid Guds nåds evangelium som är församlingen, var en hemlighet på Jesu tid. I och med att församlingen inte var uppenbarad ännu, är församlingen heller inte nämnd i GT, och också väldigt begränsat i Jesu undervisning.

Efe 3: 3–6 - Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet

Det var med andra ord inte Jesu uppgift att förmedla denna fantastiska hemlighet, att vi hedningar har blivit medarvingar till Guds löften. Det var blev först förmedlat genom aposteln Paulus, som fick det i uppgift genom en uppenbarelse och av Herren. Församlingens hemligheter blev med andra ord förmedlat av Paulus.

Den helige Ande och församlingen är oskiljaktiga i denne hushållning. Den helige Ande har tagit permanent plats i de troende, i församlingens hjärta och är panten på vårt arv intill uppryckandets dag. I församlingens tid så är vi den helige Andes tempel, det enda tempel som Gud känner på jorden i dag. Att den helige Ande har tagit sin boning här på jorden, är egentligen det enda som är till hinder för att Antikrist kan stå fram.

Församlingen Filadelfia

Församlingen Filadelfia, som jämte Laodikea, representerar en av de två ändetidsförsamlingar som får löfte om att bli bevarad från den prövningens stund, som skall komma över hela världen. Detta löfte är ett av de starkaste löften om att församlingen ska uppryckas förde den sista årsveckan.

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

Det grekiska ordet för bevara är det grekiska ordet (TEREO). Verbet är använt två gånger i den här versen. Första gången blir det översatt bevara, men andra gången rädda dig ur i den svenska översättningen. I KJV är båda orden översatta med ordet ”keep thee from” (bevara från) vilket ger en helt annan betydning:

10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. (King James Version)

Thayer hävdar att när detta ord används med det grekiska ordet ”en” betyder det att ”stå fast i en sak”, men när det används med ”ek” betyder det precis som King James har översatt ”bevarad från”. Samma sätt har ”ek” använts när det har översatts i 1 Tess 1:10 -..som har frälst oss från den kommande vreden. Ville Johannes visa att det var ”i prövningens stund” hade han skrivit: ”en te hora”. I stället väljer Johannes att skriva ”ek tes horas” som just betyder ”från prövningens stund”

Avslutning

Upp 3:10 - prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

De flesta människor är eniga i att ”prövningens stund” är ett uttryck för Guds vrede som ska komma över jorden. Frågan är om denna prövning är till för att pröva och rena Guds församling? Om syftet skulle vara för att helga Guds församling, blir det helt plötsligt en fråga om Guds rättfärdighet, gärningslära och vår egen förtjänst för att få del av vår frälsning. Guds ord säger att vi redan är fördolda med Herren i Kristus, och att vi har redan blivit helgade och förklarade rättfärdiga på grund av Jesu försonade verk.

I uppenbarelseboken 3:10 ger Herren själv svaret, att syftet med denna prövning inte har med hans brud att göra, men för att pröva invånarna på jorden. Det är invånare och människor som har gjort jorden till sitt permanenta hem, och gjort den till något varigt och konstant. Guds församling har inte något tillhörs förhållande till den här jorden. Den sanna kyrkan består av gäster och främlingar, som söker det som är därovan och har deras medborgarskap i himlen. (I Pet 2:11, Kol 3:12, Efe 2:19, Joh 14:2)

 

Guds rika välsignelse

Mikael

 

torsdag 12 november 2020

Kommer Trump att bli sittandes som president?

 


På samma sätt som att en del kristna har varit ute och profeterat att Trump skulle vinna valet, träder en del judiska rabbiner fram och gör det samma. Det är Isser Zalman, en judisk rabbin som uttalar sig om att Trump kommer att bli sittandes som president, och att något kommer hända intill dess att Biden är officiellt godkänd, av bland andra USA:s senat och Representanthuset. Den finns en färdplan som gör att Biden ska vara klar till installationen den 20 januari 2021. Isser menar alltså att något kommer hända, så att Trump får möjlighet att fortsätta som president i USA, och därmed kan fortsätta stå upp och strida för Israel och för det slutliga kungadömet, som Daniels bok beskriver.

Min tanke är att vi kommer att få se Biden som president i januari, om inte något helt oväntat skulle ske. I den amerikanska pastorn Danas Coverstones dröm, såg han ett USA i inferno, utan ledarskap från varken Trump eller andra. Detta scenario är bara möjligt, om en stor händelse som exempelvis uppryckandet skulle ske. Skulle församlingen bli hämtad innan januari 2021, kunde Trump få lov till att fortsätta sitta som president, då vi upplever en extraordinär situation. Ett annat scenario är att en världsregering tar över omedelbart, och då skulle varken Trump eller Biden behövas vid makten och liknar det scenario som Dana har talat om.

IS slaktar kristna i Mocambique

Fil 1:29 - Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull

 Mocambique är ett av världens fattigaste länder, och är en av de platser där vi upplever förföljelse för namnet Jesus. Terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrikas söder om Sahara. Många länder klarar inte att skydda sina gränser och de här islamistiska grupperna ger sig på just kristna. Fanatiska islamister har precis halshuggit 50 män och pojkar på en fotbollsplan, för att därefter kidnappa kvinnorna. Dom brände ner husen och gick efter befolkningen som flydde ut i skogen. Det är så makabert att det till och med är svårt att skriva om. Man kan läsa inlägget i sin helhet, med hänvisning i källförteckning.

 Massiv förföljelse av kristna

 Vi upplever en massiv förföljelse av kristna, där många kristna betalar ett högt pris för evangeliets skull. På flera ställen i världen försöker muslimer och extrema religiösa grupper att helt enkelt utrota kristna, där kyrkor bränns, och hus och affärsverksamhet förstörs. Kristna blir fångade och hålls som gisslan, och blir samtidigt tvingade att ge upp deras tro. Cirka 75% av alla religiösa grupper som är förföljda runt om i världen är kristna, som resulterar i att tusentals varje år dödas och förföljs för namnet Jesu skull. Ondskan och motståndet mot Jesus kommer aldrig att bli mindre, men tvärtemot är förföljelsen mot Guds församling, ett tidstecken som vittnar om denna tids slut.

 Avslutning

 Vi har cirka 7 veckor tillbaka av 2020, och när man ser tillbaka på året som har gått, har det varit ett år utan jämförelse. Corona har fört många saker med sig, men sak lyser klarare än någonsin – det som sker är en förberedelse till vedermödan, till vilddjurets märke, en global ekonomi och en religion. Det var Covid-19 som för allvar satte allt i gång, och när den här världen först träder in i den avslutande årsveckan, så kommer allt ske, bara i en större skala, där lagar är förbundet med tvång, som är förbundet med döden.

 I vår vandring på väg till vårt hemland, styrker Herren och hjälper oss på vår resa till vårt himmelska hem. När Herren sa att han ville vara med oss alla dagar intill tidens ände, så var det inte bara ett löfte om en ”klapp på axeln”, men ett löfte om att Herren själv vill vara med oss med all sin kraft, all sin nåd, kärlek och välsignelse. Det som var obetydligt, föraktat och dåraktigt för den här världen, har Herren utvalt, där han själv har blivit vår rättfärdighet, helgelse och återlösning. Därför kan vi hämta nåd och bli starka i Herrens väldiga kraft – för frälsningen, kraften och styrkan i vår vandring, kommer enbart från och genom honom.

 

Herrens välsignelse i väntan på Herrens komma!

 

Mikael

 

Källa:

https://www.israel365news.com/160613/rabbi-trump-will-remain-in-power-to-fight-as-final-kingdom-described-by-daniel/?fbclid=IwAR0DY2wYoI7oE4bHyiCLi0hlSMBP2PGCE83iOI6dc7xx2jGhY8TIz2deNuU

https://www.the-sun.com/news/1773886/isis-behead-men-mozambique-kidnapping-woman/

 

 

torsdag 5 november 2020

Vårt hopp i en ödesdiger tid!

 


Vi står mitt i det amerikanska valet, och alla frågar sig hur framtiden kommer att se ut för både USA och resten av världen? Det är ingen hemlighet att vi lever i en betydelsefull och ödesdiger tid. Allt som sker, sker med ett ändamål, och är en del av Herrens plan för ändetidens utveckling. Församlingen, Herrens väntande brud, som är en del av den här världen, men inte av den, står bejakande och ser hur tidens tecken utspelar sig. Jag ser mig själv utifrån – för jag vet, att jag är en gäst och en främling i den här världen. Jag är skapad för en evighet tillsammans med Herren, och jag vet, att jag mycket snart kommer att vara tillsammans med Herren, för evigt. Det är mitt hopp, min förtröstan och tillförsikt.

Samtidigt är det en vädjan, att få sitt liv rätt med Herren. Om man inte är avgjord, eller inte har sin sak eller relation rätt med Herren – så är det hög tid till att springa till Jesus, in hans öppna, väntande och kärleksfulla famn.

Den avfälliges bön

Psaltaren 31:23 - Jag sade i min ångest: "Jag är bortdriven från dina ögon." Men du hörde mina böners ljud, när jag ropade till dig.

”Jag har vandrat på min egen väg, långt bort från ditt ansikte. Jag har gått bort från den nåd som en gång räddade mig och som drog mig bort från mörkrets välde. Den samma röst som en gång kallade mig och var så tydlig i mitt liv, har nu långsamt försvunnit och blivit allt mer dunkel och fjärran. Det ord som tidigare ledde mina steg, och den kärlek som brann så starkt i mitt hjärta, har bleknat och suddats ut. 

Jag tänkte inte längre på din godhet, och på den trofasthet du har visat mig. Ditt namn var inte längre på mina läppar, och mitt hjärta var långt ifrån ditt. Den samma synd som tidigare hade förfört och våldfört mitt liv, knackade nu på min dörr. Den ville in och bli en del av mitt liv igen. Den här världen visade upp sitt förföriska yttre, och fångade min blick och min uppmärksamhet. Min passion, åtrå och längtan blev bit för bit en del av den.

Mina knän är svaga, och mitt huvud är böjt i förkrosselse över mitt hjärtas tillstånd. Mina händer sträcker sig ut i hopp om att du åter vill ta min hand. Min röst ropar sig hes i förtvivlan, när jag ber om din närhet, som jag saknar. –”Låt mig få komma tillbaka, och låt mig få bli din igen!”

 Herrens hand på min axel

Psaltaren 34:18 - Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har ett bedrövat hjärta.

Jag kände din hand på min axel, och jag kände igen den hand som tidigare legat så tung på mitt liv. Den hand som ledde mig genom dödsskuggans dal, och bevarade mig från stupens väldiga brant. Den samma hand låg nu på min axel, och en villkorslös kärlek strömmade genom mitt liv.

Jag upplevde en kärlek som är helt oförklarlig, och som inte kan beskrivas med ord. Det var en kärlek jag aldrig tidigare hade mött i den här världen, som läkte och helade mina djupaste sår. Det var en kärlek som var tålig och mild, och som gavs helt utan krav eller begärde något igen. När människor hade dömt mig, eller den här världen hade förkastat mig, så mötte jag en kärlek som fördrar, tror och hoppas allting. En kärlek som visade sig vara en person – Jesus själv.

Den förlorade sonen

Jag kände igen rösten som talade till mig. Det var en röst liksom väldiga vatten, och samtidigt var det balsam för min själ. Orden som kom ut hans mun var ord av liv och ord av hopp. Han viskade i mitt öra att han aldrig hade övergivit eller lämnat mig.

Han hade aldrig övergivit mig eller varit fjärran ifrån mig. Han hade väntat på mig, stått där trofast i all sin nåd och i all sin kärlek. Han fördömde mig aldrig, men stod där med en öppen famn och med en villkorslös kärlek. Han väntade på att få springa mig i möte. Han väntade på att få lägga armarna om min hals, och han väntade på att få säga –”Välkommen hem min dyrbara son”.

Ett specifikt budskap från Herren

Jag upplever att Herren har ett specifikt budskap i dag, till både sin församling, till den här världen men också till den skara av människor som en gång har vandrat tillsammans med Herren. Människor som av olika orsaker någon gång kom bort i från Herrens väg.

Det är en tid då han kallar oss tillbaka till honom. En tid då han sträcker sig ut efter våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. Han älskar oss med en obeskrivlig och villkorslös kärlek. Om du kommit bort från Herren, och ditt hjärta inte längre tillhör honom så kallar han på dig att komma tillbaka. Han vill rena, upprätta och hela dina sår.

Vägen tillbaka är kort

Jak 4:8 – Närma er Gud, så skall han närma sig er.

Vägen tillbaka till Herren är inte lång. Även om du har gått tusen steg bort, är han ändå bara ett steg tillbaka. Han står bredvid dig och väntar på att du sträcker dig ut efter honom i tro. Löftet är att den som drar när till honom, kommer Herren att dra när till sig. 


Herrens rika välsignelse

Mikael  

 

torsdag 29 oktober 2020

Blås i basun och förkunna Herrens återkomst

 


Skulle Herren välja att komma inom den närmaste tiden, är jag tacksam för att ha varit en av många, som har fått nåden att dela brådskande tidstecken, peka och proklamera Herrens dyrbara komma. Det är hög tid att blåsa i basun, och förkunna att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Messias är redan här

Tidningen ”Israel Today” delar en intressant artikel, där en framstående rabbin påstår, att han redan har haft samtal och dialog med Messias. Artikeln ger samtidigt uttryck för, att det finns en andlig hunger i Israel i dag, där rabbiner helt enkelt inte vågar lämna landet just nu, för att inte missa Messias närstående framträdande.  Han uttalar sig:

”Att få ut ordet om Messias ankomst, är viktigare än någonsin, och är en fråga om liv och död. Har du hört om Gog och Magog? Det är vad som kommer att hända snart. Just nu är situationen mer explosiv än du kan föreställa dig.”

Jag känner verkligen för det judiska folket. Med all rätt, så hungrar dom efter Messias ankomst, så han kan sätta sin tron i Jerusalem och fullborda Guds löften med Israel. Dessvärre sker det först efter Jakobs nöd och den sista årsveckan, som vi är på väg in i. Antikrist, vilddjuret från avgrunden, kommer först att få lov till att träda fram, som den falska messias han är. Han kommer att förföra den här världen, inklusive Israel, men kommer ganska snabbt att leda in den här välden i ett kaos, vi aldrig tidigare har skådat.

Guds kalender

Det kalendersystem som vi använder i dag kallas den Gregorianska kalendern. Den antogs och blev införd av påven år 1592. Före det har man tidigare använt en kalender som heter ”den julianska kalendern”. Det är naturligtvis inte någon av dessa kalendrar som Herren använder, när vi läser och tar del av olika datum och viktiga händelser i bibeln. När det kommer till judiska kalendrar finns bland annat ”torah calendar”, ”creators calendar” och ”hebrew calendar”. Det finns många olika tanker och meningar om, vilken av de judiska kalendrar som är den rätta, och som Herren och det judiska folket har använt genom generationer. 

Enoks kalender

Joel 2: 15 - Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst.

Joel 2: 16 - Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare.

Men om vi tar utgångspunkt i Enoks kalender, som måste vara den som Noa själv använde, för att sätta datum på syndafloden och Guds dom. På Noas tid fanns varken den hebreiska eller torah kalendern, men bara den kalender som han hade ärvt från sin förfader Enok. Enok var den sjunde av tio patriarker som levde före syndafloden. Han levde i 365 år, och blev uppryckt till himlen av Herren, utan att lida döden. Enok är en förebild på församlingen på många sätt.

Om vi väljer att ta utgångspunkt i Enoks kalender, så inträffar något väldigt intressant den 31 oktober. I följe denna kalender, så befinner vi oss i ett jubelår, och då skal högtider firas på en annan tidpunkt än normalt. Det gör att tre av dom stora judiska högtiderna, The Feast of Trumpets (basunhögtiden), Jom Kippur (försoningsdagen) och ”Tabernacles” (Lövhyddohögtiden), som alla talar för och är en del av Jesu återkomst sker på en och samma dag!

Joel 2:15 samlar också alla dessa tre högtider i samma vers, i förbindelse med att han bjuder brud och brudgum att komma ut ur sina rum och kammare. Det gör han genom att blåsa i basun på Sion (basunhögtiden), pålysa en helig fasta (försoningsdagen) och utropa en helig sammankomst (Lövhyddohögtiden). På samma sätt inträffar det otroliga här den 31 oktober - att alla dessa tre högtider sker på en och samma dag. Så man kan verkligen tala om att den stora och sista basunens ljud, sker på just denna ”trippelhögtids-dag”.

Jag hänvisar till en video i källförteckning, dessvärre på engelska, som man kan ta del av om man vill.

Avslutning

”Herre, jag kan inte helt förstå, vad en evighet med dig betyder? Jag kan inte helt begripa, att jag ska vara i din närhet och härlighet för alltid. Med mitt mänskliga förstånd, är tanken om evig gemenskap med dig, fullständigt obegriplig. Det är långt ut över vad jag kan be eller tänka! Men jag längtar, hungrar och sträcker mig efter det. Hur kommer det att vara, att äntligen få se dig i all din härlighet och prakt? Hur kommer det att vara, att komma inför din tron och tillbe tillsammans med änglar och himmelska varelser? Hur kommer det himmelska Jerusalem att vara, i all sin skönhet och härlighet?”

Evighetens morgon randas. Dess ljus bryter ut och skiner på mitt ansikte. En ny tid kommer snart att få sin början, och en annan tid kommer snart att få sitt slut. Vi är på tröskeln till vårt himmelska land, och till Lammets bröllops fest. På väg till en tid utan sorg och utan tårar, förutom dem som kommer av glädje, tacksamhet och djup beundran. Se, han kommer – och han har sin lön med sig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

 

Jesus kommer mycket snart!

 

Källa:

https://www.israeltoday.co.il/read/israeli-rabbi-says-hes-already-holding-meetings-with-messiah/?utm_source=partners&utm_medium=michael_brown&fbclid=IwAR2QRmM25pyv6_UbkKF9drSmr34Sdry5ctScGAHMPAttzzLD-DX6Rxi49E8

https://www.youtube.com/watch?v=EvHLO94UPRI&t=133s