fredag 25 februari 2022

Krig i Europa - Herren kommer snart att avsluta det han en gång började!

 


”Dagen kommer, då du avslutar det du en gång började. Dagen kommer, då vi sluter våra ögon för allra sista gången, för att sedan öppna dem i evigheten. Dagen kommer, då det sista ordet formas på våra läppar, innan vi lovsjunger Herren i det eviga. Dagen kommer, då vi har vandrat vårt sista steg i tro, för att sedan vandra i full åskådning med Herren. Dagen kommer, då vi för sista gången har skådat Herren på ett dunkelt sätt, för att sedan se honom ansikte mot ansikte. Dagen kommer, då nattens timme är över och morgonrodnaden gryr. Dagen kommer, då träldomens och sorgens tid är över, och glädjen, friden och frihetens morgon nalkas. Dagen kommer, då du vänder min sorg till dans, min förtvivlan till glädje, och min oro till frid.”

Krig i Europa

Vi har precis tagit del av den stora nyheten att Ryssland har inlett en attack och en invasion av Ukraina från flera håll, så det nu befinner sig rysk militär på ukrainsk mark. Den ryska presidenten uppmanar samtidigt landet att lägga ner sina vapen.

Invasionen kommer efter att Putin har undertecknat ett dokument, där han erkänner utbrytarområdena Donetsk och Luhansk i östra Ukraina som självständiga. Putin varnar samtidigt omvärlden och tredje parter för att blanda sig i konflikten. Något som i så fall skulle ha omedelbara konsekvenser.

Vad kommer det här att betyda för den i förvägen mycket spända och oroliga situationen? Hur kommer EU och NATO att reagera, och är det här konflikten som till sist kommer att utveckla sig till ett tredje världskrig?

Iran bygger nya underjordiska kärnkraftsanläggningar

Samtidigt med att världen har sina ögon på Ryssland/Nato krisen, så utnyttjar Iran läget. Det är tidningen ”The Jerusalem Post” som ifrågasätter varför ingen reagerar på följande nyhet? Tidningen undrar sig över varför ingen reagerar på att Iran ska gräva nya kärnkraftsanläggningar? Dessa skulle i så fall byggas djupt under ett massivt berg, som gör att det skulle vara extremt svårt för IDF (Israels försvarsmakt) att bomba.

När Iran bygger bombsäkra kärnkraftsanläggningar under jorden, kan det betyda att Iran helt ostört kan öka antalet av avancerade centrifuger, från ett par hundra till flera tusentals, för att producera kärnvapen.

Stor explosion på solen

I mitt sista inlägg blev vi uppmärksamma på solens stigande aktivitet och de konsekvenser det kommer att ha i vedermödans tid. Solen har precis haft ett nytt utbrott, som skapade en av de största massutstötningar av solpartiklar (Coronal Mass Ejections) som registrerats de senaste åren. Jim Todd, chef för rymdvetenskaplig utbildning i Oregon uttalar sig om att ”vi upplevde denna massutstötning, som är en stor storm på solen. Den bildade en stor kula, men den hände på andra sidan av solen, vilket var väldigt bra då detta var enormt”.

Men det här är inte en enstaka händelse. Data visar att solen har haft flera och oavbrutna utbrott de senaste månaderna, som har resulterat i gigantiska utbrott. Normalt kan dessa utbrott inte passera jordens atmosfär, men ”bara” störa jordens magnetfält. Så det betyder att om solen ska ha möjlighet för att skada jorden någon gång i framtiden, så måste vårt magnetfält på något sätt försvagas.

Ytterligare bekräftelser

I mitt förra inlägg delade jag upplevelsen med talet 522 som stod på en av de ryska tågvagnarna som visades i nyheterna. Det visade sig att talet har betydelsen ”to lift off”, ”i am taken away”, ”remove” i strongs (Lyftas upp, jag är borttagen, förflytta). Häromdagen så bekräftade Herren detta igen, då jag på morgonen den 24 februari tog del av nyheten om Rysslands invasion. I just det klippet jag såg på internet, visades en stridsvagn som hade exakt samma tal på sig som tågvagnen. Det lyckades att ta en bild av stridsvagnen, som är den jag inleder med att visa. Som jag skrev i förra inlägget, är jag mer och mer överbevisad om att det som händer just nu, är knuten till själva uppryckandet, vedermödan och ändetidens krig.

Avslutning

Morgonrodnaden gryr och denna världens mörker är på väg att få sitt slut. Det är inte över för den här världen, men för Herrens utvalda brud är det. Vi är på väg att bli borttagna, ryckta och hämtade hem till vår eviga boning. Att Jesus kommer är en sanning som skapar väckelse i våra hjärtan. Det ger hopp som väcker oss från vår sömn. Vi vet att Herren mycket snart kommer att göra något nytt i våra liv, och kommer att göra precis det jag började med att skriva. Han kommer att avsluta det han en gång började (Fil 1:6). Församlingens tid, din och min vandring här på jorden, kommer snart att få sitt slut, och vi är klara till en helt ny tid – tillsammans med vår Frälsare, Herre och Gud.

Maranatha

Mikael

lördag 19 februari 2022

Herren är med oss i vår väntan!

 


”Det kräver många gånger mer tro att vänta än det att tjäna. Men det finns en viktighet i just det att vänta, och något som kanske ofta är översett. Men att vänta är en viktig del i vår förberedelse till Jesu återkomst.”

Vi väntar med iver på Herren

Heb 9:28 - så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Herrens löfte är att han en dag ska frälsa dem som ”väntar” på honom. I den grekiska översättningen så används ett ord för ”vänta”, som på engelska översätts med ”i expect eagerly”, ”wait for eagerly”. Ordet ”eagerly” betyder ”otåligt”, ”ivrigt” och ”med spänning”. Det handlar alltså om en ivrig och otålig väntan i förbindelse med Jesu komma. Det är församlingens hjärta som ropar ut och längtar efter sin brudgum och frälsare.

Samma ord som beskriver denna iver, ser vi i Romarbrevet som talar om ”skapelsen som längtar efter upprättelse” vid Jesu återkomst (Rom 8:19). Bruden och själva skapelsen har med andra ord samma enträgna och brinnande längtan efter Herren.  

Kallade att tjäna och vänta

1 Tess 1:9-10 - De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen. 

På samma sätt så beskrivs det grekiska ordet här för ”vänta” med ”earnestly wait”, som översätts med ”innerligt”, ”uppriktigt” och ”ivrigt”. Summan av det som Paulus skriver är, att vi har omvänt oss, för att tjäna den levande Guden och vänta på Herren. Guds församling är med andra ord kallade att både tjäna och vänta!

Det kräver många gånger mer tro och tålamod i det att vänta än att tjäna. Men det finns en viktighet i just det att vänta, och något som är en viktig del i vår förberedelse när det gäller Herrens återkomst.

Ett avgörande skeende

Det känns som att vi är inne i ett väldigt viktigt och avgörande skeende just nu, där det blir väldigt intressant att följa den kommande utveckling.

Tiden kommer att ge svar på väldigt många obesvarade frågor. Är Rysslands tillbakadragning bara tillfällig? Är det här ett strategiskt drag från Ryssland som kan betyda lugnet före stormen? Är det vi upplever ett spel för gallerierna, men som verkligheten betyder att vi står på kanten av ändetidens krig?

Som jag ser det, så är vi så långt i ändetidens skeende, att vi i princip kan förvänta att vad som helst kan hända. Vi vet att krig kommer, men frågan är när? Rykten om krig i Europa kommer fortsätta, men frågan är när Herren tar bort freden från jorden genom ryttaren på den röda hästen?

Vi lyfts upp och förflyttas

Häromdagen tittade jag på nyheterna, och där visades ett ryskt tåg lastat med militär utrustning. Just på den tågvagnen som visades, stod nummer 522 med stor skrift. Jag kände att jag skulle slå upp ordet i strongs för att se betydelsen. Talet 522 betyder "to lift off”, ”i am taken away”, ”remove” (Lyftas upp, jag är borttagen, förflytta)

För mig var det en bekräftelse på, att det vi ser och upplever just nu är knuten till själva uppryckandet, vedermödans tid och ändetidens krig. Herrens brud kommer med andra ord att bli förflyttad i förbindelse med allt det här som sker. Tiden är med andra ord inne för ändetiden och profetiors uppfyllande.

Avslutning

Vi står och väntar på perrongen. Det är ett stort antal som står där, och det slår mig hur olika dessa människor är. Bland dem finns både barn och äldre, ungdomar och medelålders. Några har väldigt fina kläder på sig och ser ut till vara ganska välbärgade. Andra står med väldigt slitna kläder, och man kan se i deras ansikten att livet har varit svårt för dem. Några kommer haltandes på kryckor, och en annan sitter i rullstol med förtvinande ben. Man ser att dessa människor kommer från olika delar i världen, och det är en underbar blandning och kombination av olika hudfärger och utseenden. Gemensamt för dem är att alla står med en förväntansglädje i sina ansikten, och det lyser i deras ögon. En man lyfter sin krycka i ett glädjerus, när han långt borta i fjärran kan se tåget anlända. En annan ropar högt att ”-Nu kommer tåget, se till att göra er klara”, varpå att hela skaran bryter ut i ett jubel med en lättnad och obeskrivlig glädje.

Dessa människor har väntat på avfärd i lång tid, och ofta har det känts som att minuter har varit timmar och dagar varit år. De finns ingenting som håller dem tillbaka, och den längtan de har i deras hjärtan överstiger all saknad till detta jordiska och gamla liv. Dessa människor har hållit ut i all deras nöd, under sjukdomar, prövningar och andra omständigheter, och genom allt har de bevarat hoppet och tron. De visste att tiden var snar och att tåget kunde anlända när som helst. Men nu har de sett röken i horisonten, och de har hört visselljud som vittnar om tågets snara ankomst.

De ser hur tåget närmar sig och är på väg in på perrongen med hast. Det går snabbt, och man får känslan att själva påstigningen och avfarten kommer att gå fort. De ska hastigt vidare på resan. Det är inte resan i sig själv som är själva slutmålet. Det är slutdestinationen, deras eviga hem, de väntar på, och det är den som denna skara mycket snart kommer att uppleva. Tröttheten känns inte så tung längre. Oroligheten och rädslan börjar långsamt släppa sitt grepp för gott. De vet att de på väg, och bara om ett kort ögonblick är de framme.

Jesaja 64:4 - Aldrig har någon hört, inget öra har uppfattat, inget öga har sett en annan Gud än dig, som gör sådant för dem som väntar på honom

Maranatha!

Mikael

söndag 13 februari 2022

Solcykel når sitt maximum i mitten av vedermödan – År 2025/2026

 


Upp 8:7 - Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp

Upp 16:8-9 - Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att det gav honom äran. 

Herrens domslut

I vedermödans tid, när Herren dömer jorden, så gör han det genom sigill, basuner och vredesskålar. Varje sigill, basun eller vredesskål betyder fruktansvärda domslut som på olika sätt påverkar människan och jorden. Det första som händer är att Herren bryter det första sigillet, som kommer att vara början och startskottet på den 70:e årsveckan. Den tiden sträcker sig helt fram till Harmageddon, där Jesus själv griper in och avslutar den stora nöden genom att sätta sina fötter på Oljeberget och besegrar sina fiender.

Samtidigt talar uppenbarelseboken talar om sju specifika domar under vedermödan, som är domen över Babylon, domen över Antikrist, domen över den falske profeten, domen över kungarna, domen över Gog och Magog, domen över Satan efter 1000-års riket och domen över de ofrälsta framför den stora vita tronen, innan vi går in i evigheten med Herren.

Solcyklel och vedermödan

När Jesus bad oss om att titta efter tecken i himlen i Luk 21, så kan det ibland bara handla om att jämföra det vi upplever i naturen av naturliga tidscykel och med det som bibeln profeterar ska komma. Något som kan vara intressant är när vi jämför de naturliga solcyklar som sker med 11 års mellanrum, med den sista årsveckan som kan få sin början här på hösten 2022. Då kan det se ut som att dessa solutbrott når sitt högsta, samtidigt med att den första basunen ljuder ungefär vid mitten av vedermödan. 

Vad är en solcykel

En solcykel, eller solfläckscykel som den också kallas, är den tidsperiod då solens solfläckar når sitt maximum och till nästa gång det inträffar. Enligt forskarna så varar en tidsperiod ca 11 år innan en ny solcykel går i gång. Många forskare är eniga i att vi precis har gått in i en ny period, och att dessa solfläckar och solutbrott vill nå sitt maximum i just 2025-2026. Solstormar börja på solens yta, men har effekt långt utanför solen. Man vet att det i värsta fall kan slå ut tekniska system jorden och orsaka stora problem i samhället.

Avslutning

När vi når mitten av vedermödan så kommer den första basunen resultera i att en tredjedel av jorden kommer att brännas upp. När vi når den fjärde vredesskålen får solen ”makt” att bränna människan med eld. Solen kommer med andra ord att vara ett redskap för Herren, på det sätt han kommer döma människan. 

Vi vet att vi precis har gått in i en ny solcykel, och det kan vara på det sättet att den toppar ungefär i mitten av vedermödan. Är det ännu ett tecken som visar på den tid vi lever i, och som bekräftar händelser längre fram i tiden? Herren förbereder alla aktörer, som också innebär stjärnor och planeter, och förbereder dem för den sista och avgörande årsveckan. Tecken i himlen och på jorden pekar på att Herren mycket snart kommer tillbaka.

Jesus kommer snart!

Mikael

 

söndag 6 februari 2022

Pekar år 2022 på uppryckandet – del 2

 


Jag har tidigare delar ett inlägg om de 153 fisken, som också kan peka på ett judiskt datum, den 15 dagen i den 3 månaden (153). Om man översätter det judiska datumet till vår kalender, så hamnar vi på den 15 juni 2022. Det som gör det här intressant är att den dagen samtidigt är den judiska högtiden Shavuot eller pingst. En högtid som på ett särskilt sätt vittnar om uppryckandet.

Följande inlägg tar bland annat utgångspunkt i undervisning från en amerikansk broder, som har en spännande Youtube kanal: The Rapture of the King. Han visar på ett slående sätt hur konstellationerna på himlen vittnar om något helt särskilt här till sommar.

Det ska vara tecken i sol, måne och stjärnor

Psaltaren 19:2 – Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. 

Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.

Ordet ”tecken” som Herren använder här, betyder ”ett tecken, givet speciellt för att bekräfta eller autentisera”. Herren ger oss alltså dessa tecken för att intyga och bekräfta den sista tidens profetiska uppfyllande.

Herren har bestämt att inte bara jorden, men också himlen ska förkunna Herrens gärningar och storhet och peka på viktiga händelser. Jesus förkunnar att ändetiden är knuten till tecken i solen, månen och stjärnorna. Därför måste vi också titta där, för att se vad Herren vill visa oss. Himlafästet är Herrens sätt att kommunicera med sina barn, för att visa och statsfästa viktiga händelser i historien.

Himlabilden den 15 juni

På morgonen den 15 juni ser vi (från Jerusalem) en unik konstellation av stjärnor och planeter, som kan vara knuten till uppryckandet.

I den röda cirkeln ser vi det som vi kan kalla ”uppryckandets-konstellation”. Den vi ser är en kombination av stjärnbilderna Fisken, Väduren (Lammet), Oxen och Draken (Cetus). Den här konstellation” är något som återkommer varje år, just den 15 dagen i den 3 judiska månaden.

Fisken är en bild på församlingen, där de två fiskarna symboliserar hedningarna och judarna förenade i en och samma kropp. Lammet är en bild på Kristus. Oxen är en bild på Kristus som domaren, och under de andra ser vi konstellationen ”Cetus” (sjöodjuret eller draken), som är en bild på Satan (Jes 27:1).

På samma sätt som när man läser hebreiska, så rör sig himlavalvet (solen och månen) från höger till vänster, och man kan på det sättet se Herrens ordning i ändetidens utveckling. Först sker uppryckandet (fisken först) och till sist kommer Oxen, Kristus, som dömer människan i vedermödan.

Vid uppryckandet ser det ut som att ”fisken” stryper eller håller tag i draken med ett rep omkring dess hals. Den som ”stryper” Satan och håller honom tillbaka är den helige Ande i församlingen (fisken). På ett givet ögonblick träder den helige Ande till sida, genom att flytta ”sina fiskar” och laglöshetens människa (draken) kan fritt träda fram (2 Tess 2:5–8)

Tecknet i himlen – 23 sep 2017

 


Jag har tidigare skrivit om det viktiga och profetiska tecken vi upplevde i himlen år 2017, där vi den 23 september fick vi ett uppfyllande av Uppenbarelseboken kap 12.

Då upplevde vi uppleva kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen, som var vid hennes vänstra axel. Kvinnan hade månen under sina fötter, och hon hade tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon födde samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, den största planeten i solsystemet.

Jupiter cirklade runt i ring, och var ”inne” i Jungfrun i cirka 9 månader och 20 dagar, varpå att ”kungen blev född” och Jupiter kom ut ur kvinnan igen. Det har var en symbol på Herren bildligt talat föds en andra gång, en händelse som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.

Kvinnan och uppryckandet

Jag tror att det här tecknet vi upplevde för 5 år sedan, vittnade om kommande händelser längre fram på Herrens profetiska tidslinje. Det som är intressant här är att från den sista av de fyra blodröda månar vi upplevde den 28 september 2015, är det exakt 726 dagar till tecknet i himlen den 23 sep 2017. 726 i strongs är det grekiska ordet ”harpazo”, samma ord som vi använder för ”uppryckandet”.

 Tar vi sedan utgångspunkt i datumet från den 23 september 2017, så är det exakt 1,726 dagar fram till den 15 juni 2022. Där kan talet tusen stå som en symbol för det kommande milleniet, och 726 står för uppryckandet (harpazo). Här kan vi se två stora händelser som kan vara kopplade till den 15 juni och uppryckandet.

Himlen vittnade om Jesu födelse


Här ser vi här en bild av himlavalvet, som vittnade om Guds sons födelse för 2000 år sedan.  

Jesus föddes också på den 15 dagen i den judiska månaden, den 25 september 3 B.C. Månen, som här representerar Kristus, var i stjärnbilden Lammet (Aries), och Venus, den klara morgonstjärnan, befann sig i livmodern på stjärnbilden Jungfrun. I hebreisk astronomi hette stjärnbilden Väduren ”Taleh”, och betecknade antingen Simeon eller Gad, och symboliserar ”Lammet” (Lamb of the world). 

Här använder Herren stjärnhimlen, för att förkunna sin sons, det slaktade lammet och ”den klara morgonstjärnans födelse”

Kristus, den klara morgonstjärnan


1 Kor 15:55 - Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Både månen och planeten Venus, den klara morgonstjärnan, har en särskild placering på himlen vid viktiga händelser i historien.

Det var fullmåne när Jesus föddes och när Herren dog på korset. Det kommer på samma sätt att vara fullmåne den 15 juni. När Jesus uppstod från de döda var planeten Venus i stjärnbilden Lammet och månen var precis ovanför stjärnbilden Skorpionen, som är en bild på Satan. Samma scenario upplever vi den 15 juni, då Venus på samma sätt är i stjärnbilden Lammet, och månen är ovanför stjärnbilden Skorpionen.

Då får vi ett uppfyllande av 1 Kor 15, som i förbindelse med vår kropps förvandling proklamerar ”Du död, var är din udd (where, O death, is your sting)!

En måne som pekar på ”smekmånad”


Fullmånen den 15 juni är också en ”supermoon” (supermåne). Det är faktiskt den fullmåne som är störst under hela det här året. Varje fullmåne får olika namn, och den här månen kallas ”en jordgubbe-måne” eller ”honey-moon” (smekmånads-måne).

Något annat intressant är att när månen är som närmast jorden, sker det precis klockan 7:21 p.m. Eastern, och den är då exakt 226,000 miles långt borta. Talet 721 och 226 i strongs betyder ”hans lam” och ”att anlända till en destination”.

Det kan betyda att det här datumet pekar på vår kommande smekmånad med Herren, där brud och brudgum äntligen förenas. Vi är Herrens lam som han hämtar, för att vi ska anlända till vår slutliga destination, vårt kommande himmelska hem.

Tecken i himlen i maj 2022

Ett annat särskilt tecken i himlen är den blodmåne som också är en total solförmörkelse, som sker här i maj 2022. Den är synlig i USA, Sydamerika, Europa, Afrika och delar av Asien. Det här kan vara en sista varning från Herren, som pekar på vedermödans början här i höst. Det tecknet kommer jag att skriva mer om i del 3.

Avslutning

Jag har tidigare skrivit att hela 2022, som är ett Shmita år, ser ut till att bli ett särskilt år, då många saker pekar på både uppryckandet och vedermödans början. Ingen människa vet naturligtvis med säkerhet, men tecknen som Herren vill att vi ska titta efter, lyser kraftigt på den profetiska himlen.

När jag ser ut över året, är det vissa dagar och tidsperioder som sticker ut mer än andra. Här i mitten av juni, är en sådan tidpunkt. När Herren blev född och gav sitt liv på korset, så vittnade himlen om det. Och det ser ut som att himlen på samma sätt vittnar om en liknande profetisk händelse här i mitten av juni, en händelse som kan vara vår himmelska hemfärd. Pingst är på ett särskilt sätt en högtid som vittnar om Jesu komma, och det kan vara på just det sättet, att församlingen upprycks på samma dag som den blev född.

Jag är välsignad att få vara med på den här resan tillsammans med er, och mitt hjärta fröjdar sig över att vi med hast börjar närma oss avslutningen på vår gemensamma vandring.

Herrens rika välsignelse

Mikael