torsdag 16 december 2021

En återblick på det profetiska året 2021!

 


”Det har aldrig tidigare funnits ett större behov för en profetisk vakenhet och en förståelse för den tid vi lever i”.

I slutet av året är det på sin plats att se tillbaka och reflektera över det vi har upplevt av profetiska tecken under 2021 - tecken som pekar på vedermödans början och uppryckandet av Guds folk. Det har varit häpnadsväckande, spektakulära och bekräftande tecken, som alla vittnar om den storm vi befinner oss i och det kompakta mörker som är på väg. Herren varnar världen idag, att vi närmar oss det historiska ögonblick då hans son kommer tillbaka. Vi lever med andra ord i en tid av det profetiska ordets uppfyllande.

Här försöker jag att dela några av de tecken vi har upplevt under året. Det är bara ett begränsat urval, och ni upplever säkert att det finns mycket annat som kan nämnas. Ni är varmt välkomna att dela det i så fall i kommentatorfältet.  

Det profetiska året 2021

Det var i 2021 att USA:s efterrättningstjänst öppnade upp för gamla arkiv som har med UFO-aktivitet att göra. Vi har de senaste år upplevt ett stigande intresse och fokus på just utomjordisk aktivitet, som stämmer bra med den tid i lever i. UFO är onda andar, som inte är annat är en del av ändetidens bedrag och mörker. Fallna änglar kommer att inta jorden, och den onda andliga verkligheten kommer att vara påtaglig i vedermödans tid.

Israel


Turkiets president, Erdoğan kom med ett upprop till det internationella samarbetet att erövra Jerusalem, och få Israel bort från staden. Presidenten har tidigare proklamerat att ”Jerusalem är vår stad”, som med andra ord betyder, att Jerusalem aldrig någonsin kommer att tillhöra Israel eller det judiska folket. Han proklamerar samtidigt att det Osmanska rikets återuppståndelse är på väg – en återuppståndelse som ska stå klart i 2023. Det är ett rike som väldigt mycket påminner om det kommande rike som Antikrist ska stå för.

Ett ”prievew” och en förhandsanvisning om det kommande antikristliga rike fick vi när FN presenterade sin nya staty framför sitt huvudkvarter i New York. Statyn är som tagen från vilddjuret i Uppenbarelseboken och Danielsbok, och är en symbol på det rike som snart blir en verklighet!

Iran

Iran har återupptog sin uranproduktion till 20 %, som är långt över gränsen på 3,67 % som avtalades i 2015. Iran är med andra ord med stora steg på väg att utveckla kärnvapen, och det är bara en tidsfråga om när det är klart till att användas. Ändetidens spelare som kommer att delta i GOG kriget, förbereder sig och gör sig klar till ändetidens krig.

Ryssland


Ryssland är ett kapitel för sig själv i 2021, och Putin har dragit stora överskrifter. Utvecklingen har gått snabbt och som det ser ut i skrivandes stund, avslutar vi året med en väldigt spänd situation mellan Ryssland på ena sidan och NATO/USA på andra. Vi vet att Sverige precis har gått ut och varnat om möjligheten för en militär attack mot Sverige, som utombibliska profetior talar om. Ryssland, som har mobiliserat militärt de senaste år, kanske inte bara skulle nöja sig med att gå in i Ukraina, men ser även åt Sverige som kan vara aktuellt på grund av det strategiska läget. Skulle det ske skulle det i så fall vara ett plötsligt anfall och ett lika oförberett Sverige.

Utöver Ryssland ser vi en rad potentiella spänningar som kan utveckla sig. Just nu är FN verksamma i inte mindre än på 29 olika platser runt om i vår värld. Rykten om krig är kännetecknet på födslovåndornas tid!

Ekonomisk krasch


Bloggen har tidigare skrivit angående en kommande inflation, och just den pågående inflation har skapat överskrifter i världen över. Samtidigt med inflationen stiger fruktan för en ekonomisk krasch. Harry Dent, en amerikansk skribent varnar för att den ”största ekonomiska krasch någonsin ligger framför oss”. Det är en bubbla som har växt sedan 2008 men som snart kommer spricka. Ganska snabbt inne i vedermödans tid, kommer den svarta hästen att orsaka en global krasch som kommer framskynda ett nytt ekonomiskt kontrollsystem.

Samtidigt talar den globala eliten om att utnyttja covid i förhållande till globala intressen. Det är grundaren för ”World Economic Forum”, Klaus Schwab, som har föreslagit att man ska använda överreaktionen i världen på Corona pandemin, för att lansera en världsomspännande återställning, som han kallar ”The Great Reset”. Det här är väldigt allvarligt och handlar om att ”återställa” och omskapa det samhälle vi har och känner till i dag. Globalisternas mål går ut på att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen. Det här är den ultimativa form för statskontroll, och den går hand i hand med vilddjurets märke och banar väg för ett enmansstyre, lagt under Antikrists kontroll.

Naturkatastrofer

De senaste åren och inte minst i 2021, har världen igen upplevt extrem torka och bränder. I år var Grekland särskilt utsatt, där katastrofen beskrevs som ”apokalyptiska bränder”. Samtidigt upplevde Californien i USA en historisk torka. En torka som påverkar hela USA matindustri, då Californien leverer en stor del av den amerikanska maten.

Redan i 2018, där en samlad redogörelse av livet på jorden blev presenterad, varnade en rad av världens ledande forskare och slog alarm. En rapport som beskrev människan och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen blev, att framtidiga generationer kommer att uppleva stora utmaningar med basala livsvillkor som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar. Det har blivit framlagt en ny rapport som släpptes i år, som inte pekar på några förbättringar. Den visar bland annat att Grönlandsisen smälter fortare än vi kunde ana, på grund av den globala uppvärmningsnivån. Det inkluderar också förändringar i nederbördsmönstren, förändringar i havet och stigande vatten i kustområden. Rapporten skriver att den återspeglar ”extraordinära ansträngningar under exceptionella omständigheter”.

SkökokyrkanVi upplevde ett avtal som på många punkter liknar det avtal som Antikrist kommer att stadfästa i början på den sista årsveckan. Påven har presenterat en 7-årig plan (Laudato si), som både är en religiös och miljömässig handlingsplan. Påven uttalar sig: ”Vi behöver ett nytt ekologiskt tillvägagångssätt som kan förändra vårt sätt att bo i världen, vår livsstil, vårt förhållande till jordens resurser och i allmänhet vårt sett att se på mänskligheten och vårt levande liv”.

Avgörande interreligiösa initiativ kommer också till nästa år, då det kommer att öppnas ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligioner, som kommer att heta ”The Abrahamic family house” och kommer ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern. Det är också Påven som står bakom detta initiativ, som tydligt visar att skökokyrkan intar sin plats och förbereder sig för den avslutande tiden.

Covid-19

Jag har skrivit en hel del om utvecklingen i världen med hänsyn till Covid. Men det är kanske inte så konstigt med tanke på allt det som har hänt väldigt snabbt. På bara två år befinner vi oss i en situation där det på fullt allvar talas om tvångsvaccination, chip i kroppen som covidpas och vi ser en global agenda där alla oliktänkande blir exkluderade. Det är ett ord som på ett särskilt sätt har fyllt mina tankar, allt eftersom vi har sett situationen utvecklas och det är ordet ”generalrepetition”. För det är det vi upplever är en förberedelse och en inkörsport till det som vedermödan vittnar om.

Tidigare har det internationella samhället frågat efter ”den starka ledaren” som kan leda världen i en turbulent tid. Nu är det inte bara ”mannen” man ropar efter, men också efter ett kontrollsystem som kan möta den fruktan och osäkerhet som råder. Det är inget tvivel om att fruktan styr våra ledare och vårt samhälle. ”Fred och säkerhetsprofetian” i 1 Thess 5:1 är knuten till den tid vi lever i, och den föregår vedermödans tid. När vi upplever ett uppfyllande av den, så vet vi att ”undergången” (vedermödan) kommer plötsligt och snabbt.

Profetiska tilltal

Många syskon runt om i världen upplever att Herren talar genom syner, drömmar och visioner, för att påminna och synliggöra Sonens återkomst. Joels profetia går i uppfyllande där den sista tiden ska präglas av ”söner och döttrar som ska ha syner och profetera, och gamla ska ha drömmar”. Dessa personliga hälsningar är inte längre enastående tillfällen, men något som tusentals syskon runt om i världen upplever och vittnar om. Erica, en syster här på hemsidan, delade sitt vittnesbörd tidigare på året, där hon hörde basunstötar och Herren som sade: ”En varning”.

Jag vill varmt uppmana er som upplever dessa tilltal från Herren att dela och uppmuntra Kristi kropp här på hemsidan. Herrens uppmuntrande tilltal behövs i denna sena tid.

Varningar och tröst

Vi varnar för den tid som ligger framför och vi tröstar varandra med Herrens ord om att han ska komma tillbaka. Vi varnar för den vind som snart kommer blåsa med en orkans styrka med en sån kraft att den kommer att förändra den där världen. Det är först och främst en andlig orkan som kommer att dra fram, där domslut och vrede kommer att omfamna den här jorden och den kommer inte att släppa sitt tag, innan den sista vredesdroppen är uttömd.

Men vi blir tröstade genom att se in i ögonen på den Helige och Sanne. Vi blir tröstade genom att lyssna in Herrens mäktiga och helande röst. Vi blir tröstade genom att låta vår frälsare lägga sin hand på våra liv, och låta honom ge den kraft, nåd och styrka Herren vet vi behöver. Vi vet att han kommer, för att han har sagt det. Och vi vet att den tiden är när, för tidens tecken pekar på det.  

Hjärtat i den profetiska rösten

Vad betyder det i att leva i profetiska tider? Det betyder att vi lever i en förväntan, förhoppning och förmodan till att det år som ligger framför oss blir ett år ut över det vanliga, där tidstecken kommer att visa sig och profetiska löften kommer att få sitt uppfyllande.

Vi förväntar att se och uppleva tecken i himlen och på jorden, som kommer att utspela sig på det sociala, andliga och politiska området. Vi kommer att få se ett stigande avfall i vårt samhälle, där lagar och beslut blir tagna som är hämtade från ondskans djupa brunn. Vi kommer att märka vedermödans andedräkt, som kommer att andas på oss och ge en försmak av det mörker som är på väg in över vår värld.

Som motpol till den andliga orkan som är på väg in över vår värld, står Herren som den eviga klippan och den eviga frälsningen. Den himmelska dörren är fortfarande inte stängd, och Herren kommer att fortsätta att sträcka ut sina sargade händer, för att nå och erbjuda varje enskild människa frälsning, upprättelse och helande.

Avslutning

Syftet med hela ändetidens profetiska utveckling, är Jesus Kristus och Guds frälsningsplan med människan. När Herren frälste oss, lovade han samtidigt att han en dag skulle hämta oss hem, för att vi skulle vara där han är. En evighet med Herren i det himmelska Jerusalem. Samtidigt så får den oss till att återupptäcka djupet av Herrens oändliga kärlek och omsorg för våra liv. Det profetiska ordet ger oss också uthållighet, för att vi i vår vandrings ska fortsätta göra Herrens vilja och få det han har lovat (Heb 10:35). 

Den 23 december kommer en julhälsning innan hemsidan håller juluppehåll. Jag önskar var och en ett välsignat 2022, i hoppet om Herrens tillkommelse.

”Till en stad jag är på vandring, synden är utanför. Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör.”

Guds rika välsignelse

Mikael

 

lördag 11 december 2021

Kom, min älskade kom!

 


“My beloved is coming soon. My beloved is getting closer. My beloved is coming in the clouds. He is coming for me; he is coming for us. Come, oh come, oh come my beloved. I am here waiting. Oh, come Jesus, I want to be with you”

“Min älskade kommer snart. Min älskade kommer närmare. Min älskade kommer i skyarna. Han kommer för mig, han kommer för oss. Kom, åh kom, åh kom min älskade. Här är jag väntande. Åh, kom Jesus, jag vill vara med dig”.

Karina Haraburda

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LBVjQcq4NqU

Kära Syskon,

Ta gärna del av denna underbara sång som jag citerar från. Den finns på youtube och sjungs på engelska av Karina Haraburda. Det är en sång om bruden som väntar på sin älskade. En brud som säger: ”Kom!” i denna sena tid.

I den gamla judiska bröllopstraditionen var bruden inte helt oförberedd när det gällde brudgummens återkomst. Han hade tidigare lämnat sin brud, för att gå till sin fader för att förbereda ett hem åt henne. Hon visste inte helt precis vilken dag det skulle ske, men hon visste tiden omkring när det var dags att ge sig av. Så när brudgummen kom för att hämta henne, var det bara en bekräftelse på det hon förväntade – att brudgummen skulle komma för att hämta henne hem till sig.

Profetiska nyheter

Överskriften på de nästa nyheterna kan knappast ha andra överskrifter än den här. Det är nyheter som dessa, som gör att hjärtat slår lite snabbare, och vi ser att den tidsålder vi lever i, inte annat än kan gå mot sitt slut. Det är bekräftande nyheter som visar att vi är väldigt nära Jesu komma för sin församling, och början på den sista årsveckan. Dessa nyheter har jag redan delat i kommentatorsfältet, men för er som kanske inte alltid läser där, så känns det viktigt att göra ett inlägg om det.

Ett kommande vaccinkrav i Europa

Det är Ursula von der Leyen, den europeiska kommissonens ordförande, som har uttalat sig om att det är tid att ta en dialog om tvunget vaccination i Europa. Vi har redan sett Österrike ta beslut om att införa vaccinationskrav, som blir det första landet i Europa att införa ett lagstadgat vaccinkrav. Andra länder som Tyskland ser ut till att gå samma väg, där det just nu diskuteras om liknande tilltag. Det utlöste ganska stora diskussioner efter Österrikes beslut, men eftersom att Ursula nu vill ha en dialog om tvunget vaccinkrav i Europa, är det mycket som tyder på att det långt ifrån över. Allt fler länder kommer följa efter, och vi kommer få en helt ny situation i Europa. Det vi upplever är ganska enkelt ett generalprov inför det tvångssystem som snart kommer införas i vedermödans tid. En spruta kommer att bli utbytt med vilddjurets märke, där den som inte tar emot det, får betala med sitt liv.

Vaccinpass i chip

Nästa nyhet kan inte visa det mer tydligt, att vi lever i den absoluta tiden före vedermödans början. Det här är en nyhet som har gjort att Sverige har fått uppmärksamhet över hela världen.

I förvägen har cirka 6000 svenskar ett chip i sin hand, som gör att man kan exempelvis kan lagra information, ersätta nyckelbrickor och passerkort. Det nästa är att Sverige, som ett av de första länder i världen, har gjort så att man nu kan få sitt covidbevis, under huden, i chippet. Covidbeviset smälter med andra ord ihop med chippet, som jag anser vara vilddjurets märke.

Tidningen ”världen i dag” gjorde en artikel om just detta, där broder Holger Nilsson från sejten Flammor uttalade sig: – Det behövs en profetisk vaksamhet och en förståelse om den hastighet med vilken världen nu förändras, det sker från ena dagen till den andra. Vi får tacka Herren för att han har tjänare som Holger Nilsson, som kan ge en sann och profetisk bild av det skeende vi befinner oss i. Det har väl aldrig tidigare funnits ett större behov för just ”en profetisk vaksamhet och en förståelse för den tid vi lever i”.

Rykten om krig

Vi har tidigare skrivit om de politiska spänningar som vi upplever just nu mellan USA, Nato och Ryssland. Det är särskilt Ukraina och Ryssland situationen som spetsar till, och vi har här på det sista sett en våldsam mobilisering av rysk militär vid Ukrainas gräns. Enligt ukrainska UD har Ryssland samlat 115 000 soldater vid landets östra gräns på den annekterade Krimhalvön. Ukraina uppmanar världen att snabbt agera för att förhindra en rysk invasion av landet.

Här samtidigt, har vi precis upplevt att USA:s ”defcon level” (den beredskapsskala som används av USA:s försvarsdepartement för de väpnade styrkor), har fallit till nivå 3. I fredstid är det nivå 5 som är det normala och ”defcon 1” är högsta beredskap. Om man jämför med tiden för "kalla kriget" var nivået för det mesta 4, och det var först vid terrorattacken den 11 september, att den för tredje gången i ordningen föll till nivå 3. "Defcon 2" har bara använts en gång tidigare i historien, och det var under Kubakrisen 1962. Nu har vi alltså en situation där USA har satt sitt beredskapsnivå till 3, som betyder att läget är ganska allvarligt och att man som nation är förberedd på det värsta.  

När rykten om krig blir allt starkare, så har vi ännu mer anledning till att lyfta våra huvuden i förväntan till Herrens återkomst. Man kan inte låta bli att tänka på Birger Cleassons aktuella profetiaom en kommande rysk invastion av Sverige. Det känns som att det inte alls är omöjligt och att ett trängt Ryssland mycket väl kan agera på det sättet. 

Avslutning

Man får nypa sig själv i armen när man tar del av nyheter som det här. Jag har lust till att avsluta på samma sätt som jag började, genom att citera från den underbara sången som jag länkade till i början:

Min älskade kommer snart. Min älskade kommer närmare. Min älskade kommer i skyarna. Han kommer för mig, han kommer för oss.”

Ropet inom oss blir starkare, och vi upplever en enträgen längtan efter Herren. På samma sätt som den blödande kvinnan tänkte, som hade varit sjuk i tolv år: Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Kvinnan blir helad och Jesus vänder sig om och frågar: Vem rör vid mina kläder?

Ordet ”rör” är ordet ”haptomai” i grundtexten, och betyder bland annat: ”jag fäster till”, ”jag rör/tar tag i”. I denna storm som vi befinner oss i just nu, där vi ser vedermödans mörker i horisonten, så håller vi fast i löftet om Herrens tillkommelse. Löftet om att Jesus ska hämta oss hem till sin Faders hus har blivit vår tröst och vårt hopp, i en mörk tid. Vi håller hårt fast i själva hörntofsen och löftet om att han skal frälsa oss från den kommande vreden. Vi håller tag i löften om den gyllene staden och en evighet med Herren. Vi står fasta och blir uppmuntrade av den helige Ande, som vädjar tillsammans med Herrens brud och säger: ”Kom!”.

Jesus kommer snart

 

söndag 5 december 2021

Antikrists ande är redan verksam

 


1 Joh 4:3 - och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Guds ord skiljer på själva Antikrist, vilddjuret från avgrunden, som är knuten till den sista årsveckan, och den samma antikristliga ande som redan är verksam i vår tid. Antikrists ande representerar allt det som är mot Kristus och det han står för. Den anden är redan verksam och gör allt vad den kan för att förbereda för Antikrist framträdande, och för att förhindra Jesu komma.

Antikrist ande försökte till exempel att slå ihjäl judarna under andra världskriget, för att förhindra att judarna fick sitt land. Antikrist ande kommer på samma sätt att försöka utrota judarna i vedermödans tid, för att förhindra Jesu komma och upprättandet av Guds rike på jorden.

Förändra heliga tider och lagar

Dan 7:23-25 - Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. 25 Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

När Daniel beskriver det fjärde djuret, som också är Antikrist och hans rike, så beskriver texten att Antikrist ska ”förändra heliga tider och lagar”. Ordet ”förändra” i den hebreiska grundtexten är ordet ”shena”, där en av betydningarna är ”att förändra” eller ”diversifiering”. Det sista ordet är intressant, då det betyder att man ”strävar efter olika metoder/lösningar för att nå sitt mål”. Vi har alltså med en ande att göra, som med olika metoder försöker att nedbryta det som Herren har bestämt, och ersätta det heliga med något ogudaktigt.  

Antikrists ande handlar alltså om att gå bort från Herrens ordningar, både när det gäller lagstiftning, församling, äktenskap, familj, media och generella värderingar och normer. Den ande som är verksam gör allt vad den kan för att motarbeta Guds rike, och långsamt har det onormala blivit normalt och det ogudaktiga har blivit det nya rättesnöret.

2021/2022

Vi har en månad kvar av 2021 innan vi går in i ett nytt år. Lite senare i december, kommer jag att försöka sätta några ord på året som har gått, och det profetiska skeende vi befinner oss i. Men jag kan inte redan nu låta bli att reflektera över den snabba utveckling vi har upplevt här under året. Det är inte bara Covid och allt det som har kommit i kölvattnet på det, men också politiska spänningar, ett andligt avfall och en skökokyrka som rör på sig.

Många andra jämte mig ser 2021/2022 som något ganska avgörande när det gäller Jesu återkomst och vedermödans början. Jag försöker alltid att vara försiktig när det gäller att sätta datum, men om inte Herren kommer tillbaka i 2021, så är året 2022 mer än intressant.

Avfall i samhället

Ett annat tidstecken är just Antikrist ande, som har varit verksam sedan korset. Vi har väl knappast upplevt ett större avfall från den kristna tron, än det vi gör i dag. Det lever i ett sekulariserat samhälle, som allt mer har öppnat upp för allt det som är ont och orent.

Andra tecken på ett stort avfall från den kristna tron i vårt samhälle, är att det utförs cirka 40–50 millioner aborter varje år runt om i hela värden (!). Det är alltså ett skrämmande antal ofödda barn som inte får lov att leva. Det är också ett faktum att cirka 30–40 % av allt data på internet har med pornografiskt inslag att göra. Det vill säga en tredjedel av all den data som finns på internet!

Andra skrämmande tal visar att nästen 35 millioner människor runt om i världen, på något sätt är beroende av droger av något slag. Även om tron fyller mindre i vårt samhälle, så är det faktiskt så, att nästan en tredjedel av Sveriges befolkning kan sägas utöva någon form av New Age, och då ibland annan meditation och yoga. New Age slår på att det är en väg till ”kärleksfull närvaro och personlig utveckling”, men egentligen fyller det bara ett tomrum av ett andligt mörker.

Den politiska oron gör sig också gällande när vi ser ut över världen. I dag är det inte mindre än 29 olika pågående konflikter i världen, där FN är inne med sina fredsstyrkor. Dessa konflikter är fördelat ut över hela världen, i både kontinenter som Afrika, Amerika, Asien och Europa.

Avslutning

När vi ser en Antikristlig ande som kommer till utryck i lagstiftningar, andligt avfall och politiska spänningar, så är det en situation som är unik. Det är människan själv som har gett efter för denna ande, och öppnat upp för new age, ockultism, droger och millioner av aborter varje år.

Tecknen på att den helige Ande snart träder till sida är överväldigande. När det sker genom församlingens borttagande, kommer vi att få uppleva ett mörker utan jämförelse. Det kommer att vara ett sista desperat försök från fienden, till att bryta sönder och ändra det Herren har bestämt – Guds rikes upprättande här på jorden, och till sist evigheten i det nya Jerusalem.

Var uppmuntrade i tron syskon och håll er nära Herren, han kommer mycket snart tillbaka

Guds rika välsignelse

Mikael