onsdag 25 februari 2015

Fallande oljepriser - ett tecken på en ny akut finanskris


Petroleum, kommer av latinets petra, som betyder ”klippa” och oleum som betyder ”olja”. Men faktum är att denna ”klippa” som normalt är något fast och stabilt skakar just nu i sina grundvalar, och dessa skakningar har stor påverkan och inflytande på resten av världsekonomin.

Början på en ny finanskris
Det vi upplever just nu är inte slutet men bara början på oljekrisen, och inledningen till en ny finanskris och en ekonomisk kollaps. De senaste veckorna har vi sett oljepriserna falla och stiga igen, på exakt samma sätt som den gjorde innan finanskrisen i 2008.

I dag varnar bankerna om att det här bara är början, och att vi kan förvänta att se oljepriser helt nere på 20 dollars per fat, något som skulle ha fatala konsekvenser och utveckla sig till en mardröm för den redan i förvägen skröpliga världsekonomin.
Orsaken till fallande oljepriser

Orsaken till att vi kommer att se dessa fallande oljepriser är att världen har en överproduktion av olja i förhållande till efterfrågan, och ekonomisk tillbakagång reducerar efterfrågan på olja kraftigt. Det finns med andra ord millioner av tunnor olja som bara står och väntar på att oljepriset ska stiga. Även om vi ser en fortsatt nedgång i antalet aktiva oljeriggar i USA, så har det aldrig sedan 70-talet producerats så mycket olja som det görs just nu.
Ju längre tid att oljepriset har den låga nivå som den har just nu, ju mer skada kommer det till sist att göra.

Oljepriset i 2008
Exakt samma symptom och tecken som vi såg i världsekonomin före krisen i 2008 ser vi just nu. Under första halvan av 2008 ökade priset kraftigt och under sommaren 2008, bara ett par månader innan finanskrisen kostade en tunna olja hela 140 dollar per fat, men i december 2008 hade priset fallit till omkring 40 dollar per fat. Det är en reducering på cirka 70 %.

Mätt i dollar har världsmarknadsprisen på olja sjunkit cirka 50 procent sedan juni månad. Det vi upplever nu är det näst största fallet under en tolvmånadersperiod de senaste 50 åren. Det största fallet var just under den finansiella krisen under 2008-2009.
Allt som kan skaka skakas

Herren skakar i dag allt som kan skakas. Herren kommer att skaka det religiösa, det politiska och det ekonomiska systemet. Allt som inte är byggt på Honom kommer att gå under.
Under vedermödans tid kommer vi både att se ett totalt sammanbrott av detta ekonomiska system som kommer att resultera i en hyperinflation. Men vi kommer också se hur Herren till sist dömer det politiska och det religiösa Babylon.

Babylon går under
Upp 18:1-2 - Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

En ängel kommer ner från himlen och proklamerar Babylons undergång och slut. Herren kommer till sist att döma och tillintetgöra det ekonomiska, religiösa och politiska Babylon med sin förtärande eld.
Skökan, det religiösa Babylon kommer att möta sin dom genom Antikrist och de 10 kungarna i mitten av vedermödan (upp 17), medans det kommerciella och politiska Babylon kommer att bli störtat i slutet av vedermödan (Upp 18). När Babylon är störtat så proklamerar ängeln att det aldrig mer någonsin kommer att finnas till.

Profetiskt tids tecken
När det gäller de skakningar vi upplever i dag så uttryckte sig David Wilkerson en gång på följande sätt:

När Herren säger: "Jag skall skaka jorden än en gång," så menar Han det! Han ska bokstavligt talat skaka vår ekonomi, vårt utbildningssystem, vårt styressätt - allt vi sätter vår tillit till och litar på, allt som ser tryggt och säkert ut.
Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

söndag 22 februari 2015

Libyen - ett land i kaos och upplösningVi har sett land efter land bryta ut i fullständigt kaos och upplösning, och vi upplever i dag ett Mellanöstern som bokstavligt talat står i brand. Det är ett Mellanöstern där vi ser ett kompakt mörker sprida sig, och ett område som är präglat av krig, anarki och fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna.
Nästa land som har störtat ner i totalt kaos är Libyen, som står inför den värsta politiska krisen och den blodigaste våldsspiralen sedan 2011.

Grogrund för terroristgrupper
I söndags publicerade terroristgruppen IS (Islamiska staten) en video där de hänrättar 21 kristna egyptiska kopter. Det här var en handling som bekräftar den bild och utveckling vi har sett i landet de senaste tre åren.

Efter Gaddafis död i 2011 bildades en övergångsregering men som aldrig blev godkänd av kongressen. Sedan dess har Libyen haft två regeringar som ligger i strid med varandra, och som bägge hävdar att vara legitima.
Detta kaos som råder i Libyen har varit ett perfekt utgångspunkt och grogrund för både IS och tusentals av andra militanta grupper, där flera av dem svär trosskap till den islamiska staten. Det gör att vi får en mycket mörk bild av ett sargat land, där det är de civila som får betala ett skyhögt pris för strider mellan grupper som slått om makten.

Libyen – Inkörsport till Europa
http://rt.com/news/233335-isis-islamic-libya-europe/

Libyen ligger i Nordafrika, och i följe IS så kommer Libyen att vara en inkörsport för IS till hela Europa. IS har hotat med att ”översvämma” Europa med en halv millioner terrorister, för att utföra attentat om västvärlden väljer att gå emot dem.
På grund av IS expansion i Libyen, och på grund av landets perfekta läge på den kontinentala tröskel, kan man transportera krigare från Nordafrika och över medelhavet. IS hävdar att inte bara Jerusalem, men också Rom är deras slutmål.  

Gog kriget
Hes 38:5 – Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm.

I Hesekiel 38 finns en profetia som berör Israel och stora delar av Mellanöstern. Denna framtidiga profetia talar om att en koalition av muslimska länder en dag, och i en gemensam agenda kommer att attackera landet Israel.

Ett av de länder som kommer att gå emot Israel för att erövra och tillintetgöra det judiska folket är just landet Libyen. Perser som är nämnda här är ett annat ord för Iran. Nubier är ibland översatt som Etiopien och representerar den svarta delen av Afrika. Put var son till Ham och Mizraim, och tidigare kallades Libyen ”Put”, och representerar den nordliga delen i Afrika.
En möjlig utveckling

I och med att vi kan se att Libyen till sist kommer att stå förenade tillsammans med bland annat Iran, tror jag att det måste betyda att dessa länder till sist kommer få en gemensam religiös agenda. Men det är en agenda som inte skiljer sig från den som finns i dag, som betyder att dessa länder till sist kommer att attackera Israel för att utrota det judiska folket.

Det kan betyda att IS till sist kommer att bli slagna tillbaka för att ge plats för en koalition av arabiska länder med en gemensam politik och religiös agenda. Redan i dag ser vi tio arabiska ledare som står tillsammans i kampen mot IS.
Jag har tigare skrivit om detta tiohorns förbund i ett inlägg som ni är varmt välkomna att ta del av:

Jesus kommer snart!

torsdag 19 februari 2015

Gog i Magogs land - Ett gästinlägg av Tage Bergman


 
Jag har den stora glädjen att ha ännu ett gästinlägg från min dyrbare broder Tage Bergman.

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2015/02/gog-i-magogs-land-ett-gastinlagg-av.html

Här delar Tage tankar utifrån Guds ord om Gog i Magogs land, som bland annat profeten Hesekiel talar om. Ofta tar vi för givet att det är Ryssland som är Rosh och att Gog är ledaren för detta landområde. Men kan det vara på det sättet att Gog i verkligheten är ett helt annat rike som profetiorna handlar om, och är Rosh ett inte ett land, men synonymt med en titel på ett överhuvud?

Tage skriver:
Av de 598 gånger ordet förekommer i GT så är det bara här i Hesekiel ro'sh översätts som en specifik plats. Varför bibelöversättarna även dubblerat ordet är svårt att förstå. "Gog i Magogs land, storfursten (ro'sh) över Rosh (ro'sh)".

Tidigare profet ord
Ett bibelord som är väldigt intressant i denna profetia är från Hes 38:17:

"Så säger Herren, HERREN: Är du [Gog] inte den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skulle låta dig komma över dem."
Det betyder att vi borde kunna hitta detta land och denna furste som profeterna tidigare har profeterat om i skrifterna.

Tage skriver:
Herren säjer till Hesekiel att han talat om Gog i forna tider. Forna tider utifrån Hesekiels dagar gör att det bara är tre huvuden (ro'sh) som kan vara aktuella. Egypten, Assyrien och Babylonien. Vi får helt enkelt gå till profeterna och se om vi hittar Gog. Det bästa sättet är att titta på de speciella uttryck som används i beskrivningen av Gog.

Ett stort tack till Tage för detta inlägg!

måndag 16 februari 2015

Kom Herre Jesus kom - En sång av Anders JohanssonTryck på följande länk för att höra sången: Kom Herre Jesus kom - Anders Johansson

Jag fick tillskickat denna fantastiskt välsignade sång häromdagen av broder Anders Johansson som jag gärna vill dela med er:

Anders skrev den här sången och blev inspirerad av dessa välsignade ord i Uppenbarelseboken 22:17 som talar om Anden och bruden som säger: ”Kom!”, alltså den bön och det rop som kommer från Guds väntande församling.

Jag blev så gripen och välsignad när jag fick lyssna till den här sången, och jag hoppas att det budskap som finns i den också är det som får genomsyra den här hemsidan. En förväntan på att Jesus kommer mycket snart, och att Guds folk måste leva i en väntan och en vakenhet i den tid vi lever i. Det är samtidigt ett utryck för en längtan vi har, att vi snart och äntligen ska få se och förenas med vår Konung och Herre.

Tack igen Anders, och jag tror och hoppas att den här sången får bli till lika stor välsignelse för riktigt många människor på samma sätt som den blev för mig. Om en hemsida kunde ha en signaturmelodi, så skulle det vara den här!
Herrens rika välsignelse

Mikael

Fifty Shades of Grey och förförelsens ande
Filmen ”Fifty Shades of Grey” får människor att vallfärda till biograferna i dessa dagar. En film i raden av andra som sprider en ande av omoral och en perveterad syn på sex. En film som romantiserar övergrepp mot kvinnor och ger en glorifiering av sexuellt våld. Den ger indirekt accept för fysisk och psykisk misshandel, och den bryter och flyttar gränser för vad som egentligen är normalt.
Hur många hundratusentals människor kommer en film som den här att påverka? Hur många troende och andefyllda människor kommer att förledas och tro att det är inte är fel att se och ta del av sådant här bara man ser det som oskyldig underhållning?

En ande av förförelse
Upp 2:20 – Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

Det är Jesus själv som varnar Tyatira, en av de sju församlingarna i uppenbarelseboken om att inte låta sig förledas av kvinnan Isebels falska lära och undervisning.

I GT var Isebel var indirekt orsak till att Israels barn begick andligt otroskap och utövade avgudadyrkan, och vi hittar henne bland annat i 1 Kon 19:1-2, och 21:1-16. Hon var gift med Ahab som var kung i Israel på den tiden. Isebel både stödde de falska Baals profeter som utmanade Elia på berget Karmel, och genom manipulation slog hon ihjäl kungens granne på grund av en vingård som Ahab ville ha.

Det grekiska ordet för Isebel är synonymt med falska läror, och hon kommer med en ande och en lära som är förödande för församlingen. Hon har fått tillåtelse att undervisa dessa villoläror mitt i och utifrån församlingen. Frukten av hennes lära är synd, kompromiss och omoral. Jesus påminner församlingen att han är den som rannsakar både hjärtan och njurar.

En tro utan omvändelse

I dag finns och sprids en tro i Kristi kropp att man i princip kan leva hur och på vilket sätt man vill bara man en gång har sagt ja till Jesus.

Vi har tystat ner talet om korset för att inte skrämma sökare, och vi predikar en frälsning utan omvändelse. I och med att Gud älskar varje människa precis som de är, behövs därför ingen omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Vi har slutat att predika ett heligt liv och ser ingen nödvändighet i att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning då Guds nåd är stor och täcker alla våra synder.   

Kompromiss med världen

Församlingen i Tyatira hade börjat kompromissa med den här världen, och dom hade slutade predika mot omoral och ett heligt liv inför Herren. Dom tillät andra sakar än Herren att få första platsen, och det som en gång var en uppriktig och ren tro blev i stället upplandat med den här världen.
Jesus undervisade sina lärljungar att ta hans ord ut i hela världen, men i stället började man att ta världen in i församlingen. Helt plötsligt är man inte längre separerad från den här världen, och man börjar lyssna på och följa dem som predikar ett annat evangelium och falska läror.

Din krona och din klädnad
Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast i det du har, så att ingen tar din krona.

Upp 3:4 – Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty der är värdiga.
Det är två saker som Herren har talat starkt till mitt hjärta i den tid vi lever i, och det är att inte låta någon eller något stjäla vår krona och att inte låta något befläcka vår klädnad.

Många saker önskar att stjäla kronan och segern i våra liv. Synden önskar att stjäla och ta ifrån oss allt det av liv, kraft och välsignelse som Herren har gett oss, och den vill snärja oss till den grad att vi inte längre kan, eller har möjlighet för att fullborda vårt lopp.
Synden håller fast i oss, och den drar oss bort från närheten och den första kärleken till Jesus. Den stjäler vår glädje, vår hängivenhet, renhet och kraft. Den anklagar och dömer oss som förlorade, utan möjlighet för nåd eller upprättelse från Gud. Den ger oss inga valmöjligheter eller alternativ, men leder och lockar oss in på en enda väg, den breda vägen, som är fördömelsens väg mot förtappelse och död.

Låt inget stjäla din krona, och låt inte något befläcka dina kläder, så att vi är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Löftet är att vi en dag ska vandra tillsammans med Herren i hans härlighet.
Jesus kommer snart!

söndag 8 februari 2015

Kollaps av världsordningen och ett rop efter en global regeringDet var allvarliga och aktuella ämnen som Ukraina konflikten, Irans kärnvapenprogram, utvecklingen i Syrien, Ebola utbrott och cyberterrorism, som var grundet till att över 20 av världens ledande nationer var samlades här i helgen för att hålla konferens om det allvarliga tillståndet i världen.

Det var Tysklands förbundskansler Angela Merkel som var värd för konferensen och överskriften var ”fokus på kollaps av världsordningen”.
En global regering tar form

Den tyska diplomaten, Wolfgang Ishinger, som var koordinator för arrangemanget uttalade följande och nästan profetiska uttalelse:
”Vi lever i en tid där den internationella världsordningen kollapsar just nu. I detta vakuum prövar alla för att se hur långt de kan gå: Putin i Ukraina, Kina mot Japan, Iran inom kärnvapen, och jidahisterna genom de fruktansvärda sakerna de gör. Det finns ett behov av en ”global regering”.
Innan konferensen påpekade samtidigt Wolfgang, att dessa länder skulle diskutera det han kallade ”en aldrig tidigare våg av globala kriser under det senaste året, och omvärldens oförmåga att ta itu med dem”
Uppenbarelseboken kap 13
Upp 13: 3 – Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför at han hade gett sin makt åt vilddjuret.
Vi kan se att vi är med stora steg på väg mot den tid som vi upplever i den absoluta avslutningen av denna världens tidsålder.
Vi är på väg mot ett gemensamt ekonomiskt, politiskt och religiöst system. En global världsordning, där Antikrist själv och hans sataniska system kommer att vara själva fundamentet och drivkraften.   
Vedermödans profetia
1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.
Mer än någonsin hörs ett rop från en desperat värld och den kommer från världens ledande människor. Det är ett rop efter ”fred och trygghet”.
Denna profetia som Paulus delar, är tätt knuten till den smärtans tid som ska komma över världen. Före Herrens dag, och före det att vredens tid går ut över jorden, kommer det att finnas ett desperat behov och ett rop efter fred och trygghet. Det kommer att vara det ropet som kommer att gå före vedermödans tid, och som kommer att knyta ihop världens ledare i en gemensam bön.
En profetisk tid
Vi lever alltså i denna profetiska tid. Vi kan se hur detta rop blir allt tydligare, och vi kan samtidigt se att vedermödans tid närmar sig med hast. Bibelns profetior går i uppfyllelse och bekräftar vårt underbara hopp, att mycket snart kommer vår underbare frälsare igen.
Jag har tidigare skrivit ett inlägg om denna bibliska profetia, ta gärna del av inlägget i sin helhet:

Jesus kommer snart

torsdag 5 februari 2015

Är Israel på väg mot ett nytt krig?


 
Den 4 april 2015 kan vi uppleva den tredje, av den unika Tetrad av fyra blodmånar som alla inträffar på Judiska högtider under året 2014/2015. Tetrader som tidigare i historien har visat sig ha stora konsekvenser för det judiska folket.
Lagom till nästa blodmåne ser det ut som att Israel återigen är på väg att bli indragen i ett nytt krig i Mellanöstern, och denna gången mot Hizbollah i södra Libanon som gränsar till norra Israel.

Från dess att Hizbollah bildades har ett av deras främsta mål varit att bekämpa den judiska staten: ”Vår kamp tar slut först när denna entitet (Israel) är förintad”.
Åtta års förberedelse

I den redan mycket oroliga situationen i Mellanöstern som i förvägen är präglad av kaos och upplösning, kan vi stå inför ett nytt scenario med en eventuell konfrontation mellan Israel och Hizbollah. 

I åtta år har både Hizbollah och Israel förberett sig på detta krig. Sedan det förra kriget avslutades med Israel i 2006, har Hizbollah nu ett arsenal på över 50 000 raketer som är klara till att skjutas in på Israeliskt territorium. Raketer som både är större och kan nå längre än förra gången, vilket tyder på en långt större konfrontation än den vi såg i 2006.
Psalm 83

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.
Psalm 83 är en profetisk psalm, som fick sin början vid Israels nationella födelse i 1948, och som sträcker sig fram till Jesu återkomst för Israel. Denna profetia visar att Israel ständigt kan förvänta att bli attackerad från de grannländer och folkgrupper som ligger runt om landet.

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizbollah och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).
Staden Tyrus

Libanon och Hizbollah är synonymt med ”Gabal” och ”dem som bor i Tyrus”. I Hesekiel kap 26, kan man läsa om Tyrus som är en av de mest enastående profetiorna i Bibeln som redan har fått sin uppfyllelse, då den gamla staden blev helt förstörd bland annat genom Nebukarnessar som belägrade staden i 13 år.
Gabal och Tyrus är några av de länder och folkgrupper som har beslutat sig för att förstöra den judiska staten och för att tillintetgöra det judiska folket.

Hizbollah – Irans förlängda arm
Irans främsta partner i arabvärlden är den libanesiska Hizbollahrörelsen. Hizbollah tillhör samma tolvsekt av shiaislam som Irans persiska majoritet och fungerar i praktiken som ett brohuvud för Teheran i arabvärlden. Hizbollah mottar både vapen, utbildning och ekonomiskt stöd från Iran, och fungerar alltså som Irans förlängda arm när det gäller att nå Israel militärt. Iran kan försöka att utnyttja en kommande konfrontation mellan Hizbollah och Israel, i eget syfte i sin kamp mot Israel.

Man gör klokt i att följa med i utvecklingen i Mellanöstern, då den ger oss tydliga tecken på vart vi befinner oss i ändetidens skeende, och ger oss en kraftig varning för den tid som ligger framför.  
Jesus kommer snart!

 

 

måndag 2 februari 2015

Iran har väntat på Saudiarabiens kung Abdullahs död


 
Den saudiske kungen Abdullah avled den 23 januari 2015, och blev ersatt av sin yngre bror Salman på drygt 79 år. Abdullah kröntes och insattes som kung efter sin halvbrors död i 2005.

Iran, och resten av muslimvärlden väntar på deras messias som inom den muslimska världen blir kallad Al-Mahdi, och som är skrämmande lik den som bibeln beskriver som Antikrist. Iran menar själv att deras roll i ändetiden är av stor betydning, och att den saudiske kungens död är nära knuten till islamiska profetior.
Shiamuslimska förutsägelser

Enligt en shiamuslimska förutsägelse är den nuvarande utvecklingen i Mellanöster inte någon tillfällighet. Enligt den kommer radikala sunnimuslimer till sist lyckas att erövra Syrien för en kort tid (Islamiska staten?) och sedan starta en förföljelse mot shiamuslimer och kristna. Den syriske ledaren (som de nu stöder) kommer också enligt denna förutsägelse att bli ihjälslagen i ett borgarkrig under den tiden.
Denna förföljelse kommer att fortsätta till dess att de iranska styrkorna kommer att ingripa på sin väg till Israel för att förstöra Jerusalem. När först Jerusalem är ockuperad kommer denne Al-Mahdi att träda fram.

Saudiarabiens roll
På det sätt som shiamuslimer tolkar profetian, kommer Saudiarabien och kungens död att ha en framträdande roll, och något som kommer att sparka igång ändetidens skeende. Händelsen är så central i dessa förutsägelser att den ”garanterar Al-Mahdis framträdande vid kung Abdullahs död”. 

Andra relevanta händelser som dessa förutsägelser innehåller är både Irans revolution i 1979, Iraks invasion och Saddams Hussains död, och störtandet av den egyptiske presidenten Mubarak. Det finns alltså en stor förväntning inom muslimvärlden att denne Al-Mahdi snart ska träda fram. En ledare som har slående likheter och paralleller med den som bibeln beskriver som Antikrist.
Ta gärna del av följande inlägg jag skrev i 2014, om just Irans och den muslimska världens förväntning på Al-Mahdis snara framträdande.


Jesus kommer snart!