torsdag 28 mars 2019

Den viktigaste frågan just nu!Israel

Jag vill börja med att skriva några tankar som rör sig om Israel, och allt det som händer just nu. Israel har ”ägt” överskrifterna här på det sista, och jag tänker, att det är naturligt med tanke på att Mellanöstern och särskilt Israel, är centrum för ändetidens profetiska utveckling.

Israel blev en självständig nation 1948, och vi befinner oss just nu i det 70:e året, som får sitt slut den 14 maj om ett par månader. Samtidigt är det val i Israel här den 9 april, där utfallet blir mycket viktigt för Israels framtid. Vissa rabbiner har uttalat sig om, at dom har funnit den utvalda messias, och att denne kommer att bli presenterad precis efter valet den 9 april. Jag undrar om denne person, som judarna tar emot som deras ”messias”, är den samma som den Bibeln kallar Antikrist?

Trump erkänner Golanhöjderna

En annan stor nyhet är Trumps uttalande, att USA vill erkänna Golanhöjderna som israelisk mark. Det var ett område som Israel beslag tog under sexdagarskriget, men som betyder mycket för Israels säkerhet. Den sista färska nyheten är, att Rumänien, som första land i Europa, flyttar sin ambassad till Jerusalem, som ett tecken på Rumäniens erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad.

Är allt det här tillfälligheter som utspelar sig just nu, eller är det ändetidens profetiska öga, som ställer sin skärpa på det som den sista årsveckan och Jesu återkomst handlar om?

Jordens magnetiska poler har flyttats

Enligt forskarna har polerna inte bytt plats i nästan 800 000 år, men nu skulle det alltså vara officiellt, att polerna har rört på sig och flyttat position. Dom senaste 160 åren, har magnetfältet avtagit, vilket tyder på, att en pol-vändning kan vara förestående – något som vi vet kan ha kolossalt konsekvenser för hela mänskligheten på jorden.  

Los Angeles slår nytt värmerekord

LA upplevde värmerekord här i februari, och har temperaturer, som man inte har upplevt de senaste 130 åren. Jorden kokar, och forskarna har varnat för att dom nästa fem åren blir ännu varmare än tidigare, men följder som torka, översvämningar och extrem hetta.

Ryska plan har landat i Venezuela

Jag har tidigare skrivit om Venezuela, som har blivit något som kan utveckla sig till en internationell kris, med USA på ena sidan och Ryssland på den andra. Ryssland som vill hjälpa Venezuela, har tidigare varnat USA för att blanda sig. Nu har Ryssland tagit ytterligare ett steg, och har börjat att sända trupper till landet. Två ryska stridsplan landade på Venezuelas flygplats i lördags med cirka 100 soldater ombord.

Avslutning

När man upplever tecken som är så intensiva och kompakta, får man både en känsla av att varna och slå larm, och jubla och fröjda sig på en och samma gång. Men om det är sant, och det nu är på det sättet, att vi faktiskt står inför en av historiens mäktigaste händelser, nämligen uppryckandet av Guds församling och de dödas uppståndelse. Ja, då blir man väldigt ödmjuk i hjärtat, och man har mest lust till att böja sig och stilla sig i ödmjukhet inför Herren. Man känner en vädjan att komma inför Guds tron, överlåta sig själv på nytt, och lägga den korta tid vi har tillbaka i Herrens hand.

Den viktigaste frågan som varje enskild människa kan ställa sig själv just nu är, hur det egentligen står till med tillståndet i våra hjärtans? Har vi försonat oss med Herren, och har vi upplevt evighetens frid i våra hjärtan? Svaret på den frågan, kommer att vara avgörande för den tid vi kommer i mötes. Konsekvensen kommer att vara uppryckandet och nåden att få möta vår frälsare på himlens sky, eller den att finna sig själv, kvarlämnad i ett obeskrivligt mörker och kaos.

Jesus kommer snart!
Källa:


fredag 22 mars 2019

Herrens nästa proklamation: -Kom hit upp!”Kom til mig, kom til mig! Kom hit upp, och in i min härlighet. Kom till mig, till min heliga tron och till mitt heliga tempel. Kom hit upp, så jag kan löna din möda och din trofasthet. Kom till mig, så jag kan få lov till at styrka dina händer och torka tårarna från din kind. Kom hit upp, så jag kan hålla om dig och utgjuta olja över ditt huvud. Kom hit upp, så jag kan byta din sorg med glädje. Kom till mig, mitt dyrbara och älskade barn.”

Nästa proklamation

Vi väntar på detta förlösande ord ”kom”. För i samma ögonblick att Herren uttalar detta kraftfulla ord, måste gravarna öppna sig och vi som fortfarande lever, kommer ryckas upp, för att mötas tillsammans med Herren på himmelens sky. Det är detta ord som kommer att förvandla våra liv för evigt, för ett evigt liv med Herren.

Men före detta underbara ”kom”, som betyder härlighet, förlösning och hopp, har sedan Golgata kors, där Herren proklamerade korsets fullbordade verk, funnits en tystnad och en väntan på Herrens nästa proklamation. Sedan Herren proklamerade ”att det är fullbordat”, där lärjungarna förväntat den, och den första församlingen väntade och tröstade varandra med den. I dag, 2000 år senare, är vi närmare denna nästa proklamation och detta ”kom”, än vi någonsin har varit.

Herren har rest sig upp

Är det på det sättet, att hela skapelsen faktiskt känner den tid vi lever i, där ropet och förgängelsens suckan, bara har stigit i takt med att jorden skakar? Är det på det sättet, att ondskans härsmakter har sett Herren resa sig från sin tron, och gjort allt, för att förlösa så mycket ondska och förvirring på jordens som möjligt? Kan det vara på det sättet, att den glädje, förväntning och iver vi känner i våra hjärtan, är den helige Ande i oss, som vet, att bruden är på väg att ryckas upp, för att vara tillsammans och bli förenad med sin brudgum?

Bekräftande tecken

Jag läser nyheterna och blir bekräftad i min tro. Jag lyssnar till det som Herren talar till sitt folk, och blir bekräftad i mitt antagande. Jag ser tecken efter tecken, där allt, och på ett fullkomligt sätt vittnar om, att vi är så nära det nu. Nära det som generationer före oss har längtat efter, tröstat varandra med, och gett sina liv för – Jesu underbara återkomst!

Det är tid till att göra sig redo, och det är tid till att överlåta ditt liv i Herrens hand. Det är tid till att böja våra knän, lyfta svaga händer och räta på våra huvuden, för din och min förlossning, frälsning och förlösning närmar sig.

Jesus kommer snart!

måndag 18 mars 2019

Esters bok och ändens tid - Ett gästinlägg av Björn HellmanPurimhögtiden, firas i år den 20 och 21 mars i Israel. Det är en viktig högtid, där man firar räddningen av det judiska folket från Hamans planer att förgöra, döda och utrota det judiska folket. Ester är samtidigt en förbild på församlingen, som står upp och gör en skillnad för Israel. I den tid vi lever i, är Ester är samtidigt en bild på församlingen som efter sin förberedelsetid, får lov till att träda in framför konungen. En broder, Björn Hellman, har skrivit ett gästinlägg om just Esters bok och ändens tid, som jag gärna vill dela här:


Esters bok i Gamla Testamentet tilldrar sig ca år 480 f Kristus. Kung Ahasveros regerar ett världsrike som sträcker sig från Indien till Etiopien. Han regerar från "Susans borg” i Persien, närmast motsvarande dagens Iran. Inom Ahasveros väldiga rike finns ett antal folkslag och bland dessa bor många judar, utspridda i samband med den babyloniska fångenskapen. Även i Susa finns en judisk koloni. Ahasveros regerar som kungars kung och hans ord är lag. Berättelsen om Ester är ett stycke judisk historia, som ihågkoms vid Purimhögtiden. Men Esters bok är också i hög grad profetisk, med ett viktigt budskap in i ändens tid. Den berör den kristna församlingens ansvar för det judiska folket och Israel.

Drottning Vasti visar en längre tid förakt för kung Ahasveros. Till slut avsätter kungen henne och söker en ny drottning. Ester är en av de utvalda jungfrur som får gå inför kungen. Hon är judinna, och fostras av Mordokai, sin styvfar. Kungen fäster sig mycket vid Ester. Hon står brud och blir ny drottning. Hennes judiska identitet förblir hemlig.


Kungens nye tjänare Haman märker att Mordokai inte bugar för honom i porten, och han får höra att Mordokai är jude. Ett hat växer inom Haman, han smider planer mot alla judar i riket. Han går inför Ahasveros och berättar om ett folk som inte lyder kungens lagar. Haman får kungens auktoritet att göra vad han finner för gott med judarna.


Mordokai får vetskap om hotet om utplåning, i förtvivlan sänder han bud till Ester. Hon måste gå inför kungen och söka nåd för sitt folk. Ester tvekar, det är förenat med dödsfara att gå inför kungen utan att vara kallad. Mordokai sänder då åter bud till Ester:


”Tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan, därför att du är i kungens hus. Nej, om du är tyst vid detta tillfälle, så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från annat håll, men du och din fars hus, ni ska förgöras. Vem vet om du inte just för en sådan tid som den här har kommit till kunglig värdighet? (Ester 4:13-14)


Ester blir utmanad. Hennes folk är i fara, även Mordokai, han som ”varit hennes uppfostrare” till nåden hon nu står i. Ester är i en unik ställning att kunna plädera för judarna inför kungen. Kommer hon att undandra sig ansvar och kallelse av rädsla eller bekvämlighet, förneka sitt ursprung? Hur går det då med Ester, hon är själv judinna?


Efter en tid av fasta går Ester ”på tredje dagen” inför kungen - och hon ”undfår nåd”. Ester bekräftar sin judiska börd och Hamans anslag mot hennes folk. Kungens vrede upptänds. Haman, som anklagat Mordokai för att inte hålla lagen, hängs upp på pålen han förberett för Mordokai. Mordokai, som endast vägrat buga för Haman, frias.


Esters bok är brännande aktuell i en sen tid. Över judar i förskingring vilar hotfulla skuggor, staten Israel blir ansatt från alla håll. Onda tungor smider anslag, desinformerar, använder lagutrymme - i tro att man kan hindra Guds vägar.


Församlingen, Konungens brud, är kallad att bejaka sitt ursprung, att stå upp för folket och landet Israel och att plädera för dem inför Konungen. Så räddade Ester sitt liv.


Björn Hellman

Kungsängen


onsdag 13 mars 2019

Jesus - Frälsare och DomareJesus är inte bara enda källan till frälsning, men han är också den här världens domare. Bibeln beskriver honom både som ”det slaktade lammet”, men också som ”lejonet av Juda”. På Jesu tid fördömde Herren de skriftlärda, för deras hjärtas hårdhet, men han ömkade sig över skökan och den som ödmjukade sig. I ändetiden, kommer Herrens två roller att bli uppenbar. Dels när han kommer för att frälsa sin församling från den kommande vreden, och sedan när kommer för att döma den här världen för deras onda gärningar.

Vår himmelska frälsare

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Den sista årsveckan är ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och vi ser den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån, så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar. Herren har gett församlingen ett tydligt löfte, inte det att bli bevarad igenom, mitt i, eller under själva vreden, men från själva vredens tid, som betyder distanserad och tagen från tid och plats. Församlingen har ingen del, och är inte ämnad för Guds vrede som går ut genom dessa 21 domarna i den sista årsveckan. Det betyder, att för församlingen, är Herren vår himmelska frälsare, som frälser och räddar oss från den kommande vreden. 

Herren som domaren

Matt 3: 10-12 – Yxan (domen) är redan satt till roten på träden (judarna). Varje träd (jude) som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden (domen). Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld (dom). Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats (hamargedon)och samla sitt vete (de troende) i ladan (1000 års riket). Men agnarna (de ofrälsta) ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar."

När Johannes talar till judarna, så visar han, att Jesus både är deras frälsare men också deras och den här världens domare. Redan på Jesu tid, var yxan satt till roten på trädet Israel. Herren säger samtidigt, att vid tidens ände, och precis innan 1000 års riket, kommer Herren att samla alla människor i Jerusalem vid sin härlighets tron, för att hålla dom. Där kommer Herren att dela på fåren och getterna, och avgöra vem som ska få del av det messianska riket, eller gå bort till evigt straff.  

Kläder doppade i blod

Jes 63: 1-4 - Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress (Harmagedon) har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

Men innan Herren sätter sig på sin tron för att hålla dom, har han slagit sina fienden med sitt blotta ord. Det här bibelstället är en beskrivning av Jesus som kommer tillbaka efter slaget vid Harmagedon. Jesaja ger sitt vittnesbörd och talar om för oss att Herren är full av kraft och talar i rättfärdighet. Han beskriver den här dagen som en hämndens dag från Gud (vers 4), och året för Herrens återlösning hade kommit (vers 4), som betyder, att han kommer som judarnas Messias. Han dräkt är samtidigt röd av blod, som är en bekräftelse på den syn Johannes ser, där hans mantel är doppad i blod (Upp 19:13). Det är en symbol, på Herrens fullkomliga och totala seger över Antikrist och jordens arméer. 

Avslutning

För Herrens utvalda, heliga och älskade, kommer Herren tillbaka som ”den himmelska förlösare och frälsare”. Han kommer tillbaka som ”frälsare”, för att rädda sina barn för det sataniska mörker som är på väg att förlösas här på jorden. Han kommer tillbaka som ”vår frid”, för att ta bort varje tanke och känsla av ångest och fruktan som plågar Herrens barn. Han kommer tillbaka som ”den store läkaren”, för att ge oss nya kroppar, och för att ta bort varje sjukdom och smärta från kropp och själ. Han kommer tillbaka som ”Herren härlighet”, för att byta ut mörkret och svåra omständigheter, med glädje, ljus och härlighet. Han kommer tillbaka som ”Guds kärlek”, för att byta ut all förkastelse, ensamhet och mindervärde, mot sin villkorslösa, förbehållslösa och helt igenom fullständiga kärlek.

Jesus, vår frälsare, kommer mycket snart!


fredag 8 mars 2019

Trumps fredsförslag presenteras efter valet!Mellanöstern kokar just nu, och allt rör sig på en och samma gång. Det är inte bara valet i Israel här i april som kan ha avgörande betydelse för Israels framtid, men också det kommande fredsavtalet, som Trumps svärson, Jared Kushner står i spetsen för.

En valfråga

”Århundradets avtal” som Trump kallar det, har blivit en valfråga, där många tittar framåt för att se vilket Israel som kommer att forma sig här efter valet. Det var den israeliske politikern, Naftali Bennett, som har gått ut i media och uttalat sig om situationen. Naftali påstår, att just nu, arbetar både Trump och Netanyahu på en tvåstatslösning, som kommer att presenteras direkt efter valet i Israel den 9 april. Det är delade meningar i Knesset, där andra menar, att fredsavtalet inte kommer bli en valfråga.

Herrens förbund med Israel

Upp 11:19 - Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Jag kanske skriver lite extra om Israel i ögonblicket, men det är naturligtvis en orsak till det. Men egentligen är det inte ”det kommande förbundet” som är det mest väsentliga här, men Herrens eviga förbund med Israel och det judiska folket. När Johannes i uppenbarelseboken, får lov att se in i himlen, ser han förbundsarken ståendes i det himmelska templet.

Det jordiska templet som judarna hade på jorden, var en förebild på det fullkomliga templet som är i själva himlen. Moses skulle bygga tabernaklet efter den förebild han fick av Herren på berget (Heb 8:5). Den jordiska är därmed en skugga av den himmelska helgedomen.

Avslutning

Förbundsarken är en symbol på Herrens eviga löften till Israel, och visar oss, att det är just det som den sista årsveckan handlar om. Israel ska få lov till att välja, mellan Kristus och Antikrist. De 144 000 judarna, kommer snart att bli utvalda och förlösta, och dom kommer att få en särskild uppgift att varna och väcka det judiska folket. Efter det att Johannes ser förbundsarken, kommer 7 änglar ut ur templet med vredesskålar i sina händer. I kontrast till Guds löften och hans trofasthet mot sitt folk, kom det blixtar, dån, åska, jordbävningar och stora hagel från Guds tron, som är en symbol på det som vedermödan också handlar om – Herrens vredesdomar över den här världen.  


Jesus kommer snart!


Källa:

söndag 3 mars 2019

Tiden är kort!
Här följer några av de nyheter som vi har tagit del av dom senaste dagarna. Det handlar om drake och explosioner i himlen, och ett närstående krig mellan Indien och Pakistan.

En drake över IslandNasa har släppt otroliga bilder, av en drake som visade sig på himlen i Island. Det var polarskenet som formade denna figur i atmosfären. Nasa beskrev händelsen på följande vis: ”Har du någonsin sett en drake på himlen? Även om drakar inte existerar, utvecklades denna drake-formade aurora på himlen över Island tidigare i denna månad”.

Explosioner i jordens atmosfär


Vad är det egentligen att ryska forskare har upptäckt i jordens övre atmosfär? Forskare säger, att en satellit har upptäckt oförklarliga ”explosioner” av ljus i den molnfria himlen. Vi har tidigare hört vittnesbörd från människor från hela världen, som vittnar om oförklarliga explosioner, trumpetljud och ovanliga ljud som verkar komma från ”himlen”. Det som gör detta ovanligt, är att på trots av att man tidigare har haft exempel på ovanliga rymdväderfenomen, är det ingenting man tidigare har upplevt.

Indien förbereder sig för krig


Läget är spänt mellan Indien och Pakistan, där länderna förbereder sig för krig. Indien har byggt över 14 000 bunkrar längs Pakistans gräns, som en förberedelse inför en kommande militär konfrontation. Både länderna har tillgång till kärnvapen, och Indien kan skryta med en arme på nästan 1,5 million man.

Avslutning

Israel befinner sig just nu i det 70-året, efter deras nationella födelse i 1948. Just talet 70 är ett viktigt och har med profetiska tidsperioder att göra. Även om dom judiska rabbinerna inte är frälsta, så kan dom ändå ana den tid Israel befinner sig i. Flera har gett uttryck för, att Messias kommer att träda fram innan valet i Israel här i april. Det vill säga, att förväntningen och förmodan till uppfyllandet av profetiska profetiors uppfyllande, är på samma sätt som vid Jesu födsel starka. På Jesu tid hade man studerat skrifterna, sett tiden, hade en stark förväntan på Messias framträdande. Den förväntningen som på samma sätt finns i dag, kommer först och främst att bli mött genom uppenbarandet av en falsk Messias, och sedan av den sanna, äkta och fullständigt ojämförbara Messias, Jesus Kristus den levande och sanne Guden.     


Jesus kommer snart!
Källa: