måndag 28 november 2016

Uppryckandet – Vårt saliga hopp i en mörk tid


”Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever, när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Människor kommer då att uppleva att bli förvandlade, utan att uppleva döden.”

Uppryckandet är inte det samma som uppståndelsen av de döda. Uppståndelsen omfattar de syskon som redan har avsomnat i tron på Kristus. Dessa kommer att uppstå, och ryckas bort samtidigt och tillsammans med de levande troende, för att möta Herren på skyn.

Uppryckandet är en världsvid händelse som kommer att ske för levande människor, som tror och bekänt Jesus som Herre i sina liv.

Förvandlade evighets kroppar

1 John 3:2 - Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

I ett ögonblicks sekund, kommer troende från hela världen uppleva det att bli uppryckta och möta Herren på himmelens sky.  

Vi har ännu inte den fulla uppenbarelse på vilket sätt det kommer att bli, men vi har löfte om att vi en dag kommer vi att bli lika Jesus, och vi får kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen tillsammans med Herren. 

Han kommer i luften

Joh 14: 2-3 - I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att  ni ska vara där jag är.  

Vid själva uppryckandet kommer Herren inte helt tillbaka till jorden, men Herren kommer att lämna sin tron i himlen, för att hämta och möta denna skara i rymden, mellan himmel och jord.

När han kommer tillbaka, så är det för att hämta sitt folk till den plats som han lovade att ta oss till, då han lämnade jorden för två tusen år sedan. 

Begreppet uppryckandet

1 Tess 4:16-17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp (harpazo) bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Begreppet ”uppryckandet” kommer från den här bibelversen, som blir översatt från det grekiska ordet ”harpazo” till att ”ryckas upp”. Detta ord ”harpazo” finns bara nämt 13 gånger i NT, och är bara använt i 1 Tess 4 i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Harpazo” (har-pad-zo) är grekiska och betyder ”föra bort”, ta eller greppa hastigt. Harpazo blev till det Latinska ordet ”raptus”, som i sin tur blev till det Engelska ordet ”rapture”. I Sverige har vi översatt begreppet ”the rapture” med uppryckandet eller uppryckelsen.

Uppryckandet i GT och NT

Vi möter både ordet ”harpazo” på flera ställen i NT, och liknande händelser i GT, där människor har blivit bortryckta, och är förbilder på själva uppryckandet av församlingen.  

I sammanhang med både Paulus, Kristi himmelfart, Johannes döparen och evangelisten Filippus, används samma ord för att beskriva det bortryckande som dessa personer kan relatera till. Paulus blev till exempel, uppryckt (harpazo) ända till tredje himlen.

Den som älskar Herrens tillkommelse

2 Tim 4:8 - Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

I en tid där även kristna människor förnekar, eller inte ens har kännedom om vårt saliga hopp, ligger det på Guds hjärta att hans folk känner till och har detta hopp levande i sina hjärtan.

Genom historien har människor gett sina liv för detta hopp, och det har både varit en tröst och styrka för troende i deras vandring. När Herren en dag vänder tillbaka, har han en särskilt krans till dem som älskar Jesu tillkommelse.

Avslutning

Titus 2:13 - medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Bevara hoppet, och låt inte fienden, människor, eller omständigheter stjäla glädjen eller förväntningen i Herrens återkomst.

Når vi ser tidens tecken, och när vi ser hur vi närmar oss och lever i den tid där vi kan förvänta att Jesus vänder åter, så låt kärleken, förväntan och våra hjärtans längtan vara större än någonsin. Vi väntar på honom som ska komma, och vi väntar på honom som är vårt saliga hopp i en mörk tid.


Jesus kommer snart!

torsdag 24 november 2016

Ett gästinlägg av Rune Johansson: Ekonomin – Globalisternas Redskap


För flera år sedan talade Herren till mitt hjärta, att hålla ett öga på Mellanöstern och världsekonomin, som på ett särskilt sätt visar på den tid vi lever i. Ännu en gång, har jag den stora glädjen att få dela ett inlägg av Rune Johansson, på hemsidan ”Jesus kommer snart”: 
Jag tror att Herren har rest upp Rune, för att dela fakta och redogöra för det egentliga tillståndet och verkligheten i världsekonomin.  

Det amerikanska valet

Om det amerikanska valet skriver Rune:

Så var då denna hektiska och manipulerade amerikanska valrörelse över. För den stora majoritet som förlitade sig på valundersökningar presenterade av köpta mainstreammedia så blev resultatet också en stor överraskning. För oss som genomskådade denna manipulation och sökte oss till oberoende källor kom resultatet dock inte som någon skräll. Ett flertal finansiella bedömare menade under hela senare delen av valrörelsen att Trump högst sannolikt skulle gå segrande ur striden.

Hur kunde då valet få denna utgång? Det finns självklart ett flertal olika faktorer som påverkat valutgången. I denna artikel kommer vi att koncentrera oss på de finansiella orsakerna och försöka analysera om Trumps politiska agenda ur ekonomisk utgångspunkt är möjlig att genomföra.

Klyftorna ökar

Rune visar, att klyftorna i USA ökar, och inte minst under Obamas tid som president. Rune skriver:

Många i den så kallade medelklassen tvingas idag ha två eller rent av tre olika jobb för att kunna sätta middagsmat på bordet. De senaste publicerade officiella siffrorna på den amerikanska arbetslösheten presenterades som 4,9 procent. Detta är kraftigt manipulerade tal och långt ifrån den reella verkligheten.

Det finns en mängd statistik som visar att de ekonomiska klyftorna i det amerikanska samhället ökat under flera decennier och inte minst under Obamaadministrationens åtta år. Ett exempel är att behovet av matkuponger steg kraftigt i finanskrisens spår, nivåer som sedan närmast cementerats. Idag är en av sju amerikaner beroende av matkuponger för sitt dagliga uppehälle.

Statsskulden ökar

Ett stort tecken som visar på det förfärliga tillstånd som den amerikanska ekonomin befinner sig i är på det sätt som statsskulden i USA ökar. Där skriver Rune följande:

Samtidigt med den ekonomiska kräftgången har den amerikanska statsskulden ökat med lavinartad fart. Fram till 1971 var den amerikanska dollarn knuten till guldet genom Bretton Wood. När Nixon i augusti dåvarande år offentliggjorde beslutet att dollarn omvandlats till en fiatvaluta öppnades också möjligheten att starta sedelpressarna vilket också betydde att skuldsättningen gavs potential att ta fart.

Under USA:s 240-åriga historia hade statsskulden fram till 1971 nått upp till strax under 0,5 biljoner USD. Från 1971 fram till idag har skulden multiplicerats 40 gånger till dagens 19,8 biljoner USD. Mycket av denna ökning har skett under Obamas åtta år vid makten då skulden under hans båda presidentperioder har fördubblats. Färska uppgifter talar om att det nya räkenskapsåret med start 1 oktober visar att skuldökningstakten under 2017 kommer att bli rekordstor, kanske uppemot 2,4 biljoner USD.

Avslutning

Vi är med stora steg på väg mot avslutningen av den här tidsåldern, och den svarta hästen, som innebär en ekonomisk krasch och hyperinflation kommer allt närmare. Vi kan redan nu se och uppleva förstadiet till det som kommer, och på vilket sätt det kommer att påverka världsekonomin.

Jag vill avsluta med att använda ett citat från David Wilkerson, som Rune använder i sitt inlägg. Det är från boken ”Amerikas Last Call, där Wilkerson profeterar mot den amerikanska nationen:
”Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt och ingen kommer att egentligen kunna förklara hur det går till. Det kommer bara att finnas säljare men inga köpare.
Ni kommer att få se Amerikas president och senaten sitta i krismöten om nationens ekonomi. Paniken kommer att vara total. Vanligt folk kommer att förlora allt och många kommer att begå självmord.
Men mitt i denna turbulens så kommer Gud att ha ett folk berett med en fullkomlig frid i sina hjärtan och de kommer att vara ett starkt vittnesbörd för människor.”

Jesus kommer snart!
söndag 20 november 2016

USA - En nation under dom


”I tio år har jag varnat för att tusen eldsvådor kommer att blossa upp i New York City. De kommer att uppsluka hela storstadsområdet, inklusive delar av New Jersey och Connecticut. Stora städer runt om i USA kommer att få uppleva upplopp och rasande eldsvådor - sådana som vi såg i Watts, Los Angeles, för många år sedan." -  David Wilkerson

Profetiskt budskap om USA

I 2009 profeterade David Wilkerson, och gav ett brådskande budskap från Herren. Han talade om en kommande katastrof som kommer att skaka om hela världen, och varnade för upplopp och eldsvådor i New York, och i storstäder över hela världen.

När vi ser dessa massdemonstrationer som sprider sig i USA efter valet, är det början, och en del av dessa upplopp som Wilkerson profeterade om?

Mörka moln på himlen

Det är mörka moln på den amerikanska himlen. Wilkerson själv, menade att nationen var under Guds dom.

USA är bokstavligt talat en nation i upplösning, och vi ser det, på både det politiska, ekonomiska, moraliska och det andliga området. Det är en nation som har vänt sig bort från Herren, och man har öppnat en bred dörr som leder till fördärv, kaos och upplösning.

Fema Camps och undantagstillstånd


Det kan se ut som att USA:s regering redan är förberedda, och förväntar någon form av upplösning i samhället, om det sker genom en naturkatastrof, en ekonomisk krasch, eller genom en politisk händelse.  

I flera år har Obamas regering byggt så kallade ”Fema Camps”, som ligger runt om i hela USA, och är något som regeringen har haft svårt att hitta en förnuftig förklaring på.

Fångläger i hela USA

Fema Camps, ser ut som koncentrations eller ett fångläger, med baracker omgärdade med taggtråd. Dessa läger står tomma i dag, men är klara till att ta emot 100 000 tals upprorsmakare, och människor som inte kommer att följa systemet.

Min tro, är att dessa Fema Camps kommer att bli använda i vedermödan, i förbindelse med vilddjurets märke, som då kommer att bli tvunget och obligatoriskt för alla amerikanska medborgare.

Stor militärövning

Förra året, hade USA en stor militärövning som dom kallade Jade Helm 15, som pågick i nio amerikanska delstater.

Där övade man just undantagstillstånd och en situation där Marshall/Martial Law skulle träda i kraft, och man sätter militär på gatorna. Många amerikanare såg dessa övningar som ett invasionsförsök, och ett första steg där USA konfiskerar amerikanarna deras vapen, och stänger in dom i dessa läger.

Avslutning

USA som nation är på väg mot dramatiska tider. Jag tror, att vi inom en snar framtid, kommer att få se kraftiga naturkatastrofer, våldsamma terrorhandlingar, och ett förökat uppror, med våldsamma massdemonstrationer i USA. Jag tror samtidigt, att USA med stora steg är på väg mot en ekonomisk katastrof, och att denna katastrof är mycket närmare än vi tror.

Den amerikanska regeringen kommer att utnyttja denna turbulenta tid, och kommer inte se någon annan utväg än att utlösa undantagstillstånd, och USA kommer då att förvandlas till en militärstat under helt andra lagar.

Dra när till Herren

Jak 4;8 - Nalkas Gud, så skal han nalkas eder

Guds domar är en del av ändetidens uppfyllande. När vi upplever dessa födslovåndor, är det hög tid att lyfta våra huvuden. Det är allvarstider vi lever i, där viktigheten av att leva när Herren aldrig har varit större.

Jakobs brev uppmanar oss att ”Dra när till Herren, för då vill han dra när till oss”. I en tid där allt kommer att skaka, ger och överlåter vi våra hjärtan till Herren, så att allt vårt eget blir Herrens, och allt från Herren blir vårt.

Jesus kommer snart!


Källa:
onsdag 16 november 2016

Himlens dörr står öppen


När Johannes får höra Guds röst som en basun, som befaller honom att ”Komma hit upp”, är det en fantastisk parallell till församlingen på uppryckandets dag. Snart en dag, kommer vi att höra en Guds basun, som kallar oss att ”Komma hit upp”, och omedelbart kommer vi på samma sätt som Johannes, att ryckas upp i anden, och stå inför Guds tron.

När Johannes får denna fantastiska upplevelse, ser han samtidigt en dörr som står öppen i himlen. Himlens dörr står i dag öppen, för att ta emot alla uppryckta själar som Herren snart kallar hem till sig.

Tecken i himlen

Jag har tidigare skrivit inlägg om spektakulära fenomen och tecken i himlen, som pekar på Herrens snara återkomst. Vi har tidigare sett lysande kors på himlen, formationer av änglar och ”Guds hand” som en otrolig molnbildning.

Jag vill gärna uppmärksamma följande youtube film, som en kvinna filmade i går, samtidigt med den supermåne som vi upplevde på himlen den 14 november:


En öppen dörr

Jämte denna måne, så ser vi en unik formation på himlen, där en ”dörr” med skarpa konturer träder fram i molnen. Om den här filmen visar sig att vara äkta, är den ganska unik. På ett ovanligt sätt ser vi hur denna formation av en rektangel liknar en dörr på himlen, jämte den lysande månen.

Jag tror att himlens dörr, på samma sätt som Johannes upplevde det, är öppen i dag. Herren har stigit ner från tronen, och har öppnat himlens dörr för att ta emot sin församling, som han mycket snart kommer att rycka till sig. En öppen dörr är en symbol på att Herren är klar för att hämta oss hem, men också något som talar för den mycket korta tid vi har kvar här på jorden. Tidens tecken och Guds Ande, talar om en kort tid innan vi kommer att vara förenade med vår Herre och Gud.

Låt mig få höra basunens ljud

Blås i basunen Herre, och låt mig få höra dess ljud. Låt mig få höra det ljud som vittnar om din återkomst, och min kommande härlighet. Låt ljudet höras från öst till väst, och låt det fylla himlen med kraft. Låt det bli en proklamation för ditt folk, men också för fiendens hela härskara.

Låt denna världs makter skaka, och låt dem få erfara att ditt folks vedermöda är slut, och att vi är ett folk dom inte längre kan nå. Låt fienden få veta, att du tänker döma den här världen, och att ditt folk är gömda i dina kamrar, bevarade från din vrede och denna vredestid. Låt basunens ljud få bli en proklamation, som förkunnar din eviga seger över mörkret, att nedräkningen har börjat, och deras dagar är räknade. Låt fienden få veta, att Herren har all makt i all evinnerlig tid, och att makten, äran och väldet, tillhör Dig och ingen annan. 

Trösta Herre ditt folk, att deras vandringstid är slut. Trösta ditt folk, att vi aldrig någonsin kommer att vara åtskilda igen, förenade för evigt i din oföränderliga kärlek. Trösta ditt folk, att allt är iordningsställt och klart, att borden är dukade och bröllopsfesten kan få sin början.

Kom och ta mig till en plats, där inte mörkret kan nå mig. Kom och ta mig till den plats, där ingen sjukdom och plåga kan nå min kropp. Ta mig till den plats, där varje del av min kropp är genomsyrad och omsluten av din härlighet och kärlek. Till den stad, där gräset, blommorna och träden sjunger, och tillber skaparen över allt. Där man kan höra de eviga tonerna, lovsånger som ingen människa någonsin har hört. Blås Herre, blås, och låt det ljuda.

Jesus kommer snart!


Källa:
lördag 12 november 2016

Är supermånen den 14 november ett profetiskt tecken?


Luk 21: 11 - och det skall bli stora jordbävningar, så också hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.

Jesus profeterade, att tecken på himlen skulle vittna och peka på hans tillkommelse. Natten till den 14 november, kan vi uppleva den största supermåne som synts på himlen i närmare 70 år.

Sista gången vi upplevde samma fenomen, var i januari 1948, och alltså samma år som staten Israel blev upprättad. Vittnar denna måne på samma sett om kommande profetiska tecken för Israel och för denna världen?

Vad är en supermåne

En supermåne är när vi upplever en fullmåne, där månens samtidigt är så nära jorden som möjligt. Det gör att en supermåne kan upplevas som 14 procent större, och 30 procent ljusare än en vanlig fullmåne, då månen befinner sig längst bort från jorden.

Faktiskt är det på det sättet att vi har hela tre supermånar tre månader i rad i 2016, som visar sig på himlen i oktober, november och december. Men den supermånen som kommer här den 14 november, är den största av dessa tre. 

Naturkatastrofer

Många förknippar supermånen med stora naturkatastrofer som tsunamis och jordbävningar, där man menar att det kan vara månens dragningskraft som kan orsaka mer eller mindre kaos på jorden.

Flera hävdar, att supermånar som inträffade 1955, 1974, 1992 och 2011 sammanföll med ekstrema väderhändelser. I 1955 fick vulkanen Cotacatchi i Ecuador ett jättestort utbrott. 1974 dog 71 människor i Australien på grund av en cyklon som träffade staden Darwin. 1992 orsakade orkanen Andrew, att mer än 200 000 människor blev hemlösa. I 2011 upplevde vi ett av historiens största jordskalv, som mätte hela 8,9 på richterskalan.

Avslutning

De senaste åren, har vi upplevt flera tecken i himlen, där vi bland annat har upplevt en tetrad av blodröda månar, som alla inträffade på judiska högtidsdagar. Det är något, som historien tidigare har visat sig ha stor betydelse och konsekvens, för Israel och det judiska folket. Nu upplever vi på samma sätt en supermåne, som inte har varit ”större” eller närmare jorden sedan Israels födelse i 1948. Nästa gång månen kommer lika nära jorden, sker först i år 2034.  

Tecken i himlen vittnar om historiska händelser för det judiska folket, men dom pekar också på vår Herre och frälsares återkomst. Tidens tecken ropar i dag om Jesu snara återkomst!


Källa:tisdag 8 november 2016

En syn om uppryckandet och det kommande mörkret


Det är inget tvivel om att vi med hastiga steg är på väg mot vedermödans tid, och själva avslutningen av denna tidsålder. Det betyder samtidigt, att vi för allvar börjar närma oss och kan förvänta att Herren mycket snart, kommer för att hämta sin vakande och väntande brud.

Två syften som går hand i hand

Jag upplever att den här hemsidan har två syften. Dels, att varna och blåsa alarm för vedermödans tid, och för det mörker som är på väg in över jorden. Det andra syftet är att skapa hopp, glädje och förväntning kring Jesu återkomst, och uppryckandet av Guds församling.  

Det mörker vi upplever i världen, och hoppet om Jesu återkomst går hand i hand. När mörkret tilltar, ger det oss samtidigt hopp, att Herren snart ska komma tillbaka för att hämta oss hem. Det är ett levande hopp som handlar om vår förlossning, och vår kommande härlighet. 

En syn om uppryckandet och mörker

En kär broder från Norge, Arne Steien, delar en syn som Herren gav honom i oktober månad, som bekräftar det som jag själv upplever i mitt hjärta. Arne delar följande upplevelse:

”Min familj och reste till Canada, närmare bestämt till Victoria som ligger på Vancouver Island, för att vara tillsammans med min hustrus familj. Natten mellan den 1 och 2 oktober blev jag väckt. Jag så upp mot himlen, och fick se en stor vit stad som fyllde himlavalvet. Jag stängde mina ögon, men såg samma syn oavsett om mina ögon var öppna eller stängda. Medan jag betraktar denna stad, får jag se många små ljus som kommer flygande in till staden, och dessa ljus blev ett med staden. Inga explosioner, men det var en frid över det hela! Medan detta skedde, fick jag se en gestalt. Det var en som var gammal, klädd i fotsida kläder, med en herdestav i sin hand. Han framtonade som en som var vänlig, men bestämd. Han sade; -Det kommer att bli mörkt! Detta är vad jag såg och hörde, varken mer eller mindre. Jag kan fortfarande se både staden och ljusen framför mig, och gestalten som sa dessa ord.”

Avslutning

Herren väcker sin församling, genom det som vi kallar tidens tecken, som är profetiska tidstecken som gäller församlingen, den här världen och för Israel. Ingen känner den exakta dagen för Herrens återkomst, men tiden runt omkring ska Herrens församling känna till.

Vi lever i tiden, och i den ”säsongen”, då vi kan förvänta att Herren vänder åter, för att hämta sitt folk till sig. Vi kan märka en ”urgency”, och en tillskyndelse att ett mörker och Herrens dag är på väg, och mycket närmare än vi tror.

Guds ord är tydligt med, att en dag och på ett givet ögonblick, kommer den nuvarande tiden att vara slut. Hur dyrbart blir då inte Guds löfte, när vi ser att ”I dag är räddningens stund och frälsningens dag”. Hur desto viktigare blir det inte då, att gripa frälsningens ögonblick, väl vetande att frälsningens och nådens dörr, en dag kommer att stängas för gott. 


Jesus kommer snart!

fredag 4 november 2016

USA varnar för solstormar med globala konsekvenser


Solstormar, och konsekvensen av dessa, är ett scenario som liknar mycket av det vi kan läsa och ta del av i uppenbarelseboken. Solstormar hotar jorden ungefär vart 100 år, och experter varnar för att vi redan är på ”övertid” innan det sker igen. Forskare i USA har nyligen släppt den första karta någonsin, som visar vilka områden som har högst risk för att drabbas av solstormar inom närmaste tid.

Något ännu mer överranskande är, att den amerikanska myndigheten precis har gått ut och varnat landet och civilbefolkningen för en kommande katastrofer, om det skulle vara så att dessa solstormar träffar USA och resten av världen.

Solstormar

Solstormar är helt enkelt mycket kraftiga utbrott eller explosioner på solen, som påverkar och stör jordens magnetfält.

En konsekvens av dessa utbrott är att dessa skulle resultera i stömavbrott och påverka flygtrafikens radarsystem. Vi skulle också uppleva att ström och kommunikationssystemet kunde bli fullständigt utslaget, och därmed skapa stor kaos och påverka livet på jorden.

USA varnarI ett nyligen släppt pressmedelande från det Vita huset i Washington, går man ut och varnar för viktigheten av att koordinera och förbereda nationerna för kommande ”space weather events” (rymdoväder).

I artikeln står det bland annat:

”Rymdväderförhållanden, i form av solstormar, solenergipartiklar, och geomagnetiska störningar förekommer regelbundet, en del med mätbara effekter på system och teknisk infrastruktur, såsom Global Positioning System (GPS), satellitverksamhet och kommunikation, flyg, och det elektriska kraftnätet. Extrema väderhändelser - de som väsentligt kan försämra kritisk infrastruktur - skulle kunna inaktivera stora delar av det elektriska kraftnätet, vilket resulterar i överlappande fel, som skulle påverka viktiga tjänster såsom vattenförsörjning, hälsovård och transport. Rymdväder har potential att samtidigt påverka och störa säkerhet över hela kontinenter”

USA vädjar också efter globala initiativ med samarbeta på tvärs av länder och regeringar:

”Det här kräver partnerskap mellan regeringar, räddningsledare, den akademiska världen, media, försäkringsbranschen, och privata sektorn.”

Inom 120 dagar

Artikeln visar också att det inom 120 dagar från det att artikeln skrevs (13 oktober 2016), ska själva handlingsplanen vara färdig, något som tyder på att det ska gå snabbt och något som kräver omdelbar handling från USA och omvärlden.

Avslutning

När uppenbarelseboken beskriver den sista årsveckan, så beskrivs den med kosmiska störningar som blixtar, dån och åska, solen som bränner människan med eld, och solen, månen och luften som kommer att förmörkas.

När USA går ut och varnar omvärlden för kommande rymdoväder, och något som kommer att få globala konsekvenser, är det en bekräftelse på det som vi kan se att Bibeln varnar för och något som kommer över den här världen i vedermödans tid. Tidens tecken pekar på ett snarligt uppryckande av Herrens brud och Jesu dyrbara återkomst.

Herrens rika välsignelse

Mikael


Källa: