fredag 19 april 2024

Mellanöstern är i brand!

 


Utvecklingen i Mellanöstern fortsätter där vi närmar oss en situation som utan tvivel kan leda till det tredje världskriget. Precis som Corona förändrade världen för ett par år sedan har Hamas attack mot Israel den 7 oktober på liknande sätt gjort det. Situationen i Mellanöstern var redan spänd i förväg, men vi har ändå sett en drastisk utveckling där kriget har eskalerat, och vi står nu inför något som kan leda till något långt mycket värre. 

Tidigare var frågan inte om men när Iran skulle utföra en hämndattack mot Israel. I lördags utförde Iran en historisk attack mot Israel, där Iran avfyrade runt 300 drönare och robotar mot Israel. Som ett mirakel så lyckades det Israel att stoppa 99 % av dessa att slå ned i Israel. 
 
Hela världens ögon riktas mot Mellanöstern och det lilla landet Israel. Mellanöstern är i brand, och det vi ser just nu är en försmak av de apokalyptiska krig som ligger framför oss. GOG/Magog förbereder sig och Satan gör allt för att utplåna det judiska folket och förhindra och förstöra Guds planer.
 
underjordiska kärnkraftsanläggningar

Jag har tidigare delat nyheten från tidningen ”The Jerusalem Post”, som ifrågasätter varför ingen reagerar på att Iran ska gräva nya kärnkraftsanläggningar? Dessa skulle i så fall byggas djupt under ett massivt berg, vilket gör att det skulle vara extremt svårt för IDF (Israels försvarsmakt) att bomba. När Iran bygger bombsäkra kärnkraftsanläggningar under jorden, kan det betyda att Iran helt ostört kan öka antalet avancerade centrifuger från ett par hundra till flera tusentals, för att producera kärnvapen. Vi vet sedan tidigare att Iran är mycket nära att lyckas med sitt kärnvapenprogram och möjlighet för att utveckla kärnvapen.
 
Jeremias profetia

Jer 49: 34–36 - Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Juda kung Sidkias regering. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.
 
I Jeremia kapitel 49 profeterar Herren om Elam, som är det nuvarande Iran. Här verkar det som att Jeremia förutsäger en kommande katastrof i den västra centrala delen av Iran, där Elams forntida territorium fanns. Jeremia framför en stark profetia där det förutses nio profetiska händelser som berör Iran (Elam):
 
1. Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt båge, deras främsta makt

2. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn.
himlens fyra hörn.

3.Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.

4. Jag ska göra elamiterna förfärade för sina fiender och dem som vill ta deras liv.

5. Jag ska låta olycka drabba dem, min brinnande vrede, säger Herren.

6. Jag ska sända svärdet efter dem tills jag har gjort slut på dem.

7. Jag ska sätta upp min tron i Elam

8. och utrota både kung och furstar där, säger Herren.

9. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams
fångenskap, säger HERREN. 
 
Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låta fyra vindar komma mot landet (Herrens domar). Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Israel är klara att slå tillbaka

l början på veckan kom beskedet från Israels krigskabinett att man är klar till att slå tillbaka till Iran. Iran svarade direkt tillbaka att "man är redo att använda vapen som inte tidigare använts i konflikten" Om det här stämmer så kommer Israel att svara igen som betyder att vi är på väg mot ett fullskaligt krig mellan Israel och Iran.

Det som också är intressant är att artiklen nämner att man vill se en koordinerad attack mot Iran tillsammans med USA. Precis som den utombiblska profetia nämner, som tidigare delats här i forumet. USA och Israel i en gemensam attack mot Iran.

Avslutning

Israel förbereder sig för att angripa och med det kan det betyda att vi med stora steg är på väg mot ändetidens krig och särkilt dem som har med Israel att göra. Vi lever i avslutningen av den här tidsåldern och tecknen pekar åt ett håll - Jesu dyrbara återkomst och vedermödans början.

Kan vi höra det himmelska ropet - Gör er redo för Jesus kommer mycket snart!

Maranatha
Mikael
 


 

 

 

fredag 12 april 2024

Historien upprepar sig: Solförmörkelse, komet och jordbävning

 


År 1806 och 1811 hände på samma sätt som år 2017 och 2024 en solförmörkelse i USA som gick tvärs över landet och bildade ett kors. Då precis som nu, upplevde USA en komet som var synlig på himlen. I samband med detta upplevde USA och området New Madrid år 1811 en av de kraftigaste jordbävningarna i landets historia med en magnitud på mellan 7,4 och 7,9. Jordbävningen inträffade cirka 3 månader efter själva solförmörkelsen.

Tecumseh-kometen från 1811 har en omloppsbana på hela 3 065 år, vilket innebär att den senast var synlig på himlen under Ramses II tid i Egypten. Det betyder att det kan vara en komet, som var synlig på himlen under den tid då Moses gick till Farao för att befalla att släppa israeliterna från fångenskap. Då var kometen ett tecken på himlen, som vittnade om dom över Farao och över Egypten.

Om historien upprepar sig så har domslut över USA inte ens börjat och jordbävningen i New York var bara en förvarning om det som ska komma. Forskare har i årtionden varnat för "den stora" som kommer att ha förödande konsekvenser för USA på ett sätt vi inte tidigare har upplevt.

Det vi upplever i tecknen på himlen just nu kan absolut vara knutet till ändetiden. I sol, måne och stjärnor skulle det i ändenstiden vara tecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Nineve och solförmörkelsen

Profeten Amos profeterade att en förmörkelse skulle inträffa: "Och det ska ske på den dagen," säger Herren Gud, "att jag ska låta solen gå ned mitt på dagen och jag ska fördunkla jorden mitt på ljusa dagen. (Amos 8:9)"

Vid Amos tid sändes profeten Jona till Assyriens huvudstad Nineve, dåtidens största stad i världen. Nineve var en mycket syndfull plats. Staden hade bland annat ett tempel till den hedniska gudinnan Ishtar, med kvinnliga prostituerade, samt manliga prostituerade klädda som kvinnor, och även offer av spädbarn.

Vid tiden då Jona predikade inträffade den solförmörkelse som Amos profeterade om, den 15 juni 763 f.Kr. Eftersom assyrierna betraktade förmörkelser som tecken på förestående dom kan detta ha bidragit till att Nineve ångrade och omvände sig  

Historiska solförmörkelser – den 21 augusti

Vi har tidigare i historien upplevt solförmörkelser inför viktiga händelser i världen. Det hände både i förbindelse med det första och det andra världskriget på exakt samma datum:

Den 21 augusti 1914 delade en solförmörkelse Europa, det osmanska riket och Ryssland. Vid denna plats började stridigheterna, vilket ledde till första världskriget.

Den 21 augusti år 1933 passerade en förmörkelse över Jerusalem och Bagdad. Det var också när Hitler och nazisterna kom till makten i Tyskland, vilket senare ledde till andra världskriget.

Avslutning

NASA har studerat banorna för varje total solförmörkelse de senaste 5 000 åren, totalt 11 898 stycken. De fann att det bara händer en gång varje 366 år att en total solförmörkelse passerar samma plats två gånger.

Det är intressant att notera att den hebreiska bokstaven X, kallad Tav, är den sista i alfabetet och symboliserar slutet eller domen. Är detta X över USA lika med den sista hebreiska bokstaven Tav och är det en symbol för slutet och en förvarning för tider av dom?  Vi har upplevt det tidigare att före stora händelser i världen så varnar Herren genom tecken i himlen. Min tro är att de tecken vi upplever nu och har sett de senaste åren är en förvarning för vedermödans tid och det mörker som är på väg in över världen.

Vid uppryckandets ögonblick finns inte en enda rättfärdig människa kvar på jorden. Alla är bortryckta och tagna ut ur den här världen till det land vi har vårt medborgarskap – det himmelska Jerusalem.

Jesus kommer snart

Mikael

 

fredag 5 april 2024

De apokalyptiska hästarna i Sakarja och Uppenbarelseboken. Hästarna gör sig klara att rida igen.

 


Sak 1:8–11 - Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: ”Min herre, vilka är dessa?” Ängeln som talade med mig sade: ”Jag ska visa dig vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: ”Det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden.” 11 Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: ”Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”

Dessa hästar liknar till förväxling de apokalyptiska hästar som beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 6. Hästarna i Sakarja och Uppenbarelseboken är båda fyra till antalet och har nästan samma färger. I Sakarja 6 benämns dessa hästar som "himlens fyra vindar", vilket är en bild av Herrens domslut. I Uppenbarelseboken hålls ”vindarna från jordens fyra hörn”, som representerar Guds domslut, tillbaka och tillåts inte att blåsa över jorden till dess att de 144 000 utvalda judarna är förseglade med Herrens sigill och beskydd.

Olika omständigheter

Men även om uppgiften är densamma för dessa ryttare är omständigheterna olika. I Sakarja skickas hästarna ut för att fara omkring på jorden, endast för att konstatera att "hela jorden är lugn och stilla". Det innebär att när hästarna rider ut enligt Sakarja finns ingenting att döma. På det sättet är det inte i Uppenbarelseboken kapitel 6. När de fyra hästarna rider ut orsakar det domslut med fruktansvärda konsekvenser för alla människor på jorden.

När hästarna i Sakarja sedan rider ut i kapitel 6 mot nordlandet och sydlandet, kan det se ut som att dessa domslut redan har fått sitt uppfyllande ur historisk synpunkt. Det vill säga att domen redan är utförd. När det gäller hästarna i Uppenbarelseboken återstår domen och de kommer att bli utskickade vid vedermödans början.

Hästarna får en ny uppgift av Herren

Det apokalyptiska hästarna kommer återigen att få en uppgift av Herren och kommer att skickas ut över den här världen för att verkställa Herrens domslut. Till skillnad från hästarna på Sakarjas tid, så kommer dessa inte att uppleva ett tillstånd på jorden där allt är ”lugnt och stilla”. Dessa hästar kommer att se en värld som liknar den som de såg på Noa och Lots tid – en värld fylld med ondska och ogudaktighet och en människa som har vänt sig bort från Herrens vägar.

När de upplever synd och ett avfall som är större än på Noas tid, kommer Herrens rättfärdighet att utlösa sitt rättmässiga domslut över den här världen. I kölvattnet på dessa fyra apokalyptiska hästar följer helvetet, där antikrist på den vita hästen leder slaget. Snabbt inne i vedermödan ser vi Antikrist och hans rike, världskrig, ekonomiskt sammanbrott, pest och sjukdomar.

Avslutning

Om vi lyssnar kan vi höra hovarna från de apokalyptiska hästarna. Ryttarna är otåliga och väntar på Herrns signal att rida ut över jorden. De vet att det de kommer att möta för med sig stora konsekvenser för mänskligheten. Men det vet också att allt sker genom Herrens vilja och att detta är tiden för det profetiska ordets uppfyllande.

Men det finns en annan häst som också gör sig redo. Den har varit redo sedan skapelsen och är förberedd för just ett ögonblick som denna. Det är den vita hästen som Herren själv kommer rida på, när han tillsammans med Guds heliga skara vänder sina ögon mot Antikrist och fiendens härskara vid slaget vid Harmagedon. Ryttaren på den vita hästen har ett namn skrivet på sin sida, där det står ”Konungarnas Konung och Herrarnas Herre”. Hans ögon lyser som eldslågor och han har ett svärd i sin hand. Det som driver honom är sanningen och kärleken till sin brud, och hans namn är ”Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader och Fridsfurste”. Han som rider är min Gud, min Herre och min rättfärdiga konung. Han är min livskärlek och mitt hopp. Han som mycket snart kommer tillbaka.

Maranatha

Mikael

söndag 31 mars 2024

Rysslands hot mot västvärlden

 


Ryssland har precis uttalat sitt mest skrämmande hot om ett tredje världskrig, där Putin säger att om han upplever att Väst hotar Rysslands suveränitet, är han beredd att agera: "Vapen finns till för att användas. Vi har våra egna principer. Vi är beredda att använda vapen, inklusive alla vapen, inklusive [kärnvapen], om vi talar om existensen av den ryska staten, skada på vår suveränitet och oberoende."

Det är inte första gången som Putin hotar västvärlden med kärnvapen. Här är en kort genomgång med några av de hot som Putin har gett under de senare åren:

Tidslinje av ryska hot

Här är en tidslinje över några av de knappt dolda och mer brutala hoten Vladimir Putin har riktat mot väst sedan invasionen av Ukraina för två år sedan.

24 FEBRUARI 2022 - Vladimir Putin: "Oavsett vem som försöker stå i vår väg eller ännu mer skapa hot mot vårt land och vårt folk måste de veta att Ryssland kommer att svara omedelbart, och konsekvenserna kommer att vara sådana som ni aldrig tidigare sett i er historia."

26 MARS 2022 - Putins förtrogne Dmitry Medvedev: "Vi har ett speciellt dokument om kärnvapenavskräckning. Detta dokument anger tydligt grunderna för vilka den ryska federationen har rätt att använda kärnvapen. ... [Detta inkluderar] när en aggression begås mot Ryssland och dess allierade."

20 APRIL 2022 - Vladimir Putin: "Den nya interkontinentala ballistiska missilen Sarmat, kapabel att bära kärnvapenhuvuden, kommer att tvinga alla som försöker hota vårt land med het aggressiv retorik att tänka till två gånger."

18 FEBRUARI 2024: Putins förtrogne Dmitry Medvedev: "Försök att återföra Ryssland till gränserna från 1991 kommer att leda till bara en sak. Mot ett globalt krig med västerländska länder som använder hela vår stats strategiska arsenal."

29 FEBRUARI 2024 - Vladimir Putin: "De måste förstå att vi också har vapen som kan träffa mål på deras territorium... Allt detta hotar verkligen en konflikt med användning av kärnvapen och förstörelsen av civilisationen. Förstår de inte det?"

13 MARS 2024 - Vladimir Putin: "Från en militärteknisk synvinkel är vi naturligtvis redo. ... Vapen finns till för att användas. Vi har våra egna principer."

Avslutning

Det som tidigare har varit dolt är nu uppenbart. Om Jesu tillkommelse tidigare har varit en gåta eller något diffust, så är tidens tecken mer tydliga och uppenbara än någonsin. Om vi tidigare har varit i tvivel om den här världens agenda, så är det inte längre något tvivel om Satans mål att demonisera en hel värld. Vi har tidigare kunnat gissa och undra oss i förhållande till en global världsregering, en kommande antikrist, en global religiös agenda och en NWO.

Men vi har kommit så långt så allt står tydligt och klart där den sista tidens agenda står skriven på väggen. Det uppenbara är vår snara kommande förlossning, men också den tid av mörker som följer därefter. Vi vet att vi är på väg hem, och vi vet att vår frälsare mycket snart kommer för att hämta sin blodköpta brud. Vi vet att uppryckandet är nära och vi vet att han har sparat oss från den kommande vreden. Vi vet det för att han har sagt det.

Vi lever i hoppet om Herrens tillkommelse där hoppet och tron mycket snart kommer att utbytas mot åskådning.

Jesus kommer mycket snart!

Mikael

torsdag 28 mars 2024

Segern är vunnen och dödens makt är bruten! En välsignad påsk i Herrens närhet

 


Jes 53: 3 - Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höll honom för intet.

Där hängde han, Guds rena offerlamm. Fullständigt naken och blottad, naglad fast till korset, mitt i mellan himmel och helvete. Han kom till sina egna, men hans egna hade inte tagit emot honom. Han var oskyldigt anklagad, dömd och förkastad av den här världen.

En smärtans man

Varje sjukdom, smärta och synd, som någonsin funnits till alltifrån skapelsens fall och fram till evigheten, blev nu lagd på honom. Tyngden av den här världens synd och mörker, fick bokstavligt talat hans kropp till att vrida sig i smärta och ångest. Man kunde inte längre känna igen den man, som hade vandrat runt i Israel och gjort gott och hjälpt alla. Man kände inte igen honom som hade helat, befriat och frälst människor i deras nöd. Det syn man såg av den man som hängde på korset, var så fruktansvärt och så brutal, att man vände bort och gömde sitt ansikte. 

Han blev till förbannelse

Han hade blivit gjord till förbannelse, och han var fullständigt ensam och helt och hållet överlåten sitt lidande och sin smärta. Han hade lämnat sin Faders härlighet, ödmjukat sig för att ge sitt liv för mänskligheten. I den stund han hängde på korset, behagade det Herren att slå honom med sjukdom och lidande. Guds rena, fläckfria och oskyldiga lamm, fick bokstavligt talat smaka Guds vrede.

Varje blodsdroppe som rann från hans kropp, ropade om nåd och försoning med Gud. Det var inte spikarna som höll fast honom på korset, men kärleken till den här världen och till varje enskild människa. Det var ett fullständigt verk, och helt i genom perfekt. Han hade gett sitt liv för den värld han älskade så högt, och för varje människa som han bar i sitt hjärta. Han ropade ditt och mitt namn ut i mörkret, och förkunnade att frälsningens väg var fullbordad och klar. Det var det yttersta beviset, på en villkorslös kärlek och en villkorslös nåd. 

Korsets förvandlande kraft

Den dagen vi böjde våra knän vid korset, och oförtjänt tog emot Jesus som Herre i våra liv, var inte bara något som berörde vårt liv här och nu, men något som var avgörande för hela vår evighet.

Vi famlade i mörkret utan Gud och utan hopp. Vi var skilda från Guds kärlek, och vår öde var en evig skilsmässa, från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra, men vårt andliga liv var icke existerande. Vi var andligt döda på insidan, och bundna i länkor som man omöjligt kan bli fri från i egen kraft. Vi har levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.

Han ropade ditt namn

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut, tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst. 

När du vände dig om, och såg upp på korsets träd, som är det samma kors där blodet hade utgjutits och som hade renat ditt liv från all synd, fick du se det skuldbrev som tidigare hade anklagat och fördömt dig hänga där. Det hade vittnat och pekat på varje synd, och på varje överträdelse som du någonsin hade gjort, och den obetalda skuld du har inför Gud. En skuld som du visste att du aldrig någonsin i egen kraft eller förmåga, skulle kunna inlösa eller kunna betala tillbaka. Men det skuldbrev som förut blev till fördömelse i ditt liv, var nu naglat fast vid korset. Skulden var inlöst, fullständigt betalad och uppfylld till punkt och pricka.

Allt var förändrat

Allt var helt plötsligt förändrat. Du hade blivit en ny skapelse i honom, och var nu fullständigt ren, helgad och rättfärdiggjord. Dina gamla synder existerade inte längre, och din synd hade blivit ersatt av hans helighet och hans rättfärdighet. Fördömelsen som förut fanns i ditt liv var borta. Mörkret var utbytt med hans ljus, och den förbannelse du levde under tidigare fanns inte mer, men var utbytt med Guds välsignelse, kärlek och kraft. Du var nu Herrens älskade, kallade och heliga. 

Löften hade blivit dig givna. Löften om att han ska bära dig där du går fram, och att han ska vara med dig alla dagar till tidens ände. Löften om att ingenting från den dagen, någonsin kommer att skilja dig från hans kärlek. Men ett ord stod starkare än något annat - Nåd!

Med en önska om en god och välsignad påsk med Jesus i centrum

Varma hälsningar

Mikael

 

fredag 22 mars 2024

De två silvertrumpeterna – Jesus blåser alarm och till samling


2 Mos 30:14 - Var och en som tas upp bland de mönstrade, den som är tjugo år gammal eller mer, ska ge detta som en offergåva åt Herren. Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som lösen för ert liv.  

Ordet "sikel" betyder lösen eller förlossning och motsvarar cirka 8 gram silver. I detta sammanhang var ett halvt sekel den offergåva som skulle ges som lösesumma för ens liv. Silver var också ett av de byggnadsmaterial och metaller som Herren befallde Israels barn att använda vid konstruktionen av tabernaklet. Silver är även en symbol för Herren Jesus, något rent som ger förlossning. Därför finner vi inga bibelställen som beskriver silver i himlen, då Jesus betalde priset på korset och blev vårt lösen.  

Shofar 

Jes 6:8 - När Josua hade sagt detta till folket, gick de sju prästerna som bar de sju basunerna av bagghorn i väg framför Herren och blåste i basunerna medan Herrens förbundsark följde efter dem. 

När vi läser bibeln och Herren talar om att blåsa i horn eller basun, används oftast samma ord, även om det kan ha olika betydelser. I den engelska översättningen görs ingen skillnad och där används ordet "trumpet", medan den svenska översättningen är mer specifik med två olika ord: "trumpet" och "basunljud".  

I den hebreiska grundtexten hänvisas till två olika instrument som används för att blåsa på givna tidpunkter: ett horn gjort av en bagge (strongs 7782) och en trumpet gjord av silver (strongs 2689). 

Shofaren , djurhornet, används ofta vid Herrens högtider, som exempelvis under Rosh Hashanah, det judiska nyåret, för att markera fastans avslutning och under Jom Kuppur. Det är också det horn som Herren uppmanar att blåsa vid ny- och fullmåne på högtidsdagar (Psalm 81:4). Shofar blåstes för att symbolisera att Gud var evig och att de var undergivna Hans auktoritet. 

Två silvertrumpeter 

4 Mos 10:1 - Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”Gör dig två silvertrumpeter, i hamrat arbete ska du göra dem. Du ska använda dem när församlingen ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. 3 När man stöter i dem båda ska hela församlingen samlas hos dig vid ingången till uppenbarelsetältet. 4 Men när man stöter bara i den ena, ska furstarna, huvudmännen för Israels ätter, samlas hos dig. 5 När ni blåser en larmsignal, ska de läger som ligger österut bryta upp. 6 Och när ni blåser larmsignal för andra gången, ska de läger som ligger söderut bryta upp. När lägren ska bryta upp ska man blåsa larmsignal.  

Men Herren gav också Moses besked om att göra ett annat slags blåsinstrument, nämligen två silvertrumpeter. Dessa skulle inte göras av djur, på samma sätt som Shofaren, men i stället av hamrat arbete av människors händer. Dessa två trumpeter gjorda av silver hade också en helt annan funktion en den tidigare. De skulle dels användas när församlingen skulle sammankallas och lägret bryta upp eller när man blåser larmsignal. 

Det var översteprästens uppgift att blåsa i dessa trumpeter och kunde inte utföras av några andra som inte var av prästlinjen. Jesus är vår överstepräst och bara Herren själv kan blåsa i denna trumpet för att kalla hem sin församling.  

Det här är en blåsning som kallar Guds folk till samling och möten med Gud. Den sista basunens (trumpet) ljud är en sådan samling. Senare kommer vi att se att det blåsinstrument som Herren kommer använda är just denna saliga trumpet.  

Ingången till uppenbarelsetältet 

Upp 4:1 - Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." 

När det blåstes till samling genom silvertrumpeterna skulle israelsbarn samlas vid ingången till uppenbarelsetältet där Herren talade och mötte människan, ett slags mötestält.  

Det här en fantastisk bild på det som vi en dag kommer att uppleva genom uppryckandet, men som också liknar det som Johannes fick lov till att uppleva. Johannes hörde Guds röst kalla honom som en basun (trumpetljud). Han kom i Anden och blev uppryckt till himlen där han såg en öppen dörr. Johannes såg med andra ord dörren (ingången) till själva himlen (tabernaklet).  

Det som är intressant här är att det ord (basun) som används i grundtexten är ordet salpigxoch översätts egentligen med ”trumpet”. Strongs förklarar ordet ytterligare:  

En krigstrumpet" som modigt tillkännager Guds seger (besegrar Hans fiender). I GT användes trumpeter för att kalla Guds folk till krig och för att tillkännage seger som åstadkommits av Honom. Det vill säga, en militär signal som förkunnade att Herren inspirerade och gav kraft åt segern på sina folks vägnar. 

Det krigsinstrument som texten refererar till som används i strid är de två silvertrumpeter i GT. Den var den trumpet som användes för att slå alarm.  

Vid den sista basunens ljud 

1 Kor 15:51 - Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas 

Här använder Paulus samma ord i grundtexten som i Upp kap 4, nämligen ordet ”salpigx” som inte hänvisar till den Shofar som blir blåst i vid Herrens högtider, men den trumpet man använder när Guds folk skulle församlas och varnas. Det betyder att det ord som egentligen ska användas här är ordet trumpet i stället för basun. Det kan också peka på att Herren inte hämtar sin församling på en högtidsdag (Herrens högtider) men i stället på en helt “normal” dag utan förvarning. Hade det nu varit en Shofar, så kunde det peka på att Herren hämtar sin församling på en judisk högtid. Det här återstår till förtolkning, då det finns många olika meningar omkring det.  

Avslutning  

Herren, vår eviga överstepräst, har tillsidosatt en silvertrumpet som han själv kommer att blåsa i på en given tidpunkt. Då kommer Herren förkunna en samling för Guds folk och möte med sig själv. Trumpeten representerar Herren som det rena och fullkomliga lösen för våra liv och bara han kan blåsa till samling. Så snart Jesus har blåst i sin trumpet kommer vi att stå vid en himmelsk dörr. En dörr som står vidöppen och klar till att ta emot oss tillsammans med alla de heliga, där vi gemensamt kan tåga in i det himmelska.  

Vid den sista trumpetens ljud! 

Mikael