måndag 31 maj 2021

Erdogan uppmanar omvärlden att ”erövra” Jerusalem.

 


”Vi upplever att Mellanöstern, Israel och Jerusalem, allt mer kommer i fokus. På det sätt kommer det också att vara, till dess att vår Herre sätter sina fötter på Oljeberget för att upprätta sitt efterlängtade rike på jorden.”

Iran utvecklar atomvapen

Det är FNs ansvarsmässiga gentemot den globala utveckling för kärnvapen, som ger uttryck för oro inför Irans uranberikningsprogam. FN uttalar sig om att ”bara länder som producerar atomvapen, berikar så mycket uran som Iran gör just nu”. Han uppmanar därför omvärlden till att handla och införa sanktioner mot Irans kritiska uran-tillverkning. Den normala nivån ligger på 2,3 %, men enligt FN ligger den i ögonblicket på hela 60 %!

Irans agenda är uppenbar – dom är desperata efter att få tillgång till kärnvapen, och när dom väl får det, kommer dom heller inte att vara rädda för att använda det.

Erövra Jerusalem

Samtidigt kommer Turkiets president, Erdoğan, med ett upprop till det internationella samarbetet om att ”erövra” Jerusalem, och få bort Israel från staden. Erdogan menar att den bästa lösningen är att Jerusalem ska administreras av företrädare från dom tre stora religionerna. Han har tidigare kommit med bekymmersamma uttalande när det gäller Israel och det judiska folket, där han har proklamerat att ”Jerusalem är vår stad”, som med andra ord betyder, att Jerusalem aldrig någonsin kommer att tillhöra Israel eller det judiska folket.

Ett nytt kalifat

Erdogan ger samtidig uttryck för att det Osmanska rikets återuppståndelse är på väg – en återupprättande som ska stå klart i år 2023. Erdoğans önska är därmed ett nytt islamskt kalifat, och i det riket är det inte plats till varken Israel eller det judiska folket. Han har varit tydlig med att han inte backar upp omkring det uppmärksammade ”Abraham-avtalet”, som fler och fler arabländer tillsluter sig till.

Erdogan är en intressant person i sig själv. Omedelbart tror jag inte att han är Antikrist, men han är en förelöpare till honom, och som jag ser det, kommer han att stå i ett nära samarbete med honom när den tiden kommer.

Avslutning

Den 10 juni, här om ett par veckor, kommer världen att få uppleva en solförmörkelse, som kommer att vara synlig i delar av Ryssland, Grekland, norra Canada och USA. Om vädret tillåter kommer man också att kunna se delar av den i norra Asien och Europa. Det är med andra ord en ganska omfattande solförmörkelse vi kommer att få uppleva.

I följe judisk tradition, så betyder en solförmörkelse i juni dom över Israels fiender. Solförmörkelen sker på den första dagen i den judiska månaden Tammuz, som enligt judarna förstärker denna teori. En stor del av vedermödan handlar just om det, att Herren går till rätta med hednnafolket och dömer nationerna, efter det sätt dom har behandlat Israel.

Vi upplever många spännande händelser just nu, där tecken i himlen och på jorden, pekar på uppryckandet av Guds folk och Messias återkomst till det judiska folket!

Maranatha

Mikael

söndag 23 maj 2021

Antikrist – Ryttaren på den vita hästen

 


”Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen”

Ryttaren på den vita hästen

Min överbevisning är att vi befinner oss i den tid där Herren mycket snart kommer att kalla sitt folk hem till sig. Det första som kommer att ske efter det att Guds församling är på plats i det himmelska, är det att Herren kommer att bryta det första av de sju sigillen. Det är Herren som styr ändetidens utveckling och avgör när varelsen framför Guds tron ska säga ”Kom”, och kalla fram ryttaren på den vita hästen. Min överbevsing är att det är Antikrist, syndens människa, som står klar och väntar på få lov till att träda fram.

Jag är överbevisad om att den utveckling vi har sett ta form de senaste par åren betyder följande två saker: För det första är det som sker i Mellanöstern ingen tillfällighet, men är ett led i ändtidens utveckling, som till sist kommer leda fram till ett tiohorns förbund och Antikrists framträdande. Det andra är att Antikrist kommer från den islamiska delen av världen, och utifrån den koalition av arabiska länder som vi har sett ta form de senaste åren.

Antikrists rike

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Antikrists ursprung

Dan 7:8 - Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”. Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.

Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det gamla Islamiska riket. Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då landområdet och de länder som är aktuella stort sätt är det samma.

Många betraktar det gamla Romarriket som det vi i dag kallar Västeuropa och förväntar att Antikrist ska komma därifrån, men sanningen är att det romerska imperiet var långt större än det. När det romerska imperiet var som störst, sträckte det sig från Västeuropa helt upp till England, Holland och delar av Tyskland och helt ner i Nordafrika, med länder som Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Mot öst sträckte sig detta rike helt till Irak, Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan. 

Det Romerska imperiet delades till sist i två riken – Västrom och Östrom. Västrom föll år 476 e.Kr., medan Östrom först föll cirka 1000 år senare år 1453 e.Kr. som efterföljdes av det Osmaniska riket. 

Två ben av järn och lera

Dan 2: 32-33 - Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

Daniel såg samtidig två ben på statyn beståendes av järn och lera, som med utgångspunkt i ett nyuppståndet Romerskt rike både symboliserar Väst och Östrom. Konklusionen är att när vi ser på de områden som Antikrist ska komma från, så är det utifrån det islamiska riket, eller den östra delen av det gamla romerska riket. Länder som dessa riken har gemensamt är bland andra Turkiet, Syrien och Irak.

Vilddjuret från havet

Upp 13: 1-10 – Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter

När Johannes ser vilddjuret som kommer upp från havet, så beskrivs det med en kropp som en leopard. Leoparden är en symbol på det grekiska riket, och är ett av de världsriken som är beskrivet med tio horn och sju huvuden.

Det grekiska riket finns också på den bildstod som Daniel ser i en syn, och symboliseras på bildstodens buk och höfter gjort av koppar (Dan 2:32)

Det lilla hornet på bocken

Dan 8: 8-9 – Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck. Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte övermåttan söderut och österut och åt »det härliga landet» till.

När Daniel får synen från Herren ser han Antikrist som två horn. Det ena hornet kommer utifrån det fjärde odjuret, och det andra hornet kommer utifrån det tiohornsförbund som kommer att finnas i ändetiden.

Det lilla hornet på bocken ger oss en detaljerad information om att Antikrist ska komma från ett land i öster inom det forna grekiska världsväldet.

Det Grekiska riket

Dan 8:8 - Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck.

Det gamla grekiska imperiet sträckte sig från Grekland ända till Indien, men efter Alexander den stores död blev det grekiska väldet uppdelat i fyra delar – Makedonien och Grekland, Mindre Asien, Syrien och Egypten.

Det kan betyda att Antikrist kommer att börja som ett litet horn inom detta område, men kommer att växa och bli större än alla de andra hornen, och till sist även få makten inom och av tiohornsförbundet. Det ger oss en beskrivning av att vi kan förvänta att Antikrist kommer att framträda från ett av länderna inom det gamla grekiska imperiet, med länder som Grekland, Turkiet, Syrien, Irak osv.

Detta vilddjur som består av delar från alla de tidigare världsriken, kommer därmed och tillsammans med tiohornsförbundet att bli världens största och mäktigaste rike någonsin, med Antikrist som ledare.

Antikrist - Assyriern

Jes 30:31 - Ty för HERRENS röst skall Assur bli förfärad, när han slår honom med sitt ris.

Ett annat profetiskt namn för Antikrist, som ger en indikation om hans ursprung är att bibeln på flera ställen kallar Antikrist för ”assyriern” (Från Assur, Syrien), och kungen från nordlandet (Dan 11:40-45).

Assyrien var ett kungarike som låg norr om Israel. Herren använde Assyrien genom historien för att döma Israel när de inte följde honom och vandrade på hans vägar. På samma sätt kommer Herren att använda ändetidens ”assyrier” för att invadera och döma Israel.

På samma sätt som att Messias kom utifrån Abraham, Isaks och Jakobs blodlinje, kommer antikrist att komma utifrån Ismaels avkomma, som alltså är vår tids araber.

Antiochus IV Epiphanes

Dan 11: 21-34, 35-45

En av de helt stora förebilderna på den kommande Antikrist är Antiochus som var kung i Assyrien från 175-164 f.Kr.

Antiochus blev en förelöpare till Antikrist, där vi kan se att samma handlingar som blev gjord genom honom, kommer att ske igen under den sista och den 70:e årsveckan. Han besudlade och förstörde templet, och satte upp förödelsens styggelse. Han inledde samtidigt en stor förföljelse, och försökte utrota judarna och deras Guds tro.

Profetian i Daniels bok kap 11, blev delvist uppfylld av Antiochus, men som kommer att uppfyllas av den kommande Antikrist i vedermödan.

Vem kan skapa fred

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern med först den arabiska våren och sedan IS (Islamiska Staten) är frågan mer aktuell än någonsin.

Många undrar vem den person är som hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna på? Vem kommer utifrån detta kaos som råder, och på trots den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal? 

Syndens människa

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Svaret på frågan är Antikrist, syndens människa, som träder fram vid det första sigillet, och precis i början av den 70:e och den sista årsveckan.

Han kommer förmå det som amerikanska presidenter, EU och FN har misslyckats med. Han kommer att sluta ett förbund med Israel, och lyckas skapa en tillfällig fred i mellanöstern. Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. 

Han bär en båge

Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen (Sak 9:13). Bågen var ett vapen, och en symbol på militär makt på Johannes tid. Men Herrens vapen är inte en båge utan i stället ett svärd. Bågen är utan pilar, som vittnar om att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden. Han blir given makt av de tio kungarna utan att behöva kämpa sig till den (Upp 17:3). Han kommer att ha krigsvapen, men kommer att agera precis som han är obeväpnad. Daniel säger att han skall fördärva många i deras trygghet. Eng översättning: ”By peace shall (he) destroy many (Dan 8:25)

Segrarens krona

För det andra så bär personen fel sorts krona. Det grekiska ordet för en konungskrona är ”Diadem”. Men han bär en ”Stephanos eller segrarens krona. Det priset gavs till vinnare i offentliga spel/tävlingar som typiskt var en grön krans. Det identifierar bäraren som en erövrare, men inte som en kunglighet. I Upp 13 under den stora nöden, läser vi att Antikrist får makt att föra krig mot de heliga och att besegra dem, och vi ser också att han får makt över alla stammar, folk, språk och nationer (Upp 13:7).

Gör sig själv till Gud

2 Tess 2: 3-4 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Det som kommer att förlösa den stora nöden som Jesus talar om i Matt 24, är när Antikrist, sätter sig i Guds templet för att proklamera och upphöja sig själv till Gud. Det är något som Satan har önskat och besträbat sig efter sedan urminnes tid. Han ville stå upp över Guds tron och göra sig lik den högste, vilket var det som förde honom till fall. (Jes 14:13)

Daniel uppenbarar den sista härskarens motiv och ambition när han säger att ”han skall sätta sig upp mot furstarnas furste” (Dan 8:25). Många falska Messias har kommit och varit i den här världen, men det kommer ingen större, eller en mer ondskabsful bedragare som den här.

 Onda andar från avgrunden

Upp 9:2 – Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden..

Det grekiska ordet för avgrunden i Upp 17:8 är ”Abyssus” och är samma ord som är använt i Upp 9:1-3 och i vers 11 som här kallas avgrundens brunn. Den öppnas och därifrån kom det gräshoppor (onda andar) som fick makt, som jordens skorpioner. Det är Antikrists vänner som kommer honom till hjälp. Det är dem som djuret har varit tillsammans med i avgrunden sedan sin död från jorden.

De onda andar som möter Jesus i Luk 8:31 ber honom om att inte befalla dem att fara ner i ”Abyssus”, avgrunden. Det är samma avgrund som Satan kastas i när han kommer att bli bunden för 1000 år. (Upp 20:3) Anrikrist är alltså en andemakt som har varit förvarat i avgrunden (Abyssus) tillsammans med de onda andar, tills han träder fram i den här världen igen som Antikrist. Han är med andra ord odjuret från avgrunden, Abyssus!

Muslimer väntar på Mahdi

Jag kan inte se det på annat sätt än att den person som bibeln beskriver som Antikrist kommer utifrån den muslimska delen av världen. På många sätt är denne Madhi som är muslimernas kommande frälsare, skrämmande lik den som kristendomen beskriver som Antikrist.

I följe muslimsk eskatologi, kommer denne Mahdi att vara en politisk och religiös ledare som kommer att etablera en ny världsordning. Han kommer ridandes på en vit häst, och kommer att kontrollera och införa islamsk lag över hela jorden. Madhi kommer att halshugga dem som inte kommer att konvertera till Islam, och han kommer att göra Islam till den enda religionen på jorden.

Denna Mahdi kommer att sluta ett sjuårigt förbund med Israel, och han kommer att inta, ockupera och ha sitt styre från Jerusalem. Han kommer samtidigt att starta en massiv förföljelse på judar.

Gud har allt under kontroll

2 Tess 2:8 - Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst

Men vi som har läst slutet, vet att Gud har allting under kontroll. Oavsett hur turbulent det kan se ut i världen, och hur fruktansvärt vedermödan är beskriven, så vet vi att inget sker utan Guds vilja. Det är Jesus själv som har skrivet ändetidens scenario, som är förhistoria som redan är nedskriven, och Gud använder Antikrist för sina syften i ändtiden.

Vid Harmagedon, och vid Jesu synliga återkomst blir Antikrist besegrad och kastad levande i den brinnande eldsjön. I dag är scenen tillrätta lagd för ändetidens sista tidens scenario. Plattformen för Antikrist framträndande är ett antikristligt system och en värld på väg mot konkurs. 

 

Jesus kommer snart!

lördag 15 maj 2021

Covidband rundt handleden och Israels profetiska resa

 


Innan jag delar den här nyheten, så vill jag återigen slå fast, att min personliga tro är att covid-19 vaccinationen inte är vilddjurets märke. Vilddjurets märke kommer att handla om ett mikrochip som är inopererad i handen eller pannan, som kommer att vara knuten till vilddjurets rike under vedermödans tid.  

När det är sagt, så tror att det som sker just nu med hensyn til covid, är en generalrepetition och en förelöpare till just vilddjurets märke, så när det väl kommer, är den här världen redan vana vid en global agenda, statlig kontroll och det att man blir exkluderad, om man inte accepterar och tar emot detta sataniska kontrollsystem.

Den här nyheten visar att vi i snabb takt är på väg, och vid en given tidpunkt kommer övergången och lösningen bli ersatt av Antikrist märke, som då betyder att den här världen befinner sig i vedermödans tid.

Ett amerikanskt företag, Immunaband, har utvecklat ett armband som man kan bära, för att visa omgivningen att man är fullt ut vaccinerad. Företaget skriver ”vårt bidrag är att producera ett yttre synligt symbol, för den immunitet man uppnår genom att bli vaccinerad”.

Det som för 1,5 år sedan var otänkbart, har på väldigt kort tid tagit form på ett otroligt sätt. När uppryckandet har skett, kommer den här världen att ta emot vilddjurets märke med öppna armar. Det kommer en ande av uppgivenhet över människan, och vi får ett uppfyllande av Jesu ord i Luk 21:26, - ”Människor kommer att ge upp anden av skräck, i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skal skakas”  

Människan är uppgiven efter allt det man har varit igenom på grund av covid-19, och efter uppryckandet man vill göra vad som helst för att få trygget och säkerhet tillbaka i sina liv igen.  

Tempelplatsen

För ett par inlägg sedan, delades en väldigt intressant nyhet av en syster i kommentarfältet. Det var nyheten om att Saudiarabien tidigare i år har varit ute och uttalat sig om Tempelberget i Jerusalem, som vi vet är ett brännpunkt för både kristna, judar och muslimer.

Saudiarabien säger att Tembelberget och al-Aqsamoskén inte är viktig för islam, och erkänner samtidigt den judiska kopplingen till Tempelberget. Det som gör det här så intressant är det här är ytterligare tecken på att vi närmar oss ett brett muslimskt erkännande av den judiska staten, Jerusalem som Israels huvudstad och det tredje templets uppförande.

Profetia om al-Aqsamoskén


Samtidigt så är det i hög grad knutet till det som händer omkring Tempelplatsen just nu. Vi har dom senaste dagarna sett stridigheter och bränder, på bara 10 meters avstånd från al-Aqsamoskén på Tempelberget. Det finns en intressant profetia som kan vara knuten till dessa bränder runt om moskén, som möjligtvis får sitt uppfyllande just nu. Den säger att "när ni ser eld på Tempelberget är Messias framträdande imminent/närstående. 

Profetia om brand på Tempelberget

Israels profetiska resa

Förra året skrev jag ett inlägg om Israels profetiska resa, som visar på det otroliga sätt som Herren har handlat med Israel genom åren. En historisk resa, som fick sin början år 1791 under den franska revolutionen, då judarnas frigörelse och likställighet blev aktuel, efter nästan 2000 år i diasporan.  

Efter det har vi upplevt mirakulösa händelser, som inte kan förklaras på annat sätt, än det att Herren står bakom sitt folk med sina eviga och trofasta löften.

Vi har sett hur det hebreiska språket återupplivades, en mass-immigration av judar till Israel och sedan år 1948, då den judiska staten föds.

Det kommande templet

Det är tre saker som ska vara på plats innan Herren kan sätta sina fötter på oljeberget vid sin synliga återkomst. Judarna ska vara tillbaka i sitt eget land, Jerusalem ska vara deras huvudstad och det tredje templet ska vara byggt. Det tredje templet som står klart vid Herrens återkomst är ett falskt tempel, och är inte det som Messias kommer att sitta och regera utifrån i Jerusalem. Men det kommer att stå på plats och vara klart senast i mitten av vedermödan, då Antikrist invaderar Jerusalem, bryter förbundet med Israel och sätter sig i templet för att göra sig själv till gud.

Det är det som gör tempelbygget så intressant – det visar oss att vedermödans tempel är närstående, och kan vara klart till att byggas när som helst.

Påskoffret övas vid Tempelberget

Genom åren har vi bland annat sett hur den första hörnstenen i templet blev presenterad, sanhedring återuppstår och den första översteprästen sedan år 70 e.Kr har hittats. År 2017 fann man den röda kvigan som är en vigtig och nödvändig förutsättning i offertjänsten och i 2018 var det invigning av själva altaret till det tredje templet.

I år, 2021, övade rabbiner och präster påskoffret vid foten av Tempelberget. Det offer som övades var det som Toraen föreskriver att alla judar ska göra på själva påskkvällen, nämligen den att slakta en get eller et lamm.

Avslutning

Det är inte bara Israel som är på en profetisk resa, det är Guds församling också. Den började med den helige Andes utgjutande på pingstdagen, då lärljungarna var församlade.

I följe judisk tradition så ska man natten före Shavuot vara vaken hela natten för att be och studera Toran. Det gör man för att råda bot för isrealiterna som somnade när de väntade på att Moses skulle komma ner från berget Sinai. Traditionen säger samtidigt, att när judarna vakar och studerar Toran, så kommer Herren ”öppna himlen” i ett kort ögonblick och svara på judarnas böner. När Moses gick upp på berget ”öppnades himlen” och Herren gav Israel lagen. När lärjungarna var samlade på den övre salen natten före Pingstdagen, så var dessa också vakande och väntande i bön, i väntan på den utlovade Anden. Tidigt på morgonen upplevde lärjungarna att ”himlen öppnades” och den helige Ande blev utgjuten. 

På samma sätt som Moses och lärljungarna, väntar vi på att himlen återigen ska öppna sig, och den här gången är det när Herren stiger ner för att hämta sin församling.

 

Jesus kommer snart!

söndag 9 maj 2021

888 profetiska månader och muslimsk väckelse

 


”Betyder det att vi i maj 1948 påbörjade en nedräkning på precis 888 profetiska månader, där maj 2021 vittnar om Jesu ankomst, en ny början och Antikrist framfrädande?”

888 profetiska månader

Jag har tidigare skrivit om den 17/18 maj, som innehåller många intressanta händelser som faller samman på precis samma datum. Hela inlägget kan läsas här. Jag har blivit uppmärksam på ett annat otroligt sammanträffande, som gör att det här datumet sticker ännu mer ut.

Om man tar utgångspunkt i datumet den 12  maj 1948, då Israel återigen blev en självständig nation och räknar antal dagar fram till shavot 2021, får man precis 26,666 dagar. Tar man sedan detta tal och delar med 30 för att få ett korrekt antal  judiska månader, får vi talet 888,866666. Talvärdet av namnet Jesus är just precist 888, talet 8 står för ”en ny början” och talet 666 står för Antikrist.

Betyder det att vi i maj 1948 påbörjade en nedräkning på precis 888 profetiska månader, där maj 2021 vittnar om Jesu ankomst, en ny början och Antikrist framfrädande?

Muslimsk väckelse

Något av det jag älskar att ta del av, är när jag hör fantastiska vittnesbörd och på det sätt som Herren verkar i den muslimska delen av världen. En värld som ofta är stängd för omvärlden, som gör det svårt att få in evangeliet om Jesus. Men det begränsar inte Herren, och därför upplever tusentals muslimer att Herren besöker dom direkt genom syner, drömmar och visioner. Det har gjort att vi just nu upplever en stark väckelse i den muslimska delen av världen, och många människor upplever Guds kraft till frälsning.

När fastemånaden ramadan börjar för muslimerna, ber, fastar och söker dom för ett andligt genombrott. Men i stället kommer vittnesbörd från människor att den som kommer och möter dom, är vår frälsare Jesus.

Här kan man ta del av ett sådant vittnesbörd. Det er tre människor som vittnar om hur det är att växa upp som muslim, och sedan hitta sanningen i Jesus. Yasra, en av dom som har upplevt Herren vittnar och säger: -”Han som skapade mig är inte en arg Gud. Han skapade mig med så mycket kärlek”.

Avslutning

Vi lever i en tid, där tiden i sig själv börjar rinna ut. Den tidsålder vi befinner oss i, börjar gå mot sin avslutning. Det är en profetisk tid, där profetiska händelser sker runt omkring oss. Samtidigt upplever vi att Herren når människohjärtan på de mest mörka och omöjliga platser och sammanhang. När församlingen har nått sitt fulla antal och den sista människan har gett sitt hjärta till Herren, kommer han tillbaka för att hämta sitt folk till det himmelska Jerusalem.

Jag är inte i tvivel om att händelseförloppet i detta skeende kommer att vara precis som talvärdet i dessa judiska måneder – först Jesu återkomst och uppryckandet av Guds församling, sedan Antikrist framträdande, efterföljt av Guds vredes domslut över den här jorden. En ny dag nalkas Guds folk och vårt hopp står till Herren, som kommer och räddar och frälser oss från den kommande vreden. Jesus, vår underbare frälsare, Herre och Gud!

Guds rika välsignelse

Mikael

 

tisdag 4 maj 2021

Platsen där böner aldrig blir besvarade

 


”Allt var väldigt overkligt, men ändå har verkligheten aldrig varit så intensiv, och så påtaglig som den var just i det ögonblicket.

Han visste med all säkerhet, att han hade fallit ihop på golvet med starka smärtor i sitt bröst. Nu stod han på något sätt bredvid sin kropp, och tittade på sig själv som låg livlös på golvet. Men utan att någon behövde förklara det för honom, så blev plötsligt allt helt tydligt och klart. Han var död, men hans själ levde vidare, på trots att hans hjärta inte slog längre. Det var en chockerande upplevelse, då han aldrig någonsin hade trott på liv efter döden, eller tänkt på sin själ som något som kunde leva vidare utanför kroppen, när den inte kunde eller fungerade mer. Han var med andra ord i ett tillstånd, där han var ”levande död”.

En påtaglig andlig värld

Det andra som slog honom var på det sätt han upplevde den ”nya världen”, han befann sig i. Färgarna och kontrasterna var mycket starkare än han var van vid. Ljudet runt omkring honom var mycket högre, och hans hörsel kunde höra och registrera det minsta lilla ljud, och även det som hände mycket långt borta. Hans känslor var långt mer påtagliga och på något sätt förstärkta, som gjorde att det han upplevde kändes mycket mer påtagligt i hela hans kropp.

Den här verkligheten, var med andra ord mycket mer påtaglig och verklig än den värld han var van vid och kom ifrån.  

Dom vill mig ont

Han hade koncentrerat sig så mycket om att titta på sig själv som låg på golvet, att han inte hade lagt märke till de gula och stirrande ögon som betraktade honom i mörkret. Det var som att dessa varelser hade väntat och ville honom något. Alla hans tankar och hela hans intuition reagerade och skrek till honom, att dessa varelser inte ville honom något gott. Helt plötsligt började den ena varelsen väsa till honom, och började uttrycka sin avsky över honom. Ut ur deras mun kom bara förbannelser, och hån över att han var död och att han nu var deras.

Han förstod inte varför han var deras? Han hade inte gjort dem något, och ville inte någon annan något ont heller. Svaret kom inom honom, lika snabbt som han hade ställt frågan. ”För att du valde att inte ta emot min inbjudan att komma in i ditt liv”

I samma ögonblick visste han precis vad det handlade om. Han hade ju hört om Gud och om livet efter döden, i olika sammanhang. Han hade en arbetskamrat som var med i någon frikyrka, och på samma gata som honom bodde också en religiös familj av samma slag. Varje gång hans arbetskamrat hade pratat om Jesus, hade han inte sagt något högt, men inom sig själv hade han tyckt synd om honom och hade hoppats på att han skulle vakna upp och förstå, att människan endast är en produkt av tillfälligheter, kemiska reaktioner och biologisk utveckling.

När andra människor hade trott på mer mellan himmel och jord, så var han en överbevisad ateist. Han hade inte något emot religiösa människor, han trodde helt enkelt bara inte på det.

Ett uppvaknande

På ett ögonblick blev hans världsbild helt förrändrad. Allt vad han hade trott på visade sig vara fel och falskt. Han var invaggad i denne förvrängda tro, en överbevisning om en värld utan Gud och utan en skapare.  

Sanningen slog honom som ett hårt slag i ansiktet och i hela hans varelse. Det fanns en andlig verklighet! Det fanns en levande Gud, och han hade förkastad honom i hela sitt liv! Om han bara hade… Han hann inte ens tänka tanken färdigt, före det att en av de hemska varelserna hade tagit tag hans arm, och började dra bort honom från hans egen kropp där han fortfarande stod. Han var en ganska stor kille i det naturliga och var nog starkare och större än genomsnittet. Men här, i den andliga världen, och mot dessa varelser, var han ingenting. Hur mycket han än förstökte att göra motstånd och streta emot, så hjälpte det föga och gjorde ingen skillnad alls.

Det mörka hålet

Samtidigt med att dessa drog bort honom och ner under jorden, så skrek de förbannelser över honom, över Gud och över allt som är heligt. Dom bet, rev och slog hans kropp så fort de kom åt. Rädslan och ångesten var nu så påtaglig och så stark, att det kändes som att hans kropp kunde explodera när som helst. Han försökte att ropa ut om hjälp, men samtidigt visste han att det var lönlöst. På något sätt så visste och förstod han, att ingenting hjälpte och att han hade förtjänat det han upplevde just nu.

Dom färdades genom en lång mörk tunnel, med väldig snabb hastighet. Mörkret var så påtagligt och så tjockt, att man närmast kunde ta på det. Det enda som lyste upp i detta mörker, var dessa varelser med de gula onskapsfulla ögonen. Han kunde märka att de skyndade sig och hade bråttom. Dom kunde inte vänta med att genomföra sin mission och det syfte de hade med honom. Dessa onda varelser var på uppdrag, och dom var definitivt överbevisade om att fullföra det och föra honom till hans slutdestination.

För evigt åtskild

Han började förstå vart dom var på väg. Och det han såg bekräftade hans rädsla. Långt borta och längst ner i tunneln, såg han ett litet ljus som blev starkare och växte sig större.

Dom var på väg till den plats som han hade hört talas om tidigare. Helvetet var en verklighet! Det var något han tidigare hade skakat på huvudet åt. Han hade betraktat helvetet som religiösa fabler, och något som kyrkan använde som en skrämsel-propaganda för att vinna fler medlemmar. Men sanningen var att han var på väg dit just nu. Det var där han skulle tillbringa evigheten och resten av sina dagar. Han hade slutat göra motstånd, för han visste att det var lönlöst och att hans framtid var bestämd. Men egentligen var det inte själva platsen som var det värsta straffet, eller vetskapen om att det kommer att bli mycket smärtsamt som gjorde honom mest rädd.

Obesvarade böner

Det som gjorde honom allra mest förtvivlad, var tanken om att han för evigt var åtskild från sin Herre och sin skapare. Tanken om att han aldrig någonsin hade möjlighet för att uppleva Jesu kärlek, eller ta emot den frivilliga gåva som Gud hade gett honom i frälsningen på korset, var obeskrivlig. Avsaknaden av Gud på denna plats var obeskrivlig och helt utan jämförelse. Den penetrerade varje del av hans kropp, och den sände vågor av ångest, förtvivelse och fruktan in över honom.

Han anklagade sig själv med fördömmande tankar, och han önskade att han hade tagit andra val när han levde, och att han någon gång hade lyssnat till dem som hade talat sanning i kärlek till honom. Nu var han framme vid den stora porten, som stod vidöppen med ett mäktigt gap. Den slukade och tog tacksamt emot allt som gavs till den.

Hettan, stanken och den latenta atmosfär av hat som fanns där, var fullständigt obeskrivlig. Aldrig någonsin hade han tidigare upplevt något som kunde jämföra sig med det här. Skriken man kunde höra från milliontals människor som befann sig där var öronbedövande, och det steg i ett våldsamt crescendo. Han visste att han befann sig på den platsen, där böner aldrig någonsin blir hörda eller besvarade…

Han kallar dig

Min käre och dyrbare vän! Det här var en historia, och en verklighet som dessvärre tusentals människor upplever varje dag. Dessa människor har inte själva möjlighet att berätta den för dig, så jag gör det i deras ställe.

Dom befinner sig i dag på en plats, där deras böner aldrig blir besvarade eller hörda. Men deras bön och rop är, att någon kommer och berättar om denna fruktansvärda plats, och vad man kan göra för allt räddad från den och för att bli frälst.

Bibeln säger, att människans lott är att ”en gång dö, och sedan dömas”. Det betyder att vi bara har ett liv på den här jorden, men som kommer att avgöra hela vår framtid för all evighet. Det som är alltavgörande, är om man har sin sak klar med Gud, och om man har en personlig relation med Jesus. Man blir inte frälst av att göra goda gärningar eller att vara en god och en kärleksfull människa. Det finns bara en väg och ett sätt – att ta emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare och det han gjorde för oss på korset. Något som är av nåd, och helt utan egen förtjänst.

Frälsningens väg

Vi kan komma till Jesus, precis som vi är, och på det sätt vi är. Det spelar ingen roll vad vi har gjort eller var vi tidigare har varit i våra liv.

När vi överlåter våra liv till honom, så kommer han och gör ett fantastiskt under. Han förlåter oss all vår synd, och han ger oss sitt liv, sin frälsning och allt det han har dött för oss på korset. På korset dog han för oss, bar våra synder och han öppnade dörren till himlen för var och en av oss. Om vi sträcker oss ut efter honom, tror i våra hjärtan, och bekänner honom som Herre i våra liv ska vi bli frälsta.Vänta inte med att ge ditt liv till Jesus, och gå inte in i evigheten utan honom. Han älskar dig med en evig kärlek, och han väntar på att du ska sträcka dig ut mot honom. Han har ett underbart och ett helt nytt liv för dig.

Guds rika välsignelse


Mikael