lördag 27 februari 2016

En tid för överlåtelse”Det är en tid när Herren söker våra hjärtan, och önskar att göra det till sitt. Guds Ande manar oss att söka ett djupare liv i Herren. Han kallar oss in i hans närhet, för att avskilja oss och tala till våra hjärtan. Det är i hans närhet, han kan röra, tala och förvandla våra liv. Han önskar att ta bort gårdagens aska från våra altare, och låta den helige Andes eld falla och beröra våra hjärtan på nytt.”

Överlåter allt till dig

Jag lägger ner, och ger släpp på allt mitt eget. Jag ger dig mina drömmar, och jag ger dig mina ambitioner. Jag lägger ner mig själv, och överlåter mig till dig på nytt. Ta mitt hjärta, ta min bitterhet, ta min stolthet och ta mitt mindervärd. Låt oförlåtenhet vara fjärran från mig, och låt högmod falla som torra löv på ett träd.
Före det att jag lyfter upp min börda inför dig, vill jag först lyfta mina händer. Före det att jag säger ett enda ord, vill jag först höra din röst och höra dig tala. Min bön är, att jag i allt må söka ditt rike först, och att jag förblir i dig och i din kärlek.

En fläckad klädnad
Min klädnad är fläckad, mina händer är smutsiga, och jag skäms för att lyfta upp dom inför den Helige. Mina ögon är inte längre fästa på den sannfärdige, och min röst har mist sitt lov och pris, till honom som förtjänar all ära.

Jag har gömt mig för dig, och jag är rädd för att göra dig besviken. Jag är rädd för att du ska se igenom mig, och för att du ser mitt rätta och mitt ofullkomliga jag. Inom mig tvivlar jag på din kärlek, och på att din nåd räcker för varje område i mitt liv.
Låt mitt liv vara ett levande och heligt offer på ditt altare, och låt din helige Ande vara elden som renar och förtär allt som inte är dig välbehagligt.

Din villkorslösa kärlek
På trots av min trolöshet, så fortsätter du att visa din trofasthet, och på trots av att jag vandrar fel, så överger du och lämnar mig aldrig ensam.

Hur kan det vara på det sättet, att du på trots av mina fel och brister fortsätter att älska mig villkorslöst? Varför fortsätter du, och på trots av att jag tvivlar, att tala liv och tro in i mitt hjärta? Varför fortsätter du att överösa mig med nåd och barmhärtighet, när jag ständigt kommer till korta i mitt själv? Hur kan du se mig som helig, fullkomlig och helt igenom ren, när jag i förtvivelse ser mig själv med helt andra ögon?

En vandring i tro
Du har aldrig lovat oss att alla omständigheter i våra liv ska vara perfekta, och du har aldrig lovat oss att det liv vil lever kommer att vara utan utmaningar. Men du lovade oss, att varje steg vi tar, och oavsett vart vägen än går, så kommer du att alltid att vara med oss.

I tider där du väljer att inte flytta bergen i mitt liv, och när de dagar kommer då du inte skingrar mörkret som omger mig, eller i de situationer där du inte delar vattnet så jag kan komma torrskodd över, så kommer jag ändå fortsätta att lita och förtrösta på dig. Jag kommer fortsätta att förtrösta på din nåd, ditt namn och på din kärlek.
Jag har lärt känna ditt hjärta, och du är mitt allt och mitt ett. Du är min kraft, mitt liv, och min fasta klippa när allting annat vacklar. Du är min seger, min tro och mitt hopp i hopplösa situationer. Vågorna och vindarna känner ditt namn - Du är Herre över stormen, och mitt i den är jag trygg i dig.

Om vi vill leva nära Herren
Om du vill leva ett liv nära Herren, så kommer han att begära och göra krav på ditt hjärta. Han kommer mana dig att ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Där kommer du att vara dold i honom till den tid kommer då han ställer fram, och för dig in i allt det som han har förberett.

Han kommer att fråga efter din villighet, och han kommer att önska din lydnad. Du kommer inte längre att kunna följa och jämföra dig själv med andra människor, och det kan verka som att det som är tillåtet och accepterat för andra, kommer inte att vara tillåtet för dig.

Ett liv i det fördolda
Om du vill leva ett liv nära Herren, kommer han att kalla dig in i ett liv i det fördolda, och det blir där att Herren kommer att forma dig, din karaktär och ditt hjärta.

När andra blir ärade och ställs längst fram, kommer du att fortsätta att leva ett liv i skymundan, utan människors beundran. När andra kommer att bli upphöjda och verkar stora i människors ögon, kommer du att förbli liten i den här världen. Du kommer att få tjäna Herren med trofasthet, fördolt i det lilla, men din belöning i den kommande härligheten kommer att bli tio och hundrafalt.
Herren kommer att producera frukt i ditt liv, som inte bara har betydelse för det här livet, men som har betydelse för evigheten och har med din tjänst och härlighet i den kommande tidsåldern att göra.

Jordisk rikedom
Andra människor kommer att framhäva sig själva, sin tjänst och sin egen framgång, men det kommer den helige Ande inte att tillåta för dig.

Många andra kommer ha framgång när det gäller affärsvärksomhet och pengar, men troligtvis kommer Herren att bevara dig utan jordiskt guld och materiel rikedom, då han önskar ditt fullständiga beroendeskap, så att han kan vara källan och den som förser i ditt liv.
Ett heligt liv

Om du vill leva ett liv nära Herren, så kommer han att kalla dig in i ett heligt och avskilt liv för honom.

Du kommer inte att längre att kunna använda din tid som du själv vill, eller använda din mun eller öron på det sätt som du tidigare gjorde. Ditt hjärta kommer att bli känsligt för det som den helige Ande inte bryr sig om, och du kommer att uppleva det att Herren är en svartsjuk Gud, som inte önskar att dela ditt hjärta eller din första kärlek med något annat.
Din seger och välsignelse

När du vandrar i en intim och nära relation Herren så kommer du också at få uppleva förföljelse. Men du vet, att du är salig när människor förtalar och talar ont om dig, och du vet att du är välsignad när människor förföljer dig för evangeliet och för namnet Jesu skull.
Herren ber dig om att fortsätta arbeta för hans rike, utan att ge upp eller resignera. Han kommer att ge dig styrkan och kraften till att fortsätta, och han kommer att fullborda det som han har kallat dig till att göra. Herren kommer att vaka över sitt ord, och ser till att det kommer skörd där du har sått och vattnat.

Han låter dig inte gå i egen kraft – Han låter dig leva och vandra i kraften av hans kors, och i den seger han vann på korsets träd. Han vill att du ska leva i den, vandra i den, och ge den vidare till den här världen.
Herrens rika välsignelse  

Mikael

onsdag 24 februari 2016

Milliontals människor hotas av hungersnöd


Upp 6: 8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. 

I dag finns det över 850 miljoner hungrande människor över hela jorden, och fler än hälften av dem lever i Asien, och runt en fjärdedel i Afrika söder om Sahara.

Ett absolut kännetecken för den avslutande och sista tiden är global hungersnöd. När den gulableka hästen släpps lös, med själva Döden som ryttare, kommer själva helvetet att följa i hans fotspår. Det betyder, att det är många ofrälsta människor som kommer att få ge sina liv under den här tiden, bland annat genom hungersnöd och svält. Denna ryttare får makt över en fjärdedel av hela jorden, som skulle betyda att 1,7 miljarder människor skulle omkomma i denna tid om det var i dag.

El Niño

El Niño är ett av de kraftfullaste naturfenomen som existerar och påverkar stora delar av världen.  El Niño är en störning i vädersystemet över Stilla havet och som påverkar vädret i hela världen. En del experter uttalar att detta års El Niño är den starkaste i över hundra år.

Just nu hotas omkring 14 millioner människor av hungersnöd i det sydliga Afrika. Bara i landet Malawi är det risk för att upp till 2.8 millioner människor kommer att drabbas av hungersnöd och sjukdomar. Detta väderfenomen har varit med till att göra 2015 till det varmaste året någonsin, där flera länder har fått mellan 20-30 % mindre regn.

Hungerskatastrof i Sydsudan

Samtidigt hotas mer än 2,5 miljoner människor av hungersnöd i det krigshärjade Sydsudan.

Det är FN som beskriver dessa förfärliga förhållanden i det land som de senaste åren har präglats av inbördeskrig och krigsförbrytelser. FN uttalar sig att nästan en fjärdedel av landet lidet av hungersnöd, och cirka 40 000 människor håller bokstavligt talat på att dö på grund av mat och vatten brist.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!

Källa:


söndag 21 februari 2016

Pre-trib lärans historiaEtt av de allra vanligaste argument mot Pre-trib läran, är alltså ”att den är en allt för ny lära för att den kan vara trovärdig”.

För att motbevisa att Pre-trib läran är en ”ny lära”, och som endast grundar sig på John Darbys lära, följer här en historisk utveckling med ett utplock av uttalandet från kyrkofäderna och människor som har uttryckt Pre-trib tankar i sin undervisning genom kyrkohistorien.

Det betyder att när människor säger att Jesu återkomst före vedermödan, eller att Pre-trib lärans doktriner inte predikades före 1800-talet är det helt enkelt inte sant. För att visa att denna undervisning funnits till långt före John Darby, följer här bara några exempel på människor och kyrkofäder som yttrat dessa tankar:

Pre-tribs historia

·   The First Epistle of Clement, 23 skriven omkring år 96 e.Kr. - som kan vara den Klemens som Fil 4:3 syftar på som var en av ledarna I församlingen i Rom. ”Of a truth, soon and suddenly shall His will be accomplished, as the Scripture also bears witness, saying, ”Seedily will come, and will not tarry”, och ”The Lord shall suddenly come to His temple, even the Holy One for whom ye look”.

·   In the Second Epistle of Clement kan vi läsa: “Let us every hour expect the kingdom of God in love and righteousness, because we know not the day of the Lord´s appearing.”

·   Irenaeus 130 – 202 e.Kr. – Skriver I sin avhandling “Against Heresies 5.29 – “And therefore, when in the end the Church shall be suddenly caught up from this, it is said, “There shall be tribulation such as has not been since the beginning, neither shall be”.

·   The Didache, 70-180 e.Kr. – I kapitel 16 avsnitt 1: Be vigilant over your life; let your lamps not be extinguished, or your loins ungired, but be prepared, for you know not the hour in which our Lord will come”.

·   Tertullian 155 - 245 AD - But what a spectacle is that fast-approaching advent of our Lord, now owned by all, now highly exalted, now a triumphant One!"

·   Cyprian, 200 – 258 e.Kr., skrev följande i “Treatises of Cyprian” där han beskriver ändetiden och den stora nöden: ”Do you not give God thanks, do you not congratulate yourself, that by an early departure you are taken away, and delivered from the shipwrecks and disaster that are imminent? Let us greet the day which assigns each of us to his own home, which snatches us hense, and set us free from the snares of the world..

·   The Shepherd of Hermas (blomstrade 140 e.Kr.) var en kristen författare som ansågs vare en av de apostoliska fäderna. Han skrev följande om den stora vedermödan: ”If you the now prepare yourselves, and repent with all your heart and turn to the Lord, it will be possible for you to escape it” (6)

·   Victorinus (väl känd i år 270 e.Kr. och dog 303 e.Kr.) skrev kommentarer kring uppenbarelseboken, och skrev följande om Upp 6:14 – ”And the heaven withdrew as a scroll is rolled up. For the heaven is rolled away, that the Church shall be taken away. “And every mountain and the islands removed from their places intimate that in the last persecution all men departed from their places;that is, that the good will be removed, seeking to avoid persecution.

·   Efraim Syriern (306-373 e.Kr.) – “For all the saints and Elect of God are gathered, prior to the tribulation that is to come, and are taken to the Lord lest they see the confusion that is to overwhelm the world because of our sins” (On the Last Times, the Antichrist, and the End of the World, av Efraim Syriern, 373, e.Kr. (7)

·   John Calvin – kyrkoreformator som levde på 1500-talet. ”Be prepared to expect Him every day, or rather every moment” ”As He has promised that He will retur nto us, we ought to hold ourselves prepared, at every moment to revieve him.” “Today we must be alert to grasp the imminent return of Christ.”

·   Martin Luther uttalade sig på följande sätt: ”I believe that all the sign which are to precede the last days have already appeared. Let us not think that the Coming of Christ is far off; let us look up with heads lifted up; let us expect our Redeemer´s coming with longing and cheerful mind.”

·   I sin bok, ”Understanding End Times Prophecy, uppmärksammade Paul N. Benware, att det var många på 1600 och 1700-talet som började undervisa en uppryckelse som är separat från Jesu synliga återkomst. (3)

·    Peter Jurie, undervisade i sin bok ”Approaching deliverance of the church” år 1687 att Kristus skulle komma I luften för att upprycka alla heliga och återvända till himlen innan Harmageddon. Han talade om ett hemligt uppryckande som föregick Herrens komma i härlighet och makt.

·    Både Philip Doddridge´s och John Gill´s kommentarer på NT (1738 och 1748) använder termer som uppryckelsen och Herrens imminenta återkomst.

·    En babtist ledare Morgan Edwards, som föddes och tjänade i Wales innan han flyttade till USA 1761. I 1740 så gav Morgan utryck för Pre-trib tankar när han undervisade i eskatologi.

·    James Mcknight (1763) och Thomas Scott (1792) lärde att de rättfärdiga skulle bli hämtade till himlen, där de skulle vara i trygghet intill dess att Guds domslut var över (9)

John Darby - 1800-1882

John Darby föddes i London, och var den som skulle få ett stort inflytande på pre-trib läran, då han systematiskt sammansatte den efter att han studerade detta ämne.

Darby konkluderade att det måste finnas en klar åtskillnad mellan Israel och församlingen, och han blev överbevisad om Jesu ”imminenta” återkomst, som betyder att Herren kan komma tillbaka när som helst, utan vissa förutgående tecken. I år 1827 hade han utvecklat några fundamentala principer som skulle karakterisera ett nytt teologiskt system som kallas ”dispensationalismen”. 

Avslutning

Historien visar oss, att på trots av den stora avsaknaden av profetiskt seende eller det förandligande av det profetiska ordet under nära 1000 år och fram till reformationen, så visar kyrkohistorien att den första församlingen och de tidiga kyrkofäderna hade en ständig förväntan till Jesu komma.

Pre-millennialism, som betyder att Jesu återkomst äger rum före tusenårsriket bokstavligt talat närmast försvann efter att Konciliet i Efesus, ett ekumeniskt kyrkomöte år 431 e.Kr., beslöt och betraktade detta som kättersk. Det var senare under reformationen att vi kunde se hur det profetiska ordet åter igen blev levandegjort.

Pre-trib läran blev systematiserat på 1800-talet av bland andra John Darby, men att påstå att läran inte fanns före den tiden, är som att påstå att ”rättfärdiggörelse genom tro” inte var en sann lära innan Martin Luther fick uppenbarelse om denna. Självklart var det människor som predikade ”rättfärdiggörelse genom tro” före 1500-talet, men Herren använde Martin Luther på ett särskilt sätt för att få denna sanning fram i ljuset. På samma sätt gjorde han med John Darby i fråga om uppryckelsen och Jesu återkomst.

Jesus kommer snart!


onsdag 17 februari 2016

Esau och Ismael förenade mot Israel – i en profetisk uppfyllelse?


På sin resa runt i Europa besöker Irans president Hassan Rouhani bland annat påven i Vatikanen. Det är 17 år sedan sist att påven fick besök av en iransk president.

Några av de samtalsämnen som var på agendan var den ”gemensamma andliga värden”, och att främja politiska lösningar på de problem som plågar Mellanöstern.

Profetisk uppfyllelse?

1 Mos 28:8 - Då förstod Esau att hans fader Isak inte tyckte om kananeiskorna. 9 Därför begav han sig till Ismael och tog Mahalat till hustru utöver de hustrur han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot.

Psalm 83:6-7 -Enigt rådslår de med varandra,de sluter förbund mot dig:7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,

I Psalm 83 ser vi Israel fiender som rådslår med varandra, och på vilket sätt dom kan besegra det judiska folket. Två av dessa representanter är Edoms tält och ismaeliterna.

Edomitterna var bosatta i ett område som kallades idumeen, i vad som i dag är Negevöknen på ömse sidor om gränsen mellan Israel och Jordanien. Edom är samtidigt ett annat namn för Esau, och både kristna och judar har i tider ansett Edom och Esau som en förebild på västvärlden, och den romersk katolska kyrkan. Esau är samtidigt en bild på antikrist och antikrist ande genom alla tider.

Påven och Irans i gemensam agenda

En av påvens högsta prioriteringar är att framskynda och propagera för en palestinsk stat. Påvens avsikt är att vara en slags palestinsk frihetskämpe och talerör. Iran fortätter att hota det judiska folket, och vägrar erkänna en judisk stat. Netanyahu har gett uttryck för att Iran och dess kärnvapenprogram är ett av Israels allra största hot, som till och med övergår islamiska statens utbredelse.

När påve Franciskus och Irans president möts för att diskutera Mellanöstern och politiska lösningar, är det egentligen en profetisk uppfyllelse där vi ser Esau som går i ok med Ismael i en gemensam agenda mot Israel och det judiska folket?


Be för Israel!

lördag 13 februari 2016

På väg mot Harmagedon - Del 2


Ta gärna del i det sista och avslutande inlägget ”På väg mot Harmagedon – del 2, på hemsidan ”Jesus kommer snart”:

På väg mot Harmagedon - Del 2

Den stora skörden

När Jesus undervisar om ändetiden och denna tidsålders slut, så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till.

Jesus kommer tillbaka i slutet av vedermödan, tillsammans med änglarna och de troende för att döma världen. Denna skördetid som domen är en bild på, är samtidigt en dubbel skörd, som både innebär själva domen över de ogudaktiga, men som också består av insamlandet av de heliga från hela jorden, för att församla dessa inför Jesu tron i Jerusalem. (Matt 25)

Guds stora måltid

Upp 19:17-18 - Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

Harmagedon blir också beskriven som ”Guds stora måltid”. Denna ”vredens måltid” är samtidigt en kontrast till ”Lammets bröllopsmåltid”, som är av en hel annan karaktär. I kapitel 19 beskrivs denna måltid med både Herrens inbjudan, festens gäster, måltiden som anskaffas, och måltiden som förtärs.

Fåglarna är en bild på ondskans andemakter som blir förlösta och kommer att förtära dessa ogudaktiga människor, som kommer att bli som aska och försvinna i vinden. Alla ogudaktiga människor kommer att bli besegrade, och kommer att bli bortagna från jorden innan Gudsriket på jorden blir manifesterat. kommer att förtära dessa ogudaktiga människor, som kommer att bli som aska och försvinna i vinden. Alla ogudaktiga människor kommer att bli besegrade, och kommer att bli bortagna från jorden innan Gudsriket på jorden blir manifesterat.

Jesus kommer snart!

tisdag 9 februari 2016

Ett brev till den som blev lämnad kvar


Jag är så ledsen min käre vän, över att se dig i denna mycket svåra situation. Jag önskar att dela ett par ord, och tala till dig från djupet av mitt hjärta. Jag hoppas att du vill lyssna, och jag hoppas att du kommer att förstå.

Jag ser det mörker som omger dig, och det kaotiska tillstånd som du befinner dig i. Jag ville önska att du hade lyssnat på mig, och att du hade tagit mina varnade ord på allvar. Jag ville önska att du hade gett akt på det jag talade, och det jag delade med dig i kärlek.   

Vi var tvungna att gå, för det var tid att lämna den här jorden. Han kom och hämtade oss hem. Milliontals människor som helt plötsligt var borta och försvann. Nu är du ensam, lämnad kvar, och du måste genomgå den mest fruktsansvärda tid som den här jorden någonsin har upplevt eller sett.

Du trodde inte

Min käre vän, du trodde inte på oss, och du trodde inte på det som blev sagt. Du trodde inte att tiden var så knapp, att tiden svar så snar, eller att vi stod på tröskeln till ändetidens uppfyllelse.

Men nu händer det, och nu kommer allting att fullbordas och bli precis på det sätt som bibeln har förutsagt. Du står mitt i det, och du kommer att se det med dina egna ögon, och du kommer att uppleva det på din egen kropp. Tvivla inte på hans ord igen, men tro och ta emot det som är förutsagt och bestämt.

Det finns en möjlighet

Min älskade vän, låt mig tala till ditt hjärta, och låt mig få tala in i din situation. Det finns fortfarande en till möjlighet för dig, och ännu är det inte för sent.
Det finns hopp för dig, och det finns fortfarande en framtid för dig i det himmelska. 

Jag önskar av hela mitt hjärta att jag kommer att få se dig igen. Jag önskar att jag kommer att få möta dig och få lägga armarna om din hals, och att vi tillsammans kommer att få jubla över Herrens frälsning. Men du måste ge ditt liv, och du måste vända dig till Jesus. Det är bara hos honom du hittar frälsning, och det är bara hos honom du finnar hopp.

Du kan inte klara dig igenom den tid som ligger framför i egen kraft. Men allt du behöver av kraft för att klara det som ligger framför finns i honom. Han kommer aldrig att lämna dig ensam eller överge dig. Om du ger ditt liv, och överlåter dig till honom, så kommer han att vara med dig, i varje ögonblick, och helt till ditt sista steg och helt till ditt sista andetag.

Han älskar dig

Hur kan jag överbevisa dig om hur mycket Herren älskar dig? Vilka ord ska jag välja för att du ska förstå hur djup hans kärlek är till dig?

Min käre dyrbare vän – Överlåt och ge ditt hjärta på nytt till honom. Mitt i detta mörker, mitt i det kaos du nu upplever, och mitt i en värld där allt rasar finns det hopp. Det hoppet har ett namn, och det är Jesus Kristus.

Kära hälsningar

Din vän som älskar dig!

lördag 6 februari 2016

Nästa ekonomiska krasch blir värre än 1929 & 2008 tillsammans!


Ta gärna del av denna mycket intressanta inlägg som är skrivet på engelska av Michael Pento, som är VD grundare av podcasten ”Mid-week Reality Check” och är författare till boken ”The coming bond market collapse”.


I denna artikel skriver och kommenterar han dagsläget för världsekonomin, och ger en skrämmande bild av vart vi är på väg.

Värre än 1929 och 2008 tillsammans

Michael Pento pekar på att nästa ekonomiska krasch kommer att vara utan jämförelse, och kommer att vara värre än 1929 och 2008 tillsammans. Michael skriver:

”Detta är en beskrivning av en global depression. Tyvärr, tror jag att det är precis där vi är på väg. Detta är inte bara min åsikt, det är en helhetssyn på den globala marknaden.”

Varför går det så illa den här gången?

På frågan om varför det går så dårligt, och varför han ställer denna dystra prognos svarar Petro:

”I tidigare lågkonjukturer, var Federal Rerserve tillåtna att sänka upplåningskostnaderna avsevärt. Allt dom kan göra i dag är att sänka de 0,25 % räntehöjning som de gjorde här i december 2015. Det finns alltså ingen motreaktion tillbaka som Federal Reserve kan göra. Det andra är att det inte längre finns några köpare av statsobligationer. Både Kina och Japan storsäljer, och det finns ingen längre som vill köpa skuld. Det är inte bankerna som är insolventa längre, det är självständiga stater. ”

Till sist förutser Pento en global depression, och hävdar: -Det händer nu. -Det kommer att bli en förödande global depression – Det är på väg.

Ett tidstecken

Världsekonomin är ett av de tecken som pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. Allting som inte är byggt på honom, kommer att skaka. Det är en förberedelse för den tid av mörker som ligger framför den här världen. Vi som är hans barn kan lyfta våra huvuden, för snart nalkas vår förlossning och Herrens dyrbara återkomst.

Källa:
måndag 1 februari 2016

På väg mot Harmagedon - Del 1
Var varmt välkomna att del av följande inlägg på hemsidan "Jesus kommer snart":

Mellanöstern skakar och drar världens uppmärksamhet till sig. Det är idag ett landområde som är präglat av krig och total upplösning, där vi ser ett kompakt mörker som sveper in i land efter land.

Jerusalem – en berusningens kalk

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Det profetiska ordet är tydligt med att landet Israel, och staden Jerusalem kommer att vara mittpunkt för den kommande utvecklingen i världen. Många menar att nyckeln till hela världsfreden är situationen i Mellanöstern, där en delning av landet Israel och Jerusalem frågan, kommer att vara det som till sist drar länderna mot Israel och det judiska folket.

Det är alltså ingen tillfällighet när vi ser dessa oroligheter, och den turbulenta utvecklingen i Mellanöstern. Det är en del av uppfyllandet av ändetidens profetior, som utöver Jesu dyrbare återkomst, också innehåller striden vid Harmagedon. Då kommer vi att få se ett uppfyllande av Sakarias profetia, som talar om att varje nation till sist kommer att vända sig mot Israel och det judiska folket. Vi är med andra ord med stora steg på väg mot Harmagedon.

Jesus kommer snart!