fredag 26 januari 2024

Vedermödans tidslinje och händelser - År 1 till 7


Herrens tjänare, Ingvar Harknäs, som nu har gått hem till Herren, blir ofta nämnd i samband med hans syn om en kommande rysk invasion av Sverige. När Ingvar beskriver denna syn i boken "Världens sista dagar" ger han till sist en genomgång av de händelser som kommer att inträffa under vedermödan. Det som gör det intressant är att Ingvar ger en tidshorisont och placerar viktiga händelser under olika år i vedermödans tid. Här följer en sammanfattning av det Ingvar upplevde og såg: 

Vedermödan – År 1 

Antikrist stiger fram i en union av tio stater, tiostatsförbundet och blir unionens härskare. Han slår därefter ned tre kungar och samregerar med den Katolska Kyrkan (Upp 17). Gog startar vedermödans första världskrig och fortsätter i krigets förlängning mot Israel, efter att han besegrat många stater. En komets eldregn räddar Israel undan Gog. Eldsvågen går ut över jorden. Vedermödans första världskrig avslutas.  

Anden faller över Israel. I månad 11 av det första året reser Israel byggnadsställningarna till det nya templet.  

Vedermödan – År 2–3 

Verkningarna efter Gogs krig och kometen fortsätter genom de sju basunernas budskap (Upp (8:6). Buskar, träd och allt grönt har förtärts av elden (Upp 8:7) Europa och USA är lamslagna efter Gogs krig och kometens härjning.  

År 2 månad 4 Templet invigs. År 2 månad 5 – Antikrist angriper staterna österut som Irak, Iran och staterna på den Saudiarabiska halvön samt Israel. Han besegrar dem alla. Detta är det andra världskriget under världens sista dagar.  

Vedermödan – År 4–7 

Antikrist utger sig för att vara gud och sätter sig i Israels tempel. Han tillsätter tio kungar som medregenter. Han bryter samregerandet med den Katolska kyrkan och de tio kungarna våldför sig på katolikerna (Upp 17:16). Den falske profeten som följer och dyrkar Antikrist bygger upp en bild och en ideologi kring Antikrists person, för att dyrkas och tillbes av jordens folk. Människorna kan inte handla eller köpa utan att ha tagit odjurets märke. Detta påbörjas i tiostatsförbundet under de första åren för att sedan gälla i hela världsriket. De två vittnen profeterar under 1260 dagar. Kraftgärningarnas och de profetiska gåvorna är verksamma. Slutstriden på Guds allhärskarens stora dag och Antikrist förgörs. Jesus Kristus stiger ner och Israel får makten över jorden. Friden bryter ut på jorden.  

Avslutning  

Upp 5: 1-5 - Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 


Snart en dag, och på en given signal kommer Herren att resa sig upp, gå fram till Fadern för att ta bokrullen ur hans högra hand. På denna bokrulle är hela ändetidens scenario och allt det som är bestämt ska ske nedskrivet, och den är samtidigt förseglad med sju sigill. När Herren i tur och ordning bryter dessa sju sigill, kommer det att vara början och startskottet på vedermödan och den sista årsveckan. Den tiden sträcker sig helt fram till Harmageddon, där Jesus själv griper in, och avslutar den stora nöden genom att sätta sina fötter på oljeberget och besegra sina fiender. 

 

Jesus kommer snart! 

 

Mikael  

fredag 19 januari 2024

Varning - Vi närmar oss alltmer och tecknen ökar kraftigt!

 


Det finns ett ord som bultar i mitt hjärta och strålar klarare än något annat, och det är ordet "Varning". Det är som en andlig puls som kommer från Guds tron och entydigt varnar för den tid vi nu upplever och som ligger framför oss. Under en lång tid har Herren varnat sitt folk för den syndaflod som är på väg, för den orkan och det mörker som snart kommer att svepa över jorden. Nöden är större än någonsin, vädjan att ta emot frälsning är viktigare än någonsin, och betydelsen av att ha sin sak rätt med Herren övergår allt. Vi närmar oss avgörande tider där tecknen ökar kraftigt. Det finns en orsak till dessa överväldigande tecken – uppryckandet av Guds folk och början av vedermödan. Betrakta några av de rubriker vi har stött på de senaste dagarna:

Det kan bli krig i Sverige

Det ryska hotet växer och Sverige förbereder sig för en eventuell invasion. ”-Det kan bli krig i Sverige, sa civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin i ett uttalande som väckt stor uppmärksamhet. Förhåller det sig på det sättet att utombibliska profetior är på väg att uppfyllas och Guds dom är på väg över vårt land, och i stället för väckelse kommer ryska trupper att sätta sina fötter i Sverige?

USA och Storbritannien bombar Jemen

Vi upplever en eskalering av konflikten i Mellanöstern. Som ett svar på Huthirebellernas attacker mot fartyg i Röda havet har USA och Storbritannien, med stöd av flera länder, attackerat militära mål i Jemen med robotar från stridsfartyg och stridsplan. Är det här orsaken till att ytterligare länder dras med i kriget och det sprider sig i Mellanöstern. Hur kommer Iran att förhålla sig till det här och kommer vi snart se en konfrontation mellan USA/Israel och Iran?

Nordkorea varnar för att använda kärnvapen i år

Nordkorea säger att det finns hög risk för konflikter med Sydkorea i år och varnar för möjligt kärnvapenangrepp, då de menar att Sydkoreas militära övningar är "självdestruktiva". Nordkorea tror att USA och Japan kan göra provocerande saker, inklusive ett kärnvapenangrepp, med stöd från Sydkorea.

DEFCON 1 i Mellanöstern

Matt 24:6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

DEFCON - dvs. den beredskapsskala som används USA:s försvarsdepartement för de väpnade styrkorna. Skalan går från 1–5, där 5 är normal fredstid och 1 absolut högsta beredskap.

I skrivande stund är DEFCON i USA, Europa, Afrika och Asien satt till nivå 2, som betyder ytterligare förstärkt beredskap, dvs. strax under högsta beredskap. I Mellanöstern är den satt till nivå 1 som betyder direkt krig. Det är ett väldigt känsligt läge just nu och tiden får visa hur det kommer att utvecklas. Men situationen har utvecklats på det sättet att hela världen följer med och avvaktar vad som sker härnäst

Avslutning

Den militära beredskapen (Defcon) ligger på nivå 1 i Mellanöstern och nivå 2 i resten av världen. Storbritannien och USA har tydligt gått in i kriget genom att attackera Jemen. I Sverige har varningar gått ut om att vi bör förbereda oss för krig. Samtidigt varnar Nordkorea med kärnvapen, och vi upplever växande spänningar när Pakistan och Iran bombar varandra. Vi ser och upplever helt enkelt en värld som förbereder sig och är på randen av global konflikt.

Må vi förstå allvaret och må vi förstå Herrens vädjan att ta emot det kall som går ut i denna sena tid. Midnattropet ljuder när brudgummen närmar sig. Det är en dom på väg in i den här världen, men i Jesus finns det hopp. Han kommer efter dem som tillhör honom. De som är hans, de som är en del av hans kropp och de som har sina namn skrivna i Livets bok.

Jesus kommer snart.

Mikael.

fredag 12 januari 2024

En asteroid kan vara på kollisionskurs mot jorden i 2024

 2 Mos 24:12 - Herren sade till Mose: ”Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem.” 13 Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Guds berg. 

När Herren önskade att göra ett förbund med israels folk, så talade Herren till Moses och sade ”Stig upp till mig på berget och bli var där, så ska jag ge dig..”

Det är en genomgående princip av Herren och det ligger i hans natur att ”ge oss något” när vi träder fram i hans närhet. ”Stig upp till mig på berget, kom inför min tron och bli inför mig, så jag kan ge och välsigna ditt liv. För här i min närhet kan du höra min röst och känna min välsignade hand.”

En förtärande eld

2 Mos 24:17 - Och HERRENS härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. 18 Mose gick mitt in i molnskyn och steg upp på berget. 

Om man inte har smakat eller upplevt Herrens härlighet, kan det på avstånd se ut som en ”förtärande eld”, men för oss är Jesu närvaro en hugsvalelse, en kraftkälla och ett bad i nådens hav.

När Moses kom upp på berget och trädde fram inför Herren, så gav Gud honom lagen. När vi träder fram inför Herren inför hans ansikte så ger han oss kraft, nåd och all den kraft vi behöver för att vandra den väg han har bjudit oss. Herren låter oss ta del av ett dukat bord och han gjuter olja över våra huvuden och låter vår bägare flöda över. 

Samtidigt med att vi drar när till Herren, så fortsätter dessa enorma tidstecken att visa sig på den profetiska himlen. Här delar jag en intressant nyhet som kan peka på några av de domslut som går ut under vedermödan:

En asteroid kan vara på kollisionskurs mot jorden i 2024

Nu kommer varningar att en enorm asteroid på 54 miljoner ton kan vara på kollisionskurs med jorden här i år (2024) som kan utplåna livet som vi känner det – men NASA är inte säker på var den befinner sig. (?!)

Ändå säger NASA: "Det finns inga kända hot om asteroidnedslag på jorden de kommande hundra åren. Vi och våra partners håller noga koll på himlen för att hitta och följa asteroider och objekt nära jorden."

Min kommentar: Om vedermödan är så nära som vi tror så kommer det att finnas en närstående asteroid eller liknande som kommer att slå ner på jorden. Det är ju inte säkert att det här är ”vedermödans asteroid/meteor” som kommer att orsaka otroliga skador för människor och djur på jorden. Men vi vet att Uppenbarelseboken vittnar om att vi under den andra basunen kommer att uppleva något som liknar ”ett stort brinnande berg” som slår ner i havet:

Upp 8: 8-9 - Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

Vid den här domen kan det se ut som att jorden träffas av en jättestor meteor eller en asteroid. Den slår ner i havet och orsakar död för en tredjedel av allt liv i havet, en tredjedel av vattnet förvandlas till blod, och en tredjedel av alla fartyg går under.

Förödelsen av en meteor

Vi har svårt att förstå kraften och förödelsen av en stor meteor eller en asteroid som träffar jorden. Bara en 40 meter stor meteor av järn och nickel, som kommer med en hastighet på cirka 70 000 km/h, friger lika mycket energi som 1600 atombomber av samma slags som föll i Hiroshima och Nagasaki i Japan under 2 världskriget. Om den skulle träffa jorden bildar den en krater på cirka 1,2 kilometer och skulle totalförstöra en mindre stad.

En större asteroid med en diameter på 1,75 km skulle orsaka en stor krater på cirka 24 km och skulle totalförstöra en större stad i Sverige. Den skulle ses som en enorm eldkula på himlen, och skulle lysa upp himlen som en extra sol. Värmestrålningen från denna eldkula skulle vara så kraftig att de mesta av allt brännbart material skulle brännas upp. Människor som befinner sig utomhus skulle få en tredjegradsförbränning. Det ville samtidigt utlösa en jordbävning på cirka 8,3 på richterskalan, där hus skulle skaka, fönster blåsas in och träd vältas omkull.

Vatten blir till blod

2 Mos 7: 20 - Mose och Aron gjorde som HERREN hade befallt. Han lyfte upp staven och slog vattnet i Nilen inför faraos och hans tjänares ögon. Då förvandlades allt vatten i floden till blod. Fiskarna i Nilen dog och floden stank så att egyptierna inte kunde dricka vattnet från floden. Det var blod i hela Egyptens land

På samma sätt som i Egypten så kommer en tredjedel av havet att förvandlas till blod. Med andra ord så kommer havet på ett speciellt sätt att utsättas för denna dom, som också kommer att påverka jordens handel då många fartyg går under. Man räknar med att det finns cirka 40 000 fartyg runt om på jorden i dag fördelat i cirka 140 länder.

Jesus kommer snart

Mikael

 

måndag 1 januari 2024

År 2024 - Det normala kommer aldrig tillbaka – men Jesus gör!

 


Psaltaren 100:5 - Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet

Här förkunnar psalmisten Herrens godhet, Hans eviga nåd och trofasthet. Även om tiderna skiftar finns det vissa saker som är fasta och oföränderliga; Guds godhet, nåd och trofasthet. Det gäller Herrens löften, Hans karaktär och kärlek till sina barn.

Ordet 'god' är 'towb' på hebreiska i grundtexten och är ett adjektiv som betyder 'behaglig, angenäm och god', och det kan användas i samband med bland annat det man ser, smakar, luktar, tidens gång, personer, genom ord eller budskap, i skapelsen, på jorden och med Gud själv.

Herren visade sin godhet genom att sända sin enfödde Son för att frälsa en fallande värld och mänsklighet. I denna tidsålder visar Herren sin godhet genom att hämta sina älskade innan han går till rätta för att döma jorden. Under vedermödans tid ger Herren människan en extra möjlighet att vända om och svara på Herrens kallelse som ljuder i den mörka stunden. Herren uttrycker sin kärlek och godhet till sina barn genom att ha berett en evig kropp och ett evigt hem i det himmelska, där de ska vara tillsammans med honom. Genom alla tidsåldrar visar Herren sin nåd genom att erbjuda möjligheter och frälsning för människan. Det är denna nåd som har rört och förvandlat våra liv och som kommer att leda oss hem till det himmelska

Ett nytt år ligger framför

CNN verkar uttala sig profetiskt när det säger att ”2023 har varit året vid avgrundens kant och 2024 kan bli värre.” CNN fortsätter att titta på den tid som ligger framför och skriver: ”För det första är det viktigt att finna tröst i att Hamas brutala attack mot Israel och Israels motoffensiv mot Gaza ännu inte har lett till den regionala konflagration som många fruktade.”

Min kommentar: Ja, men det läget kan snabbt ändra sig och vi kan se de länder som ligger runt om Israel i en gemensam attack, så Israel ska slåss på flera fronter samtidigt. Vi har tidigare skrivit om Psalm 83-kriget, Gog, osv. Vi vet att det profetiska ordet talar om stora krig för Israel som ligger framför. Vi har också precis upplevt att Israel uttrycker bekymmer för att de kan stå i en situation där det blir angripna på sju fronter på samma gång, där de angrips från Gaza, Libanon, Syrien, Västbanken, Irak, Jemen och Iran. 

Iran har vänt ryggen åt kärnvapenavtal

”Iran har vänt ryggen åt det kärnvapenavtal som den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump rev sönder. Landet berikar uran i en oroande takt – åtminstone såvitt vi vet offentligt. Det kan vara så att "breakout"-tiden för att berika tillräckligt med uran för att skapa ett kärnvapen – något som Iran hävdar att man inte vill – enligt amerikanska tjänstemän nu endast bedöms vara 12 dagar. Kan en iransk kärnvapenbomb bli nästa kris i regionen? Håller Hezbollah sig i beredskap för att svara om Israel och USA attackerar Irans kärnresurser?”

Min kommentar: Så kan mycket väl vara. Jag tror att vi kommer att se en konflikt mellan USA/Israel och Iran. Iran vill göra allt det kan för att komma åt Israel.

”Nu funderar Ukraina på att mobilisera ytterligare 500 000 trupper för att stärka sina förluster vid fronten, medan Ryssland skickar vältränade, välutrustade fångade rekryter – vissa av dem drogade, enligt ukrainarna – i vågor av självmordsuppdrag. Moskvas tolerans för smärta – det näst intill nollvärde man placerar på mänskligt liv – kombineras med dess tålamod och enpoliga beslutsfattande för att ge det en återkomst på slagfältet. Det kommer troligen inte plötsligt att bli den ryska armé som NATO fruktade 2021. Men den kan dränera Ukraina, ta tillbaka ukrainskt land som hade befriats och brutalt kämpa där västliga allierade kommer att tröttna.”

Min kommentar: Kriget i Ukraina kan snabbt utveckla sig till ett tredje världskrig. Ryssland kommer inte att ge sig, men det gör NATO heller inte. Min tro är att utifrån detta krig kommer vi att se den röda hästen (världskrig).

Mer spänt än någonsin

CNN avslutar med att säga: Tillståndet för världens kärnvapenmakter är lika spänt som det någonsin har varit. Vi har diskuterat oro i USA, Ryssland, Kina och Israel. Indien närmar sig oroande auktoritära och nationalistiska tendenser. Pakistan ser återigen ett islamistiskt uppror, kombinerad med pågående politiska kriser. Och Nordkorea ger gamla artillerimunitioner till Moskva så att det kan beskjuta Östeuropa och avfyrar raketer över Japan.

Att 2024 har kommit betyder inte att vi behöver gräva falloutskydd i trädgården eller flytta till södra Argentina. Men det lämnar världen i ett mer osäkert läge än vi har sett på årtionden.

Avslutning

När CNN varnar för att framtiden kan bli värre, tolkar jag det som tecken på uppryckande och vedermöda. Vi har länge passerat gränsen där det normala övergår till en overklig verklighet. Vi ser det genom religiöst avfall, globala pandemier, naturkatastrofer och dramatiska förändringar i naturen. Vi ser det i en värld som rustar för strid och i en omoral som överstiger Sodom och Gomorra. Världen är redo för den sista tidsperioden innan Guds rike etableras på jorden. Med andra ord står vi vid tröskeln till den 70:e årsveckan och vilddjurets rike. Den vakna församlingen inser att denna tid närmar sig och förbereder sig för avfärd.

Vi har varit redo att resa länge, och den suck som stiger upp från Herrens väntande brud når honom som helig och dyrbar rökelse. Han vet att vi är trötta, han vet att krafterna sinar, och han vet att vi länge har längtat efter hans återkomst. Men han styrker oss och ger oss hopp i våra hjärtan. Tiden är i hans hand, och han uppmanar oss att fortsätta att se på 'trons hövding och fullkomnare'. Snart kommer han, och då kommer detta jordiska liv vara en skugga och en kort parentes jämfört med vårt eviga liv med Herren.

Jesus kommer snart!

Mikael