fredag 23 december 2022

En välsignad jul i Herrens närhet

 

Kära Vänner,

Ännu ett år har gått, och vi närmar oss avslutning på 2022 – ett år som historiskt sätt har visat sig varit något helt särskilt. Man får bara konkludera att det har varit ett profetiskt år och helt utan jämförelse. Hemsidan håller jullov och startar upp igen i början av januari. Det är verkligen en välsignelse att vara på en profetisk resa tillsammans, och om Herren dröjer, hoppas jag att vi kan fortsätta vår resa under 2023. Fortsätt gärna att lyfta både hemsidan och mig inför Herren. Be att Herren ger den kraft som behövs och att hemsidan får tjäna Herrens syfte efter hans vilja. 

En välsignad jul

Jag önskar var och en av er en välsignad jul i Herrens närhet, och Guds underbara välsignelse för det nya året. Julen handlar mer om något annat, om Guds övernaturliga nåd och frid. Han som är glädjen, friden och kraften personifierad, blev människa och tog sin boning ibland oss. Om du är Guds barn, har du fått del av den glädjen, nåden och friden i ditt liv. Herren har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser, och Herren kan inte älska eller välsigna dig, mer än han gör. Mitt i mörkret, så är han hos var och en av oss med sin frid. 

Himlen tog emot dig

För två tusen år sedan tog himlen emot dig. Du kom till den här världen i en tjänares gestalt, för att bli människan lik. Du hade lämnat den härlighet du hade hos din Fader, för att vandra mitt ibland oss, mitt ibland din skapelse. Du vandrade som en människa, och levde här på jorden under en människas villkor, men helt fläckfri och helt utan synd.

Du for sedan till det himmelska, och satte dig på din Faders högra sida.  Himlen blev din tron, och jorden din fotapall. Du fick tillbaka den härlighet som lämnade, och som du hade innan världen var till. Allt blev dig givet och underlagt, och Fadern gav dig nycklarna till döden och själva helvetet.

Världens ljus

Du är världens ljus som lyser och ger liv och hopp i en mörk tid. Du sträcker dig ut mot varje sargad och trasig själ, och för dem som bor i dödsskuggans land strålar ditt ljus fram. Du har kallat oss att leva, och vandra i ditt underbara ljus. Du önskar att vi ska klä oss i ljusets vapenrustning, och ta det ljuset till den här världen. För du är det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor. 

”Herre – låt dit ljus lysa genom våra liv, och låt oss lysa som stjärnor i den här världen. Låt ljusets frukter prägla våra liv, och låt den helige Ande lysa på varje område där det fortfarande är mörkt. I ditt ljus ser vi ljus, och där ser vi allt det som du har för oss, och för ditt folk”

Jag önskar er alla en fridfull och välsignad jul

Mikael

fredag 16 december 2022

Varning Varning Varning – En störtflod är på väg!

 


Daniel 9:26 – Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten

När Daniel beskriver ändetiden, så beskriver han den som en störtflod, som drar med sig krig och förödelse.

Det är en störtflod på väg in i den här världen. En störtflod och tsunami kommer på ett sätt som den här världen inte tidigare har upplevt eller känner till. Den kommer plötsligt och utan förvarning! Den kommer svepa in med kraft och fullständigt förändra den värld vi känner till. Den för med sig krig och förödelse, katastrof och fördärv. Varje område i vårt samhälle kommer att bli påverkat av denna störtflod och orent vatten kommer att besudla och förgifta en hel värld. Det politiska, ekonomiska, sociala och religiösa området är på väg att förändras.

Som på Noas tid

Matt 24:37 - Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 

Det här är en av de tydligaste profetior som beskriver livet på jorden INNAN floden kom och dömde människan. Herren profeterar och säger att precis på det sätt som tiden var under Noas dagar, kommer vi att se det igen före Jesu återkomst.

Vi lever i ändens tid, där vi kan se att synd och ondska är den samma som på Noas tid. Precis som då, lever människan utan förståelse för den dom som är på väg. Man lever precis som man brukar göra, och man fortsätter att förneka Herren eller ta emot Guds nåd. Människan går mot sin undergång, utan att veta att en syndaflod är på väg in i den här världen. Herrens profetiska ord om Noas dagar kommer att få sitt uppfyllande.

Kan vi höra varningen

När störtfloden har brutit ner, kommer en annan människa, syndens människa, att bygga upp. Det som kommer att födas och växa fram är en ny världsordning, ett antikristligt och gudlöst system och en satanisk agenda som fundament. När Herren kallar sina barn in i arken, är det samtidigt början för denna syndaflod att skölja in över världen. Resultatet blir en nöd och ett lidande som den här världen aldrig tidigare har sett maken till.

Kan vi höra varningen som går ut i denna sena tid? ”Floden kommer! Skynda er in i frälsningens ark”.

Den profetiska klockan

Jag blev påmind av den armbandsklocka som jag fick tanken att jag skulle uppmärksamma. Klockan hade stannat och datumet stod på 22 (uppryckandet) och visarna stod på 2.26 (ett tecken i strongs).

Det var väldigt talande och beskriver på ett bra sätt det vi har upplevt under året 2022. Otaliga milstolpar, överväldigande tecken och otroliga vägvisare som samstämmigt pekar uppåt på vår Frälsares återkomst.

Vi ser början på det tredje världskriget, en värld på randen till ekonomisk krasch, det religiösa Babylon och en one world religion som tar form, globala sjukdomar, början till vilddjurets märke och otroliga naturkatastrofer. När vi tror att det inte kan bli värre, så ser vi ändå hur dessa stiger i både frekvens och storlek. Det normala kommer aldrig tillbaka igen, men Jesus gör! Dessa tidstecken kommer bara att intensifieras till dess att Herrens stänger arkens dörr bakom oss, och det inte längre finns någon återvändo.  

Tystnaden och avsaknaden av talet om Herrens återkomst och ett varnade rop för det som ligger framför är smärtsam och är ett tidstecken i sig själv.

Avslutning

1 Tess 5:1 - När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. 4. Men ni, bröder, lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och vara nyktra. 

Paulus bekräfter och kommer med dessa varnande och avklarande ord. Undergången och ändetidens störtflod kommer lika plötsligt som på Noas tid. I en tid där man ropar på fred och trygghet kommer denna katastrof utan förvarning. Ingen känner dagen för Herrens komma och därför blir uppmaningen från Herren att "vara vakna och nyktra". Att vara vaken och vaka efter tidens tecken är medlet och vägen till att ha en förståelse och att känna tiden vi lever i, så att vi inte faller i en andlig sömn. 

Aldrig någonsin har vi haft en tid som denna, där vi mer än någonsin har ett behov för att vara uppmärksamma på det som händer runt omkring oss. Herren talar genom dem och vittnar om sin snara återkomst. Just för att ingen känner dagen, måste Guds församling vara vakna och bedjande i förväntan till Herrens återkomst. 

Jag vill avsluta med ett uppmuntrande ord om Herrens underbara kärlek

Älska Herren av hela ditt hjärta

5 Mos 6:4 - Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 5 Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. 9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Vårt största mål och syfte i vår vandring med Herren är den att älska Honom av hela våra hjärtan och av hela vår själ och kraft. Kärleken till Jesus ska vara vår motivation, fundament och själva drivkraften till allt som har med vårt kristna liv att göra.

Vi måste binda dessa ord som ett tecken på vår hand och göra dem till en viktig påminnelse på vår panna. En påminnelse om att Herrens kärlek måste vara vårt rättesnöre och en ledfyr, som genomsyrar varje handling och varje tanke i våra liv. När jag räcker ut min hand, måste det vara i kärlek, och när jag höjer min röst för att yttra ett ord, måste det vara i och genom Herrens kärlek.

Jag räknar allt som en förlust i frånvaron av den och utan den blir det bara tomma ord utan innehåll, som en ljudande malm eller en klingande cymbal. Jag förstår, att utan den är jag ingenting och utan den är mig intet till gagn. Jag vill skriva den på dörrposterna i mitt hus och låta proklamationen lysa på mina portar.

Jag vill be Herren om att den kärlek han har utgjutit i mitt hjärta, må bli ännu mer tydlig och påtaglig. Att den må flöda över sina breddar och den får vara ett ljus i mörkret och ett hopp i hopplösheten. Den kärleken är personifierad och den har ett namn – Jesus Kristus!

Jesus kommer snart!

lördag 10 december 2022

Hör, ni himlar! Lyssna, du jord, för Herren talar - Jag kommer snart!

 


Det är en tid där Herren tömmer jorden och ödelägger den, och den kommer till sist att lämnas fullständig utblottad och utplundrad. En förbannelse kommer att förtära den, och man kommer se den vissna och tyna bort. Man kommer att sörja över att den jord som en gång var, är nu borta (Jesaja 24)

Ett högprofetiskt 2022

Vi närmar oss slutet på detta otroliga och högprofetiska 2022. I nästa vecka, och om Herren dröjer, så försöker jag uppsummera något av det som vi har upplevt under det här året. Vem hade kunnat ana eller förutse den otroliga och ofattbara utveckling vi har tagit del av. Orden i Jesaja kap 1 lyser starkt på den profetiska himlen, där Herren förkunnar: ”Hör, ni himlar! Lyssna, du jord, för Herren talar!”

En utblottad och utplundrad värld

Herren talar om en kort tid, och han tröstar oss med sin snara återkomst. Han varnar och förkunnar, att den tid vi känner går mot sitt slut. Herren kommer själv att stänga arkens dörr bakom oss, och han kommer att föra in oss i sina kamrar, så vi kan vara gömda och trygga, till dess att vreden har gått förbi.

För det är både en himmelsk härlighet på väg, men också en vredes tid, som den här världen aldrig tidigare sett maken till.

Det är en tid där Herren tömmer jorden och ödelägger den, och den kommer till sist att lämnas fullständig utblottad och utplundrad. En förbannelse kommer att förtära den, och man kommer se den vissna och tyna bort. Man kommer att sörja över att den jord som en gång var, är nu borta (Jesaja 24)

Födslotecken

När vi pratar om födslovåndor, så måste vi samtidigt tala om ”födslotecken”. Tecken som pekar på den smärtans tid som ligger framför, till dess att barnet har blivit förlöst. För oss handlar denna förlösning om vårt barnaskap och vår uppryckande till Herren. För det messianska judarna i vedermödan handlar det om det kommande gudsriket på jorden.

Med smärta skulle kvinnan föda sina barn, var löftet från Herren. Det är bokstavligt talat det vi upplever just nu. Kraftiga födslovåndor som bara talar och pekar på en enda sak – en födsel som är igång och det är ett barn på väg.  

Nato är ett allvarligt hot mot Ryssland

Det är Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, som uttalar sig om att ”Nato är ett allvarligt hot mot Ryssland”, och att ”västvärlden riskerar en direkt sammandrabbning mellan kärnvapenmakter med katastrofala konsekvenser”. Lavrov säger samtidigt att ”utan direkta samtal mellan världens två största kärnvapenmakter skulle risken för global säkerhet bara växa”.

Attack mot en rysk flygbas med kärnvapen

Vi upplevde en attack mot en rysk flygbas med kärnvapen. En flygbas som ligger ganska långt inne i Ryssland. Det är med andra ord ganska allvarligt och något som Ryssland reagerar kraftigt över.

Nato är på väg in i kriget

Hundratals stridsvagnar är på väg från USA till Rumänien och Polen, där allt påminner om förberedelser inför ett storkrig. Det är bland annat 700 stridsvagnar och ett ospecificerat antal amerikanska enheter i Rumänien.

Min kommentar:

Det existerar ingen förhandling mellan Nato och Ryssland och situationen blir bara värre dag för dag, timme för timme. Flera börjar nu spekulera i när, och inte om, en direkt konfrontation mellan Ryssland och Nato kommer ske. Det ser ut som att det inte längre finns någon återvändo, och att varken Nato eller Ryssland kommer ge sig. Vi är med stora steg på väg mot ett tredje världskrig, där atomvapen kommer användas. Profetior kommer att uppfyllas!

Prövningens stund

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

Att prövningens stund är ett utryck för Guds vrede och det som ska komma över världen, är de flesta eniga om. Men varför kommer denna prövning? Är det för att pröva och rena församlingen? Herren ger själv svaret, att den kommer ”för att sätta dess invånare över hela värden på prov”. Detta riktar sig till människor som är kvar på jorden efter uppryckandet, och som har anslutit sig till Antikrist.

Ordet ”dess invånare” (katoikeo), som är använt här är ett starkt ord. Ordet handlar om något varigt och konstant. Det betyder att domen gäller dem som har gjort jorden till deras riktiga hem, och identifierar sig med jordens handel och religion. De har gjort jorden till sitt permanenta hem, vilket omöjligt kan referera till församlingen.

Den sanna kyrkan består av främlingar och gäster på denna jord. (1 Pet 2:11), människor som söker det som är därovan (Kol 3:1-2), och som har deras medborgarskap och hem i himlen (Efe 2:19) (Joh 14:2).

Jesus kommer snart!

lördag 3 december 2022

De fyra apokalyptiska hästarna är klara till att träda fram

 


Upp 5: 1-5 - Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill.

Snart en dag, och på en given signal kommer Herren att resa sig upp och gå fram till Fadern, för att ta bokrullen ur hans högra hand. På denna bokrulle är hela ändetidens scenario och allt det som är bestämt ska ske nedskrivet. Den är samtidigt förseglad med sju sigill.

När Herren i tur och ordning bryter dessa sju sigill, kommer det att vara början och startskottet på vedermödan och den sista årsveckan. Den tiden sträcker sig helt fram till Harmagedon, där Jesus själv griper in, och avslutar den stora nöden genom att sätta sina fötter på Oljeberget och besegra sina fiender

Men redan nu ser vi nyheter som bekräftar att vi mycket snart kommer att se de fyra apokalyptiska hästarna träda fram och kommer orsaka kaos, krig, sjukdomar och en fruktansvärd nöd. Här visar jag fyra nyheter som pekar på att den vita, röda, svarta och gula hästen är klara till att rida som en stormvind över jorden

Vi behöver en enda världsordning

UPP 1:2 - Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.

Emmanuel Macron var talare på Apec – Asia Pacific Economic Cooperation, där han mitt i handelskonflikten mellan USA och Kina uppmanade till ”en enda global ordning”. Presidenten beskriver den nuvarande världsordning som en djungel, och framställer USA och Kina som ”två stora elefanter som blir mer och mer nervösa”. Han uppmanade till samarbete mellan ”många andra djur” och krävde en enda världsordning.

Min kommentar:

I 2017 skrev ett media att ”Macron är det största hoppet om en ny världsordning”. Även om jag personligen inte tror att han är antikrist, så kommer han med all säkerhet att vara en av dem som kommer att tillsluta sig och stödja denna nya världsordning, med en global ledare i spetsen.  

Den vita hästen är på väg

Det tredje världskriget

UPP 6:4 - En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

Ryska och kinesiska stridsflyg kränker Sydkoreas luftförsvarszon. Ukraina anklagar Ryssland för att mobilisera 5 millioner soldater som ska användas för att vinna kriget. Vilka länder förväntas stödja Ryssland i konflikten som bara tilltar och på vilket sätt kommer denna från början lilla konflikt att utveckla sig till det tredje världskriget. Kina närmar sig en invasion av Taiwan och flera syskon vittnar om Herren som genom syner och drömmar talar om ett uppryckande i förbindelse med den. Jag läste en kommentar på en youtube kanal där personen vittnade om denna syn:

”Gud gav mig en vision för ungefär ett år sedan som visade mig att Kina attackerade Taiwan på min tv. Kommentatorn säger högt:

"Och USA har blandat sig!" Det hände på min tv på natten. Sedan hoppar visionen till vad jag tror är nästa morgon, jag går ut i mitt garage, öppnar min garagedörr, kliver ut på min uppfart, tittar upp och till höger mot himlen långt borta och ser ett mindre starkt vitt ljus blir större och större och större tills jag känner hur min kropp börjar kollapsa.” (han ser uppryckandet)

Den röda hästen är på väg

Världshistoriens största bubbla

UPP 1:5 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. 

Författaren Robert Kiyosaki som har skrivit boken ”Rik pappa, fattig pappa – vägen till ekonomisk frihet uttalar sig om världsekonomin och säger ”Ekonomin är den största bubbla i världshistorien, Gud förbarme dig över oss alla”

Uttalandet kom eftersom många ekonomer förutspår en lågkonjunktur 2023 för den amerikanska ekonomin efter en serie räntehöjningar av Federal Reserve för att bekämpa inflationen.

Min kommentar: Ekonomer står på rad där man förutser och kommer med dystra prognoser. Precis som den vita och röda hästen står klar, gör den svarta hästen på samma sätt. Vi kan se hyperinflation och en ekonomisk krasch i horisonten.

Den svarta hästen är på väg

En ny och värre Covid-våg

UPP 1:8 - Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Labbstudier visar nu att nästa covid-virus kan vara farligare, än det vi tidigare har upplevt. Något som skapar stor oro. Det är bland annat dessa dystra prognoser som G20 länderna precis har diskuterat vid senaste möte.

För 14 år sedan möttes G20-länderna för första gången med syfte att tackla globala utmaningar. G20 skulle vara det främsta forumet för ett globalt ekonomiskt samarbete. Nu har länderna mötts igen på grund av ”oöverträffade multidimensionella kriser” Där nämns bland annat Covid-19, klimatförändringar, ökad fattigdom som allt samman har orsakat ekonomisk nedgång. En av punkterna i den långa rapporten omfattar ”digitala och pålitliga hälsonätverk och digitala covid-certifikat. Det står följande:

”Vi stöder fortsatt internationell dialog och samarbete kring etableringen av pålitliga globala digitala hälsonätverk som en del av ansträngningarna att stärka förebyggande och svar på framtida pandemier, som bör dra nytta av och bygga vidare på framgången med befintliga standarder och digitala covid-19-certifikat.”

Min kommentar: ”Covid-vågen” efterföljt av ett kontroll-samhälle är inte över. Den gulbleka hästen kommer att föra med sig nya virusarter och den här världen har bestämt sig för att tvinga människan till globala digitala åtgärder, för att få kontroll och säkerhet.

Den gulbleka hästen är på väg

Avslutning

I förra inlägget delade syster TZ en uppmuntrande syn hon fick av Herren. Hon såg en dukat och klart bröllopsbord, som var så långt att det inte fanns något slut.  

Vilken underbar och välsignad hälsning! Det är dit vi är på väg och det är vid denna himmelska fest vi mycket snart kommer träffas för att hålla en himmelsk bröllopsfest och för att fira att brud och brudgum äntligen förenas. Festen kommer att hållas i en underbar härlighet och Jesus själv är huvudpersonen. Detta bröllopsbord är dukat och klart och färdigt för de himmelska gästerna. Vid detta mäktiga bröllopbord finns en särskild plats som är reserverad för just dig och mig. En plats som Herren beslutade och utvalde att vi skulle ha, innan dess att jorden skapades och blev till.  

Vi är på väg till den himmelskas bröllopsfesten och Herrens utvalda brud har gjort sig redo.

Maranatha

Mikael