lördag 28 januari 2023

Den Globala Eliten varnar för världsomspännande kriser!


 
World Economic Forum har precis haft sitt årliga möte. 2600 av världens ledare var samlade för att tala in i den globala agendan. Inför konferensen har det utgivits en "global riskrapport", och där har eliten skapat en ny term för att beskriva det kaos vår värld befinner sig i just nu - Det ordet är "Polykris". 

World Economic Forums Global Risks Report 2023 använder termen för att förklara hur "nuvarande och framtida risker också kan interagera med varandra för att bilda en "polykris" - ett kluster av relaterade globala risker med sammansatta effekter, så att den totala effekten överstiger summan av varje del”. Oavsett vad vi tycker om den globala eliten, så beskriver ordet ganska bra det vi upplever just nu.

Ordet "Poly" betyder ”många” och vi upplever helt precis "många" och ovanligt stora kriser i vår värld på en och samma gång. I rapporten så nämns kriser som: energiförsörjningskrisen, stigande inflation, skuldkrisen, kemiska och biologiska vapen och fortsatta utbrott av covid.  

Livsmedelskrisen blir också nämnd i rapporten, där vi samtidigt ser ett erkännande från den här världen, att vi just nu upplever "den värsta matkrisen i modern tid". 

Den värsta matkrisen i modern tid

Det är framför allt effekten av kriget i Ukraina, pandemin och extremt väder som gör att FN nu beskriver det som en "katastrofal livsmedelskris". Länder i Afrika som Somalia, men också Pakistan är väldigt utsatta. Efter det att Pakistan har varit översvämmat i 2022, har det orsakat skador för mer än 80 % av landets skördar. Men det här är också något som sprider sig, där vi ser liknande hända över hela jorden. Antalet östafrikaner som upplever akut brist på mat har ökat med 60 % bara i det senaste året, och nästan 40 % i Västafrika.

I Sverige är vi fortfarande ganska sparade men på andra platser i världen sprider sig en global hunger och en matkris som vi inte tidigare i historien har sett maken till. Vi har tidigare använt ord som apokalyptiska tillstånd, men det här är verkligen det.

Ett närmare steg mot ett kontrollsamhälle

Det nästa som Tony Blair presenterade under detta forum är så otroligt och så profetiskt, att jag har markerat en del av det som sägs, för att framhäva viktigheten i det.

Under World Economic Forum, så efterlyste Tony Blair digitala bibliotek, som kan registrera vaccinationsstatus för människor runt om i världen i framtida pandemier. (!) Blair sa att "digitalisering inom vården är en av de stora spelförändrarna" och att "vi borde hjälpa länder att utveckla en nationell digital infrastruktur som de kommer att behöva med dessa nya vacciner".

För att begränsa nästa stora virussjukdomsutbrott, sa den tidigare premiärministern, att alla länder behöver en "riktig digital infrastruktur" för att identifiera vem som har fått vaccin (och med andra ord vem som inte har fått det)

Blair har länge efterlyst utbyggnad av teknik för att registrera vaccinstatus över hela världen. I en artikel från 2021 om "hur man vaccinerar hela världen" sa Blair att "systematisering av all information som är involverad i vaccinutbyggnaden kommer att tillhandahålla viktiga data" och "tillåta regeringar att fokusera exakt [på] utbyggnaden av vacciner och spåra framsteg"

Ett generalprov för vedermödan

Det här är otroliga nyheter, som borde få alla varningsklockor att ringa, och något som borde ge oss förståelsen för hur nära vedermödans tid vi är. För vi är med stora steg på väg mot det system, vi kan se i Uppenbarelseboken. Vilddjurets märke kommer att vara det yttersta steget i detta kontrollsamhälle som covid har banat vägen för.

Den här pandemin har gjort det legitimt att tala om identifikation och att få möjlighet att registrera vem som har fått vaccin eller inte. Det vi upplever just nu är stora tecken på Jesu återkomst och ett generalprov på vilddjurets märke och vedermödans tid.

Avslutning 

Vi måste ställa oss en allvarlig fråga. Förstår vi tidens allvar och hur nära Jesu återkomst vi är? 

Vi måste förstå att dessa "polykriser" endast är ett tecken på det som sker just nu. Scenen är är på gång att bli satt, och vi upplever en förberedelse för att vedermödan kan få sin början, och syndens människa kan träda fram på världsscenen. Allt är förberett och allt är klart. Den här världen är mogen för att syndens människa kan träda fram på världsscenen och att vilddjurets rike kan bli en verklighet.

Men samtidigt är det tecken på att uppryckandet av Guds församling snart kommer ske. Vi är så nära vedermödans tid, att det inte kan vara långt tid tillbaka. Jag tror på fullt allvar att Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Jesus kommer snart!

Mikael

  

lördag 21 januari 2023

Rut och Boas – Messias räddar sin hedniska brud från vedermöda

 


Ruts bok kallas för ”återlösningens kärlekshistoria”, och handlar om Noomi, en judisk kvinna från Betlehem som förlorar sin mark på grund av hungersnöd i Israel, och tvingas sedan fly till Moab (Jordan).

Strax därefter, dör hennes make och lämnar henne ensam och fattig i ett främmande land. Efter hungersnöden vänder Noomi tillbaka till Betlehem tillsammans med sin svärdotter Rut, som har svurit att aldrig lämna henne. Rut är en moabitisk kvinna som hade gift sig med en av Elimeleks söner som också omkommer. När båda är tillbaka i Betlehem, så blir en framstående judisk man, Boas, kär i Rut och gifter sig med henne.

Genom lagen om återlösning och giftemål, så upplever både Noomi och Rut förlösning, och Noomi får tillbaka sin mark hon hade förlorat.

En bild på församlingen

Historien om Rut är en fantastisk berättelse om förlossning, frälsning och återlösning, men ger också en symbolisk bild på församlingen och vedermödan.

Noomi är en bild på Israel, och Rut är en bild på hedna-församlingen som blir gift med förlösaren, den judiska mannen Boas, som är en bild på Messias. Noomi var tvungen att fly från sitt land på grund av hungersnöd, på samma sätt som Israel blev utkastade från sitt land för 2000 år sedan. Församlingen fick del av Messias genom troende judar, samtidigt som förstockelse drabbade en del av Israel (Rom 11:25).

På väg att återlösa Israel (Noomi), så tar Messias en hednisk brud (Rut). Boas frälser och räddar både Rut och Noomi i den situation dom befinner sig i, och upprättar till sist Israel (Noomi) fullt ut.

Räddad från vedermödan

Samtidigt så är berättelsen om Rut, en bild på församlingen som Herren räddar undan vedermödans tid.

Vi upplever tre situationer i kap 3 som vittnar om detta. För det första så går Rut ner till tröskeplatsen som hennes svärmor bad henne om. För det andra så vaknade Boas och upptäckte Rut vid midnattstid när hon sökte skydd hos honom. För det tredje så fick Rut lov till att gömma sig under Boas mantel, som bredde sin mantelflik över henne, och Boas blev hennes förlösare denna natt.

Tröskeplatsen - En bild på vedermöda

Tröskeplatsen är en bild på dom och vedermöda som vi möter på flera ställen i både GT och NT (Amos 1:3, Jes 21:10, 41:14-16, Upp 14:19-20).

Natten och morgonen är också en bild på både vedermöda, dom och upprättelse. Jesus talade om natten som kommer där ingen kan verka (Joh 11:9), och Paulus varnar för att Herrens dag, som är en tid av dom, kommer som en tjuv om natten (1 Tess 5:2).

Under Boas beskyddande mantel

Rut 3: 9 – ”Vem är du?” frågade han. Hon svarade: ”Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din manteflik över din tjänarinna, för du är min återlösare.

Rut fick lov att gömma sig under Boas mantel vid hans fötter, till dess att natten var över och det blev morgon igen.

På samma sätt, kommer Herren att beskydda och gömma sin församling under vredens tid, den kommande natten, till dess att mörkret skingras och morgonen gryr. Församlingens plats under vedermödans tid, kommer att vara under Herrens mantel, i det himmelska Jerusalem, och under beskydd i de himmelska kammarna.

Kom mitt folk och gå in i dina kamrar

Jesaja 26:17-21 – Som en havande kvinna våndas, då hon är nära att föda och ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre . Vi var havande och våndades, men vi födde vind. Vi har inte skaffat räddning åt landet, och ingen föds till att bo på jorden. Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Det här kapitlet i Jesaja består av fantastiska verser, som vittnar om Herren som kommer att kalla till sig sitt folk, där han kommer att gömma och bevara dem i sina kamrar i förbindelse med att vredens tid utspelar sig på jorden.

Vi kan inte se att detta bibelställe från Jesaja någonsin tidigare har blivit uppfyllt. Det stämmer heller inte överens med den uppståndelse som Jesus predikade, och den som Daniel talar om i Dan 12:2, som vi vet ska ske efter vedermödans tid och inte före. Här talar Jesaja i stället om en uppståndelse som först sker då Herren kallar in sitt folk i sina kamrar, och före och innan dess att Guds vrede och domar går ut över jorden.   


Som en havande kvinna

Upp 12: 1-6 – Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.

På samma sätt som Jesaja, ser Johannes en kvinna som i förbindelse med ändetiden är havande och i födslovånda. Församlingen framställs aldrig som en födande kvinna i bibeln, men det gör däremot Israel. Kvinnan är en bild på både de messianska judarna på Jesu tid, och de messianska judarna under vedermödan.

Israels tre födslar

Israel har tre olika födslar som hon måste gå igenom, innan hon går in i 1000 års riket. Alla dessa tre födslar beskrivs i Jesaja kap 66:

Jes 66: 7-8 – Innan Sion har känt någon födslovånda,
föder hon barnet (Jesus). Innan kval kommer över henne, har hon fött ett gossebarn. Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag (1948), eller ett folk födas på en enda gång (Israels frälsning), eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?

Så i förbindelse med denna födslovånda som Israel kommer att uppleva, och innan denna vredes tid, kommer Herren att låta de döda uppstå, och han kommer att kalla sitt folk till sig, för att gömma oss i hans kamrar.  

Kom mitt folk

”Kom mitt folk”, som Herren proklamerar i Jesaja, betyder egentligen ”försvinn” eller ”bli osynlig” och är en fantastisk parallell till den upplevelse Johannes hade i Upp kap 4, där han fick se en öppen dörr i himlen och samtidigt fick höra Guds röst liksom en basun, som på samma sätt sa: ”Kom hit upp”. Ögonblickligt efter Guds kall blir Johannes uppryckt till Guds tron, där han från himlen får skåda vedermödans tid utspela sig på jorden.

Johannes representerar här församlingen som kommer att få uppleva det samma på uppryckandets dag. Genom en befallning, en överängels röst och en Guds basun kommer församlingen att bli uppryckt till himlen och kommer att få se vedermödans tid utspela sig jorden.

Mikael  

 

lördag 14 januari 2023

Kina och USA är på kollisionskurs för krig mot Taiwan

 


När vi vakar, väntar och bidar efter Herrens återkomst är det inte det specifika datumet vi tittar efter. Det vet vi, att det bara är Herren som känner till. Men vi är väldigt intresserade av de profetiska tecken som visar sig på den andliga himlen, för de gör oss ”väl medvetna om tiden” och det överbevisar oss om att frälsningens dag är nära (Rom 13:11).

Om vi förstår detta, så vet vi också att inte bara vedermöda och mörker är på väg, men framför allt den dag då gravarna ska öppnas och de avsomnade ska uppstå. Men vi förstår också att vårt uppryckande, ett evigt liv och en himmelsk glädje tillsamman med Jesus, är närstående. Jag vet att jag mycket snart kommer att se Honom, och han kommer att torka varje tår på min kind.

Vi som delar denna glädje och har våra namn skrivna i Livets bok, kommer snart att församlas och träffas till en underbar fest, och till en evig gemenskap i det himmelska Jerusalem.

Kina och USA är på kollisionskurs för krig mot Taiwan

I ett tag nu har vi varnat för en kinesisk invasion av Taiwan. Det är intressant av flera orsaker. Dels för att en invasion skulle skada världsekonomin väldigt hårt, och det skulle vara ett stort steg mot en ekonomisk krasch. Sedan är det intressant ur ett profetiskt perspektiv, då det både finns starka bibliska förutsägelser om ”kungarna från öst” och hela den arme som ska komma därifrån. Samtidigt finns det flera utombibliska profetior som talar om en kinesisk invasion, i förbindelse med Jesu återkomst.

Om uppryckandet kommer före en kinesisk invasion eller omvänt, vet jag inte? Men skulle det vara på det sättet att vi fortfarande är här på jorden när det sker, så skulle det för mig vara ett starkt tecken på att uppryckandet är närstående. Därför håller vi ett extra öga på Kina och skriver gärna när det sker något nytt i konflikten med Taiwan.

Det här kommer Kina att göra när de invaderar

I slutet av 2022 så skickade Kina över 40 stridsplan nära Taiwans gräns på bara 24 timmar. Efter den händelser, så säger Taiwans president:

”Vi kan bara undvika ett krig genom att förbereda oss för ett krig. Ingen vill ha krig, men fred kommer inte att falla ner från himlen. De avfyrade missiler till vattnet nära Taiwan. De genomförde mycket storskaliga luft- och sjöövningar. De genomförde cyberattacker. Lägg samman allt det här, för detta är vad de vill göra, när de invaderar Taiwan.”

USA fortsätter med att lova landet stöd och skicka militär utrustning till landet. USA och Kina är därmed på kollisionskurs för krig mot Taiwan.

När det gäller världsekonomin, så "profeterar" denna världens "visa" om det scenario vi kan förvänta oss under det kommande året:

Stora förändringar i världsekonomin 2023

Aktiernas fall på börsmarknaden gör att Wall Street avslutar året som det sämsta år sedan 2008.

I 2020 varnade och förutsåg börsmäklaren Larry Benedict utvecklingen i världsekonomin, där allt gick i uppfyllande. Nu kommer han igen med en förutsägelse och varnar för det år som ligger framför. Det innebär en massiv förändring av marknaden som han tror kommer att överraska de flesta.

Min kommentar: Han är inte ensam i sin tro om våldsamma kommande ekonomiska ändringar. Världsekonomin kommer att skaka i sina grundvalar, och uppryckandet och det tredje världskriget kommer att vara de avgörande händelserna som får ekonomin och det nuvarande ekonomiska systemet i knä.

Avslutning

Jag har tidigare delat ett personligt vittnesbörd där jag hade en dröm från Herren. Jag upptäckte att jag körde och befann mig på en väldigt bred väg, med många blinkande lampor på var sida av vägen. Sedan såg jag att det inte alls var en bil, men att det var ett flygplan jag satt i. Jag befann mig på den bana som flygplanen åker på precis innan de lättar. Jag accelererade med väldig hög hastighet och vaknade precis i det ögonblick innan flygplanet skulle lätta.

Det ögonblick vi lättar är synonymt med uppryckandet för mig, och det är precis så nära, jag tror vi är.

Vi är mitt på den förutbestämda körbanan och lamporna, profetiska tidstecken, visar väg. Den himmelska dörren är på väg att öppnas och bara ett ytterligare kort litet ögonblick, och Guds folk kommer att lätta och bli hemtagna av Herren.

Vår underbara Frälsare och Herre kommer mycket snart. 

Mikael

 

 

lördag 7 januari 2023

Pekar fikonträdets profetia på år 2023?

 


Matt 24:32-34 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. 34 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 

Det här är kanske en av de allra starkaste och mest intressanta profetia som vi har om ändetiden då den helt konkret har med Israel att göra. Det som också gör den intressant är att den är knuten till en bestämd tidsperiod.

I Matteusevangeliet kap 24 beskriver och profeterar Herren i detalj om sin synliga återkomst till Israel och tiden däromkring. Jesus talar om tecken för sin återkomst och den här tidsålderns slut. Tidsålderns slut är den sista och 70:e årsveckan och därefter, då Herren vender tillbaka för att besegra sina fienden, kasta och binda Satan i avgrunden och sedan sätta sin tron i Jerusalem för att regera i 1000 år.

Israel är fikonträdet

Dom flesta av oss vet att Israel är fikonträdet, som Jesus talar om i Matt kap 24. Israel, fikonträdet, ska vara ett tecken på Herrens återkomst, som talar till den generation som upplever Israels nationella födelse. Den generation som ser detta hända kommer inte förgå, men får lov till att uppleva ändetidens profetior uppfyllas. Men det är inte bara fikonträdet som Herren använder som bild på Israel, men också törnbusken, myrtenträden och oljeträdet.  

Törnbusken

2 mos 3:2 - En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb[a], Guds berg. 2 Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske.

När Herren mötte Moses i öknen, och uppenbarade sig själv i en brinnande buske, var det en bild på Israels förnedring och det motstånd som nationen skulle möta genom generationer. Men på trots av förfärlig förföljelse genom tiden, så brinner inte nationen upp eller upphör att existera, för Herren är i och står bakom det lilla men utvalda landet Israel.

Myrtenträden

Sak 1: 8-11 - Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: ”Min herre, vilka är dessa?” Ängeln som talade med mig sade: ”Jag ska visa dig vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: ”Det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden.” 11 Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: ”Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”

Myrtenträd är inte ett rätt stort träd, men det är väldigt fint att se på. På samma sätt är det med Israel och judarna. I världens ögon det ett litet och oanständigt folk, men i Guds ögon, är de hans ögonsten och utvalda egendomsfolk som Herren har stora planer med. Mannen som red på en röd häst, var Herrens ängel som står mitt i dalsänkan, i Israel.

Olivträdet

Rom 11:23 - Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. 24 För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?

Olivträdet är en bild på Israel, men också deras kommande frälsning i slutet av vedermödan. Rötterna leder tillbaka till Abraham Isak och Jakob, de äkta grenarna är det folk som genom sin naturliga härkomst är Abrahams säd. Trädet har även inympade grenar. I det här fallet så har man ympat in grenar från ett vilt olivträd, det vill säga frälsta hedningar.

Israels födelse

De flesta skulle omedelbart säga att Israels nationella pånyttfödelse som nation hände den 14 maj 1948. Det var då FN-församlingen utropade Israel som en judisk stat efter en uppdelning av Palestinamandatet från 1947. Redan i juli 1922, gav Nationernas Förbund, Storbritannien mandat över det område som då kallades för Palestina. Storbritanniens uppgift var att underlätta etablerandet av ett judiskt nationalhem Palestina-Eretz Israel (Landet Israel).

Den judiska nationen var härmed född och viktiga bibliska profetior som handlar om Israels pånyttfödelse, fick härmed sitt uppfyllande.

Israel och en generation

Men det blir ett problem om man tar utgångspunkt i Herrens ord i fikonträdets profetia, och sedan tänker på att Herren ska komma tillbaka till Israel innan 81 år har passerat. 14 maj 1948 + 81 år är med andra ord 14 maj 2029, skulle då vara första dagen då Israel blir 81 och därmed har också över 80 passerat. Drar man sedan ifrån 7 år som är vedermödans längd, så betyder det att uppryckandet måste ska innan maj 2022, om inte vedermödans tid har förkortats så den inte längre är 7 år i sin hela längd.

Så kan också vara fallet, men det kan också vara på det sättet att man i själva verket ska räkna från den 11 maj 1949, och inte från maj 1948.

Den 11 maj 1949

Luk 21:29 - Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. 

Även om Israel blev en nation i maj 1948, så var det först den 11 maj 1949 att FN:s generalförsamling röstade för att tillåta Israel som medlemsland, som gjorde henne till den 59:e medlemmen i FN.

Det som är intressant är att när Lukas nämner samma profetia som i Matt 25, så tillägger denna profetia ”se på fikonträdet och alla andra träd”. Det vill säga att det inte endast är Israel som är i fokus, men också andra träd som i det här sammanhanget är relaterat till Israel. Det betyder att Israels födelse bara delvist blir uppfylld i 1948, men att det då fattas den andra delen som består av ”de andra träden”, som är en bild på ”andra nationer”.

Betyder det att denna profetia först fick sitt fulla uppfyllande i 1949 då Israel blev godkänd av de andra träden (nationerna), och därmed kunde fikonträdets profetia gå i gång?

Abraham blev kallad 75 år gammal år 2023

1 Mos 5:11 - Abram gav sig i väg som HERREN hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Harran.

Något annat intressant som också pekar på Israel och år 2023 är historien om Abraham. Abraham, Israels förfader, som på ett särskilt sätt är en symbol och bild på Israel. Abraham är född 1948 år efter skapelsen, samma årtal som Israel blev en nation. 75 år senare, 2023 år efter skapelsen fick Abraham kallelsen från Herren att dra upp mot löfteslandet. Då var Abraham 75 år gammal.

På samma sätt kommer Israel att få en kallelse av Herren den dag då församlingen är borttagna från jorden. Herren kommer använda de 144 000 och de två vittnena i Jerusalem, för att bjuda in Israel till det kommande bröllopet och det messianska riket (1000-års riket). Israel kommer då att få välja mellan den äkta Messias och Antikrist.

I år blir Israel 75 år i år. Det är samma ålder som Abraham var när han fick kallelsen från Herren. Kommer Herren på samma sätt som Abraham, bjuda in och kalla sitt utlovade folk 2023 år efter "den andra Adam",  när nationen är 75 år gammal?

Avslutning

Israel är ett av de största tidstecken, där Herren på ett helt konkret sätt, bevisar sin trofasthet mot sina löften och det profetiska ordet

Vi ser att Abraham var 75 år när han fick en kallelse från Herren. Om man samtidigt tar utgångspunkt i den 11 maj 1949 och en generation är 80 år, då når vi 81 år den 14 maj 2030. Det är alltså då att Messias senast vänder tillbaka till sitt folk för att upprätta det messianska riket. Om vi drar bort 7 år från år 2030 så hamnar vi på år 2023.

Även om vi inte tittar på specifika datum när det gäller Jesu återkomst, är det här väldigt intressant. I och med att den tar utgångspunkt i en biblisk profetia och det är Herren själv som säger att ”detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer”. Samtidigt så bekräftar Guds ord en generations längd som då är 80 år.

Skulle det här stämma så blir 2023 ett väldigt intressant år, och den tid vi lever i är fortfarande högaktuell när det gäller uppryckandet och fullbordan av bibliska profetior.

Jesus kommer snart

Mikael

söndag 1 januari 2023

2023 – Den slutliga nedräkningen till Jesu återkomst

 


Kära Syskon,

Jag hoppas att ni har haft en välsignad jul och känner er styrkta och uppmuntrande i Herren. Herren är en stridsman och han strider för sitt folk. Vi får hålla oss stilla och förbida i Herren och tro på att han har allt under kontroll.

Det är mörka tider, men Herren regerar. Avgrunden kommer snart att öppna sitt gap över den här jorden, men Herren sitter på sin tron och har allt makt. Demonisk aktivitet kommer att bli förlöst över jorden, men Herren räddar och beskyddar sina barn i sin hydda. Jesus är med andra ord Konung över varje omständighet och händelse i 2023.

Samtidigt med att bloggen har haft julledigt, så har vi upplevt starka och profetiska händelser ute i världen:

Fredsavtal med Saudiarabien

Israel förväntas underskriva ett avtal med Saudiarabien inom ett år. Netanyahu tar därmed ett ytterligare steg mot ett brett fredsavtal med arabvärlden. Det här är som vi vet ett steg mot det förbund som antikrist kommer att stadfästa med Israel. Netanhyahu säger själv att "om vi har fred med Saudiarabien, kommer vi effektivt att få ett slut på den arabisk-israeliska konflikten. Israel ser alltså fred med Saudiarabien som en viktig och avgörande faktor i hela fredsavtalen med arabvärlden. 

En genetisk journal över alla människor i världen

Israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu säger att planen inte bara är digitaliserade medicinska journaler, utan en fullständigt digitaliserad GENETISK journal över alla människor i världen, och uppger att folk frivilligt kommer att lämna in sina biologiska data precis som de frivilligt anmälde sig för covid-skottet och att detta kan vara används för att skapa genetiska vapen mot vissa populationer.

Min kommentar:

Netanyahu har fullständig rätt. De flesta människor kommer helt frivilligt att bli märkta med vilddjurets märke i vedermödans tid. Det vill säga det instrument som antikrist kommer använda för att kontrollera människan och all handel och verksamhet. Det fullständiga och totala kontrollsamhället som då är på plats.

Kina skickar 39 stridsplan på 24 timmar

På bara 24 timmar skickar Kina 39 stridsplan och 3 fartyg mot Taiwan. Mellan klockan 06.00 onsdag och 06.00 på torsdagen korsade 30 av de kinesiska planen medianen av Taiwansundet, en inofficiell gräns som en gång underförstått accepterats av båda sidor, enligt Taiwans nationella försvarsministerium. Kina fortsätter med andra ord sina aggressioner mot Taiwan och en närstående invasion.  

Sydkorea skjuter efter Nordkoreanska drönare

Sydkorea skjuter varningsskott efter att nordkoreanska drönare kommit in i dess luftrum. Fem nordkoreanska drönare korsade in i det sydkoreanska luftrummet på måndagen, vilket fick den sydkoreanska militären att sätta in stridsflygplan och attackhelikoptrar. Det här var med andra ord en tydlig provokation och en invasion av Sydkoreas luftrum.

Djur över hela världen går i ring

Kommer ni ihåg det inlägg jag delade om fåren, som i mer än 10 dagar bara gick runt i ring utan någon förklaring? Nu visar det sig att det inte bara är dessa får som gör det, men att det är andra djur av olika arter runt om i världen, som på samma sätt som dessa får går runt i ring. Det är tala om både hästar, fiskar, späckhuggare och till och med myror som uppför sig på samma sätt(!)

Noa har stått väldigt tydligt för mig här på det sista, och allt tyder på att vi lever i "Noas dagar" och står inför en kommande syndaflod. Något som är intressant är att om man läser i "den redliges bok" (The book of Jasher) som står omtalad på två stället i GT, men som inte är en del av bibeln. Så skriver författaren också om Noa. I den berättningen så beskriver "den redliges bok" hur de djur som inte kom med i arken, gick och omringade arken och också förhindrade människorna som försökte att rädda sig själva och tränga in i arken. Dessa djur har alltså gått i ring och omringat arken, 7 dagar innan vattnet kom. I dag ser vi på samma sätt djur som går i ring som en profetisk handling och en upprepning av det vi upplevde på Noas tid.

Till och med djuren vittnar om en väldigt avgörande och profetisk tid, där Herren mycket snart kallar oss in i arken för att sedan stänga dörren bakom oss.

Avslutning

Heb 12:2 - Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

Mitt i alla dessa tidstecken och i denna födslovåndornas tid, så önskar Herren, att det här året, 2023, blir ett år, där vi på ett särskilt sätt, och i den tid vi har tillbaka, har vår blick fäst vid Jesus.  

”Låt oss ha blicken fäst” är ordet ”aphorao” i den grekiska grundtexten, som betyder ”se bort från allt annat”. Så själva betydelsen av ordet handlar lika mycket om att ”se bort från allt annat” än Herren. Det som är tillbaka när vi ser bort från allt annat är Jesus Kristus.

Vi ser bort från oss själva, och vi ser bort från fienden och omständigheter. Vi ser bort från denna tidens mörker, och vi ser bort från dessa berg och avgrunder som hotar på bägge sidor av den smala vägen.

Tillbaka är den ljuvlige Jesus som står med utsträckta händer. Tillbaka är det ljus, hopp, nåd och kärlek som Herren erbjuder i sin frälsning. Vi ser också Herrens sårmärkta händer som talar om läkedom och fullständig upprättelse. Vi ser Herrens hjärta och den flod av kärlek som går ut därifrån. Vi ser Konungarnas Konung, Herrarnas Herre och Han som har all makt i himmel och på jorden. För när allt annat bleknar och ger vika, så är det Herren som står kvar i all sin skönhet och härlighet.

Maranatha

Mikael