måndag 27 maj 2019

Gör mitt liv till en lovsång till dig!Kära Vänner,

Jag har dessvärre inte möjlighet för att skriva något inlägg i den här veckan, men jag är tillbaka igen på söndag den 2 juni. Jag önskar var och en av er en välsignad vecka, där vi får låta Guds nåd verka i våra liv.

I tider av torka och utmaningar, glömmer vi ibland att ge tack till honom, som vi faktiskt skyller allt. Allt vi är, är vi på grund av honom, och allt vi kan göra, kan vi göra på grund av honom. Han är den som gör all skillnad, där hans kärlek och nåd omsluter oss på alla sätt. Om det är någon som har lust till att skriva en kommentar med något som ni önskar att tacka Herren för, vill jag gärna uppmana till det. Låt den här veckan bli en lovsång till Herren, där vi utrycker vår tacksamhet för allt det han är, och allt det han gör i våra liv. Det kan vara stora ting, men också helt ner i den minsta detaljen. Han gör det för att han älskar oss, på ett sätt som mänskliga ord inte kan beskriva eller uttrycka.

Guds rika välsignelse – i hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael

tisdag 21 maj 2019

I tider av mörker är frälsningen som närmastHerren har genom historien visat oss, att i tider när det är som mörkast, så är frälsningen på samma sätt, påtagligt nära. När synden ropade inför Gud på Noas tid, och Herren sände syndafloden, så var arken en symbol på en ny början och en ny tidsålder för människan. När Jesus hängde på korset, blev himlen bokstavligt talat blev svart, och människor tolkade det som Faderns totala frånvaro. Det dom inte kunde veta, var att tre dagar senare, uppstod Jesus i kraft och styrka, med dödsrikets nyckar i sin hand. När sedan lärjungarna kände sig ensamma och övergivna efter Kristi himmelfart, så föll och utgöts Guds Ande kort tid efter, och församlingen föddes.

Det känns som att mörkret i den här världen är väldigt stor just nu, och många syskon runt om, upplever tider av kamp, frustration och ensamhet. Där tror jag att Herren vill uppmuntra, genom att visa den frälsning som Herren har lovat, och som känns väldigt nära – uppryckandet av Jesu brud. Då kommer detta mörker att förvandlas till ljus, och kaos kommer att utbytas med fullständig frid.

Kristusliknande bild på himlen


I Argentina har följande bild fått väldigt stor uppmärksamhet, efter det att en amatörfotograf tog följande porträtt över den argentinska himlen. På bilden visar sig något som liknar en kristusfigur med krona på huvudet och utsträckta armar. På sociala media fick bilden kommentarer som ”Herren kommer snart tillbaka, och vi ska vara redo” och ”tack för bilden som håller oss på vägen och ger oss hopp för dagen i morgon”.

Iran förbereder sig för krig


Det är en av Irans högsta generaler som ger det iranska armen besked om att förbereda sig för krig. Det ser inte ut som att Iran kommer att böja sig för USA:s press, men faktiskt förbereder sig för en kommande konfrontation. GOG/Magog kriget känns mer än någonsin väldigt nära.

Ebola epidemi är ute ur kontroll


Experter ropar högt, efter det att Ebola-epidemi är helt ut ur kontroll i östra delen av Kongo. Över 1600 personer har smittats efter det att viruset bröt ut i början av augusti 2018. Bara den sista månaden har cirka 300 tillfällen rapporteras, och något som är väldigt bekymmersamt.

Jordbävning i Israel pekar på födslovåndor


Israel har precis upplevt en jordbävning på 4,4 på richterskalan. En rabbin som är expert i ändetidens tecken, tolkar denna jordbävning som att någonting håller på att bli förlöst – nämligen Messias födelse och framträdande.
I den förbindelse, nämns väldigt intressant statistik, som uppenbarelseboken bekräftar ska komma. Där nämns bland annat, att vart 2500 år, drabbar en jordbävning Israel som är så kraftig, att den potentiellt skulle orsaka 7000 människors död och göra 200 000 blev hemlösa. I uppenbarelseboken kap 11, så kan vi faktiskt läsa att Israel blir drabbad av just en jordbävning, där 7000 människor kommer att omkomma.

Avslutning

Herren talar tydligt, och syskon som tidigare inte har haft upplevelser eller tankar kring Jesu återkomst, upplever att Herren ger syner, drömmar och visioner. Herren väcker oss, och Jesu återkomst lever i dag och brinner i förväntningsfulla hjärtan över hela världen. På andra sidan, så är talet om Jesu återkomst väldigt tyst i traditionella kyrkliga ramar, och dessa tecken som pekar på uppryckandet av församlingen, får väldigt lite uppmärksamhet. Men om församlingen inte ropar, kommer stenarna att göra det, och om Guds folk inte profeterar så kommer den här världen att göra det. Tidens tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!Källa:


torsdag 16 maj 2019

Shavout / Pingsten - En högtid som pekar på uppryckandet?För ett par år sedan skrev jag ett inlägg om den judiska högtiden ”Shavout”, som är vår motsvarighet till pingsten. Även om min tro är, att uppryckandet kan ske när som helst, så är pingsten mycket intressant när det gäller Jesu komma till församlingen. Som vi vet, så föddes församlingen på själva pingstdagen, när Guds Ande blev utgjuten. Det är samtidigt samma dag som Herren äktade det judiska folket, då han gav lagen på Sinai berg.


Det är svårt att fastlägga när Shavuot eller pingsten egentligen inträffar, då det finns olika kalendrar som man kan ta utgångspunkt i. Men det vi vet, är att vi befinner oss i tiden runtomkring pingst, och det gör att tanken är ganska intressant.


Herrens sju högtider


3 Mos 23: 1-2 - 1 Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider är dessa.  


Men dessa bestämda uppfyllanden, ser vi också på ett helt påtagligt sätt genom Herrens sju högtider som han gav det judiska folket genom Moses. Dessa högtider som Herren gav judarna, är några som bokstavligt talat har eller kommer att uppfyllas vid Jesu första och andra tillkommelse.


Herren gav Israel sju olika judiska högtider. De första tre högtiderna – ”Påsken”, ”Det osyrade brödets högtid” och ”förstagrödans högtid”, blev bokstavligt talat uppfyllda vid Jesu första komma när han dog, blev begravd och sedan uppstod igen exakt på dagen på vid rätt högtid. De tre sista – ”Basunklangens högtid”, ”Den stora försoningsdagen” och ”Lövhyddohögtiden”, pekar på Herrens återkomst till Israel och det judiska folket, och upprättandet av tusenårsriket som också kommer att ske på dagen i förbindelse med dessa hösthögtider.


Den judiska högtiden Shavuot/Pingst


3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.


Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingsten, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna


Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50. 


Avslutning


Pingsten har många associationer till Pingsten, eller Shavuot. Det är bland annat högtiden utan datum. Det är där att judarna har en ceremoni som heter ”dekorera bruden”, där man festar dagen efter. Det är en tydlig och fantastisk association till Herren som hämtar sin brud och sedan håller bröllopsfest. Vi har Moses som hörde basunens ljud, och sedan fick gå upp på berget för att möta Herren. Enok, som är en bild på församlingen, som både föddes och blev uppryckt på själva pingstdagen, som alltså är samma dag som församlingen föddes. Ruts bok, som är en bok om skörd och återlösning, som Pingsten och den 50 dagen handlar om. Kung David, som man också tror både föddes och dog på Shavuot. Alltsammans, som kan vara tecken och häntydningar till uppryckandet av församlingen.


Kommer Herren att fullborda denna högtid genom två händelser, dels församlingens födelse men också själva avslutningen på den, och kommer det att vara då, att Herren kommer att fullborda löftet om uppryckandet genom att skörda och hämta sin förstlingsfrukt?


Jag vill avsluta som jag började. Jag tror att uppryckandet är imminent och kan ske när som helst, men samtidigt tror jag att Herrens högtider pekar på händelser som fullbordar Jesu första och andra komma. Pekar Pingsten på församlingens uppryckande? Tiden får visa hur detta underbara löfte kommer att fullbordas. Till dess får vi leva i en förväntning på vår underbare frälsare och Gud Jesus Kristus.


Jesus kommer snart!Källa:

lördag 11 maj 2019

Oroliga tider som pekar på Jesu återkomst!Man har knappast undgått att lägga märke till sista tidens nyheter, och jag undrar om det är flera än jag som tänker ”tidens tecken” när vi betraktar dessa? Vi har både upplevt FN:s redogörelse, som gick på att mänskligheten helt enkelt är hotad om utvecklingen fortsätter, och den politiskt spända relationen med USA, Nordkorea och Iran, som bara accelererar och helt enkelt är en explosiv kruttunna.

När det gäller det profetiska ordet, finns det flera vittnesbörd från syskon, som har upplevt tilltal, både när det gäller krig där Nordkorea och Iran är involverade. Allt ska prövas, men som det ser ut, så är vi inte långt från ”rykten” till verklighet.

Nordkorea och Iran

Kim Jong Un, Nordkoreas president, har precis genomfört andra missilskjutningen på en vecka, på trots av tidigare löften att Kim inte skulle utföra fler rakettest.

Samtidigt så är USA:s relation med Iran väldigt spänt, efter det att Iran har hotat med att dra sig ur det kärnenergiavtal som handlar om att inte fortsätta att anrika uran. Ryssland och China backar upp om Iran, och fördömer USA:s påtryckningar och sanktioner. Netanyahu har också svarat på Irans besked, och uttalar sig, att ”Israel inte kommer att tillåta att Iran har kärnvapen”. USA ökar pressen på Iran, genom att skicka hangarfartyg och stridsflyg till den i förvägen spända regionen.

Den himmelska sången

Upp 5: 9-10 – Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt köpt oss till Gud av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden.”

Det finns en sång som Herren har givit dig och lagt i ditt hjärta. Det är en sång som ingen människa ännu har sjungit eller hört tonerna av. Den är född, och finns bevarad i den himmelska världen. Den väntar på oss, och är en himmelsk lovsång, som är given och dedikerad till Herrens utvalda och förlösta skara. Det är en sång som rör Guds hjärta, och som änglarna bara drömmer om att kunna ta och vara en del av. 

Men det är bara människor som är förlösta från detta jordeliv, som kan ta del av och sjunga den här sången. Människor som har blivit renade med Lammets dyrbara blod, själar som har tagit Jesu seger på korset och gjort den till sin. Sången är given till de människor som är kallade, förutbestämda och utvalda före jordens grundval blev lagd – människor som är frälsta av Guds nåd, och som har sina namn skrivna i livets dyrbara bok. Snart, mycket snart, kommer vi att få lov till lovsjunga i historiens största allsång - en lovsång och en hyllning till Jesus Kristus, det slaktade lammet. 

Jesus kommer snart!Källa:


tisdag 7 maj 2019

FN: Mänskligheten är i faraKort före, att den hittills största och samlade redogörelse av livet på jorden blir presenterat, varnar en rad av världens ledande forskare och slår alarm! Rapporten beskriver människans och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen är, att framtida generationer kommer uppleva stora utmaningar med basala livsvillkor som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar.

Inlandsisen på Grönland smälter

Tal visar, att i 2018, smälte inlandsisen hela sex gånger fortare, än den gjorde i början av 1980-talet. Något som har gjort, att man kan se att världshaven har stigit i nivå. 80 % av Grönlands yta är täckt av is, och skulle den smälta helt, skulle det motsvara cirka 7 meters havsytestigning.

Förgängelsen

Rom 8: 19–22 – Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skal uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Min tro är, att det vi upplever i dag när det gäller klimatförändringar, massdöd av djur och naturkatastrofer, måste vara ett av de största tidstecken som pekar på Jesu återkomst.

Skapelsen är precis som ordet säger ”lagd under förgängelse”, och är den perfekta beskrivningen av det man ser när man tittar ut i världen. Men denna förgängelse, upplösning och död, verkar bara tillta i kraft och utvecklar sig med rekordfart, ju närmare vi kommer tidens slut. Skapelsen står i en återvändsgränd, där det inte finns någon hållbar lösning eller någon väg tillbaka. Vi kommer blott få lov att se, att dessa tidstecken kommer att tillta styrka, och bli ännu mer destruktiva och kraftiga.

Den härliga friheten

Upp 21: 5 – Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

Guds ord beskriver den vändpunkt och den dag då både människan och skapelsens vånda tar slut, och omtalas som ”den härliga friheten”. Det är det hopp som både skapelsen och vi som Guds barn lever i. Att snart en dag, kommer vi nå fram till denna frigjordhet, där Herren själv kommer att göra ”allting nytt”! När Herren gör allting nytt, så finns det inget område han inte kommer att beröra. I dessa ord ligger fullständig upprättelse för sargade själar och sjuka kroppar, överflödande gottgörelse för motgångar och svåra tider, och liv och kärlek i stället för brustna relationer. Det samma gäller skapelsen. Överallt där förgängelsen förut har satt sina spår, kommer Herren att upprätta naturen och göra ”allting nytt”.

Avslutning

Psaltaren 34: 8 – HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.

Är det fler än jag som längtar till den dag då Herren gör ”allting nytt” i våra liv? Vi får fortsätta att i härdigt lyssna efter den sista basunens ljud. För det är just i det ögonblick, då den kommer ljuda kraftigt och klart, att vi kommer att förvandlas. Guds rika uppmuntran till var och en av er, i er vandring med Herren. Jesus känner varje trötta steg, och han hör varje suckan inför hans tron. Det löfte han har givit oss är, att han kommer ”slå sitt läger omkring oss”, för att frälsa och befria oss.

Jesus kommer snart!Källa:

torsdag 2 maj 2019

Kushners fredsplan innebär ett Arabisk NATO bestående av 8 länder!Vi har tidigare haft tio arabiska ledare från länder som Egypten, Jordanien, Libanon, Sudiarabien, Qatar och fem andra Golfstater, som har stått tillsammans när det gäller kampen mot terroristorganisationen Isis (Islamiska Staten). Nu när vi närmar oss Trumps och Kushners fredsplan, går rykten om, att detta förbund kommer att innebära en åttastats union, beståendes av arabiska länder.

Arabisk NATO

Ett ”Arabisk NATO”, är något som har diskuterats i lång tid, där syftet skulle vara att motverka Irans inflytande i Mellanöstern. Men som historien visar, är det lättare sagt än gjort. Nu går det rykten om att Kushner har en plan om ett så kallat ”arabisk NATO”, som skulle vara en del av det avtal som blir presenterat här i juni månad.

De tio hornen


Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn


Upp 17: 12-13 - Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret


Bibeln talar om att under den sista årsveckan kommer vi att se en konstellation av tio horn (kungar) som kommer att regera tillsammans med Antikrist under en enda timme. Dessa kungar kommer att ge sin makt över till Antikrist, som med andra ord inte behöver att kämpa sig till den, då den kommer att bli honom given.


Avslutning

När vi ser dessa ett kommande förbund, som samtidigt handlar om en ”arabisk union”, är det så en början och en start på den tiohornsunion som vi kan läsa om i Bibeln? Det skulle i så fall betyda att Antikrists framträdande är väldigt nära, och att syndens människa just nu står i kulissen, och är klar till att träda fram.


Jesus kommer snart!


Källa: