tisdag 20 december 2016

Det största miraklet av alla


Varje år så firar vi ett av de allra största mirakel, när Gud själv blev människa. Han kom till oss, levde ibland oss, och vi såg hans härlighet. Vittnesbördet om Jesus var att han var full av nåd och sanning.
Jag vill stämma in i Johannes vittnesbörd om Jesus när han ropar: -”Av hans fullhet har vi all fått, nåd och åter nåd”. Samtidigt som julen vittnar om Jesus som kom till oss, och en dag kommer tillbaka, vittnar den också om hans oerhörd stora nåd. 

Han kom till oss även då vi inte förtjänade det. Även i tider då vi vandrade våra egna vägar, och var långt borta från hans vilja och vägar, så älskade och försonade Han världen med sig själv.
Till dem som lever i mörkret

Jes 9:2 – Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Jesu uppgift och kallelse, var att föra människor som lever och vandrar i mörkret, in i sitt rike av ljus.

Vi famlade i mörkret utan Gud och utan hopp i den här världen. Vi var skilda från Guds kärlek, och vår destination var en evig skilsmässa från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra, men vårt andliga liv var icke existerande. Vi var andligt döda på insidan, och bundna i länkar som man omöjligt kan bli fri ifrån genom egen kraft. Levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.

Han ropade ditt namn

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut och tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! 

En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst.

Han har nåd för dig

Jakob 4:8 – Närma er Gud, så skall han närma sig er. 

Den här julen kan vi närma och dra oss närma honom. Han står där och väntar på oss och önskar att vi ska överlåta och lägga allt i hans händer. Löftet är att om vi sträcker oss mot honom, så har han lovat att möta oss precis där vi är.

Psaltaren 59:11 – Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd

Det sätt som Herren möter oss med, är alltid med hans nåd. Jag vet inte hur din situation är i ditt liv just nu, men jag vet att han har nåd för dig. Han har nåd för dina ofrälsta barn. Han har nåd för din sjuka kropp, och nåd för varje omständighet i ditt liv. 

Om du vandrar i mörkret, vill han vara ljuset i ditt liv. Han vill skingra vattnet, så att du kan gå torrskodd igenom omständigheternas väldiga vatten. Han vill samtidigt vara klippan, styrkan och den som tröstar dig på varje område i ditt liv. På samma sätt som Isrealiterna, vill han vara din molnstod på dagen, och eldens klara sken på natten.

Han lovade att vara med oss varje dag, med alla sina löften, sin kraft och nåd, och han har lovat att styrka oss och upprätta hålla oss med sin rättfärdighets högra hand. (Jes 41:10)

Herrens nåd och trofasthet

Psaltaren 92:2 - att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

Psalmisten förkunnar Herrens nåd om morgenen, och Herrens trofasthet på natten. 

Herrens har ny nåd för oss på varje område där vi kommer till korta i oss själva. Oavsett hur dagen går och vilka omständigheter än vi möter, kan vi när dagen är över och natten kommer, vittna och förkunna om Herrens trofasthet som har varit med oss igenom allt. Herren är klädd i trofasthet, och även om vi är trolösa förblir han trofast, då han inte kan förneka sig själv. (2 Tim 2:13)  

En välsignad jul

Det kommer inte fler inlägg i år, men vi är tillbaka igen i januari 2017 med nya inlägg, som pekar på den tid vi lever i och Jesu dyrbara återkomst. Min familj och jag, vill samtidigt önska alla trofasta läsare en fridfull och välsignad jul. 

Mikaeltorsdag 15 december 2016

Jesus Kommer Snart!


Om man skulle göra ett försök, att sammanfatta det vi har sett och upplevt i år 2016, så skulle jag utan tvivel och helt utan förbehåll, beskriva det med tre enkla ord: Jesus kommer snart!

Det är en verklighet, som är mer påtaglig och mer märkbar än någonsin förr. Det är samtidigt en dyrbar sanning, som jag önskar ska genomsyra och vara ett utryck i varje inlägg som jag skriver. Må tidens tecken och tidens allvar, få oss till att vara andligt vakande, ständigt bedjande, och få oss till att leva i en ständig förväntan till Herrens återkomst.

Det profetiska ordet

När vi upplever profetiska löften som uppfylls, och tidstecken som accellererar i kraft, så betyder det, att vi mer än någonsin är närmare ett uppryckande av Guds brud och församling.

Min personliga tro, är att vi lever i själva avslutningen i denna tidsålder, och att Herren mycket snart kommer tillbaka för att hämta sitt folk. Även om situationen i den här världen blir allt mer kaotisk och hopplös, så är löftet att innan Herrens dag, och innan det att Gud kommer att döma jorden, så är Guds folk borttagna och gömda i de himmelska kammarna. 

Herren använder Sodom och Gomorra, som ett exempel på det sätt som Lot blev bortagen och räddad, innan dess att Guds domar gick ut.

Lot blev frälst undan Guds vrede

1 Mos 19:22 – ”Jag skall inte omstörta staden du talar om. Men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där”

Gud hörde ropet över Sodom och Gomorra, och såg den svåra synd som härskade i städerna. Abraham förhandlade med Herren, att inte förstöra städerna, om det fanns helt ner till tio rättfärdiga. Nu fanns det inte tio rättfärdiga i Sodom och Gomorra, men bara en enda - Lot.

På trots av att det inte var något som Herren hade bundit sig till, ville han inte förstöra och döma städerna på grund av denne ene. Sodom och Gomorra blev utsatta för Guds dom och vrede, och Gud lät det regna eld och svavel över städerna. Men Herren kunde inte påbörja sin vredesdom förrän att Lot hade lämnat staden, och var i säkerhet i grannstaden Soar.

Luk 17:28-29 – På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

Paulus undervisar
När Petrus skriver och undervisar församlingen i ett av sina brev, använder han Lot som ett exempel, på det sätt som Herren räddar sitt folk från tid och plats när det gäller Guds domar.
2 Pet 2: 6-9 – Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. – Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag.

Engelsk översättning: to rescue the godly from temptation
Mot Herrens natur

Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga (1 Mos 18:23).

Petrus undervisar oss, genom att ge oss exemplet med Lot, för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel, men en generell princip från Guds sida att Herren ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen” engelsk översättning: The Lord knows how to rescue godly men from trials”. Ordet from (ur) betyder från tid och plats från denna händelse.

Avslutning

Vi är på väg att bevittna det som en stor del av det profetiska ordet handlar om, nämligen Jesu dyrbara återkomst, och Herrens upprättande av sitt himmelska rike här på jorden. Det profetiska ordet lyser klart i en mörk tid, och det kommer att fortsätta att växa i klarhet, till dess att Herren kommer tillbaka.

Herren önskar och vill, att hans återkomst ska prägla våra liv i vår vandring och i vår prioritering. När vi lever i en ständig förväntan till Herren och hans återkomst, skapar det ett heligt och överlåtet liv, och en nöd för människors frälsning.

Han söker våra hjärtan

Predikaren 4:23 – Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

Herren visar oss samtidigt, att framför allt som ska bevaras, så önskar Herren att vi bevarar våra hjärtan. Han söker det, vill röra vid det, och vill göra det helt och fullkomligt till sitt. Herren vill inte dela det med någon annan, men vill att det ska vara heligt och avskilt för honom i den tid som är.

Dra när till Herren

Kära vänner – fortsätt att dra när till Herren, och fortsätt att söka Herrens ansikte. Jesus är vår fasta klippa, och vår ankare i stormen. När vi vandrar och är omslutna av mörker, så låt oss inte glömma vad Herren talade till oss i ljuset.
Vi är inne på själva upploppet, och mycket snart är vi hemma hos Herren. Låt Jesus vara din kraft, din nåd och din styrka i denna tid, och låt blicken vara fäst på honom. Herren omsluter dig, och älskar dig med sin villkorslösa kärlek, och han lägger sin hand på ditt liv.    


Jesus Kommer Snart!

lördag 10 december 2016

Denna tidens slut står för dörrenMatt 24: 3-14 – Nöd och förföljelse. Sedan skal slutet komma

Om vi tolkar tidens tecken rätt, och om vi har den rätta förståelsen för det vi upplever runt omkring oss, så är Jesu ord mer påtagliga och mer märkbara än någonsin. Slutet, som Jesus talade om, står med andra ord för dörren.

Vilddjurets märke

Vi lever i en värld, där vi upplever ett tillstånd, som människan aldrig tidigare har varit med om. Vi ser en skrämmande utveckling på det digitala området, där man i princip är klar att implantera små RFID chip i pannan eller på handen. Vi är med stora steg på väg mot vilddjurets märke, och mot det allra sista storrike, som är Antikrist och vilddjurets rike.

Tecken i himlen

År 2017, upplever vi det tecken i himlen som Johannes får uppenbarat i Upp 12:1. Det är jungfrun, som är havande och i födslovånda. Hon är klädd med solen, har månen under sina fötter, och har tolv stjärnor vid sitt huvud. Det här ett tecken som hör till vedermödans tid, och det kommer vi att se manifesterad den 23 september 2017, som också är exakt på den judiska högtidsdagen Rosh Hashanah.

Massdöd av djur

Vi fortsätter att få inrapporteringar av massdöd av djur från hela världen, och tillståndet i vår natur på både land och i havet, är värre än någonsin. Fisken i haven har minskat drastiskt, och många bestånd riskerar helt enkelt att kollapsa. Sedan 1970-talet, har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit, och det finns inget som ser ut att stoppa denna utveckling.

Världsekonomin

Italien, som är EU´s tredjestörsta ekonomi, är ute i ett poliltiskt stormoväder. I söndags hade Italien en folkomröstning, för att ta ställning till premiärmininister Matteo Renzis författningsreform. Många menar att Italiens nej, kommer att få stora konskvenser för ekonomin i Europa. Risken blir, att den italienska banksektorn drar med övriga banker i den redan ekonomiskt skröpliga Europa.  

Mellanöstern

Turket har precis förnyat sitt löfte om att vara en del av Syriens befrielse, och Erdogan har drömmar och ambitioner om en ny storhets tid för Turkiet, och ett kommande kalifat.

Kommer vi att uppleva att IS makt till sist kommer att brytas, men i stället kommer ett nytt kalifat som är erkänt och godkänt av omvärlden att spira fram? Det vi ser, kan vara början på det rike som Antikrist kommer att regera och komma utifrån, som precis är det område där vi ser hur mörka tunga moln har härjat i flera år nu. Det är en stormvind som drar fram, och i kölvattnet av den kommer vi att se Antikrist träda fram.  

Avslutning

Jesus profeterade rakt in i den tid som vi lever och upplever nu. Det är den tid, där tecknen skulle peka på denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus går till rätta med de religiösa ledarna på sin tid, för att dom inte var vakna eller förmådde tyde den tid dom levde i. Dom hade alla tecknen, dom hade det profetiska ordet, men ändå missade dom Messias när han väl stod framför dem. Vi ser, och vi ger akt på den tid vi lever i. Vi rätar på våra huvuden, då tidens tecken skapar hopp, och vi vet att mycket snart nalkas vår förlossning.

Jesus kommer snart!

Källa:

http://strangesounds.org/2016/12/massive-animal-die-offs-3000-deer-300-birds-thousands-of-jellyfish-blobs-21-buffaloes.html 

tisdag 6 december 2016

Skogsbrand i Tennessee – Herrens dag är närstående


”Till dig, HERRE, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt träden på marken. Också de vilda djuren längtar efter dig, ty vattenbäckarna har torkat ut och en eld har förtärt betet i öknen” - Joel 1:19-20

Just nu, upplever delstaten Tennessee i USA, den värsta och den mest förödande skogsbrand på över hundra år. Tio tusentals människor har tvingats fly från sina hem, och över tio människor har omkommit.

Mitt i denna brand, och under en parkbänk, hittade en medarbetare en bränd sida från bibeln från Joel kap 1, som talar om en eld som förtär och förbränder träden på marken. Är detta ett tillfälle, eller är det ett tecken på att Herren dag är närstående?

Ett område i ruiner

Bränderna har härjat sedan i måndags, för drygt en vecka sedan. Området är väldigt torrt, och myndigheter varnar för att faran ännu inte är över. Hela området är i ruiner, och över 700 hus har blivit förstörda av branden. Man misstänker att det är en pyroman som ligger bakom dådet.

Bränd bibelvers under en bänk


Det var dagen efter att branden hade härjat i parken Dollywood, som Isaac McCord, en av medarbetarna, gjorde ett märkligt fynd på platsen. Under en parkbänk i skogen, hittade Isaac ett papper, där en del av sidan var bortbränd. Han upptäckte till sin stora förvåning, att det som han trodde från början bara var ett vanligt papper, visade sig vara en sida och en vers från Bibeln.

Den vers som var bevarat på sidan, var från Joel 1:19, som talar om ”en eldslåga som har förbränt träden på marken”.

Avslutning

Joels bok är en profetisk bok, som är ett uttryck för ”Herrens dag”, och Guds kallelse till omvändelse.

Det här fyndet kan vara ett tillfälle, men det kan också vara en indikation och ett tecken på, att Herrens dag och den tid av dom som Bibeln talar om är närstående. Den här världen är bokstavligt talat i brand och vi ser hur den sprider sig med väldig fart på område efter område. Vi upplever rejäla skakningar, där dessa tecken pekar på vår Herres snarliga återkomst, och denna tidens slut.

Jesus kommer snart!Källa:


fredag 2 december 2016

Profetia om ekonomisk kollaps efter Fidel Castros död


Det är intressant, när det kommer profetior som är aktuella, och som relaterar till det som händer just nu på världsscenen. Ta gärna del i denna profetia, som talar om en ekonomisk kollaps i USA, som händer efter Fidel Castros död. Profetior skal alltid prövas, och tiden kommer att visa dess äkthet.

Fyra av fem händelser har redan uppfyllts

Redan fyra av fem stora händelser som denna profetia omhandlar har redan uppfyllts, och det ända som fattas, är alltså ett uppfyllande av en ekonomisk kollaps med fatala konsekvenser, som alltså skulle ske efter Fidel Castros död.

Andra händelser som redan uppfyllts i denna profetia är bland annat Berlinmurens fall i 1989, Sovjetunionens fall i 1991 och sedan dess återhämtning genom Ryssland.

Profetia från 1981

Det var en man som heter John W. Johnston, som i 1981 fick bära fram ett profetiskt budskap från Herren. Där talade Herren till John, och han fick följande budskap:

“When you see that the Berlin wall comes down and when you see the Soviet Union take a severe blow then it makes a recovery, and then you see the death of Fidel Castro; then shall come the collapse of the economic system of the United States.”

“När du ser Berlinmuren falla, och när du ser Sovjetunionen få ett hårt slag men återhämtar sig, och när du ser Fidel Castro dö, då ska det komma en kollaps av det ekonomiska systemet i USA.”

Dröm om en Tsunami på USA:s östkust

Ett annat profetiskt ord denne broder har fått, är genom en dröm som Herren gav honom hösten 2005. Där fick han en dröm om en kommande tsunami, som kommer att träffa och skölja in över den amerikanske östkusten. John delar följande dröm:

”Jag hade en djup sömn, och drömde att jag hade en strandpromenad i Virginia. Det var natt, och klockan var ungefär 02:00. Jag satte min fot upp på ett räcke, och tittade ut över havet. Det var som såg ut som en fullmåne på horisonten. Jag märkte att under månen var en gigantisk svart vägg. Månen reflekterade vita mössor utanför väggen. När jag stod där och såg ut över Atlanten, insåg jag att dom vita mössorna kom från en massiv flodvåg som var på väg in mot stranden. Den var ungefär 90 meter hög. Jag fick förståelsen, att det var för sent att varna människor och drömmen slutade.”

Avslutning

Herren fortsätter att påminna och visa mig, att USA är en nation under dom. Landet har fortsatt att så ut i orättfärdighet, och kommer att få skörda från orättfärdighetens fält. Skörden kommer att bli en ekonomisk kollaps, naturkatastrofer och ett land i kaos och uppror. USA:s storhetstid, är för allvar på väg att brytas och ta slut.

Det ända som återstår för Guds folk, både i USA och resten av världen, är att ödmjuka sig i förkrosselse inför Herrens ansikte, och ropa ut till Herren på nåd för vårt land, för våra städer och för våra barn.

2 Krön 7:14 - men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.


Jesus kommer snart!


Källa:

måndag 28 november 2016

Uppryckandet – Vårt saliga hopp i en mörk tid


”Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever, när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Människor kommer då att uppleva att bli förvandlade, utan att uppleva döden.”

Uppryckandet är inte det samma som uppståndelsen av de döda. Uppståndelsen omfattar de syskon som redan har avsomnat i tron på Kristus. Dessa kommer att uppstå, och ryckas bort samtidigt och tillsammans med de levande troende, för att möta Herren på skyn.

Uppryckandet är en världsvid händelse som kommer att ske för levande människor, som tror och bekänt Jesus som Herre i sina liv.

Förvandlade evighets kroppar

1 John 3:2 - Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

I ett ögonblicks sekund, kommer troende från hela världen uppleva det att bli uppryckta och möta Herren på himmelens sky.  

Vi har ännu inte den fulla uppenbarelse på vilket sätt det kommer att bli, men vi har löfte om att vi en dag kommer vi att bli lika Jesus, och vi får kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen tillsammans med Herren. 

Han kommer i luften

Joh 14: 2-3 - I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att  ni ska vara där jag är.  

Vid själva uppryckandet kommer Herren inte helt tillbaka till jorden, men Herren kommer att lämna sin tron i himlen, för att hämta och möta denna skara i rymden, mellan himmel och jord.

När han kommer tillbaka, så är det för att hämta sitt folk till den plats som han lovade att ta oss till, då han lämnade jorden för två tusen år sedan. 

Begreppet uppryckandet

1 Tess 4:16-17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp (harpazo) bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Begreppet ”uppryckandet” kommer från den här bibelversen, som blir översatt från det grekiska ordet ”harpazo” till att ”ryckas upp”. Detta ord ”harpazo” finns bara nämt 13 gånger i NT, och är bara använt i 1 Tess 4 i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Harpazo” (har-pad-zo) är grekiska och betyder ”föra bort”, ta eller greppa hastigt. Harpazo blev till det Latinska ordet ”raptus”, som i sin tur blev till det Engelska ordet ”rapture”. I Sverige har vi översatt begreppet ”the rapture” med uppryckandet eller uppryckelsen.

Uppryckandet i GT och NT

Vi möter både ordet ”harpazo” på flera ställen i NT, och liknande händelser i GT, där människor har blivit bortryckta, och är förbilder på själva uppryckandet av församlingen.  

I sammanhang med både Paulus, Kristi himmelfart, Johannes döparen och evangelisten Filippus, används samma ord för att beskriva det bortryckande som dessa personer kan relatera till. Paulus blev till exempel, uppryckt (harpazo) ända till tredje himlen.

Den som älskar Herrens tillkommelse

2 Tim 4:8 - Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

I en tid där även kristna människor förnekar, eller inte ens har kännedom om vårt saliga hopp, ligger det på Guds hjärta att hans folk känner till och har detta hopp levande i sina hjärtan.

Genom historien har människor gett sina liv för detta hopp, och det har både varit en tröst och styrka för troende i deras vandring. När Herren en dag vänder tillbaka, har han en särskilt krans till dem som älskar Jesu tillkommelse.

Avslutning

Titus 2:13 - medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Bevara hoppet, och låt inte fienden, människor, eller omständigheter stjäla glädjen eller förväntningen i Herrens återkomst.

Når vi ser tidens tecken, och när vi ser hur vi närmar oss och lever i den tid där vi kan förvänta att Jesus vänder åter, så låt kärleken, förväntan och våra hjärtans längtan vara större än någonsin. Vi väntar på honom som ska komma, och vi väntar på honom som är vårt saliga hopp i en mörk tid.


Jesus kommer snart!

torsdag 24 november 2016

Ett gästinlägg av Rune Johansson: Ekonomin – Globalisternas Redskap


För flera år sedan talade Herren till mitt hjärta, att hålla ett öga på Mellanöstern och världsekonomin, som på ett särskilt sätt visar på den tid vi lever i. Ännu en gång, har jag den stora glädjen att få dela ett inlägg av Rune Johansson, på hemsidan ”Jesus kommer snart”: 
Jag tror att Herren har rest upp Rune, för att dela fakta och redogöra för det egentliga tillståndet och verkligheten i världsekonomin.  

Det amerikanska valet

Om det amerikanska valet skriver Rune:

Så var då denna hektiska och manipulerade amerikanska valrörelse över. För den stora majoritet som förlitade sig på valundersökningar presenterade av köpta mainstreammedia så blev resultatet också en stor överraskning. För oss som genomskådade denna manipulation och sökte oss till oberoende källor kom resultatet dock inte som någon skräll. Ett flertal finansiella bedömare menade under hela senare delen av valrörelsen att Trump högst sannolikt skulle gå segrande ur striden.

Hur kunde då valet få denna utgång? Det finns självklart ett flertal olika faktorer som påverkat valutgången. I denna artikel kommer vi att koncentrera oss på de finansiella orsakerna och försöka analysera om Trumps politiska agenda ur ekonomisk utgångspunkt är möjlig att genomföra.

Klyftorna ökar

Rune visar, att klyftorna i USA ökar, och inte minst under Obamas tid som president. Rune skriver:

Många i den så kallade medelklassen tvingas idag ha två eller rent av tre olika jobb för att kunna sätta middagsmat på bordet. De senaste publicerade officiella siffrorna på den amerikanska arbetslösheten presenterades som 4,9 procent. Detta är kraftigt manipulerade tal och långt ifrån den reella verkligheten.

Det finns en mängd statistik som visar att de ekonomiska klyftorna i det amerikanska samhället ökat under flera decennier och inte minst under Obamaadministrationens åtta år. Ett exempel är att behovet av matkuponger steg kraftigt i finanskrisens spår, nivåer som sedan närmast cementerats. Idag är en av sju amerikaner beroende av matkuponger för sitt dagliga uppehälle.

Statsskulden ökar

Ett stort tecken som visar på det förfärliga tillstånd som den amerikanska ekonomin befinner sig i är på det sätt som statsskulden i USA ökar. Där skriver Rune följande:

Samtidigt med den ekonomiska kräftgången har den amerikanska statsskulden ökat med lavinartad fart. Fram till 1971 var den amerikanska dollarn knuten till guldet genom Bretton Wood. När Nixon i augusti dåvarande år offentliggjorde beslutet att dollarn omvandlats till en fiatvaluta öppnades också möjligheten att starta sedelpressarna vilket också betydde att skuldsättningen gavs potential att ta fart.

Under USA:s 240-åriga historia hade statsskulden fram till 1971 nått upp till strax under 0,5 biljoner USD. Från 1971 fram till idag har skulden multiplicerats 40 gånger till dagens 19,8 biljoner USD. Mycket av denna ökning har skett under Obamas åtta år vid makten då skulden under hans båda presidentperioder har fördubblats. Färska uppgifter talar om att det nya räkenskapsåret med start 1 oktober visar att skuldökningstakten under 2017 kommer att bli rekordstor, kanske uppemot 2,4 biljoner USD.

Avslutning

Vi är med stora steg på väg mot avslutningen av den här tidsåldern, och den svarta hästen, som innebär en ekonomisk krasch och hyperinflation kommer allt närmare. Vi kan redan nu se och uppleva förstadiet till det som kommer, och på vilket sätt det kommer att påverka världsekonomin.

Jag vill avsluta med att använda ett citat från David Wilkerson, som Rune använder i sitt inlägg. Det är från boken ”Amerikas Last Call, där Wilkerson profeterar mot den amerikanska nationen:
”Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt och ingen kommer att egentligen kunna förklara hur det går till. Det kommer bara att finnas säljare men inga köpare.
Ni kommer att få se Amerikas president och senaten sitta i krismöten om nationens ekonomi. Paniken kommer att vara total. Vanligt folk kommer att förlora allt och många kommer att begå självmord.
Men mitt i denna turbulens så kommer Gud att ha ett folk berett med en fullkomlig frid i sina hjärtan och de kommer att vara ett starkt vittnesbörd för människor.”

Jesus kommer snart!
söndag 20 november 2016

USA - En nation under dom


”I tio år har jag varnat för att tusen eldsvådor kommer att blossa upp i New York City. De kommer att uppsluka hela storstadsområdet, inklusive delar av New Jersey och Connecticut. Stora städer runt om i USA kommer att få uppleva upplopp och rasande eldsvådor - sådana som vi såg i Watts, Los Angeles, för många år sedan." -  David Wilkerson

Profetiskt budskap om USA

I 2009 profeterade David Wilkerson, och gav ett brådskande budskap från Herren. Han talade om en kommande katastrof som kommer att skaka om hela världen, och varnade för upplopp och eldsvådor i New York, och i storstäder över hela världen.

När vi ser dessa massdemonstrationer som sprider sig i USA efter valet, är det början, och en del av dessa upplopp som Wilkerson profeterade om?

Mörka moln på himlen

Det är mörka moln på den amerikanska himlen. Wilkerson själv, menade att nationen var under Guds dom.

USA är bokstavligt talat en nation i upplösning, och vi ser det, på både det politiska, ekonomiska, moraliska och det andliga området. Det är en nation som har vänt sig bort från Herren, och man har öppnat en bred dörr som leder till fördärv, kaos och upplösning.

Fema Camps och undantagstillstånd


Det kan se ut som att USA:s regering redan är förberedda, och förväntar någon form av upplösning i samhället, om det sker genom en naturkatastrof, en ekonomisk krasch, eller genom en politisk händelse.  

I flera år har Obamas regering byggt så kallade ”Fema Camps”, som ligger runt om i hela USA, och är något som regeringen har haft svårt att hitta en förnuftig förklaring på.

Fångläger i hela USA

Fema Camps, ser ut som koncentrations eller ett fångläger, med baracker omgärdade med taggtråd. Dessa läger står tomma i dag, men är klara till att ta emot 100 000 tals upprorsmakare, och människor som inte kommer att följa systemet.

Min tro, är att dessa Fema Camps kommer att bli använda i vedermödan, i förbindelse med vilddjurets märke, som då kommer att bli tvunget och obligatoriskt för alla amerikanska medborgare.

Stor militärövning

Förra året, hade USA en stor militärövning som dom kallade Jade Helm 15, som pågick i nio amerikanska delstater.

Där övade man just undantagstillstånd och en situation där Marshall/Martial Law skulle träda i kraft, och man sätter militär på gatorna. Många amerikanare såg dessa övningar som ett invasionsförsök, och ett första steg där USA konfiskerar amerikanarna deras vapen, och stänger in dom i dessa läger.

Avslutning

USA som nation är på väg mot dramatiska tider. Jag tror, att vi inom en snar framtid, kommer att få se kraftiga naturkatastrofer, våldsamma terrorhandlingar, och ett förökat uppror, med våldsamma massdemonstrationer i USA. Jag tror samtidigt, att USA med stora steg är på väg mot en ekonomisk katastrof, och att denna katastrof är mycket närmare än vi tror.

Den amerikanska regeringen kommer att utnyttja denna turbulenta tid, och kommer inte se någon annan utväg än att utlösa undantagstillstånd, och USA kommer då att förvandlas till en militärstat under helt andra lagar.

Dra när till Herren

Jak 4;8 - Nalkas Gud, så skal han nalkas eder

Guds domar är en del av ändetidens uppfyllande. När vi upplever dessa födslovåndor, är det hög tid att lyfta våra huvuden. Det är allvarstider vi lever i, där viktigheten av att leva när Herren aldrig har varit större.

Jakobs brev uppmanar oss att ”Dra när till Herren, för då vill han dra när till oss”. I en tid där allt kommer att skaka, ger och överlåter vi våra hjärtan till Herren, så att allt vårt eget blir Herrens, och allt från Herren blir vårt.

Jesus kommer snart!


Källa: