torsdag 22 februari 2024

Tvåstatslösning, apokalyptiskt krig och kungarna från östern

 


Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever, när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Människor kommer då att uppleva att bli förvandlade, utan att uppleva döden.” 

Tack, Syskon, för alla underbara förböner för vårt land. Det är värdefullt för Herren när Guds folk ber i enighet och utgjuter sina hjärtan i nöd för sitt land och sin generation. Det är en förlorad generation, men som Herren har köpt med sitt eget dyrbara blod. Som någon skrev: "Det är en allvarlig tid, men Gud har allt i sin hand och full kontroll." På horisonten ser vi ödesavgörande händelser som också kan vara avgörande för vårt land. Men i detta mörker ser vi ett ljus av hopp, och vi ser att vi närmar oss vår kroppsliga förvandling. Den här våren vi går in i är högaktuell och profetisk, där min tro och förväntan till Jesu återkomst är starkare än någonsin. Här delar jag några intressanta händelser som vi har upplevt här på sistone. 

Tvåstatslösning 

En av följderna av kriget är att USA och andra arabstater pressar på för att etablera en palestinsk stat bredvid Israel. 

Israel svarar att idén att USA och arabstater vill skapa en stat för terrorism bredvid Israel är orealistisk. De tror att det beror på en felaktig uppfattning om att det finns en villig partner för fred bland palestinierna. 

Låt oss be för Israel och det judiska folket! 

Ryssland varnar för apokalyptiskt krig 

Dmitry Mededved, som kan vara den man som en dag kommer att ta över efter Putin, skriv och uttalade sig på twitter häromdagen: 
 
"NATO är en enorm militär allians med cirka 1 miljard människor i medlemsländerna och en samlad militärbudget på upp till 1,5 biljoner dollar. Eftersom våra militära resurser är så olika kommer vårt svar att vara asymmetriskt. För att försvara vårt lands territoriella integritet kommer vi att använda ballistiska och kryssningsmissiler med specialstridsspetsar, baserat på våra militärdokument och väl känt för alla. Detta är en allvarlig situation. Därför måste politikerna vara ärliga mot sina väljare och sluta upprepa det falska mantrat om att förbereda sig för krig mot Ryssland om och om igen." 

Samtidigt har Ryssland utfärdat en skrämmande varning till Väst, där de hotar att använda sin "hela arsenal" av vapen om de förlorar kriget i Ukraina. Kreml hotar med att använda kärnvapenmissiler mot Storbritannien, USA, Tyskland och Ukraina om Ryssland inte vinner. 

Min kommentar:  

Situationen mellan Ryssland och Väst blir allt mer spänd och en förlust för Ryssland verkar inte vara ett alternativ. Om NATO väljer att gå i krig mot Ryssland, finns risken att det eskalerar till en situation där Ryssland svarar kraftfullt. Dmitry varnar för att ett apokalyptiskt krig kan bryta ut om det blir en konfrontation mellan USA/NATO och Ryssland. Detta är precis det scenario vi ser och som beskrivs i Uppenbarelseboken.  

För världen verkar det hopplöst, men Guds församling har en ljus framtid hos Herren. 

Kungarna i östern tar fart 

Kinas militära styrka fortsätter att växa med rasande fart och har nu världens största arme på cirka 2,1 miljoner soldater. När vi ser hur länder som Kina växer militärt och blir en maktfaktor så är det för att Kina, tillsammans med övriga kungarna i öst, kommer att ha en central plats i det profetiska ordet i vedermödans tid.  

Avslutning 

Titus 2:13 - medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. 

Bevara hoppet och låt inte fiender, människor eller omständigheter ta ifrån dig glädjen eller förväntningen på Herrens återkomst. När vi ser tecknen på tiden och när vi närmar oss den period då Jesus förväntas återvända, låt kärleken, förväntan och längtan i våra hjärtan vara starkare än någonsin.  

Vi väntar på honom som kommer, vårt saliga hopp i en mörk tid.  

Jesus kommer snart! 

 

fredag 16 februari 2024

Upprop till förbön för Sverige - väckelse eller krig

 


2 Krön 33:1 - Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. 2 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.

Manasse var en kung i Israel som föddes år 709 f.Kr. Vittnesbördet om Manasse var att han var en kung som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ner, och han reste altare åt baalerna i stället för Herren. Han utövade teckentyderi, trolldom och skaffade sig andebesvärjare och spåmän. Manasse fick israelsbarn till att vända sig mot Herren och gjorde så mycket ont i Herrens ögon, så att han väckte Guds vrede. Israel var därmed ett avfälligt land som hade vikit av från Herrens väg för att följa avgudar.

Manessa omvänder sig

2 Krön 33:12-13 - Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. 13 Och när han bad så till honom, bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud.

Som straff för kungens och Israels ogudaktighet lät Herren Israel bli slagna av assyriernas arméer och kung Manasse blev tillfångatagen och fängslad med bojor. I sin nöd ödmjukade och omvände sig Manasse och ropade ut sin nöd till Herren. Detta fick Herren att lyssna och bönhöra honom, och Han återupprättade honom som kung igen. Det slutade med att Manasse insåg att det är Herren som är Gud, och han rensade landet från avgudar samt rev alla avgudaaltare.

Detta är ett fantastiskt vittnesbörd om hur Herren kan frälsa och upprätta en fallande och avfällig generation och nation. Manasses bön är inte inkluderad i Bibeln, men den omnämns i Hosajas krönika, en apokryfisk bok. Jag delar Manasses underbara bön med er här:

Manasses bön

Det var den här bönen som Manasse bad när han omvände sig till Herren och ropade ut i sin nöd. Det rörde vid Guds hjärta som upprättar kungen vilket leder till Israels omvändelse:

”Herre, allhärskare, våra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och deras rättfärdiga ättlingars, du som har skapat himmel och jord med all deras prakt, du som fjättrade havet med ditt befallande ord, du som stängde djupet och förseglade det med ditt fruktade och ärorika namn och som får allting att rysa och darra för din makt, ty ingen uthärdar din majestätiska glans, ingen kan utstå din vrede som hotar syndare, och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd; du är Herren, den Högste, full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek, människors lidanden väcker din ånger.

Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat dem som syndat mot dig att de får omvända sig och bli förlåtna; i din stora barmhärtighet har du bestämt att syndare kan omvända sig och bli räddade. Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak och Jakob, som aldrig syndat mot dig, men av mig syndare kräver du omvändelse, ty mina lagbrott är otaliga som havets sandkorn.

Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud, ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot himlens höjd för all min orättfärdighets skull. Det är med rätta jag plågas, Herre, jag pinas efter förtjänst, fjättrad och böjd av tunga järnbojor, så att jag inte kan lyfta mitt huvud.

Ty jag väckte din glödande vrede och gjorde det som är ont inför dig, när jag ställde upp de vidriga avgudabilderna och lät dessa skändligheter bli fler och fler. Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dig att visa din mildhet. Jag har syndat, Herre, syndat, och jag vet vad jag har brutit.

Jag bönfaller och ber dig: förlåt mig, Herre, förlåt mig, låt mig inte gå under genom mina lagbrott, vredgas inte för evigt, låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mig inte till jordens nedersta djup; du är ju de botfärdigas Gud, Herre. Då blir det som händer mig ett bevis för din godhet, ty i din stora nåd räddar du mig fast jag är ovärdig, och jag skall prisa dig så länge jag lever.

Dig lovsjunger hela den himmelska hären, och din är äran i evighet. Amen.”

Yonggi Chos varnande ord

Den sydkoreanska pastorn David Yonggi Cho, som var pastor för världens största församling, flyttade hem till Herren i 2021. Men han besökte Sverige vid flera tillfällen, och bland annat i 2018. Under sitt besök i Sverige fick han ett profetiskt tilltal till Guds församling:

”Efter att ha varit här i några dagar upplever jag något främmande i atmosfären. Med profetisk ande vill jag säga att Sverige står inför krig eller väckelse. Om ni inte ber mer om en ny väckelse, så kommer fruktansvärda krigstider över landet.

Jag har gråtit och bett över ert land och utifrån denna nöd och kamp ser jag i min ande detta som måste komma över er nation. Ni tycker inte om att höra det här, men det bryr jag mig inte om. Jag säger bara det som Gud har lagt på mitt hjärta, att kommer det inte väckelse snart så kommer med hundra procents säkerhet Guds domar att drabba landet.

Jag är chockerad över den fria moralen. Jag ser hur ormen som bedrog Adam och Eva håller på att bedra er mitt i ert välfärdssamhälle och ni kan bara besegra den i Jesu Kristi namn. Mitt hjärta är tungt och mina ögon fyllda av tårar.

Vakna upp kära kristna i Sverige och känn ert ansvar inför Gud annars går landet sin undergång till mötes mycket snart. Om ni faller i likgiltighetens sömn kommer ni att höra krigslarm. Detta har Gud uppenbarat för mig sedan jag kom till Sverige. Jag vädjar till er i Kristi namn: Vakna innan det är för sent.” Slut citat. Inlägget är taget från Holger Nilssons hemsida.

Förbön för Sverige

2 Krön 7:13 - Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land

Det är skarpa ord från Yonggi Cho, där han ger ett ultimatum från Herren. Om inte Guds församling ber om väckelse skulle konsekvensen bli krig över landet. Väckelse eller Guds domar, mörker eller Herrens härlighet.

Vi har genom åren tagit del av flera utombibliska profetior som har med en rysk invasion av Sverige att göra. Det är alltid med tyngd och sorg i hjärtan att man läser dessa varningar som kommer med jämna mellanrum. Vi tror och hoppas att Herren genom sin nåd kommer att förbarma sig, och att Sverige får uppleva nåd och Herrens barmhärtighet på samma sätt som staden Ninive, när människorna ödmjukade sig och vände om från sina onda vägar (Jon 3:5–10).

Men jag har ändå känt en förmaning här på det sista, och upplevt att vi igen måste påminna oss om det som har förmedlats genom Herrens tjänare och tjänarinnor, genom syner, drömmar och visioner.

Men om mitt folk ödmjukar sig och ber

Det verkar vara en biblisk princip från Herrens hjärta att när folket ödmjukar sig, ber och omvänder sig från sina onda vägar, kommer Herren att höra det från himlen, förlåta och upprätta landet. Herren gjorde detsamma med Ninive, och istället för dom fick landet nåd och upprättelse från Gud.

Vi lever i en mycket allvarlig tid. Yonggi Chos profetiska varning är viktigare än någonsin. Vilken väg ska vårt land då välja och vilket andligt skeende är på väg? Om inte församlingen ber för väckelse skulle konsekvensen bli krig över hela landet. Som det ser ut just nu, så är det dit vi är på väg. Men detta är ett upprop till hela Guds folk, att i en tid som denna, ropa ut efter väckelse och att Sverige får uppleva en ny tid av nåd.

Vi förmår inte att skapa väckelse i oss själva, men den helige Guds Ande förmår. Han kan blåsa på de platser som verkar mest omöjliga, och han förmår att vända hårda hjärtan till sig. Vi ber att Herrens heliga eld ska falla på nytt och att vårt land ska uppleva en skakning. Inte en skakning genom främmande makters påverkan, utan genom Guds frälsande kraft.

I Jesu mäktiga namn

Amen