torsdag 23 november 2017

En öppen dörr väntar på oss!


      ”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” (Upp 3:8)

Filadelfia församlingen är en bild på Herrens väntande brud, som får löfte om att bli bevarad från vedermödans tid. Den öppna dörr som Herren hade ställt framför dem, kan också jämföras med den öppna dörr som Johannes får se i himlen, då han som en prototyp på församlingen, blir uppryckt till Guds tron, när han hör Guds röst som kallar honom att ”komma hit upp” (Upp 4)

Filadelfia och Laodicea

Dom två sista församlingarna som Johannes sänder brev till i uppenbarelseboken, är församlingen Filadelfia och Laodicea. Min förståelse är, att dessa 7 brev som Johannes skickar till dessa församlingar i mindre Asien, både innehåller ett specifikt tilltal och ord till var och en av dem, men också är en profetisk och historisk tidslinje för församlingen, som sträcker sig allt ifrån dess födelse på pingstdagen och fram till Jesu synliga återkomst.

Filadelfia är alltså den vakande och väntande församlingen, som blir bortryckt före vedermödan, och Laodicea är en bild på den avfälliga församlingen, som blir utspydda, kvar lämnade, och kommer att vara en del av det religiösa skökosystem som kommer att finnas till.

En öppen dörr

”Jag hörde en mäktig dånande röst, och den överdövade allting annat. Allt runt omkring mig tystnade, och fick lov till att ge plats och uppmärksamheten vidare till denna röst. När jag hörde rösten, så kände jag igen den med det samma. Det var samma röst som en gång hade kallat mig, och vädjat till mitt hjärta att överlåta mitt liv till honom. Det var samma röst som många gånger sedan, hade talat ömt och uppmuntrande till mitt hjärta i min vandring med honom. Rösten var den samma, men tonläget var ett annat. Nu talade han med auktoritet, och det var en mäktig befallning som gick ut. Det var som ett dånande vatten, ett åskväder och en stormvind på samma gång. Rösten krävde, och lät befallningen ljuda genom universums galaxer. Ingen skulle missta sig, eller ha fel om dess betydning eller innebörd. Budskapet var tydlig och klart – och det var rättat till en person och ett folk.-”Kom hit upp mitt folk”!

Så snart jag hörde denna basun och befallning ljuda, stannade världen och allt såg ut att gå i stå. Samtidigt med att jag lyftes från marken, började min kropp snabbt att förändras. Det var som ett ljus som sköts ner från himlen som träffade min kropp, som gjorde att detta ljus och en härlighet omslöt mig och blev en del av mig. Jag blev uppslukat av liv, och det livet gjorde slut på allt som hade med död och svaghet att göra. Jag fortsatte uppåt medans Guds kärlek, liv och härlighet fyllde mig och förvandlade varje del av min kropp. Det var en reningsprocess där inte bara kroppen förvandlades, men hela mitt sinne och varelse fick nytt och evigt liv.

Jag visste från första ögonblicket, att det här var stunden som jag hade väntat på. Den befallningen som ljöd i hela andevärlden gällde mig, och stunden vi hade väntat på i så lång tid hade kommit. Jag visste med säkerhet, att den rösten som precis hade kallat mig att komma till honom, var min underbare frälsare och Gud, och att jag nu skulle få se honom för första gången i mitt liv.
När jag mötte min frälsare i himlarymden tillsammans med millioner av andra själar, såg jag för första gången hans härlighet. Jag stod framför honom som var nåden, sanningen och kärleken personifierad. Ögonblicket var obeskrivligt, ojämförbart och något som inte kan beskrivas med mänskliga ord.

Bakom min frälsare, såg jag något som var ett uttryck för Herrens löften, och den evighet som väntade oss. Det var en stor kraftig dörr som stod öppen och på vid gavel, så att vi kunde träda in. Genom dörren kunde jag se Guds härlighet, tusentals av änglar och kände en ljuvlighet strömmade ut genom denna mäktiga dörr. Jag fick en längtan att träda in – att gå igenom denna dörr och ta del av dess härlighet. Jag visste att den var skapad för mig, och att jag hade en hel evighet att utforska denna underbara plats. Jag var där nu, och jag tog mitt första steg för att gå in..

Avslutning

En broder i Herren skickade ett uppmuntrande vittnesbörd till mig för ett par dagar sedan. Han berättade, att han i en ”dröm hade sett himlen som var helmulen, och mitt på den öppnade sig ett runt fönster eller hål som hade vita kanter i öppningen hela vägen till andra sidan. Längre in var det alldeles ljusblå himmel och mycket små molntussar. Allt såg ljust och fint ut där inne - det kändes fint och inbjudande”.

Herren har öppnat himlens dörr, för att göra plats och ta emot sin brud och sitt folk. Snart en dag, kommer vi att få lov till att uppleva just det, att Herren kommer att kalla oss hem och förvandlar våra jordiska kroppar. Tillsammans kommer vi att tåga igenom himlens portar, för att uppleva dess härlighet.

Har du din sak klar med Gud, och har du bett honom om att förlåta din synd? Vet du med säkerhet att du är hans barn, och att ditt namn är skrivet i Livets bok? Om du inte har din relation klar med Herren, kan du överlåta och ge honom ditt hjärta, för första gången eller på nytt igen. Han älskar dig, och väntar på att du skal komma och överlåta ditt liv till honom. Vänta inte, för tiden är snar och han kommer mycket snart tillbaka.

Guds rika välsignelse


Mikael 

onsdag 15 november 2017

Tusentals vetenskapsmän undertecknar ett ”varning till mänsklighetens brev”Församlingen är ett ljus, ett salt och Herrens talrör i den här världen. Vi är kallade till att profetera och varna för de tider som ligger framför, och att peka på det hopp som finns i Jesus  - Guds frälsande ark. Den profetiska rösten från Guds folk, borde ljuda och göra sig gällande i hela vårt samhälle och land. Men ibland talar den här världen högre, och har en bättre förståelse för den tid och det tillstånd vi lever i.

Ett varningsbrev till mänskligheten

Mer än 15 000 vetenskapsmän har undertecknat ett brev, som är skrivet till hela jordens mänsklighet, där det varnas för en kommande och imminent apokalyps.  Det är en dyster bild av jordens framtid som skissas upp, där det bland annat frågas om det är för sent att rädda och bevara miljön?

Budskapet kallas: ”Varning till hela mänskligheten” och ger en förödande bild på det öde som väntar vår planet. Från början var det ett budskap som kom ut redan i 1992. Nu är den uppdaterad, och den bild som målas upp är om möjligt ännu värre än tidigare. Det är bland annat jordens naturresurser som vi förbrukar allt snabbare takt, som är ett av det största hotet för mänskligheten. Men utöver det, så är det en mängd andra faktorer som miljöskador som beskrivs, katastrofala klimatförändringar, brist på färskt vatten, massiv utrotning av djur, där man exempelvis räknar med att hela två tredjedelar av djuren snart är borta från jorden.

Avslutning   

Den här världen slår alarm – man inser hur hopplös situation vi står inför, där man iakttar de katastrofala ändringar som vi upplever i dag. Människan är uppgiven och maktlös, där inga kraftansträngningar i världen kan ändra det faktum som nu utspelar sig inför våra ögon. Det är Guds domar som går ut i världen – avsaknaden av Gud och den ogudaktighet man väljer, gör att den här världen sörjer och allt som lever på jorden tynar bort, och djuren på marken, fiskarna i havet och fåglarna under himlen dör.  (Hos 4:1-2).

Herren slår alarm – där han varnar för en kort nådatid innan nådens dörr stängs. Vi upplever skakningar just nu, men dessa födslovåndor är ojämförbara med det som ligger framför oss. Herrens väntande brud tillsammans med hela skapelsen våndas och suckar, där vi längtar efter Jesu återkomst och uppenbarelse. Herren kommer för att förvandla våra förgängliga kroppar, och för att befria den här världen från det ok och slaveri som skapelsen lever under syndens förgängelse (Rom 8:22).

Jesus kommer snart!  Källa:


torsdag 9 november 2017

Tecken i himlen och på jorden: Betlehemsstjärnan på himlen i novemberKära vänner,

Här delar jag en kort översikt, med senaste händelser i världen. Oroligheter som bara tycks eskalera, och som pekar på en värld som bokstavligt talat skakar i sina grundvalar.

Om vi tror på att Herren använder tal och särskilda tidsperioder, så är november en högaktuell månad, som kanske kräver extra uppmärksamhet. Den 11-12 november kommer bland annat ”Betlehemsstjärnan” att visa sig på himlen. Det är bara andra gången, att vi ser den på himlen sedan Jesu födelse. För 2000 år sedan pekade denna stjärna på Jesu födelse – pekar den denna gång på Jesu återkomst?

Krig är närstående

Nordkorea är nu närmast helt omgivet av en mur av amerikanska krigsfartyg, bombflygplan, missiler och cirka 80 000 soldater. Trump är just nu på resa genom Asien, och besöker några av de länder som stöder USA mot den Nordkoreas diktator. En situation som blir allt mer krisartad.

Saudiarabien i krig med Iran?

Michael Snyder har skrivit en intressant artikel, där han ställer frågan, om det är ett stort krig på väg i Mellanöstern mellan Saudiarabien och Iran? Dessa två länder representerar två motsättningar i den muslimska världen, där Saudiarabien står för sunni och Iran för shiamuslimer.

Dessa länder är alltså varandras huvudfiender, och stödjer ofta var sin sida i olika konflikter i Mellanöstern. Saudiarabien har precis skjutit ner en missil, som blev skickat från Yemen, från en organisation som Iran indirekt stödjer. Mellanöstern är en kruttunna som potentiellt kan utlösa ett tredje världskrig.

Australien upplever våldsamt oväder

I dag upplever vi gigantiska avvikelser, från det vi normalt kallar ”vanligt väder”. Delar av Australien upplevde häromdagen både snö, stormar och jättestora hagel, där flera människor efterföljande behövde vård. Vissa beskriver hagel stormen, som den värsta i över 30 år.

November 2017

Vi vet att det finns viktiga tal och perioder av år i bibeln, som är symboler för det som Herren är och ger uttryck för. Herren kommunicerar genom tal, och visar på sin fullkomlighet och precision i det han gör. Vi ser bland annat tal som 7, 40, 70 och 120 som viktiga tal i förbindelse med år och tidsperioder. Här i november, är det flera datum som ”tillfälligtvis” händer på nästan en och samma gång, som kanske gör att vi borde vara extra uppmärksamma i denna sena tid.

Den 11-12 november möter Venus planeten Jupiter på himlen, i det man kallar en ”konjunktion”. Många menar att det var just denna planetkonjunktion mellan Venus och Jupiter, som var ”Betlehemsstjärnan” som pekade på Messias födelse. Denna konjunktion, har bara hänt en gång sedan i historien, och var alltså något helt unikt. Den händer precis 50 dagar efter den 23 september, där vi upplevde tecknet i himlen som Upp kap 12 talar om.

Andra intressanta datum här i november, visar att det är exakt 70 år sedan Jerusalem blev Israels huvudstad. Om vi gör 70 år om till dagar, blir det 25 550 dagar och vi hamnar exakt på den 11 november.  Det är samtidigt precis 777 dagar efter den tetrad av blodröda månar som avslutades i på hösten 2015. Sedan har vi den mycket intressanta utombibliska profetian av Rabbi Ben Judah från 1200 talet, som pekar på att Herren att fortsätta sitt profetiska program med Israel här i 2017.

Vi lever i mycket intressanta tider, där tecken i himlen och på jorden pekar på Jesu dyrbara återkomst

Mikael


Källa: