torsdag 9 juni 2016

Shavuot eller Pingsten – En högtid som pekar på uppryckandet?


Är de judiska högtiderna något som är en skuggbild och blir uppfyllda vid Jesu första och andra komma, och pekar den judiska högtiden Shavuot (Pingsten) på själva uppryckandet av församlingen?”

Inledning

Låt mig slå fast, att när det gäller uppryckandet av Guds församling, så är min tro att denna händelse till skillnad från Jesu synliga återkomst till Israel, kan ske när som helst. Det betyder att denna unika händelse är ”imminent” eller närstående, och kan ske utan några som helst förutgående tecken.

När det är sagt, så är det ändå på det sättet, att Herren i och genom sitt ord, bekräftar och låter bestämda ting ske i rätt ordning och i rätt tid.

Den judiska högtiden Shavuot/Pingst

3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.

Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingst, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna

Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50.

Avslutning

Om man jämför Pingsten med många av de andra högtiderna, så finns det i denna i fler än några andra, tydliga associationer till själva uppryckandet av Guds församling. Den frågan som det här inlägget ställer, är om vi på samma sätt som församlingens födelse, kan förvänta att uppryckandet också sker i förbindelse med denna högtid? 

Ta gärna del av hela inlägget på hemsidan Jesus kommer snart:

I hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael 

måndag 6 juni 2016

Katastrofala översvämningar samtidigt med att FN delar IsraelPå flera platser runt om i världen, får vi rapporter om katastrofala översvämningar, som orsakar stor förödelse där flera människor har skadats eller omkommit. Det är inte bara länder i Europa som Frankrike och Tyskland som just nu upplever apokalyptiska översvämningar, men också på många andra platser runt om i världen, som USA, Mexico, Ryssland, Kina, och Ukraina.

Dessa naturkatastrofer händer samtidigt med att FN samlar 20 av världens nationer för besluta och på vilket sätt man ska dela Israel och få igenom en tvåstatslösning.

Internationell fredskonferens

Den 3 juni hölls en internationell fredskonferens för att diskutera Israel/Palestina frågan. Frankrikes utrikesminister meddelade att 20 länder skulle delta i mötet i Paris för att återuppta den israeliska-palestinska fredsprocessen. Varken Israel eller Palistina var representerade vid mötet.

FN uttalade att Palestinierna söker diplomatiska erkännande för sin självständiga stat på Västbanken, Gazaremsan, inklusive östra Jerusalem. Det kan se ut som att FN är klar till att ta beslut och sedan tvinga Israel till att ge upp land mot fred.

Ni har delat mitt land

Joel 3:1-3 - Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.  

När vi upplever dessa översvämningar runt om i världen, är det mer än ett tidstecken, och är det en konskevens som kommer är man ”förbannar” Israel, och är det ett tillfälle när vi upplever dessa globala naturkatastrofer samtidigt med att världen är i full gång med att dela Guds eget land?

En dag kommer Herren att döma nationerna på det sätt att dessa har handlat mot Israel, och det judiska folket. Herren kommer att anklaga hednafolken och nationerna för att dom har delat landet, och förskingrat judarna runt om i världen. När man delar Guds eget land, är det en styggelse i Herrens ögon, som till sist kommer att föra dom med sig.

Hur när är vi

Som en sista kommentar till FNs fredskonferens och det som händer med Israel, så ser det ut till att vi är skrämmande nära ett avtal som FN, och i princip hela världen är eniga om. Det betyder att vi närmar oss ett delande av landet Israel, och ”förbundet med de många” med rasande fart.

Samtidigt är det en kraftig indikation på hur nära vi är själva uppryckandet av församlingen. Jag är övertygad om att innan detta förbund blir genomfört så är Guds brud borttagen från den här jorden, och Herren har hämtat sin församling. Israel, och tidens tecken visar hur mycket nära vi är Jesu dyrbara återkomst.

Jesus Kommer Snart!

Källa:
fredag 3 juni 2016

Jesu uppståndelse är min uppståndelse


Fil 3:20 – Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsaren. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.  

Uppståndelsen från de döda är de frälstas stora hopp. Det fanns inget hopp om evigt liv eller frälsning, om det inte vore för Jesus uppståndelse från de döda. Uppståndelsen är själva hörnstenen och fundamentet i vår tro, och utan den är både vår tro och predikan meningslös. (1 Kor 15:14)

Jesus är själva förstlingen av uppståndelsen, som betyder att hans uppståndelse blev min uppståndelse. När han uppstod från de döda så gav det mig hopp, att jag och en dag på samma sätt kommer uppstå och förvandlas, och för alltid ska vara med Herren.

Ett himmelskt folk

Efe 2:6 - Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

Församlingen har aldrig som sådan blivit lovade ett jordiskt rike, men vi har vårt medborgarskap i himlen och har det nya Jerusalem som mål. 

Vi är ett himmelskt folk, utvalda före det att den här världens grund blev lagd. Redan nu är vi sittandes med Kristus i den himmelska världen, och är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. I himlen finns vår lön, vår skatt och vårt arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Där finns också vår eviga boning bevarad, som Herren kommer ikläda oss med vid sin återkomst, som är vårt barnaskap och vår kropps förlossning.   

Döden berövas sin makt

Döden kan ta våra kroppar till graven, men den har ingen verklig makt över oss. För flera tusen år sedan gav Herren oss hopp, när han profeterade till oss genom Hosea:

Hos 13:14 - Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för mina ögon.

På korset besegrade Jesus döden, och tog nycklarna till dödsriket. Men det betyder inte att döden inte finns eller inte existerar. På samma sätt som med Satan, kommer döden stegvis att mista sitt inflytande, för att till sist besegras och mista all sin makt:

1. Jesus övervann döden på korset där han klädde av, och triumferade över väldena och makterna och förevisat dem offentligt. Kol 2:15

2. Vid uppryckelsen av församlingen, ”då detta dödliga kläs i odödlighet”, kommer ”döden att bli uppslukad och segern vunnen” (1 Kor 15:54)

3. Efter 1000 årsriket kommer döden att kastas i eldsjön (Upp 20:13), och Jesus överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Som den siste berövas döden all sin makt. (1 Kor 15:24-27)

Skapad för ett evigt liv i himlen

1 Kor 15: 51-52 - Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförganglighet, och då skola vi bliva förvandlade. 

Snart en dag, och vid den sista basunens ljud, kommer jag att förvandlas. Jag kommer att bli överklädd med en ny härlighetskropp, skapad för ett evigt liv i himlen. Denna förgängliga kropp jag har, kommer att uppstå i härlighet och kraft, och kommer att bli lik den min frälsare har.

Här på jorden dör jag som en jordisk människa, men jag har hopp om att en dag uppstå som en himmelsk. Jag dör ofullkomlig, men kommer att uppstå som fullkomlig. Vi dör med sjukdom, synd och nöd, men vi kommer att uppstå till ett evigt liv utan tårar, frestelser och död. 

Det är mitt dyrbara hopp, min glädje och min tröst. Min dyrbare frälsare kommer snart, och han kommer att förvandla oss, och vi kommer att bära den himmelska människans bild.

Han talar ljuvligt till mig

Mest av allt så längtar jag efter att jag äntligen kommer att få se Herrens härlighet med mina fysiska ögon, och jag kommer att få röra och omfamna honom med mina händer.

Jag kommer för första gången få höra honom tala ljuvligt till mina öron, och jag kommer att få känna och andas hans härlighet. Framför allt kommer min mun att tillbe och lovsjunga min underbare skapare och frälsare i all evighet. Det är vår kropps förlossning och vår kommande härlighet.


Jesus kommer snart!