söndag 30 oktober 2016

En känsla av nöd och ett budskap av brådskande karaktär


Ta gärna del av det senaste inlägget på hemsidan ”Jesus kommer snart”:


En känsla av nöd

Jag har en känsla av nöd, och ett budskap av brådskande karaktär. Det är en överbevisning och en inre maning, att tiden vi har kvar på den här jorden är mycket kort. Jag har personligen varit vittne till tidens tecken, som de senaste åren har accelererat med våldsam kraft och fart.

Tidstecken, som tidigare var tysta och anonyma, ropar nu enhälligt med sina lungors fulla kraft – och den som vill, tar det till sig och lyssnar. För dessa tidstecken har ett budskap, och dom har ett syfte. Ett budskap går ut i denna sena midnattstimme - Jesus kommer mycket snart!

Jag kommer och hämtar dig

Tecknen i den här världen är tydliga. Vi närmar oss en tidpunkt där det inte längre finns någon återvändo. Vi lever i födslovåndornas tid, där smärtan över den här världens tillstånd blir större, och mörkret blir allt mer kompakt. Herren talar och tröstar oss mitt i allt detta, att han mycket snart kommer för att hämta oss hem. 

På samma sätt som Lot och hans familj, som blev borttagna ut ur Sodom innan Guds domar blev utlösta, kommer Herren att flytta sitt folk, bort från den här världen som kommer att bli utsatta för Guds domslut. På samma sätt som att Noa och hans familj blev upplyfta upp över vattnet för att dom inte skulle gå igenom syndafloden, kommer Herrens församling lyftas upp Herren till mötes, innan domen går ut över den här världen. 

Gett inte upp

Ge inte upp, men fortsätt att vandra min käre vän. Vi är inne på själva upploppet, och vi har bara en liten bit kvar. Herren viskar i vårt öra, och uppmuntrar oss att hålla ögonen på slutmålet – det himmelska Jerusalem och vår underbare Frälsare, Konung och Gud.

Herren är med dig,

Mikael
söndag 23 oktober 2016

Ryssland förbereder befolkningen för krig


Spänningarna har tilltagit mellan Ryssland och USA efter det att fredssamtal i Syrien har brutit ihop. Ryssland förbereder nu civilbefolkningen för åtgärder vid en eventuel attack. Befolkningen uppmanas att undersöka och säkra sig både gasmasker och skyddsrum, i händelse av ett anfall med kärnvapen, eller vid biologiska och kemiska angrepp från väst. 

Tidigare i måneden hade Ryssland en militär övning för 40 miljoner ryssar, som omfattade både militär och civila. Man kan inte minnas en övning av den här skalan någonsin, inte ens under sovjettiden. 

Krig om Hillary vinner

Det är inte bara situationen i Syrien som gör att det är spänt mellan USA och Ryssland, men till och med det amerikanska valet påverkar situationen. Varnande röster i Ryssland, varnar för att med Hillary Clinton som president, kan vara gnistan till att starta ett tredje världskrig. 

USA:s ÖB och militära överbefälhavare, har precis varnat för att Hillary Clintons Syrienpolitik i princip innebär världskrig. Om USA väljer att kontrollera luftrummet i Syrien, skulle det automatisk medföra krig mot både Syrien och Ryssland. 

Krig innan valet

Ett insidertips från Kreml, varnar för att ett krig mot USA kan bryta ut redan innan valet i november i USA. Det är Segej Markov, medlem av Civik, en statlig institution i Moskva, som bekräftar uppgiften. Sergej uttalar sig: 

"Dessa är det mest allvarliga spänningarna mellan Moskva och Washington i årtionden. Kriget kan börja redan före valet i november i USA. Jag tänker personligen att lagra 200 burkar av fläsk för att vara redo för en eventuell kris, och jag rekomenderar alla att göra det samma". 

Avslutning

Inte sedan andra världskriget har världen upplevt spänningar på det sätt vi upplever i dag. Hur länge kan dessa spänningar fortsätta, innan vi upplever krig i fulltalig skala? Hur länge kommer vi att balansera på gränsen, till det att vi kommer att se fullständigt kaos och förödelse? Är det vi upplever just nu början och förberedelse till vedermödans domar, som kommer att resultera i kärnvapenkrig med katastrofala konsekvenser?

Tiden är knapp, och tiden är mycket snar. Jag upplever, att vi just nu lever på lånad tid. Herren har visat mig, att Guds profetiska klocka står på 23:59, och ingen människa vet hur länge vi har kvar, eller hur länge nådens dörr kommer fortsätta att vara öppen. Men en dag, och på en given signal kommer den dörren att stängas, och Guds domar kommer att gå över jorden. Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka.

Mikael  

Källa:


http://www.infowars.com/kremlin-insider-war-might-begin-even-before-u-s-elections/

http://www.whas11.com/news/world/russian-television-warns-of-nuclear-war-amid-us-tensions/335731515

onsdag 19 oktober 2016

Är Mosuls förstörelse ett profetisk uppfyllande?


I dag upplever vi en massiv insats mot staden Mosul i ett försök att bryta IS välde i Irak och Syrien. Det var nämligen just i Mosul i Irak, att IS utropade sitt kalifat för två år sedan.

För cirka 2600 år sedan profeterade Nahum mot staden Nineve, och Herren straffade staden genom att låta förstöra den då babylonier och meder gjorde uppror mot det Assyriska väldet. Mosul är byggd på samma på plats som Nineve, den plats som Nahum förkunnade skulle dömas och förstöras. När vi i dag upplever gemensam koalition mot IS av bland andra Irak, Iran och kurder, är det i så fall en profetia som får ett dubbelt uppfyllande här flera tusen år senare?  

Staden Mosul och Nineve

Staden Mosul ligger i norra Irak, och byggdes tvärs över floden Tigris. Staden är Iraks tredje största stad, och har cirka 1,7 miljoner invånare.

Nineve, som var en forntida stad i det gamla assyriska riket, ligger i princip på samma plats som Mosul ligger i dag. Nineve var den stad, som Herren skickad Jona till för att profetera och varna för Guds rådslut och straffdomar, om inte staden valde att omvände sig. Men det verkar som att Nineves omvändelsen inte var djup nog, då Herren 200 år efter, återigen profeterade genom Nahum, straffade och dömde staden.

Beskrivning av Jesu återkomst

Nahum 1:3-6 - Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter. Han straffar havet och låter det torka ut, alla floder låter han sina. Då tynar Basan och Karmel bort och Libanons grönska vissnar. Bergen darrar för honom och höjderna smälter ner. Jorden bävar för hans ansikte, världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans förbittring, vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som eld och klipporna rämnar
inför honom. 

Före det att Nahum börjar profetera, så kommer han med en mäktig proklamation, där han ger Herren äran för att besegra sina fiender. Samtidigt, så är det en beskrivning av Jesu återkomst, när Herren vänder tillbaka för att döma och straffa jordens invånare i sin vrede.

Mosuldammen

Nahum 1:8 - Men med en störtflod förintar han platsen där Nineve står, och mörker förföljer hans fiender

Nahum 2:6 – Flodernas porter öppnas och palatset faller ihop.

Sju mil norr om Mosul ligger Mosuldammen, som är den största vattenförsörjningsanläggningen i Irak. I flera år har media varnat för dammen, som nu är närmare en kollaps än någonsin.

US Army Corps of Engineers har sagt, att den är den farligaste dammen i världen. Vid ett tillfälle kontrollerade IS dammen, men dom visst inte hur man skulle underhålla och sköta den. Skulle det katastrofala hända att dammen brister, skulle det resultera i att dränka Mosul och hota över en miljon människors liv.

I 612 f.Kr skickade Herren en mycket kraftigt regnstorm, som orsakade att floden Tigris svämmade över sina bräddar, och staden Nineve översvämmades med vatten. Herren uppfyllde alltså sitt ord där Nahum hade profeterat att en störtflod skulle förinta och förstöra staden.

Avslutning

Mosul ligger på samma plats som den bibliska staden Nineve. Nahum fik ett profetiskt ord till Nineve som bokstavligt gick i uppfyllelse. Efter det att Nineve blev utsatt för en störtflod, så skickade Herren babylonierna, perserna och mederna till att utplåna den assyriska huvudstaden Nineve. Dessa tre grupper är samtidigt representerade i dag av Irak, Iran, och kurder. Tre länder och folkgrupper som alla är involverade i den militära attacken mot IS i Mosul.

För 2600 år sedan, sände Herren både arméer och vatten för att helt förstöra Nineve. Kommer vi att se och uppleva ett dubbelt uppfyllande av denna profetia, där Herren återigen skickar samma nationer mot staden, tillsammans med en massiv flod av vatten för att förstöra IS och staden Mosul. Tiden får visa på det profetiska ordets uppfyllande.


Jesus kommer snart!


Källa:

lördag 15 oktober 2016

Israel och Herrens sex profetiska löften


Mal 2:7 - Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HERREN Sebaots sändebud.

Ett av de största tidstecken, som visar att vi är på väg mot själva ändetidens avslutning, är förberedelsen mot ett byggande av ett tredje tempel. Ett viktigt steg som nyligen togs mot att återinföra tempeltjänsten,  var när det judiska rådet utvalde den nästa överstepräst i det kommande templet.

Förberedelse till ett snarligt byggande

Jag har tidigare skrivit om dessa enorma förberedelser som händer just nu, med tanke på byggandet och förberedelsen av ett tredje judiskt tempel och själva tempeltjänsten.

Vi har tidigare sett både framträdande muslimer som tillskynder ett byggande, och nyheter som visar att man har rekonstruerat det massiva utomhusaltare som man ska använda i den kommande offertjänsten. Ett altare som förväntas bli funktionsdugligt på väldigt kort tid.

Det enda hindret

Rabbinen Weiss förklarar att det enda hindret för ett återinförande av tempeltjänsten är den politiska frågan. Om den plötsligt skulle ändras, som den mycket väl kunde, så skulle vi behöva börja med tempeltjänsten omedelbart. Weiss fortsätter med att föklara, att det är nödvändtigt med en kandidat redan nu som kan fylla rollen som överstepräst för att tjäna i templet.

Det tredje templet i vedermödan

Upp 11:1-2 - Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt: »Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som tillbedja därinne. Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader förtrampa den heliga staden.

2 Tess 2:3-4 - Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Ordet är tydligt med att när den sista årsveckan börjar, måste ett tempel vara på plats i Jerusalem.  Det är en del av det profetiska ordets uppfyllande, som har med Israel och det judiska folket att göra.

När de två profeter träder fram i början av vedermödan för att profetera och utföra Herrens gärningar, är templet redan på plats och beskrivs i Upp kap 11. Det är samma tempel som Antikrist kommer att sätta sig i och göra sig själv till Gud, efter det att han har intagit Jerusalem och slagit ihjäl de två profeter.  

Templet i 1000 års riket

Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

Min tro är att vedermödans tempel inte är samma tempel som kommer att finnas till under 1000 års riket. Jeg tror att detta tempel kommer att förstöras den dag när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget.

Det sanna templet, där Herren själv kommer att sitta och regera från i den messianska tidsåldern, kommer Herren själv att bygga efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40-44. Där kommer även hedningar från hela världen att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av detta tempel (Sak 6:15).

Sex profetiska löftena till Israel

När vi ser ser förböredelser för byggandet av ett tredje tempel, så hör det i hop med de sex profetiska löften som Herren gav det judiska folket genom Daniel. Det är sex löften som både har med deras kommande frälsning, Messias och templets funktion att göra.

De sex löftenas uppfyllelse

Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Göra slut på överträdelse

Det hebreiska ordet för överträdelse ”pesha” betyder att göra uppror eller synd mot laglig auktoritet. Aldrig mer kommer Guds utvalda folk att göra uppror mot Herren, eller följa och tjäna andra Gudar. Vid den 70:e årsveckans avslutning kommer det definitivt att vara slut på Israels överträdelser mot Herren.

Försegla synder

Det hebreiska ordet för synder ”chattath” betyder synd, eller försynda sig. Sak 12 talar om Israels kommande frälsning, som är Israels andliga pånyttfödelse.

När Hesekiel ser de förtorkade benen få liv (Hes 37), är det samtidigt en profetia om både Israels nationala pånyttfödelse i 1948, deras församlande från hednafolken, och deras kommande frälsning i ändetiden.  

Försona skuld

Det hebreiska ordet för försona ”kaphar” som betyder försona eller övertäcka. Jesu seger på korset kommer då att bli en verklighet för Israel. Redan nu är Israel försonad med Herren, men precis som alla människor måste denna försoning tas emot i tro för att det ska bli en värklighet.

När Israel accepterar Jesus som deras Messias, och i tro tar emot honom som deras frälsare, kommer Herren att förlåta och försegla deras synder och försona deras skuld. 

Föra fram en evig rättfärdighet

Det är den rättfärdighet som Israel och Jerusalem ska vandra i för evig tid. Detta blir konsekvensen av att de tar emot Jesus som deras frälsare, och korsets frälsande kraft. 

Fullborda syn och profetia

När Jesus kommer och tar boning bland sitt folk, är det inte längre nödvändigt med profeter, syner eller profetior. Alla ska känna Herren från den minste till den störste. Profeternas syner om Israel och Jerusalem blir nu fullbordade, och därmed förseglade.

Smörja den Allraheligaste

Andra översättningar säger: ”and to anoint the Most Holy Place” (NIV). ”Och en höghelig helgedom blir smord” (Svenska 1917).

Det är inte Jesus som ska smörjas i tusenårsriket. Han är redan smord av Fadern, och kan inte smörjas av människor. Det här är templet i 1000 års riket, som kommer att byggas av Jesus själv, där templets form och inredning är beskrivet i Hes kap 40-48. I 1000 års riket kommer Herren att tillbes över hela jorden, men i Jerusalem kommer folkslagen att komma för att möta Herren personligt.

Avslutning

Herren har bestämt att han skulle uppfylla sex löften för det judiska folket och Jerusalem, under en specifik period på 490 år. Efter den här perioden skulle Israel och Jerusalem komma in och få del av dessa välsignelser som nämns i denna vers. 

Vi lever i förberedelsen av denna tid. En stor del av det profetiska ordet har med Israel, deras frälsning och kommande härlighet att göra. När vi ser och upplever att vi närmar oss fullbordan av dessa löften, är det en indikation på att vi är nära och lever i avslutningen av denna tidsålder.

Jesus kommer mycket snart tillbaka!

Källa:
tisdag 11 oktober 2016

Ryssland hotar med militär konfrontation


Det är ett allt mer aggressivt Ryssland, som nu öppet hotar omvärlden med krig och militär konfrontation. Där är både Sverige och Danmark några av de länder som Ryssland hotar, om världsutvecklingen inte går som önskat.

Den värld vi upplever just nu, är genomsyrad av Jesu egna profetiska ord av det som kommer att prägla den allra sista tiden, nämligen oroliga tider och rykten om krig. Den här världen är inne i en ond spiral, som till sist kommer att leda fram och utveckla sig till ett tredje världskrig där kärnvapen kommer att bli använda. Tidens tecken pekar på att uppryckandet av församlingen är närstående.

Upptrappning av kriget i Syrien

Vi upplever en farlig upptrappning av kriget i Syrien, där både Ryssland och Iran nu varnar USA för att blanda sig, och att inte ingripa militärt. Det skulle enligt Putin leda fram till en direkt konfrontation med stormakten Ryssland, om den amerikansk ledda koalitionen vågar vända sig mot Bashar al-Assads regeringsstyrkor.

Situationen i Syrien är med andra ord på väg att utveckla sig till något väldigt skrämmande, och något som kan påverka hela värdsfreden. Samtidigt vet vi att Syrien är en del av Bibliska profetior som bland annat berör Damaskus.
Samtidigt så visar USA att dom inte har tänkt sig att backa, och har precis testat och släppt två falska atomvapen i Nevadas öken, något som är ett direkt svar på spänningarna med Ryssland.

Hotar med krig Sverige går med i Nato

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov hotar är tydlig med att Ryssland kommer att reagera, om Sverige väljer att gå med i Nato. Då han blir frågad om vilken reaktion det kan bli tala om, säger han att det är upp till Rysslands mililtär och försvar att avgöra.  

Avslutning

Vi upplever i dag länder som upprustar och förbereder sig för krig. Orsaken till att vi upplever denna stigning av spänningar, och en situation som blir allt mer ohållbar, är det faktum att vi lever i den allra sista tiden, och att vi är på väg mot den allra avslutande tiden på den här jorden.

Vi upplever en konfrontation mellan Ryssland och USA/NATO, ett Mellanöstern som blir allt mer avgörande för världsfreden, och ”Kungarna från öst” som reser sig och intar sin position för den allra sista tiden. Den värld som vi känner är på väg mot upplösning där krig kommer att vara ett kännetecken.


Låt oss lyfta våra huvuden, för vår förlossning närmar sig med hast. Jesus kommer mycket snart tillbaka. Källa:


fredag 7 oktober 2016

NASA förutser asteroidnedslag av bibliska proportioner


NASA förutser ett kommande jordnedslag av en asteroid i en när framtid. Det är enligt NASA bara en fråga om tid, innan vi upplever ett nedslag av bibliska proportioner. Uppenbarelseboken bekräftar detta, då det ser ut som att jorden träffas av en jättestor meteor eller en asteroid, när den andra ängeln blåser i sin basun. Det kommer vara ett nedslag som kommer ha stora konsekvenser för både människor och djur på jorden.

Asteroider

Hundratusentals asteroider har upptäckts i solsystemet, och det upptäcks cirka 5000 nya varje månad. Det betyder samtidigt att man långt ifrån har full överblick på alla asteroidsvärmar i vårt solsystem, och att vi många gånger blir överraskade.

I 2013 exploderade en meteroit över Ryssland, och skadade över 1000 personer. NASA uppskattade, att den hade en diameter på cirka 17 meter, och kraften i den motsvarar cirka 30 stk atombomber. Men det är inte första gången det händer. Nedslagskraterna vittnar och är konkreta bevis, för att jorden tidigare har träffats hårt av asteroider.

Den andra basunen

Upp 8: 8-9 - Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

Vid den här domen kan det se ut som att jorden träffas av en jättestor meteor eller en asteroid. Den slår ner i havet och orsakar död för en tredjedel av allt liv i havet, en tredjedel av vattnet förvandlas till blod, och en tredjedel av alla fartyg går under.

Förödelsen av en meteor

Vi har svårt att förstå kraften och förödelsen av en stor meteor eller en asteroid som träffar jorden. Bara en 40 meter stor meteor av järn och nickel, som kommer med en hastighet på cirka 70 000 km/h, friger lika mycket energi som 1600 atombomber av samma slags som föll i Hiroshima och Nagasaki i Japan under 2 världskriget. Om den skulle träffa jorden bildar den en krater på cirka 1,2 kilometer och skulle totalförstöra en mindre stad. 

En större asteroid med en diameter på 1,75 km skulle orsaka en stor krater på cirka 24 km och skulle totalförstöra en större stad i Sverige. Den skulle ses som en enorm eldkula på himlen, och skulle lysa upp himlen som en extra sol. Värmestrålningen från denna eldkula skulle vara så kraftig att de mesta av allt brännbart material skulle brännas upp. Människor som befinner sig utomhus skulle få en tredjegradsförbränning. Det ville samtidigt utlösa en jordbävning på cirka 8,3 på richterskalan, där hus skulle skaka, fönster blåsas in och träd vältas omkull.

NASA varnar för år 2017 och framåt

Ett tidigare okänt asteroidbälte har lokaliserats i rymden, som enligt NASA är på väg mot vår del av solsystemet. Nya och skrämmande data visar att mellan år 2017 och 2113 förväntas cirka 400 nedslag eller asteroider, som kommer in i jordens atmosfär. Bekymrade vetenskapsmän varnar samtidigt för större asteroider som kan vara på väg mot jorden inom de sex närmaste åren (ett uttalande som kom 2014).

Brian Cox, en brittisk partikelfysiker och professor vid University of Manchester, uttalar sig att ”det bara är en tidsfråga innan en asteroid stor nog att utplåna den mäskliga rasen kolliderar med jorden”.

Avslutning

Asteroider utgör ett stort hot mot livet på jorden, och en kollision med en större asteroid kan orsaka katastrofer. Det är samtidig det scenario som uppenbarelseboken bekräfter.  Asteroider eller meteornedslag, kommer att vara en del av de domar som kommer att gå ut över jorden, och något som kommer att ha förödande effekt.

Tidens tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst. Har vi vår relation klar med Herren? Är den första kärleken levande och våra klädnad obefläckad av denna världen? Våra huvuden är rättade uppåt, och vi lever i en förväntning om att Herren mycket snart kommer för att hämta sitt folk. Lyssna efter den sista basunens ljud, för det är då att Herren kommer för att hämta sitt folk.

Jesus kommer snart!

Källa:söndag 2 oktober 2016

FN kan snart ta över internetObama administrationen har sedan länga haft stor inflytande över ICANN (en organisation som har hand om internets dagliga drift). Amerikanska myndigheter släpper nu kontrollen, och många menar att det kan vara FN som kommer att ta över och fortsättningsvis kontrollera internet.

Vi upplever med andra ord en utveckling där internet och media kommer att vara centralt styrt, och som kommer att vara ett viktigt verktyg för en kommande världsregering och Antikrist.

Ken Peters vision

I ett tidigare inlägg, har jag delat vittensbördet av Ken Peters, som för över 30 år sedan fick en dröm av Herren, som är en detaljerad beskrivning av vedermödans tid, som både beskriver själva uppryckandet av människor som uppstår i förnyade härlighetskroppar, Antikrist framträdande och den tid av kaos som följer i tiden därefter. Hela inlägget kan tas del av här:


Internet stängs ner

En sak som är intressant med den dröm som Ken Peters fick, och något som bekräftar det som vi upplever just nu, är att efter uppryckandet av församlingen, kommer internet att stängas ner över hela jorden i en period på 14 dagar. Ken Peter beskriver denna händelse så här:

”Under den tid av masshysteri och tumult som präglar samhället, sker en väldigt ovanlig händelse. All kommunikationsform som Tv, telefon, radio och internet stängs ner i en period av två veckor. Efter cirka två veckor så fungerade tv, radio och media igen, men på ett helt annat sätt än tidigare. Nyheterna på tv var präglade av att en ny världsregering snart skulle uppstå, och en man var utvald till att leda världen i denna turbulenta tid”         

FN kan ta över 

Det kommer med andra ord en tid i världen, där allt form för kommunikation som internet, kommer styras och manipuleras från ett håll. Det är precis det som är på väg att hända just nu.

När USA släpper kontrollen över internet banar det väg för en central styrd makt som kan ta hand om internets tekniska styrning. Det är bland andra stora länder som Ryssland, Kina och Indien som vill att FN ska ta över. ICANN måste nämligen drivas av en statlig myndighet, vilket gör det nästan säkert att FN kommer att kliva in för att ta kontrollen.

Avslutande

Vi lever i en tid där vi ser tydliga förberedelser för två helt två mäktiga och avgörande händelser. Dels uppryckandet av församlingen och Jesu väntande brud, men också den allra sista och förödande tiden på jorden som vi kallar vedermödan.

Det finns inga andra alternativ. Vi är antingen på väg mot förlossning, barnaskap och evig närhet med Herren, eller så vandrar vi i blindhet, utan att veta att vi är på väg mot totalt sammanbrott, obeskrivlig smärta och en förlösning från avgrundens mörker.

Tiden är knapp, och nådens dörr är på väg att stängas. Hur mycket tid vi har kvar vet endast Herren: Men en sak är säkert – Jesus kommer mycket snart tillbaka, och det är hög tid att få sin sak klar med Herren.

Jesus kommer snart!


Källa: