lördag 27 maj 2023

På väg mot vilddjurets märke – EU inför digitalt kontrollsystem i 2024

 


Det finns vissa nyheter som på ett särskilt sätt har en profetisk skärpa och klarhet. Det här inlägget kommer att handla om ett sådant.

I Uppenbarelseboken möter vi ett sataniskt kontrollsystem, skapat för att bedrag världen genom antikrist och den falske profeten. Den metod som dessa två kommer använda, är att införa tvångsmärkning av människan, där ingen längre kan handla, köpa eller sälja utan att bära deras märke på handen eller pannan.

Vi som har sett den digitala utvecklingen, där vi på få år har gått från enorma datamaskiner, till mikroskopiska chip, som till och med kan sitta under huden på människor. Den elektroniska tidsåldern har på mycket kort tid berett väg för det kommande vilddjurets märke.

Det visar att allt utvecklar sig med mycket snabb hastighet, och att vi aldrig någonsin har varit närmare antikrist framträdande och vilddjurets märke.

EU inför ett digitalt ID-system i 2024

Det är EU som kommer att lansera och införa ett digitalt ID-system under 2024, med syfte att skapa säkerhet och integritetsskydd för Europas 447 miljoner medborgare.

Planen är att införa en slags digital plånbok, där EU blir den första regionala regionen med ett ”styrningsramverk för pålitliga digitala identiteter”. Det kommer innebära att EU-medborgarna kan lagra digitala identitetsuppgifter inklusive deras nationella ID, körkort, bankkontouppgifter samt medicinska, sociala och jobbrelaterade data. Men denna ”digitala plånbok” kommer man dessutom att få tillgång till varor (handel), offentliga och privata tjänster.

Som ni säkert förstår, så liknar det väldigt mycket det vi kan läsa och ta del av i Uppenbarelseboken kapitel 13, där vilddjurets märke blir presenterat

Vilddjurets märke

Upp 13: 16 - Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666

Denna digitala plånbok som EU kommer att lansera till nästa år handlar inte om att skapa säkerhet, men har enbart med kontroll att göra. Detta digitala system, kommer att ge statliga myndigheter en både snabb och enkel tillgång, till varje enskild individ i Europa.

Jag tror inte att det här är själva märket, men att det vi upplever här, inte mindre är än en föregångare till det. Nästa steg blir att denna digitala information, kommer in i människan, in under huden och blir fysisk del av människan. Nästa år blir detta digitala system frivilligt, men under vedermödan finns det inte längre någon möjlighet att säga nej, utan att det kostar dig ditt liv.

Avslutning

Jag hoppas att vi ser och förstår allvaret i den tid vi lever och är uppmärksamma på dessa starka och profetiska tidstecken, väl vetande, att vår älskade Jesus kommer mycket snart!

Maranatha

Mikael

 

lördag 20 maj 2023

Jesu synliga återkomst till Israel år 2030?

 


Vilken fantastisk och profetisk tid vi lever i! Yttre tecken och det inre vittnesbördet bekräftar att Jesus kommer mycket snart, och vi upplever ett uppfyllande av denna profetia som har med de sista dagarna att göra. Nu lever vi i slutet av dessa sista dagar och tider.

Apg 2:17 - Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.

Maria, en syster på hemsidan, delar följande bekräftande vittnesbörd: ”En sen kväll nyligen hörde jag såsom basunljud en lång stund. Efteråt fick jag tilltal; " såhär kommer det att låta men mycket högre - det är nära nu"

Jag kan bara bekräfta det tilltal som Maria fick. Det är precis det samma som jag upplever i mitt hjärta – tiden är kort och Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Jesu återkomst till Israel år 2030

Den här bilden som jag använder i texten, hittade jag i ett annat intressant inlägg. Skribenten argumenterade för att Jesus dog och uppstod år 30.e.Kr.

Om det stämmer så dog Jesus precis på ”fjärde dagen”, 80 jubileer efter skapelsen (80x50=4000). Det kan i så fall betyda att Jesu synliga återkomst till Israel sker år 2030, precis på ”sjätte dagen”, 120 jubileer efter skapelsen (120x50=6000). Den ”sjunde dagen” är i så fall 1000-års riket.

Om årtalet skulle stämma, så är det naturligtvis väldigt intressant. För om man drar ifrån 7 år från 2030, så hamnar vi i det år där vi lever nu – år 2023.

Vi kan naturligtvis inte veta med säkerhet att Herren dog och uppstod år 30.e.Kr, men det jag är helt överbevisad om, är att Herren har ett profetiskt tidsschema, där människans tid från skapelsen till evigheten är sju dagar, som också är 7000 profetiska år. 4000 år från skapelsen till Jesu död och uppståndelse, och 2000 år från uppståndelsen till Jesu synliga komma till Israel.

Ett rop efter syndens människa

Den tid vi lever i har perfekta förutsättningar för att ”syndens människa” ska träda fram. Ropet efter en global stark man har aldrig varit större. En som äntligen kan skapa fred i Mellanöstern och få förbundet på plats mellan Israel och arabvärlden. En man som kan föra den här världen i en ny ekonomisk era och få slut på de ständigt hotande orosmoln i världsekonomin. Det är et rop efter en som har den globala agendan som slutmål, och som kan förena den här världens religioner till en.

Man är villig till att göra vad som helst för att få det till att ske. Länder är villiga till att överge sin makt till denne, och den enskilde människan är villig till att låta sig märkas och kontrolleras. En kraftig villfarelse att det här är vägen, sanning och själva livet. Man är inte medveten om att det är Satan själv i denna människa, och genom denna syndens människa kommer en hel värld att bli bedragen.

Avslutning

Gal 6:9 - Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.

Lått oss inte tröttna i vår vandring, och låt oss inte tröttna på att varna och peka på dessa överbevisande tidstecken. Herren ger kraft och ger oss allt vi behöver får att nå vårt himmelska mål. Han som har gett löftet är med oss med all sin kraft, välsignelse och nåd.

”Om du hade inte varit där, hade jag fallit ut över branten. Om det inte var för dig, hade jag drunknat i vågorna som svepte in i mitt liv. Om det inte var för ditt beskydd, hade lågorna förtärt mig. Om det inte var för din livsgivande källa, hade jag omkommit av törst – Du min klippa, min tröst och min sköld.”

Jesus kommer snart

Mikael

lördag 13 maj 2023

Herrens sex profetiska löften till Israel

 


Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

När Daniel får profetian av Herren så knyter Herren sex profetiska löften till denna profetia. Löften som Herren har gett Israel och det judiska folket. Dessa 70 årsveckor som Herren ger Daniel, har ett helt bestämt syfte och mål, som har med Israels frälsning, det kommande tusenårsriket och det kommande templet att göra.

Israel fyller snart 75 år. Det var samma ”ålder” som Abraham hade när han blev kallad av Herren att dra upp mot löfteslandet. På samma sätt kommer Israel mycket snart att få en kallelse och inbjudan av Herren, att dra mot det kommande Gudsriket på jorden, där Herren kommer att fullborda dessa löften till punkt och pricka. Här delar vi dessa sex löften som Herren delade genom Daniel:

Göra slut på överträdelse

Det hebreiska ordet för överträdelse ”pesha” betyder att göra uppror eller synd mot laglig auktoritet. Aldrig mer kommer Guds utvalda folk att göra uppror mot Herren, eller följa och tjäna andra Gudar. Vid den 70:e årsveckans avslutning kommer det definitivt att vara slut på Israels överträdelser mot Herren.

Försegla synder

Det hebreiska ordet för synder ”chattath” betyder synd, eller försynda sig. Sak 12 talar om Israels kommande frälsning, som är Israels andliga pånyttfödelse. När Hesekiel ser de förtorkade benen få liv (Hes 37), är det samtidigt en profetia om både Israels nationala pånyttfödelse i 1948, deras församlande från hednafolken, och deras kommande frälsning i ändetiden.  

Försona skuld

Det hebreiska ordet för försona ”kaphar” som betyder försona eller övertäcka. Jesu seger på korset kommer då att bli en verklighet för Israel. Redan nu är Israel försonad med Herren, men precis som alla människor måste denna försoning tas emot i tro för att det ska bli en verklighet. När Israel accepterar Jesus som deras Messias, och i tro tar emot honom som deras frälsare, kommer Herren att förlåta och försegla deras synder och försona deras skuld. 

Föra fram en evig rättfärdighet

Det är den rättfärdighet som Israel och Jerusalem ska vandra i för evig tid. Detta blir konsekvensen av att de tar emot Jesus som deras frälsare, och korsets frälsande kraft.

Fullborda syn och profetia

När Jesus kommer och tar boning bland sitt folk, är det inte längre nödvändigt med profeter, syner eller profetior. Alla ska känna Herren från den minste till den störste. Profeternas syner om Israel och Jerusalem blir nu fullbordade, och därmed förseglade.

Smörja den Allraheligaste

Andra översättningar säger: ”and to anoint the Most Holy Place” (NIV). ”Och en höghelig helgedom blir smord” (Svenska 1917).

Det är inte Jesus som ska smörjas i tusenårsriket. Han är redan smord av Fadern, och kan inte smörjas av människor. Det här är templet i 1000 års riket, som kommer att byggas av Jesus själv, där templets form och inredning är beskrivet i Hes kap 40-48. I 1000 års riket kommer Herren att tillbes över hela jorden, men i Jerusalem kommer folkslagen att komma för att möta Herren personligt.

Herren bestämde alltså att han skulle uppfylla sex löften för det judiska folket och Jerusalem, under en specifik period på 490 år. Efter den här perioden skulle Israel och Jerusalem komma in och få del av dessa välsignelser som nämns i denna vers.

Avslutning

Den 70:e årsveckan är en 7-årsperiod och är ramen för Uppenbarelsebokens kronologi. Medans Daniels bok visar på de stora kronologiska ramarna för ändetiden, är Uppenbarelseboken en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan.

Den inleds med att Antikrist sluter ett förbund med de många (Israel), och avslutas med Kristi andra tillkommelse när han sätter sina fötter på Oljeberget. Syften med den sista årsveckan är uppfyllandet av de snart 2500 år gamla profetiska löften för Israel, som har med deras kommande frälsning och upprättelsen att göra.

Dessa framtidslöften för Israel och Jerusalem kommer Herren kommer att fullborda till punkt och pricka.

Herren välsigne Israel

Mikael

 

fredag 5 maj 2023

En andlig klimatförändring och en kommande andlig orkan

 


Psaltaren 23: 4 - Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Kan vi se tidens mörka moln som vittnar om en kommande andlig orkan? Den förut så klara himlen har fått ett annat utseende, och mörka moln gör att det är svårt för solens ljus att skina igenom och lysa upp på den mörka himlen. 

Dagarna har blivit kortare och den ljumma vinden blåser nu isande kallt. Det vi upplever är en andlig klimatförändring. Jag fryser och får leta efter stjärnornas ljus. Men jag har en fackla i min hand. Det är det profetiska ordet, som lyser upp vägen jag ska gå. Det är mycket dyrbart för mig, och jag bevarar det heliga ordet som Herren gav mig, och jag håller löftena hårt och nära mitt bröst. När vägen känns extra tung, så tar jag fram dem och blir påmind av det kommande ljuset, härligheten och mitt saliga hopp. Herrens ord blir lika verkliga och levande som den dag han gav dem för 2000-år sedan. "Jag kommer tillbaka, för att hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är." Orden brinner i mitt hjärta, för att jag vet att det är sant och att varje löfte är lika gällande, då som i dag. Han kommer verkligen tillbaka, bara för han har lovat att det blir precis så. 

Min personliga vandring på den smala vägen har inte alltid varit lätt. Den blev kanske lite längre och lite mer komplicerad och tyngre än jag hade föreställt mig. Han välsignade mig med livet, och skrev mitt namn med sitt eget blod i den heliga boken. Det har varit min glädje och styrka, och det som har uppmuntrad och styrkt mina steg. Men på vägen har det också varit lidande och smärta. Stenar som har skurit i mina fötter och grenar som har rivit min kind. Ibland har vägen varit så smal, att jag inte kunde hitta en plats att sätta min fot, och ibland har mörkret varit så kompakt att jag var tvungen att invänta Herrens övernaturliga ljus för att kunna fortsätta på min väg. Jag har sett rovfåglarna flyga nära mitt huvud, och jag har känt drakens förtärande låga.

Men mitt i allt detta och när faran var som störst, så har Han alltid varit där för mig. Alltid ett steg framför mig för att leda och beskydda mig på båda sidor. I tider när jag var nära att ge upp och bara hade krafter till att lyfta en förtvivlande hand, kunde jag känna en mäktig hand i min. En hand som med kraft höll mig uppe och sedan försiktigt ledde mig genom omständigheternas mörka dal. 

Men något har ändrat sig den senaste tiden. Samtidigt med att vi ser dessa förvarnade tecken på en kommande storm, så har den inre tryggheten och glädjen blivit större. En stark känsla av att vandringen snart är över, och att den smala vägen mycket snart kommer att bli utbytt med något långt mycket bättre och större. I min inre blick har jag redan sett en föraning av det som väntar, och längtan, förväntan och glädjen är obeskrivligt stor. Min klädnad som är trasig, smutsig och utnött kommer snart att bli utbytt med något oförgängligt och dyrbart. En helig klädnad på min kropp, en krona på mitt huvud och en ring på mitt finger. Jag får till och med ett nytt namn, som bara jag och Herren känner till.

Denna underbara, dyrbara och älskade Herre. Jag vandrar och lever, för att han har vandrat och älskat mig först. Med en kärlek så obeskrivlig och en nåd så dyrbar. Den är skriven i min panna och är en sköld i mitt liv. Den leder mig och kommer att föra mig helt hem. Nu är jag snart där, hemma i den eviga underbara vilan. Tillsammans med min älskade och lovade brudgum

Brudgummen kommer snart!