fredag 23 juni 2023

Herrens 7 hemligheter i vår tid

 


1 Kor 4:1 - Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. 

När det helige Ande blev utgjutet på pingstdagen och församlingen föddes, så blev hemligheter uppenbarande för Guds församling. Hemligheter som mer eller mindre var dolda i GT, men som nu, i församlingens eller nådens tidsålder, gör sig gällande. Dessa viktiga läror blev presenterat av Paulus och andra Kristi tjänare.

Jag vill dela några av dessa hemligheter, som gör sig gällande, och som Herren på ett särskilt sätt har framhävt i den hushållning som vi lever i.

Gud blev människa

Sak 12:10 – Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag (Gud) utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig (Gud) som de har genomborrat. De ska sörja över honom (Messias) som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom (Messias) som man gråter över sin förstfödde

Judarna anklagade Jesus och ville stena honom, för att Herren påstod att han och Fadern är ett (Joh 10:30). De flesta judar tror att Messias är en människa, som kommer att besegra Israels fiender och för att upprätta ”riket för Israel”. Men det som judarna inte ser eller förstår, är att Messias samtidigt är Gud.

Jesus var inte bara Under och Rådgivare, men han var också Mäktig Gud, Evig Far och Fridsfurste. Sakarja är tydlig med att det var Gud själv som hängde på korset och blev genomborrad. Det betyder att Gud blev människa, där Jesus som en del av gudsdomen, blev prövad i allt för att sedan ge sitt liv på korset. Att Messias samtidigt är Gud är en hemlighet som efter korset, har blivit uppenbarat av Kristi tjänare.

Församlingens tidsålder

Upp 1:20 – Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.

Det var en hemlighet och dolt för judarna, att Israel skulle tillsidosättas i 2000 år och att det var hedningarna som Herren sedan skulle vände sina ögon mot i denna tidsperiod. Efter korset fick vi en parantes i Herrens program och handlande med Israel, och vi fick i stället församlingens hushållning.

De 7 ljusstakarna är en bild på församlingens profetiska tid på jorden, som sträcker sig allt från församlingens födelse på pingstdagen, till själva uppryckandet när Herren kommer tillbaka. Laodikea, den en sista församlingen av de sju, får inte del i uppryckandet, men blir i stället utspydd in i vedermödans tid, och kommer att vara en del av Skökoskyrkan, om denne inte tar emot Herrens inbjudan till frälsning. Församlingen som är en parantes i Daniels 70 årsveckor är en hemlighet som blev uppenbarat efter korset.

Församlingen är Kristi kropp

Efe 2:14-16 - Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 

Rom 12:4-5 - För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.

Denna nya frälsningsgrupp som Herren skapade på korset, består av både judar och hedningar. Skiljemuren är nu borta och i församlingens tidsålder finns bara ett folk, de som har tagit emot Herren i tro. 

Paulus beskriver Guds församling som olika lemmar i Kristi kropp, där Herren själv är huvudet. Att Guds församling är en del av Herrens egen kropp är en fantastisk sanning och uppenbarad hemlighet. När vi tillhör och delar kropp med Herren, så betyder det att vi är oskiljaktiga med honom. Vi är förenade med Herren, både i hans död på korset men också genom hans uppståndelse.

När Herren uppstod från de döda, så betyder det, att resten av hans kropp kommer att göra det samma en dag. Det betyder samtidigt, att Herrens uppståndelse blir först helt fullkomlig, när också resten av kroppen uppstår och blir sammansluten med huvudet för kroppen.

Den helige Ande bor i de troende

Rom 8:9 – Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 

Efe 1:14 - Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Det är helt unikt för den tids- eller hushållning vi lever i, att den helige Ande har tagit boende i varje troende. När vi tog emot Jesus som vår personlige frälsare, blev den helige Ande utgjuten i våra hjärtan och blev vår närmaste och bäste vän. Den helige Ande är själva beviset och försäkran, inte bara för vår frälsning, men också för vår kommande ”befrielse” och uppryckande.

I GT var den helige Ande knuten till bestämda ämbeten som domare, kungar och profeter, och Guds Ande var begränsat till det allra heligaste i templet. I dag är varje troende ett tempel för den helige Ande bor i oss.

Nådens tidsålder

Efe 2:8-9 - Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

I GT skulle människan hålla lagen för att bli frälst, som också kommer också till uttryck i Jesu förkunnelse. Även om Jesus la grunden för kristendomen, gav sitt liv på korset och öppnade porten till himlen, så var det inte Jesu uppgift att presentera de hemligheter som hör till församlingen och den nya tidsåldern. Den uppgiften gavs till Paulus och andra Guds tjänare.

Det betyder att Jesus hänvände sig i stor del till judarna och predikade evangeliet om riket. I rikets förkunnelse är tron på Jesus avgörande, men också det att hålla lagen. En lag som Jesus skärpte i sin förkunnelse.

Så är det inte i Paulus förkunnelse som har med hedningarnas frälsning att göra. De principer som Herren använder i denna tidsålder är annorlunda än den förra. Här är lagen satt till sida, och det är endast tron som frälser människan. Ingen människa blir längre rättfärdig genom egna gärningar, men det är tron som är given av nåd, som frälser.

Paulus sammanfattar och skriver i kap 2 till efesierna ”att vi är frälsta av nåd, genom tron, där all egen prestation är utesluten. Det som betyder allt det som Jesus gjorde för oss. Vi kan inte göra något för att tillföra eller ge ytterliga rättfärdiggörelse till Jesu verk på korset.

Det här är en stark hemlighet som många troende kämpar med än i dag. Det svåra är att fullständigt acceptera att frälsningen bara kan levas och tas emot av tro, genom Herrens underbara nåd.

Uppryckande före vedermödan

1 Kor 15: Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

1 Tess 1:10 - och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.

Precis som med undervisning om lagen, så undervisade inte Herren eller profeterna i GT om de principer som har med församlingens uppståndelse att göra. Man kände till de rättfärdigas och de orättfärdigas uppståndelse som har med de heliga i Israel att göra. Jesus undervisade om uppståndelsen på den yttersta dagen, och en uppståndelse till liv och till dom.

Uppryckandet och uppståndelsen för församlingen var hemlighet som blev förmedlad av Paulus. Paulus fick nåden att få denna uppenbarelse av Herren och förmedlade den till församlingen i Korint. Hemligheten var den att ett utvalt släkte inte alls ska dö, men ska förvandlas vid den sista basunen, samtidigt med att de döda i Kristus uppstår. Uppryckandet för Kristi kropp var härmed en realitet.

Sedan fortsätter Paulus att undervisa om själva tidpunkt för församlingens uppryckande, och slår fast att det sker före den kommande vredesdomen, som är den avslutande årsveckan eller vedermödans tid. Det betyder att Herren avslutar församlingens tid på jorden, med att upprycka och hämta sina barn, innan han fortsätter sitt profetiska handlande med Israel i den 70:e årsveckan.

Antikrist

2 Tess 2:7-8 - Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. 8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst

Upp 17:7 - Och ängeln sade till mig: "Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

I Uppenbarelseboken uppenbarar ängeln hemligheten med både kvinnan, som är skökan, och vilddjuret, som är Antikrist. Paulus förkunnar att antikrist ande redan var verksam på Paulus tid, men att den helige Ande först måste träda till sida, innan Antikrist, den laglöse, kan träda fram. Även om Antikrist framträdande sker efter församlingens avgång, så är Antikrist knuten till den, då han först kan träda fram när församlingen är borta.

Avslutning

Jesu gudomlighet, nådens hushållning och församlingen som är en del av Kristi kropp, den helige Ande i de troende, uppryckande före vedermödan och Antikrist framträdande är hemligheter som Herren har uppenbarat för den tidsålder som vi lever i. Vi upplever och ser en del skuggbilder i GT, men den fulla uppenbarelsen kom först efter korset och den helige Andes utgjutande.

Jag tackar Herren för dessa normer som nu gör sig gällande, och jag är evigt tacksam för att frälsningen ges av nåd genom tro, och att den helige Ande har tagit boning i mitt liv. Samma helige Ande, som är min försäkran, att jag en dag, kommer att uppryckas till min frälsare och Herre, före vredens tid går ut över jorden.

Mikael

 

 

 

 

fredag 16 juni 2023

Ändetidens tidslinje

 


1 Tess 4: 16-17 – Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.  

Det finns inga profetior som måste ha sin fullbordan innan uppryckandet av Guds församlingen kan ske. Det betyder inte, att vi inte kommer att fortsätta att se profetiska ord bli uppfyllda, men mer att det inte finns några som kvarstår att uppfyllas innan Jesus kan hämta sin församling. 

Men det är inte bara uppryckandet av Guds församling som ligger framför oss. Men hur passar dessa händelser ihop, och i vilken ordningsföljd sker de? Jag tror att den nästa stora begivenhet eller händelse i Guds profetiska kalender, är uppryckandet av församlingen.

Uppryckandet 

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.
1 Tess 1:10 – och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

Jesus har lovat att beskydda dem som följer honom ifrån den kommande vredesdomen, och prövningens stund som kommer att gå ut över jorden. Den tiden existerar och finns till, för att pröva dem som tillhör den här världen, och inte dem som tillhör honom. Därför kommer uppryckandet av församlingen att ske före vedermödan. I dag lever vi på lånad tid, och uppryckandet kommer att avsluta församlingens tid på jorden, och den sista och avslutande delen på 7 år kan få sin början. Den delen kommer att inledas med ett Antikristligt förbund med Israel.  

Gog/Magog kriget

Hes 38: 14-16 - Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren, HERREN: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.

Den här händelsen är svårare att placera tidsmässigt i förhållande till vedermödan och Jesu återkomst. En del placerar denna händelse i början av vedermödan, andra i slutet, och en del före själva uppryckandet och vedermödan.

Denna 2600 år gamla profetia talar om ett kommande anfall mot Israel, som kommer att bestå av en koalition av länder som Ryssland, Iran, Libyen, Etiopien och Turkiet. Det är Herren som kommer att sätta krokar i Rysslands käftar för att tvinga dem till att anfalla Israel. Gud kommer använda det här kriget, dels för att döma Israels fiender, men också för att bevisa sin kraft och härlighet för nationerna. På ett övernaturligt sätt griper Herren in och låter det regna eld och svavel över Gogs soldater som blir besegrade.  

Hesekiel placerar detta krig mitt i mellan Israels pånyttfödelse, och det messianska rikets beskrivelse (Hes 36-37), som gör att vi kan förvänta oss det här kriget någonstans mellan Israels födelse 1948 och Harmageddon, vid slutet av den stora nöden. Israel kommer också att använda 7 år på att använda Gogs vapen och krigsmaterial som bränsle, och det värkar inte troligt att det sker inne i det messianska riket (1000 års riket), då Jesus själv kommer att vara ljuset och energikällan på den tiden. Alltså tror jag på ett snarligt anfall från Gog och dess allierade, antingen precis innan eller i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Antikrist träder fram

Dan 9:27  - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren

När Johannes får uppenbarelsen om den sista årsveckan, och Guds domsslut som går ut över jorden, så får han till att börja med se ryttaren på den vita hästen. Det är Antikrist som får lov att träda fram på världsscenen. Genom den heliga Andes kraft har han hållits tillbaka, och kan först träda fram när hans tid är inne.

Antikrist kommer att uppenbara sin identitet genom att sluta ett sjuårigt förbund med Israel.  Vad egentligen detta förbund går ut på eller innehåller vet vi inte, men många menar att det kan ha förbindelse med den oroliga situationen och freden i Mellanöstern. Israel kommer att acceptera förbundet för att säkra fred och trygghet för landet. Det er också generellt accepterat att detta förbund kommer att vara startskottet för vedermödans period, eller den sista årsveckan.

De 144 000 blir utvalda

Upp 7: 3-4 – Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor." Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar

Herren kommer inte tillåta, att de mörka och Sataniska makterna under vedermödan inte kommer att utmanas. Gud kommer att utvälja 144.000 utvalda judar, och märka dem med sitt sigill. Det betyder att de, till skillnad från martyrerna under vedermödan, inte kommer att skadas av de domslut som går ut över jorden, eller av Antikrists hand. De är beskyddade på ett övernaturligt sätt, och blir beseglade innan domsluten går ut över jorden.

De 144 000 utvalda judarna kommer på ett helt speciellt sätt att bli utrustade och kommer att vara Guds missionärer under vedermödan. Deras uppgift blir att gå ut med evangeliet över hela jorden för att proklamera att frälsning, upprättelse och försoning med Gud, bara finns genom Jesus Kristus, den kommande konungen.

De två vittnen träder fram

Upp 11: 3-6 - Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg." Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

Under den första delen av vedermödan, så kommer två judiska män att träda fram och kommer att profetera för Israel och för hela världen. Ingen vet bestämt vilka dessa män kommer att vara, men utifrån deras gärningar så är det många som förbinder dem med Moses och Elia.

I 1260 dagar så kommer dessa två profeter, som fått en bestämd uppgift av Fadern, att profetera. Dom kommer att predika bot och bättring, och kommer att varna människor för att följa Antikrist och ta emot Antikrists märke. Dom får makt att förvandla vatten till blod, och förlösa olika slags plågor över jorden. Ingen kommer ha möjlighet för att skada dessa två vittnen innan de är färdiga med sin uppgift.

I förbindelse med att Antikrist invaderar och intar Jerusalem 3,5 år in i vedermödan, kommer dessa profeter att bli ihjälslagna. På samma sätt som att Jesus dog och uppstod på tredje dagen, kommer också de två vittnen att uppstå på tredje dagen, och till och med deras uppståndelse kommer att bli till välsignelse för Israel

Satan blir nedslängd på jorden

Upp 12:7-9 - En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom

Vid mitten av den sista årsveckan så kommer det att uppstå en strid i himlarymden och Satans och hans demoner blir nedslängda på jorden. Normalt tror vi att Satan har sitt fäste och tron i helvetet, men så är inte fallet. Satan har sin tron i himlarymden, och ordet beskriver honom som fursten över luftens välde. (Efe 2:2)

Någon gång för länge sedan blev han utkastad från himlen efter sitt uppror mot Gud, och i mitten av vedermödan kommer Satan igen att gå ifrån sig plats när han blir nedkastad från atmosfären och ner på jorden.

Styggelsen som står på helig mark

Dan 11:31 – Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

När Satan blir nerkastad på jorden, kommer det att föra med sig en annan stor händelse - förödelsens styggelse. Den kommer att fullborda det profetiska ordet som blir beskriven i Danielsbok. Antikrist kommer att invadera Jerusalem, vanhelga det judiska templet, och proklamera sig själv som Gud. Han kommer att sätta upp en bild på helig plats, och kommer att kräva världens tillbedjan. Jesus varnade sina lärjungar för denna fruktansvärda begivenhet i Matt 24:

Matt 24: 15-16 – När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen

Paulus beskriver också denna händelse i brevet till Tessalonikerna:

2 Tess 2: 3-4 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud

Guds ord är tydligt med att denna händelse kommer att ske i förbindelse med mittpunkten för vedermödan, och den kommer samtidigt att inleda den stora nöden.

Den stora nöden inleds

Matt 24: 21-22 - Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Även om Guds domar har gått ut över jorden i 3,5 år, så kommer den stora nöden föra med sig en nöd som är helt utan jämförelse i både kraft och storlek. Jesus själv förkunnade att om inte den tiden blev förkortat skulle ingen människa bli räddad.

I dessa domsakter kommer vi att uppleva Guds vredesdomar som blir utlösta över jorden som kommer innebära stora förstörelser där vi upplever sjukdomar, att allt liv i havet dör, floder och vattenkällor förvandlas till blod, brännande hetta från solen och jordbävningar.

Judarna flyr

Matt 24: 15-20 – När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten

I förbindelse med förödelsens styggelse, och den störa nödens början, kommer det att utlösa en världsvid förföljelse på judarna, Guds utvalda folk. Judarna kommer att fly ut i öknen där Gud själv, och på ett övernaturligt sätt kommer Gud att beskydda judarna från en andra förintelse, den här gången genom Antikrists hand. Judarna kommer från det ögonblicket att uppleva det som Jeremia beskriver som Jakobs nöd. (Jer 30:7)

Upp 12:6 – Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar

De judar som väljer att fly kommer att fortsätta att vara under Guds beskydd i de resterande 3,5 åren.

Babylon blir förstörd på en timme

Upp 18: 8-10 – Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Jordens kungar, som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx, skall gråta och sörja över henne, när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig

I de sista dagarna kommer Babylon återigen att få sin storhetstid på jorden, men den kommer samtidigt också att möta sin dom på en ända time. Babylon kommer att vara en förlängelse av det Romerska riket som vi kommer att se i vedermödan. Det är profeterat av Daniel i kapitel 2, 7,9 och 11, men också i Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18. Gud kommer att döma det religiösa, politiska och ekonomiska system som skökan och Babylon står för, och jordens kungar kommer att sörja över henne när Gud dömer och förstör den stora staden.

Kungarna från östern

Upp 9: 13-16 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.

Upp 16: 12- Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern

Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eurfrat. Så kommer dom förbli till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun. När dom släpps lösa kommer de att förleda kungarna i Östern till att dra mot Harmagodon. Det är en samlad arme som består av 200 miljoner män. Dom kommer att orsaka död för en tredjedel av mänskligheten på jorden. En värld som i förvägen har mist en fjärdedel genom de domslut som har gått ut. (Upp 6:8) Syftet med kungarna från Östen är att till sist dra dem mot Harmagedon, ner til den sista striden.

Harmagedon

Upp 16:12-14 – Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag

Upp 16:16 – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Efter att Satan har blivit nedslängd på jorden, kommer mänskligheten att försöka komma undan varje form för Guds auktoritet. Satans hantlangare kommer att övertyga den här världens ledare att samla sig för en gemensam attack mot Herren på Guds, den allmäktiges, stora dag.


Harmagedon är den slutliga platsen där den sista striden kommer att hållas. Kungarna från Östern, och alla världens nationer har vänt blicken mot Israel. Det är en värld som är sargad, och nästan total förstörd genom de domslut som har gått ut. Det stora crescendo, och avslutningen på den stora nöden är när alla världens nationer vänder sig mot Herren, och mot det lilla landet Israel.

Satan sätter in allt och prövar en sista gång att förinta och tillintetgöra det judiska folket. Han har förfört all världens konungar och ledare att dra mot det heliga landet, ner mot Harmagedon.

Jesu synliga återkomst

Matt 24:29-30 - Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet

Precis när det ser som allra mest mörkt ut, och då världssituationen är så kritisk att det till och med hotar att uplåna allt liv på jorden med både människor och djur, så bryts himlen och människosonens tecken syns på himlen. Tillsammans med hela den himmelska härskaran vänder Konungarnas Konung tillbaka till jorden för att strida mot hela jordens arméer.  

Satan fängslas i 1000 år

Upp 20: 1-3 - Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid


Direkt efter slaget vid Harmagedon och Jesu återkomst, så blir Satan fångad och instängd i avgrunden för 1000 år. Satan har sedan tidens begynnelse varit den store bedragaren, och har förlett människorna genom hela mänsklighetens historia.

Martyrerna och de heliga från GT uppstår

Dan 12: 1-3 - På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden (den stora nöden). Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. (Israels rest) De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv (det messianska riket), andra till förakt och evig skam (den slutgiltiga domen). De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt

Upp 20: 4 - Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

Löftet till Daniel var att han skulle uppstå vid dagarnas ände. Alla de heliga från GT kommer att uppstå efter Harmagedon tillsammans med martyrerna från vedermödan, och tillsammans kommer de ätt få lov till att vara tillsammans med Herren i 1000 års riket.

Jesus dömer nationerna

Matt 25: 31 – 34 - När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse

Joel 3: 1-2 – Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken

Innan vi går in i 1000 års riket kommer änglarna att samla ihop alla människor på hela jorden som har överlevt vedermödan. Dem som inte har dött i tron på Gud kommer först att få sin uppståndelse efter 1000 års riket. Här kommer Herren kommer att döma varje nation och varje enkel människa, och avgöra om den enskilde är värdig att få del av 1000 års riket. Den som inte är värdig, kommer att ryckas upp, få sin dom, och kastas i eldsjön.

1000 års riket upprättas

Sak 14: 6-9 – Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

Efter Jesu seger över fienden vid Harmagedon, och efter att han har dömt nationer och varje enskild individ som har överlevt vedermödan, så kommer han att upprätta sitt rike här på jorden. I det messianska riket kommer Gud att uppfylla varje löfte och varje förbund till sitt folk Israel. Herrens lag ska utgå från Sion, och hans ord från Jerusalem, och folkslagen ska strömma dit. Rättfärdighet, frid och frälsning ska råda på den här jorden, i detta fredsrike, som också är 1000 års riket.

Den slutliga striden

Upp 20: 7-10 - Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

1000 års riket består av både uppståndna människor i härlighetskroppar, men också människor i naturliga kroppar som har överlevt vedermödan. De människor som har naturliga kroppar är dem som kommer att befolka det messianska riket. Människor kommer alltså att födas och växa upp i detta Guds rike på jorden. Det är också de samma människor som senare kommer att vända sig mot Kristus och dra mot Jerusalem.

Efter 1000 år i fångenskap kommer Satan att bli lössläppt för en kort tid, för att också de som har blivit födda på jorden i den tiden ska ha möjlighet för att välja sida. Satan förmår att bedra människor från jordens alla hörn som vänder sig mot Jerusalem, och mot Kristus.

Jesus låter eld falla ner från himlen och besegrar fienden en sista gång. Satan fångas och kastas i eldssjön där redan Antikrist, och den falske profeten finns.

Domen framför den vita tronen

Upp 20: 11-12 - Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Även om Daniel skriver om både de rättfärdiga och de orättfärdigas uppståndelse, så vet vi att det är minst 1000 år mellan dessa två uppståndelser. Jesus undervisade också om både dessa uppståndelser när han talar om livets och domens uppståndelse (Joh 5:28-29)

Alla människor från alla tidsåldrar, som inte har tagit emot frälsning och nåd i från Gud, kommer att stå inför Guds tron den vita tronen en dag och få sin dom. Framför den vita tronen blir människor dömda utifrån sina gärningar, och då ingen människa kan bestå inför Gud genom sina gärningar, är det människor som redan är dömda. Dessa människor är dömda att gå evigt förlorade, för evigt skilda från Guds kärlek och närvaro, och en evig tillvaro i den brinnande eldsjön.

Evigheten

Upp 21: 1-4 - Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

Efter domen vid den vita tronen såg Johannes såg det nya Jerusalem komma ner från himlen. Som en brud smyckad för sin brudgum. Det är den eviga staden, staden med de fasta grundvalarna och vår eviga bolig som Herren är förberett åt dem som älskar honom.

Det är en plats för dem som har sitt namn skrivet i livets bok, och för dem som har fått sina synder renade i Jesu blod. För tusentals års sedan såg Abraham staden, och Hebreerbrevets författare visar oss att ”I den här världen, har vi ingen varig byggnad, men vi söker en stad och ett land som kommer. (Heb 13:14)
Även om vi lever i oroliga tider, och på trots av en värld som är på väg mot upplösning, så är vi på väg mot det himmelska Jerusalem. Det är ett fantastiskt löfte, och ett underbart hopp. Det är också avslutningen på ändetidens tidslinje, men samtidigt början på något helt nytt, och något som aldrig har något slut.

Jesus kommer snart

Mikael

fredag 9 juni 2023

Avfall, Israel och den "Himmelska vågen"


Den yttersta tiden, de sista dagarna, dagarnas ände, och denna tidsålders slut, är olika begrepp vi möter i Guds ord som har olika betydelse i förbindelse med den sista tiden, och Jesu återkomst till den här världen.

Vi talar ofta om att vi lever i den sista tiden, men egentligen fick den sista tiden sin början redan i förbindelse med Jesu första komma, då Jesus proklamerade att Guds rike hade kommit (Mark 1:15). Nu 2000 år senare, och då vi samtidigt kan vi se att ändetiden och denna tidsålders slut bokstavligt talat ropar ut till oss, kan vi konstatera att vi lever i avslutningen av de sista dagarna, eller nära denna tidsålders slut.

Kronologisk bok med parenteser

Det har skrivits mycket om den sista tiden, och tiden före Jesu återkomst. Men hur passar egentligen dessa händelser ihop, och i vilken ordningsföljd sker de? 

Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av olika parenteser. Det betyder att händelsen antingen utspelar sig före eller efter det att vi läser om det, och ska därför tidsmässigt placeras ett annat ställe. Vi kan före exempel läsa om Harmagedon i Upp kapitel 16, fast vi vet att den händelsen egentligen äger rum i Kap 19, vid Jesu synliga återkomst. 

Det här kommer att vara ett två-delat inlägg som har fokus på ändetidens tidslinje och de profetiska händelser som vi kan se utifrån Guds ord ligger framför oss. En del av de händelser som blir beskrivet, är lätta att placera då det är tydligt i Guds ord när de infinner sig.  Andra kan vara svårare att placera och kommer att vara utifrån min personliga överbevisning.

Jesus visar oss ändetidens tidslinje

Matt 24:3 – När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärljungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

Jesus sätter tidslinjen för ändetiden när lärjungarna frågar efter denna tidsåldersslut och de tecken som känneteckna den tiden. Jesus delar flera profetiska händelser som ska visa och känneteckna tiden omkring hans återkomst och denna tidsålders slut.

Två stora kännetecken

Det finns två stora kännetecken eller tidstecken som man inte kan blunda för när det gäller ändetidens profetior. Det ena kännetecknet är avfall och det andra är Israels födelse som nation.

Avfall

2 Tim 3:1 – Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem.

Guds ord är tydligt med att de sista dagarna kommer att kännetecknas av ondska och ett avfall i vårt samhälle, på samma sätt som det var under Noas dagar (Matt 24:37-39). Paulus profeterade att samhället kommer att kännetecknas av gudlöshet, våld och materialism. Det kommer att finnas ett sken av gudsfruktan hos människor och i vårt samhälle, men under ytan så är det i stället mörker, avfällighet och synd.

När Paulus beskriver människorna som olydiga mot sina föräldrar, skrytsamma och otacksamma så är det en ganska precis beskrivning av det vi upplever i dag.

Israel

Det andra helt stora tidstecken för ändetiden är Israels födelse år 1948. Det döda landet Israel fick tvärs emot alla naturliga förutsättningar liv igen. Hesekiel hade profeterat om detta när han såg hur de döda benen fick liv igen, fast det mot naturen var helt omöjligt. Stora delar av Jesu eskatologiska tal har med Israel att göra, så när vi i vår tid har sett Israel bli en nation är det ett av det absolut största tecknet på Jesu snara återkomst.

Jesus kunde helt enkelt inte komma tillbaka före det att Israel blev en nation, då han enligt profetian ska komma tillbaka till räddning för det judiska folket, och sätta sina fötter på Oljeberget. Israel är själva hjärtat och det centrala i ändetidens skeende. Stora delar av Jesu återkomst handlar om Messias som vänder tillbaka till frälsning för sitt folk, och själva upprättandet av det messianska riket här på jorden.

Men före den tiden så kommer Israel att genomgå den värsta tiden i deras historia, och vi kommer att få det som bibeln kallar Jakobs nöd (Jer 30:7) Men det är inte bara Israel som kommer att få lov till att gå igenom en fruktansvärd vedermöda, men också hela världen. Jesus säger att det kommer en nöd så stor, som den här världen aldrig tidigare eller någonsin igen, kommer att få uppleva. (Matt 24:21)

Men med Israel tillbaka i sitt land, och med Jerusalem som huvudstad, är vi för allvar klara till att både se och uppleva den sista tidens händelser utspela sig. 

Den himmelska vågen

Romarbrevet 8:18 - Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 

För mitt inre såg jag en våg. Den var en enorm balansvåg som stod stadig och fast på jorden, för att sedan skjuta upp och breda ut sig på himlens sky. På bägge sidor hade vågen stora djupa skålar med plats till överflöd av kraft och massa. 

Om tyngerna på skålarna är lika, visar balansvågen jämvikt. Men så var det inte här. Den ena vågarmen och skålen sträckte sig lodrätt upp mot himlen, och jag forstod då, at det som låg i den vägde lätt. Den andra skålen låg fast på jordens yta. Den var överfylld till sin bredd och den referensvikt som låg i den var tung och ojämförbar. 

Romarbrevet 8:18 var inristat med tjocka utrycksfulla bokstäver. Denna mäktiga vers som talar om denna tidens lidande och vår kommande härlighet. Det här var den himmelska vågen, som jämförde och vägde dessa båda substanser. 

Den här tidens och hela mitt livs alla lidande, med alla sjukdomar och krämpor, svårigheter och faror jag har mött på min väg, var samlade i den skål som väger lätt. Det som genom livet har gett motgång och allt det som har gjort stegen tunga av sorg, låg samlat och utstrött på botten. Men det vägde lätt och upplevdes bara som obetydliga korn och bleknade i jämförelse med den andra. 

Den andra skålen flödade över och det som låg i den gav ett mäktigt sken i regnbågens alla underbara färger. Det var en obeskrivlig härlighet över den och innehållet i den var skrivet på skålens sidor. Det stod skrivet allt det som Herren har välsignat mig med - den kommande härligheten, mitt eviga liv, Guds nåd och Herrens väldiga kraft. Herrens beskydd, liv och tröst i varje situation. Den helige Andes glädje och frukter i mitt liv och inte minst Herrens villkorslösa trofasthet och kärlek. Det var det renaste guld och ädla stenar som fyllde skålen till bredden och en härlighets doft steg upp ifrån den. 

Jag visste då att Herren visade mig skillnaden på det här livet och det kommande, min vandring här på jorden och det himmelska. Det gav mig evighetsperspektiv och en tacksamhet, frid och glädje. Den himmelska vågen som pekar på Herrens godhet i mitt liv. 

Jesus kommer snart

Mikael  lördag 3 juni 2023

På tröskeln till det tredje världskriget och Jesu dyrbara återkomst

 


Vi pratar en del om dessa orosmoln på den andliga himlen och vi delar tidstecken som kan liknas vid ett utropstecken när vi pratar om ändetiden och Jesu återkomst. Starka utropstecken som visar betydelsen av de tecken vi ser. Vi är på tröskeln till krig och lika oförberedda som vi var innan andra världskriget bröt ut, kommer den här världen att vara det inför det tredje.

Min tro är att innan eller samtidigt med att det tredje världskriget börjar, så kommer Herren att hämta sin blodköpta brudeskara. Tiden är inne att lyfta blicken uppåt, för plötsligt och hastigt kommer den här världen att prövas. Jesus kommer och hämtar sitt folk och den här världen är under dom.

Ukraina hotar Putin

För ett par dagar sedan medgav Ukraina att man är ute efter att slå ihjäl Putin, Wagner chefen och general ”Armageddon Surovikin”, och att det är specialenheter som har denna högsta prioritet. Man är också helt säkert på att ”Putin märker att man kommer allt närmare honom”.

Samtidigt med att Ukraina och Nato är i hälarna på Putin, så flyttar Ryssland taktiska kärnvapen til Vitryssland. Det här är Rysslands första utplacering av sådana bomber utanför landets gränser sedan Sovjetunionens fall 1991.

Håll er borta - Irans varning till USA

Iran har precis varnat USA att ”hålla sig borta” från Persiska viken, som sträcker sig mellan Iran och Arabiska halvön. Persiska viken är också förbundet med den viktiga Hormuzsundet som är enormt viktig, eftersom den som kontrollerar sundet därmed kontrollerar större delen av oljeflödet i Mellanöstern.

Iran har bett USA att hålla sig borta från Persiska viken och sagt att de kommer att säkerställa regional sjösäkerhet i samarbete med grannländerna. Irans varning kommer inom några dagar efter att den amerikanska flottans befälhavare för femte flottan passerade genom Hormuzsundet i en jagare med styrd missil.

Spänningarna stiger i Mellanöstern, och vi närmar oss en konfrontation mellan USA/Israel och Iran. Jag blev påmind av en profetia, jag har tagit del av på Christer Åbergs hemsida APG29, från 2011, som handlar om ett krig mellan USA/Israel och Iran:

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran

Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen. Han berättar:

Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan den amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidpunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet.

Jubel i himlen efter uppryckandet

Upp 5:13 - Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!"

Innan Herren bryter det första sigillet i Uppenbarelseboken kapitel 6, och Guds domar går ut över jorden, så får vi uppleva ett mäktigt jubel och lovprisning i himlen. De 24 äldste som representerar församlingen är på plats runt Guds tron, så uppryckandet har därmed inträffat.

Hela himlen och allt skapat bryter ut i lov och pris till Herren, för att tacka Herren och ge honom lov och ära. Det visar på ett underbart jubel i himlen, efter det att uppryckandet har hänt. Änglar, varelserna och de äldste proklamerar med stark röst Herrens härlighet. De äldste bryter ut och sjunger en ny sång i himlen. En ny sång, som ingen tidigare har sjungit. En sång där Guds församling tackar Herren för hans dyrbara blod, Herrens storhet och tacksamheten för korset där Herren friköpte människor åt Gud.

Jag längtar efter det kommande jublet. Jag längtar efter att sjunga den nya sången, och jag längtar efter att proklamera Herrens trofasthet och tacka honom för det dyrbara offer, där han dog och gav sitt liv för mig. Jag längtar efter att ge lovsång, ära och pris till den Helige, till den Allsmäktige, till vår dyrbare Jesus.

Maranatha

Mikael