fredag 26 juni 2020

Sommarhälsning 2020 - Jesus kommer snart!Kära Syskon,

Vi börjar närma oss juli månad, och traditionen tro, så håller jag semester både från jobb och skrivandet här på hemsidan. Det har ändå blivit till 33 inlägg hittills här i 2020, men det visar också att det har varit mycket som har hänt som har varit värt att dela. Vi har upplevt kolossala tecken, som pekar och ropar på Herrens snara återkomst. Tack till alla er som har varit med på resan, och om Herren dröjer, så fortsätter vi att skåda och tolka dessa tecken vi upplever i augusti igen. Och skulle vi mötas på himlens sky innan dess, så gläder jag mig till att se och möta er alla, och tillsammans få lov till att prisa och lovsjunga Konungarnas Konung i all evighet.

Jag tänkte att jag vill göra en uppsummering av intressanta tecken vi har upplevt under det första halvåret, och så har jag samtidigt lagt in några nya som både har förundrat och överbevisat mig om, att vi lever i tiden för själva uppryckandet.  

Tidstecken

1 ”Då val hålls i Israel, men ingen regering bildas är Messias ankomst nära.” – Profetian kom från rabbinen Yitzhak Kaduri som avled 2006, 108 år gammal. Han hade mött Messias i en syn, och nästan bara talade och drömde om Messias snara komma i sista delen av sitt liv.

2 Röd flagga i Iran - Många påstår att det var första gången den röda flaggan på Jamkarān Moskén i Teheran i Iran hissades, efter en amerikansk attack. Flaggan är ett uttryck för krig, som visar det spända och känsliga tillståndet mellan Iran, USA och Israel.

3 Coronaepidemin spred sig med hastighet över hela världen, som hittills har slagit ihjäl nästan en halv million människor, och bundit en hel värld i fruktan. Virus är en del av ändetidens domar, som kommer slå ihjäl långt fler människor under själva vedermödan.

4 Trump presenterade sin fredsplan – och även om det inte är Antikrist förbund vi talar om här, så är det en föregångare till det. Världen skriker på en fredslösning i Mellanöstern. Med utgångspunkt i planen tänker Israel utvidga och annektera områden på Västbanken, områden som enligt Trump-planen kommer att vara en del av Israel. Vi närmar oss med hastiga steg, bibliska krig som GOG/Magog.

5 Vi har upplevt massiva invasioner av gräshoppor, av bibliska proportioner, som invaderar och förstör allt i sin väg i delar av Afrika och Västasien.

6 Vi har upplevt stora och historiska ras på aktiemarknaden på grund av coronaviruset, och kan inte beskrivas på annat sätt än global panik. Det nuvarande ekonomiska systemet kommer att gå i upplösning, och kommer att ersättas med vilddjurets sataniska system.

7 Ovanliga vulkaner går i utbrott. Siamesisk aktivitet har ökat över hela världen, och under den senaste tiden har vulkaner gått i utbrott som smällare. Ett av de mest anmärkningsvärda var vulkanen Merapi på Java i Indonesien, som har fått det mest kraftfulla utbrottet i 90 år.

8 Oförutsedda översvämningar. Tidningarna beskriver det som ”historiska, och aldrig tidigare skådade”, när media omtalar översvämningarna i södra USA.

9 Världens befolkning nådde upp på det historia talet 7,777,777,777. Är det ett tecken på att människans tal är fulländat och att vi har nått det antal som vi ska innan Herren sätter igång den sista tidens stora händelser?

10 Herren kommunicerar och talar genom tecken i himlen. Det har blivit mer och mer tydligt för mig, att Herren på samma sätt som en författare, skriver människans historia och bibliska händelser på himlens sky. Det är planeter och stjärnkonstellationer som vittnar och talar om Herrens underbara gärningar.


Denna video visar precis hur stjärnkonstellationen stod när Jesus föddes för cirka 2000 år sedan. Ett fantastiskt vittnesbörd där himlen vittnade om Messias födelse. I år 2027, står stjärnkonstellationen på samma sätt på ett helt unikt sätt, som vittnar om Jesu synliga återkomst. Om vi drar bort 7 år, som är vedermödans tid, hamnar vi på 2020 – det år vi lever nu! Videon är cirka 5 minuter men på engelska.

Personligt vittnesbörd

1 Tess 1: 10 - och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.

Häromdagen födde min dotter en son som ska heta Noa. Noa betyder tröst, och han föddes hastigt kl. 6.22 på morgonen, genom ett akut kejsarsnitt. Jag upplevde att jag skulle följa upp och kolla talat 622 i strong, hebreiska grundtexten. Där har talet betydningen ”to gather”, ”remove” and ”taken away” (församla, flytta och borttagen). För mig blev det en händelse som uppmuntrade och som perfekt passar in på 1 Tess 1:10, där Herren uppmanar oss att vänta på Jesus, som ska frälsa oss från den kommande vredesdomen.
Uppryckandet kommer akut och plötsligt, som först föregås av värkar (födslovåndor). Men den är samtidigt en ”tröst” för Guds folk, som betyder att Herren flyttar, tar oss bort och församlar sina barn till sig.

Noa generationen

Ibland är det svårt att skriva saker, utan att upprepa sig själv. I all den tid Noa byggde på arken, så var han en varnande symbol för den syndaflod som var på väg. Han var en profet som pekade på mörka tider och behovet för omvändelse och frälsning. Sedan kom floden – plötsligt och oväntat men precis som Herren hade planlagt och bestämt. På samma sätt varnar vi i dag om kommande och mörka tider. Herrens dag kommer nämligen plötsligt över den här världen – och på samma sätt vår frälsning genom Herrens återkomst. Jag gläder mig till at se vad sommaren och resten av året för med sig.

Jag önskar alla en underbar sommar, i väntan på Herrens återkomst!

Jesus kommer snart!

måndag 22 juni 2020

Israels suveränitetsplan kan utlösa ändetidens krigJust nu upplever vi ytterligare spänningar i Mellanöstern, efter det att Israel har framlagt sin ”suveränitetsplan”. Den innebär bland annat, att Israel planlägger att utvidga sin suveränitet till Jordan Valley och delar av Judea och Samaria. Det har gett kraftiga reaktioner i området, där flera arabiska länder talar om att Israels plan ”undergräver regional fred och stabilitet”. Turkiet är en av dem som har reagerat kraftigast på Israels kommande tilltag, och hotar med att samla alla muslimska länder mot Israel. Vi börjar röra oss mot ett profetiskt uppfyllande av dom krig som bibeln talar om skal komma. Vi har GOG/Magog kriget, och sedan Psaltaren 83, som är ett pågående uppfyllande sedan Israel blev en självständig nation 1948.

När Daniel ser vilddjuret i Uppenbarelseboken, är det beskrivet med sju huvuden. Dessa huvuden är sju världsriken som har funnits genom alla tider, som har det gemensamt, att dom alla har förtryckt och försökt utrota det judiska folket.  

Uppryckandet före vedermödan

Det finns två doktriner eller läror, som genom tiden har gett mig ny förståelse och nytt ljus över ändetidens utveckling, gentemot det profetiska ordet. Den ena är förståelsen för att Herren kommer att hämta sin församling och brud innan den sista och 70:e års veckan. Före det att Antikrist träder fram, och före det att Guds vrede blir utgjuten över den här jorden kommer Guds församling att bli bortryckt till himlen. Därefter, sekventiellt efter församlingens tid på jorden, kommer Herren att fortsätta sin profetiska tid med Israel och han kommer att döma den här världen genom sigill, basuner och vredesdomar.

Antikrists ursprung

Upp 13: 1–2 – Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

Den andra förståelsen som har ändrat min syn på ändetiden, är att syndens människa – Antikrist, kommer utifrån den islamiska delen av världen. När Johannes ser det första vilddjur som stiger upp ur havet beskriver han det med sju huvuden med hädiska namn, tio horn och med tio kronor på dessa huvuden. Vilddjuret liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Det får samtidigt all sin makt och myndighet från Draken. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden. Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det Osmanska riket (det muslimska kalifatet). Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då dessa landområden och de länder som är aktuella, stort sätt är det samma inom dessa två riken.

Det sista världsriket

Antikrists välde kommer att bli det åttonde och sista världsriket som kommer att verka och vara under Satans inflytande. Eftersom vilddjuret som Johannes ser har symboler från de andra världsriken, visar detta att Antikrist kommande rike kommer att bestå och vara en kombination av de tidigare riken och landområden. Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det i det återuppståndna romerska väldet. När vi ser på de områden som Antikrist ska komma från, så är det alltså utifrån det Osmanska riket, eller den östra delen av det gamla Romerska riket, som alltså blir det åttonde, och det sista världsriket.   

Antikrists ursprung

Dan 8: 8–9 - Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra väderstreck. Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och öster och mot 'det härliga landet

Symbolerna för det makedoniska (grekiska väldet) imperiet var leoparden (Dan 7:6) och bocken (Dan 8: 5-12). Efter Alexander den stores plötsliga död, blir det grekiska väldet uppdelat i fyra delar. Det var det stora hornet som bröts av och delades upp till fyra horn. Där utgör bland annat Grekland, Turkiet, Syrien och Egypten de fyra styckade delarna av Alexander den stores rike. I följe profetian kommer det lilla hornet (Antikrist) att skjuta upp som ett nytt litet horn på bocken (Grekiska väldet), där han växer till i kraft där han sedan drar söder och österut mot Israel.

Det största världsriket

Dan 7: 7–8 - Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt

Antikrist blir sedan en del av det återuppståndna romarriket, då han skjuter upp som ett litet horn bland de tio hornen. Det lilla hornet blir till sist större än alla andra ord och visar oss att Antikrists rike kommer att bli större än alla andra tidigare världsriken. När kungarna inom 10 hornsimperiet överlåter sin makt till Antikrist, betyder det att hans rike blir ett världsrike som kommer att vara en kombination av det antika grekiska imperiet och ett återuppstått romerskt eller islamskt välde. Det kommer att bli världens mäktigaste rike någonsin med Antikrist som ledare, men kommer att vara ett rike som kommer att ”krossas, men inte genom människohänder” (Dan 2:45).

Jesus kommer snart!Källa:

https://www.breakingisraelnews.com/151959/turkey-threatens-to-unite-all-muslim-countries-against-israel/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Protesters+Destroying+Iconic+Statues++A+Necessary+Precursor+to+Final+Redemption++and+Today+s+Top+Stories&utm_campaign=BIN+-+AM+-+JUNE+14%2C+2020

tisdag 16 juni 2020

Uppdatering: Eldring på himlen – Församlingens bröllopsring
Uppdatering:
Denna särskilda solförmörkelse är också synlig i Israel i hela 6 timmar. Den startar precis klockan 07.26 på morgonen, och just talet 726 i den grekiska grundtexten är harpazo, som är vårt ord för uppryckandet. 
Källa: https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv

Den 21 juni kommer vi att uppleva en ringformig solförmörkelse på himlen, som syns från delar av Östafrika, Indien och Kina. På engelska kallas denna solförmörkelse ”ring of fire”, på grund av den gyllene ring som bildas runt om månen. En ringformad förmörkelse inträffar när solen och månen står i linje, men visuellt är månen mindre än vår stjärna. Det gör att vi får den så kallade ”eldring” runt om månens skiva.

40 dagars varning?

Det var på den 17 dagen i andra månaden på Noas tid, som motsvarade vårt datum den 10/11 maj i år, att Herren öppnade himlens fönster och lät djupets källor bryta fram. Herren lät sedan syndafloden och regnet falla i 40 dagar över jorden. Om man räknar 40 dagar fram med utgångspunkt från den 11 maj, så hamnar vi på datumet den 20 juni, precis dagen före solförmörkelsen. Det som gör detta intressant, är att talet för denna dag är 620, och har betydelsen ”to leave, leave behind” i grekiske grundtexten. Befinner vi oss i en varnings period, som pekar på att Guds församling är på väg att lämna den här världen, för att flyttas till det himmelska?

Förlossning – burning ring of fire

Matt 24:7 - Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna

Jesus jämför tidens avslutning och hans återkomst med en födsel, där krig, naturkatastrofer och svält, liknas vid födslovåndor. Själva uttrycket ”burning ring of fire”, är samtidigt en benämning som används vid just en förlossning. Det är den brännande känslan som infinner sig hos kvinnan , precis i slutet av själva födseln när barnets huvud är på väg ut.

Avslutning

Är vi så långt i tidens ände, att själva huvudet är på väg ut, och Jesu återkomst, som är en bild på det förlösta barnet, kan ske när som helst? Är den här eldringen själva bröllopsringen från Herren till församlingen, hans brud, som ett tecken på det kommande himmelska bröllopet?

Niklas, en kär broder, som brukar kommentera efter inläggen ibland, fick en syn för några veckor sedan när han låg och sov. Han fick se ”2020” i mörkt och texten ”THE END” skrivet med rött. Ett fantastiskt vittnesbörd, att Herren talar och visar sina barn att vi är mycket nära själva avslutningen och uppryckandet av Guds folk.

”Hör midnattsropet som ljuder i natten. Lyssna efter ett kommande påbud och dekret – brudgummens återkomst, frälsarens räddningsaktion och morgonstjärnans uppgång. Se, han kommer!”

Jesus kommer snart! 

onsdag 10 juni 2020

Stormen Christobal - en bild på frälsning och ödeläggelseKära Syskon,

Jag hoppas att ni njuter kärleken och livet i Kristus, och lever i hoppet i Herrens tillkommelse. Vi börjar dra oss mot sommaren och om ett par veckor så börjar semestertiden för allvar.

Stormen ”Christobal”

Just nu upplever vi en tropisk storm i USA som har blivit döpt ”Christobal” som kan föra med sig översvämningar och förödelse. Den kan samtidig vara av profetisk betydelse som kan peka på den tid vi lever i. Stormen nådde USA precis den 7 Juni, som många menar är den egentliga pingsten om man räknar rätt. Den far fram med en hastighet på 50 mph som också kan vara en tillknytning till pingsten. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50.
Namnet Christobal betyder ”Kristus bärare”. För oss som bär namnet Jesus, kan det vara ett tecken på att han mycket snart kommer för att hämta oss hem. Samtidigt så är det ett tecken på att en storm är på väg, för dom som inte har del i Kristus och gemenskapen i honom.  

Res dig, min älskade, min sköna, och kom!

Höga Visan 2: 11-13 - Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Se, vintern är över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom!

Det här är ett av dom starkaste bibelställen i GT, som symboliserar uppryckandet, och talar om brudgummen som kommer tillbaka för att hämta sin älskade, och brud. Brudgummen kommer i en tid där vintern är över, blommar finns på marken och fikonträdet blommar och skördas. I Israel finns bara två årstider, regntiden, en slags kombinerad höst och vinter, som varar från november till april, och sedan den torra perioden, sommaren, som sträcker sig från april till november. I Israel så får fikonträdet sina första fikon på försommaren, och den stora skörden bärgas i augusti månad.
Här i Höga Visan är det nästan samma ord som Jesus använder när han kallar Johannes till himlen i Uppenbarelseboken, där han säger ”Kom hit upp”. Ett uppryckande, som är en förbild på församlingens uppryckande till Herren. När Johannes kom i anden och blev uppryckt, såg han en öppen dörr i himlen.

Avslutning

Jesus är vår dörr och nyckeln till det himmelska. Samtidigt är den en symbol på, att Herren har öppnat himlens port, för att förbereda brudgummens ankomst. Den andliga vintern är förbi, sommaren, den nya dagen står för dörren, och brudgummen har rättat sina ögon mot sin älskade brud, mot dig och mig. Vi som bär Jesus inom oss, kommer att bli räddade från denna fruktansvärda storm som är väg till vår värld – inte på grund av oss själva, men för att han känner oss vid namn och vi är hans. Allt vi är, är vi på grund av honom, och allt vi har, har vi på grund av vår frälsare. Honom som mycket snart kommer tillbaka, för att rädda sina barn från den kommande vreden.

Jesus kommer snart!

Källa:

onsdag 3 juni 2020

Morgonstjärnan går upp i våra hjärtan
Upp 22: 16 - Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan

När Jesus talar om sin återkomst i uppenbarelseboken kap 22, nämner han samtidigt att han är den klara morgonstjärnan.

När Jesus nämner den klara morgonstjärnan, är det en referens till planeten Venus. Eftersom Venus främst ses i samband med solnedgång och soluppgång, kallas den för aftonstjärnan respektive morgonstjärnan, beroende på vilken tid på dagen och året stjärnan lyser som kraftigast på himlen. Venus är aftonstjärnan, när den i vinterhalvåret som den första ”stjärna” tänds på kvällshimlen. Den är morgonstjärna, när den som den sista ”stjärna” slocknar på gryningshimlen under sommaren, där den förespråkar och pekar på solens snara uppgång.

Håll fast i det profetiska ordet

2 Pet 1: 19 - Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan

Det som gör det här intressant, är att det är den 3 och 4 juni som Venus går från att vara aftonstjärna, till att på samma sätt som Jesus, kommer bli den klara morgonstjärnan. Venus är egentligen ingen stjärna, men en planet som reflekterar solens ljus. Men eftersom den lyser så starkt, kallas den en stjärna. När den syns på himlen, är det ett säkert tecken på att natten är över och dagen gryr. Det profetiska ordet har med Jesu återkomst att göra, och Petrus jämför vår vandring, med en dyster och mörk plats, där det i dag natt råder och solen inte skiner. På samma sätt som morgonstjärnan, vittnar Jesu komma om en ny dag för Guds folk, där Fadern kommer att skina som solen över sina barn.

Personligt vittnesbörd

Min dotter hade en särskild dröm som hon delade med mig häromdagen. I sin dröm hörde hon namnet på en bok i Bibeln, men som hon inte kände igen. Hon visste att boken började på D, men när jag nämnde olika böcker som Domarboken och Daniels bok, var det ingenting som passade med boken i hennes dröm. Så tänkte jag på att 5 Moseboken heter ”Deuteronomy” på engelska. Det var inte ett ord hon kände i förvägen, men något som stämde bra överens med det ord hon hörde i sin dröm.

För mig är det ett vittnesbörd om att det är precis där vi, Guds folk, befinner oss just nu. Vi lever i 5 Mosebok och vi har varit på ökenvandring i cirka 2000 år, på väg mot vårt himmelska hem. Herren kommer snart att vända nästa blad, och vi kommer att befinna oss i Josua bok, där Herren kommer att föra oss in i det efterlängtade löfteslandet – och den klara morgonstjärnan går upp i våra hjärtan.

Jesus kommer snart!