tisdag 27 november 2018

Bara Jesu blod frälser och säkrar en plats i den uppryckta skaranEn fråga som fortsätter att komma, och som jag upplever ett starkt behov att skriva om, är just den, om vem som är ”värdig” en plats i själva uppryckandet. Vad är det som garanterar, och gör att jag kan vara helt trygg, att just jag får följa med om Jesus skulle välja att komma tillbaka i dag?

Bara Jesus

Det är ingen hemlighet, att på det sätt jag tror och förstår Guds ord - är att allt beror på Jesus och det han gjorde på Golgata kors. Våra egna gärningar, och allt tillägg till Guds nåd och Jesu blod, gör ingen skillnad alls. Om det är på det sättet, att allt beror på Jesus, då kan jag vara trygg i, att det Jesus gjorde på korset är nog, och räcker för varje område i mitt liv. Det är det som kallas och beskrivs som en oförtjänt, gränslös och oförklarlig kärlek och nåd!

Ett uppmuntrande vittnesbörd

En kär broder delade en dröm som jag gärna vill dela med er, som jag tror kommer uppmuntra och välsigna. Den handlar just om det som förvandlar och gör oss redo:

 ”Jag hade en dröm i natt. Vi var på någon form av nöjesfält. Folk roade sig och var glada. Jag och några till kände ofrid och olust över att vara där. 
Vi suckade till Herren om art få komma där ifrån. För att ta sig därifrån behövde man visa upp en liten leksaksbil som fungerade som biljett och symboliserade resande. Bilen var dock för smutsig och svart i tonen för att duga som biljett. Vi bad till Jesus och bilen blev rödare och rödare som blod. Då kunde vi åka därifrån och frid och lättnad kom. Vi åkte över en enorm bro över ett mörkt hav. När jag vaknade kände jag att drömmen kan ha varit från Herren, och jag vill dela den med dig. Jag tolkar drömmen som att nöjesfältet är världen där folk roar sig. Vi vet dock att tiden håller på att ta slut men vi sitter fast delvis i världen. Den röda färgen som gjorde att vi fick klartecken att åka symboliserade Jesu blod. Jesu blod är det som renar oss så vi kan ta oss härifrån när han kommer. Bara Jesu blod räddar oss ifrån domen och gör att vi får komma med när han hämtar oss.” 

-Tack broder, för att du delade den här drömmen med oss. 

Genom tro, utan laggärningar

Rom 1: 17 – Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

En av dom viktigaste punkterna i Paulus undervisning var, att lagen inte längre grunden för frälsningen, men i stället ”tron utan gärningar”. Att den rättfärdige skal ”leva av tro”, betyder att både rättfärdiggörelsen och frälsningen fås endast genom tro.

Tron är en gåva från Herren, och egna gärningar var inte längre ett indirekt krav för att få del av frälsningen. Det här är Guds rättfärdighet i församlingens period, att det är bara är tron på Jesus, som är vår rättfärdiggörelse, som ger oss frälsning. Det betyder, att vårt liv och position i Herren fast. Vi har redan dött och uppstått med Kristus på korset, och vi sitter redan i det himmelska med Herren (Kol 3:1). Vi är rättfärdiggjorda, utvalda och heliga (Rom 3:28). Vi har samtidigt fått det löfte från Herren, att ingenting i den här världen kan skilja oss från denna kärlek i Kristus (Rom 8:39).

Guds barn

Joh 1:12-13 – Vi är födda av Guds vilja

Evigt liv är inte bara en plats som vi kommer till när vi dör. Det eviga livet, är det som Herren ger oss när vi blir ”födda på nytt”, för att bli Guds barn. När vi tar emot Jesus som vår frälsare, sker en andlig process i våra liv - där vi både dör, uppstår, och tar säte med Kristus i det himmelska. Vid pånyttfödelse, så inblåser Herren samtidigt sitt eviga liv i oss.

På samma sätt som när man föds i en naturlig kropp, kan man inte helt plötsligt bli ofödd igen. På samma sätt, är det lika omöjligt för oss som är döda i Kristus och födda på nytt till Guds barn, att ”komma till liv igen” och bli ofödd i Guds rika. Allt har med Jesu blod och verk på korset att göra, och det säkrar oss en plats i den skara som en dag kommer att mötas på himlens skyar.

Jesus kommer snart!


onsdag 21 november 2018

Tidstecken som pekar på Jesu återkomst1000-tals stridsvagnar med röda stjärnor

Det låter som konspirationsteorier, men en amerikansk journalist, Alex Backman, har efter ett besök i México, hävdat, att han har bevittnat tusentals stridsvagnar med röda stjärnor som åker genom México just nu. Det spekuleras i, att det kan vara ett tecken på, att Ryssland bygger militära fabriker i Sydamerika just nu, nära gränsen till USA. Det ser ut som at ingen litar på ingen nu för tiden, och världen förbereder sig på värst tänkbara scenario.

USA – en nation under dom

När vi ser dessa våldsamma bränder i Kalifornien just nu, så blir jag påmind av den profetia som David Wilkerson delade i I 2009, där han gav ett brådskande budskap från Herren. Han varnade bland annat för upplopp och eldsvådor i New York, och andra storstäder runt om i hela världen. David Wilkerson menade själv, att USA som nation, var under Guds dom.

Det är den största skogsbranden i Kaliforniens historia, som är helt utom kontroll och sprider sig extremt snabbt och aggressivt. Dödssiffran stiger och närmare 80 människor har fått sätta livet till.

Nyval i Israel?

Tidningen ”The Jerusalem Post” delar en intressant artikel som berör det kommande nyvalet i Israel, och hur den i så fall kommer till att påverka det kommande fredsavtalet. Det ser ut som att Trumps presentation av ”århundradets avtal”, som han själv kallar det, kommer att utskjutas om det blir på det sättet, att det blir nyval i Israel. Trump kommer i så fall att tänka på nationella intressen och Israels säkerhet och inte lägga fram den amerikanska planen förens efter valet.

1,5 millioner häxor i USA

Som en uppföljning på den artikel jag skrev om det tilltagande intresset för det ockulta, skriver tidningen Christian Post, en skrämmande artikel på påstår, att det nu finns över 1,5 millioner häxor i USA?! Enligt undersökningar har talet stigit från 8000 i 1990, till 340 000 i 2008, och till i dag, cirka 1,5 millioner.

Avslutning

Dessa artiklar är i sig själva så skrämmande och trista, men också helt naturligt, då vi nu lever i slutet av denna tidsålder. Samtidigt som det är ett konstaterande av den tid vi lever i, så ger det en nöd för den här världen och visar behovet för en genuin och genomgripande väckelse.

Vi förmår inte att skapa eller planera väckelse i oss själva, men vi behöver gå till sidan, och låta Herren komma till i vårt eget tillkortakommande. Där vi inte själva förmår i våra familjer, och där vi inte själva förmår i vårt samfund och församlingar, vill han komma med sin frälsning och förvandlande kraft. Ger vi Herren utrymme, och ger uttryck för att vi behöver honom mer än någonsin i våra församlingar och liv? Han är den enda som kan göra en skillnad, och räcka ut sin mäktiga frälsande hand och nå den mest fallna själ, som är fångad av mörkrets krafter.  

Jesus kommer snart!

Källa:


fredag 16 november 2018

SOS – Herren kallar snart hem sina ambassadörer!Jag som upplever en ”urgency” från Guds hjärta? En SOS  signal går ut, som en kraftig vädjan och en appell. Den ljuder så högt, klart och tydligt, att man inte kan undgå att höra om man vill väljer att lyssna. Det är en uppmuntran till sitt folk om vår kommande förlossning, och en varning inför det skeende och mycket allvarliga tid vi lever i.

Herrens ambassadörer

2 Kor 5:20 - Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

En ambassadör är ett diplomatiskt sändebud, och representerar det land som har sänt honom. På samma sätt är vi, Herrens folk, Kristi sändebud eller Herrens ambassadörer. Det första ett land gör, när man är i konflikt, och innan dess att man går i krig med ett annat land, är att kalla hem sina ambassadörer.
Herren kommer snart att påbörja ett krig, och gå till rätta med människan och nationerna i den här världen. Det kommer han att göra, genom att döma världen genom 21 domar, med hjälp av sigill, basuner och vredesdomar. Men på samma sätt som en vanlig ambassadör, kommer vi, Herrens sändebud, att kallas hem av Herren innan dess.

Bevarade från vreden (orge)

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

Det löfte som Herren har gett oss, är att Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen. När man påstår att Guds vrede, eller vredesdomen först blir uppenbarad i slutet av den stora nöden, är det helt enkelt inte sant och obibliskt. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet ”orge”. Alltså den vrede som Herren lovar att frälsa oss ifrån.

Första gången vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (Aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. När man ser tillbaka på de tidigare sigill som har varit före det sjätte, är det heller inte svårt att se att denna vrede också har genomsyrat de första fem sigillen, som bland annat har resulterat i globala krig, ekonomisk hyperinflation, hungersnöd och virusutbrott, som har orsakat att en fjärdedel av jordens befolkning har omkommit. 

Avslutning

Jes 26:19-21 – Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Snart kommer basunen att ljuda, och det kommer att vara en förlösande signal för oss, Guds folk. Signalen vittnar inte bara om vår kropps förvandling, och det att vi kommer att få evighetskroppar med en helt ny härlighet. Denna signal betyder samtidigt, att Gud kallar hem sina ambassadörer till sig, innan dess han går till rätta med den här världen. Han kommer att kalla oss hem, in i sina boningar, där vi kommer att vara gömda ett ögonblick (7 år), samtidigt med att Guds domar kommer att bli förlösta.  

Jesus kommer mycket snart!


söndag 11 november 2018

FN önskar en global regering inom 12 årNågot som verkligen gör det intressant att dela tidens tecken, är när det sker profetiska händelser, som bekräftar den tid vi lever i. Dessa tecken visar sig både i naturen genom klimatförändringar och naturkatastrofer, men också på det sociala, politiska och det ekonomiska området. 

Global världsregering

Sedan 60-talet har det funnits tankar inom FN, att en världsregering skulle växa eller komma ut ur FN. I FN:s deklaration, finns en grundsyn om mänskliga rättigheter, men också det, att varje person har rätt till ”liv, frihet och säkerhet”. I år 2015, tog FN ett stort steg mot just en global världsregering, där dom skickade ut ett dokument ”transforming our world” – agenda år 2030. Detta dokument är långt större än det tidigare grundlag, och handlar om följande fem områden: jorden, välstånd, fred och partnerskap. Jämte detta, finns utvecklingsmål för att förbättra livet på jorden.

Den internationella världsordningen kollapsar

Det var också i 2015, att 20 av världens största ledare var samlade, för att hålla konferens om det allvarliga tillståndet i världen. Den tyska diplomaten, Wolfgang Ishinger, som var koordinator för arrangemanget uttalade följande och nästan profetiska uttalande:

”Vi lever i en tid där den internationella världsordningen kollapsar just nu. I detta vakuum prövar alla för att se hur långt de kan gå. Det finns ett behov av en ”global regering”.

En religion, politik och ekonomi

Upp 13: 3 – Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför at han hade gett sin makt åt vilddjuret.

Det profetiska ordet slår fast, att det kommer en tid, där den här världen kommer att uppleva en gemensam politik, ekonomi och religion.

Det kommer att ske genom Antikrist, som enrådigt kommer att leda världen, i det största världsrike som jorden någonsin har sett. Han kommer också, och tillsammans med den falske profeten, att införa ett gemensamt ekonomiskt system, genom att införa vilddjurets märke, som alla människor kommer tvingas att använda, vid alla former for ekonomisk handel. Antikrist kommer samtidigt att kräva all form för religiös dyrkan, och kommer inte att tillåta att andra än honom själv, kommer mottaga och få tillbedjan. 

Avslutning

Min personliga överbevisning är, att det inte kommer att gå 12 år innan dess att vi kommer att uppleva det scenario som inlägget beskriver. En global regering kommer på plats, så snart att församlingen är borttagen från den här jorden. En ny man, som den här världen inte tidigare har känt, kommer att träda fram och ge världen dom svar den så desperat behöver. Han kommer att förklara vart alla människor har försvunnet, och han kommer att kunna förklara vad som behövs göras, i denna akuta och desperata situation.

Vedermödans inleds med det första sigillet som bryts, när ryttaren på den vita hästen träder fram. I kölvattnet av Antikrist, den första ryttaren, kommer krig, naturkatastrofer, en ekonomisk krasch och Guds vredesdomar som kommer att skaka den här världen. 

Ett desperat rop går ut i denna sena tid – den handlar om Jesu dyrbara återkomst!

Källa:


onsdag 7 november 2018

Maranata – du vår Herre, kom!Upp 22:17 – Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 

Ordet Marana´ta är armeiska och betyder ungefär ”Du vår Herre, kom!” Råbet och bönen efter vår Herre Jesu Kristi återkomst har funnits och hörts genom alla tider. Den föddes på apostlarnas tid, och vi kan uppleva den genom hela församlingens historia. Vi ser det genomgående i apostlarnas förkunnelse, och det är en röd tråd genom hela NT, att Herrens folk ska vara vakande, väntande och leva i en ständig förväntning på Honom som ska komma.


Ett rop från ändetidens församling


Ännu i denna tid finns det ett rop och en bön som kommer från Guds vakande och väntande församling. Det ropet kunde vara en bön och ett uttryck för många saker som ligger på församlingens hjärta, men det här ropet kommer från ändetidens församling som har sett den tid vi lever i. Ett folk som kan se att den värld vi känner till är på väg mot upplösning, och som samtidigt kan känna att förlossningens dag är nära. Det är en bön som kommer från församlingens hjärta, och som handlar om en enda sak: Att Jesus snart må komma och hämta sin församling till sig.

Församlingen är född med en nedlagd längtan efter den dag då vi kommer att få se och möta vår frälsare och konung. Den längtan och det ropet växer sig starkare allt eftersom att vi kan se och uppleva att vi med hast närmar oss denna tidsålders slut. Vi lever i en tid då bruden gör sig redo i väntan på sin brudgum. Det är en tid av väntan och en tid av förberedelse på det som snart ska komma.      

Driven av kärlek till sin brud


Höga Visan 2:8 – Hör min väns röst! Se, där kommer han! Han springer över bergen, han hoppar fram på höjderna.

Höga Visan 2:10 - Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade, du min sköna, och kom. 


Jesus kommer, och det som driver honom är hans villkorslösa kärlek till sitt folk, och sin längtan att förenas med sin brud. Vi måste förstå att Jesus längtar långt mer efter oss, än vi någonsin kan längta efter honom. Dagen kommer, då han kommer över bergen och över höjderna. Han kommer springandes emot oss med en kärlek som inte kan beskrivas med ord, och han kallar på oss att stå upp, och komma honom i möte.


1 Tess 4: 17 – Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.


Löftet från Herren är, att vi och tillsammans med våra syskon som har gått före oss, ska ryckas bort för att möta Herren i skyn. Han lovade att han ville gå bort för att förbereda plats åt oss, för att han skulle komma tillbaka och ta oss dit han är. Så vi lyssnar efter Guds befallning, och vi lyssnar efter en ärkeängels röst och Guds mäktiga basun. För det är då han kommer, för att hämta sitt utvalda och himmelska folk, hem till den plats han har förberett för oss. 

Jesus kommer mycket snart!

lördag 3 november 2018

Församlingar firar Halloween med Zombier och dansande skelettVi lever dessvärre i en tid, där onda krafter försöker att stjäla den första kärleken från Guds församling, och dra henne bort från närheten, intimiteten och renheten i Herren. Även om vi upplever och ser, hur orenhet och avfall får grepp i Guds församling, blir man ändå överraskad över vissa nyheter som kommer ut.

Halloween blir firad

Halloween är en helt igenom en ockult och mörk tradition, som ingenting har med Herren att göra. Bilden jag har lagt ut, är ett exempel på en församling i USA, som otroligt nog väljer att dra in Halloween-temat i församlingen, där man spelar upp skådespel som innehåller skelett, spöken och häxor. Andra församlingar hoppar på samma ide, och firar samma tradition i mer eller mindre dimensioner.

Ockultismen tilltar

Jag har velat skriva om det tidigare, då det ser ut till, att vi upplever en ett globalt problem, med stigande dragning till det övernaturliga, ockultism och Satansdyrkan.

Ett skrämmande exempel, är denna kvinna, som träder fram och vittnar om, att hon har haft sexuellt umgänge med över 20 olika andar i sitt liv. Hon berättar fortsättningsvis, att hon nu har mött den ande som hon är förälskad i, och samtidigt önskar att gifta sig och ha barn med.

Ur Davids Wilkersons bok – Synen

David Wilkerson, talar just om det tidstecken som den stigande ockultismen är, och skriver i sin bok ”Synen” från 1973:

”Fastän världen stapplar på avgrunden till krig och ödeläggelse, säger Bibeln, att människorna skall vända sig till djävulsdyrkan och tillbedja sataniska andar och även tillverka avgudabilder av metall, sten och trä. Den spridning av ockultismen som vi ser idag är förutsagd i Bibeln som ett tecken att tidsålderns avslutning står för dörren. Ungdomar idag lovar satan tro och lydnad, eller också tillbeder de vetenskapens och teknikens gudar. Bara en värld besatt av onda andar kan skjuta åt sidan den terror och skräck det måste innebära att se en tredjedel av människosläktet förgås i krig. Men snart faller människorna tillbaka i sitt gamla liv i upproriskhet och omoral”

Avslutning

På samma sätt som Herrens härlighet, änglar och Guds övernaturliga ingripande, är mörkret och avgrundens demoner lika verklig. Demoner och onda andar manifesterar sig på olika sätt, men med samma agenda, att bedra en hel mänsklighet och dra den ner i helvetets avgrund.

Vi upplever hur David Wilkersons profetiska ord går i uppfyllelse, och vi ser en föraning till det som kommer att bli fullt ut manifesterat i vedermödans tid. En tid där ondskan och mörkret blir så påtagligt, att man kommer att kunna ta på det och se det med egna ögon. Men mitt i detta mörker, och i den mest demoniska omständighet, räcker Jesu dyrbara blod, som kan upprätta, befria och hela varje sargade och förlorat hjärta.

Jesus kommer snart!


Källa: